/p0001.djvu

			
		

/p0002.djvu

			[£ fffimwii s 


QoaooaanancoDtiannoa 


JaaDDacaQDaQDaoDDnDDDaaDDaPDoOD 


CHK 


 Centr. Zwiazek Hodowców Kanarków i Ochrony g 


a 


Ptactwa Pożytecznego w Polsce 


z siedzibą w Poznaniu, Tow. zarejestr. 


D 
. 


Największa fachowa organizacja w Polsce g 
Zrzesza wszystkie Towarzystwa lokalne i wo- 1 
jewódzkie,Okręgowe Zrzeszenia Hodowców I 
Kanarków z całej Polski. 
Członkowie Centralnego Związku obrączkują I 
swój przychówek jednoliterni obrączkami  
zamkniętemi z rocznikiem i literami C H K g 
(Centrala Hodowców Kanarków) o 
Członkowie mają prawo zgodnie z ustawą Cen- 
tralnego Związku wystawiać w klasie wła- 
snego chowu na wszystkich wystawach 
Towarzystw związkowych w każdej miej- 
scowości i ubiegać sie o nagrody. 


Każdy chodow ca kanarków i ptactwa śpiewa- 
lacego powinien należeć do Towarzystwa, które 


jest członkiem C H K 


aggiotioaDDgDDoimaaoiHmwaitiDaaaoDDDDoaa;::::::::: aaoaaong poeoijuam i 


BW- UAM 
IC
		

/p0003.djvu

			Niniejszy II. Przewodnik adresowy hodowców 
· zrzeszonych w Centr. Związku CHK. jest pod wzglę- 
dem adresów w porównaniu do I. wydania znacznie 
powiększony. 
Złożyły się na to dalsze liczne przystąpienia 
zrzeszeń hodowców do Centr. Związku, skutkiem 
czego spis hodowców jak i towarzystw zrzeszonych 
podany w poprzedniem wydaniu okaz:.ł się nie- 
kompletny. 
Chcąc braki powyższe uzupełnić, a hodowcom 
polskim i zainteresowanym podać dokładne dane, 
Zarząd Główny CHK.  przystąpił do wydania niniej- 
szego II. Przewodnika adresowego w tern przeko- 
naniu, że całkowicie spełni swoje zadanie i znajdzie 
miłe przyjęcie wśród ogółu. 
Niemniej spodziewamy się, że nowe wydawnictwo 
przyczyni się do zaznajomienia szerszego ogółu 
z naczelną organizacją polskiego kanarczarstwa oraz 
będzie skuteczną propagandą dla naszego chlubnego 
sportu. 
"Polskiemu Kanarczarstwu Cześć" 
Poznań w sierpniu 1934. 
ZARZĄD GŁÓWNY CHK 
H. Maciński K. Kaczmarek
		

/p0004.djvu

			Jedyne fachowe czasopismo polskie 
poświęcone hodowli szlachetnych kanar- 
ków i ochronie ptactwa pożytecznego 
z dodatkiem Akwarjum i Terrarjum 
jest 


ORGAN CENTnZWZBZHOOtCANA»Kó\ V 
IOCHRONY PTACTWABOiYTWKJUSCfe 
TESIEOZ. WPOZNANIU 


MIESIĘCZNIK IUU3TB .

"PKP. "OZ NA U' ł Oł 2OC> 


Prenumerata roczna 3,70 zł 
półroczna 2.50 zł 
Redakcja Poznań, Małeckiego 3
		

/p0005.djvu

			Adresy hodowców zrzeszonych 
w Centrali CHK. 


OBJAŚNIENIE: Liczba obok nazwiska oznacza Nr. ewidencyjny 
hodowli członka CHK. 
* jest członkiem Sekcji Ekspertów p. CHK. 
- członek nie mający jaszcze stałego Nr. ewid. 


A. 


2 Androwski Jan, Tczew, Słowackiego 1 
8 Andruszewski Feliks, Częstochowa, 7 Kamieni 13 
9 Andruszewski Bolesław, Częstochowa 
Anders Bogumił, Łódź, Krośnieńska 5 
4 Arnak Roman, Bydgoszcz, Podgórna 23 
3 Angielus Józef, Kalisz, Ruda Pabjanicka 
B. 
12 Balke Stanisław, Warszawa, Południowa 5 
49 Ballas Stanisław, Warszawa, Strzelecka 4 
13 Banach Leon, Ostrów Wlkp., Krępa 2 
59 Bankiewicz Jan, Częstochowa 
3 Barański Karol, Zagórzany- Dworzec 
52 Barczyński Czesław, Poznań, G.Wilda 117 
32 Bartoszyński Władysł., Toruń, Kilińskiego 7 
53 Bartolik Wacław, Kalisz, Lipowa 38 
17 Basiński Marjan, Kalisz, Lipowa 1 
24 Bąk Piotr, Warszawa, Leszno 26/24 
1 Bednarek Ryszard, Chorzów, Kościelna 37 
48 Bednarski Ludwik,Warszawa, Leszno 59 
42 Belau Franc, Starogard, Nowomiejska 8 
46 Berkowski Jan, Ostrów Wkpj Wierzbowa 4 
21 Białecki Michał, Poznań, Gąsiorowskich 2
		

/p0006.djvu

			6 


27 Białas Mikołaj, Chorzów, Bytkowska 4 
28 Bębenek Fr., Kraków, Grzegórzecka 30 
36 Biliński Marjan, Lwów, boczna na Błonie 20 
63 Bittner Bogumił, Wielkie Hajduki, Ligonia 14 
8 Byttner Franc, Łódź, Piotrkowska 292 
11 Biegański Janusz, Warszawa, Wilcza 74 
50 *Bienek Jan, Tarn. Góry, Kolejowa 2 
5 Bieszke Leon, Bydgoszcz, Warszawska 25 
20 Biernacki Zygm.,Warszawa, Belgijska 3 m. 8 
22 Błaszczyński Władysław, Kalisz,Dworcowa 8 
23 Błaszczyński A., Poznań, Staszica 11 
56 Błażej Józef, Kraków, Dietlowska 86 
14 *Bochynek Fr., Siemianowice, ks. Stabika 2 
34 Bobrowski Maks, Chorzów, Kościelna 6 
29 Bona Ignacy, Grudziądz, Wiślana 5 
39 Bohn Maks., Siemianowice, Kościuszki 8 
45 Bohn Stefan, Poznań, Poznańska 76 
62 Bolt Józef, Toruń, Grudziądzka 57/59 
54 Borenstein Salom., Warszawa, Sosnowa 8-8 
35 Boroń Robert, Tarn. Góry, Karola Miarki 5 
Bogucki Leon, Kalisz 
7 BoreckaS tefanj a, Warszawa, Wołomin, Miła26 
19 Borycki Stan., Lwów, Małachowskiego 2 1/11 m. 8 
44 Borowski Franc. Łaziska-Górne, Leśna 4 
37 Borzyński Bernard Poznań Górn. Wilda 65 
31 B6tcher Karol, Mikołów, Dworcowa 16 
40 *Brandt Alojzy, Katowice, Plebiscytowa 32 
9 Brodziński Bronisł., Kalisz, Rypiakowska 3 
33 Browarski Antoni, Chorzów, Antoniewiec 
Broda Franc, Wełnowiec, Damrota 7 
Bressler Franc Siemianowice,Powstańców 48 
41 BryśWaldem.Michałkowice Bytków.Michałkowskal 
30 Budniarski Józef, Bydgoszcz. Długa 27 
Budkowski Karol» Lwów, Janowska 130 
47 Bujewicz Józef, Włochy pod Warszawą, Bratnia 14
		

/p0007.djvu

			7 


25 Buchowiecki Edw., Warszawa, Wilcza 28-30 
57 Buchowski Leon, Tarnów, Kol. WarsztatowaPKP. 


c. 


4 Cichy Bogd., Kraków, Nowa Olszajaworskiego 11 
5 Cywiński Józef, Bydgoszcz, Podgórna 34 
10 Chmielewski Feliks, Tczew, Gdańska 10 
Chojnacki Józef, Warszawa, Rozbrat 26 m. 24 
2 Chudziak Nikodem, Poznań, Wyspiańskiego 21 
15 Chudyba Jan, Kraków, ks- Skorupki 8 
l Czaplicki Karol, Lwów, Wielka Pańska 16 
21 Czajka Marjan, Poznań, Dąbrowskiego 49a 
14 Czech Czesław, Sosnowiec, Staszica 14 
17 Czech Roman, Chorzów, Szyb Kolejowy 
Czerner Wilhelm, Siemianowice, Górnicza 9 
3 Czekaj Antoni Sosnowiec, Mała 7 
Ciemiński Edward, Bydgoszcz, Hetmańska 3 
20 Czop Feliks, Sosnowiec, Szopena 8 


D. 


Dąbrowski Roman, Warszawa, Przemysłowa 9-90 
Dąbrowski Michał, Łódź, Napiórkowskiego 77 
13 Daroń Bronisław, Bydgoszcz, Cieszkowskiego 15 
11 Dobrowolski Ignacy, Poznań, Kolejowa 44 
15 Deutschmann Rudolf, Lwów, Bilczewskiego 9 
12 Deresiewicz Adolf, Kraków, Dietla 73 
3 Domiński Józef, Poznań, Szamarzewskiego 32 
17 Domiński Ludwik, Poznań, Szap1arzewskiego 32 
22 Domagała Wacław, Bydgoszcz, Sniadeckieh 43 
Dolata Kazimierz, OstrówWlkp., Ułańska 14 
27 Dolata Franc, Ostrów Wlkp., Raszkowska 34 
18 Drewek Ludwik, Sadki, pow. Wyrzysk 
19 Drobnik Józef, Kalisz, Ogrody 34
		

/p0008.djvu

			8 


20 Drobik Paweł, Michałkowice, Bytomska 17 
4 DryU Ludwik, Warszawa, Łazienkowska 22 
5 Dryll Jan, Włocławek, Seminaryjna 3 
28 Dudała Jan, Król. Huta, Gimnazjalna 41 
Dudka Stefan, Łódź, Przędzalniana 17 
7 Duszyński Adam, Lwów, Małeckiego 9 
9 Durczyński Jan, Sosnowiec, Florjańska 25 
16 Dzikowska Konst., Poznań, Jezuicka 7 
24 Dziedzic Józef, Gniezno, 3 Maja 3 
Dziadek Jan, Wełnowiec G. SI., Agnieszki 20 
Dzięgielewski Michał, Łódź, Rokicińska 9 - 11 
25 Dzwonkowski Andrzej, Warszawa,Marjańska 5-57 
29 Dytkowitz Jan, Katowice II, Katowicka 6 


F. 


5 Fabiś Antoni, Poznań, Ż9rawia 12 
4 Fandycz Stefan, Lwów, Sw. Zofji 57 
11 Filip Emil, Czuchów pow. Rybnik 
9 Figiel Józef, Mysłowice, Remera 18 
18 Foltin Walenty, Katowice II, Katowicka 46a 
19 Foltinowa Marja, Katowice II, Katowicka 46a 
16 Folmer Ludw.,Lwów,bpczna Kulparkowska 10,XVI 
10 Fojcik Józef, Rybnik, Zebrzydowska 10 
14 Frąckowiak Antoni, Poznań, Marsz. Focha 146 
20 Frankowski Wincenty, Gniezno, Żwirki Wigury 3 
17 Frajer Bolesław, Bydgoszcz, Bocianowo 32 
22 Franusz Emil, Król. Huta, Mickiewicza 9 
1 Freund Jan, Bydgoszcz, Nakielska 17 
21 Frimel Franc, Kraków, Krupnicza 16 


G. 


12 Gadomski Adam, Warszawa, Grodzieńska 38 
18 Gadomski Franc, Bydgoszcz, Jackowskiego 19
		

/p0009.djvu

			9 


- Galewicz Alfred, Lwów. Łyczakowska 39 
31 *Gallar Emanuel, Bielszowice, Damrota 5 
38 Gapiński Wacław, Łódź, Podmiejska 16a 
25 Garło Franciszek, Warszawa, Twarda 57 
15 Gawroński Józef Warszawa, Wronia 57a - 20 
30 Gebel Teofil, Katowice II, Katowicka 34 
17 Genzler Władysław, Poznań, Sienna 9 
28 Gernand Władysław, Lwów, Tarnowskiego 80 
42 Gehrke Oskar, Gniezno, Kcyńska 15 
6 Giers Franc, Bydgoszcz, Sowińskiego 6 
Gieryń Jozefat, Gniezno, Moniuszki 3 
39 Glass Emil, Łódź, Ruda Pabjanicka.Gnieźnieńska 5 
36 Głodek Robert, Michałkowice, Piłsudskiego 25 
20 Głon Wawrzyniec, Toruń, Pod Krzywą Wieżą 18 
24 Gnielka Antoni, Król. Huta, Mickiewicza 66 
Gola Henryk, Król. Huta, Głowackiego 4 
14 Gołębiowski Stefan, Warszawa, Prosta 38-123 
Gonsior Edward, Szopienice, Kościuszki 13 
4 Goroński Stanisław, Poznań, Nad Wierzbakiem 28 
GorzelanyJan,RzęsnaPolskaVIIIodc,50 ob. Lwowa 
9 Goszczyński Stanisław, Warszawa, Płocka 25 
41 Góral Jan, Kraków - Płaszów, Koszykarska 7 
54 Górski Stanisław, Bydgoszcz, Grunwaldzka 21 
37 Gracka Eryk, Michałkowice, Kościelna 21 
33 Graniczny Jan, Biertołtowy pow. Rybnik 
Graber Hugon, Wełnowiec, Szyb Alfreda 44 
3 Grochowina Czesław, Poznań.Małeckiego 3 m.21 
7 Groll Rudolf, Lwów. Ąnczewskich. 1 
56 Gronczewski Edward, Zyrardów, Zeromskiego5-3 
Grobelny Stanisław, Bydgoszcz, Gołębia 2 
22 Gryncajger M., Sosnowice-Zagórze, Miraszewsk.86 
53 GruchaIski Stanisław, Warszawa, Rozbrat 24 
27 Gruszka Henryk, Chorzów, Sobieskiego 3 
2 Grzegorzewski Ignacy, Poznań, Marc. Mottego 12 
46 Grzonkowski Ign., Bydgoszcz Ogrodowa 17
		

/p0010.djvu

			Grzelak Stanisław, Warszawa, Puławska 23 - 20 
Grzywaszewski Leon Gniezno, Zielony Rynek 5 
Grzywa Marcin, Tarnów 
G6hlitz Eugenjusz, Łódź-Zdrowie, Krakowska 14 
Guglas Michał, Kalisz, Widok 37 


H. 
11 Habryka Herman, Mikołów. Strzechy 25 
18 Handrych Jan, Kalisz, Polna 34 
23 Hanuszkiewicz Wiktor, Skierniewice 
5 Hauser Jan, Tczew, Ogrodowa 10 
12 Hauser Kurt, Michałkowice, Stawowa 11 
6 Hennig Jan Tczew, Południowa 6 
19 Hemerling Edmund, Toruń, Piastowska 9 
3 Hermans Hugon, Warszawa, Długa 8a 
9 Henz Ed, Lwów-Zamarstynów. Lwowska XXIII 92 
24 Hilbich Bernard, Król Huta, Mielęckiego 19 
Hobel, Lwów, J. Bema 15 
13 Holona Karol, Nłedobrzyce G. SI. Kol. Remera 
17 Hryniewiecki Aug., Lwów, Na Błonie 52 
8 Hryniewiecki Hipolit, Warszawa, Grzybowska 36 
4 Hrynyk Józef, Lwów, Kordeckiego 44 
7 Huck Bronisław, Warszawa, Wronia 66 
2 Hubczyk Paweł, Cieszyn, Heczki 1 
21 Humbla Klemens, Gniezno, Trzemeszeńska 8 
22 Hullin Karol, Siemianowice, Bytomska 8 
, 
10 Hulles Herman, Tarnów, Nowy Swiat 10 


I. 
19. Izydorek Mieczysław, Poznań, Półwiejska 3 


J 
7 Jabłoński Adam, Kraków, Krasickiego 28 
9 Jabłoński Kazimierz, Sosnowiec, Lipowa 16
		

/p0011.djvu

			11 


, 
17 Jagielski Franc, (Łódź) Zgierz, Srednia 1 
4 Jakubowski Antoni, Kalisz, Lipowa 40 
- Jankowski Bronisł., Kalisz 
- Jankowski Michał, Lwów, Kr.Leszczyńskiego 28 
15 Jankowiak Wład., Poznań-Dębiec, Zielona 22 
10 Jana Konrad Grudziądz, Droga Łąkowa 26 
24 Janicki Emil, Tarnów- Wojnicz 
Jamroży Paweł, Poznań, Marc. Mottego 7 
26 Jarzombek Józef, Siemianowice, Bytomska 10 
25 Jarzemski Jan, Chełmża, Rynek 7 
J arocka M., Poznań, Masztalarska 8a 
21 Jaszkowski Anast, Bydgoszcz, Nowogrodzka 12 
13 Jasnowski Władysł., Kalisz, Piaskowa 16 
2 Jendraszawski Jan, Tczew, Południowa 2 
23 Jeliński W., Gniezno 
14 Jęczkowski Kazimierz, Poznań, PI. Sapieżyński 6 
Jonda Andrzej, Król-Huta, Wandy 20 
11 Joniec Jan, Król-Huta, Pawła 7 
6 Junik Józef, Toruń, Kochanowskiego 5 
16 Jurga Kazimierz, Poznań, Dróg. Urbanowska 6 
27 Juranek Franc, Nowa-Wieś Górny SI. 
1 Jurek Teodor, Ostrów WIkp Krępa Grabowska 117 
8 Jóźwiak Franc, Poznań, Pocztowa 21 


K 


10 Kaczmarek Kazimierz, Poznań, Siemiradzkiego 11 
50 Kaczmarek Ign., Bydgoszcz, Zygm. Augusta 36 
62 Kalas Franc, Toruń, Lubicka 47 
90 Kalicki Antoni, Sosnowiec, Pszenna 9 
82 Kałuża Izydor, Tarn. Góry, Sienna 6 
89 Kałuża Karol, MichaJkowice, Piłsudzkiego 23 
77 Kanch Józef, Król. Huta, Bytomska 60 
106Kampa Filip, Król. Huta, Krzyżowa 20 
, 
24 Kamiński Michał, Poznań, Sniadeckich 15
		

/p0012.djvu

			12 


73 Kamiński Jan, Ostrów Wlkp., Dąbrowskiego 1 
54 Karwot Franc, Rybnik-Niedobrzyce, Kol. Remera 
46 Kasik Andrzej, Łaziska - Wyry pow. Pszczyński 
16 Kaszyński Władysław, Gniezno, Sienkiewicza 15 
87 Kaszubowski Edmund, Bydgoszcz, Rycerska 2 
88 Kazubski Andrzej, Bydgoszcz, Gołębia 2 
56 Kaźmierczak Franciszek, Poznań, PI. Sapieżyński 4 
66 Kaźmierski Stanisław, Łaziska-Górne, Kopanina 6 
44 Kasztalewicz, Kraków, Jabłonowskich 12 
- Kellermann Gustaw, Siemianowice, Pszczelnicza4 
- Kentel Wiktor, Lwów, Na Błonie 14 
3*Ketzler Józef, Król. Huta, ks. Ficka 8 
4 Ketzlerowa, Kroi. Huta, ks. Ficka 8 
33 Keller Roman, Łódź, Wólczańska 179 
85 Kempa Franciszek, Król. Huta, Chorzowska 25 
68 Kierszanek Adam, Kraków, Jagiellońska 7 
99 Kierzkowski Teofil, Chełmża, Chełmińska 22 
41 Kierzkowski Wład. Gniezno, św. Wawrzyńca 12 
23 Klimczyk Cyryl, Lwów, Krasińskiego 25 
55 Klim Alfons, Michałkowice, Bytomska 17 
45 Klocek Stanisław, Mikołów, Kolonja Kałuże 
21 Kluczyński Franciszek, Poznań, Palacza 103 
64 Kłosowski Władysław, Chełmża, Mickiewicza 7 
Konik Antoni, Podborce stacja kol. Lwów 
11 Kowol Józef, Mysłowice, Katowicka 9 
19 Kotlarz Władysław, Toruń-Zagórze, dom 49 
31 Kolarczyk Józef, Mikołów, Jamny 7 
38 Kowalski Polikarp, Dąbr. Górnicza, Żeromskiego37 
12 Kowalski Zygmunt, Grudziądz, PI.23Stycznia 1 
39 Kotowicz Józef, Tarnów, Elektr. Miejska 
42 Kopper Konrad, Król. Huta, Jana 6 
43 Kowal Kazimierz" Częstochowa 
91 Kostrzewski Józef Chełmża, Paderewskiego 13 
74 Kolenda Aleks., Ostrów Wlkp., Kościuszki 9 
Kosmala Walenty, Katowice, Graniczna 20
		

/p0013.djvu

			13 


59 Kotsch Alfred, Kraków, Michałowskiego 7 
79*Kozik Karol, Siemianowice, Pocztowa 1 
81 Kozikowa Agnieszka, Siemianowice, Pocztowa 1 
83 Koźlik Karol, Tarn. Góry, Powstańców 15 
95 Kozłowski Władysław, Starogard, Rynek 10 
103Kozioł Wincenty, Siemianowice, Sobieskiego 43 
105Kozioł JAzef, Katowice, Graniczna 12 
29 Koźlarek Józef, Kalisz, Legjonów 2 
27 Krawiec Leon, Sosnowiec, Staszica 16 
26 Krawiec Franc, Sosnowiec, Słowackiego 4 
92 Krajewski Józef, Grudziądz, Koszarowa 26 
104Krajuszek Franc. Siemianowice, Powstańców 27 
37 Kreklau Franc, Bydgoszcz, Henryka Dietza 2 
20 Kryślak Adam. Gniezno, Zielona 7 
21 Krysiak, 3ronisł., (Łódź) Piaski Retkińskie 20 
- Krysiński Józef, Kalisz, Za Stacją Kolejową 74 
36 Krzykowski Stanisław, Sosnowiec, Długa 10 
53 Krzykała Józej, Rybnik-Chwałowice 
lOOKrzywdziński Bronisław, Chełmża, Faderewsk. 5 
48 Kubanek Stefan, Poznań, Fabryczna 34 
49 Kupka Wojciech, Sumina pow. Rybnik 
67 Kurpanik Ignacy, Łaziska-Górne, Kopanina 11 
102Kujawski Antoni, Chełmża, Jana 5 
17 Kujawski Władysław, Gniezno, Mieczysława 28 
80 Kujawski Alfons, Pelplin, Kościuszki 32 
8 Kudełko Aleks., Król. Huta, Krzyżowa 7 
94 Kurczyński Franciszek, Tcze,w, Rybacka 22 
98 Kuczyński Leon, Gniezno, Sw. Wawrzyńca 17 
18 Kuczyński Stanisław, Gniezno, 3 Maja 13 
96 Kupiński Józef, Kalisz, Szczypiorska 50 
97 Kurowski Franc, Toruń, Fosa Staromiejska 12 
25 Kurowski Andrzej, Toruń, Fosa Staromiejska 12 
lOlKufel Walenty, Chełmża. Kolejowa 11 
65 Kutowski Józef, Grudziądz, Mickiewicza 18 e 
6 Kuźnik Kacper, Warszawa- Targówek, Srocza 5 - 7
		

/p0014.djvu

			1 Kusiakowski Józef, Warszawa, Kopernika 24 
2 KusiakowskaStanisława, Warszawa, Kopernika 24 
15*Kunert Aug., Katowice II. Krakowska 26 
47 Kużajewski Jan. Kalisz, Górnośląska 39 
- Kuth Maks., Siemianowice, Pszczelnicza 7 
35 Kwiatek Franciszek, Kraków, Pijarska 7 
57 Kwiatkowski Hieron., Poznań, Sw. Wojciech 2a 
93 Kwaśniewski Ludw., OstrówWlkp., Raszkowska 34 
9 Księżyk Paweł, Rybnik - Podgórze 
L. 'M 
23 Lanuszny Jacenty, Bytków, G. SI, Bytomska 18 
24 Lanuszny Karol, Michałkowice, Stawowa 8 
3 Lasocki Aleksander, Warszawa, Ele,ktoralna 51 
2* Lenkowski Kazimierz, Bydgoszcz, Sląska 3 
8 Lemm Dr. Edmund, Inowrocław, św. Ducha 21 
10 Leśnik Józef, Wodzisław. G. SI. 
7 Lewandowski Leon, Bydgoszcz, St. Szkolna 1 
20 Lipowiecki Każ., Gocławek-Warsz., Murmańska 19 
6 Lipińska Czesława, Swiecie, Kościuszki 1 
11 Litewka Jan, Bydgoszcz, Grunwaldzka 27 
25 Loewe Alfred, Wielkie Hajduki, św. Jadwigi 13 
21 Łysy Stefan, Poznań, Grodziska 22 
9 Łukawski Józef, Warszawa, Złota 33 m. 17 
14 Lutyńska Jadwiga, Toruń, Wałdowska 9 


1 *Maciński Henryk, Poznań, Matejki 36 m. 5 
19 Maćkowiak Wiktor, Poznań, Marc. Mottego 5 
3 Madeja Teofil, Król. Huta, Srednia 7 
15 Madziar Ignacy, Warszawa, Grzybowska 72 m.31 
23 Madajczyk Szymon, Warszawa. Wrońskiego 15 
33 Machowski Michał, Poznań, Wierzbięcice 28 
24 Magiera Władysław, Sosnowiec, Słowackiego 4 
50 Machał Adolf, Chełmża, Paderewskiego 20
		

/p0015.djvu

			- Mainka Bernard, Szopienice, Warszawska 8 
9 Majkowski Leon, Tczew, Kaszubska 8b 
34 Majda Zygmunt, Kalisz 
53 Majewski Mieczysław, Poznań, Al.Marcinkowsk.28 
30 Mayer Stanisław, Poznań, Wrocławska 4 
56 Majer Antoni, Poznań, Bydgoska 2a 
2*Makała Stanisław, Zbąszyń, Inż. Wigury 11 
7 MakuIski Józef, Bydgoszcz, Karpacka 29 
55 Malik Józef, Król. Huta, Mickiewicza 11 
Maliński Edward, Poznań, Zwierzyniecka 
, 
20 Małecki Kazimierz, Kalisz, Nowy Swiat 16 
18 Małecki Stanisław, Warszawa, Dobra 2 
43 Maniura Sylwester, Król. Huta, Kościelna 9 
58 Maniera Ludwik, Król. Huta, Marjańska 29 
25 Masłów Wasili, Sosnowiec, Tylna 2 
7 Matula Robert,Kraków,Nowa01sza, Jaworskiego 
31 Matuszewski Roman, Gniezno, Wrzesińska 11 a 
57 Matusiński Stefan, Toruń, Klonowicza 29 
52 Maushagen Ignacy, Tarn.-Góry, Grodzka 25 
, 
Mauer Franc, Lwów, Swiętokrzyska 48 
Maciejewski Łucjan, Konin, 3 Maja 28 
Merenholc S., Warszawa, Chocimska 29 m. 8 
Michalski Stefan, Kalisz, Kościuszki 11 
Michalski Franc, Rybnik-Chwałowice St. Kolonja 
Misicki Władysław, Lwów, Kordeckiego 12a 
Mika Jan, Chorzów, Szyb Kolejowy 
26 Mikulski Edward, Warszawa, Szara 14 m. 16 
10 Miktuś Jan, Tczew, Zamkowa 9 
12 Miecznik Edmund, Warszawa, Wronia 82 
8 Mondry Jan, Katowice II, Kowalska 3 
54 Moroń Franc, Łaziska Górne, Dworcowa 10 
37 Morgała Florjan, Rybnik, 3 Maja 
11 Moritz Emil, Król. Huta, Bytomska 35 
49 Moranowicz Antoni, Warszawa, Wronia 5 - 9 
- Mroczek 19n., Knurów G. SI., Wiktorji 4
		

/p0016.djvu

			16 


6 Mrohs Edward, Wełnowiec, J. Bedera 25a 
27 Mroziński Stanisław, Kraków, Pasterska 31 m. 6 
35 Mrówka Antoni, Poznań, Gorczyńska 55 b 
36 Mryk Piotr, Michałkowice, Alfreda 17. 


N. 


2 Nagórki Marjan, Starogard, Dworcowa 10 
20 Nalepa Szczepan, Kraków-Witkowice 80 
10 Nawrot Leon, Rybnik, Chwałowice St. Kolonja 
4 Neuman Karol, Bydgoszcz, Chrobrego 15 
17 N eusser Alfred, Kraków, Zwierzyniecka 17 
9 Niewiadomski Franc, Łaziska Dolne (G. SI-) 
21 Noetzel Feliks, Grudziądz, 3 Maja 6 
6 Nowiński Ign., Warszawa, Mylna 9 - 56 
7 Nowakowski Franciszek, Łódź, Braterska 10 
11 Nowak Jan, (Łódź) Pabjanice, Moniuszki 19 
23 Nowak Edward, Michałkowice, Stawowa 3 
22 Nowak L., Gniezno 
1 Nurkowski Stanisław, Kalisz, Piaskowa 4 


20 Ogerman Henryk, Król. Huta, Redena 9 
16 Ogórkiewicz Teodor, Leszno, insp. szkolny 
6 Ojdowski Jan, Toruń, Kaz. Jagiell. 2 
12 Olczak Jan, Kalisz. 11 Listopada 15 
17 Olczak Aleks., Warszawa, Częstochowska 11 
, 
15 Okoniewski Franc, Poznań, Sw. Wawrzyńca 18 
10 Olszewski Tadeusz, Łaziska Górne, Orzeszka 2 
13 Olszewski Ant., Toruń, Wałdo
ska 9 
19 Opiłka Jan, Michałkowice (G. Sl.), Stawowa 4 
8 Opolski Jan, Rybnik, Gimnazjalna 
2 Organista Stan., OstrówWlkp.,Drog.Wrodawska58 
5 Orłowski Teofil, Toruń, Prosta 37 
3 Ostoj Franciszek, Ostrów WIkp., Kaliska 17
		

/p0017.djvu

			17 


4 Oszek Adolf, Mikołów , Krakowska 7 
Otmianowski Telesfor, Poznań, Sz!	
			

/p0018.djvu

			18 


Pluta Kazimierz, Gniezno, Mieczysława 22 
Polak Piotr, Knurów, pow. Rybnik 
21 Pomykała Józef, Tarnów, Głowackiego 
10 Popławski Eug., Warszawa, Lwowska 10 m. 37 
48 Foszwowa Magd., Poznań, Staszica 8 
51 Posłuszny Józef, Gniezno, Trzemeszeńska 75 
42 Powrósło Ignacy, Król. Huta. Karola Miarki 5 
3 Preising Bernard, Grudziądz, Nowowiejska 14 
28 Procek Konstanty, Rybnik, PI. Wolności 13 
4 Pryliński Zygm., Kalisz, Piaskowa 4 
23 Prudło Jan, Michałkowice, Piłsudzkiego 4 
53 Przeperski W. B., Zoppot, Waldchenstrasse 14 
24 Przybyłowski Stan., Warszawa, Wolska 119 -11 
- Przybyłowicz Feliks, Warszawa, Iwicka 47 
18 Przyłuski Władysław, Warszawa, Stare- Niasto 2-6a 
15 Przybył Ludwik, Kalisz, Grodzka 11 
32 Przywecki Stanisław, Poznań, Długa 7 
59 Przybiła Al., KróL-Huta, ,R.Tramwaj.Król.-Hucka 17 
40 Pukocz Józef, Łaziska - Srednie, Peking 
Pucała Marja, Katowice II, Kowalska 5 
26 Pytliński Teodor, Warszawa, Krochmalna 51 


R. 
7 Raczyński Marcin, Kalisz, Widok 27 
5 Radzimski Michał, Toruń -,rZagórze, Dom 49 
17 Rajca Bartłomiej, Lwów, Zródlana I I a 
Rastelli Fryderyk, Katowice II, Katowicka 2 
3 Ratajczyk Piotr, Kalisz, Chopina 5 
22 Reks Antoni, Kalisz, Garncarska 5 
8 Rejmer Józef, Kalisz, Kościuszki 17/18 
18 Respondek Teofil, Król. Huta, Mickiewicza 47 
20 Rochowiak Stanisław, Poznań, Masztalarska 2 
11 Rogala Andrzej, Sosnowiec, Wilcza 25 
19 Romańczyk Teofil, Król. - Huta, Styczyńskiego 4
		

/p0019.djvu

			19 


9 Romanik Andrzej, Zakopane, Krupówki 27 
28 Rost Józef, KróL-Huta, Ligota-Górnicza 41 
27 Rybka Władysław, Poznań, Wielka 8 
6 Ryszka Konstanty, Mysłowice, Pszczyńska 13 
- Ryspa Jerzy, Siemianowice, Polna 3 
24 Rywotnicki Józef, Kraków, Juljusza Lea 84 
12 Rubiński Franciszek Chełmża, Kościelna 2 
2*Rudzki Jan, Katowice II, Markietki 42 
- Rzepka Augustyn, Katowice 11, Markietki 45 


sf£ 
20 Sałata Franciszek, Poznań, Kościelna 5 
98 Sebastian Brunon, Król. Huta, Cmentarna 32 
51 Segiet Ignacy, Michałkowice, Wiejska 32 
97 Sikora Brunon, Król. Huta, Bytomska 23 
83 Skalik Włodzimierz, Częstochowa, Bór 11 
39 Skraburski Leon, Ostrów Wlkp. Krępa-Grabow. 113 
76 Skowroński Zenon, Łódź, Jerzego. 5-7 
, . 
37 Sliwa Jan, Dąbrowa - Górnicza, Zeromskiego 28 
55 Sławiński Władysław, Gniezno, Kilińskiego 11 
58 Słoma Stanisław, Poznań, Mączna 3a 
89 Słupski Władysław, Grudziądz, Nadgórna 50 
Sobota Szopienice, Piłsudzkiego 
- Sobaka Henryk, Król. Huta, Wandy 30 
2 Sojecki Włodzimierz. Częstochowa, Piastowska 61 
50 Szołtysik Edmund, Michałkowice, Kościelna 53 
33 Sommer Leonard, Poznań, Słowackiego 36 
29 Sparzyński Jan, Lwów, Bogdanó wka XVI, Okrężna 8 
1 Specht Ernest, Król. Huta, Mickiewicza 51 
14 Surma Sylwester, Bydgoszcz, Konopna 55 
45 Surówka Władysław, Tarnów, Tertila 
10 Susczyk Jan, Mysłowice, Piaskowa 25 
6 Suszka Marjan, Poznań, Różana 22 
41 Swierkot Franc, Mikołów, Kolonja Wojewódzka
		

/p0020.djvu

			, 
15*Swiętoński Stanisław, Poznań, Fabryczna 34 
3*Swieży Władysław, Lwów, Bart. Głowackiego 32 


st. /4 
Stangrecki Leon, Toruń, Sobieskiego 15 
Stański Robert, Katowice II, Korarzewskiego 
Stankiewicz Józef, Kalisz 
Stark Rudolf,Zimna Woda-Suchowola Koło Lwowa 
Stawicki Eustachy. Lwów, Pełczyńskiego 15 
Stawiarski Paweł, Knurów, (G. SI.) Marsz. Piłsudzk. 
Stawinoga Wiktor, Siemianowice, Michałkowska12 
Stelter Alfons, Gniezno, Lecha 10 
Stefański Ignacy, Tczew, Wąska 24 
Strański Edward, Lubliniec, Rynek 3 
Struadel Antoni, Kraków, Nowowiejska 9 
Strzempek Izydor, Król. Huta, 3 Maja 113 
Stochnioł Franciszek, Wielkie Hajduki, Szyb Piast 


Sz. 


Schab Franciszek, Tarnów, Pułaskiego 24 
Schrage Henryk, Lwów, Czarnieckiego 3 
, 
Schmidt Franciszek, Poznań, Sniadeckich 30 
Schlief Artur, Łódź, Fabryczna 2 
Szafrański Adam, Łódź, Radwańska 39 
Szaj Józef, Poznań, Gen. Prądzyńskiego 23 
zal Teodor, Warszawa, Górczewska 15 
Szandrach Franciszek, Trzew, Hallera 15 
Szlawski Jan, Dąbr. Górnicza, Żeromskiego 33 
Szeja Paweł, Mysłowice, Remera 18 
Szewczyk Leon, Chwołowice-Brzeziny (G. SI.) 
Szendziolorz Herman, Knurów, pow. Rybnik 
Szepe Alfred, Łódź, Rzgowska 10 
Szink Karol Łódź Wodna 38
		

/p0021.djvu

			21 


59 Szoltys Karol, Rybnik, Hallera 11 
Szołtysek Paweł, Wełnowiec, Kopernika 9a 
93 Szpakowski Czesław, Bydgoszsz, Hetmćńska 22 
9 Szulc Włodzimierz, Poznań, Matejki 42 
Szulc Stefan, Poznań, Pocztowa 29 
49 Szulc Reinhold, Toruń, Most Paulińska 2 
17 Szulc Antoni, Tczew, Krucza 19 
78 SzukaIski Antoni, Ostrów V\kp., Starotargowa 8 
43 Szumiłowski Jan, Grudziądz, Grudziądzka 50 
57 Szmulas Józef, Mikołów, Pszczyńska 36 
Szymański Leon, Poznań 
25 Szymański Antoni' Chełmża, Chełmińska 12 
34 Szyszka Józef, Kalisz, Ogrody 35 
95 Szwocha Bernard, Bydgoszcz, Babia Wieś 10 
18 Szczerbiński Ignacy, Mysłowice, Towarowa 7 
44 Szczypiórkowski Antoni, Toruń, Kościuszki 78 
Szukała Gerhard, Rybnik 
Szweda Maksymiljan, Katowice 11, Ludwika 10 


T 


1 *Tadeuszak Michał, Król. Huta, Florjańska 42 
3 Thoms Marjan, Toruń, Franciszkańska 13 
19 Tobole wski Leon, Bydgoszcz, Łokietka 28 
14 Tomczak Walenty, Poznań, Staszica 22 
4 Tomczak Stanisław , Gniezno, Kilińskiego 11 
- Tomaszewski Franciszek, Bydgoszcz, Sokoła 8 
5 Tomaszewski Sylwester, Gniezno, Chrobrego 35 
20 Tołwiński Jan, Warszawa, Dobra 2 
16 Tomas Augustyn, Rydółtowy Paderewskiego 1 1 
6 Trapp Adolf, Bydgoszcz, Zygm. Augusta 32 
10 Trybulski Wojciech, Gniezno Rzeźnicka 3 
9 Trojański Józef, Tarnów, Krakowska 43 
21 Twardzik Franciszek, Łaziska-Górna, Dworcowa 6
		

/p0022.djvu

			22 


UI-? 
4 Uler Jan, Katowice 11, Stefana 10 
2 Urbański Stanislaw, Bydgoszcz, Chrobrego 4 
5 Urbaniak Józef, Poznań, PI. Sapieżyński 11 
1 Urban Józef, Tarnów, Krakowska 726 
w. 
55 Wagner Jan, Tarn. Górny, Nakielska 17 
6 Walczak Władysław, Ostrów Wlkp., Koszarowa 31 
1 Wallach Oskar, Mysłowice, Nowa kościelna I 
57 Waluga Augustyn, Król. Huta, Rejtana 5 
49 Waloszczyk Augustyn, Bydgoszcz, PI. Wolności I 
24 Walichnowski Antoni, Poznań, Staszica 16 
39 Wanatowski Maksymiljan, Łódź, Orla 12 
28 Wardziak Jan, Siedlce, Sulimów 5 
- Warzecha Wilhelm, Knurów ( G. S 1.) Mickiewicza3 
58 Warzecha Teodor, Król. Huta, 3 Maja 90 
17 Wąsowicz Antoni, Kraków, Asnyka 5 
52 Wawrzyniak Antoni, Kalisz, Babina 5 
51 Werner Włodzimierz, Poznań, Bonin 6 
46 Werner Wilhelm, Tarn. Góry, Przemysłowa 15 
23 Wągrzyk Ludwik, Rybnik, Beaty 
15 Wilczok Jan, Bytków, Alfreda 17 
48 Wilamowski Adam, Warszawa, Zamenhoffa 8 
60 Winkler Jan, Król. Huta, Bytomska 23 
44 Witkowski Mieczysław, Toruń, Kazim. Jagiell. 6 
9 Witkowski Stanisław, Gniezno, Rybna 20 
2 Wiśniewski Jan, Starogard, Nowowiejska 14 
27 Wiśniewski Józef, Poznań, Dąbrowskiego 88 
56 Wiśniewski Maksymiljan Toruń, przy Rzeźni 48/50 
50 Wielicki Stanisław, Bydgoszcz, Bocianowo 4 
21 Wieczorek Ludwik, Rybnik, Szkolna 35 
29 Wieczorek Karol, Łódź, Piotrkowska 261 
7 Wojciechowski Jan, Warszawa, Gostyńska 13 
53 Wołowski J. Warszawa, Mińska 27 
13 Wojewódka Józef, Lwów, Boczna na Błonie 6
		

/p0023.djvu

			23 


45 Wojtynek Wojciech, Tarn. Góry, Kaczyniec 10 
14 Wolski Stefan, Rybnik, Krzywa 5 
18 Wojtowicz Jan, Kraków, Studencka 12 
59 Woźniak Marjan, Król. Huta,,3 Maja 14 
36 Wolny Jan, Poznań, Rynek Sródecki 7/8 
34 Wronkowski Józef, Chełmża, Rynek Przedmieście 3 
41 Wronowski Jan, Warszawa, Ogrodowa 58-67 
22 Wróblewski Ludwik, Poznań, Staszica 21 
30 Wróbel Jerzy, Król. Huta, Bytomska 53 
12 Wróbel Franciszek, Ostrów jWlkpl Koszarowa 20 
54 Wruszkiewicz Ludwik, Ostrów" Krępa Kaliska 15 
- W1Ycza Teofil, Tczew, Paderewskiego 14 
20 Wystub Franciszek, Rybnik - Meksyko 
Z. l o > 
23 Żaczek Herman, Król. Huta, Mielęckiego 35 
- Zając Jan, Katowice II, Markiewki 42 
- Zajączek Adam, Kęty- koło Bielska 
10 Zawadzki Jan, m.Bronisław, p.Dobre, pow.Nieszawa 
24 Zatorski Władysł. Lwów, boczna Kętrzyńskiego 110 
6 Zarański Dom. Lwów, ZimnaWoda, ks.Bandurskiego 
1 Zandecki Antoni, Poznań, Ąl.Marcinkowskiego 28 
21 Zalewski Roman, Poznań, Marsz. Focha 95 
19 Zbyszyński Mikołaj, Warszawa, Radzymińska 27 
3 Zelno Władysław, Kalisz, Babina 7 
20 Zeltman Mieczysł., Kalisz, Babina 1 
25 Zerbe Leopold, Łódź, Piotrkowska 290 
8 Ziarko Stefan, Kraków, Rajska 14 
9 Zięba Jan, Kraków, Rynek Główny 10 
2 Ziółkowski Juljan, Grudziądz, Bracka 5 
15 Ziółkiewicz Antoni, Bydgoszcz, Sniadeckich 35 
7 Złotnicki Kazimierz, Lwów, 29 Listopada I 
18 Żórawski Bolesław, Sosnowiec, Słowackiego 4 
12 Zółtawski Jan, Gniezno, Grzybowo 4 
4 Zdrochowicz Aug. Tczew, Kopernika 2 
22 Zygmunt Stanisław, Król. Huta, Poniatowskiego 33
		

/p0024.djvu

			a:ł 


Centralny Związek Hodowców Kanarków i 
Ochrony Ptactwa Pożytecznego w Polsce 
z siedzibą w Poznaniu - Tow. zajerest. 


prezes 
sekret 
skarb. 


Zarząd Główny CHK. 
Maciński Henryk, Poznań, Matejki 36 
Kaczmarek Kaz., Poznań, Siemiradzkiegoll 
Kubanek Stefan, Poznań, Fabryczna 34 


Zrzeszenia należące do Związku . 
l. I. Warsz. Klub Hod. Kanarków w Warszawie 
prezes: Tołwiński (an, Warszawa, ul. Dobra 2 
sekretarz: Bednarski Ludwik,,, Leszno 59 
skarbnik: Garło Franciszek,,, ul. Twarda 57 m. 55 


2. Stołeczne Tow. Hod. Kanarków i Ochrona Ptac- 
twa śpiewającego "Canarja w Warszawie" 
prezes: Biernacki Zygmunt, Warszawa, ul. Belgijska 3/8 
sekretarz: Mikulski Edward, " ul. Szara 1416 
skarbnik: Łukawski Józef, " ul. Zfofa33m17 


3. Klub Hod. Kanarków, "Kanarek Polski" na Lwów 
i Okolice 
prezes Zarański Dom.Lwów, ZimnaWoda.ul.Ks.Bandursk. 
sekretarz: Złotnicki Kazimierz, Lwów, ul. 29 Listopada 1 


4. Centr. Małop. Klub Hod. Kanaików we Lwowie 
prezes: Duszyński Adam, Lwów, ul. Małeckiego 9 
sekretarz: Hryniewiecki Aug., Lwów. Boczna na Błonie 52 
skarbnik: Wojewódki Józef, Lwó.v, Boczna na Błonie 5 


5. Poznański Klub Hod. Kanarków w Poznaniu 
prezes: Grzegorzewski Ignacy, Poznań, uI.Marc.Koftcgo A 
sskretarz: Świętoński Stanisław, Poznań, Fabryczna 34 
skarbnik: Wróblewski Ludwik, Poznań, Staszica 21
		

/p0025.djvu

			25 


6. "Canaria" Tow. Hod. Kanarków w Poznaniu 
prezes: Kubanek Stefan, Poznań, ul. Fabryczna 34 
sekretarz: Pieprzyk, Poznań, W. Garbary 9 
skarbnik: Majewski Mieczysł., Poznań, Al.Marcinkowsk.28 


7. I. Wielkopolskie Tow. Kanarków w Poznaniu 
prezes: Chudziak Nikod. , Poznań, Wyspiańskiego 21 
sekretarz: Maliński Edward, Poznań, Zwierzyniecka 
skarbnik: Kaźmierczak Franc, Poznań, Pl. Sapiezyński4 


8. Zjedn.Amatorskie Tow. Hod. Kanarków w Poznaniu 
prezes: Czajka MaIjan, Poznań, Dąbrowskiego 49a 
sekretarz: Genzler Władysław, Poznań, Sienna 9 
skarbnik: Tertoń Ludwik, Poznań, Sienna 6 


9. "Canaria" Tow. Hod. Kanarków w Bydgoszczy 
prezes: Daroń Bronisław, Bydgoszcz, Garbary 28 
sekretarz: Makuiski Józef, Bydgoszcz, Karpacka 29 
skarbnik: Górski Stanisł.. Bydgoszcz, Rynek Poznański 8 


10. Tow. Hod. Kanarków "Trel" w Bydgoszczy 
prezes: Gadomski Franc, Bydgoszcz, Jackowskiego 12 
sekretarz: Bieszke Leon Bydgoszcz, Warszawska 25 
skarbnik: Grzonkowski Ign., Bydgoszcz, Ogrodowa 17 


11. Nadprośniańskie Tow. Hod. Kanarków w Kaliszu 
prezes: Pryliński Zygm., Kalisz, Piaskowa 4 
sekretarz: Zelno Władysław, Kalisz, Babina 7 


12. Tow. Hod. Kanarków "Kanarja" w Kaliszu 
prezes: Bartolik W" Kalisz, Lipowa 28 
sekretarz : Rejmer Józef, Kalisz, Kościuszki 17/18 
skarbnik: Michalski Stefan, Kalisz, Kościuszki 11 


13. Tow. Hod. Kanarków "Wisła" w Toruniu 
prezes: Orłowski Teofil, Toruń, Prosta 37 
sekretarz: Thoms MaIjan, Toruń, Franciszkańska 13 
skarbnik: Kurowski And., Toruń, Fosa Staromiejska 12
		

/p0026.djvu

			Pomorskie Tow. Hod. Kanarków w Toruniu 
prezes Ojdowski Jan, Toruń, Kaz. Jagiell. 2 
sekretarz: Szulz Reinhold, Toruń, Most Pauliński 2 
skarbnik: Machał Adolf, Chełmża, Paderewskiego 20 


15. Tow. Hod. Kanarków Tczew 
prezes: Szandrach Fr., Tczew, Hallera 15 
sekretarz: Chmielecki F., Tczew, Gdańska 16 
skarbnik : Miklas Jan, Tczew, Zamkowa 9 


16 Klub "Kanarja", Król-Huta 
prezes: Stochnioł Fr., Nowe Hajduki Szyb. Piast 
sekretarz: Gruszka Henryk, Chorzów, Sobieskiego 4 
skarbnik: Bednarek Ryszard, Chorzów Kościelna 37 


Tow. Kanarczarzy Polskich T.K.P. Król-Huta 
prezes: Tadeuszak Michał, Król. Huta Florjańska 42 
sekretarz: Ketzler Józef, " "Ks. Ficka 8 
skarbnik: Kozik Karol, Siemianowice, Pocztowa 1 


18 Tow. Hod. Szlachetnych Kanarków Król-Huta 
prezes : Browarski Antoni, Chorzów Antoninów 
sekretarz: Piechuła Wiktor, Król. Huta, 3 maja 103 
skarbnik: Koper Konrad, " " Jana 6 


Tow. Hod. Kanarków Król-Huta 
prezes: Pawlik Eman. Król. Huta, Marjańska 29 
sekretarz: Duduła Jan,,, " Gimnazjalna 41 
skarbnik: Franusz Emil,,, " Mickiewicza 9 


Tow. Hod. Kanarków "Kanarja" w Rybniku 
prezes: Szołtys Karol, Rybnik Hallera 11 
sekretarz: Wolski Stefan, Rybnik, Krzywa 5 
skarbnik: Fojcik Józef, Rybnik, Zebrzydowska 10 


Tow. Hod. Kanarków i Ochrony Ptaków Leś- 
nych Katowice- Bogucice 
prezes: Stański Robert, Katowice, Koraszewskiego 2 
sekretarz : Mondry Jerzy, " II. Kowalska 3 
skarbnik: Rastelli Frydryk, U. Katowicka 2
		

/p0027.djvu

			'Zl 


22 Tow. Hod. Kanarków Tarn. Góry 


prezes: Bienek Jan, Tarn. Góry Kolejowa 2 
sekretarz: Kałuża Izydor, Tarn. Góry, Sienna 6 
skarbnik; Wojtynek Wojciech, Tam. Góry, Kaczyniec 10 


23 Tow. Hod. Kanarków Michałkowice Bytków 


prezes: Prudło Jan, Michałkowice Piłsudskiego 4 
sekretarz: Nowak Edward, Michałkowice, Stawowa 3 


24 Tow. Hod. Kanarków Łaziska Górne SI. 


prezes: Olszewski Tadeusz, Łaziska Górne, Orzeszka 2 
sekretarz: Moroń Franc. Łazisk». Górne, Dworcowa 10 


25 Tow. Hod. Kanarków i Ochrony Ptaków Mikołów 


prezez : Oszek Adolf, Mikołów , Krakowska 7 
sekretarz: Szumlas Józef" Pszczyńska 36 
skarbnik: Habryka Herman, Mikołów, Strzechy 25 


26 Tow. Hod. Kanarków "Słowiczek" Mysłowice 
i Okolicy 


prezes: Paździor Karol, Mysłowice, Klemana 14 
sekretarz s Susczyk Jan, " Piaskowa 25 


27 Tow. Hod. Kanarków "Kanarja" Ostrów Wlkp. 


prezes: Ostoj, Frań. Ostrów, Kaliska 17 
sekretarz: Berkowski Jan, Ostrów, Wierzbowa 4 
skarbnik: Organista Sten., Ostrów, Dróg Wrocławska 58 


28 Tow. Hod. Kanarków "Kanarja" w Grudziądzu 
prezes J Słupski Władysław, Grudziądz Nadgórna 50 
sekretarz: Murawski Franc, " Narutowicza 33a 
skarbnik: Bona Ignacy "Wiślana 3 


29 Tow. Hod. Kanarków"Kanarja" w Gnieźnie 
prezes: Kujawski Władysław, Gniezno, Mieczysława 28 
sekretarz: Frankowski Władysław, Gniezno
		

/p0028.djvu

			28 


30 Tow. Hod. Kanarków "Sport" w Krakowie 
prezes : Jabłoński Adam, Kraków, Krasickiego 28 
sekretarz: Rywotnicki Józef,,, Juljusza Lea 84 
skarbnik: Ziarko Stefan, Rajska 14 


31 Tqw. Hod. Kanarków i Lubowników Ptactwa 
, 
Spiewającego w Gnieźnie 
sekretarz: Tomaszewski SyL, Gniezno, Chrobrego 35 
p re z e s: Dziedzic Józef, Gniezno, 3 Maja 3 
skarbnik: Trybulski Wojciech, Gniezno, Rzeźnicka 3 


32 Tow. Hod. Kanarków i Ochrony Ptactwa Leś- 
nego Łódź 
prezes: Wanatowski Maks. Łódź Orla 12 
sekretarz: Schlief Artur, Łódź, Fabryczna 2 
skarbnik: Szafrański Adam, Łódź Radwańska 39 


33 Tow. Hod. Kanarków Siemianowice G. SI. 


prezes: Kozik Karol, Siemianowice, Pocztowa 1 
sekretarz Kozik Adam. " Pocztowa 1 
skarbnik; Kozioł Winc. " Sobie»kiego 43 


34 Tow. Hod. i Miłośników Kanarków "Turkot" 
Tarnów 
prezes; U rban Józef, Tarnów Krakowska 726 
sekretarz: Buchawski Leon, Tarnów Kolonja Warstatowa 
skarbnik; Schab Franciszek, Tarnów, Pułaikiego 24 


35 Tow. Rod. Kanarków "Ideał" Król. Ruta 
prezes: Madeja Teofil, Chorzów, Średnia 7 
sekretarz: Wyżgol Florjan, Wielkie Hajduki 
skarbnik: Morkis Augustyn, Chorzów, Barbary 7 


36 Tow. Hod. Kanarków Sosnowca i Okolicy 


prezes; Czech Czesław, Sosnowice Staszica 14 
sekretarz; Zorawski B., Słowackiego 4 
skarbnik; Kalicki Antoni, '( Pszenna 9
		

/p0029.djvu

			37 Okręg Wielkopolski i Pomorza 
prezes; p. o. Dziedzic Józef, Gniezno, 3 Maja 3 
sekretarz; p. o. Tomaszewski Sylw., Gniezno, Chrobr. 35 


, 
38 Okręg Górn. Sląski 
prezes; Ketiler Józef, Król. Huta, Ks. Ficka 8 
sekretarz; Tadeuszak Michał, Król. Huta, Florjańska 42 
skarbnik; Bienek Jan, Tam. Góry Kolejowa 2 


39 Sekcja Ekspertów przy C.H.K. 
prezes; Ketzler Józef, Król. Huta, Ficka 8 
sekretarz J Tadeuszak Michał. " Florjańska 42 
skarbnik: Bieniek Jan, Tarn. Góry, Kolejowa 2 
Członkowie sekcji oznaczeni są w spisie * 


Polecamy następujące druki: 
DLA TOWARZYSTW CHK. 
Numeracje na klatki wystawowe od 
1-100 perforowane w bloczkach sztuka 1.20 zł 
Numeracje od 101-160 jak poprze szt. 0.60 zł 
N alepki klasyfikacyjne na klatki 
wystawowe : I. klasa, 11. klasa, III. klasa 
w bloczkach po 100 kart jednej ki. szt. 1.20 zł 
DLA HODOWCÓW 
Nalepki adresowe na kattony wy- 
syłkowe z napisem "Żywe ptaki" szt. 0.05 zł 
50 sztuk 1.20 zł 
Nalepki ostrzegawcze nakoLpap. szt. 0.05 zł 
50 sztuk 1,20 zł 
Druki "sprzedany" lub "na sprzedaż" 
na białym, kartonowym papierze szt. 0,05 zł 
50 sztuk 1,50 zł 
Powyższe gotowe druki polecamy P. T. Towarzystwom 
i Hodowcom na wystawę i sezon wysyłkowy. Zamówienia 
uskutecznia za nadesłaniem należytości w znaczkach poczt. 
Administracja pisma "Canaria Polska"
		

/p0030.djvu

			30 


aaaaaaaaoaaaaaaaaG DOGa OGaoaaaaaa Oaooapaaa OG Oaa. ai Oaooaaa D Oaooa 


. 


o 
Handel Zoologiczny f 
St. Błażejczak 
p o z n a ń - ul. Dąbrowskiego 1 g 
poleca a 


a 


f Klatki metalowe i drewniane 
. 
I 


Akwarja - terarria - ptaki ozdobne, 
kanarki pilne śpiewaki - papugi 
D papużki - ryby akwarjowe i złote 
D 


AA 


Wszelkie przybory w zakres 
wchodzące oraz rozmaite mieszanki 
JI i. i ' 
"la ptaków 


D 


KjA 
m$k$ 
łAtflj/ 


D 


o a 
D o 
Oaa "a PJtfnato'" Oli D D oaafjf!R!iowlapu D ojtenPfFków.vati D 
Poleca dobre i pilne śpiewaki 
oraz samiczki do lęgu 
Nr. Obrączki CHK P. 22 
PIECHUŁA WIKTOR KRÓL. HUTA 
ul. 3 Maja 103 m 6 


C h c e s z korzystnie sprzedać swój przychówek? 
Chcesz znaleźć zbyt na produkty i wyroby swe? 
Chcesz by przekonano się- o dobrej jakości Twego 
towaru ? 
Chcesz nabyć materjał hodowlany z znanych 1 po- 
leconych źródeł? 
Chcesz być rzetelnie i fachowo obsłużony? 
Daj ogłoszenie w 
"C AN ARII POLSKIEJ"
		

/p0031.djvu

			
		

/p0032.djvu

			I B jt11TTrjttTftf\ A. n t K j**Mlft A AfTTWyłfłłł?»), .. ":A !rHIMVHITiyAIVWA*tWWAArtHOT)A/iVHII»ABi 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


Hodowla Kanarków 
zał. 1907 r. nagrodzona w wła- 
snym chowie wielokrotnie złotemi \ 
med., specjalne med. za najlep. J 
szokiel poleca pierwszorzędny 
materj. rozpłód, oraz wystawowy 
po przystęp, cenach. Kierunek śpiewu: SZOKIEL 
Kanarki przed wysyłką są dokładnie wysłuchane, a ceny 
wyznaczam podług śpiewu. 
Aby Sz. Klientom udowodnić moją rzetelną obsługę podaję 
kilka podziękowań, które ukazały się w czasopiśmie 
"Polski Drób", Warszawa, Kopernika 30 : 
Od listopada 1925 do marca 1926 r. sprowadziliśmy od 
p. Tadeuszaka, Król. Huta, 15 kanarków. Z otrzymanych 
kanarków jesteśmy bardzo zadowoleni, wobec czego tą 
drogą składamy podziękowanie. 
Amatorzy Kanarków z Czortkowa. "Polski Drób" nr 10 


Panu Tadeuszakowi, Król. Huta, ul. Florjańska 42. Za 
dobrego śpiewaka i tak rzazko spotykaną uczciwość składa 
podziękowanie. Kozłowski, Częstochowa, Jasnogórska 11 
Panu Tadeuszakowi, Król. Huta, ul. Florjańska 42. Skła- ) 
dam oficjalne podziękowanie za ptaki z bardzo dobremi 
turami, jak szokiel i trele wodne, a także za jego sumien- ) 
ność i tak rzadko spotykaną uczciwość. 
Pawej Syweński; Brzesko. "Polski Drób" nr. 8 ) 
) 


( Jest to tylko drobna część z tych wszystkich podziękowań, 
które tu podałem; takie i inne podziękowanie otrzymuję 
za każdą wysyłką. 


f Michał Tadeuszak) 
 KROL HUrA Florjańska 42 . 
1 Hodowca szlachetnych kanarków i ekspert I
		

/p0033.djvu

			Amatorska Hodowla 
Rasowych Kanarków 
mmm mm założoną 1907 roku. mmmmm 
Poleca dobre i pilnie śpie- 
wające samczyki oraz sa- 
miczki rozpłodowe po ce- 
nach przystępnych. 
Również dostarczam dyplomy oraz obrączki 
dla kanarków 


JOZEF KETZLER 


Królewska - Huta, ul. Ks. Ficka 8 


Znak obrączki CHK3K - Konto P. K 0.303.591 
Członek Sekcji Ekspertów przy C H K 
Rozalja KETZLEROWA członek T. K. P. Kró- 
lewska Huta Znak obrączki CHK 4. K. 


Specjalność: "Szokiel i Flety"
		

/p0034.djvu

			AMATORSKA 
Hodowla Kanarków szlachetnych 
Specjalność: "S Z O K I E L", Trele dęte, basy 
poleca po cenach przystępnych 
WALENTY I MAR JA FOLTIN 
KATOWJCE II ul KATOWICKA 46a- n 


AMATORSKA HODOWLA 
KANARKÓW HARCEŃSKICH 


nagrodzona wielokrotnie dużemi złotemi i srebrnemi me- 
dal., poleca pierwszorz. materj. rozpł. także i białe kanarki o 
dobrym śpiewie - Specj. "Bas iSzokiel"MistrzPolskin»r.l932 


UjdOWSkl Kaz. Jagiellończyk 


Goszczyński «= 
Członek Warszawskiego Klubu Hod. Kanarków 
AMATOR 


Hodowca szlachetnych tur- 
kotów o turach głębokich 
SPECJALNOŚĆ: głębokie falujące turkoty dęte, 
"SZOKIEL", piękne basy, gluki i głębokie flety 
1929 r. 11 nago mały złoty med. 1932 r. 1 nago wielki złoty med. 
1930 r. 11 " " " ,,1933 r. l 
1931 r. 11 " " 1933 LI " 
oraz djplomy honorowe za poszczególne tury. - Hodowla 
zał. 1920 r. :-: Obsługa iolidna.: -: Znak obrączki CHK. 9 G. 
W ARSZA W A al. Płocka 25 ID. 23
		

/p0035.djvu

			JNiżej podani członkowie 
T -wa Kan. Polski T. K. P. 
siedziba w Król. H li C i e 


polecają pierszorzędny materj. roz- 
płodowy i wyst. po cenach przystęp- 
nych. Gwiazdką oznaczeni hodowcy 
są członkami Sekcji Eksp. przy CHK# 
uprawno do premj. w myśl stat. CHK. 
Spis czlonk.Tow.Kan. Polski T.K.P.przyCHK. 


m>k Obr. Siedziba Królewska Huta 
T. 1 *Tadeuszak Michał, prezes Król. Huta Florjańska 42 
K. 3 *Ketzler Józef, sekretarz, Król. Huta ul. Ks. Ficka 8 
K. 79 *Kozik Karol, skarbnik, Siemianowice Pocztowa 1 
K. 4 Ketzlerowa Rozalja, Królewska Huta, ul. Ks. Ficka 8 
Z. 22 Zygmunt Stanisław, Król. Huta, Poniatowskiego 33 
Z. 23 Żaczek Herman, Król. Huta, Mielęńskiego 27 
H. 2 Hubczyk Paweł, Cieszyn, Heczki 1 
S. 2 Sojecki Włodzimierz, Częstochowa Piastowska 61 
H. 4 Hrynyk Józef, Lwów, Kordeckiego 44 
P. 44 Farzeniewski Antoni, Częstochowa, Wilsona 36 
S. 3 *Swieży Władysław, Lwów, Bart. Głowackiego 32 
K. 2 Kusiakowska Stanisława, Warszawa, Kopernika 24 
B. 3 Barański Karol, Zagórzany Dworzec 
K. 43 Kowal Kazimierz, Częstochowa, Kościelna 7 
F. 18 Foltin Walenty, Katowice II, Katowicka 46a 
F. 19 Foltinowa MaIja" " 
G. 30 Goebel Teofil, Katowice U, Katowicka 34 
G. 31 *Gallar Emanuel Biels70wice, Damrota 5 
U. 4 Uler Jan, Katowice 11, Stefana 10 
J. 27 Juranek Franciszek, Nowa - Wieś, Plebiscytowa 32 
B. 40 *Brandt Alojzy, Katowice, Plebiscytowa 32 
B. 59 Bankiewicz Jan, Częstochowa, Łokietka 38 
H. 23 Hanuszkiewicz Wiktor, Skierniewice, Rynek 
A. 8 Andruszewski Feliks, Częstochowa, 7 Kamieni 13 
A. 9 Andruszewski Bolesław, Częstochowa, 
S. 83 Skalik Władysław, Częstochowa, Bór 11 
B. 14 *Bochynek Franciszek, Siemianowice, Ks. Stabika 2
		

/p0036.djvu

			aaonn ED DaaaDaG DaaaaoD D DDQDooQ DaDoan D"aananaDnauaaooaooanonca 
a a 


 Wielkopolska Hodowla Kanarków g 
założona w roku 1904 
u nagrodzona w własnym chowie, wielko krotnie dużemi i srebr- o 
· nemi medalami na wystawach w Poznaniu, Król, Hucie, Ka- o 
o liszu i Ostrowie poleca pierwszorzędny materjał rozpłodowy o 
o z własnej hodowli. - - - Specjalność "Szokiel" o 
f WŁ. WALCZAK, Ostrów Wlkp., Koszarowa 31 m.3 
Q o K KWD D D D n Da D D a n co D D Q D D Dao D D D ar' a D D D aao D a D Q aa D D D a D n n o ri D n ti D n a 


j Specjalna Hodowla Kanarków i 


k nagrodzona kilkoma wiełkiemi złotemi medalami i nagrodami · 
· honorowemi za śpiew. Specjalność: CZYSTY" SZOKIEL" · 


/\. 


STANISŁAW MAKAŁA, ekspert \ 
członek Sekcji Ekspertów p, CHK. J 
Z B Ą S Z Y Ń, UL. INŻ. WIGURY 11/3: 


Amatorska Hodowla 
JCanarków szlachetnych 


z własnego wielokrotnie nagro- 
dzonego sztamu, dobrze i pilnie splewa- 
jące kanarki po cenie bardzo umiarkowanej 
Specjalność: "SZQKIEL i ałąbokie FLETY" 
Znak obrączki CHK 79 K 
l ' 
J / -.« - / IfArwll* Siemianowice Sląskie 
[\aroi r \ozik ulica POCZTOWA I 
Członek Sekcji Ekspertów CHK
		

/p0037.djvu

			w. B. Przeperski,re a 
, 
ZOPPOT (GDANSK) 
. . . . . . . . . . . .Wiildchenstrasse 4. . . . . . . . . . 


Hodowla 
kanarków rasowych 


nagrodzona kilkakrotnie złotemi 
i srebrnemi medalami 
Na wystawie gdańskiej dnia 3 
lut.1934 r. nagroda państwowa 


Specjalność w tonacjach: 
Turkot dęty aż do głębokiego U, pełny bas, 
przepiękny dzwonek dęty, głębokie flety, czę- 
ściowo tokowanie odsądzane i szokle. 
Polecam pierwszorzędny i najgłębszy materjał 
do lęgu, samczyki i samiczki rozpłodowe, na- 
uczyciele oraz całe kolekcje wystawowe mojego 
gatunku szlachetnego. 
Wysyłam pocztą do każdej miejscowości. - 
Obsługa moja jest rzetelna i solidna. 
Na odpowiedź załączyć polaki znaczek poczt.!
		

/p0038.djvu

			Zawsze 


najlepsze 
naj tańsze 
i dobrze oczyszczone 


dla 


Pokarmy 
ptaków 


jak: Kanar, konopie, rzepik, owsik omielany, 
murzynek, proso zwyczajne,srebrne,senegalskie itp. 
, 
Specjalność: Srodki odżywcze dla młodych 
i starszych kanarków oraz najskuteczniejsze 
preparaty lecznicze dla chorych i słabo 
śpiewających kanarków. 
Oryginalny angielski 
Biszkopt Spratt's 
zastępujący w zupełności pokarm jajeczny dla 
młodych kanarków. 
1 puszka V2 kg zł 4.50 V* kg zł 2.50 


oraz 


różnego rodzaiu przybory do hodowli kanarków 
poleca po cenach bezkonkurencyjnych 


ST. SZUKALSKfIW?DoT _A 


Bydgoszcz - ul. Dworcowa nr. 8 
UWAGA! P. T. Hodowcy, prósz«; zażądać specjalnej 
oferty na pokarm oraz przybory do hodowli kanarków