/p0001.djvu

			GŁOSY 
PODOLAN 


I Nr 9 


ZESZYT SPECJALNY 


ISSN 1507 - 9996 
2010 r. I 


BIBLIOGRAFIA 
biuletynu "Głosy Podolan" 
za lata 1993-2010 


BIULETYN KLUBU "PODOLE" TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW 
LWOWA I KRESÓW PŁD. WSCHODNICH W WARSZAWIE
		

/p0002.djvu

			"Głosy Podo/an" 
Biuletyn Klubu "PODOLE" Stołecznego Oddziału Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. 


Zespół Redakcyjny: 
Irena Kotowicz Redaktor Naczelny, Wiesław Barczyk, Antoni 
Gołębiowski, Jerzy Stopa. 


ISSN 1507-9996 


Adres Redakcji: 
Irena Kotowicz 
ul. Narbutta 37 m 11 
02-536 Warszawa 
tel. (022) 849-87-58 
Strona internetowa 
www.Wbc.polnan.pl 


Konto bankowe: 
Klub "Podole" TML i KPW 
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 64 
PKO BP VI O/Warszawa 
Nr 87 1020 1068 0000 1902 0060 9651 


Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i 
adjustacji nadesłanych tekstów.
		

/p0003.djvu

			PODOLE 


.. 


J 


. ) , 
(. 
Kamionka Str. 


@' Radziechów 


l 
. 


PRAHA. 


'\l i: 
t) l' \ 
J 
. 
.1 


Brody 
@ 


. 


.. 


iJ Przemyślany 


. . 


... 


" 
.. 


· ChodurÓ1V 


c.!J I Brzeiany 


. 


. 
... 


.  
Buczacz. 


. . 
Y.' 
J , 
.. 
1 . 
. 
1- 
Skala i 
.. 
Bors::::
c \
 
. ,/' ..-.- J....,.. 
l. . :r . .. PtLst 
. 
.._... -
':."/. :.. y....... 


Woj 8'ł1. 
Tarno- 
polskie
		

/p0004.djvu

			1 


Wiesław Barczyk 
Warszawa 


GŁOSY PODOLAN 
BIULETYN KLUBU "PODOLE" TOWARZYSTWA 
MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW PŁD. WSCHODNICH 
W WARSZAWIE 


BIBLIOGRAFIA ZA lATA 1993 - 2010 
NR 1 - 100 


SPIS TREŚCI 


1993 
Nr 1. Listopad 
Irena KOTOWICZ 
- Drodzy Czytelnicy 
PODRÓŻE NA KRESY 
Zbigniew ANDRUCHÓW 
- Śladami naszej młodości 
SPOTKANIA KRESOWIAKÓW 
Władysław KUBÓW 
- 50-lecie kapłana kresowiaka 
i spotkanie swojaków 
Alicja KOCAN 
- Zjazd koleżeński tarnapalan 
liSTY Z TARNOPOLA 
Zenon CZUBATY 
- Bezczeszczone są polskie groby! 


str. 


1 


3 


8 


1 1 


12 


xxx 


- W Nadolicach Wielkich koło Wrocławia 13 
Paweł W ASZAK 
- Cmentarz na Kresach 13 
WSPOMNIENIA HISTORYCZNE 
Irena KOTOWICZ 
- W rocznicę 11 listopada 14 
Irena KOTOWICZ 
Ruch niepodległościowy i zbrojny na Ziemi Czortkowskiej - 
część I. Przed pierwszą światową zawieruchą 15 
Adam MAJOR 
- Znad Seretu 21
		

/p0005.djvu

			2 


Stanisław Z. SKOTNICKI 
- Tajne nauczanie w Obwodzie Czortkowskim 
w okresie okupacji hitlerowskiej - wybrane problemy 22 
Z PRAC KLUBU "PODOLE" 
Stanisław MUSZYŃSKI 
- Zwiastun wydania "Wspomnień serdecznych 
oCzortkowie" 27 
Irena KOTOWICZ 
- Sprawozdanie z działalności Klubu "Podole" 
15.03. - 15.10.1993 29 
INFORMACJE O WYDAWNICTWACH 
Irena KOTOWICZ 
- Informacje o wydawnictwach 31 
KOMUNIKATY 34 


Nr 2. 
OD REDAKCJI 
- Życzenia świąteczne 
"W ojciech LEOPOLIT A" 
- Zazd roszczę ptaka m . . . 
Irena KOTOWICZ 
- O Autorze (wyjaśnienie) 
Jerzy STOPA 
- Tarnopol - rys historyczny 
Stanisław Z. SKOTNICKI 
- To warto i należy przeczytać 
Irena KOTOWICZ 
- Idzie żołnierz borem, lasem... czyli 
wicestarosta z Horodenki 
Adam MAJOR 
- Osty 
Kazimierz SIMON 
- Z mojego pamiętnika... 
Eugeniusz ŚWIĄTKOWSKI 
- Piosenka oCzortkowie 
Irena KOTOWICZ 
Ruch niepodległościowy i zbrojny na Ziemi Czortkowskiej - 
część II.Przypomnijmy lata 1914 - 1919. 19 
Irena KOTOWICZ 
- Kolebka ruchu harcerskiego 


1994 
Styczeń 


str. 


1 


1 


2 


3 


6 


9 


12 


13 


18 


25
		

/p0006.djvu

			3 


Zbigniew ANDRUCHÓW 
- Tragiczna rocznica... 27 
Adam MAJOR 
- Krwią płynie Podole 30 
Marian ZEMAN - "TUŁACZ" 
- Kłaniam się Tobie... 31 
Tomasz DOMARADZKI 
- Krótka relacja o działalności 
Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Czortkawie 
oraz jego Delegatury w Kopyczyńcach 32 
Alicja KOCAN 
- Pamięci pani profesor... 34 
Irena KOTOWICZ 
- W 5 rocznicę śmierci ks. Stefana Niedzielaka 35 
35 
Irena KOTOWICZ 
- Posiadamy już liczne... "rodzeństwo!" 36 
Adam MAJOR 
- Franciszek Łeśków 37 


1994 
Nr 3. Marzec str. 
OD REDAKCJI 1 
Sanisław Z. SKOTNICKI 
- Działania obronne na Podolu we 
wrześniu 1939 r. 2 
AUTOR NIEZNANY 
- "Żołnierze KOP" 8 
Kazimierz STRASZEWSKI 
- Barszczów w dniu 17 września 1939 r. 9 
Irena KOTOWICZ 
- O polskim Skautingu i I. Męskiej 
Drużynie Harcerskiej w Czortkawie 
im. Zygmunta Sierakowskiego 11 
Reginald WIŚNIOWSKI 
- Relacja z pracy duszpasterskiej w 
Czortkawie 19 
Adam MAJOR 
- Chrystus zmartwychwstał 22 
Zbigniew ANDRUCHOWps. "CWAŃSKI" 
- Działalność konspiracyjna w 
Inspektoracie AK Czortków 23
		

/p0007.djvu

			4 


I. K. 


- Do innych jeszcze zasług... 
Stanisław Z. SKOTNICKI 
- Raz jeszcze o książce M. Ściślaka 
"Czortków w latach 1522-1946" 
REDAKCJA - CZYTELNICY 


27 


28 
34 


1994 
Nr 4. Maj 
Maria HUDYMOWA 
- Wschodnie losy Polaków... 
Irena KOTOWICZ 
- Wice-starosta z Horodenki CZ.II 
Adam MAJOR 
- Stary cmentarz 
Adam MAJOR 
- Kedyw karze i ostrzega! 
Tadeusz A. CZAJKOWSKI ps. "SAS", "KOTWICA" 
- Czortkowiacy więźniami NKWD dla 
żołnierzy Armii Krajowej wSkrobowie 
(1944-1945), uczestnikami brawurowej 
ucieczki w dniu 27 marca 1945 r. 
Marian WOŹNIAK, Franciszek ZARÓWNY 
- W styczniu 1944 r. w Kosowie w pow. 
czortkowskim 
Władysław RYBACKI 
- Pamięć o bliskich nam cieniach... 
RECENZJE 
Edward PRUS 
- "Istorija Ukrajińskioji Cerkwy" O. 
Kost'a Panasa, Lwów 1992 (skrót) 
Juliusz SOLARSKI 
- Historia statuy Matki Bożej 
Zwycięskiej łamiącej pioruny 
gniewu Bożego - z Tarnopola 
Stanisław SOBOTKIEWICZ 
- Tarnopol - miasto mojej młodości 
Irena KOTOWICZ 
- Sprawozdanie z działalności Klubu 
"Podole" 15.10.1993 - 15.03.1994 
REDAKCJA - CZYTELNICY 
NFORMACJE O KSIĄŻKACH 


str. 


1 


4 


8 


9 


16 


21 


25 


26 


29 


30 


33 
35 
36
		

/p0008.djvu

			5 


X.X.X 
- Kapłański jubileusz Ks. Kazimierza 


37 


1994 
Nr 5. Lipiec 
OD REDAKCJI 
- W 50 rocznicę Sierpnia 
Maria HUDYMOWA 
- Wschodnie losy Polaków (cz. II) 
Adam MAJOR 
- Kedyw karze i ostrzega! cz. II 
Paweł MICHALISZYN ps. "RYSZARD" 
- Działalność Armii Krajowej w Obwodzie 
Czortków - kompania "Kosów" 
(ps. "Łasica") - relacja dowódcy 
Tadeusz A. CZAJKOWSKI ps. "SAS", "KOTWICA" 
- Skrobów 1945 - ucieczka... cZ.II. 
Anna BAY 
- Byłam w Stanisławowie 17-19 września 
1939 r. 
Józef M. STRUMINSKI 
- Wspomnienie o Teatrze Pokucko - 
Podolskim 
Marian WOŹNIAK 
- Raz jeszcze o wydarzeniach 
w Kosowie... 
Bronisława SOKALSKA-MISZTAK 
- Wspomnienia seminarzystki... 
Kazimierz GUZIK 
- Trochę jazłowieckich przypomnień i 
Jazłowiec dziś! 
Adam MAJOR 
- Nad Seretem 
Jan HRYMNIAK 
- Żytomierskie wspomnienia sprzed 
lat.. . 
Adam MAJOR 
- Nie wstydź się tych łez... 
KOMUNIKATY 
Władysław FILAR 
- Polacy i Ukraińcy 1918 - 1948 
Apel w sprawie odbudowy kościoła w 
Czortkawie 


str. 


o 


1 


6 


1 1 


16 


20 


21 


23 


26 


29 


31 


32 


33 


34 


36
		

/p0009.djvu

			6 


1994 
Nr 6. Wrzesień 
Jerzy STOPA 
- Tragiczny szlak żołnierzy września 
"W ojciech LEOPOLIT A" 
- 1 września 1939 roku 
Jerzy HRYMNIAK 
- Moje "spotkania" z wojną w latach 
1939-1945 
Jerzy STOPA 
- Małe wojenne kalendarium tarnopolskie 
W 55 ROCZNICĘ WRZEŚNIA 
Władysław RYBACKI 
Danuta FLEMING 
Jerzy STOPA 
Zofia BANASZKIEWICZ 
Danuta BUTRÓWNA-ST ANCEL 
Józef DYNKOWSKI 
Józef SAWCZYN 
Zbigniew ANDRUCHÓW 
Irena KOTOWICZ 
"Aleksander HAZET" 
- Mój Wrzesień 
OD REDAKCJI 
- Podziękowanie 
Maria HUDYMOWA 
- Wschodnie losy Polaków (cz. III) 
OD REDAKCJI 
- Podziękowanie 
Adam MAJOR 
- Kedyw karze i ostrzega! (cz.III) 
INFORMACJE 


str. 


1 


4 


6 


9 


1 1 
12 
12 
14 
14 
15 
16 
18 
20 
24 
1 1 


27 


28 


32 


33 
37 


1994 
Nr 7. Listopad 
Irena KOTOWICZ 
- Listopadowe refleksje... 
Marian HEMAR (wg.Jerzego Masira) 
- Polski Listopad 
Adam MAJOR 
- Katyń 


str. 


1 


2 


3
		

/p0010.djvu

			7 


Irena KOTOWICZ 
- "Si tamen ex tinetis aliquid nisi 
nomina restant". (Niech po zmar- 
łych pozostanie coś węcej niż 
imiona). Ovidius, De vita sua. 
Maria HUDYMOWA 
- Ksiądz Antoni Kania - kapelan Armii 
Krajowej Obwodu Buczacz 
Adam MAJOR 
- Biada m i... 
Franciszek CISZEWSKI 
- Moje wspomnienia z obrony Lwowa we 
wrześniu 1939 roku 
Stanisław Z. SKOTNICKI 
- Polityczno-prawne aspekty agresji 
radzieckiej 17 września 1939 r. 
Danuta BUTRÓWNA-ST ANCEL 
- Wspomnienia harcerki 
Jan HRYMNIAK 
- Moje spotkania z wojną (dokończenie) 
Piotr MŁOTECKI 
- Sprostowania do IV rozdz. "Czortków w 
latach II wojny światowej monografii 
Marka Ściślaka "Czortków 1522-1946" 
Wrocław 1993 
Jerzy STOPA 
- Sprawozdanie z VIII Zjazdu Tarnapalan 
Tadeusz CZAJKOWSKI ps. "SAS", "KOTWICA", 
Józef RUCZYŃSKI ps. "TRZASK 
- Uwagi do opracowania kol. Adama 
Majora ps. "Sowa" pt. "Kedyw karze i 
ostrzega" 


4 


9 


1 1 


12 


17 


27 


31 


34 


38 


40 


1995 
Nr 8. Styczeń 
Jan DOBRUCKI 
- Z prawdziwego zdarzenia... 
Maria HUDYMOWA 
- Informacja o działalności Armi 
Krajowej w Obwodzie Buczacz 


str. 


1 


2
		

/p0011.djvu

			8 


Edmund DZIAŁOSZYŃSKI 
- Puźnicka ballada 
Kazimierz GUZIK 
- Tak było 
Irena KOTOWICZ 
- Zdawało się, że pomarli a oni... żyją 
Władysław KUBÓW 
- W Sośnicy stanął Pomnik Pamięci! 
Stanisław Z. SKOTNICKI 
- Polityczno-prawne skutki agresji 
radzieckiej w 1939 r. oraz poglądy 
na ten temat w polityce i historio- 
grafii - CZ.II 
Stanisława KWAŚNIAK-WIŚNIEWSKA 
- Pomóżmy Kościołowi w Jagielnicy! 
WSIE KRESOWE 
Henryk OGONOWSKI 
- Czabarówka moich lat dziecinnych 
Aleksander DOBRUCKI 
- Wieś rodzinna - Wasylkowce 
INFORMACJE 
Irena KOTOWICZ 
- "Gazeta Lwowska" - rediviva! 
- Sprawozdanie z działalności Klubu 
"Podole" 1994 
Nowy Zarząd Warszawskiego Oddziału 
TMLiKPW 


7 


9 


10 


12 


15 


21 


22 


30 


34 


37 


40 


1995 
Nr 9. Marzec 
Irena KOTOWICZ 
- Obrońcom Kresów... 
Kazimierz STRASZEWSKI 
- Korpus Ochrony Pogranicza II RP 
Kazimierz SIMON 
- O generale Stefanie Roweckim inaczej 
Zbigniew ANDRUCHÓW ps. "CWAŃSKI" 
- Działalność AK na terenie Słobódki 
Dżuryńskiej 
POSZUKIWANIA 
Tadeusz i Marian CZAJKOWSCY 
- Czy istnieje szansa odnalezienia? 


str. 


o 


1 


10 


14 


19
		

/p0012.djvu

			9 


Józef M. STRUMIŃSKI 
- Pozostało jedynie wiele zdjęć 21 
Jan DOBRUDZKI 
- "Granatowe mrówki". O życiu i pracy kolejarzy 
Polskich KoleiPaństwowych węzła Czortków 24 
Tadeusz STOROŻUK 
- A tak było w Byczkawcach 30 


1995 
Nr 10. Maj str. 
Irena KOTOWICZ 
- Majowe rocznice... 1 
- 100 - rocznica Konstytucji 3 Maja 
- w Czortkawie 2 
Rajmund MORMUL 
- O wydarzeniach sprzed pół wieku... 3 
Kazimierz STRASZEWSKI 
- Z "Drucikami" na kierunku budzi- 
szyńskim 5 
Stanisław Z. SKOTNICKI 
- To warto przestudiować 7 
Adam MAJOR 
- Mój smutek 11 
Ludwika CHARĘZA-DEMPNIAK 
- Miałam wtedy 10-12 lat... 12 
DO CZYTELNIKÓW BIULETYNU 15 
APELUJEMY!!! 16 
Jan DOBRUCKI 
- "Granatowe Mrówki" (Z życia kolejarzy 
PKP węzła kolejowego Czortków). cz. II. 17 
LUDZIE z PODOLA 
Irena KOTOWICZ 
- "Podchorąży" Władysław Rubin 22 
Arie WOLF 
- Pan Dyrektor Matuszewski - pamięci 
wybitnego pedagoga - polonisty 25 
Irena KOTOWICZ 
- Wspomnienie o Stanisławie Rogowskim 30 
Adam MAJOR 
- Epitafium dla pieśni 33 
LISTY CZYTELNIKÓW - 
POLEMIKI I SPROSTOWANIA 34
		

/p0013.djvu

			10 


1995 
Nr 11. Lipiec 
Irena KOTOWICZ 
- Tragedii Byczkowiec i Białego Potoku 
ciąg dalszy 
Franciszek ZARÓWNY 
- Była to zapewnie zmowa 
Tadeusz STOROŻUK 
- A tak było w Byczkawcach. CZ.II 
Władysław KUBÓW 
- Uzupełniam meldunek "Tytusa" 
z 1 945 r. 
List z okazji Jubileuszu 50 Rocznicy 
Kapłaństwa O. Reginalda - Stanisława 
Wiśniowskiego 
Jerzy BOCHNER 
- Wspomnienia czortkowiaka sprzed pół 
wieku 
Maria MIELNIKOWA-KAROLCZAK 
- Moje okupacyjne "przygody" w 
Czortkawie 
Maria HUDYMOWA, "Alina BRZESKA" 
- Wspomnienia o żołnierzach AK z Obwodu 
Buczacz. 
Irena KOTOWICZ 
- Sprostowanie do opracowania pt. 
"Podchorąży" Władysław Rubin w Nr 10. 
"Głosu Podolan" 


str. 


1 


6 


9 


12 


19 


21 


23 


29 


34 


1995 
Nr 12. Wrzesień 
Irena KOTOWICZ 
- Tamten Wrzesień 
Jan DOBRUCKI 
- Gdy nadchodzi czas wspomnień 
Józef OSIECKI 
- Spotkanie z p. Heleną Uruską-Beerową 
Adam MAJOR 
- Matka 
Aleksander DOBRUCKI 
- Kresowe wspomnienia - cz. II. Wojna 


str. 


o 


1 


9 


10 


1 1
		

/p0014.djvu

			1 1 


Józef K. PAYGERT 
- Wspomnienia znad Zbrucza. Cz. I 
Czesław E. BLICHARSKI 
- O wspomnieniach sprzed pół wieku 
- R. Mormula i J. Bochnera 
Bolesław ŁUKASIEWICZ 
- Wspomnienia ze Stryjówki 
LISTY CZYTELNIKÓW 


17 


20 


22 
29 


1995 
Nr 13. Listopad 
OR-OT (Artur OPPMAN) 
- Pięciu poległych 
Irena KOTOWICZ 
- W listopadowe dni 
Jan BIAŁOWĄS 
- Polacy i Ukraińcy w Ihrowicy 
k. Zbaraża Cz. I 
Aleksander DOBRUCKI 
- A tak było w Sasowie... Cz. III 
Antoni SUCHOROLSKI 
- W odpowiedzi na apel - relacja ze 
Skorodyniec w pow. Czortków 
Franciszek BANDUREK 
- Odpowiadam na apel 
Irena KOTOWICZ 
- Załoźce 
Piotr BAJ ps. "CZARNY" 
- Załoziecki zastęp Szarych Szeregów 
Władysław KUBÓW 
- Kolejny Pomnik Pamięci 
Wiktor POLISZCZUK 
- Oświadczenia dla prasy 
Maria HUDYMOWA 
- W Wigilię u "leśnych" 
Jerzy J. SZEWCZYŃSKI 
- Oferta 
OD REDAKCJI 
- Życzenia świąteczne 


str. 


1 


2 


4 


9 


13 


16 


22 


24 


27 


30 


34 


36 


37
		

/p0015.djvu

			12 
1996 
Nr 14. Styczeń 
Władysław KUBÓW 
- Protest Ambasady Ukrainy 
Krzysztof KOŁTUN 
- Lichtarz czasu 
Jan SURA 
- Ogólnopolski Okręg Żołnierzy AK 
Obszaru Lwowskiego im. "Orląt 
Lwowskich" w Krakowie: APEL 
Tadeusz BŁAŻYŃSKI 
- Daleka droga z Podola 
Jan S. DOBRUCKI 
- Jeszcze trochę okupacyjnych 
wspomnień 
Józef K. PAYGERT 
- Jedziemy daleko za Zbrucz. Cz. II. 
Wspomnień 
Bolesław ŁUKASIEWICZ 
- Wspomnienia ze Stryjówki. Cz. II 
Władysław KUBÓW 
- Sztandar Szarych Szeregów Kręgu 
Ziemi Załozieckiej 
Jan BIAŁOWĄS 
- Polacy i Ukraińcy w Ihrowicy 
k. Zbaraża. Cz. II 
Stanisław Z. SKOTNICKI 
- Kresy - nowe spojrzenie 


str. 


1 


3 


4 


6 


10 


15 


20 


25 


27 


32 


1996 
Nr 15 Marzec 
Stanisław Z. SKOTNICKI 
- Kształtowanie się polskiej granicy 
wschodniej po I wojnie światowej 
Eugeniusz JAWORSKI 
- Tam gdzie wody źródlane dają początek 
rzece Niteć, leżała wieś Kretowce 
Jan BIAŁOWĄS 
- Polacy i Ukraińcy w Ihrowicy - 
cz. III 
Józef K. PAYGERT 
- Jedziemy za Zbrucz... - cz. III wspomnień 


str. 


2 


7 


14 


20
		

/p0016.djvu

			13 


Bolesław ŁUKASIEWICZ 
- Wspomnienia ze Stryjówki - cz. III 
Wiesław BARCZYK 
- Dziennik wyprawy sentymentalnej 
Henryk A. HRANKOWSKI 
- S.O.S. dla kościoła w Husiatynie 


26 


31 


35 


1996 
Nr 16. Maj 
Stanisław Z. SKOTNICKI 
- Kształtowanie się polskiej granicy 
wschodniej po I wojnie światowej -cz. II 
LUDZIE PODOLA 
Władysław KUBÓW 
- Podwójny Jubileusz Kresowiaka 
Bolesław ŁUKASIEWICZ 
- Wspomnienia ze Stryjówki - cz. IV 
Józef K. PAYGERT 
- Jedziemy za Zbrucz... - cz. IV wspomnień 
Antoni SZYPOWSKI 
- Jak trudno zapomnieć 
Henryk A. HRANKOWSKI 
- Kopyczyńce po pół wieku 
Chaim CHEFER 
- Sprawiedliwi Świata 
Eugeniusz JAWORSKI 
- W Kretowcach pomagaliśmy Żydom 
Józef ŻYWINA 
- Podróż majowa 
Stanisław RAKOWSKI 
- Moja podróż na Kresy 
Rajmund MORMUL 
- Kto naprawdę nie zna historii 
Polski? 
Władysław RYBACKI 
- Moje "Zwycięstwo" sprzed 50 laty 
Władysław MISIEWICZ 
- Zdążyłem do Berlina przed 
zakończeniem wojny 
Jan BIAŁOWĄS 
- Głos w obronie b. żołnierzy 
"Istrebitielnych Batalionów" 


str. 


1 


6 


9 


14 


18 


19 


24 


25 


29 


30 


34 


35 


36 


38
		

/p0017.djvu

			14 
1996 
Nr 17. Lipiec 
Henryk OGONOWSKI 
- Podole 
Helena SOKOŁOWSKA-HORGOS 
- Dniestr 
Stanisław HORODECKI 
- Była taka wioska 
Maryla KURTZ-WECHSLEROWA 
- Młodości czereśnią pachnące 
Piotr MŁOTECKI 
- Powiej wietrze 
Stanisław RAKOWSKI 
- Moja podróż na Kresy. Cz. II 
Józef K. PAYGERT 
- Jedziemy za Zbrucz... Wspomnienia. Cz. V 
OD REDAKCJI 
- Podziękowanie 
Janusz KORZENIOWSKI 
- Nietypowy przypadek deportacji do ZSRR 
Bolesław ŁUKASIEWICZ 
- Wspomnienia ze Stryjówki. Cz. V 
NOTATKI Z PODOLA 
Michał JANOCHA 
- Historia jednego dzwonu 
APEL o ofiary na odbudowę kościoła 
w Skałacie 
Eugeniusz JAWORSKI 
- Relacja mojej Żony, Wandy Sznajder- 
Jaworskiej o wydarzeniach w Żyrawie 


str. 


1 


8 


9 


10 


1 1 


12 


17 


22 


23 


27 


33 


35 


36 


1996 
Nr 18. Wrzesień 
Marian HEMAR 
- Nie nazwane święto 
Marian HEMAR 
- Rocznica 
Stefan PETROWICZ 
- Fragment "mojego" września 1939 r. 
Janusz KORZENIOWSKI 
- Wrzesień 1939 roku widziany oczami 
12-latka. CZ.I 


str. 


1 


2 


6 


10
		

/p0018.djvu

			15 


Józef K. PAYGERT 
- Jedziemy za Zbrucz...- Wspomnienia. CZ.VI 15 
Irena ORNATOWSKA-ZDUNIAK 
- Gdzie byłaś tak długo? 21 
Bolesław ŁUKASIEWICZ 
- Wspomnienia ze Stryjówki. CZ.VI 23 
Michał CHROBAK 
- Pojechałem odnaleźć...dzieciństwo 30 
Wołodymir KUBIW 
- Poszukiwanie korzeni 34 


1996 
Nr 19. Listopad str. 
OD REDAKCJI 
- Życzenia świąteczne 1 
Leoplod STAFF 
- Świeciła gwiazda na niebie 1 
Jan DOBRUDZKI 
- Z podolskiego jaru 2 
Janusz KORZENIOWSKI 
- Wrzesień 1939 roku widziany oczami 
12-latka. CZ.II 3 
Józef K. PAYGERT 
- Jedziemy za Zbrucz...- Wspomnienia. CZ.VII 7 
Bolesław ŁUKASIEWICZ 
- Wspomnienia ze Stryjówki. CZ.VII 13 
Władysław KUBÓW 
- Nieuleczalna neuroza Bohdana 
Osadczuka 19 
Irena SARNECKA-DERKACZ 
- Furtka 27 
INFORMACJE 28 
APEL - KOMUNIKAT 31 
WŚRÓD WYDAWNICTW 31 
POSZUKIWANIA 32 
Z ŻAŁOBNEJ KARTY 
Wspomnienie o śp.: 
Irenie Stopa 32 
Adamie Major 33 
Józefie Sawczyn 34 
Zbigniewie Jerzym Błażyńskim 34 
Wyrazy współczucia Kol. Marysi Żeglickiej-Stencel - 
Koleżanki i Koledzy z Gimnazjum i Liceum 35
		

/p0019.djvu

			16 
Wyrazy współczucia Kol. Tadeuszowi Błażyńskiemu - 
Grono koleżeńskie z Gimnazjum i Liceum im. J. 
Słowackiego w Czortkawie 35 
LISTA OFIARODAWCÓW 36 


1997 
Nr 20. Styczeń - Luty str. 
Irena KOTOWICZ 
- I nikt już nas w tym nie może 
zastąpić... 1 
Kazimierz STRASZEWSKI 
- Barszczów z moich lat dziecinnych 1 
Józef K. PAYGERT 
- Jedziemy za Zbrucz...- Wspomnienia. CZ.VIII 6 
Bolesław ŁUKASIEWICZ 
- Wspomnienia ze Stryjówki. CZ.VIII 11 
Jadwiga PODLESKA ps. "BERBERYS" 
- Relacja o ludziach i placówkach 
Armii Krajowej w kilku polskich 
wsiach woj. tarnopolskiego Cz. I 16 
APEL w sprawie kościoła parafialnego 
w Trembowli 22 
Irena KOTOWICZ 
- O historii kościoła parafialnego 
w Trembowli 24 
Kazimierz SŁUCZAN-ORKUSZ 
- Wspomnienia Podolaka. CZ.I 28 
Z ŻAŁOBNEJ KARTY 
Wspomnienie o śp. Antonim Semeńczuku 34 
Wspomnienie o śp. Eugeniuszu Świątkowskim 35 
WŚRÓD WYDAWNICTW 35 
ERRATA 36 
LISTA OFIARODAWCÓW 36 


1997 
Nr 21. Marzec - Kwiecień str. 
OD REDAKCJI 
- Życzenia świąteczne 1 
KRESOWE WSPOMNIENIA 
Ewa POPIEL-BARCZYKOWA 
- Migawki ze Skałackiego dzieciństwa 2 
Bolesław ŁUKASIEWICZ 
- Wspomnienia ze Stryjówki. CZ.IX 10
		

/p0020.djvu

			17 


Józef K. PAYGERT 
- Jedziemy za Zbrucz.. Wspomnienia. (Część ostatnia) 16 
Kazimierz SŁUCZAN-ORKUSZ 
- Wspomnienia Podolaka. CZ.II 22 
Tadeusz BŁAŻYŃSKI 
- Szkolne migawki z Czortkowa 29 
Jadwiga PODLESKA 
- Post scriptum do cZ.1 33 
LISTA OFIARODAWCÓW 36 


1997 
Nr 22. Maj - Czerwiec str. 
SKĄD NASZ RÓD 
Władysław KUBÓW 
- Zbaraż i okolice 1 
Wirginia SOLECKA 
- Tęsknota 9 
KRESOWE WSPOMNIENIA 
Bolesław ŁUKASIEWICZ 
- Wspomnienia ze Stryjówki. CZ.X 10 
Kazimierz SŁUCZAN-ORKUSZ 
- Wspomnienia Podolaka. CZ.III 19 
Wiesław ANTOCHÓW 
- Fragmenty z życia rodziny nauczycielskiej 
na Kresach Południowo-Wschodnich. Cz. I 23 
Józef STRUMIŃSKI 
Obóz pracy w Muchawce k. Jagielnicy 
w pow czortkowskim 28 
BYLiŚMY ŚWIADKAMI 
Jan BIAŁOWĄS 
- Działo się to w Ihrowicy, w woj. 
tarnopolskim 30 
APEL 31 
Z ŻYCIA KLUBU "PODOLE" 
Rejestracja Biuletynu Klubu "Podole" 33 
Z ŻAŁOBNEJ KARTY 
Wyrazy współczucia Kol. Danusi Butrównej-Stancel - 
Koleżanki i Koledzy z gimnazjum w Czortkawie 
i Członkowie Klubu "Podole" 34 
Wspomnienie o śp. mgr inż. Juliuszu Solarskim 34 
Piotr BAJ 
- Wspomnienie o Koledze Franciszku Łukomskim 
ps. "Pisarz" 34
		

/p0021.djvu

			18 


ERRATA 
LISTA OFIARODAWCÓW 


36 
36 


Nr 23. 
Irena KOTOWICZ 
- Pojednanie - z kim? 
Wyrok Sądu Najwyższego 
SKĄD NASZ RÓD! 
Maria WIERZBICKA 
- Moje miasto Brzeżany 
KRESOWE WSPOMNIENIA 
Kazimierz SŁUCZAN-ORKUSZ 
- Wspomnienia Podolaka. CZ.IV 
Wiesław ANTOCHÓW 
- Fragmenty z życia rodziny nauczycielskiej 
na Kresach Południowo-Wschodnich. Cz. II 
Maciej NIEDŹWIEDŹ 
- Wyjątek z pamiętnika ks. Kazimierza 
Niedzwiedzia proboszcza parafii 
Ostapie w pow. skałackim 
Irena KOTOWICZ 
- Moc kresowych korzeni 
KOMUNIKAT 
Rozliczenie ze zbiórki pieniędzy na kościół w Skałacie 33 
Jerzy STOPA 
- XI Zjazd Tarnapalan 
Z ŻAŁOBNEJ KARTY 
Władysław BIAŁOWĄS 
- Wspomnienie o śp. Michale Jagielliczu 
LISTA OFIARODAWCÓW 


1997 
Li piec - Sierpień 


str. 


1 
5 


6 


15 


20 


27 


28 


34 


36 
36 


Nr 24. 


1997 
Wrzesień- Październik 


str. 


WRZESIEŃ 1939 
Adam KOWALSKI 
- Wrzesień 1939 
Adam KOWALSKI 
- Gdy będziesz kiedyś 
Irena KOTOWICZ 
- Pamięci żołnierzy KOP pod Wytyczynem 


1 


1 


2
		

/p0022.djvu

			19 


Jadwiga PODLESKA 
- Tarnopolska harcerka we wrześniu 1939 r. 4 
HISTORIA 
Kazimierz STRASZEWSKI 
- Drogi Krzyżowej Archidiecezji 
Lwowskiej ciąg dalszy 5 
Za: Jerzy J. SZEWCZYŃSKI 
- Wspólnota Żydowska w Kopyczyńcach 
(woj . tarnopolskie). CZ.I 15 
Władysław KUBÓW 
- Realizowanie uchwały Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów 20 
INFORMACJE 31 
WŚRÓD WYDAWNICTW 32 
Z ŻAŁOBNEJ KARTY 
Wspomnienie o śp.: 
Janie Karwackim - Kol. z Czortkowa i Barszczowa 
w Klubie "Podole"; 32 
Ninie Denisow - Przewodnicząca Klubu "Podole"; 33 
płk. br. panc. Włodzimierzu Samira - Czortkawianie; 33 
Franciszku Siegel - Kol. z Czortkowa oraz Członkowie 
Klubu "Podole". 34 
Wspomnienie o Ninie Denisow -Marysia. 35 
LISTA OFIARODAWCÓW 36 


1997 
Nr 25. Listopad - Grudzień str. 
OD REDAKCJI 
- Życzenia świąteczne 1 
Henryk ZBIERZCHOWSKI 
- W noc wigilijną 1 
Irena KOTOWICZ 
- Polski Listopad 2 
Władysław KOSOWSKI 
- Służba Polsce nie zawsze jest 
sprawą prostą. Cz. I 7 
Irena SARNECKA-DERKACZ 
- Polska Wigilia 15 
Witold SZOLGINIA 
- Gdy nadchodzu Świenta 16 
Władysław KUBÓW 
- Ukryta ręka - ale czyja? 17
		

/p0023.djvu

			20 


Za: Jerzy J. SZEWCZYŃSKI 
- "Nasze Kopyczyńce". Wspólnota 
żydowska w Kopyczyńcach. CZ.II 23 
Jadwiga PODLESKA 
- Moje wspomnienia z Tarnopolszczyzny 
pod okupacjami (1939 - 1945). CZ.I 28 
POZOSTANĄ W PAMIĘCI 
I. K. 


- Wspomnienie o kpt. rez. śp. Janie Karwackim 32 
- Harcerz i żołnierz - Wspomnienie o 
śp. Franciszku Sieglu - Przyjaciele-Czortkowianie 
w Warszawie 34 
KOMUNIKAT 35 
LISTA OFIARODAWCÓW 36 


1998 
Nr 26. Styczeń - Luty str. 
Wiesław BARCZYK 
Miodobory iSkałat. CZ.I 1 
Jadwiga PODLESKA 
Moje wspomnienia z Tarnopolszczyzny pod 
okupacjami (1939-1945). Cz. II. 6 
Władysław KOSOWSKI 
Służba Polsce nie zawsze jest sprawą prostą. 
CZ.II. 10 
Irena KOTOWICZ 
Polskie losy Cz. I. 16 
Jerzy SZEWCZYŃSKI 
"Nasze Kopyczyńce" Wspólnota żydowska w 
Kopyczyńcach (woj. tarnopolskie). Relacja 
naocznego świadka wydarzeń Isydora 
Dienera z Nowego Yorku 21 
Teresa HRANKOWSKA 
W Husiatynie nad Zbruczem. 27 
Irena KOTOWICZ 
Otwock - Kresom 29 
WŚRÓD WYDAWNICTW 34 
Z ŻAŁOBN EJ KARTY 35 
Wspomnienie o śp.: Danucie Solarskiej-Dziduszko, 
Bolesławie Kratus, 
Józefie Michale Strumińskim, 
Kazimierzu Plecanie, 
Adamie Huculaku,
		

/p0024.djvu

			21 


Kazimierzu Simonie 
KOMUNIKATY I INFORMACJE 
LISTA OFIARODAWCÓW 


36 
36 


1998 
Nr 27. Marzec - Kwiecień 
OD REDAKCJI 
Życzenia świąteczne. 
Wiesław BARCZYK 
Miodobory i Skałat. Cz. II. 


str. 


1 


2 


xxx 


Poświęcenie kościoła w Starym Skałacie 
w woj. tarnopolskim. 7 
Władysław KOSOWSKI 
Służba Polsce nie zawsze jest sprawą prostą. 
Cz. III. 9 
Jadwiga PODLESKA 
Moje wspomnienia z Tarnopolszczyzny pod 
okupacjami (1939 -1945). Cz. III. 14 
Kazimierz ORKUSZ 
Jak wysiedlono nas z Kresów i pierwsze 
spotkanie z rzeczywistością. 21 
Irena KOTOWICZ 
Polskie losy. CZ.II. 27 
SPROSTOWANIE. 30 
Za: Jerzy SZEWCZYŃSKI 
"Nasze Kopyczyńce" Wspólnota żydowska 
w Kopyczyńcach (woj. tarnopolskie). Relacja 
naocznego świadka Isydora Dienera z Nowego 
Yorku. Cz. IV. 31 
Władysław KUBÓW 
Książka jakich mało! Jan Białowąs: Wspomnienia 
z Ihrowicy na Podolu - banderowska rzeź ludności 
polskiej w Wigilię 1944 r. 34 
LISTA OFIARODAWCÓW. 36 


1998 
Nr 28. Maj - Czerwiec str. 
INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW. O 
Stanisław JASTRZĘBSKI 
Oko w oko z banderowcami (Wspomnienia 
małoletniego żołnierza AK). Cz. I. 1
		

/p0025.djvu

			22 


Irena KOTOWICZ 
Budujące dzieło życia przedstawiciela rodu 
Piotrowskich z Czortkowa. 9 
Eugeniusz JAWORSKI 
Wojenne straty osobowe dwu polskich wsi - 
Hrycowiec i Kretowiec w pow. zbaraskim. 14 
Za: Jerzy SZEWCZYŃSKI 
"NASZE KOPYCZYŃCE" Wspólnota żydowska 
w Kopyczyńcach (woj. tarnopolskie). Relacja 
naocznego świadka wydarzeń Isydora Dienera 
z Nowego Yorku. Cz. V. 18 
Jadwiga PODLESKA 
Moje wspomnienia z Tarnopolszczyzny pod 
okupacjami (1939 -1945).Uzupełnienie. 27 
Janina SARAN 
Kilka obrazów z podolskiej przeszłości 
(w pow. Podhajce). Cz. I. 31 
APEL mieszkańców Podwołoczysk 35 
WŚRÓD WYDAWNICTW. 35 
Z ŻAŁOBNEJ KARTY. 36 
Wspomnienie o śp.: Janinie Sawickiej 
Adolfie Siedleckim 
LISTA OFIARODAWCÓW. 36 


Nr 29. 
AVIS 


1998 
Li piec - Sierpień 


str 


Przewielebnemu Jubilatowi Księdzu Januszowi 
Popławskiemu. 1 
Irena KOTOWICZ 
Rok 1998 - Rokiem Pam ięci o Rodakach 
pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. 2 
Władysław KUBÓW 
Czy młodzi Ukraińcy zaczęli poszukiwać 
prawdy? 1 O 
Irena SARNECKA-DERKACZ 
Lipiec. 14 
Sierpień. 15 
Stanisław JASTRZĘBSKI 
Oko w oko z banderowcami (Wspomnienie 
małoletniego żołnierza AK). CZ.II. 16
		

/p0026.djvu

			23 


Janina SARAN 
Kilka obrazów z podolskiej przeszłości 
(w pow. Podhajce). Cz. II. 22 
Jerzy STOPA 
XII Zjazd Tarnapalan. 28 
CZYTELNICY LISTY PISZĄ. 31 
1998 
Nr 30. Wrzesień - Październik 
str. 
Irena KOTOWICZ 
W 80. Rocznicę powstania POW w Czortkawie. 1 
Władysław KUBÓW 
Echa Przemyśla. 5 
WŚRÓD WYDAWNICTW. 10 
Zbigniew Maurycy KOWALSKI 
Nad Seretem. 11 
Stanisław JASTRZĘBSKI 
Oko w oko z banderowcami (Wspomnienia 
małoletniego żołnierza AK). Cz. III. 12 
SKĄD NASZ RÓD 
Jan HRYMNIAK 
Niezapomniane strony rodzinne. Ziemia 
Czortkawska. Cz. I. 19 
Kazimierz STRASZEWSKI 
Winobranie na Ciepłym Podolu. 28 
Z ŻAŁOBNEJ KARTY. 
wspomnienie o śp.: Zbigniewie Krokowskim. 
Bolesławie Zygmuncie Marczaku, 
Jerzym Bochnerze 34 
LISTA OFIARODAWCÓW. 36 


1998 
Nr 31. Listopad - Grudzień str. 
Stanisław JASTRZĘBSKI 
Oko w oko z banderowcami (Wspomnienia 
małoletniego żołnierza AK). Cz. IV. 2 
Hipolit CHOJECKI 
Zanotowane przed 55 laty. 6 
Z ŻAŁOBNEJ KARTY. 10 
Wspomnienie o Adasiu Snarskim 
(List Małżonki do Prezes Klubu). 12 
LISTA OFIARODAWCÓW. 12
		

/p0027.djvu

			24 


OD REDAKCJI 
Drogim Czytelnikom (życzenia). 13 
Irena SARNECKA-DERKACZ 
Przy szopce. 14 
Grudzień. 15 
Jan HRYMNIAK 
Niezapomniane strony rodzinne. Ziemia 
Czortkawska. Cz. II. 16 
Jadwiga i Zbigniew ORSZULAKOWIE 
Nasz "Skałacki Teatr" w latach 1944 - 1945. 21 
Ewa POPIEL-BARCZYKOWA 
O Podolu inaczej. 25 
Jan RANICZKOWSKI 
Urodziłem się w Kamieńcu Podolskim. 
(Wspomnienia). Cz.1. 30 
INFORMACJE. 36 


1999 
Nr 32. Styczeń - Luty str. 
Stanisław KUBÓW 
W 90 Rocznicę powstania "Roty". 1 
Jan HRYMNIAK 
Niezapomniane strony rodzinne. Ziemia 
Czortkawska. Cz. III. 5 
Jan RANICZKOWSKI 
Urodziłem się w Kamieńcu Podolskim. 
(Wspomnienia). CZ.II. 9 
Stanisław JASTRZĘBSKI 
Oko w oko z banderowcami (Wspomnienia 
małoletniego żołnierza AK). Cz. V. 14 
Janina POPŁAWSKA-KWIATKOWSKA 
Jeździłam z paczkami do więzienia w Czortkawie. 
(Wspomnienia z 1945 r.). 23 
APELE 
Drodzy Rodacy! Apel na budowę kościoła 
w Podwołoczyskach. 31 
Apel: Na budowę kościoła w Brodach. 32 
Z ŻAŁOBN EJ KARTY 
Zbigniew ANDRUCHÓW "Cwański" 
Wspomnienia o śp. Stanisławie Muszyńskim 
ps. "Vickers". 34 
Wspomnienie o śp. Aurelii Bugajskiej 36 
LISTA OFIARODAWCÓW. 36
		

/p0028.djvu

			25 


1999 
Nr 33. Marzec - Kwiecień str. 
1993 - 1998 - 5 lat "Głosów Podolan" ! 1 
Stanisław JASTRZĘBSKI 
Oko w oko z banderowcami (Wspomnienia 
małoletniego żołnierza AK). Cz. VI. 2 
Jan RANICZKOWSKI 
Urodziłem się w Kamieńcu Podolskim. 
(Wspomnienia). Cz. III. 6 
Aleksander KORMAN 
Kresowi kapłani. Ks. Adam Gromadowski 
z Podwołoczysk. 19 
SKORODYŃCE CZCZĄ PAMIĘĆ OFIAR NIENAWIŚCI. 24 
TAM GDZIE BYŁA POLSKA. 
Rozmowa z Jerzym JANICKIM. 25 
Jan HRYMNIAK 
Niezapomniane strony rodzinne. Ziemia 
Czortkawska. Cz. IV. 29 
WESOŁEGO ALLELUJA 
Życzenia od Redakcji. 34 
Irena SARNECKA-DERKACZ 
Alleluja. 35 
Roman STADNIK 
List ze Skałatu . 36 
LISTA OFIARODAWCÓW. 36 


1999 
Nr 34. Maj - Czerwiec str. 
W 55 ROCZNICĘ 
Marian HEMAR 
Monte Cassino. 1 
Irena KOTOWICZ 
Polacy na Ukrainie - "wczoraj" i dziś. 2 
Stanisław JASTRZĘBSKI 
Oko w oko z banderowcami (Wspomnienia 
małoletniego żołnierza AK). Cz. VII. 8 
Jan RANICZKOWSKI 
Urodziłem się w Kamieńcu Podolskim. 
(Wspomnienia). CZ.VI. 12 
LIST Z KAZACHSTANU. 17
		

/p0029.djvu

			26 


Jan HRYMNIAK 
Niezapomniane strony rodzinne. Ziemia 
Czortkawska. Cz. V. 
Eugeniusz JAWORSKI 
Exodus podolski widziany oczyma 16-letniego 
chłopca. 
Mieczysław DEC 
Historia jednego dnia 1944/1945 roku. 
Henryk SZEWCZYK 
Obrazki z Podola. 
KOMUNIKAT (skałacki). 
Z ŻAŁOBNEJ KARTY. 
wspomnienie o śp.: Antonim Zaleskim, 
Janie Zaleskim, Józefie Rybickim 
CZTELNICY PISZĄ. 
Z OSTATNIEJ CHWILI (apel ze Zbaraża). 
LISTA OFIARODAWCOW. 


18 


22 


26 


30 
33 
34 


35 
36 
36 


1999 
Nr 35. Lipiec - Sierpień 
Widokówki ze Lwowa. 
Irena KOTOWICZ 
Gdy zawodzi pamięć - niech mówią kamienne 
tablice. 
Jan HRYMNIAK 
Niezapomniane strony rodzinne. Ziemia 
Czortkawska. Cz. VI. 
Zbigniew Maurycy KOWALSKI 
Nad Dniestrem. 
Stanisław JASTRZĘBSKI 
Oko w oko z banderowcami (Wspomnienia 
małoletniego żołnierza AK). Cz. VIII. 
Edward CHABŁO 
Kresowi kapłani. Ks. Stefan Chabło z 
Chodaczkowa Wielkiego (woj. tarnopolskie). 
Edward BŁASZKÓW 
To wydarzyło się w Hukałowcach. 
Jan RANICZKOWSKI 
Urodziłem się w Kamieńcu Podolskim. 
(Wspomnienia). CZ.VII. 
Jerzy STOPA 
XIII Zjazd Tarnapalan. 


str. 
1 


2 


7 


13 


14 


18 


22 


24 


29
		

/p0030.djvu

			27 


APEL 


Drodzy Tarnopolanie. 
Z ŻAŁOBN EJ KARTY 
wspomnienie o śp.: Piotrze Murmyło, 
Władysławie Bandurze, 
Marianie Andruchowie 
Janina TYSNARZEWSKA-GÓRSKA 
Wspomnienie o śp. Piotrze - Gustawie 
Murmyło 
Irena KOTOWICZ, Kazimierz STRASZEWSKI , 
Władysław TKACZEWSKI 
Wspomnienie o śp. Marianie Andruchów. 
LISTA OFIARODAWCÓW. 


32 


33 


34 


35 
36 


1999 
Nr 36. Wrzesień - Październik 
Jan NIEWIŃSKI 
Do Kresowian! 
Karol PIEKARZEWSKI 
Wojna 1939 roku, widziana oczyma ucznia 
szkoły lotn iczej. Cz. I. 
Stanisław JASTRZĘBSKI 
Oko w oko z banderowcami (Wspomnienia 
małoletniego żołnierza AK). Cz. IX. 
Jan RANICZKOWSKI 
Urodziłem się w Kamieńcu Podolskim. 
(Wspomnienia). Cz. VIII. 
Stanisław RAKOWSKI 
Szkoła spod znaku Merkurego w Czortkawie. 
Antoni SOLECKI, Maria IGNATOWICZ-HUDYMOWA 
Żołnierskie drogi. 
Z ŻAŁOBN EJ KARTY 
Piotr BAJ "Czarny" 
Śp. Druch Stanisław Pawłowski ps."Kwoka", 
Śp. Druch Mieczysław Antkiewicz ps. "Dereń". 
Zosia SCHAFERNAKER 
Wspomnienie o śp. Władysławie Bandurze. 
LISTA OFIARODAWCÓW. 


str. 


1 


10 


14 


19 


24 


31 


34 


35 
36 


1999 
Nr 37. Listopad - Grudzień 
REDAKCJA 
Życzenia świąteczne. 


str. 


o
		

/p0031.djvu

			28 


Irena KOTOWICZ 
Możemy już zapalać znicze pod Pomnikiem. 
Maria KOMORNICKA 
Wspomnienia z obrony Lwowa 1918-1919. 
Władysłw KĘDZIERSKI 
Moje serce zostało we Lwowie. 
Kazimierz SIMON 
Z mojego pamiętnika - wspomnienia z lat 
1940 - 1945. Cz. I. 
Karol PIEKARZEWSKI 
Wojna 1939 roku, widziana oczyma ucznia 
szkoły lotn iczej. Cz. II. 
Mieczysław DEC "Dziryt" 
Jeszcze jedno wspomnienie zZałaziec. 
Eugeniusz JAWORSKI 
Samoobrona polska w Kretowcach i Hrycow- 
cach koło Zbaraża. 
Stanisław JASTRZĘBSKI 
Oko w oko z banderowcami (Wspomnienia 
małoletniego żołnierza AK). Cz. X. 
WŚRÓD WYDAWNICTW. 
LISTA OFIARODAWCÓW. 


1 


5 


10 


11 


16 


21 


24 


30 
36 
36 


2000 
Nr 38. Styczeń - Luty 
Ludwika DEMPNIAK 
Owoce społecznego działania. 
Jan BIAŁOWĄS 
Lecz zapomnieć nam nie wolno. 


str. 


1 


4 


W. K. 


Świąteczny sen o Lwowie. 
Tomasz DOMARADZKI 
Moje podolskie przygody wojenne. 
Roman KRZYŚKÓW 
Na marginesie podróży do kraju dzieciństwa. 
Stanisław JASTRZĘBSKI 
Oko w oko z banderowcami (Wspomnienia 
małoletniego żołnierza AK). Cz. XI . 
Jan RANICZKOWSKI 
Urodziłem się w Kamieńcu Podolskim. 
Wspomnienia Cz. IX. 


11 


12 


16 


21 


27
		

/p0032.djvu

			29 


Kazimierz SIMON 
Z mojego pamiętnika - wspomnienia z lat 
1940 - 1945. Cz. II. 30 
APEL. 35 
WŚRÓD WYDAWNICTW. 35 
LISTA OFIARODAWCÓW. 36 


2000 
Nr 39. Marzec - Kwiecień str. 
REDAKCJA 
Drodzy Czytelnicy O 
Dr Tadeusz Z. BŁAŻYŃSKI 
Warszawianie czasu wojny (pamięci czortkawskich 
gim nazjalistów) 1 
Kazimierz SIMON 
Z mojego pamiętnika - wspomnienia z lat 
1940 - 1945. Cz. III. 8 
Stanisław JASTRZĘBSKI 
Oko w oko z banderowcami (Wspomnienia 
małoletniego żołnierza AK). Cz. XII (Wysiedlenie). 13 
FRAZA" 
" 
"Kryształowa noc" w Kosowie w wigilię św. Iwana 18 
Marian WOŹNIAK 
A to działo się w Chomiakówce (pow. czortkowski) 24 
Jan RANICZKOWSKI 
Urodziłem się w Kamieńcu Podolskim. 
(Wspomnienia) Cz. X. 28 
SZANOWNI, DRODZY CZYTELNICY 33 
DO CZYTELNIKÓW 34 
Z ŻAŁOBN EJ KARTY 35 
wspomnienie o śp.: Wojciechu Ratajskim, 
Marii Gołębiowskiej, 
Antonim Adamiuku 
KOMUNIKAT 36 
LISTA OFIARODAWCÓW 36 


Nr 40. 
Feliks KONARSKI 
Katyń 


2000 
Maj - Czerwiec 


str. 


1
		

/p0033.djvu

			30 


Kazimierz SIMON 
Z mojego pamiętnika - wspomnienia z lat 
1940 - 1945. Cz. IV. 2 
Piotr BAJ 
Mogiły polskie z 1920 r. w Załoźcach Starych 6 
Wiktor CHMIELUK 
Więcej o tragedii Skorodyniec - wsi w pow. czort- 
kawskim, woj. tarnopolskiego 8 
INFORMACJA Z OSTATNIEJ CHWILI 15 
Anastazja PASZKOWSKA 
Co zostało w mojej pamięci z Wołynia. Cz. I. 16 
Jan RANICZKOWSKI 
Urodziłem się w Kamieńcu Podolskim. 
(Wspomnienia) Cz. XI. 21 
Antoni GOŁĘBIOWSKI 
Ziemia skałacka w przededniu II Wojny Światowej 
CZ. I. 28 
PODZĘKOWANIA ks. prob. R. Stadnika ze Skałatu 36 
LISTA OFIARODAWCÓW 36 


2000 
Nr 41. Lipiec - Sierpień str. 
LIST OTWARTY 
FORUM ORGANIZACJI KRESOWYCH I KOMBATANCKICH RP 
Do Kandydata na Urząd Prezydenta RP 1 
Wiktor CHMIELUK 
Więcej o tragedii Skorodyniec - wsi w pow. czort- 
kawskim, woj. tarnopolskiego. Cz. II 5 
Kazimierz SIMON 
Z mojego pamiętnika - wspomnienia z lat 
1940-1945.Cz.V. 10 
Antoni GOŁĘBIOWSKI 
Ziemia skałacka w przededniu II Wojny Światowej 
CZ.II. 14 
Anastazja PASZKOWSKA 
Co zostało w mojej pamięci z Wołynia. Cz. II. 23 
Jan RANICZKOWSKI 
Urodziłem się w Kamieńcu Podolskim. 
(Wspomnienia) Cz. XII. 29 
Jan KLIM 
"Spotkanie po latach 34 
APEL - p. S. Jarzębskiego 35 
WŚRÓD WYDAWNICTW 35
		

/p0034.djvu

			31 


2000 
Nr 42. Wrzesień - Październik str. 
PAMIĘCI ŻOŁNIERZY 
12 Pułku ułanów Podolskich 1 
Lesław OBMIŃSKI 
Trembowla i Warszawa związane z historią 
sztandarów wojskowych 5 
Wiktor CHMIELUK 
Więcej o tragedii Skorodyniec - wsi w pow. czort- 
kawskim, woj. tarnopolskiego. Cz. III. 8 
Kazimierz SIMON 
Z mojego pamiętnika - wspomnienia z lat 
1940 - 1945. Cz. VI. 13 
Anastazja PASZKOWSKA 
Co zostało w mojej pamięci z Wołynia. Cz. III. 17 
Jan RANICZKOWSKI 
Urodziłem się w Kamieńcu Podolskim. 
(Wspomnienia) Cz. XIII. 20 
Anna POPIEL-MAJCHRZAK 
Fragment wspomnień z Maksymówki na Podolu 
i o śp. biskupie Antonim Adamiuku 24 
Antoni GOŁĘBIOWSKI 
Podwołaczyska gęś 29 
Jerzy STOPA 
XIV Zjazd Tarnapalan 31 
Z ŻAŁOBN EJ KARTY 34 
wspomnienie o śp.: J. Flemingu, 
Zbigniewie Ornatowskim, 
Witoldzie Józefie Sojce, 
Janie Hrymniaku 
LISTA OFIARODAWCÓW 36 


2000 
Nr 43. Listopad - Grudzień str. 
GOLGOTA WSCHODU 1 
Kazimierz SIMON 
Z mojego pamiętnika - wspomnienia z lat 
1940 - 1945. Cz. VIII. 2 
Bogdan TURSKI 
Powrót do podolskich korzeni 8
		

/p0035.djvu

			32 


Irena KOTOWICZ 
O tragedii w Skorodyńcach (pow. czortkowski) na 
Podolu. Cz. IV - ostatnia 11 
Kazimiera WIERZBICKA-AUGUSTYN lAK 
Bo taki to los Podalan 18 
Lesław OBMIŃSKI 
Prawda o trembowelskich pamiątkach historycznych 22 
Jan RANICZKOWSKI 
Urodziłem się w Kamieńcu Podolskim. 
(Wspomnienia) Cz. XIV. 24 
Eugeniusz JAWORSKI 
O tragedii Wiśniowca - w relacji F. Markowskiego, 
b. żołnierza Samoobrony w Kretowcach 29 
Eugeniusz JAWORSKI 
Spotkanie po 55 latach b. żołnierzy Samoobrony 
z pow. zbaraskiego 32 
Irena KOTOWICZ 
Wyróżniony czortkowianin inż. arch. Tadeusz 
Czajkowski z Brzegu 33 
WŚRÓD WYDAWNICTW 35 
LISTA OFIARODAWCÓW 36 


2001 
Nr 44. Styczeń - Luty str. 
Jadwiga KOWALSKA 
Niemożliwe stało się możliwym (Zabytkowy 
kościół w Zbarażu uratowany) 1 
APEL- na kościół w Białobożnicy 4 
Irena KOTOWICZ 
Tajne nauczanie II (u Dominikanów) 
w Czortkawie. Cz. I. 5 
Tadeusz BŁAŻYŃSKI 
Zachodnim szlakiem (przez obozy jenieckie). Cz. I 13 
Tadeusz BŁAŻYŃSKI, Jerzy STOSZEK 
Sąd Okręgowy II - giej Rzeczypospolitej 
w Czortkawie. Cz. I. 18 
Władysław ZA TYLNY 
"Dajmy świadectwo tym, którzy zamilkli na wieki" 
(tragedia we wsi Biały Potok) 24
		

/p0036.djvu

			33 
Z ŻAŁOBN EJ KARTY 28 
wspomnienie o śp.: Pawle Baj, 
Zofii Łapszewicz (Zosia Schneider), 
Marii Siecińskiej (Isia Litarawicz), 
Irenie Chodyńskiej (Irka Halkiewicz), 
Albinie Antonim Sokaiskim, 
Stanisławie Rakowskim, 
Kazimierzu Czerwińskim, 
Ewie Popiel-Barczykowej, 
Jerzym Staszku, 
Stanisławie Walendziaku 
Antoni GOŁĘBIOWSKI 
Wspomnienie o śp. Ewie Popiel-Barczykowej 33 
Jerzy WĘGIERSKI 
Śp. Jadwiga Podleska "Berberys" 34 
LISTA OFIARODAWCÓW 36 


2001 
Nr 45. Marzec - Kwiecień str. 
Jadwiga KOWALSKA 
Niemożliwe stało się możliwym! (Zabytkowy 
kościół w Zbarażu uratowany) 1 
Tadeusz BŁAŻYŃSKI 
Zachodnim szlakiem (przez obozy jenieckie). Cz. II 4 
Tadeusz BŁAŻYŃSKI, Jerzy STOSZEK 
Sąd Okręgowy II - giej Rzeczypospolitej 
w Czortkawie. Cz. II. 9 
Irena KOTOWICZ 
Tajne nauczanie II (u Dominikanów) 
w Czortkawie. Cz. II. 16 
Helena WIERZBICKA-ŻMUDA "Pokrzywa" 
Ze wspomnień o działalności konspiracyjnej 
w Czortkawie podczas okupacji 24 
Zbigniew ANDRUCHÓW "Cwański" 
"Czortkowskie" biogramy z lat okupacji 27 
CZYTELNICY PISZĄ 31 
Z ŻAŁOBN EJ KARTY 
Wyrazy współczucia prof. Wiesławowi Barczykowi 
- Członkowie Klubu "Podole", 
Wyrazy współczucia p. Wiesławowi Barczykowi 
- Ks. Roman Stadnik prob. parafii w Skałacie oraz 
Podolanie z parafii Jemielno i Wąsosz, 
Wyrazy współczucia p. Emilii Staszek
		

/p0037.djvu

			34 
- Czortkawianie z Klubu "Podole", 
Wyrazy współczucia kol. Róży Sokołowskiej 
- Członkowie Klubu "Podole", 
Wyrazy współczucia kol. Stanisławowi Muszyńskiemu 
- Kol. kol. Czortkawianie i członkowie Klubu "Podole" 32 
Maria KOMORNICKA 
Wspomnienie o śp. Władysławie Kędzierskim 33 
INFORMACJE 34 
LISTA OFIARODAWCÓW 36 


2001 
Nr 46. Maj - Czerwiec str. 
Tadeusz CZAJKOWSKI 
Pamiętna Wielkanoc 1 
Józef ADAMIAK 
Wspomnienie o dniu 3 Maja na Podolu w 1939 r. 2 
Janusz KORZENIOWSKI 
Krakowskie wydarzenia 3-cio majowe w 1946 r. 3 
Władysław KUBÓW 
Śledztwo zostało wznowione 6 
Tadeusz BŁAŻYŃSKI 
Zachodnim szlakiem (przez obozy jenieckie). Cz. III 8 
Tadeusz BŁAŻYŃSKI, Jerzy STOSZEK 
Sąd Okręgowy II - giej Rzeczypospolitej 
w Czortkawie. Cz. III. 13 
WŚRÓD WYDAWNICTW 18 
Irena KOTOWICZ 
Tajne nauczanie II (u Dominikanów) 
w Czortkawie. Cz. III. 19 
Eugeniusz JAWORSKI 
Jeszcze garść drobnych okupacyjnych wspomnień 
(o ludziach i wydarzeniach) 24 
CZYTELNICY PISZĄ 27 
Zofia RÓŻAŃSKA 
Podole - ziemio moja rodzinna 30 
Z ŻAŁOBN EJ KARTY 
wspomnienie o śp.: Janinie Łuczyńskiej (Niusia 
Martiukówna) , 
Helenie Żmud (Lena Wierzbicka) 31 
Danuta STANCE L 
Wspomnienie o śp. Helenie Wierzbickiej- Żmud 32
		

/p0038.djvu

			35 


Marian BICZYCKI 
Wspomnienie o śp. profesorze dr hab. Kazimierzu 
Czechowiczu (1926 - 1999) 33 
LISTA OFIARODAWOW 36 


2001 
Nr 47. Lipiec - Sierpień str. 
Cegiełka na fundusz budowy pomnika twórcy hymnu 
narodowego Józefa Wybickiego 1 
Powstał Kresowy Ruch Patriotyczny 3 
Alfred JANICKI 
Opowiadania mojej Mamy 6 
Zbigniew Maurycy KOWALSKI 
Kustosz 9 
Tadeusz BŁAŻYŃSKI 
Zachodnim szlakiem (przez obozy jenieckie). Cz. IV 10 
Tadeusz BŁAŻYŃSKI, Jerzy STOSZEK 
Sąd Okręgowy II - giej Rzeczypospolitej 
w Czortkawie. Cz. IV. 16 
Piotr BAJ "Czarny" 
Przygody z bronią (Wspomnienie) 19 
CZORTKOWIANIE (Apel w sprawie fotografii) 20 
Jerzy STOPA 
XV Zjazd Tarnapalan 23 
Irena KOTOWICZ 
Życiorys niepokornej Polki 25 
APEL (w sprawie uporządkowania cmentarza w Zbarażu) 30 
ZASŁUŻYLI NA PAMIĘĆ 
Jerzy STOPA 
Bronisław Żeglin 31 
Danuta BUTRÓWNA-ST ANCEL 
Julian Petryczek 33 
Maria IGNATOWICZ-HUDYMOWA "Alina Brzeska" 
Zdzisław Baziuk-Horwath 35 
LISTA OFIARODAWCÓW 36 


2001 
Nr 48. Wrzesień - Październik str. 
Henryk ZBIERZCHOWSKI 
Bezimienny 1 
Tadeusz BŁAŻYŃSKI 
Zachodnim szlakiem (poprzez obozy jenieckie). Cz. astat. 2
		

/p0039.djvu

			36 


Stanisław MUSZYŃSKI 
Mój Czortków muzykalny. Cz. I 5 
Alfred JANICKI 
Tragiczne wesele w Germakówce (pow. Barszczów, 
woj. Tarnopol) 1 O 
Irena KOTOWICZ 
Życiorys niepokornej Polki Cz. II 16 
Irena KOTOWICZ 
Podolska impreza w Węglińcu (30.06.-1.07.2001) 20 
Jan M. WAWRZKÓW 
Dawne Kresy 23 
ZASŁUŻYLI NA PAMIĘĆ 
Maria HUDYMOW A "Alina Brzeska" 
Michał Władysław Horwath ps. "Kmicic" 30 
Jan TERESIŃSKI 
Wspominam Krzemieniec 32 
Z ŻAŁOBN EJ KARTY 
wspomnienie o śp. Zbigniewie Walentyńskim ps. "Longin", 34 
płk. Adamie Szmigielskim, 35 
Wyrazy współczucia kol. Halinie Szmigielskiej - 
Zarząd i członkowie Klubu "Podole", 
Wyrazy współczucia Rodzinie śp. Marcelego Szejanowskiego 
Członkowie Klubu "Podole" 35 
LISTA OFIARODAWCÓW 36 


2001 
Nr 49. Listopad - Grudzień str. 
Irena KOTOWICZ 
Moje listopadowe refleksje 1 
Stanisław MUSZYŃSKI 
Mój Czortków muzykalny. Cz. II 4 
Alfred JANICKI 
W Germakówce i Krzywczu w pow. borszczowskim. 
(c. d. relacji Stanisława Szczerby) 7 
Irena KOTOWICZ 
Życiorys niepokornej Polki Cz. III 10 
Eugeniusz JAWORSKI 
Opowiadanie Stanisława Karczewskiego - b. członka 
Samoobrony w Skale Podolskiej n. Zbruczem 12 
"OBSERWATOR" 
Refleksje na temat seminarium pt. "Antypolskie akcje 
OUN-UPA 1943-44" zorganizowane przez IPN w Lublinie 
w dniach 24-25 maja 2001 r. w Lublinie 14
		

/p0040.djvu

			37 
PAMIĘCI POMORDOWANYCH I ZAPOMNIANYCH 18 
DO NASZYCH OJCÓW, DZIADÓW I PRADZIADÓW 
PROŚBA O WYBACZENIE 19 
Stanisław KOŚMIDER 
Ostatni polski cymbalista 21 
KRONIKA 
- Uchwały i rezolucje II Zjazdu Polonii i Polaków 
z Zagranicy, przyjęte na posiadzeniu plenarnym 1 maja 2001 r. 23 
- Indeks Małopolan Wschodnich 23 
- X Seminarium "Potrzeby kulturalne dzieci Polskich 
na Wschodzie" 24 
- Kim są Łemkowie ? 24 
- Stowarzyszenie Uczonych Polskich na Ukrainie 25 
- Album "Świątynie Wołynia" 25 
Andrzej CHLIPALSKI 
Więcej taktu 26 
LUDZIE LISTY PISZĄ 27 
Życzenia Świąteczne 32 
Irena SARNECKA-DERKACZ 
Wigilia 2001 r. 33 
KSIĄŻKI KTÓRE WARTO PRZECZYTAĆ 34 
Z ŻAŁOBN EJ KARTY 36 


2002 
Nr 50. Styczeń - Luty str. 
OD REDAKCJI 1 
LIST ODDZIAŁU STOŁECZNEGO TMLi KPW 6 
Irena KOTOWICZ 
Tu Polskie Radio Lwów 7 
Stanisław MUSZYŃSKI 
Mój Czortków muzykalny. Cz. III 13 
Irena KOTOWICZ 
Przedstawiamy naszego Cymbalistę z Podola 16 
Wiesław BARCZYK 
Chwila zadumy nad historią i zabytkami powiatowych 
miast woj. tarnopolskiego 18 
- Barszczów 19 
- Brody 20 
- Brzeżany 21 
- Buczacz 23 
- Czortków 24 
- Kamionka Strumiłowa 25 
- Kopyczyńce 27
		

/p0041.djvu

			38 
- Podhajce 27 
- Przemyślany 29 
- Radziechów 29 
- Skałat 30 
- Tarnopol 31 
- Trembowla 34 
- Zaleszczyki 36 
- Zbaraż 37 
- Zborów 39 
- Złoczów 40 
Jadwiga KOWALSKA 
Pamiętny św. Mikołaj 42 


2002 
Nr 51. Marzec - Kwiecień str. 
Wiesław BARCZYK 
- Maurycy Gosłowski 1 
Stanisław MUSZYŃSKI 
- Mój Czortków muzykalny. Cz. IV. 3 
Marian OKULICZ 
- Wspomnienia z Syberii 1939 - 1946 8 
Zbigniew TOMASZEWSKI 
Moja droga z Kazachstanu do polskiej szkoły 
w Miłosnej (Lubomierzu) 16 
Tadeusz SWINECKI 
- Nie odnalazłem Puźnik na Podolu. Wspomnienia 
Cz. I. 22 
Eugeniusz JAWORSKI 
- Pozostawiliśmy tam ślady polskiego życia 28 
Irena KOTOWICZ 
- Białe plamy na mapach powiatów woj. 
tarnopolskiego 32 
Eugenia ZAMIARA 
- Zbrodnia w Pletenicach 33 
Józef JAROWICKI 
- W Czaharach Zbaraskich pow. Zbaraż 34 
Z ŻAŁOBNEJ KARTY 35 
- śp. Anna Maria Bay 35 
LISTA OFIARODAWCÓW 36 


2002 
Nr 52. Maj -Czerwiec str. 
LIST OTWARTY DO PREZYDENTA KWAŚNIEWSKIEGO 1
		

/p0042.djvu

			39 


Zygmunt DOROBA 
- O Akcji "Wisła" przed pięciu laty. Niezapomniany 
kongres 5 
Szczepan SOŁTYS ps. "Leszczyna" 
Wspomnienie z okresu walk w Szarych Szeregach 
i Plutonie Samoobrony w latach 1943-45 oraz o ucieczce 
z Załoziec w 1945 r. 8 
Tadeusz SWINECKI 
- Nie odnalazłem Puźnik na Podolu. Wspomnienia Cz. II 12 
Krystyna LIBISZOWSKA-DOBRSKA 
- Wspomnienia z uroczystości pogrzebowych Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie 17 
Alfred JANICKI 
- Okupacyjne wspomnienia z Ostrowczyka 20 
GODNI PAMIĘCI 24 
Edward PRUS 
- Dh Kasper WOJNICKI ps. "Zawisza" 24 
Jan CZOP 
- Izydora LIGOCKA-KUHNOWA 28 
Irena KOTOWICZ 
Bronisław ZAWADZKI ps. "Soroka", "Luśnia" 30 
KOMUNIKATY 31 
Z ŻAŁOBNEJ KARTY 32 
Zofia ŚWIĄTKIEWICZ 
- śp. Fryderyk Świątkiewicz 32 
Wyrazy współczucia pani Zofii Świątkiewiczowej 
Redakcja i Zarząd Klubu "PODOLE" 33 
Piotr BAJ "Czarny" 
- śp. Maria Wnuk z d. Janikawska ps. "Mania" 33 
Kazimierz STRASZEWSKI 
śp. Anna Maria Baj 33 
Marian ZEMAN "Tułacz" 
- Kłaniam się Tobie 34 


2002 
Nr 53. Lipiec -Śierpień str. 
Irena KOTOWICZ 
Między Prawdą a rzeczywistością 1
		

/p0043.djvu

			40 


Zbigniew KRATOCHWIL 
Podkamień koło Brodów. Cz. I. - Wspomnienia 
o malarzu M. Kratochwilu i prozaiku Leopoldzie 
Buczkowskim 7 
Tadeusz HUSSAK 
Był policjantem na Kresach Rzeczypospolitej 12 
Tadeusz SWINECKI 
Nie odnalazłem Puźnik na Podolu. Wspomnienia. Cz. III 16 
Jerzy STOPA 
XIV Zjazd Tarnapalan 21 
Od Redakcji 
HOŁOS NARODU z 17.10.1992 25 
Jarosław POTYKEWYCZ 
O co walczyła U PA 25 
PRZEGLĄD INFORMACJI 
"Panorama Kresowa" nr 23/33 - 2002 r. 31 
"Myśl Polska" nr 26 z 30.06.2002 32 
KSIĄŻKI KTÓRE WARTO PRZECZYTAĆ 33 
Z ŻAŁOBNEJ KARTY 
Władysław KUBÓW 
Śp. Ojciec Szczepan Adolf JAROSZEWSKI 34 
Śp. ks. kanonik Jan KORCZYŃSKI 35 
Śp. mgr inż. Tadeusz WiŚNIEWSKI 35 


2002 
Nr 54. Wrzesień - Październik str. 
Od Redakcji 
DRODZY PODOLANIE 1 
UCHWAŁA W SPRAWIE DZIAŁALNOŚCI 
INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ 2 
Irena KOTOWICZ 
Pamięci żołnierzy września 9. Pułku Ułanów 
Małopolskich na wojennym szlaku 3 
Tadeusz SWINECKI 
Nie odnalazłem Puźnik na Podolu. Wspomnienia. Cz. IV 9 
Zbigniew KRATOCHWIL 
Podkamień koło Brodów. Cz. II. - Wspomnienia 
o malarzu M. Kratochwilu i prozaiku Leopoldzie 
Buczkowskim 13 
Eugeniusz JAWORSKI 
Zachowana fotografia ze spotkania łączniczek 
AK w Kretowcach 1 7
		

/p0044.djvu

			41 


Stefan KUŚNIERUK 
Moja przygoda ze Skałatem 21 
Przedruk z "Der Spigel" 
Wróg w płomieniach. Eksterministyczny prawicowy 
Związek walki rozwija się pomimo zakazu. Wojenny 
Trening radykałów 25 
Irena KOTOWICZ 
W uzupełnieniu do powyższego 28 
KOMUNIKAT - Skałacki 31 
Z ŻAŁOBNEJ KARTY 
śp. Władysław BEDNAROWSKI, 31 
śp. Kazimierz BAJ, 32 
śp. Tadeusz OSTROWSKI 32 
Irena KOTOWICZ 
Kombatant - pedagog - pszczelarz. Wspomnienie 
o śp. Tadeuszu OSTROWSKIM ps. "Oset" 33 
śp. ks. Janusz POPŁAWSKI 35 
Stanisław LESZCZYŃSKI 
Mowa pożegnalna wygłoszona w dniu 13 sierpnia 
br. w Laskach przy trumnie śp. Księdza Janusza 
Popławskiego 35 
Śp. Tadeusz SKOKUŃ 36 


2002 
Nr 55. Listopad - Grudzień str. 
Irena KOTOWICZ 
Pamięci żołnierzy września 9. Pułku Ułanów 
Małopolskich na wojennym szlaku. Cz. II 3 
Tadeusz SWINECKI 
Nie odnalazłem Puźnik na Podolu. Wspomnienia. Cz. V 
(ostatn ia) 6 
Zbigniew KRATOCHWIL 
Zagłada polskiej wsi Huta Pieniacka 10 
Wiesław BARCZYK 
Poświęcenie kościoła pw. św. Anny w Skałacie 
w woj. tarnopolskim 14 
Irena KOTOWICZ 
"Żołn ierze wyklęci" 17 
Tadeusz HUSSAK 
W buszu zapomnianego cmentarza 22 
Wiesław BARCZYK 
Kazimiera ZAWISTOWSKA poetka z Supranówki 25
		

/p0045.djvu

			42 


Zbigniew TOMASZEWSKI 
Spotkanie po latach 
Mieczysław DEC 
Czy to był zew polskiej krwi? 
Jarosław KURSKI 
Powroty. Koszyławce. 
Z ŻAŁOBNEJ KARTY 
śp. Tomasz DOMARADZKI 
śp. płk Tadeusz KĘDZIERSKI 


27 


29 


35 


40 
40 


2003 
Nr 56. Styczeń - Luty 
Apel Instytutu Pamięci Narodowej 
Irena KOTOWICZ 
Pamięci żołnierzy września 9 Pułku Ułanów 
Małopolskich na wojennym szlaku. Cz. III 
Maria HUDYMOWA 
Wspomnienia granatowego mundurka 
"Głos Kresowian" 
Koniec koniunktury dla OUN-UPA? 
Winni są wszyscy, tylko nie UPA 
"The Sunday Telegraph" 
Mieszkaniec Londynu zaprzecza, że brał udział 
w masakrach organizowanych przez SS 
"Nasz Dziennik" 
Sędzia odebrał obywatelstwo byłemu 
esesmanowi - Banicja za zbrodnie 
Lista kapłanów i osób zakonnych zamordowanych 
w latach II wojny światowej przez nacjonalistyczne 
ukraińskie bojówki OUN-UPA na terenie woj. 
tarnopolskiego 
Józef DOBROWOLSKI 
Strażnik kresowych świątyń 
Z ŻAŁOBNEJ KARTY 
śp. Maria DOMARADZKA (Maryla Bilińska), 
śp. Stanisław MUSZYŃSKI, 
śp. Wiktoria WALBINER (Tuśka Noworolska), 
śp. Zygmunt (Mundek) ZŁOCZAŃSKI, 
śp. mgr Jan CZOP, 
śp. Anna POPIEL-MAJCHRZAK 


str. 
1 


2 


10 


20 
22 


24 


28 


30 


32 


35 
36 
37 
38 
39 
40
		

/p0046.djvu

			43 
2003 
Nr 57. Marzec - Kwiecień 
Zofia PEŁKOW A 
Syberyjskie zesłanie. Cz. I 
Maria HUDYMOWA 
Wspomnienia granatowego mundurka 
Katarzyna CILIŃSKA 
Żeby pamiętać skąd się wyszło 
Stanisław M. JANKOWSKI 
Kiedy wystawa o Powstaniu w Czortkawie 
Wanda (Tetiuk) JARZYNA 
Wspomnienia z Romanówki 
APEL do dawnych mieszkańców Strusowa 
APEL A. Grzędzik w sprawie tajnego nauczania 
Józef OKRZESA 
Wspomnienie o Janie Grendziszu 
Z ŻAŁOBNEJ KARTY 
śp. Piotr KURASIEWICZ 


str. 


1 


8 


14 


23 


30 
34 
35 


37 


40 


2003 
Nr 58. Maj - Czerwiec 
Pismo do Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 
Jan NIEWIŃSKI 
Walka o prawdę 
Zbigniew MAŁ YSZCZYCKI 
"Prawdy Andrzeja Talagi" 
Zofia PEŁKOW A 
Syberyjskie zesłanie. Cz. II 
Katarzyna CILIŃSKA 
"Żeby pamiętać skąd się wyszło" Cz. II 
Stanisław Sulimir ŻUK 
Skrawek piekła na Podolu. Cz. I. 
Franciszek ZARÓWNY 
"Tu leży zamordowany człowiek" 
CO PISZĄ INNI 
KOMUNIKATY 


str. 
1 


2 


7 


1 1 


19 


25 


34 
36 
40 


2003 
Nr 59. Lipiec - Sierpień 
60 rocznica rzezi na Wołyniu 1945 - 2003 
Stanisław Sulimir ŻUK 
Skrawek piekła na Podolu. Cz. II. 


str. 
1 


6
		

/p0047.djvu

			44 


Zofia PEŁKOW A 
Syberyjskie zesłanie. Cz. III 13 
Katarzyna CILIŃSKA 
"Żeby pam iętać skąd się wyszło" Cz. III 19 
THE SUNDAY TELEGRAPH 22.06.2003 .r 
Policja będzie używać rejestru NHS w celu 
zindentyfikowania nazistowskich zbrodniarzy 
wojennych 28 
Jerzy STOPA 
XVII Zjazd Tarnapalan 31 
WŚRÓD NASZYCH WYDAWNICTW 37 
List ks. proboszcza Stadnika ze Skałatu 40 
Lista ofiarodawców na budowę i wykończenie kościoła 
św. Anny w SKAŁAClE 41 
Z ŻAŁOBNEJ KARTY 42 
Wspomnienie o śp. Tadeuszu WISlECKIM 
(mjr w st. spacz.), 42 
Śp. Piotr MŁOTECKI 44 


2003 
Nr 60. Wrzesień - Październik str. 
Od Redakcji 1 
Bolesław MIECZKOWSKI płk mgr inż. 
Obchody 60 Rocznicy Zbrodni Ludobójstwa 
na ludności polskiej Kresów Wschodnich (w Polsce 
i na Ukrainie 6 
Irena KOTOWICZ 
Uzupełnienie do relacji o uroczystościach 
warszawskich w 60. Rocznicę Ludobójstwa 
na Kresach Wschodnich 16 
Tadeusz HUSSAK 
Smutno mi bardzo 19 
CO PISZĄ INNI 
Eugeniusz TUZOW- LUBAŃSKI 
"Kłamstwo z przyzwyczajenia" 22 
Stanisław Sulimir ŻUK 
Skrawek piekła na Podolu. Cz. III. 24 
W 60. Rocznicę zbrodni na Polakach w Korościatynie 
k. Monasterzysk w pow. Buczacz 29 
Ks. kan. Tadeusz ISAKOWICZ-ZALESKI 
Zagłada Korościatyna 30
		

/p0048.djvu

			45 


Zofia PEŁKOW A 
Syberyjskie zesłanie. Cz. IV 
KSIĄŻKI, KTÓRE WARTO PRZECZYTAĆ 
DO CZYTELNIKÓW 
Z ŻAŁOBNEJ KARTY 
Śp. Franciszek BAJ, 
Wspomnienie o śp. dr med. Kazimierzu 
TRZCIŃSKIM "Juhasie," 
Śp. Władysław ŻMUD, "Lech" 


35 
40 
42 


43 


43 
44 


2003 
Nr 61. Listopad - Grudzień 
Marian JONKAJTYS 
Modlitwa Sybiraków 
Dr Tadeusz BŁAŻYŃSKI 
Cmentarze wojenne 
Anna BIDNA 
Ocalić od zapomnienia 
Wacław BODNAR 
Wędrówki po kresowych cmentarzach 
Dr Tadeusz BŁAŻYŃSKI 
W drodze do wolności 
Antoni GOŁĘBIOWSKI 
Jak ptak wędrowny 
Antoni GOŁĘBIOWSKI 
W rocznicę Kainowej zbrodni 
WESOŁYCH ŚWIĄT 
Irena SARNECKA-DERKACZ 
Trzymając opłatek 
Stanisław Sulimir ŻUK 
Skrawek piekła na Podolu. Cz. IV. 
Zofia PEŁKOW A 
Syberyjskie zesłanie. Cz. V 
Z ŻAŁOBNEJ KARTY 
Śp. Adela DONIGIEWICZ z Rasławskich, 
Śp. inż. Stefania MADEJ z Horodyskich, 
Śp. Stanisław SUROWIECKI 
LISTA OFIARODAWCÓW 
na budowę kościoła w Skałacie, 
na kościół w Tarnopolu, 
na fundusz wydawniczy "Głosy Podolan" 


str. 


1 


2 


10 


13 


15 


20 


23 
25 


25 


26 


32 


36 
37 
38 


39 
40 
40
		

/p0049.djvu

			46 
2004 
Nr 62. Styczeń - Luty str. 
Wincenty POL 
Pieśń o ziemi naszej 1 
Już 10 lat minęło (Jubileusz Klubu "Podole") 4 
Jarosław ABRAMOW-NEWERL y 
Polscy oficerowie, polscy panowie 17 
Stanisław Sulimir ŻUK 
Skrawek piekła na Podolu. Cz. V. ostatnia 22 
Andrzej KACZYŃSKI 
Zatarte mogiły 29 
LISTY DO REDAKCJI 
Józef Kapłun - Dzierżoniów 33 
Towarzystwo Tarnapalan w Żarach 34 
WAŻNE INFORMACJE DLA PRENUMERATORÓW 35 
OD REDAKCJI 35 
WŚRÓD WYDAWNICTW 37 
Z ŻAŁOBNEJ KARTY 
Wspomnienie o Józefie z Hrankowskich 
STYBLIŃSKIEJ, 37 
Śp. Wojciech JAGIELICZ, 39 
Śp. Edward CHORZĘPA 40 
2004 
Nr 63. Marzec - Kwiecień str. 
Adam KRUCZEK 
Krwawe zapusty w Berezowicy Małej 
w woj. tarnopolskim 1 
Władysław BIAŁOWĄS 
"Wywezty! Wywezty!! (Exodus spod Ihrowicy na 
Syberię) 6 
Władysław BIAŁOWĄS 
Łut szczęścia w sytuacji beznadziei 10 
Irena KOTOWICZ 
Krwawe kalendarium wydarzeń w Baryszu 
(pow. Buczacz, woj. tarnopolskie) 15 
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 25 
Irena SARNECKA-DERKACZ 
Alleluja! 26 
Tadeusz BŁAŻYŃSKI 
Okruchy wspomnień o ludziach i wydarzeniach 27 
Jan KULCZYCKI 
Czy skończyła się era Judymów? 31
		

/p0050.djvu

			47 
LISTY DO REDAKCJI 35 
Lista ofiarodawców na budowę i wyposażenie kościoła 
św. Anny w Skałacie 37 
KOMUNIKAT 38 
List ks. STADNIKA 39 
Z ŻAŁOBNEJ KARTY 
Wspomnienie o śp. Mikołaju (Koli) TOMASZEWSKIM 39 


2004 
Nr 64. Maj - Czerwiec str. 
Mazur 3 Maja 1 
Tadeusz WISIECKI 
Fragment wspomnień spod Monte Cassino 3 
Kazimierz WIERZYŃSKI 
Litania na Monte Cassino 7 
Irena KOTOWICZ 
Katyń 8 
Irena KOTOWICZ 
Wydarzenia z lat 1937 - 1945 w woj. tarnopolskim 
na przykładzie miasta i powiatu Brzeżany 14 
Dobrochna KONRAD, Danuta MACIEJEWSKA 
Matka 20 
Kazimierz STRASZEWSKI 
Repatriacja ludności polskiej z Ukrainy 
Zachodniej w latach 1944-1948 26 
Antoni GOŁĘBIOWSKI 
Akt barbarzyństwa w Podwołoczyskach 
czyli jak burzono kościoły na Podolu 34 
WARTO PRZECZYTAĆ 37 
Z ŻAŁOBNEJ KARTY 39 
WSPOMNIENIA O ZMARŁYCH PODOLANACH 40 


2004 
Nr 65. Lipiec - Sierpień str. 
Alojzy SROGA 
Dwadzieścia dwa dni pod mostem Poniatowskiego 1 
W rocznicę Zbrodni OUN-UPA w Małopolsce Wschodniej - 
Konferencja naukowa w Warszawie 10 
Eugeniusz TUZOW-LUBAŃSKI 
W niewoli kłamstwa 11
		

/p0051.djvu

			48 


Wiktor POLISZCZUK 
Jerzy Giedroyć oraz jego "Kultura" i "Zeszyty Historyczne" 
jako źródło zakłamania i prawdy o zbrodniach 
banderowskich 17 
Irena KOTOWICZ 
Wydarzenia z lat 1937-1945 w woj. tarnopolskim 
na przykładzie miasta i powiatu Brzeżany Cz. II 20 
Adolf OLEJNIK 
Retrospekcja z wędrówki na Podole w 2002 r. 28 
KOMUNIKAT 
Konkurs na "Kresowe wspomnienia Podolan" 34 
WARTO PRZECZYTAĆ 36 
I. K. 
Wspomnienie 37 
LISTA OFIARODAWCÓW 40 


2004 
Nr 66. Wrzesień - Październik str. 
ks. Mieczysław MALIŃSKI 
(z tomu "Olśnienie) 1 
Wiesław BARCZYK 
Zabytki sakralne ziemi tarnopolskiej w Warszawie 2 
Eugeniusz JAWORSKI 
Przydrożne kapliczki, krzyże i figury świętych 
w Kretowcach i Hrycowcach k. Zbaraża 10 
Jan BIAŁOWĄS 
Dwie kresowe Madonny 14 
Mychajło STOLKIWSKIJ 
Białokiernica - wieś na Podolu 17 
Maria KONOPNICKA 
Pieśń o domu 22 
Irena KOTOWICZ 
Wydarzenia z lat 1937 - 1945 w woj. tarnopolskim 
na przykładzie miasta i powiatu Brzeżany. Cz. III 23 
Irena KOTOWICZ 
Tamten wrzesień 26 
APEL Związku Wysiedlonych w Ustrzykach Dolnych 47 
LISTA OFIARODAWCÓW 48 


Nr 67. 
Marian HEMAR 
Listopad 


2004 
Listopad - Grudzień 


str. 


1
		

/p0052.djvu

			49 


Irena KOTOWICZ 
Tamten wrzesień. Cz. II 3 
Alfred ŁOŚ 
Bezimienny 20 
Kazimiera IŁŁAKOWICZÓWNA 
Boże Narodzenie 21 
Janina BARANOWA z domu SZOFERÓWNA 
Boże Narodzenie 1941 21 
Włodzimierz LEWIK 
List wigilijny od Matki 23 
Stanisław KWIATKOWSKI 
Wspomnienia kresowiaka zZałaziec 24 
Michał SERAFIN 
Święta Góra. Sanktuarium na Ziemi Skałackiej 35 
CZYTELNICY PISZĄ 40 
Z ŻAŁOBNEJ KARTY 43 


2005 
Nr 68. Styczeń - Luty str. 
Ołena MOSTOWICZ 
Czego sobie można życzyć 1 
Irena KOTOWICZ 
Tamten wrzesień Cz. III 2 
Irena KOTOWICZ 
Społeczna Fundacja Pamięci Narodu Polskiego 6 
Stanisław KOSTECKI 
Sytuacja języka polskiego w kościołach rzymskokatolickich 
na Ukrainie 16 
Irena KOTOWICZ 
W 65 rocznicę "powstania czortkowskiego" 18 
Irena KOTOWICZ 
Tablica Pamięci na Jasnej Górze 22 
Jan KAPŁUN 
Wizyta mieszkańców Dolnego Śląska w rodzinnej wsi 
Białokiernicy 24 
Wiesław BARCZYK 
Mikołaj Rej, 1505 - 1569 27 
Eugeniusz TUZOW-LUBAŃSKI 
Kolczasty drut. Wspomnienia. 29 
Michał HERCUŃ 
Świadek historii 36 
Z ŻAŁOBNEJ KARTY 38 
LISTA OFIARODAWCÓW 40
		

/p0053.djvu

			50 


2005 
Nr 69. Marzec - Kwiecień str. 
Marian JONKAJTYS 
Poległym Pomordowanym na Wschodzie 1 
Wiesław BARCZYK 
Droga życiowa ostatniego kapelana z Kozielska 
księdza majora Jana Leona Ziółkowskiego (1883-1940) 2 
Irena KOTOWICZ 
Tamten wrzesień Cz. IV 9 
Irena KOTOWICZ 
Grodno i jego wojenna epopeja 17 
POWSTAŃCZY ZRYW W CZORTKOWIE W 1949 ROKU 34 
Michał GORSKI 
Ludzie i ludziska 35 
Dyplom T. Hussaka 37 
Z ŻAŁOBNEJ KARTY 38 
Sprostowania, podziękowania 40 


2005 
Nr 70. Maj - Czerwiec str. 
Karol WOJTYŁA - JAN PAWEŁ II 
Magnifikat 1 
Ziuta ROSSOWSKA-AUTERHOFF 
Podróż w nieznane 4 
Irena KOTOWICZ 
Walka oSkidel 12 
Władysław KUBÓW 
Do Polskiego Wojska marsz, marsz, marsz 17 
Lesław OBMIŃSKI 
Wspomnienia walk na Wale Pomorskim... 28 
Abraham WEISSBROD 
Dzień w którym Skałat ogłoszono miastem wolnym 
od Żydów 32 
Z ŻAŁOBNEJ KARTY 37 


2005 
Nr 71. Lipiec - Sierpień str. 
W 60 rocznicę krwawego lipca 1 
Aleksander MAŁACHOWSKI 
Modlitwa za ludzi Podola 1
		

/p0054.djvu

			51 


Jerzy DUDA 
IX Kluczbarska pielgrzymka kresowa śladami 
przodków. Cz. I 
Jan BIAŁOWĄS 
Odwiedziłem Ihrowicę - miejsce urodzenia 
i ocalenia od upowskiego topora 
Irena KOTOWICZ 
Tamten wrzesień. Cz. VI. 
Jerzy STOPA 
Sprawozdanie z XIX Zjazdu Tarnapalan 
List gratulacyjny do O. Reginalda 
LISTA OFIARODAWCÓW 


3 


9 


17 


29 
39 
40 


2005 
Nr 72. Wrzesień - Październik 
Biuletyn Informacyjny ŚWZŻAK 
Niech spoczywają w spokoju 
Beata FEDORICIO 
Gdzie jesteś Ojczyzno? 
Michał GON ERKO 
Nad Seretem, Zbruczem i Dniestrem 
Jerzy DUDA 
IX Kluczbarska pielgrzymka kresowa 
śladami przodków Cz. II. 
Irena KOTOWICZ 
Tamten wrzesień. Cz. VI 
Kazimierz KUNIK 
Husiatyn. Wrzesień 1939 
Władysław ŁUCIÓW 
Spóźniony list 
Odwiedzili nas 
Członek naszego Klubu uhonorowany komandorią OOP 
Jeszcze o konkursie literackim na wspomnienia kresowe 
Podalan 
Z ŻAŁOBNEJ KARTY 


str. 


1 


2 


3 


1 1 


19 


28 


32 
36 
37 


39 
40 


2005 
Nr 73. Listopad - Grudzień 
Janusz KOT AŃSKI 
Kościół w zimie 
Irena KOTOWICZ 
Obrona Lwowa 1918 - 1919 r. 


str. 


1 


2
		

/p0055.djvu

			52 
Poświęcenie Pomnika Pamięci ... pomordowanych Polaków 
w Hucie Pieniackiej pow. brodzkim 6 
Jan DUDA 
IX Kluczbarska pielgrzymka kresowa śladami przodków 
(Cz. III ostatnia) 10 
Stanisław Sulimir ŻUK 
Odsłonięcie w Warszawie pomnika Pamięci zasłużonych 
Osadników Wojskowych na Kresach Wschodnich 19 
Agnieszka GRĘDZIK-RADZIAK 
Z Ziemi Tarnopolskiej do Świętokrzyskiej 21 
Juliusz SŁOWACKI 
Chrystus Pan się narodził 23 
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 24 
Zaduma przy opłatku 25 
Witold SZOLGINIA 
Kantyczka 25 
Wiesław BARCZYK 
Tymon Zaborowski - poeta "Wieszcz Miodoboru" 32 
Gratulacje 39 
Z ŻAŁOBNEJ KARTY 40 


2006 
Nr 74. Styczeń - Luty str. 
Jan TWARDOWSKI 
Stare fotog rafie 1 
Czesław KOMINEK 
Moje pierwsze osiem lat życia na Podolu. Cz. I. 2 
Wiesław BARCZYK 
Wspomnienia o kapelanie kresowym 
ks. kanoniku Bronisławie Mireckim 9 
Wincenty TERLECKI 
Z pamiętnika legionisty. Cz. I 20 
Irena KOTOWICZ 
Kornel Ujejski - Poeta i Społecznik (1823 - 1897) Cz. I 26 
LEKTURY 34 
Z ŻAŁOBNEJ KARTY 36 


Nr 75. 
SZANOWNI PAŃSTWO 
Irena KOTOWICZ 
"Pomnik ze słów" 


2006 
Marzec - Kwiecień 


str. 
1 


2
		

/p0056.djvu

			53 


Czesław KOMINEK 
Moje pierwsze osiem lat życia na Podolu. Cz. I. 3 
Wincenty TERLECKI 
Z pamiętnika legionisty.Cz. II 9 
Kornel UJEJSKI 
Chorał 15 
Irena KOTOWICZ 
Kornel Ujejski - Poeta i Społecznik (1823 - 1897) Cz. II 17 
Romuald DZIUBIŃSKI 
Niedokończony pamiętnik. Cz. I 23 
Wiesław BARCZYK 
W 20 rocznicę śmierci ks. kanonika Bronisława 
Mireckiego "proboszcza Hałuszczyniec" 29 
Życzenia świąteczne 35 
Abraham WEISSBROD 
Pascha w skałackim lagrze 36 
Józef BEDNARZ 
Pierwsza obrona wsi Chmieliska w pow. Skałat 
i ponowny napad na wieś. 38 
LISTA OFIARODAWCÓW 40 


2006 
Nr 76. Maj - Czerwiec str. 
Irena KOTOWICZ 
Kornel Ujejski - Poeta i Społecznik (1823-1897) Cz. III 1 
Wincenty TERLECKI 
Z pamiętnika Legionisty. Cz. III 6 
Romuald DZIUBIŃSKI 
Niedokończony pamiętnik. Cz. II 13 
Tadeusz BŁAŻYŃSKI 
Tak, jak wielu innych. Cz. I 20 
Zbigniew ANDRUCHÓW 
Zdecydowała się wysiąść aby inni mogli wrócić 26 
Józef KAPŁUN 
Deportacja Polaków z okolicy Białokiernicy 
(pow. Podhajce) w 1940 r. 28 
Wiesław BARCZYK, Jerzy STOPA 
Wał Trajana 30 
LEKTURY 
- Władysława Bilska-Homa, 
Informacja Wydawnicza 32 
- Oficyna Wydawnicza "Rewasz" 34
		

/p0057.djvu

			54 
II KONKURS LITERACKI NA KRESOWE WSPOMNIENIA 
PODOLAN 35 
Z ŻAŁOBNEJ KARTY 
Wspomnienie o śp. Tadeuszu Wałku, 36 
Wspomnienie o śp. Kazimierzu Sośnickim, 38 
Śp. Teresa Wiśniowska, 39 
Śp. Marian Bieniaszewski 40 


2006 
Nr 77. Lipiec - Sierpień str. 
15 lat minęło... 
Jubileusz Klubu "Podole" w Warszawie 1 
Irena SARNECKA-DERKACZ 
Korzenie 4 
Wincenty TERLECKI 
Z pamiętnika Legionisty. Cz. IV 5 
Tadeusz BŁAŻYŃSKI 
Tak, jak wielu innych. Cz. II 13 
Irena KOTOWICZ 
Pamięci pomordowanych mieszkańców wsi 
Skorodyńce na Podolu 18 
Wiktor CHMIELUK 
Granitowy "Znicz" w Głogowie 27 
Władysława BILSKA-HOMOWA, Paweł ALBAŃSKI 
Polska wieś Płotycz na Podolu. Cz. I 31 
Dokument umieszczony w grobie na cmentarzu wPłotyczy 
i pod Tablicą Pamięci w Legnicy 37 
Adam BAI LIK 
17 września 1939 r. w Romanówce 39 
LEKTURY 40 


2006 
Nr 78. Wrześień - Październik str. 
17 Września 1 
Wiesław BARCZYK 
Architektura sakralna Teodora Talowskiego na Podolu 2 
Wincenty TERLECKI 
Z pamiętnika Legionisty. Cz. V 9 
Władysława BILSKA-HOMOWA 
Polska wieś Płotycz na Podolu. Cz. II. 16 
Michał GÓRSKI 
Potomnym ku pamięci 25
		

/p0058.djvu

			55 


Jan S. DOLIW A-DOBRUCKI 
Wspomnień czar 28 
Zbigniew TOMASZEWSKI 
Kapłan niezłomny. Ks. Bernard Pyclik 32 
Władysław WOŹNIAK 
Magistrala Workuta-Peczora. Cz. I. 40 
LEKTURY KRESOWE 
Jerzy DUDA 
Łopatyn - dzieje miasta, zabytki 47 
Antoni GOŁĘBIOWSKI 
Borki Wielkie w pow. tarnopolskim 50 
LISTA OFIARODAWCÓW 51 
Kresowy Dyplom Uznania dla Klubu PODOLE 52 


2006 
Nr 79. Listopad - Grudzień str. 
Pamięci Ojców 1 
Władysław WOŹNIAK 
Magistrala Workuta-Peczora Cz. II 2 
Wincenty TERLECKI 
Z pamiętnika Legionisty. Cz. VI. 7 
Alfred JANICKI 
Z opowiadań mojej Mamy 14 
Władysław ŁUCIÓW 
Ks. Franciszek Bajer - zakazane radio oraz napad 
banderowski 16 
Antoni GOŁĘBIOWSKI 
Podwołaczyska - "maleńki Paryż" 20 
Kazimierz DĄBROWSKI 
Okiem pielgrzyma. Cz. I. 27 
Antoni GOŁĘBIOWSKI 
"Kresowa lampka oliwna" w Żarach 34 
Jan TWARDOWSKI 
Dawna wigilia 38 
Józef ŻYWINA 
Opłatek z miodem 39 
Danuta BUTRÓWNA-ST ANCEL 
Nasza "Buda" 41 
Hipolit CHOJECKI 
Ogólnoszkolny Dzień Kultury 48 
Wspomnienie o śp. inż. Mieczysławie Ostrowskim 51
		

/p0059.djvu

			56 
2007 
Nr 80. Styczeń - Luty str. 
Jan TWARDOWSKI 
Litania polska (fragmenty) 1 
Wincenty TERLECKI 
Z pamiętnika Legionisty Cz. VII ostatnia 3 
Jan DOLIWA-DOBRUDZKI 
Listy mówione z Kanady 9 
Władysław WOŻNIAK 
Magistrala Workuta-Peczora. Cz. III. 13 
Kazimierz DĄBROWSKI 
Okiem pielgrzyma. Cz. II. 18 
Józef ŻYWINA 
Trembowelskie wspominki emigranta 24 
Ks. Michał BANACH 
Odpust w Kopyczńcach (fragmenty wspomnień) 33 
Władysława BILSKA-HOMA 
Dzieci Podola (1939 - 1945) 38 
Tadeusz BŁAŻYŃSKI 
O beatyfikacji czortkawskich Dominikanów 46 
OSOBLIWOŚCI PODOLA 
Wiesław BARCZYK, Jerzy STOPA 
Okniny 47 
Z ŻAŁOBNEJ KARTY 
Wspomnienie o śp. inż. Przemysławie 
Nakoniecznikoff-Klukowskim , 50 
Wspomnienie o śp. prof. Przemysławie Tkaczewskim 51 


2007 
Nr 81. Marzec - Kwiecień str. 
Władysław WOŻNIAK 
Magistrala Workuta Peczora. Cz. IV 1 
Tonka PICKHOLZ-RAJZA 
Jak ocalałam. Cz. I. 6 
Hipolit CHOJECKI 
Kwiaty na pożegnanie. Pamięci naszch Wychowawców 
z gimnazjum w Czortkawie. Cz. I. 12 
Józef ŻYWINA 
Jarmark w Czortkawie 23 
Anna BIDNA 
Zachowajmy Złoczów w pamięci. 29 
Kazimierz DĄBROWSKI 
Okiem pielgrzyma. Cz. III. 33
		

/p0060.djvu

			57 
URODZENI NA PODOLU 39 
Antoni GOŁEBIOWSKI 
Tadeusz Ważewski 39 
OSOBLIWOŚCI PODOLA 41 
Wiesław BARCZYK, Jerzy STOPA 
Warownia Okopy św. Trójcy. 41 
Michał SERAFIN 
Pamięci zasłużonego kapłana ks. kan.Bronisława 
Mireckiego 45 
WSPOMNIENIA O TYCH, KTÓRZY ODESZLI 46 
Śp. Jakub Dominik Zachemba, 46 
Śp. Jan Kurasiewicz, 47 
Śp. ks. kan. Kazimierz Słuczan-Orkusz, 48 
Śp. Maria Moroz "Miriam", "Piastowicz", 49 
Śp. dr Hipolit Chojecki 51 
LISTA OFIARODAWCÓW 52 


2007 
Nr 82. Maj - Czerwiec str. 
Władysław WOŹNIAK 
Magistrala Workuta-Peczora. Cz. V 1 
Tonka Pickholz-Rajz 
Jak ocalałam. C z. II 6 
I Hipolit CHOJECKI I 
Kwiaty na pożegnanie. Pamięci naszych Wychowawców 
z gimnazjum w Czortkawie. Cz. II 9 
Maria HUDYMOWA 
Z pożółkłych kart pamiętnika z lat 1939-1941. Cz. I 15 
Przemysław MĄCZEWSKI 
Nad Dniestrem (z dziennika podróży wrzesień 1921 r.) 20 
Kazimierz DĄBROWSKI 
Okiem pielgrzyma. Cz. IV ostatnia 28 
Henryk A. HRANKOWSKI 
Stosunki polsko-ukraińskie w II RP 33 
URODZENI NA PODOLU 
Wiesław BARCZYK 
Edward Rydz-Śm igły1886-1941 38 
LEKTURY KRESOWE 42 
WSPOMNIENIA O TYCH, KTÓRZY ODESZLI 
Śp. mgr Barbara HERMAN-ZAKRZEWSKA, 44 
Śp. Kazimierz JAGIELICZ, 45 
Śp. Stanisław RUDNICKI, 46
		

/p0061.djvu

			58 
Śp. inż. Anna KRZEMIŃSKA, 47 
Śp. gen. dyw. dr inż. Czesław KRZYSZOWSKI 48 
KALENDARIUM 50 
LISTA OFIARODAWCÓW 52 


2007 
Nr 83. Lipiec - Sierpień str. 
Od Redakcji 
Świat wiedział o ludobójstwie, ale milczał 1 
Eugeniusz JAWORSKI 
Symboliczna mogiła 8 
Alicja NOCOŃ 
Tablica Pamięci 11 
Bolesław MIECZKOWSKI 
Zlot Środowiska Żołnierzy Samoobrony Polskiej 
Na Kresach Wschodnich 14 
Stanisława LITWIN-BIAŁOWĄS 
My m ieli taki nasz raj 19 
Franciszek ZARÓWNY 
Nie tylko Katyń 21 
Władysław WOŹNIAK 
Magistrala Workuta-Peczora. Cz. VI 25 
Hipolit CHOJECKI 
Kwiaty na Pożegnanie. Pamięci naszych Wychowawców 
Z gimnazjum w Czortkawie. Cz. III 31 
Danuta BUTRÓWNA-ST ANCEL 
Wspomnienie uczennicy o Profesorze Józefie Opackim 35 
OSOBLIWOŚCI PODOLA 
Wiesław BARCZYK, Jerzy STOPA 
Groty Kryształowe w Krzywczu 36 
Józef ŻYWINA 
Moja ziemie była zawsze słoneczna 40 
Irena KOTOWICZ 
Czortkawiane w Powstaniu Warszawskim 48 
LEKTURY KRESOWE 50 
Poszukiwania 52 


2007 
Nr 84. Wrzesień - Październik str. 
Antoni GOŁĘBIOWSKI 
Generał Franciszek Kleeberg. Wódz niezłomny 
Wybitny dowódca, patriota (1888-1941) 1
		

/p0062.djvu

			59 


Zbigniew SIEGEL 
Czortkowskie wspomnienia 1 O-latka 4 
Władysław WOŹNIAK 
Magistrala Workuta - Peczora. Cz. VII 9 
Jerzy ZiÓŁKOWSKI 
Syn granatowego. (Wspomnienia Sybiraka) Cz. I. 13 
Hipolit CHOJECKI 
Kwiaty na pożegnanie. Pamięci naszych Wychowawców 
Z gimnazjum w Czortkawie. Cz. IV. 21 
Władysław TOKARCZYK 
Targ w Borszczawie 26 
Stanisław SOBOTKIEWICZ 
O tarnopolskim grodzie 29 
Irena KOTOWICZ 
XXI Zjazd Tarnapalan 31 
Maria MARKOWICZ 
W Bajkawcach na Podolu. Cz. I. 33 
Sulimir Stanisław ŻUK 
Moje spotkanie z książką "Zakola Pamięci" 41 
WSPOMNIENIA O TYCH KTÓRZY ODESZLI 
Śp. Zofia Muszyńska, 44 
Śp. Jerzy Janicki, 46 
Śp. mgr Franciszek Ciszewski, 47 
Śp. Bolesław Łukasiewicz, 48 
Michał Schonberg-Górski, 49 
Śp. płk Lesław Obmiński 51 
LISTA OFIARODAWCÓW 52 


Nr 85. 
Zbigniew HERBERT 
Guziki 
Irena KOTOWICZ 
Bykownia - ukraiński ślad Katynia 
Władysław WOŹNIAK 
Magistrala Workuta-Peczora. Cz. VIII (ostatnia) 
Jerzy ZiÓŁKOWSKI 
Syn granatowego. (Wspomnienia Sybiraka). Cz. II 
Tadeusz HUSSAK 
Jeden dzień w rodzinnym domu 
Hipolit CHOJECKI 
Kwiaty na pożegnanie. Pamięci naszych Wychowawców 
Z gimnazjum w Czortkawie. Cz. V (ostatnia) 21 


2007 
Listopad - Grudzień 


str. 


1 


2 


5 


8 


13
		

/p0063.djvu

			60 
Pasterka 30 
Antoni GOŁĘBIOWSKI 
Oni rządzili Tarnopolem 31 
Witold H. PARYSKI 
Mariusz Zaruski (1867 - 1941) 39 
WĘDRÓWKI WSCHODNIE 
Irena KOTOWICZ 41 
Wacław BODNAR 
W Chersoniu i nie tylko 43 
Jan DOLIW A-DOBRUCKI 
Listy mówione z Kanady 45 


2008 
Nr 86. Styczeń - Luty str. 
Leopold STAFF 
Czucie niewinne 1 
Aleksander MIŚKIEWICZ 
Pierwsza Gwiazdka na nowej ziemi 2 
Antoni GOŁĘBIOWSKI 
Jerzy Stopa - encyklopedysta Podola 5 
Jerzy ZiÓŁKOWSKI 
Syn granatowego. (Wspomnienia Sybiraka). Cz. III 8 
Tadeusz HUSSAK 
Z książką "ZAKOLA PAMIĘCI" u Prymasa Polski 12 
Maria MARKOWICZ 
W Bajkawcach na Podolu 16 
Ks. Wacław SZETELNICKI 
O metropolicie Andrzeju Szeptyckim 22 
WĘDRÓWKI WSCHODNIE 
Wacław BODNAR 
Berdyczów 29 
Jak kresowianie uczcili w 2007 r. ważne wydarzenia i rocznice 
Dla pamięci przyszłych pokoleń 39 
W Dzierżoniowie 42 
W Żarach 43 
W Warszawie 44 
Nowe polskie Pomniki Pamięci na Podolu 45 
Stefan POMER 
Elegie Podolskie - Miasteczko nad Seretem 47 
WSPOMNIENIA O TYCH KTÓRZY ODESZLI 
Śp. Stanisława Myślicka-Hilton, 48 
Śp. Romuald Ogielski, 49
		

/p0064.djvu

			61 
Śp. Janina Kańska-Opacka, 50 
Śp. inż. Zbigniew Dudziński, 50 
Śp. Adam Adolf Żółkiewski, 50 
Płk dr Stanisław Zbigniew Skotnicki, 50 
Śp. Irena Baraniecka -Kubicka 51 


2008 
Nr 87. Marzec - Kwiecień str. 
Maria RÓZGA z.d. UJEJSKA 
Kornel Ujejski, wspomnienia (1823-1897) 1 
Edward PRUS 
Ostatnia polska Wielkanoc nad Seretem 4 
Jerzy ZiÓŁKOWSKI 
Syn granatowego (Wspomnienia Sybiraka). Cz. IV 6 
Maria MARKOWICZ 
W Bajkawcach na Podolu Cz. III 11 
Józef ŻYWINA 
Wiosna na Podolu 17 
Wesołego Alleluja 22 
Jan LECHOŃ 
Wielkanoc 22 
Irena ZDUNlAK 
Reminiscencje czortkowskie 23 
Jerzy DUDA 
Ksiądz Infułat Ludwik Rutyna 25 
Jerzy JASTRZĘBOWSKI 
Reportaż 28 
Stanisław FUDALI 
Bezmogilny Podolanin 35 
Wiesław ANTOCHÓW 
Dzielny Paweł. Cz. I 47 
Wspomnienie o śp. prof. dr hab. Edwardzie Prusie 50 
Śp. Zofia Gardzielik-Gidzińska 52 
LISTA OFIARODAWCÓW. 52 


2008 
Nr 88. Maj - Czerwiec str. 
Mało znane fakty dotyczące dyplomatycznych zmagań 
o Lwów i granicę wschodnią w latach 1944 - 1945 1 
Jerzy ZiÓŁKOWSKI 
Syn granatowego (Wspomnienia Sybiraka). Cz. V 6 
Maria MARKOWICZ 
W Bajkawcach na Podolu Cz. IV 11
		

/p0065.djvu

			62 


Wiesław ANTOCHÓW 
Dzielny Paweł. Cz. il 17 
Teresa HRANKOWSKA 
Husiatyn mego dzieciństwa 21 
Józef KOGUT 
Raj i piekło w II Rzeczypospolitej, Cz. I 26 
Kazimierz BŁYSZCZUK 
Tak było. (Wspomnienia z lat 1939-1946). Cz. I 35 
Władysław BIAŁOWĄS 
Ku czci Komendanta Samoobrony Polskiej Przebraża 42 
LEKTURY KRESOWE 
Antoni GOŁEBIOWSKI 
T. Swinecki "Wspomnienia i refleksje 90 (prawie) latka" 45 
Wiesław BARCZYK 
W. Kubów "Frontowe drogi i bezdroża" 45 
Od Redakcji 
List wicemarszałka Sejmu RP J. Kalinowskiego do 
Liceum Ogółnokształcącego w Warce 49 
Apel do kadry pedagogicznej i uczniów polskich szkół 50 
WSPOMNIENIA O TYCH, KTÓRZY ODESZLI 
Śp. dr Eugeniusz Piotrowski, 51 
Śp. płk mgr inż. Józef Kubów 52 


2008 
Nr 89. Lipiec - Sierpień str. 
URODZENI NA PODOLU 
Ojciec Profesor Mieczysław Albert Krompiec 
ijego dzieło (1921-2008) 1 
Jerzy ZIOŁKOWSKI 
Syn granatowego (Wspomnienia Sybiraka). Cz. VI 10 
Maria MARKOWICZ 
W Bajkawcach na Podolu Cz. V 17 
Wiesław ANTOCHÓW 
Dzielny Paweł. Cz. III 22 
Józef KOGUT 
Raj i piekło w II Rzeczypospolitej, Cz. II 29 
Kazimierz BŁYSZCZUK 
Tak było. (Wspomnienia z lat 1939 - 1946). Cz. II 39 
Międzynarodowa Sesja Naukowo-Historyczna i FORUM 
Organizacji Kresowych i kombatanckich 46 
Franciszek KONARSKI 
Trzy Ziemie 48
		

/p0066.djvu

			63 


LEKTURY KRESOWE 
Antoni GOŁĘBIOWSKi 
A Zapalec. "Ziemia Tarnopolska w okresie pierwszej 
okupacji sowieckiej (1939 - 1941 )." 50 
J. Szablicka Żak "Na wygnanie do Tarnopola" 51 
LISTA OFIARODAWCOW 52 


2008 
Nr 90. Wrzesień - Październik str. 
17 Września 1 
Marian JONKAJTYS 
Modlitwa Sybiraków do Matki Bożej Jasnogórskiej 1 
Jerzy ZiÓŁKOWSKI 
Syn granatowego (Wspomnienia Sybiraka). Cz. VI 4 
Maria MARKOWICZ 
W Bajkawcach na Podolu Cz. VI 10 
Józef KOGUT 
Raj i piekło w II Rzeczypospolitej, Cz. III 19 
Kazimierz BŁYSZCZUK 
Tak było. (Wspomnienia z lat 1939 - 1946). Cz. III 25 
Franceska MICHALSKA 
Za Zbruczem w latach 3D-tych 32 
Tadeusz BŁAŻYŃSKI 
14-ta noc 38 
Tadeusz CZAJKOWSKI "Kotwica" 
Tak było i niech pozostanie w pamięci 40 
Alfred TOMASZEWSKI 
Zgubiła się dziewczyna 43 
WSPOMNIENIA O TYCH, KTÓRZY ODESZLI 
Śp. Stanisław Duch, 44 
Śp. Jadwiga (Wiśka) Kozak-Litwińska, 44 
Śp. mgr Barbara M. Kalicka, 45 
Śp. mgr Julian Ziobrowski, 46 
Śp. Piotr Baj 49 
LEKTURY KRESOWE 51 


Nr 91. 
KRAN 


2008 
Listopad - Grudzień 


str. 


Listopadowe święta 1 
Irena KOTOWICZ 
W 90 rocznicę niepodległości (11 listopada 1918-2008) 2
		

/p0067.djvu

			64 


ZADUSZKI 
Marian HEMAR 
Listopad 4 
Janina OPAROWSKA 
Wieczne odpoczywanie 5 
Paweł W ASZAK 
Cmentarz na Kresach 6 
Czesława SKOMOROWSKA 
Mamie mojej i wszystkim matkom pomordowanym 
przez banderowców w pow. trembowelskim 7 
R. GAMZATOW (tłum. Z. Kabata) 
Żurawie 8 
Maria MARKOWICZ 
W Bajkawcach na Podolu Cz. VII 9 
Józef KOGUT 
Raj i piekło w II Rzeczypospolitej, Cz. IV 15 
Kazimierz BŁYSZCZUK 
Tak było. (Wspomnienia z lat 1939 - 1946). Cz. IV 22 
Franceska MICHALSKA 
Za Zbruczem w latach 3D-tych. Cz. II ostatnia 30 
Jan BIAŁOWĄS 
Upamiętnienia zbiorowych mogił Polaków - Ofiar 
OUN-UPA w woj. tarnopolskim w 2008 r 36 
Władysława BILSKA-HOMOWA 
Nad ihrowicką i płotycką mogiłą 5 lipca 2008 r. 44 
Jan KASPROWICZ 
Przy wigilijnym stole 50 
LEKTURY KRESOWE 51 
LISTA OFIARODAWCÓW 52 


2009 
Nr 92. Styczeń - Luty str. 
Irena SARNECKA-DERKACZ 
Nowy Rok - Wiersz Sylwestrowy. Po godz. 24-tej 1 
Kazimiera IŁŁAKOWICZÓWNA 
Wilk Gromniczny 2 
Maria MARKOWICZ 
W Bajkawcach na Podolu. Cz. VIII 3 
Józef KOGUT 
Raj i piekło w II Rzeczypospolitej. Cz. V 11 
Kazimierz BŁYSZCZUK 
Tak było. (Wspomnienia z lat 1939-1946). Cz. V 21
		

/p0068.djvu

			65 


Maria-Halina SZULCOWA 
Wyrzucili nas 28 
Józefa KOPACZ 
Wspomnienia z pielgrzymki do Winiatyniec 31 
Lucyna KULIŃSKA 
Konsekwencje Konferencji Jałtańskiej dla sprawy 
Polskiej 36 
Feliks KONARSKI "Ref-Ren" 
Zmiana ról 39 
Irena KOTOWICZ 
Pomnik i Święto Pamięci w Dzierżoniowie na Dolnym 
Śląsku 40 
WSPOMNIENIA O TYCH KTÓRZY ODESZLI 
Śp. Irena Oczko z d. Ćwiąkalska, 43 
Śp. dr hab. Wiktor Poliszczuk - Przyjaciel Polaków, 46 
Śp. płk Kazimierz Błyszczuk, 49 
Śp. Ojciec Kalikst Suszyło OP 49 


2009 
Nr 93. Marzec - Kwiecień str. 
ALLELUJA 1 
JAN PAWEŁ II 
Do sosny polskiej 2 
Ks. dr Wacław SZETELNICKI 
Współżycie Polaków z Rusinami na Ziemi 
Czerwieńskiej - tzw. Galicji. Cz. I 3 
Marian HEMAR 
Na początku nie było nic 9 
Maria MARKOWICZ 
W Bajkawcach na Podolu. Cz. IX 10 
Józef KOGUT 
Raj i piekło w II Rzeczypospolitej. Cz. VI 21 
Kazimierz BŁYSZCZUK 
Tak było. (Wspomnienia z lat 1939-1946). Cz. VI 29 
Janina KWIATKOWSKA 
Wypędzeni. (Wspomnienia z oblężonego Tarnopola 39 
Jan HRYMNIAK 
Niezapomniane strony rodzinne Ziemia 
Czortkawska. Cz. VII 47 
LEKTURY KRESOWE 51
		

/p0069.djvu

			66 
2009 
Nr 94. Maj - Czerwiec str. 
Wiesław BARCZYK 
Klubowe jubileusze 1 
Maria MARKOWICZ 
W Bajkowicach na Podolu Cz. X 10 
Józef KOGUT 
Raj i piekło w II Rzeczypospolitej. Cz. VII 16 
Kazimierz BŁYSZCZUK 
Tak było. (Wspomnienia z lat 1939-1946). Cz. VII 23 
Jan HRYMNIAK 
Niezapomniane strony rodzinne Ziemia 
Czortkawska. Cz. VIII. 32 
Janina KOSOWSKA 
Wspomnienia z najbardziej brzemiennej w skutki 
"podróży" - przesiedlenia. 40 
APEL 48 
WSPOMNIENIA O TYCH CO ODESZLI 49 
Śp. mgr Jadwiga Kowalska z d. Nowakowska, 49 
Śp. mgr Maria Kossowska z d. Rosłanowska 50 
LISTA OFIARODOAWCÓW 52 


2009 
Nr 95. Lipiec - Sierpień str. 
Maria MARKOWICZ 
W Bajkawcach na Podolu. Cz. XI ostatnia 1 
Józef KOGUT 
Raj i piekło w II Rzeczypospolitej. Cz. VIII 9 
Kazimierz BŁYSZCZUK 
Tak było. (Wspomnienia z lat 1939-1946) 18 
Jan HRYMNIAK 
Niezapomniane strony rodzinne Ziemia Czortkawska 
Cz. IX ostatnia 26 
Wacław SZETELNICKI ks. dr 
Współżycie Polaków z Rusinami na Ziemi 
Czerwieńskiej w tzw. Galicji. Cz. II 33 
Antoni GOŁĘBIOWSKI 
Chwała Ostapianom 38 
Alfred JANICKI 
Opowiadania mojej mamy. (Budzenie świadomości 
Narodowej w Galicji w początkach XIX w.) 45 
LEKTURY KRESOWE 49
		

/p0070.djvu

			67 
WSPOMNIENIA O TYCH, CO ODESZLI 50 
Śp. płk mgr inż. Antoni SUCHOROLSKI 50 
LISTA OFIARODAWCÓW 52 


2009 
Nr 96. Wrzesień - Październik str. 
Karol Hubert ROSTWOROWSKI 
Naprzód! 1 
Tadeusz HUSSAK 
Byłem żołnierzem września 39 2 
Józef KOGUT 
Raj i piekło w II Rzeczypospolitej. Cz. XI 10 
Józef ANCZARSKI ks. 
Przed burzą 16 
Józef OKRZESA 
W drodze do Katynia był Husiatyn 21 
Józef MULARCZYK 
Boryczkowska Armia Krajowa i Samoobrona 
Polska w latach 1942 - 1940. Cz. I 25 
Józef JUZWA, Karol ZIELIŃSKI 
Nieznany szlak kuriersko-przerzutowy w Zaleszczykach 
1939/1940. Cz. I 32 
Tadeusz BŁAŻYŃSKI 
"Inwazja" 41 
Maria HUDYMOWA 
"Gdzie są dziewczęta z tamtych lat" 42 
Czortkawianka odznaczona Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski 50 
LISTA OFIARODAWCÓW 52 


2009 
Nr 97. Listopad - Grudzień str. 
Eugeniusz MAŁACZEWSKI KORWIN 
Na groby 1 
Elżbieta POLANOWSKA 
Cmentarz w Boryczówce 2 
Tadeusz HUSSAK 
Byłem żołnierzem września 39. Cz. II 3 
Józef KOGUT 
Raj i piekło w II Rzeczypospolitej. Cz. X 11
		

/p0071.djvu

			68 


Józef MULARCZYK 
Boryczowska Armia Krajowa i Samoobrona 
Polska w latach 1942-1944. Cz. II 
Józef JUZWA, Karol ZIELIŃSKI 
Nieznany szlak kuriersko-przerzutowy 
w Zaleszczykach 1939/1940. Cz. II 
Karol KONICKI 
Jose Polaco 
Irena KOTOWICZ 
Minęło 90 lat 
Anna ŁAZUKA-WITEK 
Na rozstajach Chrystus 
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 
Mirosław ŻUŁAWSKI 
Święta (rok 1988) 
Irena KOTOWICZ 
Kresowe uroczystości w Kędzierzynie-Koźlu 
(6 czerwca 2009 r.) 
WSPOMNIENIA O TYCH CO ODESZLI 
Śp. Roman Bereżański, 
Śp. Stanisława Wiśniewska, 
Śp. Janusz Bielecki, 
Śp. Marian Woźniak, 
Śp. Zbigniew Andruchów 


14 


21 


29 


31 


36 
37 


38 


40 
46 
46 
47 
48 
50 
51 


Nr 98. 
Józef STRUG 
Gromniczna Pani! 
Józef MULARCZYK 
Boryczowska Armia Krajowa i Samoobrona 
Polska w latach 1942-1944. Cz. III ostatnia 
Elżbieta Polanowska 
Podole 
Józef JUZWA, Karol ZIELIŃSKI 
Nieznany szlak kuriersko-przerzutowy 
w Zaleszczykach 1939/1940. Cz. III ostatnia 
Dobrochna KONRAD 
Losy kresowej rodziny katyńskiej w przeżyciach 
jej dziecka 
Tadeusz JÓŹKÓW 
Wspomnienia z "husiatyńskiego" Podola (1943-1945) Cz. I 34 


2010 
Styczeń - Luty 


str. 


1 


2 


9 


10 


23
		

/p0072.djvu

			69 


Zbigniew DOMINO 
Czortkowski klezmer 46 
LEKTURY KRESOWE 48 
WSPOMNIENIA O TYCH CO ODESZLI 51 
Śp. Jadwiga Laskowska-Orszulakowa 51 
Apel 52 
LISTA OFIARODAWCÓW 52 


2010 
Nr 99. Marzec - Kwiecień str. 
Kazimiera IŁŁAKOWICZÓWNA 
O Boże 1 
Andrzej TOCZEWSKI 
Nieznana relacja o odkryciu grobów katyńskich. 
Zeznania kpr. Palusiaka 3 
Tadeusz JÓŹKÓW 
Wspomnienia z "husiatyńskiego" Podola (1943-1945) Cz. II 8 
Życzenia świąteczne 17 
Irena KOTOWICZ 
Monasterzyska - historia miasta 18 
Stanisław MIKUSZ 
Monasterzyskie wspomnienia 22 
Danuta BUTRÓWNA-ST ANCEL 
Dom pachnący jabłkami - wspomnienia o rodzinnym domu 
w Czortkawie 30 
Jan KARSKI 
Jałta: tajnie i jawnie 43 
LEKTURY KRESOWE 50 


Nr 100. 
List gratulacyjny 
Elżbieta POLANOWSKA 
Skarga 
Drodzy Czytelnicy 
Stanisław NIClEJA 
Legenda Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Cz. 
Tadeusz JÓŹKÓW 
Wspomnienia z "Husiatyńskiego" Podola (1943-1945) Cz. III 16 
Stanisław MIKUSZ 
Monasterzyskie wspomnienia. Cz. II. 


2010 
Maj - Czerwiec 


str. 
1 


2 
3 


8 


22
		

/p0073.djvu

			70 


Józefa OKRZESA 
400-lecie kościoła w Husiatynie na Podolu. 
Maria IGNATOWICZ-HUDYMOWA 
Żołnierze Armii Krajowej Ziemi Buczackiej. 
Lista ofiarodawców 


32 


36 
52
		

/p0074.djvu

			71 
INDEKS NAZWISK AUTORÓW 


Objaśnienia: 51/28 -numer biuletynu z podaniem nr. strony. 
Nazwiska napisane małymi literami oznaczają wspomnienia o zmarłych 
członkach Klubu "Podole" lub kondolencjach złożonych ich rodzinom. 


A 
ABRAMOW-NEWERL y Jarosław. 62/17; 
ADAMIAK Józef · 46/2;ALBAŃSKI Paweł · 77/31; 
ANCZARSKI Józef ks. ..96/16; 
ANDRUCHÓW Zbigniew · 1/3; 2/27; 3/23; 6/18; 9/14; 32/34; 45/27; 
76/26 ; 
ANTOCHÓW Wiesław · 22/23; 23/20; 87/47; 88/11; 89/22; 
AUTOR NIEZNANY · 3/8; 4/37; 
B 
BAJ Piotr ps. "CZARNY" · 13/24; 22/34; 36/34; 40/6; 47/19; 52/33; 
BALIK Adam · 77/39; 
BANACH Michał ks.. 80/33; 
BANASZKIEWICZ Zofia. 6/14; 
BANDUREK Franciszek · 13/16; 
BARANOWA Janina z domu SZOFEROWA · 67/21; 
BARCZYK Wiesław · 1/1; 15/31; 26/27; 27/1; 50/18; 51/1; 55/14; 55/25; 
66/2; 68/27; 69/2; 73/32; 74/9; 75//29; 76/30; 78/2; 80/47; 81/41; 
82/3; 83/36; 88/45; 94/1 ; 
BAY Anna. 5/20; 
BEDNARZ Józef 75/38; 
BIAŁOWĄS Jan · 13/4; 14/27; 15/14; 16/38; 22/30; 23/36; 38/4; 66/14; 
71 /9 ; 
BIAŁOWĄS Władysław. 63/6; 63/10; 88/42; 88/42; 91/44; 
BICZYCKI Marian · 46/33; 
BIDNA Anna · 61/10; 81/29; 
BILSKA-HOMA Władysława. 76/32; 77/31; 78/2; 80/38; 91/44; 
BLICHARSKI Czesław E.. 12/20; 
BŁASZKÓW Edward · 35/22; 
BŁAŻYŃSKI Tadeusz Z. · 14/6; 21/29; 39/1; 44/13; 44/18; 45/4; 45/9; 
46/8; 46/13; 47/10; 47/16; 48/2; 61/2; 61/15; 63/27; 76/20; 77/13; 80/46; 
90/38; 96/41 ; 
BŁYSZCZUK Kazimierz. 88/35; 89/39; 90/25; 91/22; 92/21; 93/29; 
94/23; 95/18; 
BOCHNER Jerzy. 11/21;
		

/p0075.djvu

			72 
BODNAR Wacław. 61/13; 85/43; 86/29; 
BUTRÓWNA-ST ANCEL Danuta · 6/14; 7/27; 7/33; 79/41 ; 83/35; 99/30; 


C 
CHABŁO Edward · 35/18; 
CHARĘŻA-DEMPNIAK Ludwika .10/12; 
CHEFER Chaim · 16/24; 
CHLIPALSKI Andrzej · 49/26; 
CHMIELUK Wiktor · 40/8; 41/1; 42/8; 46/1; 77/27; 
CHOJECKI Hipolit. 31/6; 79/48; 81/12; 82/9; 83/31; 84/21; 85/21; 
CHROBAK Michał · 18/30; 
CILIŃSKA Katarzyna · 57/14; 58/19; 59/19 
CISZEWSKI Franciszek · 7/12; 
CZAJKOWSKI Marian · 9/19; 
CZAJKOWSKI Tadeusz ps. "SAS", "KOTWICA" · 4/16; 5/16; 7/40; 9/19; 
90/40; 
CZOP Jan · 52/28 
CZUBATY Zenon · 1/12; 


D 
DĄBROWSKI · Kazimierz 79/27; 80/18; 81/33; 82/28; 
DEC Mieczysław · 34/26; 37/21 ; 55/29; 
DEMPNIAK Ludwika · 10/12; 38/1; 
DOBROWOLSKI Józef · 56/32; 
DOBRUCKI Aleksander · 8/30; 12/11 ; 
DOBRUCKI Jan · 8/1 ; 9/24; 10/17; 12/1 ; 14/10; 
DOBRUDZKI Jan. 19/2; 
DOLIWA-DOBRUCKI JAN S. · 78/28; 85/45; 
DOMARADZKI Tomasz · 2/32; 38/12; 
DOMINO Zbigniew · 98/45; 
DOROBA Zygmunt · 52/5; 
DUDA Jerzy. 71/3; 72/11; 73/10; 78/47; 87/25; 
DYNKOWSKI Józef · 6/15; 
DZIAŁOSZYŃSKI Edmund · 8/7; 
DZIUBIŃSKI Romuald · 75/23; 76/13; 


F 
FEDORCIO Beata · 72/2; 
FILAR Władysław · 5/34; 
FLEMING Danuta · 6/12; 
FRAZA" · 39/18;
		

/p0076.djvu

			73 


FUDALI Stanisłw · 87/35; 


G 
GAMZATOW R.. 91/8; 
GOŁĘBIOWSKI Antoni. 40/28; 41/14; 42/29; 44/33; 61/20; 61/23; 64/34; 
65/37; 78/50; 79/20; 79/34; 81/39; 84/1; 85/31; 86/5; 88/45; 89/50; 
89/51 ; 93/51 ; 95/38; 
GONDERKO Michał · 72/3; 
GÓRSKI Michał. 69/35; 78/25; 
GRĘDZIK-RADZIAK Agnieszka. 73/21; 
GUZIK Kazimierz · 5/29; 8/9; 


H 
HAZET Aleksander · 6/24; 
HEMAR Marian · 7/2; 18/1; 18/2; 34/1; 67/1; 91/4; 93/9; 
HERBERT Zbigniew · 85/1 ; 
HERCUŃ Władysław · 68/36; 
HORODECKI Stanisław · 17/9; 
HRANKOWSKA Teresa · 26/27; 88/21; 
HRANKOWSKI Henryk A. · 15/35; 16/19; 82/33; 
HRYMNIAK Jan · 5/32; 6/6; 7/31; 30/19; 31/16; 32/5; 33/29; 34/18; 35/7; 
93/47; 94/32; 95/26; 
HUDYMOW A Maria · 48/30; 56/10; 57/8; 82/15; 96/42; 
HUSSAK Tadeusz · 55/22; 53/12; 60/19; 85/13; 86/12; 96/2; 97/3; 


IGNATOWICZ-HUDYMOWA Maria "Alina Brzeska" · 4/1; 5/1; 6/28; 7/9; 
8/2; 11/29; 13/34; 36/31; 47/35; 48/30; 100/36; 
IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera · 67/21 ; 92/1 ; 99/2; 
I. K. · 65/38; 65/39; 
ISAKOWICZ-ZALESKI Tadeusz ks. kan. · 60/30; 


J 
JANICKI Alfred · 47/6; 48/10; 49/7; 52/20; 79/14; 95/45; 
JANICKI Jerzy. 33/25; 
JANKOWSKI Stanisław M. · 57/23 
JANOCHA Michał · 17/33; 
JAN-PAWEŁ II · 93/2; 
JAROWICKI Józef · 51/34; 
JARZYNA Wanda (Tetiuk) · 57/30;
		

/p0077.djvu

			74 


JASTRZĘBOWSKI Jerzy · 87/28; 
JASTRZĘBSKI Stanisław · 28/1 ; 29/16; 30/12; 32/14; 33/2; 34/8; 35/14; 
36/14; 37/30; 38/21; 39/13; 
JAWORSKI Eugeniusz · 15/7; 16/25; 17/36; 28/14; 34/22; 37/24; 44/29; 
43/32; 46/24; 49/12; 51/28; 54/17; 66/10; 83/8; 
JONKAJTYS Marian · 61/1; 69/1; 90/1; 
JÓŹKÓW Tadeusz · 98/34; 99/8; 100/16; 
JUZWA Józef & ZIELIŃSKI Karol · 96/32; 97/21; 98/10; 


K 
KACZYŃSKI Andrzej · 62/29; 
KAPŁUN Józef · 62/33; 68/24; 76/28; 
KARSKI Jan · 99/43; 
KASPROWICZ · Jan 91/50; 
KĘDZIERSKI Władysław · 37/10; 
KLIM Jan · 41/34; 
KOCAN Alicja · 1/11 ; 2/34; 
KOGUT Józef · 87/47; 88/26; 89/29; 90/19; 91/15; 92/11 ; 93/21 ; 94/16; 
95/9; 96/10; 97/11 ; 
KOŁTUN Krzysztof · 14/3; 
KOMINEK Czesław. 74/2; 75/3; 
KOMORNICKA Maria · 37/5; 45/34; 
KONARSKI Feliks · 40/1 ; 92/39; 
KONARSKI Franciszek · 89/48; 
KONICKI Karol · 97/29; 
KONOPNICKA Maria. 66/22; 
KONRAD Dobrochna · 98/23; 
KONRAD Dobrochna, MACIEJEWSKA Danuta. 64/20; 
KOPACZ Józefa · 92/31; 
KORMAN Aleksander · 33/19; 
KORZENIOWSKI Janusz. 17/23; 18/10; 19/3; 46/3; 
KOSOWSKA Janina 94/40; 
KOSOWSKI Władysław · 25/7; 26/10; 27/9; 
KOSTECKI Stanisław · 68/16; 
KOŚMIDER Stanisław · 49/21 ; 
KOT AŃSKI Janusz · 73/1 ; 
KOT O W I C Z I re n a · 1 /1 ; 1 /1 4; 1 /1 5; 1 /29; 1 /31 ; 2/2; 2/9; 2/1 9; 2/25; 2/35; 
2/36; 3/11 ; 3/27; 4/4; 4/33; 6/20; 7/1 ; 7/4; 8/10; 8/34; 8/37; 8/40; 9/0; 
10/1 ; 10/22; 11/1 ; 11/34; 12/0; 13/2; 13/22; 20/1 ; 20/24; 23/1 ; 23/5; 
23/28; 24/2; 25/2; 26/16; 26/29; 27/27; 28/9; 29/2; 30/1 ; 34/2; 35/2; 
35/35; 37/1 ; 43/11 ; 43/33; 44/5; 5/16; 46/19; 47/25; 48/16; 48/20; 49/1 ;
		

/p0078.djvu

			75 
49/10; 50/7; 50/16;51/32; 52/30; 53/1; 54/3; 54/28; 54/33; 55/3; 55/17; 
56/2; 60/16; 63/15; 64/8; 64/14; 65/20; 66/23; 66/26; 67/3; 68/2; 68/6; 
68/18; 68/22; 69/9; 69/17; 70/12; 71/17; 72/19; 73/2; 74/26; 75/2; 75/17; 
76/1 ; 77/18; 83/48; 84/31 ; 85/2; 85/41 ; 91/2; 92/40; 97/31 ; 97/40; 99/18; 
KOWALSKA Jadwiga. 44/1; 45/1; 50/42; 
KOW ALSKI Adam · 24/1 ; 
KOWALSKI Zbigniew Maurycy. 30/11; 35/13; 47/9; 
KRAN 91/1; 
KRATOCHWIL Zbigniew · 55/10; 53/7; 54/13; 
KRUCZEK Adam · 63/1 ; 
KRZYŚKÓW Roman · 38/16; 
KUBIW Włodymir · 18/34; 
KUBÓW Władysław · 1/8; 8/12; 11/12; 13/27; 14/1 ; 14/25; 16/6; 19/19; 
22/1 ; 24/20; 25/17; 27/34; 29/10; 30/5; 32/1 ; 46/6; 53/34; 70/12; 
KULCZYCKI Jan · 63/31; 
KULIŃSKA Lucyna · 92/36; 
KUNIK Kazimierz · 72/28; 
KURSKI Jarosław. 55/35; 
KURTZ-WECHSLEROWA Maryla. 17/10; 
KUŚNIERUK Stefan · 54/21; 
KWAŚNIAK-WIŚNIEWSKA Stanisława. 8/21; 
KWIATKOWSKA Janina · 93/39; 
KWIATKOWSKI Stanisław. 67/24; 


L 
LECHOŃ Jan · 87/22; 
LEOPOLITA Wojciech · 2/1; 6/4; 
LESZCZYŃSKI Stanisław · 54/35; 
LEWIK Włodzimierz 67/23; 
LIBISZOWSKA-DOBRSKA Krystyna. 52/17; 
LITWIN-BIAŁOWĄS Stanisława. 83/19; 


Ł 
ŁAZUKA-WITEK Anna. 97/36; 
ŁUKASIEWICZ Bolesław · 12/22; 14/20; 15/26; 17/27; 18/23; 19/13; 
20/11 ; 21/10; 22/10; 
ŁOŚ Alfred · 67/20;
		

/p0079.djvu

			76 
ŁUCIÓW Władysław · 72/32; 79/16; 


M 
MAJOR Adam · 1/21; 2/12; 2/37; 3/22; 4/8; 4/9; 5/6; 5/31; 5/33; 6/33; 7/3; 
7 /11 ; 1 0/11 ; 1 0/33; 1 2/1 O; 
MALIŃSKI Mieczysław ks. · 66/1 ; 
MAŁACHOWSKI Aleksander. 71/1; 
MAŁACZEWSKI KORWIN Eugeniusz · 97/1 ; 
MAŁ YSZCZYCKI Zbigniew · 58/7 
MARKOWICZ Maria · 84/33; 86/16; 87/11; 88/11; 89/17; 90/10; 91/9; 
92/3; 93/10; 94/10; 95/1 ; 
MĄCZEWSKI Przemysław · 82/20; 
MICHALISZYN Paweł ps. "RYSZARD" · 5/11 ; 
MICHALSKA Franceska · 90/32; 91/30; 
MIECZKOWSKI Bolesław płk mgr inż. · 60/6; 83/14; 
MIELNIKOWA-KAROLCZAK Maria. 11/23; 
MIKUSZ Stanisław. 99/22; 100/22; 
MISIEWICZ Władysław · 16/36; 
MIŚKIEWICZ Aleksander. 86/2; 
MŁOTECKI Piotr · 7/34; 17/11 ; 
MORMUL Rajmund · 10/3; 16/34; 
MOSTOWICZ Olena · 68/1 
MULARCZYK Józef · 96/25; 97/14; 98/2; 
MUSZYŃSKI Stanisław. 1/27; 48/5; 49/4; 50/13; 51/3; 


N 
NIEDŹWIEDŹ Maciej · 23/27; 
NIEWIŃSKI Jan · 36/1; 58/2; 
NIClEJA Stanisław · 100/8; 
NOCOŃ Alicja · 83/11 ; 


o 
OBMIŃSKI Lesław · 42/5; 43/22; 70/28; 
OBSERWATOR" · 49/14; 
OGONOWSKI Henryk · 8/22; 17/1 ; 
OKRZESA · Józefa · 57/37; 96/21 ; 
OKULICZ · Marian 51/8; 
OLEJNIK · Adolf 65/28; 
OPAROWSKA Janina. 91/5; 
ORKUSZ Kazimierz. 20/28; 21/22; 22/19; 23/15; 27/21; 
ORNATOWSKA-ZDUNIAK Irena. 18/21;
		

/p0080.djvu

			77 


OR-OT Artur OPPMAN · 13/1 ; 
ORSZULAKOWIE Jadwiga i Zbigniew. 31/21; 
OSIECKI Józef · 12/9; 


P 
PARYSKI H. Witold · 85/39; 
PASZKOWSKA Anastazja · 40/16; 41/23; 42/17; 
PA YGERT Józef K. · 12/17; 14/15; 15/20; 16/14; 17/17; 18/15; 19/7; 
20/6; 21/16; 
PEŁKOWA Zofia. 57/1; 58/11; 59/13; 60/35; 61/32 
PETROWICZ Stefan · 18/6; 
PICKHOLZ-RAJZ Tonka · 81/6; 82/6 
PIEKARZEWSKI Karol · 36/10; 37/16; 
PODLESKA Jadwiga ps. "Berberys" · 20/16; 21/33; 24/4; 25/28; 26/6; 
27/14; 28/27; 
POL Wincenty · 62/1 
POLANOWSKA Elżbieta · 97/2; 98/9; 100/2; 
POLESZCZUK Wiktor · 13/30; 
POLISZCZUK Wiktor · 65/17; 
POMER Stefan · 86/47; 
POPIEL-BARCZYKOWA Ewa. 21/2; 31/25; 
POPIEL-MAJCHRZAK Anna. 42/24; 
POPŁAWSKA-KWIATKOWSKA Janina. 32/23; 
POTYKEWYCZ Jarosław · 53/25 
PRUS Edward · 4/26; 52/24; 87/4; 


R 
RAKOWSKI Stanisław · 16/30; 17/12; 36/24; 
RANICZKOWSKI Jan · 31/30; 32/9; 33/6; 34/12; 35/24; 36/19; 38/27; 
39/28; 40/21 ; 41/29; 42/20; 43/24; 
ROSSOWSKA- AUTERHOFF Ziuta · 70/4; 
ROSTWOROWSKI Karol Hubert .96/1; 
RÓZGA z. d. UJEJSKA Maria · 87/1; 
RÓŻAŃSKA Zofia · 46/30; 
RUCZYŃSKI Józef ps. "TRZASK" · 7/40; 
RYBACKI Władysław · 4/25; 6/11 ; 16/35; 


S 
SARAN Janina · 28/31 ; 29/22;
		

/p0081.djvu

			78 
SARNECKA-DERKACZ Irena. 19/27; 25/15; 29/14; 29/15; 31/14; 31/15; 
33/35; 49/33; 61/25; 63/26; 77/4; 92/1 ; 
SAWCZYN Józef · 6/16; 
SCHAFERNAKER Zofia. 36/35; 
SERAFIN Michał. 67/35; 81/45; 
SIEGIEL Zbigniew · 84/4; 
SIMON Kazimierz · 2/13; 9/10; 37/11 ; 38/30; 39/8; 40/2; 41/10; 42/13; 
43/2 ; 
SKOMOROWSKA Czesława. 91/7; 
SKOTNICKI Stanisław Z. · 1/22; 2/6; 3/2; 3/28; 7/17; 8/15; 10/7; 14/32; 
15/2; 16/1 ; 
SŁOWACKI Juliusz. 73/23; 
SŁUCZAN-ORKUSZ Kazimierz. 20/28; 21/22; 22/19; 23/15; 27/21; 
SOBOTKIEWICZ Stanisław · 4/30; 84/29; 
SOKALSKA-MISZTAK Bronisława. 5/26; 
SOKOŁOWSKA-HORGOS Helena · 17/8; 
SOLARSKI Juliusz · 4/29; 
SOLECKA Wirgina · 22/9; 
SOLECKI Antoni · 36/31 ; 
SOŁTYS Szczepan ps. "Leszczyna" · 52/8; 
SROGA Alojzy · 65/1 ; 
STADNIK Roman ks. · 33/36; 40/36; 59/40; 63/39; 
STAFF Leopold · 19/1 ; 86/1 
STANCEL Danuta. 6/14; 7/27; 46/33; 47/32; 
STOLKIWSKIJ Mychajło · 66/17; 
STOPA Jerzy · 2/3; 6/1 ; 6/9; 7/38; 23/34; 29/28; 35/35; 42/31 ; 47/23; 
47/31; 53/21; 59/31; 71/29; 76/30; 80/47; 81/41; 83/36; 
STOROŻUK Tadeusz · 9/30; 11/9; 
STOSZEK Jerzy · 44/18; 45/9; 46/13; 47/16; 
STRASZEWSKI Kazimierz · 3/9; 9/1 ; 10/5; 20/1 ; 24/5; 30/28; 35/35; 
52/33;64/26; 
STRUG Józef. 98/1 ; 
STRUMINSKI Józef M. · 5/21 ; 9/21 ; 22/28; 
SUCHOROLSKI Antoni · 13/13; 
SURA Jan · 14/4; 
SWINECKI Tadeusz · 51/22; 52/12; 53/16; 54/9; 55/6; 
SZETELNICKI Wacław ks. · 86/22; 93/3; 
SZEWCZYK Henryk · 28/18; 34/30; 
SZEWCZYŃSKI Jerzy · 13/36; 24/15; 25/23; 26/21 ; 27/31 ; 
SZOLGINIA Witold · 25/16; 73/25; 
SZULCOWA Maria Halina · 92/28; 
SZYPOWSKI · 16/18;
		

/p0082.djvu

			79 


Ś 
ŚWIĄTKIEWICZ Zofia · 52/32; 
ŚWIĄTKOWSKI Eugeniusz · 2/18; 


T 
TERESIŃSKI Jan · 48/32; 
TERLECKI Wincenty. 74/20; 75/9;76/6; 77/5; 78/9; 79/7; 80/3; 
TKACZEWSKI Władysław · 35/35; 
TOCZEWSKI Andrzej · 99/3; 
TOKARCZYK Władysław · 84/26; 
TOMASZEWSKI ALFRED .90/43; 
TOMASZEWSKI Zbigniew · 51/16; 55/27; 78/32; 
TURSKI Bogdan · 43/6; 
TUZOW-LUBAŃSKI Eugeniusz · 60/22; 65/11; 68/29; 
TWARDOWSKI Jan .74/1; 79/38; 80/1; 
TYSNARZEWSKA-GÓRSKA Janina · 35/34; 


u 


UJEJSKI Kornel · 75/15; 


W 
WASZAK Paweł. 1/13; 91/6; 
WAWRZKÓW Jan M. · 48/23; 
WEISSBROD Abraham · 70/32; 75/36; 
WĘGIERSKI Jerzy. 44/34; 
WIERZBICKA Maria · 23/6; 
WIERZBICKA-AUGUSTYNIAK Kazimiera. 43/18; 
WIERZBICKA-ŻMUDA Helena "Pokrzywa" · 45/24; 
WIERZYŃSKI Kazimierz · 64/7; 
WISIECKI Tadeusz · 64/3; 
WIŚNIOWSKI Reginaid. 3/19; 
W . K. · 38/11 ; 
WOJTYŁA Karol- JAN PAWEŁ II. · 70/1; 
WOLF Arie · 10/25; 
WOŹNIAK Marian · 4/21; 5/23; 39/24; 
WOŹNIAK Władysław. 78/40; 79/2; 80/13;82/1; 83/35; 83/25; 84/9; 
85/5 ;
		

/p0083.djvu

			80 


Z 
ZAMIARA Eugenia. 51/33 
ZARÓWNY Franciszek · 4/21; 11/16; 58/34; 83/21; 
ZA TYLNY Władysław · 44/24; 
ZBIERZCHOWSKI Henryk · 25/1 ; 48/1 ; 
ZDUNlAK Irena · 87/23; 
ZEMAN Marian "Tułacz" .2/31 ; 52/34; 
ZiÓŁKOWSKI · Jerzy 84/13; 85/8; 86/8; 87/6; 88/6; 89/10; 90/4; 
Ż 
ŻUK Stanisław Sulimir · 58/25; 59/6; 60/24; 61/26; 62/22; 73/19; 84/41; 
ŻUŁAWSKI Mirosław · 97/38; 
ŻYWINA Józef · 16/29; 79/39; 80/24; 83/40; 87/17;
		

/p0084.djvu

			81 


INDEKS TYTUŁÓW 
Objaśnienia: 51/28 - numer biuletynu z podaniem nr. strony. 


A 


ALLELUJA · 93/1 ; 
A tak było w Byczkawcach · 9/30; 
A tak było w Byczkawcach. Cz. II · 11/9; 
A tak było w Sasowie... Cz. III · 13/9; 
A to działo się w Chomiakówce pow. czortkowski · 39/24; 
Akt barbarzyństwa w Podwołoczyskach, czyli jak burzono kościoły na 
Podolu · 64/34; 
Album "Świątynie Wołynia" · 49/25; 
Alleluja! · 63/26 
Alleluja. · 33/35; 
APEL 94/48; 
APEL p. A. Gołębiowskiego · 98/52; 
APEL p. L. Popka · 38/35; 
APEL w sprawie uporządkowania cmentarza w Zbarażu · 47/30; 
APEL o ofiary na budowę kościoła w Starym Skałacie · 22/31; 
APEL - p. S. Jarzębskiego · 41/35; 
APEL A. Grzędzik w sprawie tajnego nauczania · 57/35; 
APEL do dawnych mieszkańców Strusowa · 57/34; 
Apel do kadry pedagogicznej uczniów polskich szkół · 88/50; 
Apel Instytutu Pamięci Narodowej 56/1 ; 
APEL mieszkańców Podwołoczysk · 28/35; 
APEL- na kościół w Białobożnicy · 44/4; 
APEL o ofiary na odbudowę kościoła w Skałacie · 17/35; 
APEL w sprawie kościoła parafialnego wTrembowli · 20/22; 
Apel w sprawie odbudowy kościoła w Czortkawie · 5/36; 
Apel Związku Wysiedlonych w Ustrzykach Dolnych · 66/47; 
Apel: Na budowę kościoła w Brodach. · 32/32; 
APEL-KOMUNIKAT. 19/31; 
APELUJEMY!!! .10/16; 
Architektura sakralna Teodora Talowskiego na Podolu · 78/2;
		

/p0085.djvu

			82 


B 


Berdyczów · 86/29; 
Bezczeszczone są polskie groby! · 1/12; 
Bezimienny · 48/1 ; 
Bezimienny. 67/20; 
Bezimienny Podolanin · 87/35; 
Biada mi... · 7/11 ; 
Białe plamy na mapach powiatów woj. tarnopolskiego · 51/32; 
Białokiernica - wieś na Podolu · 66/17; 
Bo taki to los Podalan · 43/18; 
Borki Wielkie w pow. tarnopolskim · 78/50; 
Barszczów · 50/19; 
Barszczów w dniu 17 września 1939 r. · 3/9; 
Barszczów z moich lat dziecinnych · 20/1 ; 
Boryczkowska Armia Krajowa i Samoobrona Polska w latach 1942 - 
1944 Cz. · 96/25; 97/14; 98/2; 
Boże Narodzenie · 67/21; 
Boże Narodzenie 1941 · 67/21; 
Brody · 50/20; 
Bronisław ZAWADZKI ps. "Soroka", "Luśnia" · 52/30; 
Brzeżany · 50/21 ; 
Buczacz · 50/23; 
Budujące dzieło życia przedstawiciela rodu Piotrowskich z Czortkowa. · 
28/ 9; 
Bykownia - ukraiński ślad Katynia · 85/2; 
Był policjantem na Kresach Rzeczypospolitej · 53/12; 
Byłem żołnierzem września 39 .96/2; 97/3; 
Była taka wioska · 17/9; 
Była to zapewnie zmowa · 11/6; 
Byłam w Stanisławowie 17-19 września 1939 r.. 5/20; 


c 


Cegiełka na fundusz budowy pomnika twórcy hymnu narodowego Józefa 
Wybickiego · 47/1 ; 
Chorał · 75/15; 
Chrystus Pan się narodził. · 73/23;
		

/p0086.djvu

			83 


Chrystus zmartwychwstał · 3/22; 
Chwała Ostapianom · 96/38; 
Chwila zadumy nad historią i zabytkami powiatowych miast woj. 
tarnopolskiego · 50/18; 
Cmentarz na Kresach · 1/13; 91/6; 
Cmentarz w Boryczówce · 97/2; 
Cmentarze wojenne · 61/2; 
CO PISZĄ INNI 58/36; · 60/22; 
Co zostało w mojej pamięci z Wołynia. Cz. I. - Cz. III. · 40/16; 41/23; 42/17; 
Czabarówka moich lat dziecinnych · 8/22; 
Czego sobie można życzyć · 68/1 ; 
Członek naszego Klubu uhonorowany komandorią OOP · 72/39; 
Czortkowianaka odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski · 96/50; 
Czortkowskie" biogramy z lat okupacji · 45/27; 
Czortkowski klezmer. 98/46; 
Czortkowiacy więźniami NKWD dla żołnierzy Armii Krajowej w 
Skrobowie 1944-1945, uczestnikami brawurowej ucieczki w dniu 
27 marca 1945 r. · 4/16; 
Czortkawiane w Powstaniu Warszawskim · 83/48; 
CZORTKOWIANIE Apel w sprawie fotografii · 47/20; 
Czortkowskie wspomnienia 1 O-latka · 84/4; 
Czortków · 50/24; 
Czucie niewinne · 86/1 ; 
Czy istnieje szansa odnalezienia? · 9/19; 
Czy młodzi Ukraińcy zaczęli poszukiwać prawdy? · 29/10; 
Czy skończyła się era Judymów? · 63/31 ; 
Czy to był zew polskiej krwi? · 55/29; 
CZYTELNICY LISTY PISZĄ. · 29/31; 
CZYTELNICY PISZĄ. 34/35; 45/31; 46/27 67/40; 


D 


"Dajmy świadectwo tym, którzy zamilkli na wieki" tragedia we wsi Biały 
Potok · 44/24; 
Daleka droga z Podola · 14/6; 
Dawne Kresy. 48/23; 
Deportacje Polaków z okolic Białokiernicy (pow. Podhajce) w 1940 r. · 
76/28 ; 
Dh Kasper WOJNICKI ps. "Zawisza" · 52/24;
		

/p0087.djvu

			84 
Dla pamięci przyszłych pokoleń · 86/39; 
Dniestr · 17/8; 
DO CZYTELNIKÓW · 39/34; 60/42; 
DO CZYTELNIKÓW BIULETYNU. 10/15; 
Do innych jeszcze zasług... · 3/27; 
Do Kresowian! · 36/1 ; 
Dom pachnący jabłkami - wspomnienia o rodzinnym domu w Czortkawie 
· 99/30; 
DO NASZYCH OJCÓW, DZIADÓW I PRADZIADÓW PROŚBA 
O WYBACZENIE · 49/19; 
Do Polskiego Wojska marsz, marsz, marsz... · 70/17; 
Do sosny polskiej. 93/2; 
Dokument umieszczony w grobie na cmentarzu w Płotyczy i pod Tablicą 
Pamięci w Legnicy. 77/37; 
Drodzy Czytelnicy · 1/1 ; 39/0; 100/3; 
Drodzy Podolanie · 54/1 ; 
Drodzy Rodacy! Apel na budowę kościoła w Podwołoczyskach. · 32/31; 
Drodzy Tarnopolanie. · 35/32; 
Droga życiowa ostatniego kapłana z Kozielska księdza mjra Jana Leona 
Ziółkowskiego (1883-1940) · 69/2; 
Drogi Krzyżowej Archidiecezji Lwowskiej ciąg dalszy. 24/5; 
Drogim Czytelnikom życzenia. · 31/13; 
Dwadzieścia dwa dni pod mostem Poniatowskiego · 65/1 ; 
Dwie kresowe Madonny · 66/14; 
Dyplom T. Hussaka · 69/37; 
Działalność AK na terenie Słobodki Dzuryńskiej · 9/14; 
Działalność Armii Krajowej w Obwodzie Czortków - kompania "Kosów" 
ps. "Łasica" - relacja dowódcy · 5/11 ; 
Działalność konspiracyjna w Inspektoracie AK Czortków · 3/23; 
Działania obronne na Podolu we wrześniu 1939 r. · 3/2; 
Działo się to w Ihrowicy, w woj. tarnopolskim · 22/30; 
Dzieci Podola (1939-1945) · 80/38; 
Dzielny Paweł I, II, III, · 87/47; 88/17; 89/22; 
Dziennik wyprawy sentymentalnej · 15/31 ; 
Dzień w którym Skałat ogłoszono miastem wolnym od Żydów · 70/32; 


E 


Elegie Podolskie - Miasteczko nad Seretem · 86/47; 
Echa Przemyśla. · 30/5;
		

/p0088.djvu

			85 


Epitafium dla pieśni · 10/33; 
ERRATA. 20/36; 22/36; 
Exodus podolski widziany oczyma 16-letniego chłopca. · 34/22; 


F 


Fragment wspomnień spod Monte Cassino · 64/3; 
Frontowe drogi i bezdroża - W. Kubów. 88/45; 
Fragment "mojego" września 1939 r. · 18/6; 
Fragment wspomnień z Maksymówki na Podolu i o śp. biskupie Antonim 
Adamiuku · 42/24; 
Fragmenty z życia rodziny nauczycielskiej na Kresach Południowo- 
Wschodnich. CZ.I - Cz. II · 22/23; 23/20; 
Franciszek Łeśków · 2/37; 
Furtka · 19/27; 


G 


Gazeta Lwowska" - rediviva! · 8/34; 
Gdy będziesz kiedyś · 24/1 ; 
Gdy nadchodzi czas wspomnień · 12/1 ; 
Gdy nadchodzu Świenta · 25/16; 
Gdy zawodzi pamięć - niech mówią kamienne tablice. · 35/2; 
Gdzie byłaś tak długo? · 18/21 ; 
Gdzie jesteś Ojczyzno? · 72/2; 
"Gdzie są dziewczęta z tamtych lat" · 96/42; 
Generał Franciszek Kleeberg. Wódz niezłomny Wybitny dowódca, 
patriota (1888 - 1941) · 84/1 ; 
Głos Kresowian" · 56/20; 
Głos w obronie b. żołnierzy "Istrebitielnych Batalionów" · 16/38; 
GODNI PAMIĘCI · 52/24; 
GOLGOTA WSCHODU. 43/1 ; 
Granatowe mrówki". O życiu i pracy kolejarzy Polskich Kolei 
Państwowych węzła Czortków · 9/24; 
Granatowe Mrówki" Z życia kolejarzy PKP węzła kolejowego Czortków. 
cz. II. · 10/17; 
Granitowy "Znicz" w Głogowie · 77/27; 
G ratu lacje 73/39; 
Grodno i jego wojenna epopeja · 69/17;
		

/p0089.djvu

			86 


Gromniczna Pani! · 98/1; 
Groty Kryształowe w Krzywczu · 83/36; 
Grudzień. · 31/15; 
Guziki · 85/1 ; 


H 


Harcerz i żołnierz - Wspomnienia o śp. Franciszku Sieglu Przyjaciele - 
Czortkawianie w Warszawie · 25/34; 
Historia jednego dnia 1944/1945 roku. · 34/26; 
Historia jednego dzwonu · 17/33; 
Historia statuy Matki Bożej Zwycięskiej łamiącej pioruny gniewu Bożego 
- z Tarnopola · 4/29; 
Hałas Narodu z d. 17.10.1992 · 53/25; 
Husiatyn mojego dzieciństwa · 88/21 ; 
Husiatyn, Wrzesień 1939. · 72/28; 


I nikt już nas w tym nie może zastąpić... · 20/1 ; 
Idzie żołnierz borem, lasem... czyli wicestarosta z Horodenki · 2/9; 
liNFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW. · 28/0; 
Indeks Małopolan Wschodnich · 49/23; 
Informacja o działalności Armi Krajowej w Obwodzie Buczacz · 8/2; 
Informacja wydawnicza - Władysława Bilska-Homa · 76/32; 
INFORMACJA Z OSTATNIEJ CHWILI · 40/15; 
INFORMACJE. 6/37; 19/28; 24/31; 31/36; 45/34; 
INFORMACJE O KSIĄŻKACH · 4/36; 
Informacje o wydawnictwach · 1/31; 
"Istorija Ukrajińskioji Cerkwy" O. Kost'a Panasa, Lwów 1992 skrót · 4/26; 
"Inwazja" · 96/41 ; 
Izydora LIGOCKA-KUHNOWA. 52/28; 


J 


Jak kresowianie uczcili w 2007 r. ważne wydarzenia i rocznice · 86/39; 
Jałta: tajne i jawne · 99/43; 
Jak ocalałam Cz. I - II, · 81/6; 82/6;
		

/p0090.djvu

			87 


Jak ptak wędrowny 61/20; 
Jak trudno zapomnieć · 16/18; 
Jak wysiedlono nas z Kresów i pierwsze spotkanie z rzeczywistością. · 
27/21 ; 
Jarmark w Czortkawie · 81/23; 
Jeden dzień w rodzinnym domu · 85/13; 
Jedziemy daleko za Zbrucz. Cz. II. Wspomnienie · 14/15; 
Jedziemy za Zbrucz... - cz. III - VIII, wspomnienie · 15/20; 16/14; 17/17; 
18/15; 19/7; 20/6; część ostatnia 21/16; 
Jerzy Giedroyć oraz jego "Kultura" i "Zeszyty Historyczne" jako źródło 
zakłamania prawdy o zbrodniach banderowskich · 65/17; 
Jerzy Stopa - encyklopedysta Podola · 86/5; 
Jeszcze garść drobnych okupacyjnych wspomnień o ludziach 
i wydarzeniach · 46/24; 
Jeszcze jedno wspomnienie zZałaziec. · 37/21; 
Jeszcze o konkursie literackim na wspomnienia kresowe Podalan · 
72/39; 
Jeszcze trochę okupacyjnych wspomnień · 14/10; 
Jeździłam z paczkami do więzienia w Czortkawie. Wspomnienia z 1945 r. · 
32/23 ; 
Jose Polaco · 97/29; 
Józef Kapłun - Dzierżoniów · 62/33; 
Jubileusz Klubu "Podole" w Warszawie -15 lat minęło. 77/1; 
Już 10 lat minęło Jubileusz Klubu "Podole" · 62/4; 


K 


KALENDARIUM · 82/50; 
Kamionka Strumiłowa · 50/25; 
Kantyczka · 73/25; 
Kapłan niezłomny. Ks. Bernard Pyclik · 78/32; 
Kapłański jubileusz Ks. Kazimierza · 4/37; 
Katyń · 7/3; 40/1 64/8; 
Kazimiera ZAWISTOWSKA poetka z Supranówki · 55/25; 
Kedyw karze i ostrzega! CZ.I - III · 4/9; 5/6; 6/33; 
Kiedy wystawa o Powstaniu w Czortkawie · 57/23; 
Kilka obrazów z podolskiej przeszłości w pow. Podhajce. Cz. I. - II.. 
28/31 ; 29/22; 
Kim są Łemkowie ? 49/24; 
Klubowe jubileusze 94/1 ;
		

/p0091.djvu

			88 
Kłamstwo z przyzwyczajenia" · 60/22; 
Kłaniam się Tobie... · 2/31 52/34; 
Kolczasty drut. Wspomnienia · 68/29; 
Kolebka ruchu harcerskiego · 2/25; 
Kolejny Pomnik Pamięci · 13/27; 
Kombatant - pedagog - pszczelarz. Wspomnienie o śp. Tadeuszu 
OSTROWSKIM ps. "Oset" · 54/33; 
KOMUNIKAT - Konkurs na "Kresowe wspomnienia Podolan" · 65/34; 
KOMUNIKAT - skałacki · 34/33 54/31; 
KOMUNIKAT · 25/35; 39/36 63/38; 
KOMUNIKATY. 1/34;52/31; 58/40; 
KOMUNIKATY I INFORMACJE. · 26/36; 
Koniec koniunktury dla OUN-UPA? · 56/20; 
KONKURS II LITERACKI NA KRESOWE WSPOMNIENIA PODOLAN. 
76/35; 
Konsekwencje Konferencji Jałtańskiej dla sprawy Polskiej · 92/36; 
Kopyczyńce · 50/27; 
Kopyczyńce po pół wieku · 16/19; 
Kornel Ujejski - Poeta i Społecznik 1823 - 1897) Cz., I. - III. · 74/26; 
75/17; 76/1 ; 
Kornel Ujejski, wspomnienia (1823-1897) · 87/1; 
Korpus Ochrony Pogranicza II RP · 9/1; 
Korzenie · 77/4; 
Kościół w zimie · 73/1 ; 
Krakowskie wydarzenia 3-cio majowe w 1946 r. · 46/3; 
"Kresowa lampka oliwna" w Żarach · 79/27; 
Kresowe wspomnienia - cz. II. Wojna. 12/11; 
Kresowi kapłani. Ks. Adam Gromadowski z Podwołoczysk. · 33/19; 
Kresowi kapłani. Ks. Stefan Chabło z Chodaczkowa Wielkiego woj. 
tarnopolskie. · 35/18; 
Kresowe uroczystości w Kędzierzynie- Koźlu (6 czerwca 2009 r.) 
Kresowy Dyplom Uznania dla Klubu PODOLE · 78/52; 
Kresy - nowe spojrzenie · 14/32; 
Krótka relacja o działalności Polskiego Komitetu Opiekuńczego 
w Czortkawie oraz jego Delegatury w Kopyczyńcach · 2/32; 
Krwawe kalendarium wydarzeń w Baryszu (pow. Buczacz, woj. 
tarnopolskie) · 63/15 
Krwawe zapusty w Berezowicy Małej w woj. tarnopolskim · 63/1; 
Krwią płynie Podole · 2/30; 
"Kryształowa noc" w Kosowie w wigilię św. Iwana · 39/18; 
Ksiądz Antoni Kania - kapelan Armii Krajowej Obwodu Buczacz · 7/9;
		

/p0092.djvu

			89 
Ksiądz Infułat Ludwik Rutyna · 87/25; 
Książka jakich mało! Jan Białowąs: Wspomnienia z Ihrowicy na Podolu - 
banderowska rzeź ludności polskiej w Wigilię 1944 r. · 27/34; 
KSIĄŻKI KTÓRE WARTO PRZECZYTAĆ · 49/34; 53/33; 60/40; 
Kształtowanie się polskiej granicy wschodniej po I wojnie światowej · 
15/2; 16/1 ; 
Kto naprawdę nie zna historii Polski? · 16/34; 
Ku czci Komendanta Samoobrony Polskiego Przybrzeża · 88/42; 
Kustosz · 47/9; 
Kwiaty na pożegnanie. Pamięci naszych Wychowawców z gimnazjum 
w Czortkawie · 81/12; 82/9; 83/31 ; 84/ 21 ; 85/21 ; 
IX Kluczbarska pielgrzymka kresowa śladami przodków · 71/3; 


L 


Lecz zapomnieć nam nie wolno. · 38/4; 
Legenda Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Cz. I. · 100/8; 
LEKTURY. 74/34; 76/32; 77/40; 
LEKTURY KRESOWE · 82/42; 83/50; 89/50; 90/51; 91/51; 93/51; 95/49; 
98/48; 99/50; 
Lichtarz czasu · 14/31; 
Lipiec · 29/14; 
List gratulacyjny · 100/3; 
List gratulacyjny do O. Reginalda. 71/39; 
List ks. proboszcza Stadnika ze Skałatu · 59/40; 
list ks. STADNIKA. 63/39; 
LIST ODDZIAŁU STOłECZNEGO TML i KPW · 50/6; 
LIST OTWARTY DO PREZYDENTA KWAŚNIEWSKIEGO. 52/1; 
LIST OTWARTY FORUM ORGANIZACJI KRESOWYCH I 
KOMBATANCKICH RP Do Kandydata na Urząd Prezydenta RP · 41/1 ; 
List wicemarszałka Sejmu RP J. Kalinowskiego do Liceum 
Ogólnokształcącego w Warce · 88/49; 
List wigilijny od Matki · 67/23; 
LIST Z KAZACHSTANU. · 34/17; 
List z okazji Jubileuszu 50 Rocznicy Kapłaństwa O. Reginalda - 
Stanisława Wiśniowskiego. 11/19; 
List ze Skałatu . · 33/36; 
Lista kapłanów i osób zakonnych zamordowanych w latach II wojny 
światowej przez nacjonalistyczne ukraińskie bojówki OUN-UPA na 
terenie woj. tarnopolskiego · 56/30;
		

/p0093.djvu

			90 
LISTA OFIARODAWCÓW · 19/36; 20/36; 21/36; 22/36; 23/36; 24/36; 
25/36; 26/36; 27/36; 28/36; 30/36; 31/12; 32/36; 33/36; 34/36; 35/36; 
36/36; 37/36; 38/36; 39/36; 40/36; 42/36; 43/36; 44/36; 45/36; 46/36; 
47/36; 48/36; 51/36; 53/36; 61/39; 65/40; 66/48; 68/40; 71/40; 75/40; 
78/51; 82.52; 87/52; 89/52; 91/52; 94/52; 95/52; 96/52; 98/52; 100/52; 
Lista ofiarodawców na budowę i wykończenie kościoła św. Anny 
w SKAŁAClE · 59/41; 
Lista ofiarodawców na budowę i wyposażenie kościoła św. Anny 
w Skałacie · 63/37; 
Listopad · 67/1 ; 91/4; 
Listopadowe refleksje... · 7/1 ; 
Listopadowe święto · 91/1; 
LISTY CZYTELNIKÓW · 12/29; 
LISTY DO REDAKCJI · 62/33 63/10; 
Listy mówione z Kanady · 80/9; 85/45; 
Litania na Monte Cassino · 64/7 
Litania polska (fragmenty) · 80/1 ; 
Losy kresowej rodziny katyńskiej w przeżyciach jej dziecka. · 98/23; 
Ludzie i ludziska · 69/35; 
LUDZIE LISTY PISZĄ · 49/27; 


Ł 


Łopatyn - dzieje miasta, zabytki · 78/47; 
Łut szczęścia w sytuacji beznadziei · 63/10; 


M 


Magistrala Workuta - Peczora. Cz. I - VII · 78/40; 79/2; 80/13; 81/1; 
82/1; 83/ 25; 84/9; 85/5; 
Magnifikat · 70/1 ; 
Majowe rocznice... · 10/1 ; 
Małe wojenne kalendarium tarnopolskie · 6/9; 
Mało znane fakty dotyczące dyplomatycznych zmagań o Lwów i granicę 
wschodnią w latach 1944-1945 · 88/1 ; 
Mamie mojej i wszystkim matkom pomordowanym przez banderowców 
w pow. trembowelskim · 91/7; 
Mariusz Zarudzki (1867 - 1941) · 85/39; 
Matka · 12/10; 64/20;
		

/p0094.djvu

			91 


Maurycy Gosłowski · 51/1; 
Mazur 3 Maja · 64/1 ; 
Miałam wtedy 10-12 lat... · 10/12; 
Michał Władysław Horwath ps. "Kmicic" · 48/30; 
Mieszkaniec Londynu zaprzecza, że brał udział w masakrach 
organizowanych przez SS wg "The Sunday Telegraph" · 56/24; 
Między prawdą a rzeczywistością · 53/1 ; 
Międzynarodowa Sesja Naukowo-Historyczna i FORUM Organizacji 
Kresowych i kombatanckich · 89/46; 
Migawki ze Skałackiego dzieciństwa · 21/2; 
Mikołaj Rej. 1505 - 1569 · 68/29; 
Minęło 90 lat · 97/31 ; 
Miodobory iSkałat. CZ.I - II. · 26/1 ; 27/2; 
Młodości czereśnią pachnące · 17/10; 
Moc kresowych korzeni · 23/28; 
Modlitwa Sybiraków · 61/1; 
Modlitwa Sybiraków do Matki Bożej Jasnogórskiej · 90/1 ; 
Modlitwa za ludzi z Podola · 71/1; 
Mogiły polskie z 1920 r. w Załoźcach Starych · 40/6; 
Moja "przygoda ze Skałatem" · 54/21 ; 
Moja droga z Kazachstanu do polskiej szkoły w Miłosnej (Lubomierzu) · 
51/16 ; 
Moja podróż na Kresy · 16/30; 17/12; 
Moja ziemie była zawsze słoneczna · 83/40 
Moje "spotkania" z wojną w latach 1939-1945 · 6/6; 
Moje "Zwycięstwo" sprzed 50 laty · 16/35; 
Moje listopadowe refleksje · 49/1 ; 
Moje miasto Brzeżany · 23/6; 
Moje okupacyjne "przygody" w Czortkawie · 11/23; 
Moje pierwsze osiem lat życia na Podolu Cz. I Cz. II. · 74/2; 75/3; 
Moje podolskie przygody wojenne. · 38/12; 
Moje serce zostało we Lwowie. · 37/10; 
Moje spotkania z wojną dokończenie. 7/31; 
Moje spotkanie z książką "Zakola Pamięci" · 84/41 ; 
Moje wspomnienia z obrony Lwowa we wrześniu 1939 roku · 7/12; 
Moje wspomnienia z Tarnopolszczyzny pod okupacjami 1939 - 1945. 
Cz. I - Cz. III · 25/28; 26/6; 27/14; uzupełnienie · 28/27; 
Monasterzyska - historia miasta · 99/18; 
Monasterzyskie wspomnienia · 99/22; 100/22; 
Monte Cassino. · 34/1 ;
		

/p0095.djvu

			92 
Mowa pożegnalna wygłoszona w dniu 13 sierpnia br. w Laskach przy 
trumnie śp. Księdza Janusza Popławskiego · 54/35; 
Możemy już zapalać znicze pod Pomnikiem. · 37/1; 
Mój Czortków muzykalny. Cz. I - IV.. 48/5; 49/4; 50/13; 51/3; 
Mój smutek · 10/11 ; 
Mój Wrzesień · 6/11 ; 
My m ieli taki nasz raj · 83/19 
Myśl Kresowa · 53/32 


N 


Na budowę kościoła w Skałacie · 61/39; 
Na fundusz wydawniczy "Głosy Podolan" · 61/40; 65/40; 
Na groby · 97/1 ; 
Na kościół w Skałacie · 65/40; 
Na kościół w Tarnopolu · 61/40; 65/40; 
Na marginesie podróży do kraju dzieciństwa. · 38/16; 
Na początku nic nie było · 93/9; 
Na rozstajach Chrystus · 97/36; 
Naprzód! · 96/1 ; 
Nad Dniestrem. · 35/13; 
Nad Dniestrem (z dziennika podróży wrzesień 1921 r). · 82/20; 
Nad ichrowicką i płotycką mogiłą 5 lipca 2008 r. · 91/44; 
Nad Seretem · 5/31 ; 31/11 ; 
Nad Seretem, Zbruczem i Dniestrem · 72/3; 
Nasz "Skałacki Teatr" w latach 1944 - 1945. · 31/21 ; 
"Nasze Kopyczyńce" Wspólnota żydowska w Kopyczyńcach woj. 
tarnopolskie. Relacja naocznego świadka wydarzeń Isydora Dienera z 
Nowego Yorku. Cz. III - V. · 26/21 ; 27/31 ; 28/18; 
"Nasze Kopyczyńce". Wspólnota żydowska w Kopyczyńcach CZ.II · 
25/23 ; 
Nie nazwane święto · 18/1 ; 
Nie odnalazłem Puźnik na Podolu. Wspomnienia Cz. 1., II., III, IV, V, 
(ostatnia) · 51/22; 52/12; 53/16; 54/9; 55/6; 
Nie tylko Katyń · 83/21 ; 
Nie wstydź się tych łez... · 5/33; 
Niech spoczywają w spokoju · 72/1 ; 
Niedokończony pamiętnik Cz. I. II. · 75/23; 76/13; 
Niemożliwe stało się możliwym Zabytkowy kościół w Zbarażu uratowany · 
44/1 ; 45/1 ;
		

/p0096.djvu

			93 
Nietypowy przypadek deportacji do ZSSR · 17/23; 
Nieuleczalna neuroza Bohdana Osadczuka · 19/19; 
Niezapomniane strony rodzinne. Ziemia Czortkawska. Cz. I. - Cz. IX. · 
30/19; 31/16; 32/5; 33/29; 34/18; 35/7; 93/47; 94/32; 95/26; 
Nieznane relacje o odkryciu grobów katyńskich. Zeznania kpr. Palisiaka 
· 99/3; 
Nieznany szlak kuriersko przerzutowy w Zaleszczykach 1939/1940. 
Cz. I, II, III ostatnia · 96/16; 97/21; 98/10; 
Nowe polskie Pomniki Pamięci na Podolu · 86/45; 
Nowy Rok - Wieczór Sylwestrowy. Po godz. 24-tej · 92/1 ; 
Nowy Zarząd Warszawskiego Oddziału TMLiKPW · 8/40; 


o 


"Olśnienie" · 66/1 ; 
O Akcji "Wisła" przed pięciu laty. Niezapomniany kongres · 52/5; 
O Autorze wyjaśnienie · 2/2; 
O beatyfikacji czortkawskich Dominikanów · 80/46; 
O Boże · 99/1 ; 
O co walczyła U PA · 53/25; 
O generale Stefanie Roweckim inaczej · 9/10; 
O historii kościoła parafialnego w Trembowli · 20/24; 
O metropolicie Andrzeju Szeptyckim · 86/22; 
O Podolu inaczej. · 31/25; 
O polskim Skautingu i I. Męskiej Drużynie Harcerskiej w Czortkawie 
im. Zygmunta Sierakowskiego · 3/11; 
O tarnopolskim grodzie · 84/29; 
O tragedii w Skorodyńcach pow. czortkowski na Podolu. Cz. IV - ostatnia · 
43/11 ; 
O tragedii Wiśniowca - w relacji F. Markowskiego, b. żołnierza Samoobrony 
w Kretowcach · 43/29; 
O wspomnieniach sprzed pół wieku R. Mormula i J. Bochnera · 12/20; 
O wydarzeniach sprzed pół wieku... · 10/3; 
Obchody 60 Rocznicy Zbrodni Ludobójstwa na ludności polskiej Kresów 
Wschodnich (w Polsce i na Ukrainie · 60/6; 
Obóz pracy w Muchawce k/Jagielnicy w pow. czortkowskim · 22/28; 
Obrazki z Podola. · 34/30; 
Obrona Lwowa, 1918 - 1919 r. · 73/2; 
Obrońcom Kresów... · 9/0; 
Ocalić od zapomnienia · 61/10;
		

/p0097.djvu

			94 


OD REDAKCJI. 50/1 ; 
OD REDAKCJI · 53/25; 60/1 ; 62/34; 
Odpowiadam na apel · 13/16; 
Odpust w Kopyczyńcach · 80/33; 
Odsłonięcie w Warszawie Pomnika Pamięci zasłużonych Osadników 
Wojskowych na Kresach Wschodnich · 73/19; 
Odwiedzili nas · 72/36; 
Odwiedziłem Ihrowicę - miejsce urodzenia i ocalenia od upowskiego 
topora · 71/9; 
Oferta · 13/36; 
Oficyna Wydawnicza "Rewasz" · 76/34; 
Ogólnopolski Okręg Żołnierzy AK Obszaru Lwowskiego im. "Orląt 
Lwowskich" w Krakowie: APEL · 14/4; 
Ogólnoszkolny Dzień Kultury · 79/48; 
Ojciec Profesor Mieczysław Albert Krompiec i jego dzieło (1921 - 2008) 
· 89/1 ; 
Okiem pielgrzyma Cz. 1- V. 79/27; 80/18; 81/33; 82/28; 
Okniny. 80/47; 
Oko w oko z banderowcami Wspomnienia małoletniego żołnierza AK. Cz. I. 
- XII wysiedlenie · 28/1 ; 29/16; 30/12; 31/2; 32/14; 33/2; 34/8; 35/14; 
36/14; 37/30; 38/21 ; 39/13; 
Okruchy wspomnień o ludziach i wydarzeniach · 63/27; 
Okupacyjne wspomnienia z Ostrowczyka · 52/20; 
Oni rządzili Tarnopolem 85/31 ; 
Opłatek z miodem · 79/39; 
Opowiadania mojej Mamy. 47/6; 
Opowiadanie Stanisława Karczewskiego - b. członka Samoobrony w Skale 
Podolskiej n. Zbruczem · 49/12; 
Ostatni polski cymbalista · 49/21 ; 
Ostatnia polska wielkanoc nad Seretem · 87/4; 
Osty · 2/12; 
Opowiadania mojej mamy (Budzenie się świadomości narodowej 
w Galicji w początkch XIX w.) · 95/45; 
Oświadczenia dla prasy · 13/30; 
Otwock - Kresom. · 26/29; 
Owoce społecznego działania. · 38/1 ; 


p 


Pamięć o bliskich nam cieniach... · 4/25;
		

/p0098.djvu

			95 


Pamięci pani profesor... · 2/34; 
PAMIĘCI POMORDOWANYCH I ZAPOMNIANYCH. 49/18; 
Pamięci pomordowanych mieszkańców wsi Skorodyńce na Podolu · 
77/18; 
Pamięci zasłużonego kapłana ks. kan. Bronisława Mireckiego · 81/45; 
Pamięci żołnierzy KOP pod Wytyczynem · 24/2; 
Pamięć żołnierzy września. 9. Pułk Ułanów Małopolskich na wojennym 
szlaku. Cz I ,11, III, · 54/3; 55/3; 56/2; 
Pamiętna Wielkanoc · 46/1; 
Pamiętny św. Mikołaj · 50/42; 
Pan Dyrektor Matuszewski pamięci wybitnego pedagoga - polonisty. 
1 0/25; 
Panorama Kresowa · 53/31; 
Pascha w skałackim lagrze · 75/36; 
Pasterka · 85/30; 
Pedagog - kombatant - pszczelarz - wspomnienie o śp. Tadeuszu 
Ostrowskim ps. "Oset" · 54/33; 
Pierwsza Gwiazdka na nowej ziemi · 86/2; 
Pierwsza obrona wsi Chmieliska w pow. Skałat i ponowny napad na 
wieś. · 75/38; 
Pieśń o domu · 66/22; 
Pieśń o ziemi naszej · 62/1 ; 
Pięciu poległych · 13/1 ; 
Piosenka oCzortkowie · 2/18; 
Pismo do Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego · 58/1 ; 
"Podchorąży" Władysław Rubin · 10/22; 
Podhajce · 50/27; 
Podkamień koło Brodów. Cz. I. II. - Wspomnienie o malarzu 
M. Kratochwilu i prozaiku Leopoldzie Buczkowskim · 53/7; 54/13; 
Podole - ziemio moja rodzinna · 46/30; 
Podole · 17/1 ; 
Podolska impreza w Węglińcu 30.06.-1.07.2001 · 48/20; 
Podróż majowa · 16/29; 
Podróż w nieznane · 70/4; 
Podwołaczyska - "maleńki Paryż" · 79/20; 
Podwołaczyska gęś · 42/29; 
Podwójny Jubileusz Kresowiaka · 16/6; 
PODZĘKOWANIA ks. prob. R. Stadnika ze Skałatu · 40/36; 
Podziękowanie · 6/27; 6/32; 17/22; 
Pojechałem odnaleźć... dzieciństwo · 18/30; 
Pojednanie - z kim? · 23/1 ;
		

/p0099.djvu

			96 
Polacy i Ukraińcy 1918 - 1948 · 5/34; 
Polacy i Ukraińcy w Ihrowicy k/Zbaraża Cz. I - III · 13/4; 14/27; 15/14; 
Polacy na Ukrainie - "wczoraj" i dziś. · 34/2; 
Poległym Pomordowanym na Wschodzie · 69/1; 
POLEMIKI I SPROSTOWANIA. 10/34; 
Policja będzie używać rejestru NHS w celu zindentyfikowania 
nazistowskich zbrodniarzy wojennych "The Sunday T elegraph" 
22.06.2003 r · 59/28; 
Polityczno-prawne aspekty agresji radzieckiej 17 września 1939 r. · 
7/17; 
Polityczno-prawne skutki agresji radzieckiej w 1939 r. oraz poglądy na 
ten temat w polityce i historiografii - Cz. II · 8/15; 
Polscy oficerowie, polscy panowie · 62/17; 
Polska Wieś Płotycz na Podolu Cz. I. II. · 77/31 ; 78/16; 
Polska Wigilia · 25/15; 
Polski Listopad · 7/2; 25/2; 
Polskie losy Cz. I. - Cz. II · 26/16; 27/27; 
Pomnik i Święto Pamięci w Dzierżoniowie na Dolnym Śląsku · 92/40; 
Pomnik ze słów" · 75/2; 
Pomóżmy Kościołowi w Jagielnicy! · 8/21 ; 
Posiadamy już liczne... "rodzeństwo!". 2/36; 
Post scriptum do cZ.1 · 21/33; 
POSZUKIWANIA. 19/32; 
Poszukiwania · 83/52; 
Poszukiwanie korzeni · 18/34; 
Poświęcenie kościoła p. w. św. Anny w Skałacie w woj. tarnopolskim · 
55/14; 
Poświęcenie kościoła w Starym Skałacie w woj. tarnopolskim. · 27/ 7; 
Poświęcenie Pomnika Pamięci ... pomordowanych Polaków w Hucie 
Pieniackiej pow. brodzkim · 73/6; 
Potomnym ku pamięci · 78/25; 
Powiej wietrze · 17/11 ; 
Powroty. Koszyławce. · 55/35; 
Powrót do podolskich korzeni · 43/8; 
Powstał Kresowy Ruch Patriotyczny. 47/3; 
Powstańczy zryw w Czortkawie w 1940 roku · 69/34; 
Pozostało jedynie wiele zdjęć · 9/21 ; 
Pozostawiliśmy tam ślady polskiego życia · 51/28; 
Prawda o trembowelskich pamiątkach historycznych · 43/22; 
Prawdy Andrzeja Talagi" · 58/7; 
Protest Ambasady Ukrainy · 14/1 ;
		

/p0100.djvu

			97 


Przed burzą · 96/16; 
Przedstawiamy naszego Cymbalistę z Podola · 50/16; 
PRZEGLĄD INFORMACJI · 53/31 ; 
Przemyślany · 50/29; 
Przewielebnemu Jubilatowi Księdzu Januszowi Popławskiemu. · 29/1 ; 
Przy szopce. · 31/14; 
Przy wigilijnym stole · 91/50; 
Przydrożne kapliczki, krzyże i figury świętych w Kretowicach 
i Hrycowcach k. Zbaraża · 66/10; 
Przygody z bronią Wspomnienia · 47/19; 
Puźnicka ballada · 8/7; 


R 


Radzichów · 50/29; 
Raj i piekło w II Rzeczypospolitej. Cz. I - VII, · 88/26; 89/29; 90/19, 
91/15; 92/11 ; 93/21 ; 94/16; 95/9; 96/10; 97/11 ; 
Raz jeszcze o książce M. Sciślaka "Czortków w latach 1522-1946" · 
3/28 ; 
Raz jeszcze o wydarzeniach w Kosowie... · 5/23; 
Realizowanie uchwały Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów · 24/20; 
REDAKCJA - CZYTELNICY. 3/34; 4/35; 
Refleksje na temat seminarium pt. "Antypolskie akcje OUN-UPA 1943-44" 
zorganizowane przez IPN w Lublinie w dniach 24-25 maja 2001 r. 
w Lublinie · 49/14; 
Rejestracja Biuletynu Klubu "Podole" · 22/33; 
Relacja mojej Żony, Wandy Sznajder-Jaworskiej o wydarzeniach 
w Żyrawie · 1 7/36; 
Relacja o ludziach i placówkach Armii Krajowej w kilku polskich wsiach 
woj. tarnopolskiego CZ.I · 20/16; 
Relacja z pracy duszpasterskiej w Czortkawie · 3/19; 
Reminiscencje czortkowskie · 87/23; 
Repatriacja ludności polskiej z Ukrainy Zachodniej w latach1944 -1948 · 
64/26; 
Reportaż · 87/28; 
Retrospekcja z wędrówki na Podole w 2002 r. · 65/28; 
Rocznica · 18/2; 
Rok 1998 - Rokiem Pamięci o Rodakach pomordowanych przez 
ukraińskich nacjonalistów. · 29/2; 
Rozliczenie ze zbiórki pieniędzy na kościół w Skałacie · 23/33;
		

/p0101.djvu

			98 
Rozmowa z Jerzym JANICKIM. · 33/25; 
Ruch niepodległościowy i zbrojny na Ziemi Czortkowskiej - część I. 
Przed pierwszą światową zawieruchą · 1/15; 
Ruch niepodległościowy i zbrojny na Ziemi Czortkowskiej - część II. 
Przypomnijmy lata 1914 - 1919. · 2/19; 
Rydz-Śm igły Edward · 1886-1941 


s 


Samoobrona polska w Kretowcach i Hrycowcach koło Zbaraża. · 37/24; 
Sąd Okręgowy II - giej Rzeczypospolitej w Czortkawie. Cz. I. - IV. · 44/18; 
45/9; 46/13; 47/16; 
Sędzia odebrał obywatelstwo byłemu esesmanowi - Banicja za 
zbrodnie. wg "Nasz Dziennik" · 56/28; 
"Si tamen ex tinetis aliquid nisi nomina restant". Niech po zmarłych 
pozostanie coś węcej niż imiona. Ovidius, De vita sua. · 7/4; 
Sierpień. · 29/15; 
Skarga · 1 00/2; 
Skałat · 50/30; 
SKORODYŃCE CZCZĄ PAMIĘĆ OFIAR NIENAWIŚCI. · 33/24; 
Skrawek piekła na Podolu. Cz. I. - V. · 58/25; 59/6; 60/24; 61/26; 62/22; 
Skrobów 1945 - ucieczka... cZ.II. · 5/16; 
Służba Polsce nie zawsze jest sprawą prostą. CZ.I - III · 25/7; 26/10; 
27/9; 
Smutno mi bardzo · 60/19; 
S.O.S. dla kościoła w Husiatynie · 15/35; 
Społeczna Fundacja Pamięci Narodu Polskiego · 68/6; 
Spotkanie po 55 latach b. żołnierzy Samoobrony z pow. zbaraskiego · 
43/32 ; 
Spotkanie po latach" · 41/34; 55/27; 
Spotkanie z p. Heleną Uruską-Beerową · 12/9; 
Spóźniony list · 72/32; 
Sprawiedliwi Świata · 16/24; 
Sprawozdanie z działalności Klubu "Podole" 15.03. - 15.10. 1993 · 1/29; 
Sprawozdanie z działalności Klubu "Podole" na walne 
zebranieTMLiKPW w 1994 · 8/37; 
Sprawozdanie z działalności Klubu "Podole" 15.10.1993 - 15.03.1994 · 
4/33 ; 
Sprawozdanie z VIII Zjazdu Tarnapalan · 7/38; 
Sprawozdanie z XIX Zjazdu Tarnapalan · 71/39;
		

/p0102.djvu

			99 
Sprostowania do IV rozdz. "Czortków w latach II wojny światowej 
monografii Marka Ściślaka "Czortków 1522-1946" Wrocław 1993 · 7/34; 
Sprostowania, podziękowania · 69/40; 
Sprostowanie do opracowania pt. "Podchorąży" Władysław Rubin 
w Nr 10. "Głosu Podolan" · 11/34; 
SPROSTOWANIE. · 27/30; 
Stare fotografie · 74/1 ; 
Stary cmentarz · 4/8; 
Stosunki polsko-ukraińskie w II RP · 82/33; 
Stowarzyszenie Uczonych Polskich na Ukrainie · 49/25; 
Strażnik kresowych świątyń · 56/32; 
Syberyjskie zesłanie. Cz. I, - V, · 57/1 ;58/11 ; 59/13; 60/35; 61/32; 
Symboliczna mogiła · 83/8; 
Syn granatowego. (Wspomnienia Sybiraka) Cz. I. II., III. IV, V, VI, VIII, · 
84/13; 85/8; 86/8; 87/6; 88/6; 89/10; 90/4; 
Sytuacja języka polskiego w kościołach rzymskokatolickich na Ukrainie · 
68/16; 
SZANOWNI PAŃSTWO · 75/1; 
SZANOWNI, DRODZY CZYTELNICY · 39/33; 
Szkolne migawki z Czortkowa · 21/29; 
Szkoła spod znaku Merkurego w Czortkawie. · 36/24; 
Sztandar Szarych Szeregów Kręgu Ziemi Załozieckiej · 14/25; 


ś 


Śladami naszej młodości · 1/3; 
Śledztwo zostało wznowione · 46/6; 
Świadek historii · 68/36; 
Świat wiedział o ludobójstwie, ale milczał · 83/1 ; 
Świąteczny sen o Lwowie 38/11 ; 
Świeciła gwiazda na niebie · 19/1 ; 
Święta (rok 1988) · 97/38; 
Święta Góra. Sanktuarium na Ziemi Skałackiej · 67/35; 


T 


Tablica pamięci · 83/11 ; 
Tablica Pamięci na Jasnej Górze · 68/22;
		

/p0103.djvu

			100 
Tajne nauczanie II u Dominikanów w Czortkawie. Cz. I. - Cz. III · 44/5; 
45/16; 46/19; 
Tajne nauczanie w Obwodzie Czortkowskim w okresie okupacji 
hitlerowskiej - wybrane problemy. 1/22; 
Tak było · 8/9; 
Tak było (Wspomnienia Sybiraka z lat 1939 - 1946) Cz. I - IV · 88/35; 
89/39; 90/25; 91/22; 
Tak było i nich pozostanie w pamięci · 90/40; 
Tak było. (Wspomnienia z lat 1939 - 1946) Cz. V - VIII. · 92/21 ; 93/29; 
95/18 ; 
Tak, jak wielu innych. Cz. I. II. · 76/20; 77/13; 
Tam gdzie wody źródlane dają początek rzece Niteć, leżała wieś 
Kretowce · 15/ 7; 
Tamten Wrzesień · 12/0; 
Tamten wrzesień · 66/23; 67/3; 68/2; 69/9; 71/17; 72/19; 
Targ w Borszczawie · 84/26; 
Tarnopol - miasto mojej młodości · 4/30; 
Tarnopol - rys historyczny · 2/3; 
Tarnopol · 50/31 ; 
Tarnopolska harcerka we wrześniu 1939 r. · 24/4; 
Tęsknota · 22/9; 
To warto i należy przeczytać · 2/6; 
To warto przestudiować · 10/7; 
To wydarzyło się w Hukałowcach. · 35/22; 
Towarzystwo Tarnapalan w Żarach · 62/34; 
Tragedii Byczkowiec i Białego Potoku ciąg dalszy. 11/1; 
Tragiczna rocznica... · 2/27; 
Tragiczne wesele w Germakówce pow. Barszczów, woj Tarnopol · 48/10; 
Tragiczny szlak żołnierzy września · 6/1 ; 
Trembowelskie wspomnienia emigranta · 80/24; 
Trembowla · 50/34; 
Trembowla i Warszawa związane z historią sztandarów wojskowych · 
42/5 ; 
Trochę jazłowieckich przypomnień i Jazłowiec dziś! · 5/29; 
Trzy Ziemie · 89/48; 
Trzymając opłatek · 61/25; 
Tu leży zamordowany człowiek" · 58/34; 
Tu Polskie Radio Lwów. 50/7; 
Tymon Zaborowski - poeta "Wieszcz Miodoboru" · 73/32;
		

/p0104.djvu

			101 


u 


Uchwała w sprawie działalności Instytutu Pamięci Narodowej · 54/2; 
Uchwały i rezolucje II Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, przyjęte na 
posiadzeniu plenarnym 1 maja 2001 r. · 49/23; 
Ukryta ręka - ale czyja? · 25/17; 
Upamiętnienia zbiorowych mogił Polaków - Ofiar OUN-UPA w woj. 
tarnopolskim w 2008 r. · 91/36; 
Urodziłem się w Kamieńcu Podolskim. Wspomnienia. Cz.1. - Cz. XIV. · 
31/30; 32/9; 33/6; 34/12; 35/24; 36/19; 38/27; 39/28; 40/21 ; 42/20; 43/24; 
Uwagi do opracowania kol. Adama Majora ps. "Sowa" pt. "Kedyw karze 
i ostrzega" · 7/40; 
Uzupełniam meldunek "Tytusa" z 1945 r. · 11/12; 
Uzupełnienie do relacji o uroczystościach warszawskich w 60. Rocznicę 
Ludobójstwa na Kresach Wschodnich · 60/16; 


w 


W 20 rocznicę śmierci ks. kanonika Bronisława Mireckiego "proboszcza 
Hałuszczyniec" · 75/29; 
W 5 rocznicę śmierci ks. Stefana Niedzielaka · 2/35; 
W 50 rocznicę Sierpnia · 5/0; 
W 55 rocznicę września · 6/11 ; 
W 60 rocznicę krwawego lipca · 71/1; 
W 60 Rocznicę zbrodni OUN-UPA w Małopolsce Wschodniej - 
Konferencja naukowa w Warszawie · 65/10; 
W 60. Rocznicę zbrodni na Polakach w Korościatynie k. Monasterzysk w 
pow. Buczacz · 60/29; 
W 65 rocznicę "powstania czortkowskiego" · 68/18; 
W 80. Rocznicę powstania POW w Czortkawie. · 30/1 ; 
W 90 rocznicę niepodległości (11 listopada 1918 - 2008) · 91/2; 
W 90 Rocznicę powstania "Roty". · 32/1 ; 
W Bajkawcach na Podolu; Cz. I - IX · 84/33; 86/16; 87/11 ; 88/11 ; 89/17; 
90/10; 91/9; 92/3; 93/10; 94/10; 95/1 ; 
W buszu zapomnianego cmentarza · 55/22; 
W Chersoniu i nie tylko · 85/43; 
W Czaharach Zbaraskich pow. Zbaraż · 51/34 
W drodze do Katynia był Husiatyn .96/21; 
W drodze do wolności. 61/15;
		

/p0105.djvu

			102 


W Dzierżoniowie; · 86/42; 
W Germakówce i Krzywczu w pow. borszczowskim. Cd. relacji Stanisława 
Szczerby · 49/7; 
W Husiatynie nad Zbruczem. · 26/27; 
W Kretowcach pomagaliśmy Żydom · 16/25; 
W listopadowe dni · 13/2; 
W Nadolicach Wielkich koło Wrocławia. 1/13; 
W niewoli kłamstwa · 65/11 ; 
W noc wigilijną · 25/1 ; 
W odpowiedzi na apel - relacja ze Skorodyniec w pow. Czortków · 
13/13 ; 
W rocznicę 11 Listopada. 1/14; 
W rocznicę Kainowej zbrodni · 61/23; 
W Sośnicy stanął Pomnik Pamięci! · 8/12; 
W styczniu 1944 r. w Kosowie w pow. czortkowskim · 4/21 ; 
W uzupełnieniu do powyższego · 54/28; 
W Warszawie; · 86/44; 
W Wigilię u "leśnych" · 13/34; 
W Żarach; · 86/43; 
Walka o prawdę · 58/2; 
Walka oSkidel · 70/12; 
Wał Trajana. 76/30; 
Warownia Okopy św. Trójcy. 81/41; 
Warszawianie czasu wojny pamięci czortkawskich gimnazjalistów. 39/1; 
WARTO PRZECZYTAĆ · 64/37; 65/36; 
Ważewski Tadeusz · 81/39; 
WAŻNE INFORMACJE DLA PRENUMERATORÓW · 62/35; 
WESOŁEGO ALLELUJA - Życzenia od Redakcji. · 33/34; 
Wesołego Alleluja. 87/22; 
WESOŁYCH ŚWIĄT · 61/25; 
Wędrówki po kresowych cmentarzach · 61/13; 
Wice-starosta z Horodenki CZ.II · 4/4; 
Widokówki ze Lwowa. · 35/1 ; 
Wieczne odpoczywanie · 91/5; 
Wielkanoc · 87/22; 
Wieś rodzinna - Wasylkowce · 8/30; 
Więcej o tragedii Skorodyniec - wsi w pow. czortkawskim, woj. 
tarnopolskiego Cz. I - III · 40/8; 41/5; 42/8; 
Więcej taktu · 49/26; 
Wigilia 2001 r. · 49/33; 
Wilk gromniczny · 92/2;
		

/p0106.djvu

			103 
Winni są wszyscy, tylko nie UPA · 56/22; 
Winobranie na Ciepłym Podolu. · 30/28; 
Wiosna na Podolu · 87/17; 
Wizyta mieszkańców Dolnego Śląska w rodzinnej wsi Białokiernicy · 
68/24; 
Wojenne straty osobowe dwu polskich wsi - Hrycowiec i Kretowiec w pow. 
zbaraskim. · 28/14; 
Wojna 1939 roku, widziana oczyma ucznia szkoły lotniczej. Cz. I. - Cz. II. · 
36/10; 37/16; 
Wróg w płomieniach. Eksterministyczny prawicowy Związek walki 
rozwija się pomimo zakazu. Wojenny Trening radykałów Przedruk z "Der 
Spigiel" · 54/25; 
Wrzesień 1939 · 24/1 ; 
Wrzesień 1939 roku widziany oczami 12-latka. Cz. I - II · 18/1 O; 19/3; 
Września 17 1939 r. w Romanówce · 77/39; 
Wschodnie losy Polaków... cz. I - III · 4/1 ; 5/1 ; 6/28; 
Wspominam Krzemieniec · 48/32; 
Wspomnienia czortkowiaka sprzed pół wieku · 11/21; 
Wspomnienia granatowego mundurka cz. I, II, · 56/10; 57/8; 
Wspomnienia harcerki · 7/27; 
Wspomnienia i refleksie 90 (prawie) latka - T. Sawicki · 88/45; 
Wspomnienia o żołnierzach AK z Obwodu Buczacz. · 11/29; 
Wspomnienia Podolaka. Cz. I - Cz. IV. 20/28; 21/22; 22/19; 23/15; 
Wspomnienia seminarzystki... · 5/26; 
Wspomnienia z "husiatyńskiego" Podola (1943 - 1945) Cz. I, II, · 98/34; 
99/8 ; 
Wspomnienia z "husiatyńskiego" Podola (1943-1945) · 98/34; 99/8; 
1 00/16; 
Wspomnienia z najbardziej brzemiennej w skutki "podróży" - przesiedlenia 
94/40 ; 
Wspomnienia z najbardziej brzemiennen w skutki "podróży" - 
przesiedlenia · 94/40; 
Wspomnienia z obrony Lwowa 1918-1919. · 37/5; 
Wspomnienia z pielgrzymki do Winiatyniec · 92/31 ; 
Wspomnienia z Romanówki · 57/30; 
Wspomnienia z Syberii 1939 - 1946. 51/8; 
Wspomnienia z uroczystości pogrzebowych Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie · 52/17; 
Wspomnienia z walk na Wale Pomorskim... · 70/28; 
Wspomnienia ze Stryjówki - cz. I - X · 12/22; 14/20; 15/26; 16/9 ; 17/27; 
18/23; 19/13; 20/11 ; 21/10; 22/10;
		

/p0107.djvu

			104 
Wspomnienia znad Zbrucza. Cz. I · 12/17; 
Wspomnienie kresowiaka zZałaziec · 67/24; 
Wspomnienie o dniu 3 Maja na Podolu w 1939 r. · 46/2; 
Wspomnienie o Teatrze Pokucko - Podolskim · 5/21; 
Wspomnienie uczennicy o Profesorze Józefie Opackim · 83/35; 
Wspomnienie z okresu walk w Szarych Szeregach i Plutonie 
Samoobrony w latach 1943-45 oraz o ucieczce z Załozic w 1945 r. · 
52/8 ; 
Wspomnień czar. · 78/28; 
Wspólnota Żydowska w Kopyczyńcach woj. tarnopolskie. Cz. I · 24/15; 
Współżycie Polaków z Rusinami na Ziemi Czerwieńskiej - tzw. Galicji 
Cz. I · 93/3; 
Współżycie Polaków z Rusinami na Ziemi Czerwieńskiej w tzw. Galicji 
Cz. II · 95/33; 
WŚRÓD WYDAWNICTW · 19/31; 20/35; 24/32; 26/34; 28/35; 30/10; 
37/36; 38/35; 41/35; 43/35; 46/18; 59/37; 62/37; 
Wydarzenia z lat 1937 -1945 w woj. tarnopolskim na przykładzie miasta 
i powiatu Brzeżany · 64/14; 65/20; 66/23; 
Wyjątek z pamiętnika ks. Kazimierz Niedzwiedzia proboszcza parafii 
Ostapie w pow. skałackim · 23/27; 
Wypędzeni (Wspomnienia z oblężonego Tarnopola) · 93/39; 
Wyrok Sądu Najwyższego · 23/5; 
Wyróżniony czortkowianin inż. arch. Tadeusz Czajkowski z Brzegu · 43/33; 
Wyrzucili nas · 92/28; 
"Wywezty! Wywezty!! (Exodus spod Ihrowicy na Syberię) · 63/6; 


x 


14-ta no c .90/38; 
1993 - 1998 - 5 lat "Głosów Podolan" ! · 33/1 ; 
12 Pułku ułanów Podolskich · 42/1 ; 
17 Września · 78/1 ; 90/1 ; 
50-lecie kapłana kresowiaka i spotkanie swojaków · 1/8; 
1 września 1939 roku · 6/4; 
100 - rocznica Konstytucji 3 Maja w Czortkawie · 10/2; 
IX Kluczbarska Pielgrzymka kresowa śladami przodków Cz. 1., II., III. · 
71/3; 72/11 ; 73/10; 
X Seminarium "Potrzeby kulturalne dzieci Polskich na Wschodzie" · 49/24; 
XI Zjazd Tarnapalan · 23/34; 
XII Zjazd Tarnapalan. · 29/28;
		

/p0108.djvu

			105 


XIII Zjazd Tarnapalan. · 35/29; 
XIV Zjazd Tarnapalan · 42/31 ; 
XV Zjazd Tarnapalan · 47/23; 
XXI Zjazd Tarnapalan · 84/31 ; 


z 


Zabytki sakralne ziemi tarnopolskiej w Warszawie · 66/2; 
Zachodnim szlakiem przez obozy jenieckie. Cz. I - IV, Cz. astat. · 44/13; 
45/4; 46/8; 47/10; 48/2; 
Zachowajmy Złoczów w pamięci · 81/29; 
Zachowana fotografia ze spotkania łączniczek AK w Kretowcach · 
54/1 7; 
Zaduma przy opłatku · 73/25; 
Zaduszki podolskie · 73/1 ; 
Zagłada Korościatyna · 60/30; 
Zagłada polskiej wsi Huta Pieniacka · 55/10; 
Zaleszczyki · 50/36; 
Załoziecki zastęp Szarych Szeregów · 13/24; 
Załoźce · 1 3/22; 
Zanotowane przed 55 laty. · 31/ 6; 
Zasłużyli na pamięć: Bronisław Żeglin, Julian Petryczek, Zdzisław Baziuk- 
Horwath · 47/35; 
Zatarte mogiły · 62/29; 
ZAWISTOWSKA Kazimiera poetka z Supranówki · 55/25; 
Za Zbruczem w latach 3D-tych Cz. I, II, · 90/32; 91/30; 
Zazdroszczę ptakom... · 2/1 ; 
Zbaraż · 50/37; 
Zbaraż i okolice · 22/1 ; 
Zborów · 50/39; 
Zbrodnia w Pletenicach · 51/33; 
Zdawało się, że pomarli a oni... żyją · 8/10; 
Zdążyłem do Berlina przed zakończeniem wojny · 16/36; 
Zdecydowała się wysiąść aby inni mogli wrócić · 76/26; 
Z "Drucikami" na kierunku budziszyńskim · 10/5; 
Ze wspomnień o działalności konspiracyjnej w Czortkawie podczas 
okupacji · 45/24; 
Zgubiła się dziewczyna · 90/43;
		

/p0109.djvu

			106 
Ziemia skałacka w przededniu II Wojny Światowej Cz. I. - Cz. II. · 40/28; 
41/14; 
Zjazd koleżeński tarnapalan · 1/11 ; 
Z książką "Zakola Pamięci" u prymasa Polski · 86/12; 
Zlot środowiska Żołnierzy Samoobrony Polskiej Na Kresach Wschodnich 
· 83/14; 
Złoczów · 50/40; 
Zmiana ról · 92/39; 
Z mojego pamiętnika - wspomnienia z lat 1940 - 1945. Cz. I. - Cz. VIII. · 
37/11 ; 38/30; 39/8; 40/2; 41/10; 42/13; 43/2; 
Z mojego pamiętnika... · 2/13; 
Z OSTATNIEJ CHWILI apel ze Zbaraża. · 34/36; 
Z pamiętnika legionisty Cz. I. - VI · 74/20; 75/9; 76/6; 77/5; 78/9; 79/7; 
80/3; 
Z podolskiego jaru · 19/2; 
Z prwadziwego zdarzen ia... · 8/1 ; 
Znad Seretu · 1/21 ; 
Zwiastun wydania "Wspomnień serdecznych oCzortkowie" · 1/27; 
Z ziemi Tarnopolskiej do Świętokrzyskiej · 73/21 ; 
Z ŻAŁOBNEJ KARTY. 51/35 52/32; 53/34; 54/31; 55/40; 56/35; 57/40; 
59/42; 60/43; 61/36;62/37; 63/39; 64/39; 67/43; 68/38; 69/40; 70/34; 
72/40; 73/40; 74/36; 76/36; 


ż 


Żeby pamiętać skąd się wyszło I, II, III 57/14; 58/19; 59/19; 
Żołnierskie drogi. · 36/31 ; 
Żołnierze Armii Krajowej Ziemi Buczackiej · 100/36; 
Żołnierze KOP" · 3/8; 
Żołnierze wyklęci" · 5 (55/17); 
Żurawie 91/8 
Życiorys niepokornej Polki Cz. I - Cz. III · 47/25; 48/16; 49/10; 
Życzenia świąteczne · 2/1 ; 13/37; 19/1 ; 21/1 ; 25/1 ; 27/1 ; 37/0; 49/32; 
63/25; 73/24; 75/35; 99/17; 
Żytomierskie wspomnienia sprzed lat... · 5/32.
		

/p0110.djvu

			107 


Nekrologi 


śp. Adamiak Józef · 39/35: 42/24; 
śp. Adamski Kazimierz · 70/38; 
śp. Andruchów Marian · 35/33; 35/35; 
śp. Andruchów Zbigniew · 97/51 ; 
śp. Antkiewicz Mieczysław ps. "Dereń" · 36/34; 
śp. Baj Anna Maria · 52/33; 
śp. Baj Franciszek · 60/43 
śp. Baj Kazimierz · 54/32; 
śp. Baj Paweł · 44/28; 
śp. Baj Piotr · 90/49; 
śp. Bandura Władysław · 35/33; 36/35; 
śp. Baraniecka-Kubicka Irena · 86/51 ; 
śp. Bay Anna Maria · 51/35; 
śp. Baziuk-Horwath Zdzisław · 47/35; 
śp. Bednarowski Władysław 54/31 ; 
śp. Berg Irena działaczka Pol. Tow. Kult. Ośw. w Tarnopolu · 74/36; 
śp Bielecki Janusz · 97/48; 
śp. Bieniaszewski Marian · 76/40 
śp. Bereżyński Roman · 97/46; 
śp. Błażyński Zbigniew Jerzy · 19/34; 
śp. Błyszczuk Kazimierz płk. 92/49; 
śp. Bochner Jerzy · 30/34; 
śp. Bolesław Kratus · 26/35; 
śp. Bugajska Aurelia · 32/36; 
śp. Chabin Andrzej mgr · 68/38; 
śp. Chmieluk Stefania · 68/38; 
śp. Chodyńska Irena - Irka Halkiewicz · 44/29; 
śp. Chojecki Hipolit dr · 81/51 ; 
śp. Chorzępa Edward · 62/40; 
śp. Ciszewski Franciszek · 84/47; 
śp. Czerwiński Kazimierz · 44/31 ; 
śp. Czop Jan mgr · 56/39; 
śp. Denisow Nina · 24/33; 
śp. Domaradzka Maria (Maryla Bilińska) · 56/35; 
śp. Domaradzki Tomasz · 55/40 
śp. Donigiewicz z Rasławskich Adela · 61/36;
		

/p0111.djvu

			108 


śp. Duch Stanisław · 90/44; 
śp. Dudziński Zbigniew inż. · 86/50; 
śp. Fleming J. · 42/34; 
śp. Franczyszyn Józef · 70/37; 
śp. Gardzielik-Gidzifiska Zofia · 87/52; 
śp. Gołębiowska Maria · 39/36; 
śp. Grubman Adam · 69/39; 
śp. Hawlicki Mieczysław · 67/3; 
śp. Herman-Zakrzewska Barbara · 82/44; 
śp. Horwath Michał Władysław · 48/30; 
śp. Hrymniak Jan · 42/34; 42/35; 
śp. Huculak Adam · 26/35; 
śp. Jagielicz Kazimierz · 82/45; 
śp. Jagielicz Wojciech · 62/39; 
śp. Jagiellicz Michał · 23/38; 
śp. Jakubowski Roman mgr inż. · 70/39; 
śp. Janicki Jerzy · 84/46; 
śp. Jaroszewski Szczepan Adolf 0.0. · 53/34; 
śp. Kalicka Barbara M. mgr · 90/45; 
śp. Kańska-Opacka Janina · 86/50; 
śp. Karwackim Jan · 24/32; 25/34; 
śp. Kędzierski Tadeusz pułkownik · 55/40; 
śp. Kędzierski Władysław · 45/33; 
śp. Korczyński Jan ks. kanonik · 53/ 35; 
śp. Karman Aleksander dr · 67/43; 
śp. Kossowska Maria z d. Rosłanowska mgr 94/50; 
śp. Kowalska Jadwiga z d. Nowakowska mgr 94/49; 
śp. Kozak-Litwifiska Jadwiga (Wiśka) · 90/44; 
śp. Krokowskim Zbigniew · 30/34; 
śp. Krzemińska Anna inż. 8247; 
śp. Krzyszowski Czesław gen. dyw. dr inż. · 82/48; 
śp. Kubów Józef płk mgr inż. · 88/52; 
śp. Kurasiewicz Jan · 81/47; 
śp. Kurasiewicz Piotr. 57/40; 
śp. Łapszewicz Zofia, Zosia Schneider · 44/28; 
śp. Łuczyńska Janina, Niusia Martiukówna · 46/31 ; 
śp. Łukasiewicz Bolesław · 84/48; 
śp. Madej z Horodyskich Stefania inż. · 61/37; 
śp. Major Adam · 19/33;
		

/p0112.djvu

			109 


śp. Marczak Zygmunt · 30/34; 
śp. Mizgała-Gilewicz Marta · 69/38; 
śp. Młotecki Piotr · 59/44; 
śp. Moroz Maria "Miriam", "Piastowicz" · 81/49; 
śp. Mroczka Józef dr płk · 68/38; 
śp. Murmyło Piotr · 35/33; 
śp. Muszyńska Stanisława · 84/44; 
śp. Muszyński Stanisław · 56/36; 
śp. Muszyński Stanisław ps. "Vickers" · 32/34; 
śp. Myślicka-Hilton Stanisława · 86/485; 
śp. Nejwer Bronisław · 74/39; 
śp. Niedzielak Stanisław · 2/35; 
śp. Obmiński Lesław mgr · 84/51 ; 
śp. Oczko Irena z d. Ćwiąkalska · 92/43; 
śp. Ogielski Romuald · 86/49; 
śp. Ornatowski Zbigniew · 42/34; 
śp. Orszulakowa Jadwiga · 98/51 ; 
śp. Ostrowski Tadeusz ps. "Oset" · 54/32; 54/33; 
śp. Pawłowski Stanisław ps. "Kwoka" · 36/34; 
śp. Petryczek Julian · 47/33; 
śp. Piotrowski Eugeniusz · 88/51 ; 
śp. Plecan Kazimierz · 26/35; 
śp. Podleska Jadwiga "Berberys" · 44/34; 
śp. Poliszczuk Wiktor dr hab. - przyjaciel Polaków · 92/46; 
śp. Popiel-Barczykowa Ewa · 44/31 ; 44/33; 
śp. Popiel-Majchrzak Anna · 56/40; 
śp. Popławski Janusz ks. · 54/35; 
śp. Racławski Fryderyk · 74/38; 
śp. Rakowski Stanisław · 44/30; 
śp. Ratajski Wojciech · 39/35; 
śp. Rudnicki Stanisław · 82/46; 
śp. Ruszczyc Barbara · 49/36; 
śp. Rybicki Józef · 34/35; 
śp. Samira Włodzimierz · 24/34; 
śp. Sawczyn Józef · 19/34; 
śp. Sawickiej Janina · 28/36; 
Schonberg-Górski Michał · 84/49; 
śp. Semeńczuk Antoni · 20/34; 
śp. Siecińska Maria Isia Litarawicz · 44/28; 
śp. Siedlecki Adam · 28/36; 
śp. Siegel Franciszek · 24/34; 25/34;
		

/p0113.djvu

			110 


śp. Simon Kazimierz · 26/35; 
śp. Skokuń Tadeusz · 54/36; 
płk Skotnicki dr Stanisław Zbigniew · 86/50; 
śp. Słuczan-Orkusz Kazimierz ks. kan. · 81/48; 
śp. Snarski Adam · 31/12; 
śp. Sojka Józef Witold · 42/34; 
śp. Sokaiski Albin Antoni · 44/29; 
śp. Solarska-Dziduszko Danuta · 26/35; 
śp. Solarski Juliusz · 22/34; 
śp. Stopa Irena · 19/32; 
śp. Staszek Jerzy · 44/35; 
śp. Strumiński Józef Michał · 26/35; 
śp. Styblińska z Hrankowskich Józefa · 62/37; 
śp. Antoni Suchoroiski płk mgr inż. .95/50; 
śp. Surowiecki Stanisław · 61/38; 
śp. Suszyło Kalikst ojciec OP · 92/49; 
śp. Świątkiewicz Fryderyk · 52/32; 
śp. Świątkowski Eugeniusz · 20/35; 
śp. Szejanowski Marceli · 48/35; 
śp. Szmigielski Adam · 48/35; 
śp. Tomaszewski Mikołaj (Kola) · 63/39; 
śp. Trzciński Kazimierz "Juhas" dr med. · 60/43; 
śp. Walbiner Wiktoria (Tuśka Noworolska) · 56/37; 
śp. Walendziak Stanisław · 44/35; 
śp. Walentyński Zbigniew · 48/34; 
śp. Wisiecki Tadeusz · 59/42; 
śp. Wiśniewska Stanisława · 97/47; 
śp. Wiśniewski Tadeusz mgr inż. · 53/35; 
śp. Wiśniowska Teresa - Siostra Maria Agnieszka · 76/39; 
śp. Wnuk z.d. Janikawska Maria ps. "Mania" · 52/33; 
śp. Woźniak Marian · 97/50; 
śp. Zachemba Jakub Dominik · 81/46; 
śp. Zaleski Antoni · 34/34; 
śp. Zaleski Jan · 34/34; 
śp. Ziobrowski Julian mgr · 90/46; 
śp. Złoczański Zygmunt (Mundek) · 56/38; 
śp. Żmud Władysław "Lech" · 60/44; 
śp. Żmuda, Lena Wierzbicka Helena · 46/31 ; 46/32; 
śp. Żółkiewski Adam Adolf · 86/50.
		

/p0114.djvu

			111 


Wspomnienia 


Wspomnienia o kapelanie kresowym ks. kanoniku Bronisławie Mireckim 
· 74/9; 
Wspomnienie o Koledze Franciszku Łukomskim ps. "Pisarz" · 22/34; 
Wspomnienie o Snarskim Adasiu - List Małżonki do Prezes Klubu. · 31/12; 
Wspomnienie o śp. Adamiuku Antonim · 39/35; 
Wspomnienie o śp. Andruchowie Marianie · 35/33; 35/35; 
wspomnienie o śp. Baj Pawle · 44/28; 
Wspomnienie o śp. Bandurze Władysławie · 35/ 33; 36/35; 
Wspomnienie o śp. Bochnerze Jerzym · 30/34; 
Wspomnienie o śp. Bor-Machowskiej Irenie · 68/39; 
wspomnienie o śp. Bugajskiej Aurelii · 32/36; 
Wspomnienie o śp. Chodyńskiej Irenie Irka Halkiewicz · 44/29; 
Wspomnienie o śp. Czechowiczu Kazimierzu profesorze dr hab. 1926 - 
1999 · 46/33; 
Wspomnienie o śp. Czerwińskim Kazimierzu · 44/31; 
Wspomnienie o śp. Denisow Ninie · 24/33; 24/35; 
wspomnienie o śp. Flemingu J. · 42/34; 
Wspomnienie o śp. Gołębiowskiej Marii · 39/35; 
Wspomnienie o Janie Grendziszu 57/37; 
Wspomnienie o śp. Hrymniaku Janie · 42/35; 
Wspomnienie o śp. Huculaku Adamie · 26/35; 
Wspomnienie o śp. Jagielliczu Michale · 23/36; 
Wspomnienie o śp. Karwackim Janie kpt. rez. · 24/32; 
Wspomnienie o śp. Kędzierskim Władysławie · 45/33; 
Wspomnienie o śp. Kratus Bolesławie · 26/35; 
wspomnienie o śp. Krokowskim Zbigniewie · 30/29; 
Wspomnienie o śp. Łapszewicz Zofii, Zosia Schneider · 44/28; 
wspomnienie o śp. Łuczyńskiej Janinie Niusia Martiukówna · 46/31; 
Wspomnienie o śp. Marczaku Bolesławie Zygmuncie · 30/29; 
Wspomnienie o śp. Murmyło Piotrze - Gustawie · 35/34; 
Wspomnienia o śp. Muszyńskim Stanisławie ps."Vickers".. 32/34; 
Wspomnienia o śp. Nakoniecznikoff-Klukowskim Przemysławie inż. · 
80/50 ; 
Wspomnienie o śp. Ornatowskim Zbigniewie · 42/34; 
Wspomnienie o śp. Ostrowskim Mieczysławie inż. · 79/51; 
Wspomnienie o śp. Ostrowskim Mieczysławie inż. · 79/51; 
Wspomnienie o śp. Plecanie Kazimierzu · 26/35; 
Wspomnienie o śp. Podleskiej Jadwidze "Berberys" · 44/34;
		

/p0115.djvu

			112 
Wspomnienie o śp. Popiel-Barczykowej Ewie · 44/31; 44/33; 
Wspomnienie o śp. Prusie Edwardzie prof. dr hab. · 87/50; 
Wspomnienie o śp. Rakowskim Stanisławie · 44/30; 
wspomnienie o śp. Ratajskim Wojciechu · 39/35; 
Wspomnienie o śp. Rogowskim Stanisławie · 10/30; 
Wspomnienie o śp. Rybickim Józefie · 34/ 34; 
Wspomnienie o śp. Samira Włodzimierzu płk. br. panc. · 24/33; 
Wspomnienie o śp. Sawickiej Janinie · 28/ 36; 
Wspomnienie o śp. Semeńczuku Antonim · 20/34; 
Wspomnienie o śp. Siecińskiej Marii, Isia Litarawicz · 44/28; 
Wspomnienie o śp. Siedleckim Adolfie · 28/ 36; 
Wspomnienie o śp. Siegel Franciszku · 24/34; 
Wspomnienie o śp. Simonie Kazimierzu · 26/35; 
Wspomnienie o śp. Sojce Witoldzie Józefie · 42/35; 
Wspomnienie o śp. Sokalskim Albinie Antonim · 44/29; 
Wspomnienie o śp. Solarskiej-Dziduszko Danucie · 26/35; 
Wspomnienie o śp. Solarskim Juliuszu mgr inż. · 22/34; 
Wspomnienie o śp. Sośnickim Kazimierzu · 76/38; 
Wspomnienie o śp. Staszek Jerzym · 44/35; 
Wspomnienie o śp. Strumińskim Józefie Michale · 26/35; 
Wspomnienie o śp. Styblińskiej Józefie z Hrankowskich · 62/37; 
Wspomnienie o śp. Szmigielskim Adamie płk. · 48/35; 
Wspomnienie o śp. Świątkowskim Eugeniuszu · 20/35; 
Wspomnienia o śp. Tkaczewskim Władysławie prof. · 80/51 ; 
Wspomnienie o śp. Tomaszewskim Mikołaju (Koli) · 63/39; 
Wspomnienie o śp. Trzcińskim Kazimierzu "Juhasie" dr med. · 60/43; 
Wspomnienie o śp. Walendziaku Stanisławie · 44/35; 
wspomnienie o śp. Walentyńskim Zbigniewie · 48/34; 
Wspomnienie o śp. Wałku Tadeuszu · 76/36; 
Wspomnienie o śp. Wierzbickiej-Żmud Helenie · 46/32; 
Wspomnienie o śp. Wisieckim Tadeuszu mjr · 59/42; 
wspomnienie o śp. Zaleskim Antonim · 34/ 34; 
Wspomnienie o śp. Zaleskim Janie · 34/ 34; 
Wspomnienie o śp.: Irenie Stopa, Adamie Major, Józefie Sawczyn, 
Zbigniewie Jerzym Błażyńskim · 19/34; 
Zasłużyli na pamięć: Bronisław Żeglin, Franciszek Studziński, Julian 
Petryczek 47/31 .
		

/p0116.djvu

			113 


Kondolencje 


Wyrazy współczucia Kol. Danusi Butrównej-Stancel -Koleżanki i Koledzy 
z gimnazjum w Czortkawie i Członkowie Klubu "Podole" · 22/34; 
Wyrazy współczucia pani Zofii Świątkiewiczowej · 52/33; 
Wyrazy współczucia kol. Halinie Szmigielskiej - Zarząd i członkowie Klubu 
"Podole" · 48/35; 
Wyrazy współczucia Kol. Marysi Żeglickiej-Stencel - Koleżanki i Koledzy 
z Gimnazjum i Liceum · 19/35 
Wyrazy współczucia kol. Róży Sokołowskiej - Członkowie Klubu "Podole" · 
45/32 ; 
Wyrazy współczucia kol. Stanisławowi Muszyńskiemu - Kol. kol. 
Czortkawianie i członkowie Klubu "Podole" · 45/32; 
Wyrazy współczucia Kol. Tadeuszowi Błażyńskiemu Grono koleżeńskie 
z Gimnazjum i Liceum im. J. Słowackiego w Czortkawie · 19/35; 
Wyrazy współczucia p. Emilii Staszek - Czortkawianie z Klubu "Podole" · 
45/32 ; 
Wyrazy współczucia p. Wiesławowi Barczykowi - Ks. Roman Stadnik prob. 
parafii w Skałacie oraz Podolanie z parafii Jemielno i Wąsosz · 45/32; 
Wyrazy współczucia prof. Wiesławowi Barczykowi - Członkowie Klubu 
"Podole" · 45/31 ; 
Wyrazy współczucia Rodzinie śp. Marcelego Szejanowskiego Członkowie 
Klubu "Podole" · 48/35.
		

/p0117.djvu

			114
		

/p0118.djvu

			115 


SPIS TREŚCI 


Bibliografia od nr 1 do 100 ...................................................1 
Indeks nazwisk autorów..................................................... 71 
I ndeks tytułów..................................................................... 81 
Nekrologi..........................................................................1 07 
Wspom nienia................................................................... .111 
Kondolencje..................................................................... .113