Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Kraszewsciana

Publication structure:
 • Kraszewsciana
  • Opracowania, publikacje dotyczące Józefa Ignacego Kraszewskiego
   • Amborski, Jan Darosław (1838-1905), 1887, O sławnym pisarzu J. I. Kraszewskim, założycielu "Macierzy Polskiéj" opowiedział Darosław Janowski
   • Kijeński, Stanisław (1857-1939), 1879, Józef Ignacy Kraszewski skreślił St. Kij
   • Librowicz, Zygmunt (1855-1921?), 1883, Stara Polska w opisie malowniczym : historja niewydanego dzieła [według nieogłoszonych dotąd listów i dokumentów Mich. Grabowskiego, Kaczkowskiego, Kirkora, Kondratowicza, Kraszewskiego, księgarza Mauryc. Wolffa i wielu innych] przez Zygmunta Librowicza.
   • Leitgeber, Witold (1870-1911), 1899, Rapperswyll : wspomnienie z podróży, zarazem przyczynek do historyi muzeum narodowego skreślił Witołd Leitgeber
   • Prószyński, Konrad (1851-1908), 1888, Józef Ignacy Kraszewski : o jego życiu i wielkiéj pracy pisarskiéj napisał Kazimierz Promyk
   • Estreicher, Karol (1827-1908), 1878, Jubileusz Józefa Ignacego Kraszewskiego przez K. Estreichera
   • Sternklar, Leon (1866-1937), 1925?, Józef Ignacy Kraszewski : komentarz do powieści p.t. Stara baśń : (geneza i znaczenie powieści, charakterystyka głównych postaci oraz dokładna treść) oprac. Zbigniew Zaturski
   • Głos kobiet w kwestyi kobiecej / [M. Turzyma et al.] ; zdobił Eugeniusz Dąbrowa Dąbrowski.
   • Mazanowski, Mikołaj (1861-1944), 1930, Józef Ignacy Kraszewski przez M. Mazanowskiego
   • Bohdanowicz, Stefan von, 1879, J. I. von Kraszewski in seinem Wirken und seinen Werken : eine biographisch-kritische Skizze
   • Golian, Zygmunt (1824-1885), 1890, Korespondencya ks. Zygmunta Goliana : (z listów do J.N.)
   • 1881, Księga pamiątkowa jubileuszu J. I. Kraszewskiego 1879 roku
   • Frąckiewicz, Michał, 1912, Józef Ignacy Kraszewski w Krakowie i we Lwowie w r. 1867 i odczyty jego o Dantem : wspomnienia z przeszłości w setną rocznicę urodzin zebr. i ułożył Michał Frąckiewicz
   • Estreicher, Karol (1827-1908), 1881, Bibliografia utworów J. I. Kraszewskiego
   • Pavlyk, Mychajlo (1853-1915), 1888, Katalog księgozbioru, rękopisów, dyplomów, rycin, map, atlasów, fotografji, jakoteż osobistych dyplomów, adresów itp. pozostałych po śp. Józefie Ignacym Kraszewskim staraniem Franciszka Kraszewskiego = Catalogue de la bibliothèque, des manuscrits, des diplomes, de
   • Upominek wileński : pismo zbiorowe poświęcone Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu, na pamiątkę pięćdziesięcioletniéj rocznicy jego zawodu literackiego
   • Friedlaender, Hugo, 1919, Interessante Kriminal-Prozesse von kulturhistorischer Bedeutung : Darstellung merkwürdiger Strafrechtsfälle aus Gegenwart und Jüngstvergangenheit. 7 nach eigenen Erlebnissen von Hugo Friedlaender ; eingeleitet von Dr. Sello
   • 1939, Księga ku czci Józefa Ignacego Kraszewskiego pod red. Ignacego Chrzanowskiego
   • Brzostowski, Aleksander Bolesław (1848-1920), 1912, Ze wspomnień o Kraszewskim : w setną rocznicę jego urodzin, a dwudziestą piątą zgonu przez Aleksandra Bolesława Brzostowskiego
   • Łoś, Wincenty (1857-1918), 1898, Z pracowni naszych mistrzów
   • Borucki, Aleksander, 1888, Józef Ignacy Kraszewski : jego życie i zasługi : z portretem skreślił Aleksander Borucki
   • Chmielowski, Piotr (1848-1904), 1888, Józef Ignacy Kraszewski : zarys historyczno-literacki skreślił Piotr Chmielowski
   • 1910, Rzeczy ciekawe i pożyteczne
   • Prószyński, Konrad (1851-1908), 1914, Józef Ignacy Kraszewski : o jego życiu i wielkiej pracy pisarskiej napisał Kazimierz Promyk
   • Bartoszewicz, Kazimierz (1852-1930), 1928, Dawna Biała na Podlasiu w wspomnieniach mego dziadka Adama (1792-1878) : przyczynek do dziejów miasta i gimnazjum
   • Wasilewski, Edmund (1814-1846), 1837, Józef Ignacy Kraszewski
   • Kurnatowski, Witold, 1888, Józef Ignacy Kraszewski : działalność na polu numizmatyki polskiej oraz opis medali i medalików wybitych na cześć jego
   • Kraushar, Aleksander (1843-1931), 1912, Józef Ignacy Kraszewski i redakcya czasopisma "Ojczyzna" w Lipsku : fragment z roku 1864
   • Amborski, Jan Darosław (1838-1905), 1892, O sławnym pisarzu J. I. Kraszewskim, założycielu "Macierzy Polskiéj" opowiedział Darosław Janowski
   • Baranowski, Bolesław Adam (1844-1916), 1879, Józef Ignacy Kraszewski : jego życie i zasługi skreślił Bolesław Baranowski
   • Jeleński, Jan (1845-1909), 1878, Kto jest Kraszewski i co zrobił? opisał Janek Mrówka
   • Buszczyński, Stefan (1821-1892), 1883, Kraszewski więzień i Niemcy : rozmyślanie
   • Janowski, Ludwik (1878-1921), 1916, Wilno : [esquisse historique]
   • 1880, Głos szlachcica polskiego : (J. I. Kraszewski a zakon szlachecki)
   • 1879, Album uczącéj się młodzieży polskiéj poświęcone Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu z powodu jubileuszu jego pięćdziesięcioletniéj działalności literackiéj
   • 1880, Książka jubileuszowa dla uczczenia pięćdziesięcioletniéj działalności literackiej J. I. Kraszewskiego
   • Brzostowski, Aleksander Bolesław (1848-1920), 1897, Ze wspomnień o Kraszewskim : (1880-1887) : w dziesiątą rocznicę jego zgonu. Cz.1
   • Hovorka, Frantisek Ladislav (1857- ), 1922, Josef Ignác Kraszewski
   • Dubiel, Gabriel (1880-1943), Ludowe powieści Kraszewskiego
   • Spasowicz, Włodzimierz (1829-1906), 1892, Pisma. T.6
   • Gawalewicz, Marian (1852-1910), Komedye jednoaktowe i monologi. Ser.1
   • Andriolli, Michał Elwiro (1836-1893), 1900, Al'bom illustracij k cočineniâm Iosifa Krasevskago, ispolnennyh fototipogravuroj po risunkam Andriolli
   • Kraushar, Aleksander (1843-1931), 1913, Kartki z pamiętnika Alkara.2, Z lat 1858-1865
   • Dębicki, Ludwik Zygmunt (1843-1908), 1887, Józef Ignacy Kraszewski : szkic biograficzno-krytyczny
   • Gloger, Jan (1811-1884), 1928, Szkoła bialska i czteroletni w niej pobyt J. I. Kraszewskiego (1822-1826) : wspomnienie kolegi szkolnego
   • Kraszewski, Kajetan (1827-1896), 1861, Monografija domu Kraszewskich vel Kraszowskich Jastrzębczyków : z herbarzy, kronik, dokumentów i papierów familijnych
   • Zalewski, Stanisław (1826-1901), 1884, Kilka uwag prawnika o procesie Kraszewskiego
   • Krzemiński, Stanisław (1839-1912), 1911, Nowe szkice literackie
   • 1825, Popis publiczny uczniów Szkoły Wojewodzkiéy Lubelskiey odbywać się będzie w dniach 25, 26 i 27 lipca r.b. 1825, na który prześwietną publiczność rektor wraz z zgromadzeniem nauczycielkiem zaprasza
   • Kędzierski, Czesław (1881-1947), 1912, Józef Ignacy Kraszewski : jego życie i zasługi : w setną rocznicę urodzin opisał popularnie Czesław Kędzierski
   • Rolle, Antoni Józef (1830-1894), 1878, Józef Ignacy Kraszewski i ksiądz Stanisław Chołoniewski przez Dr. Antoniego J.
   • Mazanowski, Mikołaj (1861-1944), 1905, Józef Ignacy Kraszewski
   • Kraushar, Aleksander (1843-1931), 1907, Jeden z Kraszewskich : kartka z dziejów W.Ks. Poznańskiego (1828-1870)
   • Sabowski, Władysław (1837-1888), 1879, Pół wieku pracy : rys życia i zasług J. I. Kraszewskiego : z powodu pięćdziesiątéj rocznicy jego działalności
   • Nitowski, Jan (1859-1926), 1905, Józef Ignacy Kraszewski i jego dzieła
   • Ogińska, Leokadia, 1930, Powrót do gniazda J.I. Kraszewskiego
   • Francev, Vladimir Andreevič (1867-1942), 1913, Slavânskie elementy v literaturnoj děâtel'nosti I. I. Krasevskago
   • Chlebowski, Bronisław (1846-1918), 1912, Józef Ignacy Kraszewski : 1812-1912 : (stanowisko Kraszewskiego w literaturze i życiu społeczeństwa)
   • Kraushar, Aleksander (1843-1931), 1912, Kraszewski i Wielopolski : (kartka z lat 1861-1863)
   • Piekarski, Teodozy Justyn (1830-1880), 1878, Józef Ignacy Kraszewski : z powodu pięćdziesięcio-lecia pracy i zasługi jego dla społeczeństwa napisał T.J. Rola
   • Świeżawski, Ernest (1843-1919), 1878, Pięć ustępów z cyklu powieści historycznych J. I. Kraszewskiego
   • Koźmian, Kajetan (1771-1856), Korespondencya literacka Kajetana Koźmiana z Franciszkiem Wężykiem (1845-1856) zebrał, objaśnił i wstępem opatrzył Stanisław Tomkowicz
   • Antoniewicz, Mikołaj Bołoz (1801-1885), 1883, Sześć toastów
   • Kraushar, Aleksander (1843-1931), 1910, Kartki z pamiętnika Alkara. 1.
   • Boniecki, Adam (1842-1909), 1908, Herbarz polski. Cz. 1, Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. T.12
   • Sabowski, Władysław (1837-1888), 1879, Pół wieku pracy : rys życia i zasług J.I. Kraszewskiego : z powodu pięćdziesiątéj rocznicy jego działalności
   • Krzewski, Karol Lilienfeld (1893-1944), 1939, Broszura polityczna J.I. Kraszewskiego