/573.djvu

			IX 


Szpitale, Ubezpieczalnie Spolecz., 
Ośrodki. Zdrowia, Przychodnie 
samodzielne., Państw. Szkola Big. . .. 
L........ na ft!ł 


. 


. 


, 
. 


:J!' . 


'
 
, 


" 
 , 


o;; 


. . 
"" 1-' ... I ' 


'"  "' 
:: ." - 


.- "- 
 
. J; ",_:. 


, . 
..P I A S T O W". 


WARSZAWA. UL ZLaTA Nr
. TELEFON 562.60 


...".. ", , 
'i
 , ..,ł 
_". f-:..- 
L._. 
." !II 


.... . W . l!"'f'I . ..,.,
		

/574.djvu

			NOWE KRAJOWE PREPARATY 
OTRZYMANE Z POLSKIEGO SUROWCA 
W Chem.-Farmac. Zakladach Przemysłowo-Handlowych 
L. NASIEROWSKI 


WAR S Z-AWA 


KALISKA 9 


ADYSMENO tabl. - Przeciw bolesnemu miesiączkowaniu. Usu- 
. 
wa wszelkie dolegliwości związane z okresem. 
ANNOGEN "BORUTA'" - tabl., pasta, przysypka, mydło, wata, 
gaza, opatrunki. - Silnie ba
teriobójczy, nieszkodliwy dla 
ustroju. Odkaża, odwania, ułat\via gojenie się ran. 
BISMOHYDROL - amp., słoiki. - Biały wodoi
otlcnek bizmutu 
w zawiesinie olejowej. Energiczna kuracja pl"zeci\vkiłowa. 


CALCINAPHT sir. i draż. - (sulfonaftenian wapnia). Zwalcza 
stany zapalne dróg oddechowych. środek dezynfekujący 
i ułatwiający wykrztuszanie. 
CHOLOPEPTON - gran. - Wielopeptony n1agnezu z glikocho.. 
lanem sodu. Działa żółciopędnie, reguluje funkcje wątroby. 
EXHEPATIUM amp. i syrop. - Odbiałczony wyciąg ze świeżej 
wątroby cielęcej. Powoduje szybką regenerację kr\vi, 
. . 
wzmacnIa organIzm. 
HEP AMUSCOL - syrop. - Wyciąg z \vątroby i sok z mięśni 
wołu. Pobudza narządy krwiotwórcze, wzmacnia orga- 
nizm, powodując szybki przyrost na wadze. 
DIGESTAN - draż. - Sekretyna żołądkowa i jelitowa, wysu- 
szona śluzówka żołądka i jelit, węgiel, żółć, agar. W zapar- 
ciach i innych zaburzeniach w trawieniu. 
SPLENDOTHELAN draż. - Wyciąg ze śledziony i uI{ładu sia- 
teczkowo - śródbłonkowego. Immunobiologiczna kuracja 
przeciwrakowa. Zapobiegawcza i lecznicza. 
SYMPHYTAN - Stabilizowany sok świeżego żywokostu K. Po- 
budza komórki do regeneracji, zwalcza stany nieżywotne 
i krwotoczne dróg oddechowych i pokarmowych. I
		

/575.djvu

			SZPITALE 


M. Warszawa 


Ul. Elektoralna 12 - I Klinika Chorób Wewnętrznych, państw. 
" Nowogrodzka 59 - II Klinika Chorób Wewnętrznych, państw. 
" Nowogrodzka 59 - I Klinika Chirurgiczna, państw. 
" Elektoralna 12 - II Klinika Chirurgiczna, państw. 
" Litewska 16 - Klinika Chorób Dziecięcych, państw. 100 łóż. 
" Elektoralna 12 - Klinika Chorób Gardła, Nosa i Uszu, państw. 
" Nowogrodzka 59 - Klinika Chorób Nerwowych, państw. 
" Lindley'a 4 - Klinika Chorób Ocznych, państw. 
" Koszykowa 82a - Klinika Chorób Wenerycznych i Skórnych, państw. 
80 łóż. 
" Konwiktorska 7 - Klinika Chorób Umysłowych, państw. 
" Starynkiewicza 3 - Klinika Położniczo - Ginekologiczna, państw. 
" Marszałkowska 149 - Klinika Chirurgiczno - Stomatologiczna, państw. 
25 łóż. 
" Rakowiecka 37 - Szpital więzienny, państw. wewn., wener., psych. 
140 łóż. 
,. Dzielna 24/26 - 
" Daniłowiczowska 
23 łóż. 
" Brzeska 12 - Szpital Kolejowy św. Wojciecha, państw. ogólny, 100 łóż. 
" Lindley'a 4 - Szpital Dz. Jez., samorząd., ogólny 1020 łóż. 
" Elektoralna 12 - Szpital św. Ducha, samorz., ogólny, 380 łóż. 
" Krak. Przedm. 24 - Szpital św. Rocha, samorz., ogólny, 120 łóż. 
" Plac Weteranów 4 - Szpital Przemienienia Pańskiego, samorz., ogólny, 
590 łóż. 
" Wolska 37 - Szpital św. Stanisława, samorz., zakaźny, 600 łóż. 
" Dworska 17 - Szpital Starozakonnych, samorz., ogólny, 1174 łóż. 
" Płocka 26 - Szpital Wolski, samorz., ogólny, 455 łóż. 
" Książęca 2 - Szpital św. Łazarza. samorz., wewn., wener., skórny, 
750 łóż. 
" Bonifraterska 12 - Szpital św. Jana Bożego, samorząd., psychiatryczny, 
370 łóż. 
" Leszno 136 - Szpital im. Karola i Marii dla dzieci, samorząd., dziecię- 
cy, 131 łóż. 
" Smolna 8 - Instytut Oftalmiczny, samorz., oczny, 82 łóż. 


. 


Szpital Więzienny, państw. chirurg., ginek. 60 łóż. 
7 - Szpital Więzienny, państw. wener. dla kobiet, 


'- 


1
		

/576.djvu

			Ul. Karowa 2a - Zakład Położniczy im. ks. Anny Mazowieckiej, samorz., 
położn., 150 łóż. 
" Żelazna 90 - Zakład położniczy św. Zofii, samorz., położn., 90 łóż. 
.. Śliska 51 - Szpital dla Dzieci im. Bersonów i Baumanów, społ. dzie- 
cięcy, 140 łóż. 
" Karmelicka 10 - Szpital Ewangelicki, społ., ogólny, 200 łóż. 
" Kopernika 43 - Warszawski Szpital dla Dzieci, społ., dziecięcy, 200 łóż. 
" Smolna 6 - Szpital Polskiego Czerwonego Krzyża, spoI., ogólny, 150 łóż. 
" Wawelska 15 - Szpital Instytutu Radowego im. Marii Skłodowskiej _ 
Curie, społ., rad i rentgen., 84 łóż. 
" Solec 93 - Szpital Ubezpieczalni Społecznej, społ., ogólny, 306 łóż. 
" Goszczyńskiego l - Szpital św. Antoniego SS. Elżbietanek, społ., ogól- 
ny, 122 łóż. , 
" Jerozolimska 51 - Lecznica Związkowa "Omega", prywatna, chir., gin., 
poł., 28 łóż. 
" Chmielna 34 - Lecznica dla chorych chirurg. i ginek. dr med. A. 80- 
łowiejczyka, pryw., cmr. i ginek., 25 łóż. 
" Żabia 3 - Lecznica dr M. Hurwicza, pryw., chirurgiczna, 1Q łóż. 
" Topiel 14 - Lecznica św. Antonie
o, Tow. Opieki nad Chorymi Nieza- 
możnymi, spoI., chirurg., 20 łóż. 
" Złota 3-Zakład chirurg.-ginekolog. "Zdrowie", pryw., chir., gin., 40 łóż. 
.. Tłomackie 4-Zakład urologiczny dr med. A. }'ryszmana, pryw., urolog., 
25 łóż. 
" Hoża 80 - Sanatorium św. Józefa, Tow. Pielęgnowania chorych, społ., 
wewn., chirurg., 80 łóż. 
" Senatorska 24 - Zakl. dla chorych na oczy dr med. W. Kępińskiego, 
pl"yw., oczny, 5 łóżek. 
" Dolna 17 - Lecznica dla psychicznie i nerwowo chorych .,Mariówka", 
pryw., nerw., psychiatr., 24 łóż. 
" Górska 16 - Lecznica dla nerwowo i umysłowo chorych K. L. Zieliń- 
skiego, pryw., nerw., psychiatr., 16 łóż. 
" Hoża 76 - Lecznica "Macierzyństwo", społ., poł., gin., 22 łóż. 
" Marszałkowska 45 - Warszawski Zakład Ginekologiczny, pryw., pol., 
ginek., 30 łóż. 
" Chmielna 50 - Prywatny Zakład Ginekologiczno - położniczy ",Mater- 
nite", pryw., poł., gin., 10 łóż. 
" Jasna 8 - Zakład Ginekologiczno - Akuszeryjny, pryw., gin., poł., 10 łóż. 
" Marszałkowska 59 - Akuszeryjna Lec
nica K. Nowialisowej, pryw., 
położ., 5 łóż. 
" Ceglana 17 - Zakład Ginekologiczno-Położniczy żydowskiegO' Towarzy- 
stwa Pomocy Niezamożnym Matkom, spoI., położ., 45 łóż. 
" Twarda 35 - Zakład Ginekologiczno - Położniczy Tow. Wspierania 
Biednych Położnic, spoI., położ., 20 łóż. 
" Kępna 13 - Zakład Położniczy Tow. Wspierania Biednych Położnic, 
społ., położn., 10 łóż. 
" Sienna 27 - Prywatny Zakład Położniczo - Ginekologiczny "Vi ta". 
pryw., pol., ginek., 32 łóż. 
" Zgoda 1 - Zakład Urologiczny dr Szenkiera, pryw., urolog., 12 łóż. 
" Graniczna 8 - Lecznica Radiologiczna "Radon", pryw., radiolog., 16 łóż. 
,. Hoża 23 - Lecznica Chirurgiczno - Ginekologiczna dr E. Miszurskiego, 
pryw., chir., gin., 16 łóż. 


2
		

/577.djvu

			UJ. Polna 30 - Prywatna Lecznica Oczna, pryw., oczna, 10 łóż. 
.. Chmielna 35 - Zakład Położniczo - Ginekolog. "Opieka", pryw., poł., 
gin., 25 łóż. 
.. Nowogrodzka 20 - Zakład Akuszeryjno - Ginekologiczny i Chirurg.. dr 
med. S. Kamińskiego, pryw., poł., gin., chir., 9 łóż. 
Długa 31 - Zakład Położniczo - Ginekologiczny "Pomoc", pryw., pot, 
gin., 15 łóż. 
Zielna 35 - .Zakład Urologiczny dr med. Endelmana, pryw., urolog., 
10 łóż. 
Targowa 71 - Prat5ki Zakład Położniczo - Ginekolog., pryw., poł., gin., 
11 łóż. 
,. Wilcza 27 - Zakład Chirurgiczny dr med. P. Goldsteina, pryw., chirurg., 
19 łóż. 
Ząbkowska 42 - Zakład Położniczy oraz Lecznica dla Kobiet dr med. 
S. Zamkowego, pryw., poł., ginek., 7 łóż. 
Zielna 15 - Zakład Chirurgiczno - Laryngolog. i Urologiczny"Unitas", 
pryw., chir., laryng., urolog., 25 łóż. 
Jerozolimska 41 - Zakład Rozpoznawczo - Leczniczy, pryw., ogólny, 
11 łóż. 
Lwowska 13 - Zakład Położniczo - Ginekologiczny "Sano", pryw., pol., 
gin., 20 łóż. 
Moniuszki 7 - Zakład Położniczo - Ginekologiczny "śródmiejski", pryw., 
poł., gink., 12 łóż. 
Racławicka 115-- Zakład dla nerwowo i psychicznie chorych "Anima", 
pryw., nerwowo - psychiatr., 36 łóż. 


Woiew6dztwo Warszawskie 


(
rodzisk, pow. błoński - Szpital Więzienny, państw., psychiatryczny, 
50 łóż. 
Grodzisk, pow. błoński - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 35 łóż. 
Karolin, pow. błoński - Sanatorium Karolin, społ., nerwowe, 43 łóż. 
żyrardów, pow. błoński - Szpital Tow. Zakładów żyrardowskich Sp. Akc., 
pryw., ogólny, 50 łóż. 
Ciechanów - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 50 łóż. 
Działdowo - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 52 łóż. 
Gostynin, - Szpital Powiatowy św. Antoniego, samorz., ogólny, 65 łóż. 
{"riJstynin - Szpital dla psychicznie i nerwowo chorych, samorz., psychia- 
tryczny, 400 łóż. 
Grójec - Szpital św. Piotra, samorz., ogólny, 47 łóż. 
Kutno - Szpital Powiatowy św. Walentego, samorz., ogólny, 110 łóż. 
Łowicz - Szpital Powiatowy św. Tadeusza, samorz., ogólny, 75 łóż. 
Mińsk Mazowiecki - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 44 łóż. 
Mińsk Mazowiecki - Zakład Położniczy pod wewz. św. Zofii, pryw., położ- 
niczy, 8 łóż. 
Rudka, pow. Mińsk Maz. - Sanatorium dla Piersiowo Chorych, spoI., gruź- 
licze, 120 łóż. 
Mienia, pow. Mińsk Maz. - Sanatorium św. Józefa, samorz., gruźlicze, 
70 łóż. 
Mława, - Szpital Powiatowy św. Wojciecha, samorz., oólny, 80 łóż. 
Płock, Warszawska 16 - Szpital św. Trójcy, spoI., ogólny, 124 łóz. 


i - r 


3
		

/578.djvu

			Płock, Misjonarska 7 - Szpital żydowski im. Izaaka Fogla, społ., ogólny, 
29 łóż. 
Płock, Misjonarska 9 - Szpital Chorób Zakaźnych, samorz., zakaźny, 
18 łóż. 
Płock, Działka III 18a - Miejski Szpital Weneryczny, samorz., wenerycz- 
ny, 12 łóż. 
Płońsk - Szpital Powiatowy im. J. Piłsudskiego, samorz., ogólny, 60 łóż. 
Przasnysz - Szpital Powiatowy św. Stanisława Kostki, samorz., o
lny, 
60 łóż. 
Pułtusk, ul. Kościuszki 74 - Szpital Powiatowy dla chorób zakaźnych. 
samorz., zakaźny, 15 łóż. 
Pułtusk, ul. 3 Maja 36 - Szpital św. Wincentego a Paulo, społeczny, ogól- 
ny 82 łóż. 
Jadów, pow., Radzymiński - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 35. łóż. 
Rawa Mazowiecka - Szpital Powiatowy św. Ducha, samorz., ogólny, 
101 łóż. 
Sierpc - Szpital Powiatowy pod wezw. św. Ducha, sarnorz., ogólny, 60 łóż. 
Skierniewice - Szpital Powiatowy św. Stanisława, samorz., ogólny, 85 łóż. 
SoChaczew - Szpital Powiatowy św. Józefa, sarnorz., ogólny, 90 łóż. 
Drewnica, pow. warszawski - Zakład Psychiatryczny, spoi., psychiatrycz- 
ny, 430 łóż. . 
Nowy Dwór, pow. warszawski - :;zpital Powiatowy, samOl'Z., ogólny, 
50 łóż. 
Otwock, pow. warszawski, ul. Samorządowa 18 - Sanatorium Powiatowe 
im. starosty Okulicza, samorz., gruźlicze, 60 łóż. 
Otwock, pow. warszawski, ul. Kochanowskiego 2 - Zakład dla um
'slowo 
chorych "Zofiówka", społeczny, psychiatryczny, 370 łóż. 
Otwock, pow. warszawski, ul. BoI. Prusa 9 - Sanatorium "Ostrówek" Ligi 
Szkolnej Przeciwgruźliczej, społ., gruźliczy, 60 łóż. 
Otwock, pow. warszawski, ul. Słowackiego 11 - Sanatorium dr Krukow- 
skiego, pryw., wewn., perwowe, 40 lóż. 
Otwock, pow. warszawski, ul. Warszawska 5 - Sanatorium dla plucnoch&- 
rych dr Przygody, pryw., gruźlicze, 50 lóż. 
Otwock, pow. warszawski, ul. Rejmonta 55 - Sanatorium "Brius-Zdrowie" 
żydowskiego Tow. Przeciwgruźliczego, spoI., gruźlicze, 210 łóż. 
Otw9ck, pow. warszawski, ul. Berka Joselewicza 50 - Sanatorium Tow. 
',. Opieki nad biednymi gruźliczo chorymi żydami "Marpe". spoI., gruź- 
licze, 82 łM. 
Otwock, pow. warszawski, ul. l'iloniuszki 4 - Sanatorium Policyjnego Do- 
mu Zdrowia, spoI., gruźlicze, 60 łóż. 
Otwock, pow. warszawski, ul. Sienkiewicza 7 - Zakład I,eczniczy A. Gó- 
rewicza, pryw., wewnętrzne, 60 łóż. 
Otwock, pow. warszawski, ul. Reymonta 57 - Sanatorium ffi. st. Warszawy, 
samorz., gruźlicze, 270 łóż. 
Otwock, pow. warszawski, ul. Rejmonta 57 - Sanatorium Wojskowe. 
państw., gruźlicze, 100 łóż. 
Otwock, pow. warszawski, ul. Reymonta 57 - Sanatorium dla ner\\oWO 
chorych "Epsteinówka", pryw., 15 łóż. 
Otwock, pow. warszawski, ul. Reymonta 57 - Zakład Leczniczy ..śród. 
borowi anka", pryw., 65 łóż. 


4
		

/579.djvu

			Otwock, pow. warszawski, ul. Emilii PIat"): 3 Sanatorium dla nerwowo 
i psychicznie chorych dr R. Beckera, prywatne, psychiatryczne, 
20 łóż. 
śW1der, pow. warszawski - Sanatorium dla dzieci rekonwalescentów "Ro- 
n<:wiego", prywatne, rekonwalesc., 25 łóż. 
świder, pow. warszawski - SanatOl'ium Ligi Szkolnej Przeciwgruźliczej, 
spoI., gruźlicze, 70 łóż. 
świder, pow. warszawski - "Dom Zdrowia" im. drów K. i B. Ołuskich 
Warszawskiego Tow. Przeciwgruźliczego, spoI., gruźlicze, 95 łóż. 
Tworki, pow. Warszawski - Państwowy Szpital dla psychicznie chorych, 
państw., psychiatryczny, 1200 łóż. 
Pruszków, pow. warszawski - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 50 łóż. 
Pruszków, pow. warszawski - Zakład Leczniczy "Wrzesin" dr E. Steffe-- 
na i Ski, prywatny, psychiatryczny, 25 łóż. 
Pru Rzków, pow. warszawski - Zakład dla psychicznie i nerwowo chorych 
..Janin". pryw., psychiatr., 25 łóż. 


W oiewództwo Łódzkie 


Brzeziny - ;o;zpital Powiatowy, samorz., ogólny, 5D łóż. 
Tomaszów Mazowiecki, pow. bI"'".l:eziński - Szpital Miejski 8W. Stanisława, 
samorz., ogólny, 125 łóż.. 
Łask - ;o\zpital Powiatowy, samorz., ogólny, 53 łóż. 
Pabianice, pow. łaski - Szpital Publiczny Miejski pod wezw. św. Anto- 
niego. sam orz., ogólny, 89 łóż. 
Pabianice, pow. laski - Szpital Ubezpieczalni Społecznej, społ., ogólny, 
75 łóż. 
Łęczyca - Szpital Powiatowy św. Mikołaja, samorz., ogólny, 50' łóż. 
Sokolniki. po,"". łęczycki - Sanatorium Anny Marii dla dzieci, spoI., gruź- 
licze, 45 łóż. 
Chojny, pow. lódzki - Publiczne Sanatorium Miejskie dla chorych gruźli- 
czych, sam orz., gruźlicze, 85 łóż. 
Kochanówka, pow. łódzki - Szpital "Kochanówka" dla psychicznie i ner- 
wowo chorych, spoI., psychiatryczny, 406 łóż. 
Łae-iewniki. pow. łódzki - Publiczne Sanatorium Miejskie dla piersiowo 
chorych dzieci. samorz., gruźlicze, 50' łóż. 
Tuszynek, pow. łódzki - Sanatorium Ubezpieczalni Społecznej w Łodzi im. 
Ał. Prystora, spoI., gruźlicze, 130 łóż. 
Łódź, ul. Drev\11oska 75 - Publiczny Szpital Miejski pod wezw. św. Jó- 
zefa, samorz., ogóln
r, 150" łóż. 
Łódź. ul. Zgierska 170 - Publiczny Szpital Miejski w Radogoszczu, samorz., 
ogólny, 340 łóż. 
Łódź, ul. Tramwajowa 13 - Publiczny Szpital Miejski pod wezw. Marii 
Magdeleny, samorz., weneryczny, 100 łóż. 
Łódź, Przędzalniana 75 - Publiczny Szpital Miejski pod wezw. św. Anto- 
niego, samorząd., neurolog., wewn., skórno - wener., 150' łóż. 
Łódź, ul. Pogonowskiego 44 - Publiczny Szpital Miejski pod wezw. św. 
Teresy, samorz., gruźliczy, 100 łóż. 
Łódź. ul. Rokicińska 15 - Szpital Anny Marii, społ., dziecięcy, 280 łóż. 


5
		

/580.djvu

			Łódź, uL Północna 42 - Szpital Ewangelicki [)omu Miłosierdzia, spor., 
ogólny, 130 łóż. 
Łódź, ul. Zagajnikowa 22 - Szpital Ubezpieczalni Społecznej im. PreJ.:.Y. 
denta Rzplitej, prof., dr. I. Mościckiego, społ., ogólny, 800 łóż. 
Łódź, ul. Sterlinga 1/3 - Szpital Starozakonnych fund. małż. Poznańskich. 
spoŁ, ogólny, 196 łóż. 
Łódź, ul. Podleśna 15 - Szpital "BetIeem" społ., ogólny, 90 łóż. 
Łódź, ul. Narutowicza 60 - Szpital Położniczy św. Elżbiety Chrześcijań. 
skiego Towarzystwa Dobroczynności, społ., położniczy, 55 łóż. 
Łódź, uL Sterlinga - Szpital Więzienny, państw., ogólny, 35 łóż. 
Łódź, ul. Wólczańska 195 - Lecznica św. Jana, Ewangelickiego Tow. Fi- 
lantropijnego, społ., ogólny, 100 łóż. 
Łódź, ul. Południowa 19 - Zakład Położniczo - (';'il1ekołogiczny ..Lil13.ł' Ha- 
cholim", społ., położ., ginek., 35 łóż. 
Łódź, uL Wigury 19 - Szpital św. Rodziny, społ., ogólny, 65 łóż. 
Łódź, ul. Sterlinga 13 - Zakład Położniczo - Ginekologiczny. spoI.. poL 
gin., 75 łóż. 
Łódź, ul. Wesoła 17 - Schronisko dla umysłowo chorych przy Gminie Wy- 
znaniowej Żydowskiej, społ., psychiatryczny, 58 łóż. 
Łódź, ul. Piotrkowska 86 - Lecznica dr Krausza, prywatna, oczna, 6 łóż. 
Łódź, ul. Główna 30 - Lecznica "Maternite", pryw., poł., gin., 10 łóż. 
Łódź, ul. Główna 90 - Lecznica dr B. Donchina, pryw., oczna, 4 łóż. 
Łódź, ul. 6-go Sierpnia 15 - Lecznica Związkowa .,Hante". pryw., chir'.. 
poł., 14 łóż. 
Piotrków, ul. Piłsudskiego 2 - Szpital św. Trójcy, samorz., ogólny, 124 łóz. 
Piotrków, ul. Zamkowa 26 - Szpital żydowski im. małż. Braun, spoI., ogól- 
ny, 54 łóż. 
Piotrków, ul. Bujnowska 8 - Szpital Ubezpieczalni Społecznej. społ.. oe;ól- 
ny, 80 łóż. 
Radomsko - Szpital Więzienny, państw., ogólny, 40 łóż. 
Radomsko - Szpital Powiatowy św. Aleksandra, samorz., ogólny, l2u łoz 
Sieradz - Szpital Powiatowy Sejmiku Sieradzkiego im. św. Józefa. samorz., 
ogólny, 85 łóż. 
Sieradz - Szpital 
ięzienny, państw., ogólny, 50 łóż. 
Warta, pow. sieradzki - Szpital Psychiatryczny, społ., psychiatryczny, 
450 łóż. 
Zduńska Wola, pow. sieradzki - Szpital Miejski, samorz., ogólny, 30 łóż. 
Wieluń - Szpital Powiatowy pod wezw. WW. świętych, samorz., og6lny. 
90 łóż. 


W oiew6dzłwo Kieleckie 


Rędzin, uL Małachowskiego - Szpital Publiczny Powiatowy. samor6.. ogol- 
ny, 90 łóż. 
Będzin, ul. Kościuszki 68 - :Szpital św. Lazarza, samorz., weneryczny, 
80 łóż. 
Będzin, ul. Podzamcze - Zakład Położniczy przy Tow. "Linas Hacholim", 
społ., położniczy, 18 łóż. 
Sosnowiec, ul. Pekin 1 - Szpital Miejski Powszechny, samorz., ogólny. 
156 łóż. 


6
		

/581.djvu

			Sosnowiec, uL 3-go Maja - :,zpital Centralny UJx.zpieczalni Społecznej, 
spoI., ogólny, 250 łóż. 
Sosnowiec, uL Konrada 9 - Szpital Żydowski, spoI., ogólny, 60 łóż. 
Dąbrowa Górnicza, uL Szpitalna 4 - Zjednoczony Szpital Ubezpieczalni 
Społecznej "św. Barbary i św. Wincentego", społ., ogólny, 132 łóż. 
Czeladź, pow. będzin - Szpital Ubezpieczalni Społecznej "Czeladź", społ., 
ogólny, 65 łóż. 
Częstochowa, ul. Panny Marii 17 - Szpital Powszechny Miejski, Oddział 
"A", samorz. chirurgiczny, 75 łóż. 
Częstochowa, ul. Waszyngtona 48 - Szpital Powszechny Miejski, Oddział 
"B", samorz., ogólny, 138 łóż. 
Częstochowa, ul. Chłopickiego 90/98 - Szpital Powszechny Miejski, Od- 
dział "C", samorz., zakaźny, 60 łóż. 
Częstochowa, ul. Mirowska 13/27 - Szpital Żydowskiego Towarz)"stwa 
Dobroczynności, spoI., ogólny, 100 łóż. 
Częstochowa, ul. Mickiewicza lO - Szpital Pbezpieczalni Społecznej, spoI., 
ogólny, 160 łóż. 
Częstochowa, uL Kościuszki 9 - "Dom Zdrowia" Lecznica chirurg., położn., 
pryw., 15 łóż. 
Sabinów, pow. częstochowski - 
zpital dla piersiowo chorych, społ., gruź- 
liczy, 30 łóż. 
Krzepice, pow. częstochowski, Szpital Sejmikow)', samorz., ogólny, 24 łóż. 
Iłża - Szpital św. Ducha, samorz., ogólny, 35 łóż. 
Jędrzejów - Szpital im. Marszałka J. Piłsudskiego, samorz., ogólny, 60 łóż. 
Starachowice, pow. Iłżecki - Szpital Ubezpieczalni Społecznej, spo., ogól- 
ny, 95 łóż. 
Kielce, uL Aleksandra 11/13 - Publiczny Szpital Miejski pod wezw. sw 
Aleksandra, samorz., ogólny, 175 łóż. 
Kielce, ul. Czwartaków 30 - Szpital dla dzieci pod wezwaniem M. R. 
. P. 
im. dr W. Buszkowskiego, spoI., dziecięcy, 65 łóż. 
Kielce - Szpital Więzienny, państw., wewn" 30 łóż. 
Końskie - Szpital Powiatowego Związku Samorządowego, samorz., ogól- 
ny, 40 łóż. 
Kozienice - Szpital Samorządu Powiatowego pod wezw. św. Antoniego, 
samorz., ogólny, 50 łóż. 
Miechów, uL Racławicka - Szpital św. Anny, samorz., ogólny, 120 łóż. 
Olkusz, uL Szpitalna - Szpital św. Błażeja, Powiatowego Związku Samo- 
rządowego, samorz., ogólny, 100 łóż. 
Opatów, ul. Szpitalna - Szpital im. św. Leona, samorz., ogólny, 88 łóż. 
Ostrowiec, pow. opatowski - Szpital Ubezpieczalni Społecznej, społ.. ogól- 
ny, 50 łóż. 
Opoczno - Szpital Sejmikowy im. św. Władysława, samorz., ogólny, 30 łóż. 
Pińczów - Szpital św. Juliana, samorz., ogólny, 49 łóż. 
Pińczów - Szpital Więzienny, państwowy, gruźliczy, 150 łóż. 
Radom, uL Malczewskiego 18 - Szpital św. Kazimierza, samorz., ogólny, 
181 łóż. 
Radorn, uL Zielona 19 - Szpital św. Zygmunta, samorz., zakaźny, 40 łóż. 
Radom, uL Starokrakowska 23 - Szpital Starozakonnych, spoI. ogólny, 
45 łóż. 


7
		

/582.djvu

			Radom, ul. Traugutta 3 - Zakład Położniczo - ginekolog. dr med. F. żab- 
nera, pryw., położn., ginek., 10 łóż. 
Sandomierz, ul. Browarna 1 - Szpital epidemiczny. samorz., zakaźny, 
40 łóż. 
Sandomierz, ul. Opatowska 10 - Szpital św. Ducha, społ., ogólny, 80 łóż. 
Staszów, pow. Sandomiers\d - Szpital Sejmikowy św. Adama, samorz., 
ogólny, 35 łóż. 
Stopnica - Publiczny Powiatowy Szpital św. Karola. samorz., ogólny, 
45 łóż. 
Busko, pow. stopniclri - Kolonia Lecznicza Dziecięca "Górka" im. Rek- 
tora J. Brudzińskiego, spoI., dziecięcy, 200 łóż. 
Zawiercie, ul. Krakowska - Szpital Miejski zakaźny, Sdmorz.. J:akaźny, 
30 łóż. 
Zawiercie na Wartach - Szpital Ubezpieczalni Społecznej, społ., ogólny, 
88 łóż. 
Siewierz, pow. zawierciański - Zakład leczniczy dla dzieci z gruźlicą kost- 
no - stawową im. dr K. Dłuskiego, samorz., gruźl., chirurg., 85 łóż. 


W oiew6dzwo Lubelskie 


Biała Podlaska, ul. Warszawska - Szpital św. Karola Boromeusza, sa- 
morz., ogólny, 75 łóż. 
Biała Padlaska, ul. Janowska - Szpital żydowski, społ. ogólny, 30 łóż. 
Biłgoraj - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 60 łóż. 
Chełm, ul. Hrubieszowska - Szpital św. Mikołaja (fundacyjny). samorz., 
ogólny, 88 łóż. 
Chełm, ul. Szpitalna - Wojewódzki Komunalny SiEpital Psychitryczny, 
samorz., psychiatryczny, 400 łóż. 
G
rwolin, Al. Legionów 6 - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 40 łóż. 
Maciejowice, pow. Garwolin - Szpital Powiatowy śW. Konstancji, samorz., 
ogólny, 30 łóż. 
Hrubieszów - Szpital Powsz,echny im. św. Jadwigi, samorz., ogólny, 
70 łóż. 
Janów Lubel. - Szpital Powiatowy im. Marii Piłsudskiej, sam orz., ogól- 
ny, 50 łóż. 
Gościeradów, pow. Janowski - :Szpital Warszawskiego Tow. Dobroczyn- 
ności, spoI., wewn., położn., 30 łóż. 
Krasnystaw - Szpital Sejmikowy św. Franciszka, samorz., ogólny, 7IJ łóż. 
Lubartów - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 60 łóż. 
Bełżyce, pow. lubelski - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny 35 łóż. 
J
,szczów, pow. lubelski - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 40 lóż. 
Bychawa, pow. lubelski - Szpital Powiatowy "Samarytanin" spoI., ogól- 
ny, 25 łóżek. 
L	
			

/583.djvu

			L>lb]in, ul. Radziwiłłowska 11 - Szpital św. Józefa, samorz., skórno - we- 
ner., 65 łóż. 
Lublin, ul. Lubartowska 53 - żydowski, społ., ogólny, 100 łóż. 
Lublin, ul. Krak. Przedm. 49 - Lecznica lubelska, pryw., chirurg., 15 łóż. 
Lub]in, ul. Narutowicza 25 - Lecznica gin. akuszer. dr. Lerkana, pry- 
watna. 
Lub]in, ul. Wyszyńskiego - Lecznica położniczo - g-inekologiczna. pry- 
watna 10 łóż. 
Łuków, ul. Marsz. Piłsudskiego - Szpital św. Tadeusz.a, samorz., ogólny, 
50 łóż. 
Puławy - Szpital św. Karola, samorz., ogólny, 70 łóż. 
Opole, pow. puławski - Szpital Powszechny Sejmiku Puławskiego. sa- 
morz., ogólny, 30 łóż. 
Radzyń - Szpital Powiatowy pod. wezw. św. Kuneg-undy, samorz., ogól- 
ny, 50 łóż. 
l\Hędzyrzec, pow. radz
'ński - Szpital żydowski, społ., ogólny, 60 łóż. 
Siedlce, u]. Starowiejska Nr 15 - Szpital Miejski pod we zw. Najśw. 
Panny "'\1arii, samorz., ogólny, 97 łóż. 
Su,dlce, ul. Puławskiego 85 - Szpital żydowski, spoI. wewn. poł. ginek., 
35 łóż. 
Siedlce, ul. Sienkiewicza 3R - Zakł. ginek. położno "Pomoc", prywatny, 
8 łóż. 
Wyrozęby, pow. sokołowski - Prywatny Szpital im. T. Doria - Del'nało- 
wicza. pryw. ogólny, 26 łóż. 
Tumaszów - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 80 łóż. 
W ęg:ró;y - Klimowizna - Szpital Związku Mi,ędzykoąlUnalnego powiatów 
Węgrowskiego i Sokołowskiego, samorz., ogólny, 60 łóż. 
Włodawa - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 60 łóż. 
Z:Jmość - Szpital św. Mikołaja, samorz., ogólny, 75 łóż. 
Szczebrzeszyn, pow. zamojski - Szpital ś"'. Katarzyn):", samorz., ogólny, 
:35 łóż. 
Zwierzyniec, pow. zamojski - Szpital Ordynacji Zamojskiej, prywatny, 
ogólny, 18 łóż. 


Woiew6dztwo Białostockie 


Augustów - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 37 łóż. 
świack. pow. augustowski - Państwowy Zakład dla nerwowo - wyczer- 
panych mężczyzn, państw., nerwowe, 80 łóż. 
Knyszyn, pow. białostocki - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 30 łóż. 
Choroszcz, pow. białostocki - Białostocki Wojewódzki Szpital dla psy- 
chicznie i nerwowo chorych, samorz., psychiatryczny, 840 łóż. 
Białystok, Zwierzyniec - Szpital Miejski św. Rocha, samorz., ogólny, 
240 łóż. 
Białystok. ul. Pierackiego 15 - Miejski Szpital żydowski, samorz.. ogólny, 
100' łóż. 
Białystok - 
,zpital Więzienny, państw., ogólny, 140 łóż. 
Białystok, ul. Pierackiego 29 - Szpital Polskiego Czerwonego Krzyża, 
spoI. wewn. chir. 25 łóż. 
Białystok, ul. Sienkiewicza 24 - Lecznica Chorób Ocznych dr R. Pinesa, 
pn'"""', oczna 10 łóż. 


9
		

/584.djvu

			Białystok, ul. Legionowa 4 Lecznica Akuszeryjno - Ginekologiczna. 
pryw., położn., 10 łóż. 
Białystok, ul. św. Rocha 3 Lecznica Akuszleryjno - Ginekolo0czna 
"Macierzyństwo", pryw., położn., 10 łóż. 
Białystok, ul. Pierackiego 2 - Lecznica Położnicza, pryw., położn., 2 łóż. 
Bielsk Podlaski - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 60 łóż. 
Brańsk, pow. Bielski - Szpital P. C. K. im. królowej Ełżbiety Belgijskiej, 
spoi. ogólny, 24 łóż. 
Grodno, ul. Rzeźnicka 6 - Publiczny Szpital Miejski, samOl"Z., ogólny. 
120 łóż. 
Grodno, ul. Bonifraterska 36 - Szpital Gminy Wyznaniowej żydowskiej, 
spoI. ogólny, 60 łóż. 
Grodno ---: Szpital Więzienny, państwowy, ogólny, 40 łóż. 
Grodno, ul Listowska 14 - Lecznica chirurgiczno - ginekologiczna dr 
Ch. Blumsteina, pryw., chir., ginek., 10 łóż. 
Grodno, ul. Rydza śmigłego 8 - Leczn. chir. J{inek. Dra Woroszylskieg-u. 
pryw., chir., gin., 6 łóż. 
Grodno, ul. Hoovera 9 - Leczn. chir. ginek. Dra M. Finkiela, pryw.. ['hil'.. 
gin., 5 łóż. 
Grodno, ul. Rydza Śmigłego 4 - Leczuica Położnicza dr Hellera, pryw.. 
położn., 5 łóż. 
Łomża, ul. Okrzei 18 - Szpital św. Ducha, samorz., ogólny, 60 lóż. 
Łomża, ul. Senatorska 19 - .szpital Starozakonnych, społ., ogólny, 70 łóż. 
Łomża - Szpital Więzienny, państw., ogólny, 30 łóż. 
Ostrołęka - Szpital Powiatowy pod wezw. św. Józefa, samorz., ogólny, 
60 łóż. 
Ostrów Mazowiecki - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 50 łóż, 
Sokółka - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 45 łóż. 
Suwałki, ul. Kościuszki 101 - Szpital św. Piotra i Pawła, saloorz.. ugólny.. 
100 łóż. 
Suwałki, ul. Kościuszki 103 - Szpital żydowski, spoI., ogólny, 25 łóż. 
Szczuczyn - Szpital św. Stanisława, samorz., ogólny, 40 łóż. 
Wołkowysk, ul. Szosowa 83 - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 4u łóż 
W ołkowysk, ul. Szpitalna 3 - Szpital żydowski, społ., ogólny, 35 łóż. 
Wysoko Mazowieck. - Szpital Powiatowy. sam orz.. ogólny, 25 łóż. 


Woiew6dztwo Wileńskie 


Brasław - Szpital Sejmikowy, samorz., ogólny, 40 łóż. 
Dzisna - Szpital Sejmikowy, samorz., ogólny, 10 łóż. 
Głębokie, pow. dziśnieński - Szpital Państwowy, państw., og-bluy, 00 lm 
Mołodeczno - Szpital Państwowy, państw., ogólny, 30 łóż, 
Oszmiana.- Szpital Państwowy, państw., ogólny, 60 łóż. 
maj. Cieszyłów, pow. postawski - Lecznica dr Okulicza. pryw., ogólna" 
10 łóż. 
święciany - Sz.pital Państwowy, państw., ogólny, 50 łóż. 
Wilejka - Szpital Państwowy, państw.,- ogólny, 60 łóż. 
Nowe Troki - Szpital Państwowy, państw., ogólny, 40 łóż. 
Szumsk, pow. wiI. trocki - Szpital Sejmikowy, samorz., ogólny, 18 łóz.. 
Wilno, ul. Sapieżyńska - Klinika Chorób Wewn., państw., wewn., 82 łóż 


10
		

/585.djvu

			Wilno, Antokol - Klinika Chirurgiczna, państw. chirurg. 
Wilno, ul. Bogusławska 3 - Klinika Położniczo - Ginekologiczna, państw., 
gine, poł., 50 łóż. 
Wilno, Antokol - Klinika Chorób Dziecięcych, państw., dziecięce. 
Wilno, ul. Letnia 5 - Klinika Chorób Nerwowych i Umysłowych, państw., 
40 łóż. 
Wilno, Antokol - Klinika Dermatologic:ona, państw.. 50 łóż. 
Wilno, Antokol - Klinika Oczna, państw. 
Wilno, Antokol - Klinika Otolaryngologiczna, państw. 
Wilno, ul. Senatorska 8 - Klinika StomatologiC7Jna, państw., 14 łóż. 
Wilno, ul. Letnia 5 - Państwowy Szpital Psychitryczny. państw., psy- 
chiatr., 230 łóż. 
Wilno, Łukiszki - Okręgowy Szpital Więzienny, państw., chir., wewn., 
70 łóż. 
Wilno, Ponarska - Szpital Więzienny, państw., ginek., weneryczny 30 łóż. 
Wilno, Wilcza Łapa - Szpital Kolejowy, państw., ogólny, 270 łóż. 
Wilno, 3 Maja 8 - Szpital Miejski św. Jakuba, samorz., ogólny, 300 łóż. 
Wilno, Grodzka 10 - Szpital Miejski Zakaźny, samorz., zakaźny, 120 łóż. 
Wilno, Bakszta 4 - Miejski Szpital "Sawicz", sarom'z., ogólny, 150 łóż. 
Wilno, Zawalna 42 - Miejski Szpital żyno
ski, samorz., ogólny, 90 łóż. 
Wilno, Witoldowa 15 - 
zpital dla Kobiet Gminy 'i
'dm-'sl<;ej, spoI., pol. 
ginek., 25 łóż. 
Wilno, Mickiewicza 33-a - Lecznica Litewskiego Stowarzyszema Pomocy 
Sanitarnej, spoI., ogólna, 33 łóż. 
Wilno, ul. Kijowska 9 - Lecznica Tow. Miszmeres Chojlim, spoI., ogólny, 
102 łóż. 
Wilno, ul. Tyzenhaus. 16 - Lecznica Oczna Św. Józefa, społ., oczna, 48 łóż. 
Wilno, ul. Letnia 3 - Sanatorium Ochrcny Zdrowia Ludności żydowskiej 
w Polsce, spoI., gruźlicze, 40 łóż. 
Wilno, ul. Połocka 6 - Zakład Leczniczo Badawczy Wileńskiego Komitetu 
do zwalczania raka, spół., nowotwory, 95 łóż. 
Wilno, Al. Róż 2 - Zakład Położniczy i Lecznica Chirurg. Ginekologiczna 
Drów Dobrzeńskiego Erdmanowej iKarnickiego, pryw., położ. gi- 
nek. i chirurg. 1') łóż. 
Wilno, M. Pohulanka 15 - Lecznica Położniczo - Ginekologiczna, pryw., 
położ. gin., 15 łóż. 
Wilno, Teatralna 3 - Lecznica Położniczo - Ginekologiczna dr BJocha, 
pryw. pol. gin., 10 łóż. 
Wilno, Żeligowskiego 5 - Lecznica Akuszeryjno - Ginekologiczna Lewi- 
nowej, pryw., położno gin., 10 łóż. 


W oiewódzłwo Nowogródzkie 


Baranowicze, uL Senatorska 80 - Szpital Międzykomunalny, samorz., 
ogólny, 105 łóż. 
Baranowicze, ul. 
 owogrodzka 
 - LecZII1ica Ginekologiczno - Położnicza 
dr H. Lewkowicza, prywatna, ginekol., położn., 10 łóż. 
Baranowicze, ul. Narutowicza 7 - Lecznica Ginekologiczno - Położnicza 
dr L. Nochumowskiego, prywatna, ginekol. położn., 10 łóż. 


11
		

/586.djvu

			Lida, ul. Szkolna 8 - Szpital Państwowy, państw., ogólny, 80 łóż. 
Lida, ul. Suwalska 130 - Szpital żydowski, społeczny, ogólny, 25 łóż. 
Sobotniki, pow. lidzki - Szpital Państwowy, państw. ogólny, 30 łóż. 
Ejszyszki, pow. lidzki - Szpital Sejmikowy, samorz., ogólny, 25 łóż. 
Nieśwież - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 50 łóż. 
Nowogródek, ul. Słonimska - Szpit.al Powiatowy. samorz., ogólny, 
60 łóż. 
Nowogródek - Szpital żydowski, spoI., ogól., 20 łóż. 
Słonim, ul. Magistracka 18 - S
pital Miejski, samorz., ogólny, 40 łóż. 
Słonim, ul. żwirki i Wigury - Szpit.al Państwowy państw., ogólny, 
60 łóż. 
Słonim, ul. Kościłlszki 12 - Zakład Położniczy Stow. "Pomoc Położni- 
com", prywatny, położn., 7 łóż. 
Stołpce - Szpital Powiatowy, samOI"Z., ogólny, 50 łóż. 
Szczuczyn - Szpit.al Powiatowy, samorz., ogólny, 50 łóż. 
Żołudek, pow. szczuczyński - Szpital św. Róży, prywatny, ogólny, 10 łóż. 
W ołożyn - Szpital Samorządowy, samorz., ogólny, 40 łóż. 
[wieniec, pow. Wołożyn - Srt.pital Państwowy, państw., ogólny, 30 łóż. 


W oiew6dztwo Poleskie 


Brześć, ul. Jagiellońska 88 - Szpital Miejski św. Józefa, samOl"Z., ogólny, 
111 łóż. 
Brześć, ul. Mieszczańska 76 - Szpital. Kolejowy, państw., og-óln
', 
100 łóż. 
BI'ześć, ul. Szpitalna 20 ---Szpital Gminy Wymaniowej żydowskiej, spoI., 
ogólny, 100 łóż. 
Kamieniec Lit., pow. brzeski - Szpital Powiatowy. samorz., ogólny, 
22 łóż. 
Małoryta, pow. Brzeski - Sanatorium Warsza.wskiego Tow. Przeciw- 
gruźliczego społ., gruźlicze, 55 łóż. 
Drohiczyn - Szpital Powiatowy, samorz. ogólny, 50 łóż. 
Kobryń - Szpital Sejmikowy, samorz., ogólny, 50 łóż. 
Kosów - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 30 łóż. 
Różana, pow. Kosowski - Szpital żydowski Tow. T. O. Z., spoI., ogólny, 
19 łóż. 
Łuniniec - 
zpital Państwowy, państw., ogólny, 25 lóż. 
Pińsk, ul. Bernardyńska 40 - Szpital Sejmikowy, samorz., ogólny, 10() łóż. 
ul. Brzeska 7l - Szpital Więzienny, państw., ogólny, 10 łóż. . 
ul. Zawalna, 9 Pińsko - Karoliński Szpital żydowski. spoI., 
ogólny, 90 łóż. 
Pińsk, ul. Honczarska 10 - Prywatna Lecznica Dr Jewsiejenki, pryw. 
chir., gin., 12 łóż. 
Pińsk - Lecznica chirurg., ginekologiczna dr A. Genachowa, pryw. dur. 
ginek. 7 łóż. . 
Prużana - Szpital Sejmikowy, samorz., ogólny, 28 łóż. 
Stolin - Szpital Powiatowy, sam orz., ogólny, 50 łóż. 


12
		

/587.djvu

			w oiew6dztwo W ołyńskie 


W. l'-łntalia, pow. Dubieński - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 72 łóż. 
Dubno, ul. Bernardyńska 3 - Szpital Gminy Wyznaniowej żydowskiej, 
społ., ogólny, 30 łóż. 
Radziwiłłów, pow. Dubieńs_ki - Szpital Powszechny Dubieńskiego Powia- 
towego Związku Samorzą!iowego, samorz., ogólny, 50 łóż. 
Mirków, pow. horochowski - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 30 łóż. 
Łok
cze, pow. horochowski - Szpital Rejonowy, samorz., ogólny, 30 łóż. 
Berezne, pow. Kostopolski - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 26 łóż. 
Kowel. ul. Łucka - Szpital Powiatowy, samOl'Z., ogólny, 80 łóż. 
Kowel ul. Łucka - Szpital WY7J1aniowej Gminy żydowskiej, społ., ogól- 
ny, 30 łóż. 
Maciejów, pow. kowelski - Szpital Sejmiku Kowelskiego, samorz., ogól- 
ny, 30 łóż. 
Krzemieniec, ul. Kaczkowskiego 3 - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 
65 łóż. 
Krzemieniec, ul. Górna 1 - Szpital Izraelicki, społ., ogólny, 32 łóż. 
Łanowce, pow. Krzemieniecki - Szpital Rejonowy, sam orz., ogólny, 13 łóż. 
Szack, pow. lubomelski - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 30 łóż. 
Łuck, ul. Brygidek 8 - Okręgowy Szpital Więzienny, państw., ogólny, 
60 łóż. 
Łuck, ul. l'ierackiego 13 - Szpital Powiatowy, ogólny, samorz., 50 łóż. 
Łuck, ul. Polna 12 - PublicZlIlY Miejski Szpital dla z.akaŻDych, samorz., 
zakaźny, 20 łóż. 
ł,\]ck, ul. Joselewicza 59 - Szpital Izraelicki, spoI., ogólny, 42 łóż. 
Łuck, ul. Bankowa 8 - Lecznica dr Biłobrana, prywatna, chir.. ginek., 
20 łóż. 
Tiutkiewicze, przedm. Równego - Szpital Powiatowy, ogólny, samorz., 
60 łóż. 
Równe, ul. Hallera 81 - Szpital Polskiego Czerwonego Krzyża, spoI.. 
chir., poł., 30 łóż. 
Równe, ul. Szpitalna, 46 - Szpital żydowski, spoI., ogólny, 60 łóż. 
Równe, ul. Poniatowskiego - Zakład Położniczo - Akuszeryjny Obut UI- 
richt, pryw., położn., 6 łóż. 
R6wne, Pocztowa 7 - Prywatna Lecznica Chirurgiczna, dr B. Segała, 
pryw. chirurgiczna, 10 łóż. 
Korzec, pow. Rówieński - Szpital Rejonowy', samOI'Z., ogólny, 30 łóż. 
Sarny, - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 40 łóż. 
Dąbrownica, pow. Sarneński - Szpital Rejonowy, samorz., ogólny, 20 łóż. 
Włodzimierz, ul. Lisa Kuli 20 - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 
65 łóż. 
Włodzimierz ul. Kopernika - Lecznica Ginekol. Położno dr Zienkiewicza, 
pryw., 10 łóż. 
Ostróg, pow. Zdołbunowski, ul. Strzelecka 8 - Szpital Powiatowy, sa- 
morz., ogólny, 40 łóż. 
Ostróg, pow. zdołbunowski, ul. Tatarska 92 - Szpital Izraelicki, społ., 
ogólny, 30 łóż. 
Zdołbunów, ul. Piłsudskiego 40 - Szpital Polskiego Czerwonego Krzyża, 
spoI., ogólny, 18 łóż. 


13
		

/588.djvu

			W oiew6dztwo Pomorskie 


BrOIlnica - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 75 łóż. 
Bydgoszcz, ul. Curie - Skłodowskiej 24 - Szpital Miejski, samorz., ogóln)', 
254 łóż. 
Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 1 - Szpital Miejski im. Giese RafaIskiej, 
samorz., ogólny, 128 łóż. 
Bydgoszcz, ul. B. Pierackiego - Szpital Miejski (b. Powiatowy), samorz., 
ogólny, 80 łóż. 
Bydgoszcz, ul. św. Floriana - Szpital św. Floriana, społeczny ogólny, 
150 łóż. 
Bydgoszcz, ul. Al. Mickiewicza 15 - Lecznica dr Staemlera, prywatna, 
chirurgiczna, 2.0 łóż. 
Bydgoszcz, ul. Plac Wolności - Lecznica dr Chełkowskiego, prywatna, 
ogólna, 10 łóż. 
Bydgoszcz, ul. 20 Stycznia - Lecznica dr Glińskiego, prywatna, ginek., 
położn., 9 łóż. 
Fordon, p. Bydgoski - Szpital Więzienny, państw., położn., weneryczny, 
40 łóż. 
Koronowo, pow. bydgoski, ul. Cmentarna 3 - Lecznica Miejska. samorz., 
ogólna, 17 łóż. . 
Smukała, pow. bydgoski - Wojewódzkie Sanatorium dla Piersiowo cho- 
rych, samorząd., gruźlicze, 180 łóż. 
Chełmno - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 100 łóż. 
Chojnice - Zakład św. Boromeusza, spoI., ogólny, 100 łóż. 
Gdynia, ul. Morska - Szpital Miejski dla zakaźnych, samorz., zakaźny, 
100 łóżek. 
Gdynia, Plac Kaszubski 10 - Szpital św. Wincentego, społeczny, ogólny, 
300 łóż. 
Łasin, pow. Grudziądzki - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 47 łóż. 
Grudziądz, ul. Szpitalna - Szpital Miejski, samorz., ogólny, 180 łóż. 
Grudziądz, ul. Wybickiego - Szpital Więzienny, państw., wewn., chirurg. 
i psychiatr., 450 łóż. 
Grudziądz, ul. Butkiewicza - Szpital Więzienny, państw., psychiatryczny, 
45 łóż. 
Grudziądz - Lecznica dr Wyrwickiego, pryw., chirurg., gin., 10 łóż. 
Inowrocław, ul. Panny Marii 2 - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 
170 łóż. 
Inowrocław - Sanatorium Ubezpieczalni Krajowej, samorz., wewn., 81 łóż. 
Inowrocław, ul. Jasna 4 - Lecznica oczna, prywatna, oczna, 4 łóż. 
Kartuzy - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 50 łóż. 
Kościerzyna - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 60 łóż. 
Lipno - Szpital św. Jana Złotoustego, samorz., ogólny, 49 łóż. 
Nowe Miasto, pow. lubawski - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 45 łóż. 
Lubawa - Szpital św. Jerzego, spoI., ogólny, 50 łóż. 
Wejherowo, pow. morski - Szpital Najśw. Marii Panny, społeczny, ogólny, 
143 łóż. 
Wejherowo, pow. morski - Szpital im. Augusty, spoI., ogólny, 30 łóż. 
Puck, pow. morski - Szpital im. Augusty Wiktorii, spoI., ogólny, 30 łóż. 
Aleksandrów Kujawski, pow. nieszawski - Szpital Powiatowy, samol'E., 
ogólny, 101 łóż. 


14
		

/589.djvu

			Piotrków Kujawski, pow. nieszawski - Szpital Powiatowy, samorz., ogól- 
ny, 40 łóż. 
Osięciny, pow. nieszawski - Szpital fundacji im. hr. Skarbków, prywatny, 
ogólny, 12 łóż. 
Rypin - Szpital św. Marcina, samorząd., ogólny, 80 łóż. 
Więcbork, pow. Sępoleński - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 52 łóż. 
Starogard, ul. Kanałowa - Szpital Miejski, samorz., ogólny, 30 łóż. 
Starogard, ul. Hallera 27 - Lecznica SS. Elżbietanek, Społ., wewn., chir., 
60 łóż. 
Kocborowo, pow. starogardzki - Krajowy Zakład Psychiatryczny, samorz., 
psychiatryczny, 1725 łóż. 
Szubin - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 64 łóż. 
świecie - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 140 łóż. 
świeciE' - Krajowy Zakład Psychiatryczny, samorz., psychiatryczny, 
1053 łóż. 
T<:zew - Szpital św. Wincentego, społ., ogólny, 100 łóż. 
Tczew - Szpital Joanitów, społ., ogólny, 97 łóż. 
Gniew, pow. tczewski - Szpital Powiatowy, samorz., og6In
, 76 łóż. 
Pelplin, pow. tczewski - Zakład św. Józefa, spoI., ogólny, 88 łóż. 
Chełmża, pow. toruński - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 51 łóż. 
Toruń, ul. Przedzamcze 5/10 - Publiczny Szpiital Miejski, samorz., ogól- 
ny. 240 łóż. 
Toruń, ul. Wałdowska 27/29 - Szpital Dobrego Pasterza, spoI., wenerycz- 
ny, 70 łóż. 
Toruń - Lecznica dr Dandelskiego, pryw., chirurg., 10 łóż. 
Toruń - Lecznica dr Czyżaka, pryw. ogólna, 8 łóżek. 
Tuchola - Lecznica SS. Elżbietanek, spoI., ogólna, 50 łóż. 
Wąbrzeźno - Szpital Joanitów, spoI., ogólny, 60 łóż. 
Włocławek, ul. Toruńska - Szpital św. Antoniego, samorz., ogólny, 180 łóż. 
Włocławek, uL Stodólska - Szpital żydowski, spoI., ogólny, 50 łóż. 
Wyrzysk - Szpital Powiatowy, samorząd., ogólny, 60 łóż. 
Nakło, pow. wyrzyski - Szpital Miejski, samorz., ogólny, 26 łóż. 


Woiew6dztwo Poznańskie 


Chodzież - Sanatorium Kas}' Emerytalnej Robotn. P. K. P., społ. gruźli- 
cze, 150 łóż. 
Chodziez, uL św. Barbary 16 - Szpital Joanitów, społ., ogólny, 50 łóż. 
Szamocin, pow. chodzieski - Szpital Miejski, samorz., ogólny, 25 łóż. 
Czarnków - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 46 łóż. 
Gniezno, uL 3 Maja - Szpital Miejski, samorz., og6lny, 120 łóż. 
Gniezno, uL Lecha 11 - Szpital Dziecięcy, spoI., ogólny, 40 łóż. 
Dziekanka, pow. gniE'źnieński - Zakład Psychiatryczny Poznańskiego Sa- 
morządu Wojewódzkiego, samorz., psychiatryczny, 1020 łóż. 
Gostyń - Zakład SS. Miłosierdzia, społeczny, ogólny, 97 łóż. 
Marysin, pow. gostyński - Szpital 00. Bonifratrów, społ., ogólny, 111 łóż. 
Poniec, pow. gostyński - Szpital św. Stanisława, spoI., ogólny, 49 łóż. 
Jarocin - Szpital Powiatowy, sam orz., ogólny, 50 łóż. 
P]esz
w, pow. jarociński - Szpital św. Józefa, społ., ogólny, 56 łóż. 


15
		

/590.djvu

			Kalisz, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 84 - Szpital Powszechny im. Przemy- 
sława II pod wezwaniem św. Trójcy, samorz., ogólny, 320 łóż. 
Lisków, pow. kaliski - Izba Chorych przy Sierocińcu św. Waclawa. społ. 
dziecięcy, 30 łóż. 
Kępno - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 36 łóż. 
OstJ;zeszów, pow. kępiński - Szpital Powiatowy, samor"J:., ogólny, 32 łóż. 
Koło - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 8,6 łóż. 
Konin - Szpital powiatowy św. Ducha, S:1l1l0rz., ogólny, 130 łóż. 
Zagórów, pow. koniński - Lecznica dr Lidmanowskiego. pryw., ogólna, 
20 łóż. 
Kleczew, pow. koniński - Lecznica dr Anasiewicza, prywatna, ogólna, 4 łóż. 
Kościan, ul. św. Zofii - Szpital św. Zofii, społ., ogólny, 110 łóż. 
Kościan, ul. Al. Kościuszki - Zakład Psychiatryczny Poznańskiego Samo- 
rządu Wojewódzkiego. samorz., psychiatryczny, 883 łóż. 
śmigiel, pow. kościański - Szpital Diakonisek, społ., ogólny, 40 łóż. 
Krotoszyn - Szpital Miejski. samOl"Z., ogólny, 75 łóż. 
Koźmin, pow. krotoszyński - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 3(j łóż. 
Zduny, pow. krotoszyński - Szpital św. Tekli, społ., ogólny, 17 łóż. 
Leszno - Szpital Bethel, społ., ogólny, 46 łóż. 
Leszno - Szpital św. Józefa, społ., ogólny, 90 łóż. 
Międzychód - Szpital Ewangelicki, społ., ogólny, 20 łóż. 
Sieraków, pow. międzychocki - Szpital św. Józefa, społ., ogólny, 44 łóż. 
Strzelno, pow. Mogileński - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 120 łóż. 
Nowy-Tomyśl, ul. Sienkiewicza 7 - Szpital Powiatowy, samorz.. ogólny, 
60 łóż. 
Grodzisk, pow. nowotomyski - Szpital Miejski, samorz., ogólny, 40 łóż. 
Oborniki - Szpital Miejski, samorz., ogólny, 40 łóż. 
Kowanówko, pow. obornicki - Sanatorium dla płucno-chorych. społ.. gru- 
źliczy, 245 łóż. 
Gościejewo, pow. obornicki - Państwowy Zakład Leczniczy dla nerwo
o 
wyczerpanych, państw. nerwowe, 30 łóż. 
Ostrów - Publiczny Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 76 łóż. 
Poznań, ul. Cieszkowskiego 2 - Klinika Diagnostyczna. Chorób Wew- 
nętrznych, państw. wewnętrzne. 
Poznań, ul. Szkolna 10 - Klinika Terapeutyczna, C}lOrób Wewnętrznych, 
państw. wewnętrz. 
Poznań, ul. św. Marii Magdaleny 3 - Klinika Chorób Wewn('trznych, 
państw. dziecięca, 50 łóż. 
Poznań, ul. Długa 1 - Klinika Chirurgiczna, państw chirurg. 
Poznań, ul. Polna 17 - Klinika Ginekologiczno - Położnicza, państw. ginek. 
położnicza. 
Poznań, uL Wały Batorego 2 - Klinika Oczna, państw., oczna, 65 łóż. 
Poznań, uL Północna 10 - 
eurologic7Jno - Psychiatryczna, państw., 
neurolog., psychiatro 
Poznań, ul. Szkolna 10 - Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych, 
państw. skórno - wener. 
Poznań, uL Fredry 7 - Klinika Laryngologiczna, państw. laryngolog., 33 L 
Poznań, uL Ratajczaka 14 - Klinika Stomatologiczna, państw. stomatolog. 
Poznań, ul. Górna-Wilda 89 - Klinika Ortopedyczna, państw., ortopedycz- 
na, 90 ł. 


16
		

/591.djvu

			Poznań, uL Szkolna 14/10 - Publiczny Szpital Miejski, samorz., ogólny, 
599 łóż. 
Poznań, uL Polna 
Samorządu 
214 łóż. 
Polna, uL Łąkowa 1/2 - Zakład św. Elżbiety, społ., ogólny, 103 łóż. 
Poznań, uL św. Józefa - Zakład św. Józefa, spoI., dziecięcy, 225 łóż. 
Poznań, uL Gąsiorowskich 7 - Poznański Zakład Ortopedyczny im. B. S. 
Gąsiorowskiego, społ., chirurg. ortoped., 67 łóż. 
Poznań, uL Długa 1 - Szpital Przemienienia Pańskiego. spoI., ogólny, 
294 łóż_ 


17 - Zakład Położniczo - Ginekologiczny, Poznańskiego 
Wojewódzkiego, sam orz. położniczo - ginekologiczny, 


Poznań, uL Grunwaldzka 49 - ::;zpital Ewangelickiego Zakładu SS. Dia- 
konisek, społ., ogólny, 259 łóż. 
Poznań, uL Orzeszkowej 6/10 - Szpital Kolejowy, państw., ogólny, 100 łóż. 
Poznań, ul. Raczyńskich 13/14 - Szpital Ubezpieczalni Społecznej, spoI., 
ogólny, !JD łóż. 
Poznań, ul. Wały Wazów 4/5 - Szpital żydowski fund. im. A. i H. Rohrów, 
społ., ogólny, 22 łóż. 
Poznań, uL Cieszkowskiego 7 - Zakład dla Kobiet Dr W. Suwalskieg
 
pryw. położ. ginekoL, 4 łóż. 
Poznań, uL św. Marcina 9/10 - Lecznica dla choró
 kobiecych Dr Szaca, 
pryW. położno ginekoL, 6 łóż. 
Poznań, uL Ratajczaka 36 - Lecznica dla kobiet dr Zielińskiego, pryw., 
położniczo - ginekolog., 9 łóż. 
Poznań, ul. AL Marcinkowskiego 17 - Lecznica oczna dr Stasińskiego. 
prywatna, oczna, 14 łóż. 
Poznań, uL Wesoła 4 - Lecznica oczna dr Mutschlera, pryw., oczna, 9 łóż. 
Poznań, ul. Mickiewicza 22 - Lecznica chirurgiczna dr Parczewskiego. 
pryw., chirurgiczna, 8 łóż. 
Poznań, uL Przebieg 2 - Lecznica położniczo - ginekolog. Prof. dr. B. Ko- 
walskiego, pryw., położniczo - ginekolog., 10 łóż. 
Poznań, uL Al. Szopina - Prywatna Lecznica Położno Ginekolog. doc. dr T. 
żuratskiego, pryw., położn., ginekoL, 10 łóż. 
Poznań, ul. Mickiewicza 24 - Lecznica oczna prof. dr W. Kapuścińskiego, 
pryw., oczna, 6 łóż. 
Poznań, ul. Jasna 16 - Lecznica położno ginekolog. dr W. Majera, pryw., 
położno ginekoL, 7 łóż. 
Owińska, pow. Poznański - Zakład Psychiatryczny Pp:tnańskiego Samo- 
rządu Wojewódzkiego, samorz., psychiatryczny, 1030 łóż. 
Rawicz, uL Hallera 6 - Szpital Ubezpieczalni Społecznej, spoI., ogólny, 
55 łóż. 
Bojanowo, pow. rawicki - Pol'iki Szpital im. Karola Marcinkowskiego, 
społ., ogólny, 47 łóż. 
Śrem, ul. Farna 7 - Szpital Powiatowy, samor
., ogólny, 70 łóż. 
Ludwikowo, pow. śremski - Sanatorium "Staszycówka" dla płucno - cho- 
rych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, spoI., gruźliczy, 195 łóż. 
środa, uL żwirki i Wigury - Zakład Serca Jezusowego, spoI., ogólny, 105 
łóż. 
Szamotuły - Zakład św. Józefa, spoI., ogólny, 115 łóż. 


Spis szpitali 2. 


17
		

/592.djvu

			Wronki, pow. szamotuIski - Szpital Więzienny, państw. wewn. chirurg., 
100 łóż. 
Pniewy, pow. szamotuIski - Szpital Polskiego Czerwonego Krzyża, społ., 
ogólny, 38 łóż. 
Turek, ul. Plac Sienkiewicza - Szpital św. Pawła, samorz., ogólny, 40 łóż. 
Wągrowiec, ul. Kościuszki 32 - Rzpital Powiatowy, samorz., ogólny, 100 
łóż. 
Wolsztyn, ul. Strzelecka 3 - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 60 łóż. 
Września, ul. Warszawska - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 105 łóż. 
Żnin, ul. Szpitalna 20 - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny 84 łóż. 


Woiew6dztwo Ślqskie 


Bielsko, ul. Wyspiańskiego 21 - Powszechny Sz.pital Miejski, samorz., 
ogólny, 252 łóż. 
Bystra, pow. bielski - Sanatorium Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
społ., gruźliczy, 286 łóż. 
Istebna, pow. cieszyński - 'Vojewódzki Zakład Leczniczo - Wychowaw- 
czy im. J. Piłsudskiego, samorz., gruźliczy, 400 łóż. 
J
:błonków, pow. cieszyński - Sz.pital S.S. Elżbietanek, społ., ogólny, 
80 łóż. 
Jabłonków, pow. cieszyński - Sanatorium dla płucno chorych, spoI., gru- 
źliczy, 283 łóż. 
Trzyniec, pow. cieszyński - Szpital Hutniczy, spoI., ogólny, 88 łóż. 
Cieszyn, ul. Bielska 4 - Szpital śląski, samorz., ogólny, 348 łóż. 
Cieszyn, pl. ks. Londzina - Szpital 0.0. Bonifratów, spoI., ogólny, 100 łóż. 
Cieszyn, plac Ks. Londzina - Szpital Miejski, samorz., ogólny, 145 łóż. 
Cieszyn, ul. Polna 13 - Sz.pital S.S. Elżbietanek, spoI., ogólny, 135 łóż. 
Chorzów, ul. Szpitalna 19 - Lecznica Bracka, społ., ogólny, 511 łóż. 
Chorzów, ul. Kilińskiego - Szpital Miejski, samorz., ogólny, 200 łóż. 
Chorzów, ul. św. Piotra 16 - Zakład św. Jadwigi, społ., ogólny, 125 łóż. 
Bogumin, pow. frysztacki - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 332 łóż. 
Orłowa, pow. frysztacki - Szpital Górniczy. spoI., ogólny, 164 łóż. 
Karwina, pow. frysztacki - Szpital Miejski Zakaźny, samorz., zakaźny, 
55 łóż. 
Karwina, pow. frysztacki - Szpital Górniczy, spoI., chirurg., położn., 
70 łóż. 
Bielszowice, pow. katowicki - Lecznica Bracka, spoI., ogólny, 250 łóż. 
Brzezinka, pow. katowicki - Szpital Gminny, samorz., gruźliczy, 36 łóż. 
Mysłowice, pow. katowicki - Szpital Miejski, samorz., ogólny, 100 łóż. 
Mysłowice, pow. katowicki - Lecznica Bracka, spoI., chirurg., 132 łóż. 
Nowa Wieś, pow. katowicki - Szpital Hutniczy, spoI., ogólny, 120 łóż. 
Siemianowice, pow. katowicki - Szpital Hutniczy, spoI., ogólny, 74 łóż. 
Siemianowice, pow. katowicki - Lecznica Bracka, spoI., ogólny, 160 łóż. 
S:wpienice, pow. katowicki - Szpital Gminny, samorz., ogólny, 93 łóż. 
Szopienice, pow. katowicki - Szpital Hutniczy, spoI., ogólny, 110 łóż. 
Wełnowiec, pow. katowicki - Szpital Hutniczy, społ., ogólny, 60 łóż. 
K
,.towice, ul. Raciborska 27 - Szpital Miejski, samorz., ogólny, 300 łóż. 
Katowice, ul. Raciborska 28 - Szpital Miejski dla dzieci, sam orz., dzie- 
cięcy, 65 łóż. 


18
		

/593.djvu

			Katowice, ul. Francuska 34 - Lecznica Bracka, społ., ogólny, 516 łóż. 
Katowice, ul. Piłsudskiego 52 - Szpital S.S. Elżbietanek, społ., ogólny, 
190 łóż. 
Katowice, ul. Markiefki 70 - Szpital 0.0. Bonifratrów, spoI., sgólny, 
280 łóż. 


Katowice, pl. Marsz. J. P'łsudskiego 1 - Klinika Ginekologiczna dr Spe- 
iera. pryw., ginek., 7 łóż. 
Katowice, ul. Wita Stwosza 6 - [{linika dla chorób kobiecych dr. Wędli- 
kowskiego, pryw., ginek., 17 łóż. 
Lllbliniec - Wojewódzki Szpital Powszechny, 
Lubliniec - śląski Zakład Psychiatryczny. 
1115 łóż. 


samorz., ogólny, 80 łóż. 
samorz., psychiatryczny, 


Koszęcin, pow. lubliniecki - Szpital Ludwiki, prywatny, ogólny, 17 łóż. 
lVIikołów, pow. pszczyński - Zakład św. Józefa, spoI., ogólny, 114 łóż. 
Mikołów, pow. pszczyński - Lecznica Bracka, spoI., ogólny, 120 łóż. 
Murcki, pow. pszczyński - Lecznica Bracka, spoI., ogólny, 130 łóż. 
Tychy, pow. pszczyński - Szpital Gminny, samorz., ogólny, 40 łóż. 
Pszczyna - Szpital Joanitów. spoI., ogólny, 75 łóż. 
Belk, pow. rybnicki - Szpital Łukasza, samorz., psychiatr., 85 łóż. 
Wodzisław, pow. rybnicki - Lecznica Bracka, społ., gruźliczy, 190 łóż. 
Wodzisław, pow. rybnicki - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 72 łóż. 
Knurów, pow. rybnicki - Lecznica Bracka, spoI., ogólny, 210 łóż. 
R
'dułtowy, pow. rybnicki - Lecznica Bracka, spoI., ogólny 298 łóż. 
Żory, pow. rybnicki - Szpital Miejski, samorz., ogólny, 80 łóż. 
R
'bnik, ul. Klasztorna 9 - Zakład Leczniczy św. Juliusza, spoI., ogólny, 
180 łóż. 
Rybnik, ul. Rudzka 13 - Lecznica Bracka, spoI., ogólny, 296 łóż. 
Rybnik, ul. Zakładowa l - śląski Zakład Psychiatryc7J1Y, samorz., psy- 
chiatryczny, 1060 łóż. 
Godula, pow. świętochłowicki - Szpital Hutniczy, spoI., ogólny, 70 łóż. 
Hajduki Wielkie, pow. świętochłowicki - Szpital Hutniczy, spoI., ogólny, 
82 łóż. 
Lipiny - Piaśniki, pow. świętochłowicki - Szpital Hutniczy, spoI., ogólny, 
136 łóż. 


Nowy Bytom, pow. świętochłowicki - Szpital Hutniczy, spoI., ogólny, 
120 łóż. 
Nowy Bytom, pow. świętochłowicki - Szpital Epidemic7J1Y, samorz., za- 
kaźny, 40 łóż, 
Piekary śląskie, p. świętochłowicki - Szpital Powiatowy, samOl"Z., ogól- 
n
', 110. łóż. 
Piekary śląskie, p. świętochłowicki - Lecznica Bracka, spoI. ogólny, 
347 łóż. . 
świętochłowice - Szpital Hutniczy, spoI., ogólny, 82 łóż. 
Tarnowskie Góry Szpital Powiatowy, samorządowy, 
Tarnowskie Góry - Zakład św. Jana dla alkoholików, 
18 łóż. 


ogólny, 90 łóż. 
społ., alkohol. 


Swierklaniec, pow. Tarn. Góry - Szpital Donnersmarcka, prywatny, ogól- 
ny, 32 łóż. 


19
		

/594.djvu

			Woiew6dztwo Krakowskie 


Biała - Szpital Powszechny, samorz., ogólny, 210 łóż. 
Wilkowice, pow. bialski Sanatorium Polskich Kolei Państwowych, 
państw. gruźliczy, 110 łóż. 
Bochnia - Szpital Powszechny, samorz., ogólny, 50 łóż. 
Okocim, pow. hrzeski - Szpital Zakładów Przemysłowych Br. Gotza, pryw., 
ogólny, 34 łóż. 
Chrzanów - Szpital Powszechny im. J. Piłsudskiego, samorz., ogólny, 160 
łóż. 
Gorlice - Szpital Powszechny, samorz., ogólny, 120 łóż. 
Jasło - Szpital Powszechny, sam orz. , ogólny, 111 łóż. 
Kraków, ul. Kopernika 17 - I Klinika Wewnętrzna, państw., wewnętrzna. 
Kraków, ul. Kopernika 15 -II Klinika Wewnętrzna, państw., wewnętrzna, 
85 łóż. 
Kraków, ul. Kopernika 40 
giczna, 101 łóż. 
Kraków, ul. Kopernika 38 
60 łóż. 
Kraków, ul. Kopernika 23 Klinika Położnicza 
państw., ginekol., położnicza, 133 łóż. 
Kraków, ul. Kopernika 48 - Neurologiczno-Psychiatryczna, państw., ne- 
uroI., psychiatryczna, 131 łóż. 
Kraków, ul. Kopernika 17 - Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych. 
państw., skórno-wener. 
Kraków, ul. Strzelecka 2 - Klinika Chorób Dziecięcych, państw.. dziecięca. 
Kraków, ul. Kopernika 17 - Klinika Oto-Rhino-Laryngologiczna, państw., 
oto-Iaryngol. 
Kraków, ul. Kopernika 17 - Państwowy Szpital św. Lazarza, państw., 
ogólny, 126 łóż. 
Kraków, ul. Senacka 3 
Kraków, ul. Trynitarska 
200 łóż. 
Kraków, tlI. JuI. Lea 65 Szpital SS. Miłosierdzia pod wezw. Boskiej 
Opatrzności, spoI., ogólny, 81 łóż. 
Kraków, ul. Skawińska 8 - Szpital Gminy Wyznaniowej żydowskiej, spoI.. 
ogólny, 156 łóż. 
Kraków, ul. Radziwiłłowska 8 - Szpital im. św. Zyty, pryw., ogólny, 
28 lóż. 
Kraków, ul. św. Filipa 18 - Szpital Ortopedyczny dla dzieci dr M. Ko- 
sińskiego, pryw., ortopedyczny, 23 łóż. 
Kraków, ul. Prądnicka 8 - Szpital Miejski Epidemiczny, sa:ł:n0rz., zakaź- 
ny, 223 łóż. 
Kraków. ul. Prądnicka 37 - Szpital Ubezpieczelni Społecznej im. Gabry- 
ela Narutowicza, sp
ł., ogólny, 470 łóż. 
Kraków, ul. Garncarska 11 - Lecznica Związkowa :'I-ka z o. o., pryw., 
ogólna, 67 łóż. 
Kraków, ul. Siemiradzkiego 1 - "nom Zdrowia" prywatny zakład lecz- 
niczy, ogólny, 29 łóż. 
Kobierzyn, pow. krakowski - Państwowy Zakład dla, umysłowo 
wowo - chorych, państw., psychiatryczny, 1130 łóż. 


Klinika 


Chirurgiczna, państwowa, chirur- 


Klinika Okulistyczna, państw., okulistyczna, 


Choróh 


Kobiecych. 


Szpital Więzienny, państw., ogólny, 61 łóż. 
11 - Szpital 00. Bonifratrów, spoI., ogólny, 


ner- 


20
		

/595.djvu

			Witkowice, pow. krakowski - Zakład Leczniczo-Wychowawczy dla dzieci 
jagliczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, państw., jagliczy, 460 łóż. 
Batowice, pow. krakowski Lecznica dla nerwowo chorych, pryw. neu- 
rologiczno-psychiatr., 53 łóż. 
Jugowice, pow. krakowski - Lecznica dla nerwowo chorych im. C. Onu- 
frowicza, pryw., neurologiczna, 27 łóż. 
Nowy Sącz - Szpital Powszechny, samorz., ogólny, 180 łóż. 
Krynica, pow. nowosądecki - Sanatorium "Lwigród" Zakładu Ubezpie. 
czeń Społecznych. społ., ogólny, 250 łóż. 
Nowy Targ - Szpital Powszechny, samorz., ogólny, 76 łóż. 
Zakopane, puw. nowotarski Szpital Klimatyczny, samorz., ogólny, 
125 łóż. 
Zakopane, pow. nowotarski - Dziecięcy Zakład Leczniczy Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, państw., gruźliczy, 230 łóż. 
Zakopane, pow. nowotarski - Sanatorium Związku Nauczycielstwa Pol- 
skiego. spoI., gruźliczy, 176 łóż. 
Zakopane, pow. nowotarski Sanatorium ..Odrodzenie", spuł., gruźlicze, 
120 łóż. 
Zakopane, pow. nowotarski - Sanatorium Polskiego Cerwonego Krzyża, 
społ.. gruźlicze, 214 łóż. 
Zakopane, pow. nowotarski - Sanatorium Wojskowe im. Marszałka J. 
Piłsudskiego, państw., gruźlicze, 200 łóż. 
Zakopane, pow. nowotarski - Sanatorium Akademickie im. Marszałka J. 
Piłsudskiego, spot, gruźlicze, 120 łóż. 
Zakopane, pow. nowotarski - Sanatorium Związku Pracowników Poczt 
i Telegrafów, spoI., gruźlicze, 80 łóż. 
Zakopane, pow. nowotarski - Sanatorium "Policyjny Dom Zdrowia", 
spoI., gruźliczy, 110 łóż. 
Zakopane, pow. nowotarski - Dom Zdrowia Stowarzyszenia Urzędników 
Państwowych, spoI., gruźliczy, 56 łóż. 
Zakopane, pow. nowotarski - Dom Zdrowia Zakładu Ubezpieczeń Spo- 
łecznych "Warszawianka", spoI., gruźliczy, 100 łóż. 
Rabka. pow. nowotarski - Sanatorium dla dzieci Uniwersytetu Jagiell., 
państw., dziecięce, 80 łóż. 
Tarnów, ul. Szpitalna 16 - Szpital Powszechny im. Prezydenta I. Mo- 
ścickiego, samorz., ogólny, 293 łóż. 
Tarnów, ul. Nowo-Dąbrowska (; - Lecznica dla dzieci m. Tarnowa, sa- 
morz., dziecięca, 65 łóż. 
Tarnów, ul. Szpitalna 38 - Szpital żydowski, społ., ogólny. 50 łóż. 
Wadowice - Szpital Powszechny, samorz., ogólny, 95 łóż. 
Zebrzydowice, pow. wadowicki - Szpital 00. Bonifratrów, spoI., we- 
wnętrzny, 20 lóż. 
Żywiec - Szpital Powszechny, samorz., ogólny, 100 łóż. 


Woiew6dztwo Lwowskie 


Bóbrka - Szpital Powszechny, samorz., ogólny, 54 łóż. 
Drohobycz, ul. Grunwaldzka 75 - Okręgowy Szpital Więzienny, państw., 
wewn., psychiatr., 180 łóż. 
Drohobycz, ul. Mickiewicza 29 - Szpital Ubezpieczalni Społecznej, spoI., 
ugólny, 45 łóż. 


21
		

/596.djvu

			Jaroslaw, ul. 3-go Maja 64 - Szpital Powszechny, samorz., ogólny, 
140 łóż. 
Krosno - Szpital Powszechny Błog. Jana z Dukli, samorz., ogólny, 100 łóż. 
Iwonicz, pow. krośnieński - Sanatorium "Exelsior" Zakładu Ubezpie- 
czeń Społecznych, spoI., ogólny, 231 łóż. 
Iwonicz, pow. krośnieński - Sanatorium "Sanato" dr. J. Aleksiewieza, 
pryw. ortopedo 30 łóżek. 
Lubaczów - Szpital Powszechny, samorz., ogólny, 50 łóż. 
Hołosko, pow. lwowski - Lecznica Lwowskiego Tow. Walki z gruźlicą, 
spoI. gruźliczy, 155 łóż. 
Lwów, ul. Pijarów 4 - Klinika Chorób Wewnętrznych, Propedeutyczna, 
państw. wewnętrzna. 
Lwów, ul. Pijarów 4 - Klinika Chorób wewnętrznych Terapeutyczna, 
państw., wewnętrz. 
Lwów, ul. Pijarów 4 - IOinika Chirurgiczna, państw. chirurgiczna, 
Lwów, ul. Pijarów 4 - Klinika Położniczo - Ginekologiczna, państw., 
położn., ginek. 
Lwów, ul. Pijarów 6 - Klinika Chorób Uszu, Nosa, Gardła i Krtani, 
państw., laryngolog. 
LwóW, ul. Pijarów 6 - Klinika Chorób Nerwowych i Umysłowych, państw. 
neurolog. psychiatro 
Lwów, ul. Głowińskiego ,5 - Klinika Chorób Dziecięcych, państw. dziec. 
Lwów, ul. Głowińskiego 7 - Klinika Chorób Ocznych, państw., oczna. 
Lwów, ul. Piekarska 69 - Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych, 
państw., weneryczno - skórna. 
Lwów. ul. Zielona 5a - Klinika Stomatologiczna, państw. 
Lwów, ul. Głowińskiego 7 - Szpital Państwowy Powszechny, państw., o- 
gólny, 1239 łóż. 
Lwów, ul. Rappaporta 8 - Szpital Gminy Wyznaniowej żydowskiej fund. 
Maurycego Lazariusa, spoI., ogólny, 188 łóż. 
Lwów, ul. Teatyńska 1 - Szpital S.S. Miłosierdzia św. Wincentego a Pa- 
ulo, spoI., ogólny, 100 łóż. 
Lwów, ul. Łyczakowska 107 - Sanatorium Polskiego Czerwonego Krzyża. 
spoI, ogólny, 38 łóż. 
Lwó", ul. Kurkowa 31 - Szpital Ubezpieczalni Społecznej, spoI., ogólny 
403 łóż. 


Lwów, ul. Janowska 130 - Miejski Szpital Epidemiczny, samorz., zakaź- 
ny, 120 łóż. 
Lwów, ul. Kazimierza W. 24 - Szpital Więzienny, państw., ogólny, 100 
łóżek. 
Lwów, ul. Senatorska Q - Sanatorium Położniczo - Ginekologiczne "Sa- 
lus", pryw., położno ginekol. 30 łóż. 
Lwów, ul. Dwernickiego 54 - Sanatorium dr. świątkowskiego dla chorych 
psychonerwowych, pryw. psychiatr., 30 łóżek. 
Lwów, ul. Listopada 22 - Sanatorium "Vita", pryw., chirurg. położno 
ginek. 30 łóż. 
Lwów, ul. Piotra Skargi 4 - Narodna Lecznica, 
Lwów, ul. Kulparków - Państwowy Zakład 
państw. psychiatryczny, 1111 łóż. 


społ., ogólny, 96 łóż. 
dla umysłowo chorych, 


22
		

/597.djvu

			Przemyśl, ul. Rogozińskiego 43 - Szpital Powszechny, samorz., ogólny, 
300 łóżek. 
Przemyśl ul. Szaszkiewicza 
Rzeszów, ul. Naruszewicza 
łóżek. 
Rzeszów ul. Naruszewicza - Szpita] żydowski, społ., ogólny, 14 łóż. 
SE.mbor, ul. Szpitalna 14 - Szpital Powszechny, samorz., ogólny, 120 łóż. 
Sanok, ul. Konarskiego - Szpital Powszechny, samorz., ogólny, 85 łóż. 
Sokal, ul. Odsieczy Wiednia Szpital Powszechny, samorz., ogólny, 9,5 
łóżek. 
T::.rnobrzeg, ul. Mickiewicza 
łóżek. 
Turka, ul. Legionów - Szpital Powszechny, samorz., ogólny, 80 łóżek. 
żMkiew, ul. Muszkieta - Szpital Powszechny, samorz.. ogólny 120 Jóżek. 


. 
11 - Szpital żydowski, społ., ogólny, 100 łóż. 
- Szpital Powszechny, sam orz., ogólny, 140 


Szpital Powszechny, samorz., og-ólny 73 


w oiew6dztwo Stanisławowskie 


Dolina - Szpital Powszechny, samorz., ogólny, 60 łóż. 
Wygoda, pow. doliniański - Sanatorium Ubezpieczalni Społecznej, społ., 
gruźlicze, 50 łóż. 
Horodenka. - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 50 łóż. 
Kałusz - Szpital Powszechny, samorz., ogólny, 60 łóż. 
Kołomyja, ul. Gliniana 26 - Szpital Powszechny, samorz., ogólny, 200 łóż. 
Kołomyja, ul. Majora Gniadego 74 - Szpital Gminy Wyznaniowej żydow- 
skiej, społ., ogólny, 40 łóż. 
Kosów - Szpital Powszechny, samorz., ogólny, 50 łóż. 
Nadwórna - Szpital Powiatowy, samorz., ogólny, 75 łóż. 
Worochta, pow. nadwórniański - Sanatorium Ubezpieczalni Społecznej, 
społ., gruźlicze, 72 łóż. 
Tatarów, pow. nadwórniański - Policyjny Dom Zdrowia, społ., gruźliczy, 
85 łóż. 
Rohatyn - Szpital F:S. Miłosierdzia, społ., ogólny, 26 łóż. 
Stanisławów - Szpital Powszechny, samorz., ogólny, 186 łóż. 
Stanisławów - Szpital żydowski, spół., ogólny, 28 łóż. 
Stanisławów - Lecznica Ginekologiczno - położnicza, pryw., ginek., poł., 
9 łóż. 
Śniatyń - Szpital Powszechny, samorz., ogólny, 70 łóż. 
Stryj, ul. Drohobycka 3 - Szpital Powszechny, samorz., ogólny, 230 łóż. 
Stryj, ul. Kazimierza 20 - Szpital żydowski, spoI., ogólny, 36 łóż. 
Dębina, pow. stryjski - Uzdrowisko dla Dziatwy żydowskiej, spoI., gruź- 
liczy, 100 łóż. 
Rozdół, pow. Żydaczów - Szpital SS. Miłosierdzia, społ., wewnętrzny, 
40 łóż. 
Drohowyże, pow. Żydaczów - Szpital SS. Miłosierdzia, społ., ogólny, 
40 łóż. 


w oiew6dztwo Tarnopolskie 


'Brody, ul. Słowackiego - Szpital Powszechny, samorz., ogólny, 85 łóż. 
Brody - Szpital żydowski fundacji im. b. p. Idla Natansona, społeczny, 
ogólny, 20 łóż. 


23
		

/598.djvu

			Brzeżany - Szpital Pow!Szechny, samorz., ogólny, 116 łóż. 
Buczacz - Szpital żydowski, społeczny, ogólny, 28 łóż. 
Czortków - Szpital Powsz
chny, samorz., ogólny, 47 łóż. 
Podhajce - Szpital Powszechny, samorz., ogólny, 75 łóż. 
Przemyślany - Szpital Powszechny, samorz., ogólny, 70 łóż. 
Skałat - Szpital Powszechny, samorz., ogólny, 70 łóż. 
Tarnopol, uL Szpitalna - Szpital Powszechny, samorz., ogólny, 232 łóż. 
Tarnopol - Szpital żydowski, spoI., ogólny, 30 łóż. 
Zaleszczyki - Szpital Powszechny, samorz., ogólny, 60 łóż. 
Złoczów - Szpital Powszechny, samorz., ogólny, 11D łóż. 
Złoczów - Szpital żydowski, społ., ogólny, 20 łóż. 
Biały Kamień, pow. złoczowski - Szpital SS. Miłosierdzia, fundacji śp. 
Jana Strzembosza, społ., ogólny, 23 łóż. 
Nowosiółki, pow. złoczowski - Szpital SS. Miłosierdzia, fundacji im. 
Sznajdrów, spoI., ogólny, 25 łóż. 


24
		

/599.djvu

			Siedziba: 


Baranowicze 
Biała Kni\owska 
Białystok 


Bielsko 
Brodnica 
Brześć n/B. 
Brzeżany 
Bydgoszcz 


Chrzanów 
Ciechanów 
Częstochowa 
Czortkó,," 


Drohobycz 
Dubno 


Gdynia 
Gniezno 


Grodno 
Grodzisk Wlkp. 
Grudziądz 


Inowrocław 


Jarosław 


[(alisz 
IGelce 


Kołomyja 
Kowel 
Kraków 
Krosno 
Kutno 
Leszno Wlkp. 
Lida 


Ubezpieczalnie Społeczne 


Okrąg ubezpieczalni (Powiaty administracyjne): 


baranowicki, słonimski, stołpecki, nieświeski, kosowski. 
bialski, wadowicki, żywiecki. 
białostocki, wysoko - mazowiecki, bielski, wołkowysld 
i miasto Białystok. 
bieiski, cieszyński i miasto Bielsko. 
brodnicki, lubawski, działdowski, rypiński. 
brzeski, prużański, kobryński, bialski. 
brzeżański, przemyślań ski, rohatyński, podhajecki. 
bydgoski, szubiński, sępoleński, wyrzyski i miasto Byd- 
goszcz. 


chrzanowski. 
ciechanowski, mławski, przasnyski, makowski, pułtuski. 
częstochowski, wieluński i miasto Częstochowa. 
czortkowski, buczacki, kopyczyniecki, borszczowski, za- 
Jeszczycki. 


drohobycki, samborski, turczański, rudecki. 
dubieński, krzemieniecki. 


morski, kartuski. 
gnieźnieński, średzki, wrzesiński, żniński 
Gniezno. 
g-rodzieński, sokólski, augustowski, suwalski. 
nowotomyski, wolsztyński, kościański. 
grudziądzki, chełmiński i miasto Grudziądz. 


miasto 


inowrocławski, mogileński i miasto Inowrocław. 
jarosławski, lubaczowski, przeworski. 


kaliski, koniński, turecki. 
kielecki, jędrzejowski, pińczowski, stopnicki, włosz- 
czowski. 
kołomyj ski, horodeński, śniatyński, kosowski. 
kowelski, włodzimierski, lubomelski, koszyrski. 
krakowski, olkuski, miechowski i miasto Kraków. 
krośnieński, brzozowski, sanocki, leski. 
kutnowski, kolski, łęczycki, łowicki. 
leszczyński, rawicki, gostyński. 
lidzki, nowogródzki, szczuczyński, wołożyński. 


25
		

/600.djvu

			Siedziba: 


Lublin 


Lwów 


Łódź 
Łomża 
Łuck 


Nowy Sącz 
Oborniki 
Ostrów Wlkp. 
Ostrowiec 
Pabianice 
Pińsk 
Piotrków 
Płock 
Poznań 
Przemyśl 
Radom 
Równe 


Rzeszów 


Siedlce 
Sosnowiec 
Stanisławów 
Starogard 
Stryj 
Szamotuły 


Okrąg ubezpieczalni (Powiaty administracyjne): 


lubelski, janowski, puławski, lubartowski, włodawski, 
chełmski i miasto Lublin. 
lwowski, bobrecki, gl'Ódecki, jaworowski, rawski, sokal- 
ski, żółkiewski i miasto Lwów. 


łódzki i miasto Łódź. 
łomżyński, szczuczyński, ostrołęcki, ostrowski. 
łucki, horochowski. 


nowosądecki, limanowski, gorlicki, jasielski. 
obornicki, chodzieski, wągrowiecki. 
ostrowski, kępiński, krotoszyński, jarociński. 
opatowski, iłżecki. 
łaski, sieradzki. 
piński, drohicki, łuniniecki. 
piotrkowski, radomszczański. 
płocki, sierpecki, gostyński, płoński. 
poznański, śremski i miasto Poznań. 
przemyski, mościcki, dobromilski. 
radomski, konecki, kozienicki. 
rówieński, zdołbunowski, kostopolski, sarneński, sto- 
liński. 
rzeszowski, ropczycki. kolbuszowski, łańcucki. 
siedlecki, wągrowski, sokołowski, łukowski, radzyński. 
zawierciański, będziński i miasto Sosnowiec. 
stanisławowski, tłumacki, nadwórniański. 
starogardzki, kościerski, tczewski. 
stryj ski, żydaczowski, kałuski. doliński. 
szamotuIski, czarnkowski, międzychodzki. 


Tarnobrzeg tarnobrzeski, sandomierski, mielecki, niżański. 
Tarnopol tarnopolski, trembowelski, skałacki izbaraski. 
Tarnów tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński. 
Tomaszów Mazow. brzeziński, rawski, opoczyński. 
Toruń toruński, wąbrzeski i miasto Toruń. 
Tuchola tucholski, chojnicki i świecki. 


Warszawa 


Wilno 


Włocławek 
Zakopane 
Zamość 


Złoczów 


żyrardów 


26 


warszawski, radzymiński, miński, garwoliński, grójecki 
i miasto Warszawa. 
wileńsko-trocki, święciański, brasławski, dziśnieński, po- 
stawski, wilejski, mołodecki, oszmiański i miasto Wilno. 
włocławski, nieszawski, lipnowski. 
nowotarski, myślenicki. 
zamojski, biłgorajski, krasnostawski, tomaszowski, hru- 
bieszowski. 
złoczowski, zborowski, kamionecki, radziechowski, 
brodzki. 


błoński, skierniewicki, sochaczewski.
		

/601.djvu

			Państwowy Zakład Higieny 


Chocimska 24 


Dyrektor: prof. dr Szulc Gustaw, tel. 4-37-50. 
Inspektor: doc. dr Przesmyski Feliks, tel. 4-18-11. 


Oddział Ogólny (kancelaria główna, intendentura, rachuba) tel. 
4-
8-42, 4"{)5-43). 
Dział Bakteriologii i Medycyny Doświadczalnej, tel. 4-28-39, (Z od- 
działami: diagnostyki tel. 4-33-54, badania surowic tel. 4-28-39, parazy- 
tologii tel. 4-33-54, szczepień ochronnych tel. 4-28-39, stacji dezynfek- 
cyjno - dezynsekcyjnej tel 4-47-85). Kierownik: prof. dr Hirszfeld Lud- 
wik. Kierownicy Oddziałów: doc. dr Przesmycki Feliks (diagnostyki), 
doc. dr Anigstein Ludwik (parazytologii), dr Radło Piotr (stacja dezynf. 
dezyns.). Lekarze i personel fachowy: dr Goldberżanka Jadwiga, dr Hu- 
"miecki Kazimierz, dr Mosing Henryk, dr Mirkowski Wacław, dr Ław- 
kowicz Włodzimierz, lek. Zański Jerzy, lek. Kuzniecow Anatoliusz, Sey- 
'deI Julia, Zajdlówna Róża, Jankowska Maria, Szwojnicka Zofia, Ga- 
włowska Halina, Rabinowiczówna Helena, Domaszewska Zofia. 
Dział Chemii, tel. 4-37-77. Kierownik: dr chemii Dominikiewicz 
Mieczysław. Personel fachowy: inż. Jurkowski Stanisław, mgr Malec 
Edward, mgr Ramotowski Stefan, mgr Stępniewski Ludwik, Swięcki Sta- 
nisław, mgr Trojan Leszek, dr Grabowska Maria, Kijewska Maria. 
Dział Badania żywności i Przedmiotów Użytku, tel. 4-38-22. Kie- 
rownik: doc. dr Krauze Stanisław. Personel fachowy: inż. Margasiński 
Zbigniew, Podgórska Jadwiga, Szymczyk Franciszek, mgr Kaczmarek 
Feliks, lek. wet. Chmielnicki Feliks, dr Bednarczyk Władysław, inż. 
Jadwiga Raczyńska, mgr Legatowa Bronisława, mgr Maksyn Nikonorow, 
mgr Maria Burbianka, inż. Maria Romanowska. 
Dział Surowic i Szczepionek, tel. 4-08-02, (z oddziałami: wyrobu 
szczepion€k tel 4-19-78, wyrobu krowianki ospowej tel. 4-21-70, pasteu- 
rowskim tel. 4-19-96, wyrobu produktów biologicznych tel. 4-08-02, biuro 

przedaży tel. 4-13-84). p. o. Kierownika: dr Saski Stanislaw. Kierow- 
nicy Oddziałów: inż. Spasowicz Tadeusz, dr Głowacka Wiara, dr Spo- 
t"zyński Tadeusz. Lekarze i personel fachowy: dr Porębski Władysław, 
dr Fejginówna Bronisława, dr Stetkiewicz Stanisław, dr Chwilczyński 
Włodzimierz, dr Modzelewski Witosław, lek. wet. Kuczkowski Jan, lek. 
wet. Taborski Aleksander, Epsteinówna Tekla. 
Dział Wodny tel. 4-31-11. Kierownik: inż. SznioIis Aleksander. Kie- 


27
		

/602.djvu

			wnik Oddziału inż. Just Jan. Personel fachowy; dr Stangenberg Ma- 
rian, dr Bartnicka Wanda, mgr Marian Seroczyński, inż. Fijałkowska 
Janina, mgr Kowalkowski Andrzej. 
Szkoła Higieny tel. 4-34-81 (z oddziałami: kontroli organoprepara- 
tów tel. 4-34-24, administracji sanitarnej tel. 4-0'7-36, statystyki i epide- 
miologii tel. 4-23-90, higieny pracy tel. 4-08-04, biochemii tel. 4-37-47.i. 
Kierownik: dr Chodźko Witold. Kierownicy Oddziałów: doc. dr Trusz' 
kowski Ryszard, dr Szczygieł Aleksander, dr Paluch Emil, dr Kacprzak 
Marcin, dr Grzegorzewski Edward. Personel fachowy: Adamowiczowa 
Stanisława, Kołodziejska Zofia, dr Boguszewska Maria, dr Blauthowa 
Jadwiga, inż. Dzierdziejewska Anna, Sekuracki Feliks, Michałowski Hen- 
ryk, inż. Schreter Barbara, dr Reguła Zygmunt, mgr Chrostowska Jadwi- 
ga, dr Duszyńska Janina, mgr Iwanowska Janina, inż. Markuze Zofia, 
dr Teuchmann Jan, Rubaszkiewicz Eliza. 


Instytut Higieny Psychicznej (Puławska 91), tel. 4-15-19. Kierow- 
nik: dr Dąbrowski Kazimierz. Personel fachowy: dr Szczytt-Niemirowicz 
Kazimierz, dr Trzetrzewiński Władysław, dr Goryński Ludwik. dr Mitri- 
novic Aleksandra, dr Cichocka Irena, dr Kobierska Jadwiga, dr Dłużewski 
Stanisław, dr Szmydt Jadwiga, Sonczyk Michał, dr Mackiewicz Stanisław, 
Stańczyk Jadwiga, Chmieleńska Irena, Kowalewski Konst
nty. 
Instytut Higieny Morskiej i Tropikalnej, filia Państwowego Zakła- 
du Higieny w Gdyni, Starowiejska 50, tel. 22-05. Kierownik: dr Morzycki 
Jerzy. Oddział Bakteriologiczny: lek. Przyborowski Tadeusz. Oddział Ba- 
dania żywności: Kolski Wincenty. Oddział Wodny; mgr Łukaszewicz 
Wiktor. Lekarz epidemiczny: lek. Boczarow Borys. 
Filia Pallstwowego Zakładu Higieny w Kielcach, Ogrodowa 3, tel. 
11-51. Kierownik: dr Cwiąkała Antoni. Oddział Bakteriologiczny: vacat. 
Oddział Badania żywności: mgr Kocznorowski Henryk. Oddział Wodny: 
vacat. Lekarz epidemiczny: lek. Makólski Henryk. 
Filia Państwowego Zakładu Higieny w Krakowie, Zygmunta Augu- 
sta 1, tel. 103-03. Kierownik: doc. dr Heller Józef. Oddział Bakteriolo- 
giczny: dr Raginisowa Maria. Oddział Badania żywności: dr Rychlik 
Mieczysław. Oddział Wodny: mgr Mazurkiewicz Maria. Lekarz epide- 
miczny: dr Bilek Mieczysław. 
Filia Państwowego Zakładu Higieny w Lublinie, Hipoteczna 4, tel. 
29-52. Kierownik: dr Chromiński Cyprian. Oddział Bakteriologiczny: dr 
Burzyński Stanisław. Odział Badania żywności: dr Bromirski Stanisław. 
Oddział Wodny: mgr Szewczyk Władysław. Lekarz epidemiczny: dr Dep- 
tuch Władysław. 
Filia Państwowego Zakładu Higieny we Lwowie, Piekarska 56, tel. 
207-51. Kierownik: doc. dr Mikulaszek Edmund. Oddział Bakteriologicz- 
ny: dr Meisel Henryk. Odział Badania żywności: dr Nowatke Wiktor. 
Oddział Wodny: mgr Jóźkiewicz Stanisław. Lekarz epidemiczny: dr Ber- 
ger Eugeniusz. 
Filia Państwowego Zakładu Higieny w Łodzi, Kościuszki 3, tel. 
101-17. (Oddziału Bakteriologicznego - Gdańska 44, tel. 101-18). Kie- 
rownik: dr Domżalski Józef. Oddział Bakteriologiczny: dr Krajewski 


28
		

/603.djvu

			Czesław. Oddział Badania Żywności: dr Dmożalski Józef. Oddział Wodny: 
mg-r Jeger Zygmunt. Lekarz epidemiczny: dr Markiewicz Gustaw. 
Filia Państwowego Zakładu Higieny w Lucku, Piłsudskiego 15a, 
tel. 5-49. Kierownik: dr Walecki Henryk. Oddział Bakteriologiczny: dr 
Mankówna Elwira. Oddział Badania żywności: dr Wróbel Kazimierz. Od- 
dziaŁ Wodny: inż. Cichowski Władysław. Lekarz epidemiczny: dr Andrzej 
Tarpiński. 
Filia Państwowego Zakładu Higieny w Poznaniu, Nowskowskiego 6, 
tel. 31-39. Kierownik: vacat. Oddział Bakteriologiczny: dr Hofman Boh- 
dan. Oddział Badania Żywności: mgr Osipiak Józef. Oddział Wodny: mgr 
Kołaczkowski Stanisław. Lekarz epidemiczny: dr Nowakowski Florian. 
Filia Państwowego Zakładu Higieny w Stanisławowie, Pierackie- 
go 4, tel. 6-80. Kierownik: dr Lachowicz Kazimierz. Oddział Bakteriolo- 
giczny: lek. Keck Tadeusz. Oddział Badania żywności: mgr Szych Bruno. 
Oddział Wodny: mgr Perkowski Stanisław. Lekarz epidemiczny: dr Dą- 
browski Mieczysław i dr Lazarewicz Emil (dla woj. tarnopolskiego). 
Filia Państwowego Zakładu Higieny w Tonmiu, Moniuszki 3, tel. 
13-58. Kierownik: dr Wawrzyńska Maria. Oddział Bakteriologiczny: dr 
Błeńska Wanda. Lekarz epidemiczny: lek. Radecki Ladysław. 
Filia Państwowego Zakładu Higieny w Wilnie, Tatarska 11, tel. 
13-()!). Kierownik: dr Prażmowski Władysław. Oddział Bakteriologiczny: 
dr Słowikowski Mieczysław. Oddział Badania żywności: dr Monikowski 
Kazimierz. Oddział Wodny: mgr Hermanowicz Witold. Lekarz epidemicz- 
ny: dr Poznański Marian i dr Paszkiewiczówn
 Zofia (dla woj. nowo- 
gródzkiego) . 


29
		

/604.djvu

			
		

/605.djvu

			Ośrodki Zdrowia 


Objaśnienie skrótów: 


dz. - przychodnia dla dziecka, 


m. " dla matki, 
g. przeciwgruźlicza, 
j. " przeciwjaglicza, 
w. . przeciwweneryczna, 
a. przeciwalkoholowa, 
d. " dentystyczna, 
e. eugeniczna, 
s. sportowa, 
o. " ogólna, 
sz. - szkolna.
		

/606.djvu

			. 


. 


M. ST. WARSZAWA 


Ul. Puławska 91. dz. m. g. j. w. e. d. a. 
.. Opaczewska 1. dz. m. g. j. w. 
" Srebrna 12. dz. m. j. w. 
" Okopowa 1. dz. m. g. j. 
.. Spokojna 15. dz. m. g. j. w. 
.. Siedzibna 25. dz. m. g. j. w. d. (Fi- 
lia - Radzymińska 82 dz.). 


Ul. Grochowska 337. dz. m. g. j. w. 
" Czerniakowska 168. dz. m. g. j. w. 
" ś-to Jerska 19-a. dz. m. g. j. w. d. 
" Karowa 2. dz. g. j. 
" Marymoncka 5-b. dz. m. g. j. w. 


Razem Ośrodków Zdrowia 11. 


WOJ. WARSZAWSKIE. 


p. błoński: 
Mszczonów dz. m. g. j. w. 
Nadarzyn dz. m. g. j. w. 
Wiskitki dz. m. g. j. w. 


p. ciechanowski: 
Cif>chanów dz. m. g. j. w. 


p. działdowski: 
Działdowo dz. m. g. j. w. 


p. gostyniński: 
Gąbin g. j. w. 
Gostynin g. j. w. 
Soczewka g. j. 


p. grójecki: 
Drwalew dz. m. g. j. w. d. o. 
Grójec dz. g. j. w. 
Tarczyn dz. g. j. o. 


p. kutnowski: 
Kutno dz. m. g. j. w. 
żychlin dz. j. 


p. łowicki: 
Łowicz dz. m. g. j. w. 


32 


p. makowski: 
Maków Mazowiecki dz. g. j. w. 


p. miński: 
Kałuszyn dz. g. j. w. 
Kołbiel dz. m. g. j. 
Mińsk Mazowiecki dz. m. g. j. w. 


p. mławski: 
Mława g. j. w. o. 


p. płocki: 


p. płoński: 
Płońsk dz. m. g. j. w. 


p. przasnyski: 
Przasnysz dz. m. g. j. w. 


p. pułtuski: 
Nasielsk j. w. o. 
Pniewo dz. m. J!;. j. w. o. 
Pułtusk dz. m. g. j. w. 


p. radzymiński: 
Radzymin dz. m. g. j. W. Q. 
Wołom in dz. m. g. j. w. o.
		

/607.djvu

			p. rawski: 
Rawa Mazowiecka dz. g. j. w. 


p. sierpecki: 
Sierpc dz. m. g. j. w. 


p. skierniewicki: 
Skierniewice dz. m. g. j. w. o. 


p. sochaczewski : 
Sochaczew dz. m. g. j. w. 


p. warszawski: 
Babice dz. m. g. j. w. o. 
Cechówka dz. m. g. j. w. o. 


Falenica g. j. w. 
Henryków dz. m. g. j. w. 
Konstancin dz. m. g. j. w. o. 
Laski dz. g. j. 
Legionowo dz. m. g. j. w. 
Łomianki dz. m. g. j. w. 
Marki (Pustelnik) dz. m. J!:. j. w. d. 
Nowy Dwór dz. g. j. w. 
Otwock dz. m. g. j. w. o. 
Pomiechówek dz. m. g. j. w. o. 
Pruszków dz. m. g. j. w. 
Raszyn g. j. w. o. 
Rembertów dz. m. g. j. w. o. 
Wiązowna dz. m. g. j. w. o. 
Włochy k/Wr. dz. m. g. j. w. o. 
Razem Ośrodków Zdrowia 47. 


WOJ. ŁóDZKIE 


p. brzeziński: 
Brzeziny dz. m. g. j. d. o. 
Tomaszów Mazowiecki g. j. w. s. o. 


p. łaski: 
Łask j. w. o. 
Widawa j. w. o. 
Zelów dz. m. j. w. o. 


p. łęczycki: 
Łęczyca dz. m. j. g. w. 
Ozorków dz. m. j. g. w. 
Poddębice dz. m. j. g. w. 


p. Łódź - miasto: 
1. Ul. Dworska 10. g. j. w. 
2. Ul. Lubelska 7. g. j. w. e. 


p. łódzki: 
Aleksandrów dz. m. g. j. w. o. 
Ruda Pabianicka g. j. w. o. 
Zgierz dz. m. J!:. j. w. o. 


p. piotrkowski: 
Bełchatów j. w. 
Kamiński j. w. 
P i o t r k ó w: 
1. Ul. Piłsudskiego 14. g. j. w. o. 
2. Ul. Słowackiego 5. j. w. o. 
Sulejów j. w. 
W olbórz j. w. 
p. radomszczański : 
Ostrołęka: (wieś). g. j. 


p. sieradzki: 
Sieradz dz. m. g. j. w. d. o. 
Zduńska Wola j. w. 


p. wieluński : 
Bolesławiec j. w. o. 
Działoszyn j. w. o. 
Lututów j. w. o. 
Osjaków j. w. o. 
Praszka dz. m. j. w. o. 
Wieluń dz. m. j. w. d. o. 
Wieruszów dz. m. j. w. o. 
Razem Ośrodków Zdrowia 29. 


WOJ. KIELECKIE. 


p. będziński: 
Rędzin dz. m. g. j. w. 
Czeladź dz. m. g. j. w. 


Svis szpitali 3. 


Dańdówka dz. m. g. j. w. o. 
Dąbrowa Górnicza dz. m. g. j. w. 
d. o. 


33
		

/608.djvu

			Rogoźnik dz. g. j. w. 
Strzemieszyce dz. g. j. w. o. 
Zagórze dz. m. g. j. w. 
Ząbkowice dz. m. g. j. w. 


p. Częstochowa - miasto: 
1. Częstochowa - Samorządowy. p. 
dz. j. w. 
2. Częstochowa - ..T. O. Z." dz. 
m. g. j. 


p. częstochowski: 
Kłobucko g. j. 
Krzepice g. j. 
Przyrów g. j. 


p. iłżecki: 
Wierzbnik dz. m. g. j. w. o. 


p. jędrzejowski: 
Jędrzejów g. j. w. 
Sobków dz. g. j. 


p. kielecki: 
Kielce dz. m. g. j. w. d. 


p. konecki: 
Rońskie g. j. w. 
Skarżysko - Kamienna g. j. w. d. 


p. kozienicki: 
Rozienice g. j. w. 


p. miechowski: 
Miechów g. j. w. 
Proszowice g. j. w. 
Słomniki g. j. w. 


p. olkuski: 
Bolesław dz. g. j. w. o. 


Ogrodzieniec dz. g. j. o. 
Olkusz dz. m. g. j. w. o. 
Pilica dz. g. j. w. o. 
Wolbrom dz. g. j. w. o. 
żarnowiec dz. m. g. j. o. 


opatowski: 
Opatów g. j. w. d. 
Ostrowiec dz. g. j. w. 


p. opoczyński: 
Opoczno g. j. w. 


p. pińczowski: 
Kazimierza Wielka dz. g. j. o. 
Pińczów g. j. 


p. Radom - miasto: 
Radom dz. g. j. w. 


p. radomski: 


p. sandomierski: 


p. Sosnowiec 
 miasto: 
Sosnowiec dz. m. g. j. w. s. d. o. 


p. stopnicki: 
Busko - Zdrój dz. g. j. w. 


p. włoszczowski: 
Szczekociny g. j. w. 
Włoszczowa g. j. w. 


p. zawierciański: 
żarki g. j. 


Razem Ośrodków Zdrowia 40. 


WOJ. LUBEL
KIE 


p. bialski: 
Biała Podlaska dz. m. g. j. w. 
Chotyłów dz. m. g. j. w. 
Janów Podlaski dz. g. j. 


34 


Rodeń dz. m. g. j. 
Leśna Podlaska dz. m. g. j. 
Lomazy dz. m. g. j. 
Zabłocie dz. g. j.
		

/609.djvu

			p. biłgorajski : 
Biłgoraj dz. g. j. w. 
Frampol 
Łukowa k/R dz. m. g. j. w. 
Tarnogród g. j. 


p. chełmski: 
Chełm dz. g. j. w. 
Rejowiec 
świerże dz. m. g. w. o. 
Wojsławice dz. m. g. j. w. o. 


p. garwoliński: 
Garwolin dz. g. j. o. 
Ryki dz. g. j. o. 
Sobienie Jeziory dz. g. j. o. 
żelechów dz. g. j. o. 


p. hrubieszowski: 
Białopole dz. g. j. o. 
Grabowiec dz. g. j. o. 
Hrubieszów dz. m. g. j. o. 
Kryłów dz. g. j. o. 


p. janowski: 
Janów Lubelski dz. m. g. j. w. 
Kraśnik dz. g. j. w. 
Polichna dz. m. g. j. w. 
Urzędów dz. m. g. w. 


p. krasnostawski : 
Krasnystaw dz. m. J!:. w. 
Turobin dz. g. 


p. lubartowski: 
Lubartów dz. m. g. j. w. o. 
Łęczna dz. g. w. o. 
Michów dz. g. j. w. 


p. Lublin - miasto: 
1. Lublin, ul. Górna 4. dz. m. g. j. 
w. o. 
2. Lublin, ..T. O. Z." dz. g. d. o. 


p. lubelski: 
Bełżyce dz. m. g. j. w. 
Bychawa dz. m. g. j. w. o. 
Chodeł (Filia) 
Jabłonna Lb. 


Jaszczów 
Kszczonów 
Niedźwica (Filia) 
Piaski Lubelskie 
Piotrków Lb. 
Piotrowice (Filia). 
Puhaczów (Filia) 
Wojciechów (Filia) 


p. łukowski: 
Burzec dz. m. g. j. o. 
Łuków dz. g. j. o. 
Przy toczno dz. g. j. o. 
Trzebieszów dz. g. o. 
Tuchowicz dz. m. g. j. o. 


p. puławski: 
Irena dz. m. g. j. w. 
Opole dz. m. g. j. 
Puła wy dz. m. g. j. 


p. radzyński: 
Komarówka dz. m. g. j. w. o. 
Międzyrzec Podlaski dz. m. g. j. 
w. o. 
Radzyń dz. m. g. j. w. o. 
Suchowoła dz. m. g. j. w. o. sz. 


p. siedlecki: 
Domanice dz. m. g. j. o. 
Łosice dz. m. g. j. w. o. 
Sarnaki dz. m. g. o. 
Siedlce dz. m. g. j. w. 
Wodynie dz. m. g. j. w. o. 


p. sokołowski: 
Jabłonna (Filia). g. J. 
[{orczew n/B. g. j. 
Sokołów Podlaski dz. g. j. 


p. tomaszowski: 
[{omarów dz. J!:. j. w. 
Poturzyn dz. m. g. j. w. o. 
Tomaszów Lubelski dz. g. j. w. o. 


p. węgrowski: 
Korytnica 
Sadowne 
Węgrów dz. m. g. j. w. 


p. włoda wski: 
Parczew dz. g. j. 


35
		

/610.djvu

			Sosnowica dz. m. g. w. o. 
Włodawa dz. g. j. w. 


p. zamojski: 
Krasnobród dz. m. g. j. w. o. 


Skierbieszów dz. m. g. j. w. o. 
Szczebrzeszyn dz. m. g. j. w. o. 
Zamość dz. m. g. j. w. s. 
Zwierzyniec dz. g. j. w. o. 
Razem Ośrodków Zdrowia 80. 


WOJ. BIAŁOSTOCKIE 


p. augustowski: 
Augustów g. j. w. 


p. Białystok - miasto: 
1. Ul. Piwna 16. dz. m. j. 
2. Ul. Fabryczna 27, "T. O. Z." 
dz. m. g. 


p. białostocki: 
Choroszcz dz. m. g. j. 
Goniądz g. o. 
Knyszyn g. j. w. 
Zabłudów g. j. w. 


p. bielski: 
Bielsk dz. m. g. j. w. 
Hajnówka dz. m. g. j. w. 
Siemiatycze dz. m. g. j. w. 


p. grodzieński: 
Grodno: 
1. Ul. Napoleona 11 g. j. w. 
2. Ul. Witoldowa ]2, "T. O. 
dz. m. g. 
Krynki g. j. w. 
Skide] dz. m. g. j. w. 


p. łomżyński: 
Jedwabne j. o. 
Kolno dz. m. g. j. w. 
Łomża dz. m. g. j. w. 
Rutki dz. m. g. j. w. 
Zambrów dz. m. g. j. w. 


p. ostrołęcki: 
Ostrołęka dz. m. g. j. w. 


p. ostrowski: 
Brok dz. m. g. j. w. 
Ostrów Mazow. dz. m. g. j. w. 


p. sokólski: 
Sokółka dz. m. g. j. w. 
Sucho wola g. j. 


p. suwalski: 
Filipów dz. m; g. j. 
Sejny dz. m. g. j. 
Suwałki dz. m. g. j. w. 
Wiżajny dz. m. g. j. 


p. szczuczyński: 
Grabowo g. j. 
Grajewo dz. m. g. j. w. sz. 
Rajgród g. j. w. 
Szczuczyn dz. m. j. 


Z" 
. p. wołkowyski: 
Łysków g. j. 
Rohożnica g. j. 
świsłocz g. j. o. 
Wołkowysk dz. m. g. j. w. o. 
Zelwa dz. m. g. j. w. 


p. wysoko-mazowiecki: 
Łapy dz. m. g. j. w. 
\Vysokie-Mazowieckie g. j. w. 
Razem Ośrodków Zdrowia 39. 


WOJ. WILEŃSKIE 


p. brasławski: 
Brasław dz. m. g. j. w. 
Druja dz. j. w. 
Jody dz. j. w. 


36 


Nowy-Pohost j. w. 
Opsa g. j. 
Słobódka j. w. 
Widze
		

/611.djvu

			p. dziśnieński: 
Dokszyce g. j. w. 
Dzisna dz. m. j. 
Głębokie dz. m. g. j. w. 
Hermanowicze j. w. 
Łużki dz. m. g. j. w. o. 
Plissa dz. m. g. j. w. 


p. mołodecki: 
Gródek 
Lebiedziew g. j. 
Mołodeczno dz. g. j. w. 
Radoszkowice dz. m. g. 


p. oszmiański: 
Dziewieniszki 
Holszany dz. m. j. 
Oszmiana dz. m. g. j. w. 
Smorgonie dz. m. j. w. 


p. postawski: 
Duniłowicze j. w. 
Miadzioł dz. j. 
Postawy dz. g. j. w. 
Wołkołata j. sz. 


p. święciański: 
Hoduciszki dz. g. j. w. o. 


Ignalino dz. m. g. j. w. o. 
Nowo - święciany dz. m. g. j. w. o. 
Podbrodzie 
święciany dz. m. g. j. w. o. 
świr g. j. w. 


p. wilejski: 
Dołhinów dz. m. j. 
Ilia j. w. 
Wilejka dz. m. g. j. w. 
żodziszki g. j. w. 


p. Wilno - miasto: 
1. Ul. Wielka 46. dz. m. g. j. w. 
d. e. s. 
2. Ul. IGjowska 43. dz. m. g. j. 
w. a. d. 


p. wileńsko - trocki: 
Niemenczyn dz. m. g. j. 
Nowa - Wilejka dz. m. g. j. w. 
Olkieniki dz. m. g. j. 
Orany dz. m. g. j. 
Rudziszki dz. m. j. w. 
Troki dz. m. g. j. 


WOJ. NOWOGRóDZKIE: 


Razem Ośrodków Zdrowia 43. 


p. baranowicki: 
Baranowicze g. j. w. o. 
Horodyszcze 
Lachowicze dz. g. j. 
Wolna 


p. lidzki: 
Bielica dz. g. j. w. o. 
Lida dz. g. j. w. o. 
Lipniszki dz. m. g. j. o. 
Zabłocie dz. m. g. j. 


p. nieświeski: 
Horodziej g. j. w. 
Kleck dz. m. g. j. w. 
Nieświeź dz. m. g. j. w. o. 
Siniawska g. j. w. 
Snów dz. g. j. w. 
Zaostrowiecze g. j. w. 


p. nowogródzki: 


Niehniewicze dz. m. g. j. o. sz. 
Nowogródek g. j. w. 
Zdzięcioł dz. g. j. o. 


p. słonimski: 
Byteń 
Dereczyn 
Sielawicze 
Słonim g. j. w. o. 


p. stołpecki: 


Derewno dz. m. g. j. 
Mir g. j. w. 
Naliboki g. j. 
Rubieżewicze j. o. 
Stołpce dz. m. g. j. w. 


37
		

/612.djvu

			p. szczuczyński: 
Długa dz. m. g. j. o. 
Ostryna 
Skrzybowce 
Szczuczyn Nowogr. g. j. w. 
Wasiliszki 


p. wołożyński: 
Bakszty g. j. 
Iwieniec dz. g. j. w. 
Wiszniew 
Wołoźyn dz. g. j. w. 
Razem Ośrodków Zdrowia 35. 


WOJ. POLESKIE 


p. brzeski: 
Brześć n/B. dz. m. g. j. w. 


p. drohicki: 
Drohiczyn Poleski dz. m. g. j. w. 
Janów Poleski dz. m. g. j. o. 


p. kobryński: 
Kobryń dz. m. g. j. w. o. 


p. kosowski: 
Iwacewicze dz. m. g. j. w. o. 
Kosów Poleski dz. m. g. j. w. o. 


p. koszyrski: 
Kamień Roszyrski dz. m. g. j. 
w. sz. 
Lubieszów dz. m. g. j. w. sz. 
Wielka Głusza dz. m. g. j. w. 


p. łuniniecki: 
Hancewicze g. j. w. o. 
Łuniniec dz. m. g. j. w. o. 


p. piński: 
Brodnica dz. g. j. w. 
Łohiszyn dz. g. j. w. 
Moroczno dz. g. j. w. 


P i ń s k: 
I. Ośrodek Miejski dz. m. g. j. 
w. o. 
II. Ośrodek "T. O. Z." dz. m. g. 


p. prużański : 
Bereza Kartuska dz. m. g. j. w. o. 
Prużana dz. m. g. j. 
Szereszów dz. m. g. j. o. 


p. stoliński: 
Berezów dz. g. j. w. 
Dawidgródek dz. g. j. w. 
Stolin g. j. w. 


Razem Ośrodków Zdrowia 22. 


WOJ. WOŁYŃSKIE: 


p. dubieński: 
Dubno g. j. w. o. 


p. horochowski: 
Beresteczko 
Horochów dz. m. g. j. w. 
świniuchy 


p. kostopolski: 


p. kowelski: 
Kowel g. j. w. a. 
Różyn g. j. 


38 


p. krzemieniecki: 
Rrzemieniec g. j. 


p. lubomelski: 
Luboml g. j. o. 
Rymacze j. o. 


p. łucki: 
Łuck dz. m. g. j. w. a. e. d. s. o. 


p. rówieński: 
Dziatkiewicze 
Karłowszczyzna dz. m. g. J. 
Rów n e:
		

/613.djvu

			I. Ośrodek dz. m. g. j. w. o. 
II. Ośrodek (T. O. Z.) g. j. d. o. 


p. sarneński: 
Sarny 


p. włodzimierski: 


p. zdołbunowski: 


Razem Ośrodków Zdrowia 15. 


WOJ. POZNAŃSKIE 


p. chodzieski : 
Chodzież g. j. w. 


p. czarnkowski: 
Czarnków dz. m. g. j. w. s. 


p. Gniezno - miasto: 
Gniezno g. j. 


p. gnieźnieński: 


p. gostyński: 
Borek dz. m. j. 
Gostyń dz. m. g. j. w. 


p. jarociński: 


p. kaliski: 
Blaszki dz. m. g. j. w. 
Chocz j. w. 
Godziesze - Brzeziny dz. m. j. w. 
Kalisz j. w. 
Lisków dz. m. g. j. w. 
Stawiszyn dz. m. J!:. j. w. 


p. kępiński: 
Słupia p/Bralinem dz m. j. 


p. kolski: 


p. koniński: 
Konin dz. m. j. w. 
Rychwał dz. m. j. 


p. kościański: 
Kościan dz. m. g. w. 


p. krotoszyński: 
Koźmin dz. m. g. j. 
Krotoszyn g. j. 


p. leszczyński: 
Leszno g. j. w. 


p. międzychodzki: 
Międzychód dz. m. g. J. w. 


p. mogileński: 
Mogilno g. j. w. 


p. nowotomyski : 


p. obornicki: 
Oborniki dz. m. g. j. w. 
p. ostrowski: 
Odolanów dz. m. g. j. w. d. 


p. Poznań - miasto: 
. 1. Ul. Słowackiego 43. dz. m. g. 
2. Ul. Wyspiańskiego 2. dz. m. g. 


p. poznański: 
Czerwonak dz. m. g. j. w. 
Swarzędz dz. m. g. j. w. 


p. ra wicki: 
Rawicz g. j. w. 


p. szamotuIski : 
Szamotuły dz. m. g. j. w. 


p. śremski: 
Śrem dz. m. g. j. w. 


39
		

/614.djvu

			p. średzki: 
środa g. j. w. 


p. turecki: 
świnice Wartskie dz. m. j. 
Turek dz. m. g. j. w. 


p. wolsztyński: 
p. wrzesiński: 
Września g. j. w. 
p. żniński: 


p. wągrowiecki: 
Wągrowiec g. j. Razem Ośrodków Zdrowia 3-1. 


WOJ. POMORSKIE 


p. brodnicki: 
Brodnica dz. m. g. j. w. 
Jabłonkowo dz. m. j. 


p. Bydgoszcz - miasto: 
Bydgoszcz dz. m. g;. 


p. bydgoski: 
Fordon dz. m. g. 
80lec Rujawski dz. m. g. j. w. d. 


p. chełmiński: 
Chełmno dz. m. g. j. w. 
Gorzl\chowo dz. m. g. j. 
Lisewo dz. m. g. j. 
Unisław dz. m. g. j. 


p. chojnicki: 
Brusy dz. m. g. 
Czersk dz. m. g. 
Chojnice dz. m. g. 
Lipienica dz. m. g;. j. w. 


p. Gdynia - miasto: 
Grabówek dz. m. g. j. w. 
Orłowo dz. m. g. 


p. Grudziądz - miasto: 
Grudziądz dz. m. g. j. w. 


p. grudziądzki: 
Dusocin dz. m. j. 
Turznice dz. m. g. j. 


p. Inowrocław - miasto: 
Inowrocław g. j. 


40 


p. inowrocławski: 
Rruszwica dz. m. g. 
Parchanie dz. m. g. j. w. 


p. kartuski: 
Rartuzy dz. m. g. 
Sianowo dz. m. g. 
Sulęczyno dz. m. g. 
Szymbark dz. m. g. 


p. kościerski: 
Rościerzyna dz. m. g. 
Lipusz dz. m. g. 


p. lipnowski : 
Dobrzyń dz. m. g. j. w. 
Lipno dz. m. g. j. w. 
Skępe dz. m. g. j. w. 


p. lubawski: 
Rrotoszyny Pom. dz. m. j. 
Lubawa dz. m. j. 
Nowe Miasto kiL. dz. m. g. j. 


p. morski: 
Jastarnia dz. m. g. 
Puck dz. m. g. 
Rumia dz. m. g. 
Strzepcz dz. m. g. 
Wejherowo dz. m. g. j. w. 
 
Wielka - Wieś dz. m. g. 


p. nieszawski: 
Bądkowo g. j. w. 
Ciechocinek dz. m. g. j. w.
		

/615.djvu

			p. rypiński: 
Osiek dz. m. g. j. w. 
Rypin dz. m. g. j. w. 
Skrwilno dz. m. g. j. w. 


p. sępoleński: 
Sępolno dz. m. g. j. 
Więcborg dz. m. g. j. 


p. starogardzki: 
Skórcz dz. m. g. 
Starogard dz. m. g. j. w. 
Zblewo dz. m. g. 


. p. szubiński: 
Szubin dz. m. j. 


p. świecki: 
Osie dz. m. g. 
świekatowo dz. m. g. 
świecie dz. m. g. 


p. tczewski: 
Gniew dz. m. g. j. w. 
Pelplin dz. m. w. 
Tczew dz. m. g. j. w. 


p. Toruń - miasto: 
Toruń g. j. w. 


p. toruński: 
Chełmża g. j. w. 
Grębocin dz. m. g. j. w. 


p. tucholski: 
śliwice dz. m. g. j. 
Tuchola dz. m. g. j. w. 


p. wąbrzeski: 
Golub dz. m. g. j. w. 
Kowalewo dz. m. g. j. w. 
Wąbrzeżno dz. m. g. j. w. 


p. włocławski: 
Brześć Kujawski dz. m. g. j. 
Chodecz g. j. 
Kowal dz. m. g. j. 
Lubień k/WI. dz. m. g. j. 
Lubraniec dz. m. g. j. 
Włocławek g. j. 


p. wyrzyski : 
Lobżenica dz. m. g. j. w. 
Miasteczko Kr. dz. m. g. j. w. 
Mrocza dz. m. g. j. w. 
Nakło n/Notecią dz. m. g. j. w. 
Wysoka dz. m. g. j. w. 


Razem Ośrodków Zdrowia i5. 


WOJ. śL4SKIE 


p. Bielsko - miasto: 
Bielsko dz. m. g. j. w. 


p. bie]ski: 
Chybie dz. m. 
Czechowice dz. m. g. w. 
Strumień dz. m. j. 


p. Chorzów - miasto: 
Chorzów dz. m. g. j. w. a. 


p. cieszyński: 
Cieszyn, ul. Bielska 37. dz. m. g. 
j. w. s. 
Istebna g. j. 
Skoczów dz. m. g. 
Wisła dz. m. s. 


p. Katowice - miasto: 
Katowice, ul. Dąbrowskiego 8. g. 
j. w. 


p. katowicki: 
Mysłowic.. dz. m. g. 
Siemianowice dz. m. g. 
Szopienice dz. m. g. 


p. lubliniecki: 
lubliniec dz. m. g. j. e. 


p. pszczyński: 
Mikołów dz. m. g. 
Pszczyna dz. m. g. 


41
		

/616.djvu

			p. rybnicki: 
Rybnik g. w. 
Wodzisław śI. dz. m. g. 


p. świętochłowicki: 
Hajduki Wielkie dz. m. g. j. w. 
Lipiny dz. m. g. w. 


Piekary śl. dz. m. g. j. 
" Ruda śl. g. w. 


p. tarnogórski: 
Radzionków dz. m. g. w. o. 
Tarnowskie Góry dz. m. g. w. o. 
Razem Ośrodków Zdrowia 24. 


WOJ. KRAKOWSKIE 


p. bialski: 
Biała Kr. g. j. w. 
Kęty dz. g. 
Oświęcim dz. g. j. w. 


p. bocheński: 
Bochnia dz. g. j. w. 
Lapanów 
Niepołomice dz. m. g. w. 
Wiśnicz Nowy g. j. 


p. brzeski: 
Brzesko dz. m. g. j. w. o. 
Szczurowa 
Wojnicz dz. m. g. o. 
Zakliszyn dz. m. g. j. w. o. 
p. chrzanowski: 
Chrzanów dz. g. j. w. 


p. dąbrowski: 
Dąbrowa k/Tarnowa dz. m. g. j. 
w. o. 
Gręboszów dz. g. j. o. 
Szczucin dz. m. g. j. 
żabno dz. j. w. o. 


p. dębicki: 
Dębica dz. m. g. j. w. 


p. gorlicki: 
Gorlice dz. g. j. w. 
p. jasielski: 
.Jasło dz. g. j. 
p. Kraków - miasto: 
l. Podgórze. Rynek 1. dz. m. w. 
2. Ul. Ska wińska 8. "T. O. Z.". 
dz. g. 
3. Uniwersytecki Ośrodek Zdro- 
wia dz. m. g. 


42 


p. krakowski: 
Wieliczka dz. g. 


p. limanowski: 
Limanowa dz. m. g. j. w. o. 
Mszana Dolna 
Tymbark dz. m. g. j. o. 


p. mielecki: 
Mielec dz. m. g. j. w. s. 


p. myślenicki: 
Myślenice g. j. 


p. nowosądecki: 
Grybów g. j. w. 
Krynica dz. g. j. w. 
Nowy Sącz dz. g. j. 
p. nowotarski: 
Kościelisko dz. m. g. j. 
Nowy Targ dz. m. g. j. w. 
Rabka 'dz. g. 
Szczawnica dz. m. g. j. w. o. 
Zakopane dz. g. j. w. 
Zakopane - Olcza dz. g. o. 


p. tarnowski 
Tarnów g. j. w. 


p. wadowicki: 
Andrychów 
Kalwaria 
Zebrzydowice g. j. 


p. żywiecki: 
Rajcza g. j. w. 
Sucha dz. g. j. 
żywiec dz. g. j. 


Razem Ośrodków Zdrowia 44.
		

/617.djvu

			WOJ. LWOWSKIE 


p. bóbrecki: p. mościski : 
Bóbrka g. j. Husaków g. j. 
Chodorów g. j. w. Krukienice g. j. 
Mościska g. j. o. 
p. brzozowski: Sądowa Wisznia g. j. o. 
p. niżański: 
p. dobromilski: Rudnik n/Sanem dz. m. g. j. w. 
Dobromil g. j. przemyski: 
p. 
p. drohobycki: Dubiecko dz. m. g. 
Borysław dz. m. g. j. Niżankowice dz. m. g. j. 
Drohobycz dz. m. g. w. Przemyśl dz. m. g. j. w. 
p. gródecki: p. przeworski: 
Gródek JagieJ. dz. m. g. j. Przeworsk g. j. w. 
p. jarosławski: p. rawski: 
Jaro.o;;ław dz. m. g. j. w. sz. Rawa Ruska dz. m. g. J. w. 
Pruchnik dz. g. j. l"Udecki: 
Radymno dz. g. j. p. 
Sieniawa dz. g. j. Komarno g. j. 
Rudki g. j. 
p. jaworowski: 
Jaworów dz. m. g. j. w. p. rzeszowski: 
Rzeszów dz. g. j. w. 
p. kolbuszowski: 
Kolbuszowa g. j. p. samborski : 
Dublany g. j. 
p. krośnieński: Felsztyn g. j. 
Krosno g. j. w. Sambor dz. m. g. j. w. 
Stary Sambor g. j. 
p leski: 
p. sanocki: 
Sanok g. j. 
p. lubaczowski: 
Cieszanów g. j. p. sokalski: 
Lubaczów dz. g. j. w. Sokal dz. m. g. j. w. 
p. Lwów - miasto: p. tarnobrzeski: 
Lwów dz. m. g. j. w. Tarnobrzeg dz. m. g. j. 
p. lwowski: p. turczański: 
Pustomyty dz. m. g. Turka n/Stryjem dz. m. g. 
1'. Jańcucki: -- żółkiewski: 
.- p. 
Leżajsk dz. m. g. j. 
Łańcut dz. m. g. j. w. Razem Ośrodków Zdrowia 40. 
43
		

/618.djvu

			WOJ. STANISŁAWOWSKIE 


p. doliński: 
Bolechów dz. m. w. 
Dolina dz. m. w. 


p. horodeński: 
Horodenka dz. m. g. j. w. 
Obertyn dz. m. J!:. j. w. 


p. kałuski : 
Kałusz dz. m. g. j. w. 


p. kołomyj ski : 
Kołomyja dz. m. g. j. w. 


p. kosO\vski: 
żabie dz. m. g. j. w. 


p. nadwórniański: 
Delatyn dz. m. J!:. j. w. . 
Nadwórna g. w. 


p. rohatyński: 
Rohatyn dz. m. g. j. w. 


p. stanisławowski: 
Bohorodczany g. j. 
Stanisławów dz. m. g. j. w. 


p. stryjski : 
Skole dz. m. g. j. w. 
Stryj g. j. w. 


p. śniatyński: 
śniatyń dz. m. g. j. w. 


p. tłumacki: 
Tłumacz dz. m. g. 


p. żydaczowski: . 
żydaczów dz. m. j. g. 
Razł'm Ośrodków Zdrowia 17. 


WOJ. TARNOPOLSKIE 


p. borszczowski: 
Borszczów dz. m. g. j. w. 
Mielnica n/Dn. g. j. w. 
Skała dz. m. g. j. w. 


p. brodzki: 
Brody dz. m. g. j. w. 
Leszniów g. j. 
Podkamień g. j. 


p. brzeżański: 
Brzeżany dz. m. g. j. w. 
Budyłów g. j. 
Buszcze g. j. 
Kotów dz. m. J!:. j. 
Kozowa dz. m. g. j. w. 
Narajów dz. m. g. j. w. 


p. buczacki: 
Buczacz dz. m. g. j. w. 
Jazłowiec dz. m. g. j. w. 
Koropiec dz. m. g. j. 
Uście Zielone dz. m. g. j. 


44 


p. czortkowski: 
Białobożnica g. j. 
Czortków dz. m. g. j. w. 


p. kamionecki: 
Busk k/Lwowa dz. m. g. j. w. 
Kamionka Strumiłowa dz. m. g. 
j. w. 


p. kopyczyniecki : 
Chorostków dz. m. g. j. 
Horodnica dz. m. g. j. 
Husiatyn dz. m. g. j. 
Kopyczyńce dz. m. g. j. w. 
Probużna dz. m. g. j. 


p. podhajecki: 
Podhajce dz. m. g. j. w. 
Złotniki k/Podh. dz. 111. j. 
p. przemyślański : 
Gliniany dz. m. g. j. w. 
Kurowice dz. m. g. j. 
Przemyślany dz. m. g. j. w. s.
		

/619.djvu

			p. radziechowski: 
Radziechów dz. m. g-. j. 


p. skałacki: 
Grzymałów dz. m. g. j. 
Podwołoczyska dz. m. g. j. 
Skałat dz. m. g. j. w. 
Turówka dz. m. g. j. 


p. tarnopolski: 
Kozłów dz. m. g. j. 
Mikulińce g. j. 
Tarnopol dz. m. g. j. w. s. 


p. trembowelski: 
Budzanów dz. m. g. j. w. 
Strusów dz. m. g. j. w. 
Trembowla dz. m. g. j. w. 


p. zaleszczycki: 
Kasperowce g. j. 
Tłuste dz. m. g. j. 
Zaleszczyki dz. m. g. j. w. 


p. zbaraski: 
N owe Sioło g. j. 
Zbaraż dz. m. g-. j. w. 
p. zborowski: 
Założce g. j. 
Zborów dz. m. g. j. w. 
p. złoczowski; 
Gołogóry dz. m. g. J. 
Olesko dz. m. g. j. 
Złoczów dz. m. g. j. 


Razem Ośrodków Zdrowia 51. 


45
		

/620.djvu

			
		

/621.djvu

			Przychodnie Samodzielne 


Objaśnienia. Charakter przychodni: 
prz.-gr. :::::: przeciwgruźlicza; prz.-jag. :::::: przeciwjaglicza; m. i dz. = 
matka i dziecko; eug. = eugeniczna; prz.-alk. = przeciwalkoholowa; 
prz.-wen. = przeciwweneryczna; kr.-ml. = kropla mleka. 


M. St. Warszawa 


Im. Boguckiego (Warsz. T-wo Przeciwgr.), Miodowa 23, prz.-gr. 
Im. Dra Sokołowskiego (Warsz. T-wo Przeciwgr.), Wolska 11, prz.-gr. 
Im. Z. Kobyłeckiego (Warsz. T-wo Przeciwgr.), Brzeska 4, prz.-gr. 
Szpital św. Ducha, Elektoralna 12, prz.-gr. 
"Brijus", Graniczna 15, prz.-gr. 
Polski Kom. Opieki nad Dzieckiem, Czerniakowska 131, prz.-jag., m. dz. 
Klinika Pediatro U. J. P., Litewska 16, m. i dz. 
Polski Komitet Opieki nad Dzieckiem, Miodowa 21, m. i dz. 
T-wo Opieki nad niemowlętami, Al. Jerozolimskie 97, m. i dz. 
T-wo Opieki nad niemowlętami, Młynarska 7, m. i dz. 
T-wo Opieki nad niemowlętami, Mała 3, m. i dz. 
T-wo Opieki nad niemowlętami, Berezyńska 32, m. dz. 
Robot. T-wo Przyjaciół Dzieci, Marynowska 16, m. dz. 
Robot. T-wo Przyjaciół Dzieci, Leszno 11, m. i dz. 
Robot. T -wo Przyjaciół Dzieci, ,Sienna 60, m. i dz. 
Robot. T-wo Przyjaciół Dzieci, Lubeckiego 5, m. i dz. 
Polskie T-wo "Kropla Mleka", Ogród Saski, m. i dz. 
T -wo Opieki nad niemowI. wyzn. mo)zeszow., Graniczna 17, m. i dz. 
T-wo Opieki nad niemowI. wyzn. mojżeszow., Ogród Krasińskich, m. i dz. 
T-wo Opieki nad niemowI. wyzn. mojżeszow., Jagiellońska 28, m. i dz. 
Polskie T-wo Eugeniczne, Nowy świat 1, eug. 
Poradnia Higieny Kobiecej, Brzozowa 2/4. 
T-wo "Trzeźwość", Czerniakowska 164, prz.-alk. 


Woiewódzłwo Warszawskie 


Powiat: błoński, Grodzisk, prz.-gr. 
działdowski. Lidzbark, m. i dz. 
gostyński, Gąbin, prz.-jag. 
gostyński, Soczewka, prz.-jag. 
miński, Kałuszyn, m. i dz. 


47
		

/622.djvu

			miński, Kołbie}, m. i dz. 
miński. Stanisławów, m. i dz. 
płocki, Bielsk, prz.-jag. 
płocki, Drobin, prz.-jag. 
płocki, Bodzanów, prz.-jag. 
płocki, Wyszogród, prz.-jag. 
sierpecki, Bieżuń, prz.-jag. 
sierpecki, Raciąż, prz.-jag. 
sierpecki, żuromin, prz.-jag. 
warszawski, Piastów, m. i dz. 
warszawski. Rembertów, m. i dz. 


Woiewódzłwo Łódzkie 
Powiat: brzeziński, Stryków, prz.-wen. i prz.-jag. 
brzeziński, Ujazd, prz.-wen. i prz.-jag. 
brzeziński, Tomaszów Maz., Jeziorna 49, m. i dz. 
łaski, Pabianice, prz.-gr., prz.-wen., m. i dz. 
m. Łódź, Robotn. T-wo Przyjaciół Dzieci, Piotrkowska 278, prz.-gr. 
m. Łódź, Ubezp. Społ. i P. C. K.. Lecznica 12, prz.-gr., prz.-wen. 
m. Łódź, T. O. Z., Cegielniana 14, m. i dz. 
m. Łódź, T. O. Z., Kościelna 4, m. i dz. 
m. Łódź, T. O. Z., Piotrkowska 103, kropla mleka. 
m. Łódź, T. O. Z., Zawadzka 41, kr.-mI. 
m. Łódź, T. O. Z., Nowozarzewska 59, kr.-ml. 
m. Łódź, T. O. Z., Zgierska 130, kr.-ml. 
m. Łódź, T. O. Z., Rakocińska 86, kr.-mI. 
m. Łódź, T. O. Z., Dworska 107, kr.-ml. 
m. Łódź. T. O. Z., Srebrzyńska 75, kr.-ml. 
m. Łódź, T. O. Z., Sanacka 36, kr.-ml. 
m. Łódź, T. O. Z., Kętna 37, kr.-ml. 
piotrkowski, m. Piotrków, Tomickiego 5 (miejska stacja), m. i dz. 
piotrowski, m. Piotrków, Limanowskiego 25, (1 fil. miejsko 
stac.), m. i dz. 
piotrowski, m. Piotrków, 1 Maja 14 (II fil. miejsko stac.), m. i dz. 
piotrowski, m. Piotrków, Z. O. P. K., 3 Maja 10, m. i dz. 
piotrowski, m. Piotrków, T. O. Z., Niepodległości 7, m. i dz. 
piotrowski, Łęki .szlacheckie, prz.-jag. 
radomszczański, Radomsko, Joselewicza, prz.-wen. 
radomszczański, Radomsko, Kościuszki 7, prz.-jag. 
radomszczański, Brzeźnica, prz.-jag. 
radomszczański, Kruczyna, prz.-jag. 
radomszczański, w. Silniczka, prz.-jag. 
radomszczański, w. Strzelce Małe, gm. Masłowice, prz.-jag. 
sieradzki, os. Burzenin, prz.-jag. 
sieradzki. Warta, Z. P. O. K.. m. dz. 
sieradzki, Zduńska Wola, m. i dz. 


Woiewódzłwo Kieleckie 
Powiat: będziński. Czeladź, m. i dz. 
będziński, m. Sosnowiec, Tow. Hig. (3 przychodnie), m. dz: 
częstochowski, Gnaszyn, m. i dz. 


48
		

/623.djvu

			częstochowski, m. Częstochowa, Ubezp. SpoI.. m. i dz. 
częstochowski. m. Częstochowa, robot. fabr., m. i dz. 
częstochowski. Sienno, prz.-jag. 
częstochowski, Ciepielów, prz.-jag. 
częstochowski, Tarłów, prz.-jag. 
częstochowski, Solec, n. W., prz.-jag-. 
iłżecki. Iłża, prz.-jag. 
jędrzejewski, Wadzisław, prz.-jag. 
jędrzejowski, .Małogoszcz, prz.-jag. 
konecki. Przedbórz, prz.-jag. 
konecki, Szydłowiec, prz.-jag-. 
konecki, Zwoleń, prz.-jag. 
opoczyński, Żarnów, prz.-jag. 
opoczyński, Odrzywół, prz.-jag. 
sandomierski, Sandomierz, prz.-gr.. prz.-wen. 
sandomierski. Staszów, prz.-jag. 
sandomierski, Klimontów, prz.-jag. 
sandomierski, Koprzywnica, prz.-jag. 
stopnicki, Stopnica, prz.-gr., prz.-jag., prz.-wen. 
stopnicki, Nowy Korczyn, prz.-gr., prz.-jag., prz.-wen. 
stopnicki, Szydłów, prz.-gr., prz.-jag., prz.-wen. 
stopnicki, Chmielnik, prz.-gr., prz.-jag., prz.-Wf'n. 
włoszczowski. Secemin, prz.-jag. 


Woiewód:złwo Lubelskie 
Powiat: bialski, Biała Podlaska, prz.-gr. 


Woiewód:złwo Białostockie 
Powiat: białostocki. Białystok, Legionowa 16, prz.-gr. 
białostocki, Goniądz, prz.-gr. 
białostocki, Czarna Wieś, m. i dz. 
białostocki, Wasilków, m. i dz. 
białostocki, Wasilków, prz.-jag. 
grodzieński, Grodno, Napoleona 16, m. i dz. 
grodzieński. Grodno, Lipowa 7, m. i dz. 
grodzieński, Łunna, prz.-jag., (pkt. doj.). 
RI"odzieński, Marcinkańce, prz.-jag., (pkt. doj.). 
grodzieński, Porzecze, prz.-jag., (pkt. doj.). 
łomżyński, Jedwabne, prz.-jag. 
sokólski, Nowy Dwór, prz.-jag. 
suwalski, Bakałarzewo, prz.-jag., (pkt. doj.). 
suwalski, Przerośl, prz.-jag. (pkt. doj.). 
suwalski. Puńsk, prz.-jag. (pkt. doj.). 
suwalski, Rutka Tartak, prz.-jag. (pkt. doj.). 
szczuczyński, Lachowo, prz.-jag. 


Woiewód:złwo Wileńskie 
Powiat: dziśnieński, Jazno, prz.-jag. 
dziśnieński, Prozoroki, prz.-jag. 
Erasławski, Leonpol, prz.-jag. 


Spis szpitali 4. 


49
		

/624.djvu

			brasławski, Miory, prz.-jag. 
mołodecki, Kraśne, prz.-jag. 
mołodeckl, Raków, prz.-jag. 
oszmiański. Granżyszki, prz.-jag., prz.-wen. 
oszmiański, Krewo, prz.-jag., prz.-wen. 
oszmiański, Soły, prz.-jag., prz.-wen. 
postawski, Kobylnik, prz.-jag., prz.-wen. 
postawski, Mosarz, prz.-jag. 
postawski, Słoboda Zośniańska, prz.-jag. 
postawski, Woropajewo, prz.-jag., prz.-wen. 
postawski, Zanarocze, prz.-jag. 
święciański, Dukszty, prz.-jag. 
święciański, Kiernieliszki, prz.-jag. 
święciański, Komaje, prz.-jag. 
święciański, Lyntupy, prz.-jag. 
święciański, Mielegiany, prz.-jag. 
święciański, Twerecz, prz.-jag. 
wilejski, Budsław, prz.-jag. 
wilejski, Kościeniewicze, prz.-jag. 
wilejski, Krzywicze, prz.-jag. 
wilejski, żurychy, prz.-jak. 
wileńsko-trocki, Lawaryszki, prz.-jag. 
wileńsko-trocki, Mejszagoła, prz.-jag. 
wileńsko-trocki, Podbrzezie, prz.-gr. 
wileńsko-trocki, Podbrzezie, prz.-jag. 
wileńsko-trocki, Podbrzezie, prz.-wen. 
wileńsko-trocki, Soleczniki, prz.-gr. 
wileńsko-trocki, Szumsk, prz.-gr., prz.-jag., prz.-wen. 
wileńsko-trocki, Turgiele, prz.-jag. 
wileńsko-trocki, Worniany, prz.-gr. 
wileńsko-trocki, Worniany, prz.-jag. 
wileński, Wilno, Przych. 
an. Obycz., prz.-wen. 
wileński, Wilno, 1 Prz. dla chor. wen. U. S. B., prz.-wen. 
wileński, Wilno, Prz. eug. lek. kat., eug. 
wileński, Wilno, Prz. Wił. Tow. Prz. Gr., prz.-gr. 
wileński, Wilno, Przych. T. O. Z., prz.-gr. 


Woiewód:złwo Nowogródzkie 


Powiat: baranowicki, Baranowicze, Z. P. O. K., m. i dz. 
baranowicki, Baranowicze, T. O. z., m. i dz. 
baranowicki, Mołczadź, prz.-jag. 
baranowicki, Niedźwiedzice, prz.-jag. 
lidzki, Bieniakonie, prz.-jag. 
lidzki, Ejszyszki, prz.-jag. 
lidzki, Raduń, prz.-jag. 
lidzki, Werenów, prz.-jag. 
nowogródzki, Korelicze, Z. P. O. K., m. i dz. 
nowogródzki, Nawogródek, Z. P. O. K., m. dz. 
słonimski, Słonim, Z. P. O. K., m. i dz. 
słonimski, Słonim, T. O. Z., m. i dz. 


50
		

/625.djvu

			stołpecki. Turzec, prz.-jag. 
szczuczyńsJd, Szczuczyn, Z. P. O. K., m. dz. 
wolożyński, Zabrzezie, prz.-jag. 


w oiewódzłwo Poleskie 


Powiat: brzeski, Domaczewo, m. i dz. 
brzeski, Maloryta, m. i dz. 
kosowski, Piaski, m. i dz. 
kosowski, Różane, m. i dz. 
kosowski, święta Wola, m. i dz. 
łuniniecki, Czuczewicze, prz.-jag., m. i dz. 
łuniniecki, Lenin, prz.-jag. 
łuniniecki, Mikaszewicze, m. i dz. 
piński, Pińsk, Kbściuszki 51, prz.-gr. (st. przy fabr.). 
piński, Pińsk, Brzeska 42, lli. i dz. (st. przy fabr.). 
piński, Pińsk, Wodociągowa I, m. i dz. (st. przy fabr.). 


Woiewódzłwo Wolyńskie 


Powiat: kostopolski, Kostopol, Z. P. O. K., m. i dz. 
kowelski, Kowel, Z. P. O. K.. m. i dz. 
krzemieniecki, Krzemieniec, Z. P. O. K., m. i dz. 
krzemieniecki, Krzemieniec, T. O. Z., m. i dz. 
włodzimierski, Włodzimierz, Z. P. O. K., m. i dz. 


Woiewódzłwo Poznańskie 


Powiat: chodzieski, Chodzież, Z. P. O. K., m. i dz. 
czarnkowski, Drawsko, m. i dz. 
czarnkowski, Wieleń. m. i dz. 
gnieźnieński, Gniezno, prz.-wen. 
gnieźnieński, Gniezno, m. i dz., 
gnieźnieński, Czerniejewo, m. i dz. 
gnieźnieński, Witkowo, m. i dz. 
gostyński, Poniec, m. i dz. 
jarociński, Jarocin, prz.-gr. 
jarociński, Jarocin, m. i dz. 
jarociński, PleiJzew, m. i dz. 
kaliski. Kalisz (Kał. T-wo Prz.-Gr.), prz.-gr. 
kaliski. Kalisz (Z. P. O. K.). m. i dz. 
lmłisld, Ceków, prz..-jag. 
kaliski, Koźminek, prz.-jag., prZ.-wen. 
kaliski. Opatówek (Z. P. O. K.). m. i dz. 
J{ępiński, Kępno, m. i dz. 
kępiński, Kępno, prz.-jag. 
kępiński, Ostrzeszów, m. i dz. 
kępiński, Trzcinica, m. i dz. 
kolski, Izbica, prz.-jag. 
kolski, Izbica, prz.-wen. 
kolski, Koło, prz.-jag. 


51
		

/626.djvu

			52 


kolski, Koło, prz.-wen. 
koniński, Ciążeń, prz.-jag. 
koniński, Golina, prz.-jag. 
koniński, Grodziec, prz.-jag. 
koniński, Kleczew, prz.-jag. 
koniński, Kramsk, prz.-jag. 
koniński, Pyzdry, prz.-jag. 
koniński, Rzgów, prz.-jag. 
koniński, Skulsk, prz.-jag. 
koniński. Slesin, prz.-jag. 
koniński. Tuliszków, prz.-jag. 
konińs)d, Władysławów, prz.-jag. 
koniński, Zagórów, prz.-jag. 
)mściański, śmigiel, m. i dz. 
krotoszyński, Krotoszyn, m. i dz. 
krotoszyński. Krotoszyn, prz.-wen. 
krotoszyński, Zduny, m. i dz. 
leszczyński, Krzemieniewo, m. i dz. 
leszczyński. Leszno, m. i dz. 
mogileński, Strzelno, prz.-jag. 
mogileński, Strzelno, m. i dz. 
nowotomyski, Grodzisk Wlkp., prz.- jag. 
nowotomyski, Grodzisk Wlkp., m. i dz. 
nowotomyski. Nowy Tomyśl, prz.- jag. 
nowotomyski, Opalenica, m. i dz. 
ostrowski, Ostrów Wlkp., m. i dz. 
ostrowski, Ostrów Wlkp., prz.-gr 
ostrowski, Ostrów Wlkp., prz.- jag. 
ostrowski, Skalmierzyce Nowe, prz.-jag. 
ostrowski, Skalmi,erzyce N owe, m. i dz. 
m. Poznań, 1 Miejska St. Op. K. PI. Chor., Kozia 8, prz.-gr. 
m. Poznań, 1 Miejska St. Op. n. M. i Dz., Al. Marcinkowskiego 1, 
m. i dz. 
m. Poznań, II Miejska St. Op. n. M. i Dz. m. i dz. 
m. Poznań. III Miejska St Op. n. M. i Dz., Główna 32, m. i dz. 
m. Poznań, IV Miejska St. Op. n. M. i Dz., m. i dz. 
m. Poznań, Miejska St. Op. n. jagI. chor., Wały Batorego 2, 
prz.-jag. 
m. Poznań. Miejska Sto Op. n. Alk, Kozia 8, prz.-alk. 
poznański, żabikowo, m. i dz. 
rawicki, Bojanowo, m. i dz. 
rawicki, Miejs){a Gó;'ka, m. i dz. 
rawicki, Rawicz, m. i dz. 
rawicki, Sarnowa, m. i dz. 
śremski, Kórnik, m. i dz. 
śremski. Wieszczyczyn, m. dz. 
średzki, Kostrzyń, m. i dz. 
średzki, Nekla, m. i dz. 
średzki, środa, m. i dz.
		

/627.djvu

			szamotuIski, Pniewy , m. i dz. 
szamotuIski, Wronki, m. i dz. 
turecki, Uniejów, prz.-jag. 
wągrowiccłd, Wągr owiec, m. i dz. 
wolsztyński, Wolsztyn, prz.-jag. 
wolsztyński, Wolsztyn, m. i dz. 
wrzesiński, Września, m. i dz. 
żniński. żnin, prz.-jag. 
żniński, Żnin, prz.-gr. 
żniński, Żnin, m. i dz. 


Woiew6dzłwo Pomorskie 


Powiat: m. Gdynia, Gdynia - centrum, prz.-gr. 
m. Gdynia, Gdynia - centrum; m. i dz. 
m. Gdynia Gdynia - Port, prz.-wen. 
m. Gdynia, Gdynia - Obłuże, m. i dz. 
m. Gdynia, Gdynia - Oksywie, m. i dz. 
grudziądzki, Małe Tarpno, m. i dz. 
inowrocławski, Inowrocław, m. i dz. 
inowrocławski, Gniewkowo, m. i dz. 
kościerski, Skarszewy, m. i dz. 
lipnowski, Czernikowo, prz.-jag. 
morski, Hel, m. i dz. 
nieszawski, Osięciny, prz.-jag. 
świecki, N owe, m. i dz. 
szubiński, Kcynia, m. i dz. 
m. Toruń, Wały 18, m. i dz. 
m. Toruń - Podgórze, m. i dz. 
toruński, Chełmża, m. i dz. 
włocławski, Włocławek, m. i dz. 
włocławsld, Włocławek, prz.-jag. 
włocławski, Włocławek, prz.-gr. 
włocławski, Choceń, prz.-jag. 
włocławsld, Przedecz, prz.-jag. 


Woiew6dzłwo Ślqskie 


Powiat: bielski, Chybie, m. i dz. 
bielski, Jasienica, m. i dz. 
cieszyński, Cieszyn - Zaolzie, m. i dz. 
cieszyński, Wielkie Kończyce, m. i dz. 
cieszyńskie, Hallerówka, m. i dz. 
cieszyński, Wisła, m. i dz. 
m. Katowice, Kościelna K prz.-gr. 
m. Katowice, Strzelecka 11, m. i dz. 
m. Katowice, Krakowska 50, m. i dz. 


53
		

/628.djvu

			m. Katowice, Leopolda 1, m. i dz. 
m. Katowice, Dębowa 23, m. i dz. 
m. Katowice, Wojciechowskiego 63, m. i dz. 
m. Katowice, Kochłowicka, m. i dz. 
m. Katowice, ks. B. Bromboszcza 13, m. i dz. 
katowicki, Bielszowice, Piłsudskiego 43, prz.-gr. 
katowicki, Dąbrówka Mała, Piłsudskiego 1, m. i dz. 
katowicki, Nowa Wieś, Równoległa, m. i dz. 
katowicki, Nowa Wieś, 3 Maja, prz.-gr. 
lubliniecki, Woźniki, m. i dz. 
pszczyński, Bieruń Stary, m. i dz. 
pszczyński, Golasowice, m. i dz. 
pszczyński, Łaziska Górna, m. i dz. 
pszczyński, Piotrowice, m. i dz. 
rybnicki, Chwałowice, m. i dz. 
rybnicki, Czerwionka, m. i dz. 
rybnicki, Knurów, m. i dz. 
rybnicki, Pszczów, m. i dz. 
rybnicki, Radlin, m. i dz. 
rybnicki, Rydułtowy, m. i dz. 
rybnicki, Żory, m. i dz. 
świętochowice, Brzeziny, m. i dz. 
świętochłowice, Godula, m. i dz. 
świętochłowice, Nowy Bytom, m. i dz. 
świętochłowice, Ruda, m. i dz. 
świętochłowice, świętochłowice, m. i dz. 
świętochłowice, Zgoda, m. i dz. 


Woiew6dzłwo Krakowskie 


Powiat: bialski, Biała (Two Op. n. Mł.), m. i dz. 
chrzanowski, Chełmek (firma Bata), m. dz. 
krakowski, Skawina, m. i dz. 
m. Kraków, Nadwiślańska 4, prz.-jag. 
m. Kraków, Nadwiślańska 4, prz.-wen. 
m. Kraków, Star. Grodzkie, prz.-wen. 
m. Kraków, Radziwiłłowska, prz.-gr. 
m. Kraków, Pl. Serkowskiego, prz.-gr. 
m. Kraków, Słoneczna, m. i dz. 
m. Kraków, Bosacka, m. i dz. 
m. Kraków, Floriańska, m. i dz. 
m. Kraków, Dunajewskiego, m. i dz. 
m. Kraków, żułowskiego, m. i dz. 
m. Kraków, Grzegórzecka, m. i dz. 
żywiecki, Jeleśnia, prz.-jag. 
żywiecki, Slemień, prz.-jag. 


54
		

/629.djvu

			Woiew6dzłwo Lwowskie 


Powiat: brzozowski, Brzozów, prz.-gr., prz.-jag. 
drohobycki, Borysław, Zarz. M., Ub. Sp., prz.-gr., prz.-wen. 
gródecki, Janów, prz.-jag. 
jaworowski, Krakowiec, prz.-jag. 
jaworowski, Wielkie Oczy, prz.-jag. 
leski, Lesko, prz.-gr. 
lwowski, Dublany, prz.-gr. 
lwowski, Winniki, prz.-gr. 
Lwów, Lindego 5, prz.-gr., prz.-wen.. oczna, prz.-alk., prz.-reum. 
Lwów, Pijarów 6, (KI. Chor. Wewn. Uno J. K.), prz.-gr. 
Lwów, Pijarów 6, (Op. Zdr. Lw. Szk. Ak.), prz.-gr. 
Lwów, Boimów 29, (T. O. Z.), prz.-gr., m. ciąż., eug., wych. fiz. 
Lwów, Snopków, niem. i dz. 
Lwów, żółkiewska 157, niem. i dz. 
Lwów, Kurkowa 31, (Ub. Społ.), prz.-gr. 
Lwów, Chorążczyzny 22, (Zarz. M.), niem. i dz., m. ciąż. 
Lwów, Szpitalna 31, (Zarz. M.), m. cięż., niem. i dz. 
Lwó,w, Sichowska 6, (Zarz. M.), m. cięż., niem. i dz. 
Lwów, Pl. Misjonarski (Zarz. M.), hig. psych. 
Lwów, PL Misjonarski (Zarz. M.), eug. 
przemyski, Przemyśl (Okr. Urz. P. W. i W. F.), sport. 
sanocki, Sanok, (P. C. K.), Floriańska 17, m. i dz. 
tarnobrzeski, Grębów, m. i dz. 
turczański, Wysocko Wyżne, prz.-wen. 
żółkiewski, Kulików, prz.-jag 
żółkiewski, Mosty Wielkie, prz.-jag. 
żółkiewski, żółkiew, prz.-jag. 


w oiew6dzłwo Stanisławowskie 


Powiat: kałuski, Niebyłów - Jasień, prz.-wen. 
kołomyj ski, Jabłonów, prz.-wen. 
kołomyjski, Kołomyja, prz.-wen. 
kołomyj ski, Peczeniżyn, prz.-wen. 
kosowski, Jabłonów, prz.-wen. 
kosowski, Kosów Huculski, prz.-wen. 
Jmsowski, Riczka, prz.-wen. 
nadwórniański, Mikuliczyn, prz.-wen. 
nadwórniańsJd, Osławy Białe, prz.-wen. 
nadwórniański, Pasiecz Zielona, prz.-wen. 
nadwórniański, Sołotwina, prz.-wen. 
śniatyński, Zabłotów, prz.-wen. 
stanisławowski, Stanisławów, (Ub. Sp.), prz.-jag. 
stryjski, Daszawa, m. i dz. 
stryj ski, Sława, m. i dz. 


55
		

/630.djvu

			Woiew6dzłwo Tarnopolskie 


Powiat: borszczowski, Jezierzany, prz.-gr., prz.-jag., prz.-wen. 
buczacki, Monasterzyska, prz.-jag. 
czortkowski, Jagielnica, prz.-gr., prz.-jag., prz.-wen., m. dz. 
skałacki, Kaczanówka, m. i dz. 
tarnopolski, Bucniów, m. i dz. 
tarnopolski, Chodaczków, m. i dz. 
tarnopolski, PQczapińce, m. i dz. 
zaleszczycki, Drohiczówka, prz.-gr., prz.-jag. 
zaleszczycki, Torskie, prz.-gr., prz.-jag. 
zaleszczycki, Uścieczko, prz.-gr., prz.-jag. 


56
		

/631.djvu

			Le«:zni«:41fo szpi4alne 
w uLezpie«:zenia«:L 


. sana40ryjne 
spole«:zny«:L 


Lecznictwo szpitalne i sanatoryjne w Polsce stało się w latach ostatnich 
przedmiotem szczególnie gorącej troski i usilnych dążeń do jego rozbudowy oraz 
możliwie naj szerszego usprawnienia. Według danych Głównego Urzędu Staty- 
stycznego z dnia 1.1.1937 roku (Mały Rocznik Statystyczny) ogólny obraz stanu 
naszego szpitalnictwa, z uwzględnieniem zwłaszcza szpitali, sanatoriów i pre- 
wentoriów przeciwgruźliczych, daje się ująć w następującą tabelę: 


Ludność Łóżka Łóżka w zakład. przeci wgrużl. 
w szpitalach 
Województwo wg spisu _ 
z 1931 r. ogółem ! szpitale I 
(w tys.) ół Ina 10000 sana- Iprewen- 
og em mieszko toria toria 
, 
M. st. Warszawa 1171,9 7326 59,4 473 413 - 60 
warszawskie 2 116,7 5598 20,6 17i8 47 1261 440 
łódzkie 2007,0 5742 20.3 754 295 269 190 
kieleckie 2 9 j5,7 3316 10,5 733 198 285 250 
lubelskie 246t,6 2764 10,4 190 140 50 - 
białostockie 1 643,9 2291 13,0 153 153 - - 
wileńskie 1 276,0 2405 17,4 240 110 40 90 
nowogródzkie 1 057,2 631 5,5 - - - - 
poleskie l 132,2 852 7,0 65 5 60 - 
wołyńskie 2 085,6 1104 4,9 51 11 - 40 
poznańskie 2 339,6 8927 39,4 1255 316 769 170 
pomorskie 1 881,5 5186 44,7 103 103 - - 
śląskie 1 295,0 9895 71,1 977 309 478 190 
krakowskie 22'17,8 7690 31,4 2630 370 1625 633 
lwowskie 3127,4 6246 18,8 331 181 153 - 
stanisławowskie 1 480,3 1314 8,3 388 42 282 64 
tarnopolskie 1600,4 960 5,6 8 8 - - 


Z danych tych wynika, że na terenach słabo zaludnionych, tam, gdzie istnie- 
ją duże trudności lokomocji, ilość zakładów leczniczych jest mała i nie odpowia- 
da potrzebom mieszkańców. Upośledzone wyraźnie, jeśli chodzi o szpitalnictwo 
i sanatoria, są województwa: nowogródzkie, poleskie i tarnopolskie. 
Przed państwem więc, samorządami i ubezpieczeniami społecznymi lata 
ostatnie, lata znacznego w ogóle rozwoju lecznictwa, postawiły zagadnienie szyb- 
ki&j, szeroko zakrojonej reorganizacji i rozbudowy sieci szpitali i sanatoriów; 
przybierać ono zaczyna obecnie formę realną przez wznoszenie w szeregu punk- 
tach Polski nowych budynków szpitalnych, przez pomnażanie ilości łóżek sana- 
toryjnych czy rozbudowę ośrodków, przeznaczonych dla leczenia dzieci. W tym 
zakresie zwłaszcza ubezpieczenia społeczne rozwijają bardzo żywą działalność. 
Zespół szpitali, jakimi dysponują Ubezpieczalnie Społeczne, składa się 
z dziewiętnastu jednostek: 
w Warszawie (300 łóżek etatowych), Krakowie (500), Łodzi (850), Lwowie 
(450), Poznaniu (120), Sosnowcu (250), Dąbrowie Górniczej (126), Częstocho- 
wie (160), Czeladzi (65), Zawierci u (80), Pabianicach (90), Ostrowcu Kiel. (60), 
Starachowicach (80), Piotrkowie Tryb. (80), Drohobyczu (60), Rawiczu (60), 
Grudziądzu (60, szpital ten jest wydzierżawiony samorządowi), Chrzanowi e (200, 
prowadzony wespół z samorządem), i Broszniowie (20). 
Sieć więc szpitali własnych obejmuje przeważnie ośrodki wysoko uprzemy- 
słowione, względnie te miejscowości o dużym zagęszczeniu ubezpieczonych, gdzie 
innych szpitali nie ma i gdzie siłą rzeczy Ubezpieczalnie zmuszone są do prowa- 
dzenia i utrzymywania własnych szpitali, jak np. w Rawiczu, Ostrowcu Kiel., 
Starachowicach, Czeladzi i in.
		

/632.djvu

			Szpitale własne mieszczą się przewazrue w nowoczesnych budynkach, 
wszystkIe są doskonale wyposażone pod względem rozpoznawczo - leczniczym, 
posiadają oddziały specjalistyczne, zakłady rentgenowskie, fizykalno - elektro _ 
diagnostyczne, analityczne itp. Powiązane są przy tym ściśle z akcją leczniczą 
w terenie za pomocą dobrze zorganizowanych i prowadzonych przy - szpitalnych 
przychodni specjalistycznych. Większość łóżek w szpitalach U. S. mieści się na 
oddziałach operacyjnych i położniczych (57,4%) to jest na najdroższych oddzia- 
łach szpitalnych, co odbija się bezsprzecznie na kosztach leczenia, zwiększanych 
jeszcze i tym, że szpitale te służą na ogół cięższym przypadkom chorobowym 
z powikłanym przebiegiem cierpienia. 
Przyczyną zorganizowania sieci szpitali własnych, tak za dawnych Kas 
Chorych jak i obecnie działających Ubezpieczalni Społecznych były liczne trud- 
ności w umieszczaniu chorych w obcych ośrodkach leczniczych, których brak da- 
wał się u nas zawsze i nadal daje boleśnie odczuwać. Organizacja własnego lecz- 
nictwa szpitalnego dokonywała się w najtrudniejszych finansowo warunkach; 
wpływy skladek z ubezpieczenia chorobowego ulegały stałej obniżce wskutek 
ogólnego gospodarczego kryzysu w kraju, przy równoczesnym wzroście opłat 
dziennych w szpitalach obcych. Narzucała się więc konieczność większego wy- 
korzystania a nawet zwiększenia pojemności własnych obiektów szpitalnych. 
Stąd, tak często ostatnio spotykana reorganizacja wewnętrzna (rozbudowa szpi- 
tala w Warszawie, Ostrowcu Kiel., Drohobyczu, Poznaniu) i wydatnie postępu- 
jący rozwój ilości łóżek etatowych: w 1935 roku Ubezpieczalnie Społeczne roz- 
porządzały, 2.714 miejscami, w 1936 r. - 3.010, w 1937 - 3.200. Wzrasta przy 
tym również liczba leczonych w szpitalach i zakładach położniczych własnych 
z 56.878 osób w 1935 r. do 61.307 w 1936 roku, 63.257 w 1937 r.; w szpitalach 
obcych na przestrzeni tych lat przebywało 122.790 ubezpieczonych (1935 r.), 
143.494 w 1936 r., w 1937 r. już 172.575. Koszty leczenia, pozostające w bezpo- 
średnim związku z rozwojem własnego szpitalnictwa ubepieczeniowego zamknę- 
ły się w 1935 r. sumą 4.806.167 zł, a w 1937 r. sumą 5.027.518 złotych. 
Trudności w ustaleniu i unormowaniu zasad współpracy z innymi szpitala- 
mi nie zostały jeszcze dotąd usunięte i dopóki będą one istnialy, Ubezpieczalnie 
będą zmuszone do prowadzenia własnych jednostek szpitalnych, do ich rozbu- 
dowy i usprawnienia bez czego lecznictwo społeczne nie miałoby możności utrzy- 
mania się na odpowiednim poziomie. Jedno jest tu najważniejsze: w zakresie 
obowiązków U. S. leży leczenie szpitalne i sanatoryjne ubezpieczonych, ale nie 
wznoszenie - jak to niejednokrotnie błędnie sądzi opinia publiczna - własnych 
szpitali i własnych sanatoriów. Obecnie podjęta szeroko zakrojona ich rozbudo- 
wa jest tylko wyręczeniem inicjatywy instytucji specjalnie do tego powołanych, 
aktem wyraźnie dobrowolnym, a nie ustawowo nakazanym. 
Potrzeba zresztą budowy szpitali jest jeszcze w ubezpieczeniach społecz- 
nych potęgowana niekorzystnie ostatnio układającą się polityką opłat w zakła- 
dach obcych; ustawa z 1920 roku przewidywała, że Ubezpieczalnie będą płaciły 
za swych chorych tylko 50% obowiązującej taksy dziennej; tak było do roku 
1934, potem U. S. były zmuszone płacić 85%, a obecnie już 100% obowiązują- 
cych opłat. Wydatki szpitalne były więc i są dużą, ciągle rosnącą w latach ostat- 
nich pozycją w budżetach ubezpieczenia chorobowego i emerytalnego. Świadcze- 
nia te w okresie największego nawet kryzysu uległy jednak stosunkowo niewiel- 
kiej redukcji w porównaniu z innymi świadczeniami. W 1930 roku wydatki szpi- 
talne na 1 ubezpieczonego wynosiły 23,14 zł, w 1934 obniżyły się do 16,01, osią- 
gając poziom najniższy w 1935 r. (12,61 zł); od roku 1936 zaznacza się powolny 
ich wzrost (13,20), dochodzący w 1938 r. do 15,19 zł. 
Obecnie, ubezpieczenia społeczne, posiadające ogółem 3.625 własnych, eta- 
towych łóżek szpitalnych, są w okresie pełnej reorganizacji, usprawnienia swego 
lecznictwa szpitlanego i jego szeroko zakrojonej rozbudowy. W Stalowej Woli 
zostanie wkrótce ukończony i oddany do użytku duży szpital na 400 miejsc - 
na terenie C. O. P. powstają liczne, doskonale wyposażone jednostki szpitalne 
i ambulatoryjne. Osiągnięciem jednak największej wagi będzie niewątpliwie bu- 
dowa przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z wiosną 1940 roku gmachu Insty- 
tutu Medycyny Społecznej w Warszawie na 1.300 łóżek, który organizacyjnie zo- 
stanie powiązany ze szpitalami Ubezpieczalni Społecznych, obsługujących więk- 
sze okręgi i większe skupiska ubezpieczonych. Instytut stanie się jednocześnie 
pierwszorzędną jednostką pomocniczą dla badań i dociekań naukowych w zakre-
		

/633.djvu

			sie medycyny pracy i medycyny ubezpieczeniowej, wielkim centrum wyszkolenia 
lekarzy - ubezpieczeniowców i bazą prac naukowo - lekarskich. 
Po rozbudowie, zwiększającej stan posiadania łóżek w szpitalach ubezpie- 
czeń społecznych o ponad 1.700 miejsc, przed własnym lecznictwem szpitalnym 
otworzą się nowe widoki - przed nowymi możliwościami rozwojowymi staje 
obecnie również lecznictwo sanatoryjne, będące w fazie nie mniej intensywnej 
rozbudowy, przede wszystkim zakładów dla płucno - chorych. 
Problem lecznictwa sanatoryjnego jest w ubezpieczeniach społecznych pro- 
blemem specjalnym; :l'e względu na cechujący je walor łączenia leczenia specja- 
listycznego i internistycznego z leczeniem klimatyczno - spoczynkowym, sana- 
toria oddają w zwalczaniu chorób społecznych, zwłaszcza gruźlicy, ogromne, nie- 
ocenione usługi. W okresach dużych trudności, jakie przeżywało szpitalnictwo 
ubezpieczeniowe, odegrały one wielką rolę, odciążając w znacznej mierze nad- 
miernie obłożone łóżka szpitalne. 
Na rozbudowę ich położyły więc ubezpieczenia społeczne wyjątkowo mocny 
nacisk, nakreślając od 1936 roku konsekwentną linię rozwoju, dokonywującego 
się tak jak i w szpitalnictwie, właśnie w latach ostatnich. O ile bowiem w 1935 r. 
ubezpiecznia społeczne rozporządzały w swych sanatoriach przeciwgruźliczych 
i prewentoriach 637 łóżkami, w 1936 r. - 865, o tyle cyfra ta w 1937 r. wzrosła 
do 1090, aby następnie dojść do 1.517 (1938 r.) i 1.890 w r. b. 
Okres do roku 1930 cechowało silne rozproszkowanie organizacyjne lecznic- 
twa sanatoryjnego, brak ogólnego, wspólnego wszystkim b. Kasom Chorych pla- 
nu, co w efekcie dawało wyniki niewspółmiernie małe w zestawieniu do ponoszo- 
nych kosztów i niedostateczne pod względem jakościowym. Od 1931 do 1934 r. 
zarysowuje się ogólna poprawa, poziom podnosi się wyraźnie, jednak jeszcze nie 
odpowiada potrz
bom stale się rozwijającego, stawiającego nowe wymagania, 
lecznictwa. Dopiero od 1935 r. zachodzi szereg poważnych zmian, przede wszyst- 
kim akcja sanatoryjna ulega scaleniu, wiodąc do planowej, racjonalnie przepro- 
wadzanej organizacji własnych zakładów leczniczych. Jako zadanie najpilniejsze 
wysunęła się wówczas konieczność walki z chorobami społecznymi, przede wszyst- 
kim gruźlicą, walki, opartej w przeważającej części o dobrze rozbudowaną pro- 
filaktykę, urządzenia zapobiegawcze jak kolonie letnie dla dzieci, dożywianie z
- 
mą itp., oraz o lecznictwo, którego trzon stanowią z jednej strony sanatoria dla 
dorosłych i prewentoria dla dzieci, z drugiej szpitalne oddziały izolacyjne dla 
ciężkich przypadków gruźlicy. 
Dwie są przy tym wytyczne Z. U. S. w zakresie tego typu leczenia: zmniej- 
szenie okresu wyczekiwania chorego na wyjazd i pzredłużenie przeciętnej jego 
pobytu w sanatorium. Jeśli chodzi o to ostatnie dążenie, wymowną ilustracją 
osiągnięć są dane Ubezpieczalni warszawskiej w świetle których w 1937 r. na 
jednego chorego przypadało (przeciętnie) 25,7 dni pobytu, w 1938 r. natomiast 
już 60,2. 
Obecnie instytucje ubezpieczeń społecznych prowadzą sanatoria przeciw- 
gruźlicze dla dorosłych w: Bystrej śląskiej - 290 łóżek, "Staszycówka" w Lu- 
dwikowie - 205 ł., "Warszawianka" w Zakopanem - 100 miejsc, sanatorium 
w W orochcie - 72, w Tuszynku - 130, sanatorium poznańskiej Ubezpieczalni 
Krajowej w Obornikach, przejęte na, mocy ustawy z sierpnia 1938 r. - 230 
miejsc, Jabłonków na Zaolziu - 275, i "Wygoda" - 60 łóżek. Dzieci zagrożone 
gruźlicą są umieszczane w 4-ch własnych prewentoriach: w Kiekrzu, pod Pozna- 
niem (76 łóżek zimą, latem 90), w Andrychowie (2H», w Sokołówce, p. Kali- 
szem (75 miejsc) i w Jaworzu (80 miejsc) - na okres przynajmniej trzech mie- 
sięcy; kolonia w Ciechocinku rozporządza 160 łóżkami sezonowyn1i, obejmując 
swym leczenien1 przypadki gruźlicy pozapłucnej u dzieci, gośćca, niedorozwoju 
fizycznego itp. 
Zespół sanatoriów zdrojowiskowych jest ilościowo nieco mniejszy, bowiem 
Z. U. S. prowadzi ich pięć o łącznej liczbie 770 łóżek: w Iwoniczu - 230 miejsc, 
"Lwigród" w Krynicy - 250, w Busku - 120, w Truskawcu - 80 i dawne sa- 
natorium Ubezpieczalni Krajowej w Inowrocławiu - 90 miejsc. 
Przy kierowaniu do wszystkich tych sanatoriów uwzględnia się przede 
wszystkim chorych z ośrodków masowego skupienia, gdzie warunki ogólne są 
złe, dając pierwszeństwo osobom spośród najgorzej uposażonych grup pracowni- 
czych. Według danych za rok 1937 wyniki leczenia przedstawiają się następująco: 
w sanatoriach przeciwgruźliczych osiągnięto wyraźną poprawę stanu zdrowia
		

/634.djvu

			w 67 - 85% wszystkich chorych, odsetek śmiertelności wahał się przy tym 
w granica<'h od O (Zakopane) do 0,9% (Ludwików); w grupie chorych, u któ- 
rych w dniu przybycia do sanatorium analiza wykazala prątki Kocha w plwoci- 
nie, 12 - 47% nie miało ich przy wypisywaniu. W tym samym czasie, w sanato- 
riach zdrojowiskowych wyleczenie lub wyraźną poprawę stanu zdrowia uzys- 
kało 50 - 96% wszystkich chorych. 
Umieszczanie jednak chorych w sanatoriach i zakładach leczniczych wła- 
snych nie rozwiązuje w calości zagadnienia lecznictwa santoryjnego ubezpieczeń 
społecznych - w części i to dość znacznej jest ono przerzucane na teren zakła- 
dów obcych, z którymi Z. U. S. nawiązuje corocznie kontakty, gwarantując do 
swej dyspozycji pewną ilość miejsc. Z sanatoriów zdrojowiskowych, planem te- 
gorocznym jest objęty tylko Niemirów - znacznie szersze natomiast zasięg po- 
siada porozumienie ubezpieczeń społecznych z sanatoriami przeciwgruźliczymi. 
Współpraca ta Tozwija się coprawda od niedawna, ściśle biorąc - od lat trzech; 
w 1935 r. bowiem w zakładach obcych nie było jeszcze przeznaczonego ani jedne- 
go łóżka dla ubezpieczonych i członków ich rodzin, w 1936 r. zagwarantowały 
one dla ubezpieczeń społecznych 220 miejsc, w 1937 r. już 380 - wreszcie, na rok 
bieżący zakontraktowane jest ogółem 498 łóżek w pozaubezpieczeniowych sana- 
toriach przeciwgruźliczych. 
Istniejące jednak obecnie możliwości uzyskania dla członków u. s. miejsc 
w sanatoriach obcych zostaly już prawie że calkowicie wykorzystane. W tym 
między innymi tkwi również bezpośrednia przyczyna dążeń Z. U. S. do rozbudo- 
wy własnych zakładów, uzasadnionej z jednej strony koniecznością zbliżenia bę- 
dącej obecnie w dyspozycji liczby łóżek sanatoryjnych do ogólnie przyjętych 
norm teoretycznych (1 łóżko na 1.000 ludności), z drugiej o!iczuwanym ciągle 
ostrym głodem miejsc w sanatoriach, przejawiającym się długim oczekiwaniem 
chorego na wyjazd j zbyt krótkim jeszcze przeciętnie okresem leczenia. 
Plan rozbudowy objął sanatoria w Bystrej o 180 łóżek i w Tuszynku o 400'; 
jednocześnie, w pełnym toku są obecnie prace nad wznoszeniem sanatorium 
w Kruku pod Gostyninem na 424 łóżka i w Nowojelni pod Nowogródkiem na 120 
miejsc - a więc na ziemiacb. najuboższych w zakłady lecznicze. 
Z końcem roku 1940 zostanie oddane do użytku ogółem 3.512 łóżek (w tym 
1.124 nowych), co poważnie zbliża ubezpieczenia społeczne do wymaganego sta- 
nu posiadania 5 tys. miejsc (przyjmując liczbę ubezpieczonych i członków ich 
rodzin na 5 milionów) i co stanowi liczbę przeszło pięciokrotnie wyższą od tej ja- 
ką dysponowały one w 1935 r. Zamierzenia Z. U. S. na lata następne obejmują 
ponadto budowę dużego sanatorium przeciwgruźliczego w Otwocku pod War- 
szawą na 620 łóżek, który posiadałby specjalnie wyodrębniony dział dla leczenia 
chorych na gruźlicę skóry, oraz budowę nowego pawilonu na 100 miejsc w sana- 
torium "Warszawi'mka" w Zakopanem. W efekcie realizacji tych planów, glo- 
balna cyfra miejsc dla ubezpieczonych w sanatoriach przeciwgruźliczych wzro- 
słaby do 4.232, stanowiąc blisko 50% ogólnej liczby łóżek, jaka istniała w Polsce 
w 1937 r., a która na przestrzeni tych lat, poza ubezpieczeniami, napewno nie 
uległa znaczniejszemu powiększeniu. 
Po zaspokojeniu najsilniejszego głodu w zakresie sanatoryjnych łóżek prze- 
ciwgruźliczych dla dorosłych, podjęta będzie akcja rozbudowy i to na szeroką 
skalę dziecięcych prewentoriów przeciwgruźliczych - konieczność ta narzuca 
się coraz bardziej. 
Przyszłe inwestycje ubezpieczeń społecznych, tak w dziedzinie szpitali jak 
i sanatoriów, będą musiały objąć przede wszystkim województwa centralne 
i wschodnie, tj. te ziemie naszego kraju, gdzie ogólna ilość łóżek jest daleka do 
stanu nasycenia a potrzeby ludności - bardzo duże.
		

/635.djvu

			SZPITAL DLA PSYCHICZłłlE I łłERWOWO CHORYCH 
"KOCHANÓWKA" 


POD ŁODZIĄ 


:-"1 '" ',
 :'.:1 "r
 ---:
'$-i,1"';'" """
 ; ,o', ,;' 
,:
,...!,
 
'ł"d ...".' o\;
 '.
 ' (: " ':.r ::

' 
' 2 
't' ;:
 
 '. o,U; l.: 
, '.: '
.; 


' 
,
 t. ':.'$.{ 
'... "....
.,' L -- ""'j., '
'ri-r:f t' 
,', ;' r "ł \., 
"; 
 Jt,

'£1 
, .,.;;. 
.
, 
:;" 
 ',
, 

 .
,. 
p " , : , 
" tI' 1 .. 
 
 ' 
 . 
, <')' - , '. :.:.- ': I ' 
,/:l:
i
',
 
; 'l:
 ,;j" ,'.

: " ': ' 
f' 
 , ' '..J:
 ,,"" o , .
:!:'
'J
" f
' ", 
r.w .
t
'JJ,
 ',' f tlI, 1J1 f". 
 

 i ' 
';'..Jt 
 
 
 ' .:f
>{: '. i,. 
:,'
;l'];; . j. '. "';; , 
"a
.' 4,. ,,' ,..,. 
 ' 'J! ,..,V
".. 
 ,. 
'
\ 
 , "'
'..;ł ," Pił ł '

ł' ... . 
'.:l . 
::
 ,'''''''' :, V ;'n'
 
't/":
: '. r. I' 
, ' .. .... 
 
 .
:


 
 :
",.k':,..
 ',.__:
',., ,
]¥f' ) 
.(:: 


" 
.r 


.J.$' 


., 
, 
...: 


, '... 


I ..

 

 
;...:
. .,' :i,;Y-wi:iG:;': ; 
._,
 ,:;... }
 
.:' ....;.
:':4.....
 ... 

. y 
,
""' 
.... ,>'

....... . 
....... ....... ..,,-' 


'.. 
.. -,.,.' 


"''''''' :"',' 


.. - '-"":'",; 


.y:.........'?'-<..<;. 


" 


Szpital obliczony jest na 628 łóżek. rozmieszczonych w 7-miu pawilonach na przestrzeni 24 
ha; 8-ym pawilonem dla użytku chorych jest budynek warsztatowy. w którym mieszczą się war- 
sztaty; tkacki. szewcki. tapicerski. pończoszniczy. kos.zykarski. szczotkarski i introligatornia. 
Szwalnia żeńska znajduje się w innym pomieszczeniu. Ogółem Szpital posiada 33 budynki. w tym 
Kościół Szpitalny. Poza Dyrektorem szpitala pracują: stale 4 - 5-u ordynatorów. dorywczo - asy- 
stenci i stażyŚci. Szpital posiada laboratoria: psychologiczne. serologiczne i anatomo - patologiczne 
oraz prow
dzi własny chów zwierząt doświadczalnych i przechowuje stale szczep sodoku. który 
używany jest do leczenia schorzeń metaluetycznych. Poza tyłn stosuje- się leczenie: gorączkowe 
(malaria. siarka. mleko. dmelcos itp.). insulinowe. cardiazolowe; szeroko uprawia się terapia pra- 
cą. tak na otwartym powietrzu (ogród. rola). jak i w zamkniętych warsztatach. Prawie wszyst- 
kie prace w dziale gospodał"stwa wykonuje się we własnym zakresie- i we własnych warsztatach. 
Gospodarczo szpital jest w zupełności samowystarczalny i żadnych subsydiów ani dotacyj znikąd 
nie otrzymuje. Szpital posiada bibliotekę lekarską. zawierającą 2077 tomów. którą stale uzupełnia 
się oraz beletrystyczną o 1630 tomach. która również jest rok rocznie. powiększana. 


Zatrudnieni lekarze: 1) Dr. Siemionkin Mateusz - dyrektor Szpitala, 
Ordynatorzy Szpitala: 2) Dr. B<1kun-Dokontowa Janina, 3) Dr. Słomczyński Stanisław, 
4) Dr. Zalewski Władysław, 5) Dr. Zaleski Jerzy. 
Dr. Haja Henryk - lek.-dent. 


W I S Ł A. Przepiękna miejscowość położona u stóp Baraniej Góry w Beskidach Śląskich jest 
odwiedzaną licznie co roku przez turystów całej Polski i z zagranicy. Wisła posiada wzm"owo 
urządzony basen kąpielowy. korty tenisowe. W okresie letnim są przewidziane liczne atrakcje 
sportowe: raid motocyklowy. zawody hiplczne i pływackie. Wskazania lecznicze: Wisła nadaje 
się szczególnie dia ludzi przepracowanych. osób wątłych i anemicznych. wreszcie dla rekonwa- 
lescentów 1)0 chorobach serca i dróg oddechowych. Wisła cieszy się jako letnisko olbrzymią 
frekwencją a to ze względu na piękno otaczającej przyrody. świetnie rozbudowaną sieć dróg 
turystycznych i komunikacyjnych. liczne urządzenia. służące ku wygodzie i rozrywkom letników. 
W czasie sezonu koncertuje w Wiśle stale orkiestra wojskowa. Uzdrowisko czynne przez cały rok. 
Wszelkich informacji udzi-ela Urząd Gminny w Wiśle.
		

/636.djvu

			""' . '1: . ... '. 
 .
 
, . 


. ¥ : ' , . :;om .J'v .. .,." 
 
 


" 1' 
',' 
) 
.
. 


,; 
J 


i ::
L., 
 

łFr
.


 - . '_
 >rH
L. 
,;,'i

 ..:

, ...;,
,t¥i\ł.,
." 
,'>. 
" ..
. .,,- ,.r." 
 ... .... 
il :t, :Iił
.:

:llt:: 
i.
:
.F "3. 

;' ;l \r
: 'i i}t-r.iJł.
 ..
.<.;
:

>"rCJ :"; #' .. _ . "-- 
 -.. 


r
 


i 


.};I....
-._H..
"":--...... .;: .''''IIo<.p.....;::;
'::-- ._

;: ... 


. 


:
 
.
 
, 
, ., .,.". 


Szpiial 


EwangelicL:i Domu 
łÓDŹ, PÓłNO(N... 4l 
Idóry powsiał w rolm 1901. rozLudowaoy zosiał w rolm 1928 


Miłosierdzia 


Ilość łóżek 150 - chirurgicznych i w tej liczbie ginekologicznych 80 wewnętrznych 50, na 
oddziale położniczym 20 łóżek. 
W szpitalu pracuje 7 lekarzy, l rentgenolog, 1 kierownik laboratorium, 8 miejsc.o;;)wych le- 
karzy, 4 konsultantów. Prócz tego zajmują się w szpitalu wolontariusze. 
Szpital jest zarazem szkołą sivstr diakonis. Ilość sióstr 72, w szpitalu czynnych 40 sióstr. 
Lekarz Naczelny Dr. Tochterman A. 
Oddział chir. ginekol, ordynatorzy: Dr. Schicht Eug., Dr. Dengel Leopold. 
Oddział wewnętrzny, ordynatorzy: Dr Tochterman A., Dr. Rueger H. 
Oddział położniczy, ordynatorzy: Dr. Rosałowski F., Dr. Hoffmann H. 
Gabinet roentg-enowski, ordynator: Dr. Bemer Karol. 
Laboratorium: Dr. Fuchs Edmund inż. chem. 
Lekarze miejscowi: Dr. Bechtold Alfred, Dr. Wiśniewski Stanisław. 


SZPITAL "BET LEE M" 
W Ł O D Z I, PODLEŚNA 15 
Telefony: 129-06, 259-06, 268-96 
lIośt ł6żek 100. 
O D D Z I A L Y, 
C H I RUR G I C Z N Y GINEKOLOGICZ
Y 
'WEWNĘTRZNY R A D O W Y 
POLOŻNICZO- PRZYCHODNIA 
Naczelny lekarz D-r P A W E Ł S P E I D E l chirurg 


Dr A. Tomaszewski 
peda, kons. 
Dr ,P. Speidel chirurg-radiolog 
Dr St. Klukow internista 
Dr A. Milke internista - kardiolog 
Dr W. Hoffmann internista - pe- 
diatra 
Dr J. Lange internista-pediatra 


Ordynatorzy: 
chirurg-orto- Dr W. Kokorzecki intern.-neurolog 
Dr K. Brzozowski ginekolog-położ. 
Dr J. Berlin ginekolog-położnik 
Dr Banaszkiewicz Leon gin.-położ. 
Dr K. Bemer rentgenolog 
Dr E. Fuchs Laboratorium 
Lekarz miejscowy Dr A. Ewert. 
i Dr K. Lemke.
		

/637.djvu

			. 
Ze g iestów .. Zdró
 

łożony na lini kolejowej Nowy 
ącz -. Kr:
ica. n
 WYSO
o- 
a Bel około 500 m. n. p. m., w okolIcy gorskleJ. BlinIe zaleBlo- 
nej. posiada źródła mineralne t. zw. szczawy alkaliczne żelazisto - wapniowo - magnezowe, o bar- 
dzo dużej za wartości gazu CO 2. 
Wody te służą tak do leczenia pitnego, jak i dla kąpieli naturalnych kwasowęglowych, Za- 
kład zdrojowy posiada także doskonałe kąpiele borowinowe. Znakomite kąpiele rzeczne w Popra- 
dzie. Naturalne plaże. Nasłoniecznienie silne. Sezony kąpielowe letnie i zimowe. 
Wskazania lecznicze: niedokrewność. blednica. wady serca wyrównane. nadciśnienie. wszel- 
kie choroby kobiece i przemiany materii, l:ilejsze postacie nerwic, dna, gościec itp. 
Informacje w Biurze Komisji Zdroj, i Zakładzie zdroj, - kąpiel. 


, 
.. '
',L '

'1r'.i , I 
 ' 

ł
 
,'. .' _ '. 'IJł'... .....
 
:.
...t- ,..;
.
.? 
:;: ;'h'iir
 
,. 
.......:
 . I 
f\.....;',Ń': ł ,.-_ 


LUBIE
 ZBRÓJ 
(oLo
 Lwowa) 
ZAKŁAD LECZNICZY SIARCZA- 
NO - BOROWINOWY, K
PIELE 
BOROWINOWE, . przyrządzane na 
wodzie siarczanej SZCZAW A SIAR- 
CZANO - MAGNEZOWA ze źródła 
Adolfa do picia. 


Kompletna elektro - termo - helioterapia. Emanatorium radowe. - Zakład 
Zanderowski. - Wziewalnia wód siarczanych systemu Bullinga. - 80 wanien. - 
Ogrzewanie centralne. - Leżalnie. - W-odociąg. - Park 80 morgowy. 
Plaża słoneczna i basen kąpielowy z wodą rzeczną. 
250 pokoi. 


w s k a z a n i a: 
Choroby stawów, reumatyzm, artretyzm. Zapalenia nerwów. Ischias. Stany po 
złamaniach i zwichnięciach. Zapalenia żył. Choroby kobiece. Choroby przemiany 
materii. Łuszczyca. Ichtiosis. Wypryski chroniczne. Porażenia i niedowłady. 
Sezon od l-go maja do końca września. Informacji udziela zarząd zdrojowy. 
Pobyty ryczałtowe. 


SMUKAŁA - LEŚłłA 


SANATORIUM 
dla chorych NA PLUCA 
ZAKŁAD OTWARTY CAŁY ROK 


Zgłoszenia przyjmuje Dyrektor Dr med. Meysner 
SMUKALA pod Bydgoszczq. Tel. Bydgoszcz 15-76
		

/638.djvu

			Lecznica dla nerwowo chorych w latawicach 
stosuje, obok różnego rodzaju kuracji wzmacniających system ner- 
wowy, (elektro, fizjo - terapia itp.) leczenie odwykowe od narkoty- 
ków (alkohol, morfina, cocaina, eucodal itp.), leczenie wysokimi go- 
rączkami i wstrząsami insulinowymi, jak również metodą cardio- 
zolową. 
Kuracja odbywa się w oddzielnych pawilonach, pełnokomfortowo 
urządzonych, z których każdy przystosowany jest do innego rodzaju 
stanów chorobowych. 
Wskazania lecznicze: 1) choroby czynnościowe układu nerwowe- 
go, 2) nerwice wieku przejściowego, 3) zaburzenia nerwowe w prze- 
biegu choroby Basedowa, 4) schorzenia organiczne układu nerwowe- 
go, 5) nadużywanie narkotyków (morlina, cocaina, opium, eucodal, 
alkohol, nikotyna itp., 6) schizofrenia, 7) psychoza maniakalno - de- 
presyjna itp. 
Informacji udziela Zarząd: Kraków, ul. Mikołajska 2. 


S.4
.4TORIUM głtlł

::

= W RUO(E 


stacja MROZY, 60 klm. od Warszawy. -..Telefon Mrozy 7 


Odznaczone Najwyższą nagrodą Dyplomem Honorowym 
na Wystawie Sz.pitalnictwa w Warszawie w 1938 r.  ," 
r.;- .  
. -, 

 · -. . ;.! 
II i1 - . . lilii '., f' 
ł l i'''- . 'I,. ....'fi 
o. " .. ,I 
 II 
. ' I ' 
 ł · . 
.,..,:""" . - -t.'.' -...: "I J ' l L" 
1"\..1.,... liii''''''''''''' -,(. 
.... ....., . 
",," .....t I 1'0-- . '':_ 
o.' ..... __' .. i-'" _ _ 
,,',. ' J ' ..
 .

. F 
 . I- 
.. ,ł<- ' ...J ";1- i, t 
..- '
ł. . 
 
" !f,. 


4
 
l" 'Ił' 


.
, 
r 


\' 'łł "fI1' 
..
 


SANATORIUM W RUDCE, INSTYTUCJA SPOŁECZNO - DOBROCZYNNA, NIEZAROBKOWA, 
powstała w 1908 r. z ofiar społecznych. 
Zakład czynny cały rok. 
TEREN. Wła'3ny teren leśny 52 ha.. 178 met. nad poziomem maIza. Lasy sosnowe. grunt piasz- 
czysty. przepuszczalny. 
BUDYNEK główny obszerny murowany ze 150 łóżkarm dla chorych, świetlica, jadalnia, kaplica. 
NOWOCZESNE URZ
DZENIA TECHNICZNE LEKARSKIE I SANITARNE. 
STAŁA OPIEKA LEKARSKA przez lekarzy i siostry. zamieszkałych na miejscu. Stosowane są 
najnowsze metody rozpoznawcze i lecznicze. 
POżYWIENIE CHORYCH 4-krotne dziennie w nieograniczonej porcjami ilości. Dieta indywidualna 
według wskazań lekarza. Opłaty pobierane są ponżej kosztów własnych. 


Informacji udziela: l A R l4 D S A IW A T O R I U M W R U D (E stacja M ROlł' 
oraz "OMITET SUUORIUM. WARSZAWA. OSSOLlŃS"I(H 4_ TELEFOIW 6'1.1-11_
		

/639.djvu

			Zakład Zdrojowo-Kqpielowy 
DARKÓW 
Ślqsk Zaolziański 


Najsilniejsze Kąpiele jodowo - bromowe w środkowej Europie z trzema źródłami, 
z nowocześnie urządzonym SANATORIUM i ZAKŁADEM DLA DZIECI leczy 
z dobrymi wynikami: """
'i>"t
_ ..,.....' ".; I'
 
:'c' '
'
'r ,
.4
 ';\s',.';
 
. 
- 
 ,. . ."-,,.' :..
:,;.... .,' 

.
:
:' :::- 
'..
- 
 f: . "";ł;i4I.<'
 '

"_::"ł :
. 

 
 .......,
:o,..
 ' "...-" 
k. .

 f . :." 
::1 .
E 
r: 
.
..'tł;;,it
 


Gruźlicę chirurgiczną, arterioskle- 
rozę, wysokie ciśnienie, krwi, cho- 
roby kobiece, choroby nerwowe, 
wysięki wszelkiego rodzaju, eh!>- 
roby skrofuliczne, wszelkie następ- 
stwa luesu, rachitis, niedokrew- 
ność, choroby skórne, choroby sy- 
stemu naczyniowego, nerwowego, 
wole. SANATORIUM czynne od 
l.I1. do 30.XI. ZAKŁAD KAPIE- 
LOWY od l.V. do 30.IX. 


PROSPEKTY I IN1i'ORMACJE WYSYŁA NA żADANIE ZARZ
D ZAKŁADU 
ZDRO.JOWO - KAPlELOWEGO DARKóW, TEL. Nr 1. 


OTWOCK 
LEŚNA STACJA 
KLIMATYCZNA 


. . , 


/ 


CZYNNA CAŁY ROK 


ł ł I' 
m'-; 

!ł:. 
"'";f,s. - 


. iiiiiiiiiiiii 
, ",(J1-II'! 

lł 
J ił. 
. ,.' 


Frekwencja 42.000 osób ,. 
.' 


.. !f1 


K o"m u n i k a c j a z War s z a w q 
kolejowa i autobusowa co 20 min. 


',. 


WSKAZANIA LECZNICZE: 
SCHORZENIA D.RóG ODDECHOWYCH, 
SCHORZENIA W I E K U D Z I E C I Ę C E G O, 
ZOŁZY, KRZYWICA, SCHORZENIA NERWOWE, 
SCHORZENIA SERCA, SCHORZENIA NA TLE 
PRZEMIANY MATERII, NIEDOKRWISTOść. 
O T W O C K jest doskonałą stacją odpoczynkową dla rekonwalescentów 
po ciężkich chorobach lub zabiegach operacyjnych ludzi przepracowanych 
i nerwowo wyczerpanych. W uzdrowisku ordynuje stale 52 lekarzy wszelkicb 
specjalności oraz fachowy personel pielęgniarski. 
Week-end w Otwocku wśród cudownej krasy lasów sosnowych daje prócz 
różnych rozrywek sportowych, spacerów i wycieczek maksimum wytchnienia 
i nowy zasób sił do pracy. 
Doskonałe miejsce wypoczynkowe. 
Informacji udziela KOMISJA KLIMATYCZNA UZDROWISKA OTWOCK.
		

/640.djvu

			Szpilal 0.0. Bonilralów 
wKalowicach II 


Jest jedną z naj starczych tego ro- 
dzaju instytucją na Górnym śląs- 
ku. Fundatorem jego był ś. p. Ks. 
Proboszcz Leopold Markiefka, któ- 
ry w dniu 29-tym marca 1871 ro- 
ku, podarował Bonifratrom teren 
pod budowę szpitala. Dnia 6.IX. 
1874 r. został szpital uroczyście 
poświęcony i otwarty pod wezwa- 
niem Ś. Ś. Aniałów :Stróżów. Po od- 
zyskaniu niepodległości, tj. do 1934 
r. całe szeregi Bonitratrów przy- 
gotowywały się w szpitalu Bogu- 
cickim do swej zaszczytnej pracy 
pielęgniarskiej. Z tego to szpitala 
wyszli bodajże pierwsi Zakonnicy- 
pielęgniarze, posiadający państwo- 
we dyplomy pielęgniarskie. W 
ostatnich latach został szpital 0.0. 
Bonifratrów wyniesiony do wyso- 
kiego poziomu higieny, wewnętrz- 
nego komfortu i zewnętrznego wy- 
glądu. Obecnie liczy szpital 280 łó- 
żek w tym 100 dla kobiet. Od chwi- 
li istnineia szpitala, tj. od roku 
1874, do końca 1937 r. leczono w 
nim 82.142 chorych, z powyższej li- 
czby w każdym roku 230-250 cho- 
rych leczono bezpłatnie, nie licząc 
całych zastępów ubogich podróż- 
nych i bezrobotnych zgłaszających 
się u fyrty klasztornej z których 
żaden nie odszedł bez jałmużny 
w pożywieniu, gotówce lub odzieży. 
Lekarz Nacz. dr Władysław Bemadzikowski ord. oddz. chirurg. 
dr Konrad Jarczyk . .. "" wewnętrz. 
dr Roman Zieliński. . . . " " ortopedyczno 
oraz 3 lekarzy asystentów.
		

/641.djvu

			IWON ICZ - ZDRÓ
 


ZDROJOWISKO OBFITUJĄCE W KRUSZCOWE WODY J O D O W O - B R O M O W E. 
zawierające ponadto bardzo cenne i rzadkie składniJ.i chemiczne. jak SÓD, 
POTAS, LIT, BAR, STRONT, W A P I E N, MAGNEZ, Z E L A Z O 
I MANGAN, posiadające wysokowartościową BOROWINĘ. 
Wyjątkowo sL.uteczne leczenie schorzeń. narządu luążenia, Serca i naczyń luwio- 
nośnych, zwłaszcza na tle miażdżycowym i kilowym, chorób organicznych 
ul.ładu nerwowego (J.iła 3 i II-rzędna), przewleMe zatrucie alkoholem i nikotyną, 
stanów po zapaleniach nerwów obwodowych, rwy kol.luszowej, chorob Żołądka 
i jelit, narządu rodncgo koMet. narządu ruchu, gruźlicy kości, stawów, go"ćca 
stawowego i mięśniowego, chorób gruczołów dokrewnych (głównie tarczycy) 
i przemiany materii (cukrzyca, dna), skazy limfatycznej i t. d. 
l. Sezon trwa od 1 maja do 15 czerwca włącznie 
II. od 16 Czerwca do 20 sierpnia ,. 
III." od 21 sierpnia do 10 październ. 
Ryrzaltowe 
kurarie: 
od 155 zł za 3-y 
tygodniowy pobyt 
wpierwszym 
i trzecim sezonie 
i od 200 zł w dru-- 
qinł sezonie. 
Środki 
lerznlrze: 
Zdroje "Karola", 
"Amelii" i "Emmy" 
szczawy"łono-alka- 
liczne - jod o - brom. 
"Józefa" żelazisty 
i "Adolfa"siarczany 
Kąpiele solankowe 
jodowo - bromowe, 
kwa s o -węg I ow e 
(sztuzzne i półna- 
turalne), borowino- 
we, słoneczno - po- 
wietrzne. Hydrote- 
rapia, elektroterap. 
(diatermia krótko- 
falowa "Brevella", 
urządzcnie do głę- 
bokich płul.ań jeli- 
towych i gorących 
irygacyj ginekolo- 

icznych "Gymna- 
kolon". Inhalatoria 
solankowe i aroma- 
tyczne, indywidu- 
alne i z b i o r o w c. 
Malownicza. leśna 
okolica podt::órska 
(1100 m. n. p. m.) Po' 
wietrze przepojone 
OZonem. P i ę I. n e 
spacery i wycicczki 
Na każde żądanie PP. Lakarzy. wysyłamy zbió.' literatury fachowej. 
ODDZiAł PROPAGUDł' IWORlltlA.ZDROJU. Warua1ł'a. Wilc:za J8 m. J. iet '_U-Iti 


J 


:.:- 


':4"";, 
--- )
 
I 
:'
A
 - 
 
.j 
 
, 
,:.
t;J 
'*'

;;.;
 ;
-
.". -+..:'.-;; 

;r,-,.
 . " 'l"J::
 ':. "
Z-' , O',"" 
"0 .,


 i,0 .. '-:" ;;:, 


'. 


l 
" 
!
;'. 
,i....." 
 ; 


-1 .... .. 


l" '""t 
l_I' ł l 
 

, _ II .lł ł 
'1!*-". lu ll ł 
.
 IInfl . 
,. if....""""'¥"x.:r
 
 ę""'
- 
, '..... ".. - ,., ,!. 


...
. t 
" 
 d<:;ci: 


, , 
'.v' " :
 


.i, 


-. 


'. 


! ...
 


\ 
",¥ 


'
y. 
.- 


i:" 


-' 


'(t 


. " 
.' ł 
fi 
(,
 


.. .. 


... 


I
		

/642.djvu

			Dlaczego należy oszczędzać 
W KOMUNALNEJ KASIE OSZCZEDNOŚCI MIASTA LWOWA 
ul. Walowa 7 i 9 oraz w jej 
oddziałach ul.Gródecka60,Żólkiewska 75 i Łyczakowska 55 


Dlatego, że: 
OSZCZĘDNOśCI złożone w M. K. o. we Lwowie posiadają charakter 
funduszów ulokowanych z bezpieczeństwem prawnym (pupilarnym) 
i będą przyjmowane przez państwowe względnie komunalne władze 
i zakłady jako wadia przy wszelkich przetargach, jako kaucje akcy- 
zowe, jako kaucje przy zawieraniu umów oraz jako zabezpieczenie 
pieniężne z innych tytułów. 
WSZYSCY pracownicy Kasy są obowiązani do zachowania bezwzględnej 
tajemnicy co do nazwisk wkładców i wysokości ulokowanych 
oszczędności. 
OSZCZĘDNOŚCI złożone na książeczkach M. K. K. O. we Lwowie są 
zwolnione od zajęcia do wysokości zł 2.500,-. 
WYDAJE książeczki oszczędnościowo-turystyczne płatne w Komunalnych 
Kasach Oszczędności na całym terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
ZA 'WKŁADKI i ich oprocentowanie ręczy Gmina m. Lwowa całym swym 
majątkiem. 
FUNDUSZE REZERWOWE Kasy wynoszą zł 6.500.000,-. 
KASA przyjmuje wkładki począwszy od zł 1,- codziennie od godz. 
8 -- 13 i od 17 - 19%. 


SANATORIUM DLA DZIECI 
illl. M E D E M A 
MIEDZESZVN 


tel. podmiejska 2. Falenira "0-2ł 
B I U R O W WAR S Z A W I E. Leszno 28. telefony:. łł.94..04. łł.50.."4 
Sanatorium jest ZaJ.ładem 
leczniczo-wychowawczym Przyj- 
mowane są dzieci żydowsI.ie 
w wieI.u 6 16 lat, anemiczne, 
o powięI.szonych gruczołacb, 
w stanie relwnwalescencji i za- 
jirożone gruźlicą. 
Wymajiane są liwiadectwa 
leI.arsl.ie i prześwietlenia rent- 
genowsI.ie. Opłaty. mies. norm. 
zł 120, ulgowa 90 - 45. 
Na miejscu gabinet leI.ar- 
sI.o-dentystyczny, m u z e U m 
przyrodnicze. Hodowle. I.ur, 
pszczół, I.róliI.ów angodrsI.ich; 
ogrodownictwo i cieplarnia. 


...., 
 i. 
 


/1 / ł 7J 
- 
 

!jfl 
. . 
 .,
. 
-- / I . -" ł-::-, 
"
..:'
'; ..
_ 
...:"J'" 
.
. 

>"" < .. 


',;."
		

/643.djvu

			SANATORIUM 


KAROLI 


II 


Nil 


STACJA OTRĘBUSY 


Poczta - Telegraf - BRWI NÓW 
T R A M W A J WARSZAWA- GRODZISK 
40 minut jazdy od rogu ul. Marszałkowskiej i Nowogrodzkiej. 
6 minut końmi od stacjiOtrębusy doZakładu. 


Informacje: KAR O L I N - tel. podm. II Podkowa Leśna 4-92-17. 


'. ł 
 ", 0., 
 ",aJ,:' 
',' ';ł" y 

:. 
 
.,
 ' :
\ ":j 
, ,

,J#;: t":' 1 ".:F j ',i. 
'.
" I l
'

l S 
.
< 
 '{' !< 
 
":!}i
> I
:. 
'..
 B ,"
,,:
I
:t J 
1-" ' _...
 
 ,', 
. " .' -' " 
-_
'.>

" , ':, t,;,;,' " 


4'
' 
.' .\, ,:,,'"' 


:'11I1 
., 
.Jm.
 ;.. 
!T /. "';;1 


...... l' 


, , 
':, ' ,j.  't .
' 

 o ,

' 
'(t" ' 
,\ . J,o 
i

\:J " 
,'\\
:r.- 

 
 . 


:


 
 


" ł' 
, , ""'\ 
-' . 
, ,,', 


Piękne i suche położenie śród lasów i pól. Zakład wypoczyn- 
kowo-leczniczy dla chorych nerwowo, wyczerpanych nerwowo i fizycznie. 
Chorzy psychicznie, obłożnie i zakaźni nie są przyjmowani". 
P s y c h o t e r a p i a. D i e t e t y k a. W o d o - e I e k t r o - ś w i a t ł o- 
I e c z n i c t w o. Praca W ogrodzie. Boisko sportowe. Wycieczki. Latem 
kąJ:iele powietrzno słoneczne z plażą i z natryskami. Pokoje jedno 
lub dwuosobowe od 10 zł (wraz z zabiegami i opieką lekarską).
		

/644.djvu

			PERŁA UZDROWISK SLĄSKICH . 
JASTRZĘBIE ZDROJ 
NAJSILNIEJ RADOCZYNNA SOLANKA JODOBROMOWA POLSKI 


.]'"!,, ",; , ';. . ',,;:#' ::6(": 
" ',.'. I'f"""
" ! 
,'
 I;'łł. 
. 
 ..... 
J< 'j:' 
"ł
,. 


" '\łtf. 
\' 
 


. '" ',r" r 
X 
ł.' 
'-..łj 


;. ( 
: 
 'j' " j:'- ; j 
,-1 - o J 'II Q: 1 
: " 
 

: \ '!"',' 'iii ::<1 
j . .J!l1IU I , -ł,.' 
O", __ . 
. ,:.. 
_
', . ;.
..., ."......... 
,'. bI...'>!!i 


v 


. 
i; , 
1 'T 
r. 
. I 1. \ 
, ' , 


,," r ' 
",,"T
 \ ' ... - _ . '""" 


., 
,""' " 
. 
, 
", I 
'.
f' " 
'I . 
,'
 ' 
, ' 
ł
 '" 
"i" ,; 
... 


, I 
. I . 


" . 


.. 
) 
, . . 


" >."'\ 


>1, ,\.. h I 
I: \ '.' 
 11 
,: 


Nadzwyczajne wyniki 
leczenia stanów poza- 
palnych i pourazo- 
wych narządów, ru- 
chu, jamy brzusznej 
i miednicy małej, ner- 
wobólów, krzywicy 
późnej, zołzy, skaz
- 
limfatycznej i wysię- 
kowej, niedokrwisto- 
ści, stanów przemę- 
czenia, nieżytów gór- 
nych dróg oddecho- 
wych, schorzeń narzą- 
dów krążenia. 


Ł A Z I E N K I P ARK O W E (pensjonat z własnymi łazienkami 
mineralnymi) , k o m f o r t, w y g o d a. C z y n n e c a ł y rok. 


HOTEL !I!IWIKT.OR!I!lŻEGIESTÓW-ZDRÓJ 


". 


!.. 


!
 

 
t: 
I 
, 


;;;'
' :.;c
 ;\ 
" . .,.


;!f
nr. l 
nj_
,;;,.1Tjl;" 


 , . 


i 


0.;:' 

-I,;H,"'
:,,"."> .....<......,....,
., '...:.cv 
.. 


.. 


Lalem 
I zim q 
olwarly 


"<-
,. -.. 
 =\ 


. '>' . 
,,:,............,,-
 
i . n," 1;,.'  


, :J
' 


". .
 


r; :. 


',' :
+-_J
" 


,
-- 


""."'-- 


. 


TELErOB 
Br-g 


..., 


-- 


,*",", 
, . 


Codziennie 
dancing 


...
 ""'-"'-SI;::- 


W GMACHU: K4-PIELE MINERALNE, HYDROPATIA, PRZE- 
PLUKIW ANIE JELIT, OKLADY BOROWINOWE.
		

/645.djvu

			Szpi
al Przem)'słowej Kas)' (Lor)'£L 
HUTY ""POKÓ J

 


v lovym Bytomiu 


Szpital Przemysłowej Kasy Chorych Huty "Pokój" w Nowym 
Bytomiu wybudowano w latach 1902/07 na terenie Huty "Pokój" po- 
łożonym pomiędzy ulicą Niedurnego, a ulicą Hutniczą, kosztem 
260.000.- mkn. 
Szpital składał się z dwuskrzydłowego bloku i kostnicy z salą sek- 
cyjną i kaplicą pogrzebową. Jedno frontowe skrzydło bloku obejmo- 
wało salę chorych i salę operacyjną, a drugie skrzydło mieszkania dla 
personelu szpitalnego. Szpital zaopatrzono w instalację elektryczną, 
centralne ogrzewanie parowe, kanalizację i wodociągi. 
Z biegiem czasu urządzenia lecznicze okazały się niewystarczają- 
ce i nie odpowiadające nowoczesnym wymogom, wobec czego w roku 
1937 - szpital przebudowano i rozbudowano, dołączając trzecie 
skrzydło, w którym pomieszczono nowoczesny trakt operacyjny zło- 
żony z 2 sal operacyjnych czystych, połączonych specjalną salką prze- 
znaczoną na sterylizację elektryczną 'i parową. W trakcie operacyj- 
nym poza separatkami dla ciężko chorych urządzono porodówkę. Sta- 
rą salę operacyjną z:;łmieniono na salę ropną. Nowe skrzydło zaopa- 
trzono w ogrzewanie wodne z własnej kotłowni. W suterenie urządzo- 
no wzorowy schron przeciwgazowy, w którym równocześnie pomie- 
szczono fizykoterapię, tak, że każda ubikacja schronu służy równo- 
cześnie celom bieżącym i jest stale wyzyskiwana. Poza tym zainsta- 
lowano 20 stoisk dla terapii tlenowej, którą można w razie potrzeby 
równocześnie stosować u około 40 chorych. Szpital, posiadający po- 
nad 125 łóżek, podzielony jest na oddział chirurgiczny, wewnętrzny 
i kobiecy, oraz osobny mały oddział gruźliczy. Chorych zakaźnych le- 
czy się w zakaźnym szpitalu gminnym, który posiada 35 łóżek i poło- 
żony jest tuż obok szpitala hutniczego. 
Szpital posiada pracownię rentgenologiczno - diagnostyczną, pra- 
cowllię chemiczno - analityczną, zakład elektroterapii z diatermią 
krótkofalową i długofalową, pantostatami, tonisatorem, lampami 
kwarcowymi, wodoterapią, urządzenie do kąpieli kwasowęglowych, 
borowinowych, siarczanych itp. 
Lekarzem kierującym jest Dr. Bogdalski. Szpital ma 2 stałych 
asystentów, oraz zakontraktowanych dwóch specjalistów laryngolo- 
ga i okulistę.
		

/646.djvu

			SZPITAL MIEJSKI W BYDGOSZCZY 
NA 500 ł..ÓŻEK 


..
 

 "-
.,",r=-""--  
 "= .Jc 
' 

. 


", .,..
 - 
.... I 
P 


to( 
, 


y,b
  
k 


'1
 

:.
 


"i.< 

 
 . 
,:L,-;
" :'. '
.
A

1'-'" ",,
 


.
 
 


. 
....'''< ":..' ...." 


.'>........ 


Należy do najnowocześniej.szych i najlepiej wyposażonych zakładów leczniczych w Polsce. 
Oddziały: Położniczy, Chirurgiczny. Wewnętrzny, Oczny i Uszny. Ortopedyczny z osobnym 
oddz
ałem dziecięcym dla gruźl
cy kostnej. Roentgenowski. 
Woda bieżąca z
mna i ciepła we wszystkich salach chorych, sygnalizacja optyczna. słuchawkJ 
radiowe przy łóżkach chorych, nowoczesna aparatura roentgenowska, eLektroterapia. 
Kotły centr. ogrzewania opalane gazem. 


M 


u 


s 


z 


y 


N 


A 


obok Krynicy 


Posiada wody mineralne, nieróżniące się składem chemicznym od wód 
Krynicy i żegiestowa. Nadto naturalne kąpiele borowinowe, kąpiele słoneczne 
i kąpiele w Popradzie. Według orzeczenia Prof. U. J. w Krakowie Dra Marchlew- 
skiego - wody muszyńskie należy do najsilniejszych szczaw - wapniowo - żela- 
zistych w Polsce ze znaczną zawartością dwuwęglanów potasowych i dwuwęgla- 
nusodowego. 
W skazania lecznicze: 


Wszelkie stany anemiczne, przemiany materii, choroby nerwowe, żołądka 
i dróg żółciowych, wszelkie choroby kobiece, reumatyczne, sprawy wysiękowe 
oraz wszelkie wyczerpania i wycieńczenia po ciężkich chorobach. 
Wszelkich informacji udziela Zarząd Miejski w Muszynie, P. B. P. "Orbis" 
w Muszynie i Biuro Związku Rezerwistów w Muszynie. 
Sezon od 1 maja do 31 października.
		

/647.djvu

			Cudze chwalicie swego nie znacie 
sami nie wiecie, co posiadacie. 


KRYNICA 


Pierwsze zdrojowisko polskie tak pod względem urządzeń jak i frekwencji 
(ponad 40.000 kuracjuszów), - jedno z największych zdrojowisk świata, poło- 
żone 650 m. n. p. m. w Karpatach zach. przy granicy słowackiej w odległości 
55 km w linii powietrznej od Tatr. Sezon całoroczny prócz kwietnia. 70 oTdy- 
nujących lekarzy. Urządzenia zdrojowe prowadzone są przez Państwo ("Pań- 
stwowy Zakład Zdrojowy") od przeszło 140 lat. 


Ś r o d k i l e c z n i c z e Kry n i c y: 
1) wody mineralne tj. szczawy ziemno - żelaziste używane do kąpieli i do 
pICIa, z których najsłynniejszy Z u b e r - najsilniejsza szczawa alkaliczna 
Europy, jedna z najsilniejszych wód litowych, przy tym słaba solanka, zawiera- 
jąca sole jodu i bromu, - dalej J a n - szczawa hipotoniczna, która ostatnio 
znalazła wielkie uznanie w sferach lekarskich w leczeniu chorób pęcherza i mied- 
niczek nerkowych, dalej Z d rój G łów n y, S ł o t w i n k a a wreszcie 
Kar o l - typ naturalnie musującej wody stołowej. 
2) Gaz CD., stale wydobywający się ze zdroju Zubera, służący do "suchych 
kąpieli gazowych" a także do fabrykacji suchego lodu. 
3) Borowina żelazista stosowana do kąpieli, zawijań, okładów a ostatnio 
także dopochwowo. 
4) Pastylki Zubera wyrabiane z wody Zubera. 
5) Klimat podgórski wśród lasów szpilkowych. 


Z urządzeń lekarskich 
1) łazienki dla kąpieli szczawnych, 
strzykiwań kobiecych. 
2) Zakład przyrodoleczniczy - dla wodo - światło - 
z basenem do kąpieli o wodzie podgrzewanej. 
3) Pijalnie wód z halą spacerową. 
4) Park ze ścieżkami Oertla dla leczenia terenowego. 
5) Ogród dla dzieci. 
6) Szpital w budowie. 
7) Stadion dla sportów. 


- należy wymienić: 
borowinowych, płukań jelit i prze- 


elektro - lecznictwa 


w s k a z a n i a l e c z n i c z e: 
Choroby krwi: niedokrwistość, blednica. 
Choroby serca i naczyń: wady serca wyrównane lub z lekką niedomogą, 
osłabienie mięśnia sercowego, miażdżyca początkowa, nerwica serca. 
Choroby przemiany materii i gruczołów dokrewnych: dna, artretyzm, cu- 
krzyca, krzywica, chor. Basedowa, otyłość mniejszego stopnia. 
Choroby przewodu pokarmowego: katar żołądka z nadkwasotą, wrzody 
żołądka i dwunastnicy, zrosty pozapalne, nerwice ruchowe. 
Choroby dróg żółciowych: na tle zapalnym i kamica żółciowa. 
Choroby dróg moczowych: nieżyt kwaśny i kamica. 
Choroby kobiece: na tle pozapalnym, zaburzenia czynnościowe rozwojo- 
we, przekwitanie i niepłodność. 
Choroby nerwowe: czynnościowe. 
Choroby reumatyczne: ischias, lumbago. 


Krynickie wody mineralne i pastylki są do nabycia w większych aptekach. 
W szelkich informacyj w sprawie kąpieli i sprzedaży wód mineralnych, 
borowiny, pastylek Zubera, suchego lodu, udziela: 
Pańslwowy Zakład Zdrojowy i Komisja Zdrojowa.
		

/648.djvu

			ŚL4SKI SZPil AL W (IESlł'NIE, ut Biels
a " 

, :
 

. __o n7V__'
...
 .-
"
 

 
.. ""': 
.,:._ ::. 
 ,

, ';';
.
u 
 ::'. 
...
 ł...;,.' ,/f " 'łw.ł..lł: 
1"",;'< .
. ,.' 
..- T""" I. -ł . '1 .Y
_... 
. ł!I A ;-
..,:
 
 '
..... 
. "
..- ':"c:' ''=
 
_ ,_,':'
', lM:ł' 
; '----ł . 
.-.
1;;. 
?.;._ . 
. ".-"". 
 
-
 


ŚL..\SKI SZPilA L, ODDZI!ł W (IISZYNIE Z!(HODNIH 
ul. Strzelcó_ Podhalai'iskich 73 
własność Skarbu śląskiego od 1..IV. 
1939 r., przedtem Magistratu Miasta 
Cieszyna, otwarty 7.IV.1937 r. posia- ..; 
da 150 łóżek. 
Oddziały szpitala: chorób wewn., 
zakaźnych i laryngologiczny. 
Personel obu szpitali: 15 lekarzy 
stałych (w tym roentgenolog i rado- 
log, okulista, prosektor) 6 lekarzy 
stażystów, 6Q pielęgniarek, 10 sani- 
tariuszy, 4 laborantki, 2 posługaczy 
w prosektor., 18 urzędników admini- 
stracyjnych, 14 personelu technicz- 
nego, 52 służby żeńskiej kuchni, 
pralni i salowej. 


. 
 
'

"..,
., 
'---',. 
 ' .. '>;;;:,ł: 
 
. ":
,r { >,,.:.. .- "'. 
.J ,: 
 '. ',
 .' 
.n':"1l;'
. :i..', 
..' )',. j , : 
.',,,' . 
:
; t. ił ,:} ":'A_
 
 ':;," II"'''' .,;. ;.'t x' 
". , 
Ii.
", ., . .tiiI' ; ., ... ..., 	
			

/649.djvu

			Państwowy Szpital 
Św. ŁAZARZA 
ó 


K 


R 


A 


K 


w 


D Y REK T o R: 


D-r STANISŁAW RADWAN 


Szpital św. Łazarza w Krakowie na Wesołej zostal założony w ro- 
ku 1788 i w roku bieżącym obchodzi 150-lecie założ,enia. Inicjatywę 
dał Prof. Badurski a przy poparciu Komisji Edukacyjnej i Prymasa 
Michała Poniatowskiego następuje zlanie się szpitali akademickiego 
św. Barbary, szpitala Sióstr Miłosierdzia oraz szpitala św. Ducha, po 
czym powiększony dodaniem nowych łóżek utworzony zos'tał szpital 
Jeneralny pod wezwaniem św. Łazarza w Krakowie na 250 łóżek. Po 
licznych rozbudowach zajmuje szpital tereny między ul. Kopernika 
a Grzegórzecką. Posiada 40 budynków murowanych i drewnianych 
z tego 15 pawilonów dla chorych wraz ze szpitalem św. Ludwika. 
Budynki te położone są w dużym pięknym parku, są tarp. ogrody spa- 
cerowe i warzywne. Łóżek etatowych ma szpital 1,225, faktycznych 
1,345. Posiada 14 oddziałów własnych oraz 3 kliniki w administracji. 
Oddziały prowadzone są na sposób kliniczny a ordynatorami są pro- 
fesorowie i docenci U. J. oraz wytrawni specjaliś'ci. Posiada liczne 
pracownie naukowe, chemiczne i serobakteriologiczne. Zakłady Rent- 
genologiczne oraz własną aptekę. Na terenie szpitala znajduje się za- 
bytkowy kościół budowany w XVII wieku. Wszystkie budynki szpi- 
talne posiadają wzorowe nowoczesne urządzenia. W roku 1938 w szpi- 
talu pracowało 285 lekarzy z tego 16 ordynatorów, 57 asystentów 
oraz 15 płatnych praktykantów. Służba pielęgniarska zawodowa skła- 
dała się z 80 os'ób. Szpital posiada 361 funkcjonariuszy niższych 
w tym 248 służby pielęgniarskiej. Ogółem pracowało 717 osób z tego 
147 lekarzy bezpłatnie. W roku 1937 leczono 17,246 osób, dni leczenia 
było 351,444. W przychodniach leczono 47,127 osób, udzielono im 
92,190 porad lekarskich. Zabiegów operacyjnych wykonano 10,258. 
Lekarze szpitala św. Łazarza ogłosili drukiem 136 prac naukowych 
oraz 132 referaty.
		

/650.djvu

			-
., 


:
. 

 :. 
' \ "....',.'" r,....-' 
'j ...... . " " 
'. 
., . . . 
i( 
. - . 


, 


ł
'-:.ł 
. '1'. '- 
, ""'f- '\.-, 
... . 
. ;>. 


.... 

 
',ff ......... \"" 
,"'t' ł 
..,

 
..

.;' .1 


.  > 


:
. 


*.' 


.:;
. 
. . . 


,;
..a;) 
,..' 
' .}. 
'ił. 
,:., ,: " 
\"T...... 


. - 


'!III. 
. 


-ł-: :- 
,-,;,,,.. 
'10.' 


lo' .. .,. eJ 
. , 
\ 411i"  . 
:-"'" ..:
 ' 
". "'. 
, 


, 
[lIP' 
I"r 


" 
" 
lIIl 


- 
. 


i 
i
-'t 
'-:'-
.tł 
lI.w ui.--:::: 
11.1.1 lU, ""-'L _...
 .. 
'
 .._..
r""" - -- 
... "'11I1'.."0,--"- L6-l. 
---- 
. . JlIt'''T
...Ji n... " "D 
RR 


. . 


'. 
 


-,
 


(:  


. !1ff'" on 
;r
!H!r .1...... 
1!
.u

O"'" 


r" 
....,  


!IW -'V 


II 


:
 ';, 


-w: 


" ' . '{'r,_ 


Wojewódzki Zaklad LECZNICZO-WYCHOWAWCZY 
im. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w ISTEBNEJ (ŚLASK CIESZYŃSKI) 


Zakład. przeznaczony dla leczenia dzieci chorych na gruźlicę. zawdz
ęcza swe powstanie ini- 
cjatywie Pana Wojewody Śląskiego Dra Michała Grażyńskiego. powziętej z okazji lO-lecia prz)'. 
łączenia prastarej dzielnicy śląskiej do Rzeczypospolitej Polskiej. Zakład został zbudowany z fun- 
duszów przyznanych na ten cel przez Sejm śląski. 
Położenie zakładu jest b. korzystne pod względem klimatycznym; leży on bowiem na wy- 
sokości 
151 m. n. p. m.. poniżej przełęczy Kubalonki. na południo\vym stoku górskim. ograniczo- 
nym od wschodu i zachodu ramionami gór (Baraniej Góry i Kkzory). które go zasłaniają od wia- 
trów. Stoki górskie dookoła pokryte są lasami szpilkowymi. które też otaczają zakład od północy. 
Klimat zatem jest tutaj górski. średn
, łagodny, o charakterze południowym i nadaje s
ę do 
leczenia różnych form gruźlicy. również gruźlicy kostnej ze względu na ::;ilną insolację. 
Dokładne dane meteorologiczne zestawia stacja n1eteorologiczna. założona w zakładzie. 
Pojemność sanatorium obliczona jest na l.azie na 360 400 łóżek, których ilość w miarę 
potrzeby będzie powiększana. 
Osobno usytuowane są dwa oddziały obserwacyjne na 50 łóżek, IJrzeznaczone do rozdziela- 
nia chorych. przybywających do zakładu na różne oddziały. jakoteż do wyosobnienia ewentualnych 
przypadków z ostrymi chorobami zakaźnymi.. 
Dla l>rzeprowadzenia dezynfekcji posiada Sanatorium sterelizatory wszelkiego rodzaju: for- 
malinowo - parowy na ubranie. koce etc.. paro\vy na bieliznę. parowy dla spluwaczek. zaf! dla de- 
zynsekcji komorę cjanową. 
Oddzielny pawilon gospodarczy. 
Łączy się z poprzednimi tzw. Wieża. w której mieszczą się miJ$zkania pielęgniarskie: 
z tą częścią budynku związany jest pawilon administracyjny i lekarski. 
Na I piętrze pawilonu lekarskiego znajdują się: pracownia bakteriologiczna i chemiczna. 
biblioteka lekarska. gabinet elektrokardiograficzny, pracownia roentgenologiczna. sala dentystycz- 
na. W tym pawilonie mieści się dział chirurgiczny. posiadający dwie sale ol1eracyjne. 
Między pawilonami chorych. a powyższym pawilonem znajdują się: główna jadalnia i sala 
rekreacyjna. 
Pawilony chorych zawierają sale chorych od jedno- lub dwuosobowych do lO-cio osobowych. 
dyżurki lekarskie i pielęgniarskie, salki dzienne dekreacyjne. łaz!enki. tusze etc. 
W osobnym budynku znajduje się kotłownia. 
Z pawilonami jest połączony krytym przejściem budynek szkolny. zawierający sale szkolne 
gabinety. oraz czytelnię. 
Do prowadzenia szkoły przeznaczonych jest S-miu nauczycieli. 
Zakładem kieruje dyrektor - lekarz, który ma do pomocy personel sanitarny. nauczycielski. 
administracyjno - gospodarczy i techniczny. 
Personel sanitarny sklada się z 7 lekarzy stałych (interniści, pedi-atrzy, roentgenolog, 
chirurg). 1 dentysty, 2 lekarzy pmkty' . 11';:'" ielęgniarek i wychowawczyń. 
Dyrektorem zakładu jest obecni t'"..).
yg
t adlez. 

. - 
 
;:; tJolen 
 
... O 

 
 
b/S . ...