Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Collection

Library

OAI

Publications list : Cultural heritage

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

7097. 

Edition J. J. Struys Drie aanmerkelijke en seer rampspoedige reysen, door Italien, Griekenlandt, Lijflandt, Moscovien, Tartarijen, Meden, Persien, Oost-Indien, Japan, en verscheyden andere Gewesten. Waar in vertoont werden, behalven, een nauwkenrige en oursandige beschzijvinge der gemelde Lauden en't geen tot haar nature gehoozt seer wonderlijke en waarachtige toeballen der Auteur obergekomen dooz Schipvzenken Plonderingen Slavernije onder de Turken en Persianen, sware Hongers-noot Pijniging en andere ongemakken. Aangevangen anno 1647. en voor de Derde of laatste Reys t'Huys gekomen 1673. begrijpende soo in alles den tijdt van 26 jaren. Nebens twee Brieven, particulierlijk verhandelende het overgaan van Aftracan, en't geene aldaar omtrent is boozgeballen; En daar in ook een verhall der elenden en sware ongemakken uytgestaan by D. Butler, dooz hem selfs geschzeven uyt Ispahan. Met verscheydene curieuse koopere platen, door den auteur selfs na het leven geteekent, verçiert - Struys, Jan Jansen

Add to bibliography

<<< Previous  / 1306 Next >>>