Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Publication

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks

Publication description

Kwestye polityczne oboiętne statum Rzeczypospolitey Polskiey, prerogatywy urzędow w niey, zwyczaie elekcyi krolow, seymow, seymikow y inne rzeczy potrzebne do porządku oney examinuiące [...] przez Franciszka Poklateckiego [...]

Opening only publication edition...