/139.djvu

			. 


L......... na 


v 


Pielęgniarki 


. . . 
. , 
 

 . 
". 1-' .. . - - I , 


. 
..P I A S T OW" 
WARSZAWA, UL. ZLaTA Nr 35. TELEFON 562-60 


" 


... . 


. 


w  


. .
 


. > 


"'!::
. 
 r 


....{ 


-'"' 


.....;: :::: 


... 


_(:
 ..:ił 


.
 .. 


. I 
. .. 


..
		

/140.djvu

			
		

/141.djvu

			PIELĘGNIARKI 


Przepisy prawne: 
Ustawa z dnia 21 lutego 1935 r. o pielęgniarstwie (Dz. U. R. P. Nr 27. 
poz. 199). 
Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 17 marca 1936 r. o pie- 
lęgniarstwie (Dz. U. R. P. Nr 28, poz. 229). 
Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 17 sierpnia 1937 r. 
o czasowym prawie wykonywania praktyki pielęgniarskiej (Dz. U. 
R. P. Nr 63, poz. 491). 
Instrukcja Ministerstwa Opieki Społecznej z dnia 14 maja 1937 r. w spra- 
wie egzaminów pielęgniarskich (Dz. Urzędowy Ministerstwa Op. Sp. 
Nr 10, poz. 153). 
Pismo okólne Ministerstwa Opieki Społecznej z dnia 5 lipca 19;
8 r. 
Nr Zn. 3d/18-8 w sprawie czasowego wykonywania praktyki pie- 
lęgniarskiej (Dz. Urzęd. Min. Op. Sp. Nr 13, poz. 193). 


Stowarzyszenie: 
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Zawodowych (P. S. P. Z.). War- 
szawa, ul. Kredytowa 9. 


('zasopismo: 
"Pielęgniarka Polska". Kraków, ul. św. Tomasza 37. 


Objaśnienia: 
Cyfry przy nazwiskach pierwsza jest rokiem urodzenia, druga _ 
l'okiem uzyskania dyplomu lub złożenia egzaminu. 
dypl. = dyplomowana. 
egz. = egzaminowana.
		

/142.djvu

			Ic
		

/143.djvu

			Ą 


Abbczyńska .Julia Stefania, 1883, 1937. egz. Warszawa, 6 Sierpnia 33. 
Abend Olga, 1892, 1938, egz. Łódź. 
Abel .Jakub .Józef. 1897, 1937, egz. Łódź. 
Abel Rachela, 1904, 1929, dypl. Łódź. 
Abelman Sara, 1896, 1938, egz. Białystok. 
Abraham Elwina, 1873, 1908, egz. Poniec. 
Abramczukówna Anna, 1910, 1933, dypl. Łódź. 
Abramczykowa Nadzieja, 1909, 1938, egz. Baranowicze, Wojnilowicza 25. 
Abramicka Szejna, 1904. 1938, egz. Białystok, Zamenhofa 14. 
Abrasonisówna Aleksandra. 1909, 1938, egz. Wilno, Ludwisarska 7. 
Adamczak Piotr, 1901. 1929, egz. Śrem. Glinki. 
Adamc'l:ewska Eleonora, 1888, 1937, egz. Łódź. 
Adamczu',ówna \Vanda, 1913, 1936, dypl. Lwów. 
_4.damczyk Gertruda, 1904, -, egz. Orłowo. 
Adamc'l:yk Irena, 1910, 1937, dypl. pow. Warszawski. 
Adamczyk Katarzyna, 1902, 1937, egz. Góra Kalwaria. 
Adamczyk Katarzyna, 1900, 1937, egz. Poznań, Gołębia 1. 
Adamczyk Rużena, 1903_, 19-30, egz. Karwina. 
Adamczyk Zofia, 1901, 1938, egz. Piotrków. 
Adamiec .Jadwiga, 1897. 1937, egz. Warszawa, Górnośląska 45. 
Adamkiewic'Z, -, 19-38, egz. pow. Sochaczew. 
Adamowicz Mosiek, 1899, 1938, egz. Łódź. 
Adamska Franciszka, 1889, 1938, egz. Łódź. 
Adamska Katarzyna. 1870, 1908, egz. Rychtal. 
Adamska Maria, 1885, 1909, egz. Katowice, Krasińskiego. 
A,damusówna Magdalena, 1909, 1938, egz. pow. Warszawski. 
Ajzikowicz Zejdla, ]896, 1938, egz. Słonim, Studencka 3. 
Aleksandruk Anna. 1877, 1938, egz. Brześć n/B. 
AUer .Jenta, 1911, 1!138, egz. Warszawa, Pańska 51. 
Altman Małka, 1903, 1938, egz. Częstochowa, Mirowska 13. 
Ambrożewicz Helena, 1910, 1937, egz. Łódź. 
Anden Paulina, 1903, 1937, egz. Świniary, pow. Gniezno. 
Andruszkiewicz Stanisława, 1907, 1937, egz. Warszawa, Wilcza 48. 
Andrykowski .Jan, 1893, 1937, egz. Świecie. 
Andrzejak .Janina, 1902, 1937, egz. Warlubie, pow. świecie. 
Andrzejak Marianna, 1899, 1937, egz. Czortków, Szpit. Powszechny. 
Andrzejczuk Zenaida, 1897, 1937, egz. Lwów. 
Andrzejewska Irena, 1912, 1938, egz. Wilno, Teatralna 9. 


]
		

/144.djvu

			Andrzejewska Mieczysła,,,,'a. 1911. 1937, egz. Katowice, Pilsudskie
/I 52 
Angel Ksawery, 19tH, 1938, egz. Kocborowo, pow. Starogard. 
Augerman Leontyna, 1900, 1937, egz. Lwów. 
Anioła Aniela, 1887, 1922, egz. Poznań, Długa 1. 
Anioła Franciszka, 1900, 1922, egz. Poznań, Długa l. 
Aniołkowska .Janina. 1907. H137, egz. Warszawa, Szpit. Wolski. 
,\nkerstajn Irena, 1905, 1938, egz. Sosnowiec, Mościckiego 31. 
Antochów-na Zenaida, 1901, 1938, egz. Iwacewicze, pow. Kosów Poleski. 
Antoniak Leokadia, 1901, 19-38; egz. Warszawa, Mickiewicza 27. 
Antoniewicz - Czajkowska Helena. 1907. 1928, dypl. Kraków. Zakład 
0.0. Bonifratrów. 
Antoniewicz Maria, 1877, 1908, egz. Grodzisk Wielkopolski. 
Antonikowa Helena, 1896, 1938, egz. Stanisławów. 
Antonowicz - Brzozowska Halina. 1899. 1937. dypl. Warszawa. Al W.:JJ- 
ska Polskiego 29. 
Antonowicz Serafina, 1918, 1938, egz. Wilno, Tyzenhauzowska 2. 
Antosiewicz Stanisława, 1890, 1938, egz. Warszawa, Bagatela 15. 
Antuszewicz Cecylia, 1909, 1937, egz. Łódź. 
Apanasiewicz - Łazowska Aleksandra, 1900, 1938. egz. Bal'anowicze 
Arbes Rywka. 1913. 19-38, egz. Lublin, Podzamcze 14. 
Arciszewska .Julia, 1908, 1938, egz. Warszawa, Wilcza 7. 
Arciszewska Weronika. 1915, 1936, dypl. Wilno, Szpit. Wojskowy. 
Arianson Rebeka, 1896., 19:ł8, egz. Wilno, Węglowa 12. 
Arndt Eugenia. 1864, 1908, egz. Wilkowice. 
Arndt Maria, 1904, 1927, egz. Poznań, Grundwaldzka 49. 
Aronson Fajga, 1883, 1938. egz. Łód:i.. 
Aszek Weronika, 1901, 1938, egz. Jarocin. 
Aszkien3ZY Chana. 1911, 19-34, dypl. Brześć n/B. 
Atlas Chaja, 1908, 1929, dypl. Łódź. 
Augustyn .Joanna, 1891, 1911, egz. Tarnowskie Góry, Volksbund. 
Augustyniak Maria, 1893, 1938, egz. Warszawa, Klaudyny 5. 
Augustynowicz Stefania, 1907, 1932, dypl. Wilno, Kolejowa 9. 
Awracewiczówna Helena, 1906, 1938, egz. Grodno, Napoleona 1.6. 


B 


Baaupre Helena, 1897, 1914. egz. Krzemieniec. 
Babad Stefania, 1911, 1938, egz. Warszawa, Graniczna 15. 
Babcówna Anna, 1903, 1938, egz. Drohiczyn Poleski. 
Babczyńska - Bilczyńska .Janina. 1898, 19-37, egz. Wilno, Szpit. Wojsk 
Babińska Anna. 1908, 193B, egz. Słonim, Studencka 3. 
Babińska Irena, 1910, 1938, egz. Grodno, Witoldowa 31. 
Babiuch Urszula, -, 1937, egz. Zakopane, Szpit. Klimatyczny. 
Babska Helena, 1875, 1908, egz. Chełmno. 
Babska Honorata Maria, 1889, 1937, egz. Wilcza Łapa, pow. Wilno. 
Baca Franciszka. -, 1937, egz. Kraków, Szpit. Ub. SpoI. 
Bacharz Katarzyna, 1880, 1908, egz. Puck. 
Bachlińska Maria, -, 19-38, egz. pow. Łowicki. 
Bachówna Katarzyna. 1891, 1937, egz. Cieszyn Wsch. 
Baczulanka Maria, --, 1938, egz. pow. Warszawski. 


2 


y-- 
(
		

/145.djvu

			Bh('z..vóska Maria. 1898, 1938, egz. Stanisławów. 
Badł' Maria, 1892, 1937. egz. Mąkoszyce, p. Kępno. 
Badian Fryderyka, 1909. 1938, egz. Lwów. 
Badurzanka Anna, 1901, 1937, egz. Cieszyn Wsch. 
Badynówna Walentyna, 1913, 1!ł38, egz. Bydgoszcz. 
Bagińska filaria, 1900, 1937, egz. Warszawa, Raszyńska 8. 
Bagińska Maria. 1904, 1938. egz. Grudziądz, Fil. 8. Szp. Okręg. 
Ba,lmllcka Ml'tylda. 1911, 1933, egz. Ostrów Pozn. Gimnazjalna 13, 
Bajer .Joanna. 1894, 1932. egz. Poznan, Szpit. Okręgowy. 
Bajerówlla A
nieszka. 19(}3. 1937, egz. Krotoszyn. 
Bajerowna łJf'lena. 1906. 1928. egz. Ostrów Pozn. Szp. Powszechny. 
Bajurski Władysław, 1891. 1933, egz. Sosnowiec, Kaliska 9. 
Ba-kszt Dora, 1913. 1938, egz. Warszawa, Wolska 18. 
Hakuńska Jadwiga, 1915, 1938. dypl. Białystok, Czarna 5. 
Bah'f'N'k Ambrozja, 1908, 1932. egz. Poznań. Łąkowa 1/2. 
Ba:lcf'T7.ak Kazimif'ra; 1892 193&. egz. Warszawa, Białostocka 20. 
RaI('enak Marianna. 1899. 1938. egz. Łódź. 
BaJewski .Józef. 1885 1938. egz. Otrębusy, p-ta. Brwinów. 
Bałi('ka Maria, 1901, 1938. egz. Lwów. 
Balwinó\\lIa Eugeuia. 1918. 1938, egz. Wilno, Su bocz 16. 
Raban Heif'na. 1914. 1938, egz. Łódź. 
Bałamancz:vkowna Bronisława. 1902, 1932, egz. Swiecie. 
"Bała,zówlla Maria, 1903. 1928. egz. Wolbrom. 
Bllłłal1do
, icz Barbara. 1889. 19.38, egz. Warszawa, Felińskiego 24 
Bahm Ra('hela, 19U3. 1937. egz. 
Banachowicz. .Julita. HJ03. 1926, egz. Kowanówko. p. Oborniki. Leczn. 
dla pl. chorych. 
Ban3,j('z)k JulianIla, Hl06. 1938. egz. Warszawa, Młynarska 34. 
Banaszak Władysława. 1904, 1937, egz. Toruń, Szp. Dobrego Pasterza. 
Banaszkiewiczowa Ludwika, 1901. 1937, egz. Warszawa, Niem('ewicza 5-a. 
Bandosz Anna. 1896, 1932, egz. Poznań, Owińska. 
Bandoszówna Anna. 1896, 1932, egz. DZIekanka, p. Gniezno. 
Bar I\mm. 1897 1937> egz. Lwów. 
Baraba.",z Anastazja, 1906, -. egz. Frysztat. 
Baran Agata, 1898, 1938, egz. Bielsk Podlaski. 
Baran Aniela, 1891, 1938, egz. \Varszawa, Krochmalna 90. 
Baran (,haja -, 1938, egz. pow. Warszawski. 
Baran .Jan, 1895, 1938. egz. Warszawa, Tarczyńska 24. 
Baranowiczow<'l - Romanowska Stanisława, 1911. 1936. dypl. Sarny. 
Baranowska Władysława, 1919, 1937, egz. Wilno, Stefańska 34. 
Ba,ranówna Katarzyna, 1903, 1937, egz. Wilno, Piaskowa 12. 
. Bar'ancowa Olga. 1896. ]936. egz. Święciany. 
Baranska .Janina. ] 905. 1938. egz. Rubieżewicze. p. Stołpce. 
Barańska Maria, 1909. 1938, egz. Łódź. 
Baranska Marta. 1873, 1908. egz. Kościan, Szp. Św. Zofii. 
Barańska Wf'ronika. 1903, 1935, dypl. Brześć n/B. 
Baranska Zofia, 1908 1938. egz. Warszawa, Szeroka 9. 
Bara.iIski Stanisław, 1892, 1938, egz. Warszawa, Krochmalna 43. 
Barburyn Lidia. -, 1938, egz. pow. Płocki. 
Ba,rdkowska Bronisłau-a, 1893, 1938, egz. Busko - Zdroj, San. "Górka". 
Ba.r-('ówna Kazimiera, 1905, 1930, egz. Dziekanka, p. Gniezno. 


3
		

/146.djvu

			Bal"Czykowska Kazimiera, 1903, 1938, egz. Chełmno. 
Barczyńska Aurelia, 1883, 1938, egz. Łódź. 
Bargieł Franciszka, 1889, 1938, egz. Drohobycz. 
Barneta Marta, 1895, 1937, egz. Gdynia, Szpit. Miejski. 
Barówna Maria, 1907, 1930, egz. Wilno, Lwowska 12. 
Bartczak Gwidona, 1897, 1916, egz. Pleszew. 
Bartenbach Maria, 1900, 1938, egz. Piotrków. 
Bartkowiak Balbina, 1898, 1923, egz. Brześć Kujawski. 
Bartkowiak Gertt'uda, 1899, 1925, egz. Toruń, Szp. Miejski. 
Eartkowiak Stanisława, 1908, 1931, egz. Strzelno. Powst. Wlkp. 
Bartkowiak Zofia, 1893, 1937, egz. Lwów. 
Bartkowiakówna \Viktoria, 1888, 1938, egz. Ostrów, 3 Maja .3. 
Bał-łosiewicz - Filier Zdzisława, 1907, 1930, dypl. Czortków, Szp. POW:5L 
Bartoszak Anna, 1897, 1930, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Bartoszek Aguieszka, 1906. 1938, egz. Podgórz, Ochronka, p. TorUJ'!. 
Bartsch Leon, 1905. 1937, egz. Orłowo Morskie, Stryj ska 7. 
Bartz Marta, 1899, 1937., egz. Poznań, Grunwaldzka 49. 
Barwińska Stefania, -, 1938, egz. 
Baryłka Kazimiera. -, 1937, egz. pow. Przasnyski. 
Baryłk.i.ewicz Stanisława, 1902, 1937, egz. Warszawa, Bonifraterska 12 
Barysznik Dora, 1893, 1937, egz. Wilno, św. Mikołaja 13. 
Barzyk Paulina, 1913, 1938, egz. Lwów. 
Basiewicz Rywka, 1914, 1937, egz. Pińsk. 
Basińska Czesława, 1909, 1929, egz. Poznań, Długa 1. 
Basińska Izabela, -, 1929, egz. Kraków, Szp. Okręg. Wojsk. 
Basiński Szczepan, 1903, 1931, egz. Dziekanka, p. Gniezno. 
Basistówna Elżbieta, 1911, 1937, egz. Chorzów, Leczn. Sp. Brack. 
Baszczyński Stanisław, 1903, 1933, egz. Murowana Goślina, p. ObOl'ui.ki. 
Batiów-na Asna, 1913, 1938, egz. Wilno, Gdańska 1. 
Batory .Jadwiga, 1911, 1935, dypl. Warszawa, Nowogrodzka 59. 
Baumann Elza, 1886, 1913, egz. Pogorzela, p. Koźmin. 
Bauza Kazimiera, 1902, 1928, egz. Gniezno, Chociszewskiego 9. 
Bazialwwa - Kłysówna Zofia, 1906, 1936, dypl. Świerże, p. Chełm. 
Bazylewicz Ołga, 1908, 1935, dypl. Kraków, Szp. Powszechny 
Bączek Rudolf, 1902, 1936, egz. Cieszyn Wsch. 
Bączykówna Maria, 1897, 1934, egz. Dziekanka, p. Gniezno. 
Bąk vel Bąkowska Maria, 1896, 19'38, egz. Łódź. 
Bąków-na Kazimiera, 1908, 1934, dypl. Przemyśl. 
Bechcińska Helena, 1896, 1937, egz. Łódź. 
Becker \Vanda, 1887, 1918, egz. Poznań, Długa 1. 
Bednarek Marianna, 1909, 1937, egz. Łódź. 
Bednal'ska Emilia, 1894, 1938, egz. Żółkiew. 
Bednarska l\'laria. 1887, 1938, egz. Warszawa, Krasińskiego 3L 
Beisert Florentyna, 1870, 1908. egz. Poznań, Skarbowe 6. 
Bej:ner .Janina, 1896, 1923, egz. Wilno, Szp. Wojsk. 
Bejrak Sara, 1904, 1938, egz. "Warszawa, Krochmalna 45. 
Bekarewicz .Julia, 1891, 1937, egz. Wilno, Tatrzańska 1. 
Bekierz Wiktoria, 1889, 1938, egz. Ruda, p. Świętochłowice. 
Belma - Grodzka Ire
a, 1906, 1938, egz. Wołkowysk. 
BeUerman Matylda, 1894, 1937, egz. Wilno, Dzielna 7. 
Bełdowska Adela. 1894, 1938, egz. Łódź. 


4
		

/147.djvu

			Bełżuk Rozalia, 1901, 1938, egz. Lwów. 
Benda Maria, 1911, 1935, egz. Orłowa, Woj. Śląskie. 
Bender Szlam
, 1898, 19'37, egz. Lódź. 
Bendzar Teresa, 1891, 1938, egz. Warszawa, Belwederska 20. 
Benensou Fania, 1905, 1937, egz. Łódź. 
Uenkó,,,,'Ila Halina. 1889, 1938, egz. Bydgoszcz, św. Trójcy 35. 
Bentkowska - Biała Maria, 1911, 1933, dypl. Sosnowiec, 3 Maja 17. 
Berczówna Genowefa, 1907, 1938, egz. Busko - Zdrój, San. "Górka". 
Berek l\'laria, 1890, 1937, egz. Cieszyn Wsch. 
Berensztajll Riwka, 1900, 1937, egz. Warszawa, Bonifraterska 3I. 
Eerezowska J:tllina, 1913, 1934, dypl. Jaworów. 
Berg Katarz
'na, 1887, 1937, egz. Łódź. 
Berger Dora, 1913, 1938, egz. Białystok, Zamenhofa 25. 
Bergrad Chaja, 1904, 1938, egz. Warszawa, Grzybowska 31. 
Berka - Pawłowicz l\'Iaria, 1901, 1924, dypl. Warszawa, Al. Wojsk. Pols. 24. 
Bcrkówna Franciszka, 1882, 1908, egz. Gdynia, Szp. św. Wincentego. 
Bernaciak Czesława, 1906, 1930, egz. Dziekanka, p. Gniezno. 
Bcrnacik Maria, 1908, 1938, egz. Orłowa, Woj. Śląskie. 
Bernacki Bronisław. 1899, 1938, egz.. Kocborowo, p. Starogard. 
Bernaś Helena, 1900, 1938, egz. Konin, Szp. św. Ducha. 
Iserne Helena, 1889, 1937, egz. Warszawa, Wolska 37. 
Bernsdorf Gertruda, 1908; 1937, egz. Jarocin. 
Berton Emma. 1891, 1938, egz. Sosnowiec. 
Berżyńska Agrypina. 1888, 1938, egz. Warszawa, Dworska 48. 
Betka .Józefa, 1910, 1932, egz. Bydgoszcz. 
BetIejó,,,,'Ila Michalina, 1913, 1936, dypl. Łódź. 
Beyrowski. Franciszek, 1905, 1938, egz. Kocborowo, p. Starogard. 
Bez Rejzla. 1915. 1938, egz. Białystok, Mińska 13. 
Bialerówna Masza, 1912, 1936, egz. Wilno, Niemiecka 35. 
Bialik .Jadwiga, 1912, 1934, egz. Katowice, Raciborska 27, Szp. Mjsk. 
Bialik Piotr, 1890, 1938, egz. Janów, p. Drohiczyn. 
Biała .Janina, 1902, 1937, egz. Warszawa, Wilcza 7. 
Białasik Aniela, 1903, 1922, egz. Gniezno, 3 Maja 19. 
Białczyk Franciszek, 1904, 1931, egz. Dziekanka, p. Gniezno. 
Bi.ałek Stanisław, 
898, 1938, egz. Świecie. 
Białkowska Maria, 1885, 1938, egz. Baranowicze, Ośr. Zdrowia. 
Białkowska Pulcheria. 1909, 1932, egz. Piekary śl. Szp. Powiat. 
Białobrzeska Stanisława, 1891, 1938, egz. Lwów. 
Białogród Zysla, 1902, 1938, egz. Warszawa, Grzybowska 53. 
Białosiewicz Adela, 1899, 1938, egz. Dąbrowa Gornicza, .Szkolna 14. 
Białoszewsld Kazimierz, 1904, 1938, egz. Gdynia,- Orłowo, Stryj ska 7. 
Bieda \Valcntvna, 1895, 1937, egz. .Warszawa, Szp. Dziec. Jezus. 
Biednowicz Genia. 1913, 1938, egz. Białystok, Miodowa 11. 
DiedrzYIIska Marta, 1913, 1937, egz. Chorzów, Szpit. Miejski. 
Biegaj - Dembowska Helena, 1907, 1930, dypl. Borysław. 
iłiegaj Katarzyna, 1892, 1938, egz. Turka. 
Biej Helena, 1911, 19-35, dypl. Radom, Sienkiewicza 7. 
Bielak .Janina, -, 1938, egz. pow. Kutnowski. 
Bielak Weronika, 1912, 1938, egz. Grudziądz, Ośr. Zdrowia. 
Bielat l\'laria, 1886, 1937, egz. Lwów. 
Bielawska Teodozja, ]883, 1938, egz. Przemyśl. 


5
		

/148.djvu

			Bielicka Halina, 1908, 1936, egz. Poznań, Komandoria 5. 
Bielińska Leokadia. 1909, 1938, egz. Kocborowo, p. Starogard. 
Bielińska Weronika, 1896, 1938, egz. Lwów. 
Bielińska -.Bielankinowa Zofia, 1897, 1938, egz. Grodno, Sienny Rynek 3. 
Bieliński \Viktor, 1904, 1938, egz. Kocborowo, p. starogard. 
Bielkiewiczówna Helena, 1907, 1937, egz. Wilno, św. Mikołaja 8. 
Bielokówna Maria, 1881, 1936, egz. Bielsko. 
Bielow-na Bronisława, 1913, 1937, egz. Lwów. 
Bielska Helena, 1899, 1937, egz. Warszawa, Pl. Kazim. Wielko 9. 
Bielska Teodora, 1893, 1938, egz. I.ódź 
Eieniak Karolina, 1884, 1938, egz. Warszawa, Mariańska 1. 
Bieńkówna Urszula, -, 1938, egz. Kraków, Szp. Okr. Wojsk. 
Bieńkuńska Leokadia, 1896, 1937, egz. Kol. V/ólka Zabłocka, gm. Zabłocie. 
Bieruacka Maria, 1886, 1938, egz. Kalisz, Kościuszki 3. 
Biertosz Lidia, 1907, 19'38, egz. Łódź. 
Bieszecka Stanisława, 1885, 1938, egz. Lwów. 
Bigajska Maria, -, 1934, -, Chrzanów, Lek. rej. Ub. SpoI. 
Bigda Apolillia, 1902, 1938, egz. Lwów. 
Bijakówna Geuowefa, 1908, 1929, egz. Jędrzejów. 
Bilska stefania. 1894, 1937, egz.. Skarżysko, p. Końskie. 
Binderowa Fryda, 1899, -. egz. Łuck, Przych. "T. O. Z.". 
Binkowska Stt'fania, 1906, 1929, egz. Wronki, p. .Szamotuły. 
Binkówna Stanisława, 1909, 1938, egz. Kocborowo, p. Starogard. 
Biramowiczówna Helena, 1906, 1938, egz. Hołobicze, p. Dzisna. 
Birubaum Chana, 1902, 1938, egz. Częstochowa, N. Marii Panny '38. 
Birnabum l\	
			

/149.djvu

			Bło{'zyńska Klara, 1885. 1938, egz. Toruń. Zgro S.S. Elżbietanek. 
.Błoniau - Górecka Helena, 1905, 1938, egz. Lwów. 
lJJoniewska Janina. 1907, 1937, egz. Warszawa, Krucza 7. 
Błońska In'na, 1900, 1938, egz. Łódź. 
Błońska Zofia. ]899. 1925, egz. Sejny. 
Bob('ówna .Jadwiga, 1905, 1938, egz. Tomaszów Lubelski. 
Roł-ł"k Rozalia, 1895. ]938. egz. Vvęgrów, Szp. Klimowicza. 
Bohińska Zofia, 1893. 1938, egz. Nakło n/Not. Dą.browskiego 48. 
Robrik ,"aria. l!HO, 1937, egz. Sanok. 
Bocht"nf'k .Jadwiga. 1880, ]936, egz. Cieszyn Wsch. 
Bocian Liii. 1908, 19-38, egz. .Warszawa, Nowolipki 2L 
BO<'kówna Anna. 1900. 1937. egz. Cieszyn Wsch. 
Ro<'zar Frand..zka, 1895. 1936. egz. Hrubieszów. 
Ho('zarska Maria. 1895, 1938. egz. Lwów. 
RO(,zkówna Anna, J 900. -. egz. Bystra śl. 
BodudlOwska-Iwanowska Tatiana, 1898, 1938, egz. Wilno. OstlObramska 7. 
Boduhoska Leontyna, 1894. 1937. egz. Wilno, Mickiewicza 22. 
BOt"hm Amanda. 1903, 1938, egz. Łódi.. 
Bogacz Agnieszka, -. 19-38. egz. pow. BłOllski. 
Bogdanowkz Anna. 19(16, 1931. dypl. Warszawa, Szp. św. Rocha. 
Bogdańska Gertruda. 1914, 1938, egz. Chorzów, Pierackiego 6. 
lSogdansk.t .Janina. 1891, 1938, egz. Warszawa. Łucka 24. 
BogdaJIska Ludwika. 1899, 1938, dypl. Radomsko. 
Uogdatowicz Hem'yka. 1908, 1930, dypl. Poznań, Cieszkowskiego. 
Bogu('ka _\l1na. 1916. 1937, dypl. Warszawa, Czackiego 15/17. 
BogUCown3 Franciszka, 1914, 1938, egz. Chorzów, Kościelna 48. 
Boguniówna Maria. 1911, 1934, egz. Gdynia. Schr. Op. św. Józefa. 
Bogusz OJl:"a, ]905, 1938. egz. Piotrków. 
Bo
m!>zowa Apolonia, 1896, 1938, egz. Prozoraki, p. Dzisna. 
Rohdanowin Wiktoria. 1896, 1938, egz. Sopoćkinie, p. Augustów. 
Bohdanowiczowa Henryka. 1910, 1937. egz. Wilno. Zarzecze 4/5. 
Bohdał"'owinowa Stefania, 1888. 1938, egz. Podbrzezie, p. Wil. - Tmcki. 
Bohdonówna Maria. 1908, 1938. egz. Wasiliszki, p. Szczuczyn. 
BOhdziewi('z Bronisława. 1902, ]93
;, egz. Jaszuny, p. Wil.- Trocki. 
Bohdziewicz Ewa. 1909, 1938. egz. Vvilno, Szp. Kolejowy. 
Bojakowsl,a J<'ranciszka, 1895, 1938. egz. Lwów. 
Rojan Stanisława. -, 1937. egz. Biała, Szp. Powszechny. 
Bojano\\'ska .Janina. 1905, 1938, egz. Łódź. 
Bojarsl!a Mary. 1896. 11138, egz. Białystok, Pierackiego ]5. 
Bojkowna -lIma. 1887, 1938, egz. Bóbrka. 
Boks'lai>ska .Jadwiga, 1912, 1938, egz. Olkieniki, p. Wil.- Trocki. 
Bokszczańska Dusia, 1915. ]937. egz. Wilno, Kwaszelna 13. 
Boksztt"jnóu"I13 Pełka. 1908. 1938, egz. Wilno, Kijowska 6. 
Bolas "el Górna Wiktoria. 1907. 1937, egz. Łódź. 
Bolesławska Wacława, 1894, 1938, egz. Lomianki, p. Warszawski. 
BoJińska Helena, 1894 1938, egz. Warszawa, Zielna 19. 
Rolle Janina. 1893. 1938, egz. Warszawa, Sienna 11. 
RoJonisónna Maria. 1913, 1938, egz. Świr. p. Święciany. 
Bomba Wiktoria. ] 902. 1938. egz. Drohobycz. 
Bombka Anna, 1896. 1938, egz. Gadula, Szpital, p. Świętochłowice. 
Br,mersbach Rozalia, ]891, 1938. egz. Lwów. 


7
		

/150.djvu

			Bomowa Wanda, 1898, 1938, egz. Brześć n/B. 
Bondarkówna Eugenia, 1893, 1937, egz. Busko - ZdróJ, 3 Maja 14. 
Bonikowska .Julianna, 188-3, 1908, egz. Kościerzyna. 
Bonikowska Krystyna, 1913, 1936, dypl. Janów, Ośr. Zdrowia. 
Boniszewska .Janina, 1905, 1938, egz. Niechniewicze, p. Nowogródek. 
Bonk .Jan, 1901, 1938, egz. Kocborowo, p. Starogard. 
Bonk Sura, 1908, 1938, egz. .Warszawa, Leszno 27. 
Ronna Teodor, 1899, 1938, egz. świecie. 
Bonowicz Katarzyna, 1890, 1938, egz. Lwów. 
Boraks Jetta, 1908, 19.38, egz. Kalisz, Górnośląska 22. 
Boratynowa Janina, 1901, 1938, egz. Warszawa, Działdowska 8. 
Borchert Irma, 1889, 1!}37, egz. Warszawa, Karmelicka 10. 
Borecka Mal'ia, 1895, 1938, egz. Warsżawa, Bagatela 15. 
B3'rer - .Jorfe Fejga, 1896, 193B, egz. Wilno. Szklana 9. 
Borgstedt I\nna, 1903, 1938, egz. Więcbork, p. Sępólno. 
Bork Ludwik, 1895, 1938, egz. świecie. 
Borkowska Elżbieta, 11388, 1913, dypl. Kraków, Ośr. Zdrowia. 
Burkowska Franciszka, 1895, 1938, egz. Łódź. 
Borkowska .Józefa, 1903, 1938, egz. JJódź. 
Burkowska Władysława, 1895, 1938, egz. Błaszki, p. Kalisz. 
Borkowski Teofil, -, 1938, egz. pow. Warszawski. 
Bornsztajn Chana. 1905, 1937, egz. Łódź. 
Borodziczówna Ksenia, 1911. 1938, egz. Baranowicze, OŚr. Zdrowia. 
Borowianka Leokadia, 1904, 19-38, eg£. pow. Rawsko 
 Mazowieeki. 
Borowicz Anna, 1897, 1937, egz. Łódz. 
Borowies Katarz
-na, 1900, 1938, egz. Aleksandrów Kujaw. Szp. Pow. 
Borowska Irena, 1906, 1938, egz. Bydgoszcz, Orla 20. 
Borowska .Julia, 1884, 1937, egz. Kielce, Szp. Dziec. 
Borowska Maria, 1895, 1929, egz. Dziekanka, p. Gniezno. 
Burowska Zofia, 1897, 1938, egz. Kalisz, Babina 1. 
BGrszewska Anastazja, 1900, 1937, egz. Łódź. 
BGrszewska - Ryssowa .Jadwiga. 1898, 1938, egz. pow. Płoeki. 
Borocka Irena, 1897, 1937, egz. Warszawa, Smolna 8. 
Borucka :lVIonika, 1905. 1938, egz. Bydgoszcz, GdaI1ska 154. 
Boruszak Władysława, 1909, 1932, egz. Inowrocław, Szp. Powiat. 
Boroszewska Leokadia, 1891, 1938, egz. Pabianice. 
Borychowska Irmina, 1913, 1938, egz. Warszawa, Szp. św. L:.Izarza. 
Rorysewicz Zofia, 1915, 1935, egz. Busko - Zdrój, San. "Gór!ia". 
Borysówna .Janina, 1897, 1938, egz. Łomża, Ub. Społ. 
Borzęcka Helena. 1909, 19.38, egz. Warszawa, Litewska 16. 
Borzyk Elżbieta, 1906, 1930, egz. Piaśniki. Szpital, p. Świętochłowice. 
Bosacki .Jan, 1902, 1930, egz. Dziekanka, p. Gniezno. 
Uosakówna Maria, 1907, 1938, egz. MoścIska. 
Bossak Ruchla, 1892, 1938, egz. Włocławek. 
Boszczykówna Berta, 1900, W38, egz. Bielsko. 
Botner G-ołda, 1892, 1938, egz. Warszawa, Krasińskiego 16. 
Bowdziejówna Natalia, 19r8, 1938, egz. Baranowicze, Ułańska 9H. 
Boznańska - Go
olin Kazimi
ra, 19] O, 1931, dvpl. Lublin, Narutowicza fJ2. 
Bożek Bronisława. 1903, 1932, egz. Katowice, Raciborska 27, S7.p. Mjsk. 
Bożek Chrysina, 1912, 1933, egz. Nakło n/Notecią. Sierociniec. 
Branda Leja, 1907, 1937, egz. Łódź. 


8
		

/151.djvu

			Brandstadter Laja, 1903, 1938, egz. Warszawa, Sto-Jerska 34. 
Brandt Anna, 1899, 1938, egz. Łódź. 
Branna Helena, 1906, 1936. egz. Cieszyn 'Vschod. 
Bratek Zuzanna, 1896, 1938, egz. Chehnno. 
Bratkowska Maria, 1898, 1937, egz. Wyrzysk. 
Bratkowska Maria, 1880, 1937, egz. Cheł;mno. 
Bratkowska Stanisława, 1901, 1937, egz. Biała Podlaska. Szpital. 
Braun Elly Herta, 1905, 1937, egz. Kcynia, p. Szubin. 
Braun Heronia, 1907, 1935, egz. Poznań, Gołębia 1. 
Bredow Erna, 1899, 1937, egz. Łódź. 
Bregańska Ewa, 1889, 1938, egz. Lublin, Szp. św. WincentegJ. 
Breitkopf Helena, 1912, 1937, egz. Chorzów, Leczn. Sp. Bracie 
Breitmeier Krystyna, 1897, 1936, egz. Bielsko. 
Brenburg Izida, 1908, 1938, egz. Łódź. 
Bresler Szajndla, 1907, 1938, egz. Warszawa, 'Vronia 70. 
Briese l\larta, 1886, 1908, egz. Kowalewo, p. 'Vąbrzeźno. 
Broda Maria, 1910, 1938, egz. Toruń, Szp. Miejski. 
Broda Weronika, 1904, 1938, egz. Toruń, Zgro S.S. Elżbietanek. 
Brodo"icz Emilia, 1890, 1937, egz. Łć'dź. 
Brodowska Henrieta, 1915, 1937, egz. Poznań, ł,ąkowa 1/2. 
Brodziak Maria, 1906, 1935, dypl. Warszawa, Szp. Dziec. Jezus. 
Brodzikowska Irena, 1899, 1938, egz. Warszawa, Zakroczymska 9. 
Rrodzińska .Janina, 1900, 1932, dypl. Krzemieniec. Z. P. O. K. 
.Brodzka Leja, 1891, 1938, egz. Białystok, Waszyngtona l. 
Broeckcr Elżbieta, 1910, 1938, egz. Więcbork, p. Sępolno. 
Brojerska Zofia, -, 1938, egz. pow. Gostyniński. 
Brokowska .Jadwiga, 1905, 1929, dypl. Hrubieszów. 
Broll Marta, 1908, 1937, egz. Chorzów, Leczn. Sp. Brack. 
Bromund Gertruda, 1905, 1938, egz. Bydgoszcz, Seminaryjna 1. 
Broncel I{atarzyna, 1900, 1938, egz. Katowice, Raciborska 29. 
Rronicka - I{ołodziejówna Leokadia, 1906, 1937, egz. Dąbrowa Górnicza, 
:i Maja 4. 
llronikowska Henryka, 188.3, 1937, egz. Lublin, Szp. św. \Vincentego. 
Bronowska .Janina, 1905, 1937, egz. Warszawa, Szp. Wolski. 
Broszkowska J\larianna, 1890, 1937, egz. Warszawa, Freta 10. 
Broś Zuzanna, 1915, 1938, egz. Warszawa, Kawęczyńska 4-a. 
Bródka Anna, 1886, 1938, egz. Koronowo, p. Bydgoszcz. 
Brózda .Józefa, 1901, 1923, egz. Września. 
Brudek .Józef, 1884, 1921, egz. Piekary Śl. Leczn. Sp. Brack. 
Brudna l\Iaria, 1897, 1937, egz. Wilno, Zawalna 15. 
Brudzińska Helena. 1912, -, egz. Śniatyń. 
Brukerowa Jadwiga, 1900, 1937, egz. Wilpo, Zauł. św. Michalski 10. 
Brukiewicz Helena, 1911, 1938, egz. Grudziądz, Klin. Ginekolog. 
Brummund Luiza. 1903, 1937, egz. Więcbork, p. Sępolno. 
Brunk Erna, 1905, 1938, egz. Więcbork, p. Sępolno. 
Bruszyńska Anna, 1903, 1936, egz. Poznań, Strzelecka 25. 
Brużykówna Leokadia, 1893, 1937, egz. Wilno, Słoneczna 2. 
Brycbc
' Sylwia, 1907, 1937, egz. Piekary Śl. Szp. Powszech. 
BryI I{atarzyna, 1887, 1908, egz. Leszno Poznańskie. 
BrylóWlla WeronikI, 1913, 1934, egz. Wągrowiec, Klasztorna 13. 
Bryła Stanisława, 1913, 1938, egz. Warszawa, Zygmuntowska 2. 


9
		

/152.djvu

			Bryłlia Franciszek, 1893. 1937. egz. Cieszyn, Leczn. Sp. Brack. 
Rrymas Bronisława, 1892, 1938, egz. Warszawa, Śniadeckich 13. 
Brynberg Roza, 1903, 1938, egz. Pińsk. 
Brzeska Maria, 1894, 1937, egz. Warszawa, P. C. K. 
Brzezińska Franciszka. 1887. -. egz. Złoczów, Szpital. 
Brzezińska Irena, 1899, 1938. egz. \Varszawa, Kopernika 7. 
Brzezińska Maria, 1905, 1929, egz. Ostrów Pozn. Szp. Powszechny. 
Brzezińska Natalia, 1910, 1938, egz. Łódź. 
Brzezińska Zofia. -, 1938, egz. pow. Warszawski. 
Brzezowski Rudolf, 1910, 1;J37, egz. Cieszyn 'Vsch. 
Brzęk .Jan, 1904, 1938, egz. Chorzów, Państw. Fabr. Zw. Azot. 
Brzoskowski Bernard, 1898, 1938, egz. Kocborowo, p. Starogdrd. 
Brzoskowski Władysław, 1901, 1938, egz. żabno, p. Starogard. 
Brzozowska Cecylia, 1901, 1938. egz. Statek .,Batory". 
Brzozowska Czesława, 1909, 1936, dypl. Kraków, Szp. Dkl'. WQjsk. 
Brzozowska Helena, -, 1936, -, Chrzanów, Ośr. Zdrowia. 
Brzozowska .Józefa, 1893, 1938, egz. Koronowo, p. Bydgoszcz. 
Brzozowska Julia. 1878, 1937, egz. .Warszawa, Wolska 37. 
Brzozowslta Zofia, 1912, 1937, egz. Chorzów, Leczn. Sp. Bl'ack. 
Bnozowska Zofia, 1906. 1937, egz. Września. 
Brzozowski Leon, 1910, 1937, egz. Kocborowo, p. Starogard. 
Brzykca Agnieszka. 1895. 1938, egz. Grudziądz, Fil. 8. Szp. Oki'. 
Brzyska Franciszka, 1908, 1937, egz. .Warszawa, Noworodzka 75. 
Bubelówna J:>etł'onela, 1899. 1937, egz. Bóbrka. 
Bl1blejowna Helena, 1886, 1938, egz. Grodno, Napoleona 7. 
Bublewiczówna .Janina. 1909. 1937. egz. Wilno. Szp. Wojsk. 
Ruchman Czarne, 1902, 1938, egz. Przemyśl. 
Buchwald Helena, 1901, 1921, egz. Toruń, Szp. Miejski. 
Bucior Maria, 1904, 1937, egz. Łódź. 
Bucior Wenmika, 1904, 1938. egz. ł,ódź. 
Buczkowska Waleria, 1897. 1938, egz. Przemyśl. 
Buczowa Natalia, 1910, 1938, egz. Ejszyszki, Szp. Rejon. p. Lida. 
Buczyńska I{onstancja, 1905, 1938, egz. Sanok. 
Budejkowa-Wołodkowa Maria, 1911, 1937, egz. Wilno, Śniegowa 20. 
Budejkówna Eleonora. 1910, 19.38, egz. Grodno, Wileńska 20-a. 
Buderacka Milentyna, 1900. 1935, egz. Krzemieniec. 
Budgajer Liba, 1913, 1938. egz. ł,ódź. 
Budna .Joanna, 1891, 1937, egz. 'Varszawa, Smolna 24. 
Budniak I{azimiera, 1896, 1932, egz. Września. 
Budrewiczówna Maria, 1907, 1938, egz. 'Vilno, Rossa L 
Budziauowska Petronela, 1884, 1938, egz. Bóbrka. 
Budzka Helena, 1901, 1938, egz. Starachowice, p. Iłża. 
Budzyńska Antonina, 1879, 1938; egz. Lwów. 
Budzyńska .Joanna. 1900, 1938. egz. Łódź. 
Bugaj
wska Marta. 1892, 1938, egz. Toruń, Szp. Dobr. Pastel'za. 
BugajsIm .Józefa. 1905, 1938, egz. Lwów. 
Bujakiewicz Ludwika, 1892, 1937, egz. Łódź. 
BujakówI\a Mał
orzata, 1914, 1937, egz. Cieszyn Wsch. 
Bujanowicz Helena, 1901, 1937, egz. Łódź. 
Bujnowicz Sabina, 1907, 1938, egz. ł,ódź. 
Bujwidówna .Jadwiga, 1915, 1937, egz. Wilno. Sołtańska 26. 


10
		

/153.djvu

			Buko Jadwiga. 1907, 1937, egz. Lwów. 
Bukowiecka Paulina, 1906, --, egz. Kołomyja. 
Bukowińska Marianna, 1904, 1936, dypl. Lwow. 
Bulmwska Joanna, 1916, 1938, egz. Warszawa, Zygmuntowska 2. 
Bukowska Maria, 1903, 1929, egz. Kartuzy. 
Bukowski Paweł, 1905, 1938. egz. Toruń, Szp. Mjsk. 
Bulanda Janina, 1903, 1936, dypl. Istebna, p. Cieszyn. 
Bulian l\'Iaria, 1906, 1938, ezg. Więcbork, p. SęIJolno. 
Bulkówna Tekla, 1898, 1938, egz. święciany. 
Bułkinówna 8loma, 1900, ]937, egz. Wilno, Subocz 2L 
Bułkinówna Estera, 1899, 1938, egz. Wilno, Subocz 21. 
Bura Maria, 1895, 1936, egz. Cieszyn Wsch. 
Burakowska Anna, -, 1938, egz. pow. Płocki. 
Burandt Maria, 1902, 1929, egz. Więcbork, p. Sępolno. 
Hurba Maria. 1886, 1937, egz. Wilno, Subocz 16. 
Burczyk Bernard, 1903, 1938, egz. Kocborowo, p. Starogard. 
Burger Klara, 1905, 1938, egz. Lwów. 
Burgbard Zofia, 1912, 1934, dypL Zakopane, San. "Odrodzenie". 
Buriandlaria Antonina. 1894, 19'37, egz. Warszawa, Zakroczymska 6. 
BUI'kowa - Płocharska I{rystyna. 1911, 1935, egz. Równe, Piłsudskiego. 
Burkówna - Koziorowska - Bielas, -, 1933, egz. Kraków, Urz. Woj. 
gab. fiz. 
Burlikowska - Eder, 1904, 19.37, egz. Lwów. 
Burscheit Henryka, ]875, 1908, Poznań, Grunwaldzka 49. 
Bursztyn Dora, 1908, 1931, egz. Włodzimierz, Szp. Powsz. 
Busch. - Spiessbach Binia, 1905, 1937, egz. Lwów. 
Busse Elza, 1904, 1937, egz. Czarnków, Wieleńska 28. 
Bussold - Adamska Stanisława, 1886, 1938, egz. Warszawa, Kałuszyńska 5. 
Butkiewicz Anna, 1895, 1937, egz. Warszawa, Szp. !;'W. Jana Bożego. 
Butkiewiczowa Zenona, 1906,1938, egz. Skrzybowce, p. Szczuczyn. 
Bułwiłowska Olga, 1889, 19'38, egz. Grudziądz, Fil. 8, Szp. Dkl'. 
Buż Dora. .191-3, 1938, egz. Wilno, Szopena 8. 
Bykowska I{atarzyna, 1915, 1iJ38, egz. Radoszkowice, p. Molodeczno. 
Bylica .Janina, 1911, 1938, egz. Kalisz, S:Zp. św. Trójcy. 
Bylina Wanda, -, 1938, egz. pow. 'Varszawski. 
Bylińska Julia, 1909, 1938, egz. Stołpce, Sp. Powiat. 
8ylitewska Józefa, 1867, 1908, egz. Tczew. 
Bystrzyclta .Józefa, 1898, 1937, egz. Warszawa, Górnośląska 45. 
Bystl'zyńska Barbara, 1911, 1937, egz. Toruń, Małe Garbary l. 
Bywald Lucyna, -, 1938, egz. pow. Warszawski. 
Bzdęga Anna, 1906, 1937, egz. Nowe Miasto k/Lubawy. Szp. Powiat. 
Bzdzielówna Cecylia, 1903, 1930, egz.Owińska, p. Poznań. 
Bzowska .Jadwiga, ]907, 1936, egz. ChoT<
ów, Szp. Miejski. 


c 


{:abak Fł-anciszka, 1897, 1938, egz. Lwów. 
Całkowska, 1907. 1938, egz. Lwów. 
Caruk Franciszka, 1891, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 59. 
Cegłt'lska Leokadia, -, 1938, egz. p. Błoński. 


11
		

/154.djvu

			Ceglarek, 1881, 1938, egz. Lwów 
Cegłowska Ewa Mal'ianna, 1908, HJ37, egz. Warszawa, Szp. św. Rocha. 
Cejówna Monika, 1902, 1937, egz. Łódź. 
Cejrowska Klara, 1901, 1927, egz. Poznań, Grunwaldzka 49. 
Cejtlin Chaja, 1906, 1929, dypl. Łódź. 
Celińska Irf'na, 1908, 1938, egz. Warszawa, Kraszewskiego 8. 
Cemachowicz Etel, 1905, 1938, egz. Białystok, Kilińskiego 17. 
Cf'ntałówna Maria, 1908 1!J34, egz. Toruń, Szp. Miejski. 
Cepuszyłowa Anna, 1896, 1938, egz. Wilno, S. S. Miłosierdzia 8. 
Ceranowa Maria, 1910, 1937, egz. ł,ódź. 
Ceranoy'ska Lf'okadia, 1912, 1938, egz. Warszawa, Wilcza 7. 
Cetnarska Michalina, 1909, 1937, dypl. Tarnopol, Szp. Powszechny. 
Chabowska Gertruda. 1912. 19.35, egz. Toruń. 
Chabowska Rozalia, 1887, 1938, egz. Koło. 
Chadryszewska Natalia, 1896, 1938, egz. Białystok. 
Chalecka Lidia -' Lejta, 1910, 1938, egz. Grodno, 11 Listopada 43. 
Chamska Helena, 1892. 1937, egz. Wilno. Miła 9. 
Cbapowa Olga. 1900, 1937. egz. Lwów. 
Charków Stf'bnia, 1904, 1932, dypl. Lwów. 
Charmll,cówna na, 1916, 1938, egz. Nowo - Wilejka. 
Charunówna .Janina, 1915, 1937, egz. Probużna. 
Chaskiel Hersz - Aleltsauder, 1897, 1938, egz. Kowal, woj. pomorskie. 
Checłlłacz Rc!!ina, 1902, 1937, egz. Warszawa. Szp. św. Rocha. 
Chejfec Sara, - 1938, egz. pow. Warszawski. 
Cherek Jan, 1906, 1938, egz. Starogard. 
Chilarzek Katarzyna, 1886, 1938, dypl. Niwka. kol. Henryka Nr. 13. 
pow. Będziński. 
Chilsberg - Gordon Gita, 1905, 1938, egz. Wilno, Węglowa 1.0. 
Chlebowska Czesława, 1911, - egz. Gnaszyn p. Częstochowski. 
Cbludzińska. .Józefa Helena. 1895. 1938, egz. Sosnowiec, Reymonta 32. 
Chłopecka Zofia, 1911, 1933, dypl. Biłgoraj. 
Chmielecka Anna. 1900, 1938, egz. Warszawa, Kopernika 15. 
Chmielewska Bożena, 1909, 1938, egz. Bydgoszcz, Nakielska 44. 
Chmielewska .Jadwil:"a. -, 1938, egz. pow. Mławski. 
Chmielewska Julianna. 1887, 19-37, egz. ł,ódź. 
Chmielewska Leontyna, 1910, 1938, egz. Warszawa, Tamka 37. 
Chmielewska Lucyna Jadwiga, 1911, 1938, egz. Warszawa. Dobra 2. 
Chmielewska Stanisława, 1912, 1937, egz. Łódź. 
Chmielewska Wanda. 1901, 1938, egz. Sanok. 
Chmielinówna Rozalia, 1899, 1920, egz. Kowanówko. 
Chmurowianka Aleksandra, 1906, 1938, egz. Rejowiec. 
Chocblicz Teresa, 1910. 19:ł8, egz. \lVarszawa, Ordynacka 4. 
Chocianowska Stanisława, 1909, 1937, egz. Rabsztyn, Zakł. Lecz. Wych. 
Chuchman Rózia, 191], -, egz. Stryj. 
Chodakowska Zofia, 1892, 1938, egz. Włochy k. Warszawy, Kościuszki 45. 
Chodcsówna DOI'a, 1915, 1938, egz. Radom, Narutowicza 43. 
Chodurówna Maria, 1912, 1937, egz. p. Katowice, Cieszyn Wsch. 
Choina Zofia, 1906, 1937, egz. .Warszawa, Szp. Dz. Jezus. 
Chojęcka Lucja, 1900, 19'37, egz. Wilno, Tyzenhauzowska 44. 
Chojnacka Gabryela, 1896, .1937, egz. Toruń, Szp. Dobr. Pasterz. 
Chojnacka Halina, -, 1938, egz. p. Płocki. 


12
		

/155.djvu

			I 


Chojnacka Helena, 1909, 1937, egz. Warszawa, Tamka 35. 
Chojnacki Antoni, 1887, 1938, egz. Śwcie. 
Vhojnacki I{azimierz, 1903, 1929, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Chojnowska Eugenia, 1900, 19:
8, egz. Warszawa, Tamka 35. 
Chojnowska Salomea. 1909, 1938, egz. 'Varszawa, Michałów, Sz. św Anny. 
Chomentowska Anna, 1887, 1938, egz. Warszawa, PodskarbiÓska 8. 
Chomętowska Józefa, 1890, 1937, egz. 'Varszawa, Lipowa 8. 
Chorużonek Tatiana, ] 902, 19.38, egz. Grodno, Grandzicka 24. 
,-\Jui..,tówna Aniela, 1905, 1936, dypl. Kraków. Klinika chirurg. U. J. 
Chrobak Anna, 1901, 1937, egz. Lwów. 
Chromik Lucyna. 1900, 1928, egz. Hrubieszów. 
Chrościńska Agnieszka, 1901, 1912 ł egz. Toruń, Szp. Dobr. Pasterz. 
Chrośniak Fabiola, 1893, 1916, egz. Pleszew. 
{,hrzanowska Emilia, 1906, 1933, dypl. Sosnowiec, ,3 Maja 8. 
ChI7anowska Jadwiga. 1901, 1938, egz. Łódź. 
Chrzanówna Maria, 1905, 1935, egz. Poznań, Owińska. 
Chuda Maria, 1891, 1932, egz. PoznalI, Szp. Okręgowy. 
Chudoba Helena, 1900, 1924, egz. Piekary Śląskie, Szp. Powsz. 
Chudziak .Janina. 1908, 1930, dypl. Kraków, Stacja Opieki nad M. i D. 
Chwalna Salomea, 1899, 1921, egz. Pleszew. 
Cpwiłkowska Bronisława, 1907, 1938, egz. Starogard. 
Chwoles Bela, 1898, 19'37, egz. Wilno, Słowackiego 28. 
ChYł'Zewska Pelagia, 1887, 1937, egz. Łowicz. 
. Chylewska Pelagia, 1906, 1937, egz. Ostrów, 3 Maja 3. 
CIJyIicka Longina, 1897, 1938, egz. Lida, Szp. Państwowy. 
Ciałkowska Stanisława, -, 1938, egz. pow. Płocki. 
Ciałowicz Helena, 1913, 1936, dypl. Wieliczka, Ośr. Zdrowia. 
Cibor Eugenia, 1895, 1937, egz. Radom, Kelles Krauze 27. 
Cib01'owska EUJ:"enia, 1912, 1938, egz. Chełmno. 
Ciborowska l\łarcela, 1913, 1936, dypl. ł,ódź. 
Ciborowska Maria, 1899, 1938, egz. .Warszawa, Jasna 13/15.. 
Ciborowska Maria, 1897, 1937, egz. Łowicz. 
qchocka Irena, 1905, 1937, egz. Wilno, Sosnowa 10. 
Cichocka .Jadwiga, 1901, 1937, egz. Wilno, Sosnowa 10/8. 
Cichocka Marianna. 1896, 1938, egz. Piotrków. 
Cj(
honówna Zofia, 1906, 1938, egz. Bydgoszcz, Król Jadwigi 15. 
Cichoń Franciszka.. 1993, 1937, egz. 
Cichy .Jan, 1895, 1937, egz. Cieszyn Wsch. 
Cichy Marta, 1879, .1908, egz. Grudządz. 
Ciechanowiczowa - Swaracka Zofia, 1909, 1937, egz. Wilno, Autokolska .''l. 
Ciechanowska Felicja, 1899, ]938, egz. Włocławek, Cyganka 19. 
C'iechanowska Felicja, 1899, 1938, egz. .Włocławek, Cyganka -9 
Cielichowska .Janina, 1896, 1938, egz. Brześć nlB. 
Ciemnoczołowska Helena, -, 1938, egz. Brześć n/B. 
t;ienciałówna Anna, 1908, -, egz. Kraków - Istebna. 
Cienciałówna Ewa, 1901, 1936, egz. Bielsko. 
Cieplik Alojzy, 1884, 19'32, egz. Piekary Śląskie, Szp. Powszechny. 
Cieplińska I{atarzyna, 1901, 1937, egz. Lwów. 
Cierniewska Anna, 1888, 19'32, egz. Poznań, Owińska. 
Cierplikówna Maria, 1897, 1937, egz. Jarosław. 
Ciesielska Maria, ]90'7, 1934, egz. Śrem, Farna 7. 


13
		

/156.djvu

			.. 


Ciesielska Stanisława, 1908, 1932, egz. Toruń, Szp. Miejski. 
Ciesiuniówna I{azimiera, 1906, 1938, egz. Skrzybowce, 
Cieślak Maria, 1907, 1933, Kielce, Szp. Dziecięcy. 
Cieślewicz .Józefa. 1905, 1937, egz. Łódź. 
Cieśle",icz Mikoła.ja, 1905, 1932, egz. Plesze\\". 
Cieślewicz Piotr, 1901, 1929, egz. Dziekanka pow. Gniezno. 
Cieśliczak Pelagia, 1909, 1934, egz. Strzelno - szeroka. 
Cieślakówna Domicjana, 1909, 1934, egz. Pleszew. 
Cjeślikówna Marianna. 1901, 1938, egz. Warszawa, Mariałlska L 
Ciężka Agnieszka, 1905, 1938, egz. Łódź. \ 
Cimicikowa - Umiasłowska Janina, 1909, 1937, egz. Wilno, lVIiIiska 3 
Ciołek .Józefa, 1897, 1938, egz. Kalisz, Babina l. 
Ciołkowa Maria, 1884, 1938, egz. Częstochowa, 7 Kamienic 23. 
Cipanowsł,a Iwanna, 1913, 1937, dypl. Lwów. 
Ciperfin Bas - Szera, -, 1938, egz. pow. Warszawski. 
Cjsek Aniela, 1900, 1937, egz. Skałał. 
Ciuba .Jadwiga, 1901, 1937, egz. Lwów. 
Ciuk Genowefa, 1911, 1937, egz. Warszawa, Szp. św. Rocha. 
Ciuruszówna Michalina, 1912, 19-37. egz. Lwów. 
Ciurówna Anna, 1904, 1938, egz. Radomsko. 
Cudorska Maria, 1902, 1938, egz. Białystok, Szp. Sw. Rocha. 
Cugierówna .Jadwiga, 1904, 1928, egz. 'Varszawa, Goszczyńskiego L 
Cugowska Irena, 1915, 1937. egz. Warszawa. Tamka 35. 
Curyło Anna, 1902, 1937, egz. Lwów. 
Cuter Lucja, 1910, 1938, egz. Wasilków, Stacja Opieki nad M. i D. 
Cwymir Katarzyna, 1891, -, egz. Stanisławów. 
CYbulska Felicja, 1901, 1938, egz. Głębokie, Szpital. 
Cybulska Ludwika, 1911, 1934, dypl. Lwów. 
Cybulska Stanisława Wanda, 1891, 1938, egz. Łódź. 
Cybulska Tekla, 187.3, 1938, egz. Bl'zeżany, Szpital Powiatowy. 
(
ybusz Bronisława, 1899, 1938, egz. Łódź. 
Cygler .Julia, 1879, 1937, egz. Sieradz, Szp. św. Józefa. 
Cykiert Sura - Cypla, 1910, 1938, egz. Lódź. 
Cymanówna Anastazja, 1906, 1938, egz. Ostrów, 3 Maja 3. 
Cymorek .Jerzy, 1892, 1937, egz. Chorzów, Lecznica Sp. Br. 
Cynowiecówna Eugenia, 1908. 19'38, egz. Wilno, Mickiewicza 11. 
Cynowska Zofia, 1903, 1938, egz. Grajewo, Ośr. Zdrowia. 
Cyparska Helena, 1912, 1938, egz. Bielsko. 
Cyrak Agnieszka, 1902, 1938, egz. Lwów. 
Cyran .Justyna, 1874, 1937, egz. Skałat. 
Cyryńska Cyla, 1909, 1938, egz. Warszawa, Leszno 84. 
Cytańska Emilia, 1882, 1938, egz. Bydgoszcz. 
Czachowska Maria - Karolina, 1872, 1937, egz. Warszawa, Szpital 
Dz. Jezus. 
Czaczyńska Helena, 1881, 1938, egz. Przemyśl. 
Czado Hermina, 1894, 1937, egz. .Wal'szawa, 6 Sierpnia 33/35. 
Czaja Agnif'szka. 1902. 1937,egz. Lwów. 
Czajka Emilia, 1905, 1938, egz. Łódź. 
Czajka Helena, 1904, 1938, egz. Wawszawa, Szp. Przem. Pańskiego. 
Czajka Katarzyna Barbara, 1878, 1938, egz. Warszawa Nowogrodzka 75 
Czajka Wanda, 1883, ] 938, egz. Włocławek, Szp. Św. Antoniego. 


14
		

/157.djvu

			Czajkowska Anna, 1915, 1936, dypl. Kraków, Uniwers. Szkoła P. i H. 
Czajkowska Helena, 1909, 1938, egz. Dobromil. 
Czajkowslia Helena, 1892, 1938, egz. Toruń. 
Czajkowska .Jadwiga, 1895, 1938, egz. Białystok, Mickiewicza ,36. 
Czajkowska Maria, 1902, 1926, egz. Ostrów, 3 Maja 3. 
Czajkowska l\'1aria, 1911, 1937, egz. Toruń, Zarząd Miejski. 
Czajkowska Maria, 1898, 1926, dypl. Krotoszyn. 
Czajkowska "Viktoria, -, 1938, egz. pow. Warszawski. 
Czajkówna Katarzyna, 1902, 1928, egz. Toruń, Żeglarska 9. 
Czajkówna Maria, ]893, 1938, egz. Bydgoszcz. 
Czajówna Apolonia, 1890, 19.38, egz. Tarnobrzeg. 
Czanowa Anna, 1820, 1938, egz. 'Varszawa, Bednarska 29. 
Czapczyk Franciszka, 1885, -, egz. Śniatyń. 
Czapczyk Franciszka 1885, 1937, egz. Podhajce. 
Czapniewska .Joanna, 1898, 1937, egz. Lwów. 
Czapirzyńska Helena, 1886, 1938, egz. Warszawa, Dobra 8/10. 
Czal1.ła Zofia, 1886, 1938, egz. Lwów. 
Czaplicl{a Maria, 1390, 1938, egz. .Warszawa. Mariańska 1. 
Czaplińska Maria, 1911, 1930, egz. Dubno. Panieńska. 
Czaplińska Maria, -, 19.37, egz. pow. Warszawski. 
Czaprawska Emilia, 1914, 1937, egz. Poznań, Gołębia L 
Czapska Ludwika, 1912, 1936, dypl. Warszawa, Pilicka 26. 
Czarkowska Stanisława .Józefa, 1887, 1937, egz.. Warszawa, Kupenlika -l3. 
Czadińska Maria, 1879, 1913, egz. Tarnopol, Szp. powszechny. 
Czarnecka Teodora, -, 1938, egz. pow. .Warszawski. 
Czarneszewiczówna Eugenia, 1910, 1938, egEo Sokółka, Kościelna 4-1. 
Czarnobrodo Cyrla. 19C9, 1938, egz. 'Val'szawa, Sienna 27. 
Czarnojańczyk Walentyna, 1904, 1938, egz. Kalisz, Poznańska 15. 
Czarnowska Anna, 1896, 1938, egz. .Warszawa, Chłodna 27. 
Czarnowska .Julianna, 1892, 1938, egz. Sępolno. 
Czarnowsita .Józefa, 1901, 1938, egz. Łódź. 
Czasnojciówna .Janina. 1909, 19<38, egz. Troki. 
Czechowa Maria, 1905, 1938, egz. Komarno, Sszczerzecka. 
Czechowska Emilia, 1914, 1937, egz. Warszawa, Ludwiki 5. 
Czeczelówna Zofia, 1899, 1938, egz. Częstochowa, Glogera 3. 
Czekaj Marianna, -, 1938, egz. pow. Płocki. 
Czekaiska Gabryela. 1891, 1922, egz. OstrzeszÓ"w, Polna 2. 
Czekaiska Maria, -, 1938, egz. p. Błoński. 
Czekanow - Dąbrowska MichaJina, -, 1938, egz. pow. Warszawski. 
Czekańska .Janina, 1902, 1938, egz. Lwów. 
Czellike .Józef, 1901, 1937, egz. Wilno, Plac Napoleona 6. 
Czepek Antonina, 1889, 1938, egz. Bydgoszcz. 
Czepek .Joanna, 1886, 1910, egz. Toruń. 
Czernalt Helena, 1886, 1938, egz. Przemyśl. 
Czernakowa Helena. -, 19.38, egz. pow. Płocki. 
Czerniak Antoni, 1898, 1930, egz. Dziekanka pow. Gniezno. 
Czernik l\'Iarianna, 1908, 1938, egz. Łódź. 
Czerniawska Lubomira, 1909, 1938, dypl. Łódź. 
Czernił:cki Stanisław, 1890, 1937, egz. Cieszyn Wsch. 
Czernielewska ,Janina. ]906. 1937, egz. Łódź. 
Czerniewska Aleksandra, 1903. -, egz. Wilno, Kalwaryjska 45. 


S\>is pielęgniarek 2. 15
		

/158.djvu

			Czerniewska Wiktoria, 1900, 1937, egz. Warszawa, Wilcza 7. 
Czern
' .Jadwiga, -, UJ-38, egz. pow. 'Varszawski. 
Czerwidzi Leon, -,1938, egz. pow. Warszawski. 
Czerwijowska Ludwika, 1903. -, egz. Wilno, Wileńska 19. 
Czprwińska Barbara, 1916, 1938, egz. 'Varszawa, Wilcza 7. 
Czerwińska Bronisława, 1907, 1937, egz. Lwów. 
Czerwińska Halina, 1910, 1936, dypl. pow. Warszawski. 
CzerwińsI..a Irena, 1908, 1937, egz. Lwów. 
Czerwińska Katarzyna, 1909, 1938, egz. Toruń Szp. Dobr. Pasterz. 
Czerwińska Stefania, 1912, 1937, egz. 'Varszawa Szp. św. Rocha. 
Czerwonajcio Emma, 1907, 1938, egz. Warszawa, Karmelicka 10. 
Czesnak Helena, 1911, 1931, dypl. Sandomierz. 
Czesno - Lipkowicz Bejla, 1905, 1938, egz. Wilno, Piwna 6. 
Czeszyk Stanisława, 1912, 1938, egz. 'Varta. pow. Sieradz. 
Czeszyńska Maria, 1897, 1938, egz. Chorzów, Powstańców 45. 
C'Złaps!.a - Wilczyńska, 1907, 1930, dypl. Kraków, Uno Wojsk. Inst. Pielęg. 
Członkowska Maria, 1897, 1930, egz. Grudziądz. 
Czuban - Sandauerowa, 1898, 1938, egz. Lwów. 
Czołbecka Izabela, 1895, 1938, egz. Jarosław. 
Czubati.wna Aniela, 1892, 1938, egz. Jarosław. 
Czuppel Władysław, 1890, 1938, egz. Drohobycz. 
Czudukńwl1a Wiera, 1906, - egz. ł,uck. Z. P. O. K. 
Czyszek Maria. 1913, 1937, egz. Warszawa, Żelazna 4. 
Czyszewska Serafina, 1911, 1935, egz. Poznań Łąkowa 1/2. 
Czyżewska Anna, 1900, 1937, egz. Buczacz. 
Czyżewska Helena. 1895, 1938, egz. Warszawa, Szp. Przem. Pańskiego. 
Czyżewska Zofia Maria, 1898, 1937, egz. Warszawa, Szp. Piłsudskiego. 
Czyżkowska Waleria, 1890, 1938, egz. Łódź. 
Czyżówna Anna, 1908, 1937, egz. Bielsko. 


/ 


D 


Dahlke Fryda. 1899, 1938, egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
Dałkówna Janina, 1912, 1934, dypl. Poznań, Niecała 5. 
Daniel Karolina, 1869, 1908, egz. Łabiszyn. 
Danielska Irena, 1906, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 59. 
Danielewicz .Józefa, 1902, 1938, egz. Busko - Zdrój, Sanatorium "Górka". 
Dankowska Antonina, 1913, 1936. dypl. Warszawa, VII Ośrodek Zdrowia. 
Daniszewska Jadwiga, 1909, 1937, egz. Warszawa, Szwedzka 17. 
Daszkowska Franciszka, 1910, ]929, egz. Lubichowo, pow. Starogard. 
Datner Ruchel vel Róża, 1901, 1938, egz. Białystok, Szlachecka 4. 
Dawid Edyta. 1902. 1937, egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
Dawid Franciszek. 1913, 1937, egz. Chorzów, Lecz, Sp. Brack. 
Dawid Zofia, 1900, 1938, egz. Warszawa, Karmelicka lO. 
))awidowska Pelagia, 1903, 1930. egz. Grudziądz. 
Dąbrowslm Agnieszka. 1901, 1937, egz. Grodzisk. 
Dąbrowska Elżbieta, -, 19'38, egz. Mińsk Mazowiecki. 
Dąbrowska Eugenia, 1911, 1938, egz. Baranowicze, Ośrodek Zdrowia. 
Dąbrowska Getruda, 1905, 1936, egz. Wejherowo, Szpital. 
Dąbrowska Helena, 1901, 1938, egz. Częstochowa, Narutowicza 68. 


16
		

/159.djvu

			Dąbrowska Irena, 1904, 1937, egz. Pabianice. 
Dąbrowska .Jadwiga, 1890, 1918, egz. Zabikowo, pow. Poznański. 
Dąbrowska .Joanna, 1895. 1938, egz. Skałat. 
Dąbrowska .Józefa, 1907, 1938, egz. Warszawa, Wolska 52. 
Dąbrowska Maria, 1912, 1930, dypl. Radom, Piłsudskiego 13. 
Dąbrowska Pelagia, 1901, 1922, egz. Nowy Tomyśl. 
Dąbrowska Regina, 1876. 1938. egz. Kalisz, Szp. Św. Trójcy. 
Dąbrowska Rozalia, 1899, 1938, egz. Piątek, pow. Łęczycki, Nowa 2. 
Dąbrowska Stanisława, -, 1937, egz. pow. Warszawski. 
Dąbrowska Wanda, 1907, 1938, egz. Warszawa, Hoża 30. 
Dobrowska Zofia, 1913, 1936, dypl. Łuck, Z. P. O. K. 
Dębska .Jadwiga, 1877, 1937, dypl. Kielce, Szp. św. Aleksandra. 
Dącer Serafina, -, 1937, egz. pow. Płoński. 
Dębska Aleksandra, 1902, 1926, dypl. Lwów. 
neper .Julianna, 1901, 1937, egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
Dt'jewska Bronisława, 1894, 1924, egz. Pleszew. 
Dejnarowicz Genowefa, 1913, 1935, dypl. Łódź. 
Dekertówna Stanisława, 1911, 19.34, dypl. Lwów. 
DeJekcianka Barbara. 1912, 1935, dypl. Tczew. 
DeJewska Bogusława, 1898. 1926, egz. Poniec. 
Delińska Wiktoria, 1909, 1934, egz. Toruń, Batorego 8. 
Dembek Marianna. 1896, 19:
8, egz. Aleksandrów Kuj. Szp. Powiatowy. 
Dembicka .Józefa, 1878, 1909, egz. Chełmno. 
Demidiukowa Walentyna, 1904. 1930. dypl. Wi.lno, Letnia 1. 
Dems Olga, 1882, 1938, egz. Łddź. 
Demski Franciszek, 1903, 1938, egz. Kocborowo pow. Starogard. 
Dt'narł-kwa Olga, 1893, 1937, egz. Konin. 
Denis .Józefa, 1897, 1937, egz. 
Varszawa, Szp. Dz. Jezus. 
Depczyńska Helena, 1897, 1938, egz. Lwów. 
Depka Katarzyna, 1900, 1933, egz. środa, zakład S. S. 
Derezińska Maria, 1891, 1938, egz. Warta. 
Deręgowska Leokadia, 1904, 1930, egz. Bydgoszcz. 
Derman Stanisława Marta, 1908, 1938, egz. Warszawa, Wileńska .31. 
Dertz .Jakub. 1906, 1938, egz. Świecie. 
Deskiewicz Leokadia, 1902, 1938, egz. Wilno, Stefańska 37. 
Deszcz]'ńska Micha1ina, -, 1938, egz. pow. Łowicki. 
D(>tlm .Jadwiga. 1892. 1938. egz. Szamotuły. 
Detko Ewa Rozalia. 1896, 1938, egz. Warszawa, Pańska 103. 
Dębickł - Szyszkowska Adela, 1896, 1925, egz. .Włodzimierz, Szp. Po- 
wiatowy. 
Dębicka Anna, 1879, 1938, egz. Lwów. 
Dębicka Irena, 1907, 1938, egz. Dąbrowa Gómicza, ul. Dębowa 1. 
Dębiek;t Marianna Scholastylta, 1893, 1937, egz. Warszawa, Zakroczym- 
ska 6. 
Dębkowska Maria, 1893, 1938, egz. Lwów. 
Dębogórska .Joann;t, 1907, ] 9'38, egz. Sosnowiec. 
Dębowska Paulina, 1894, 1938, egz. Łódź. 
Dębowska Władysława, 1908, 1938, egz. Warszawa, Podskarbińska 4/1. 
Dębska/Zofia, 1894, 1938, egz. Łomża, Przytułek dla starców. 
Didkowska Maria, 1905, 1938, egz. Warszawa, Grottgera 13. 
DIfenbach Maria, 1888, 1938, egz. Warszawa, Nowogrodzka 59. 


17
		

/160.djvu

			Dłubak Władysława, 1890, 1937, Warszawa, Szp. Przem. Pańskięgo 
Długoborska Wanda, 1886, 19'37, egz. Warszawa, NowoĘrodzka 41. 
Długosz Jadwiga, 1912, 1938, egz. Lwów. 
Długoszewska Helena, -, 1938, egz. pow. Błoński. 
Dmochowska Maria, 1910, 1938, egz. Ciechocinek, Ośrodek Zdrowia 
Duberska Jadwiga, 1877, 1937, egz. Kielce, Sz. św. Aleksandra. 
Dobko",icz Wojciech, 1889, 1937, egz. Chorzów, Lecz. Sp. Br. 
Doboszowa Maria, 1907, 1938, egz. So<;nowiec, Kościuszki 2. . 
Dobraukiewicz Zofia, 1895, 1937, egz. 'Varszawa, Furmańska 12. 
Dobrowinówna Maria, 1908, 19'37, egz. Wilno, Jasna 3/5. 
Dobrowolska Bronisława, 1910, 1935, egz. Busko Zdrój, San. "Górka". 
Dobrowolska Halina, 1906, 1936, dypl. Wilno, św. - Jerska 4. 
Dobrowolska .Janina Zofia, 1907, 1938, egz. 'Varszawa, Garwolińska 5. 
Dobrowolska Regina, 1907, 1937, egz. Łódź. 
Dobrowolska Stanisława, 1908, 1937, egz. Łódź. 
Dobrowolska - Dolińska Walentyna. 1912, 1937, dypl. Lwów. 
Dobrzelewska Zofia Helena, 1892, 1938, egz. Grodno, Zamkowa 11 
DObrzyniakówna Helena, 1902, 1937, egz. Lwów. 
DObrzyńska .Jadwiga, 1900, 1927, egz. żnin, Szpital. 
Dobrzyńska Marianna, 1905, 1938, egz. Warszawa, Krucza 21. 
Doering Maria, 1888, 1910, egz. Grabie, pow. Toruński. 
Dokaczewska Leokadia, 1911, -, egz. Sabinów, gm. Grabówko. pow. 
Częstochowski. 
Dokowicz Franciszek, 1907, 1933, egz. Piekary śl. Szp. Powszechny 
Doktor Franciszka, 1903, 1932, egz. Katowice, Racibowska 27. 
Dolata Franciszek, 1882, HI08, egz.Owińska. 
Dolatowska Stanisława Symforia, 1907, 1929, egz. Gnieznu, 3 maja 19.. 
Doleżałk Elżbieta, 1897, 1927, egz. Warszawa. Górnośląska 45. 
Dolińska Helena, 1893, 1938, egz. Łódź. 
Dolna Eleonora, 1900, 1923, egz. Bydgoszcz, ul. Curie-Skłodowskiej. 
Dolna Helena, 1909, 1930, egz. Poznań, Długa 1. 
Dołgonowicz .Józefa, 1907, 1929, dypl. Łódź. 
Dołżeńska .Julia, 1884, 1938, egz. Przemyśl. 
Domachorska Barbara, 1911, 193'3, egz. Międzychód. 
Domachowska Helena, 1899. 1938, egz. Toruń. 
Domagalauka Maria, 1912, 1938, egz. Szubin. 
Domagaiska DOl1wina, 1884, 1910, egz. Poznań, Łąkowa 1-2. 
DomagaIska Kazimiera, 1890, 1938, egz. Łódź. 
Domagaiska Leokadia, 1893, 1938, egz. Łódź. 
Domagałska Stanisława, 1908, 1937, egz. Ożarów koło Warszawy 
Domagała Zofia, 1905, 1938, egz. Tomaszów Mazowiecki. 
J)omag:lło Izydora, 1892, 1925. egz. Tomaszów Lub. 
Domanckówna Waleska, 1896, 1937, egz. Kocborowo, pow. Starogal'd. 
Domań<;ka Aurelia, 1914, 1938. dypl. Lwów. 
Domańska .Jadwiga, 1913, 1936, dyp. Kraków, Szp. Dkl'. Wojsk. 
Domaszewicz Anna, 1873, 1937, egz. Warszawa, 'Volska 37. 
Domeracka Sara, 1900, 1938, egz. Grodno, Kolucińska 11. 
Dom
równa Helena, 1912, 1938, egz. Kocborowo, pow. Starogard. 
Domianówna Franciszka, 19(}3, 1937, egz. Kocborowo, pow. Starogal11. 
Domkowicz Anastazja, 1905, 1929, egz. Ujście. 
Domen Teresa, 1891 1938, egz. Bóbrka. 


18
		

/161.djvu

			Domialska Anna. 1906, 1932, egz. Chełmno. 
Domżoł Maria, 1906, -, -, Radzionków. 
DOpierała Tekla, 1902, 1925, egz. śmIgieł. 
Dorabiałówna Janina, 1910, 1938, egz. Zawiercie. 
Dorawa Salomea, 1910. 1937, egz. Toruń. Szp. D. Pasterza. 
Dornakorska Wiktoria, 1909, 1936, egz. Kielce, Szp. Dziecięcy. 
Dornakorska '''iktoria, 1909, 1937, egz. Warszawa, Szp. Św. Rocha. 
DoroŻyńska Lidia Helena, 1912, 1937. dypL Warszawa, Solec 105. 
Dowejko Weronika, 1890, 19'38, egz. Warszawa, Wspólna 66. 
Downer - Zapolska .Janina .Józefa, 1891, 1938, egz. Grodno, Zamkowa 11. 
Drabek Władysław, 1881, 1938, egz. Zawiercie, Pastewna 6. 
Dragonowa Maria, 1896, -, egz. śniatyń. 
Dragonowska Maria. 1895. 1938, egz. Jarosław. 
Drajchorn Hana, 1906, 1938, egz. Łódź. 
Drathler Breine, 1901, 1938. egz. Bohorodczany. 
Dra\,,;dzik Maria Barbara, 1915. 1937, egz. Warszawa, Radna 10. 
Drągorska Helena, 1908, 1938, egz. Białystok, Bednarska 
/1. 
Drągowska Stanisława, 1897, 1938, egz. Kalisz, Skarszewska S. 
Drążkiewicz Mitrianna. 1912. 1937. egz. Warszawa, Szp. Dz. Jezus. 
Drążkowska :Maria, ]887, 1937, egz. W21szawa, Nowogrodzka 59. 
Drechsler Emilia, 1900. '1938, egz. Stanisławów. 
Dre('zkowski Michał. 1886, ]938, egz. $wiecie. 
Dreja .Jadwiga. 1903 1932. egz. Piekary Śl. Szp. Powiatowy. 
Dreszet'owa .Janina, ]902, 1938, egz. Lwów. 
Drewicz Kazimiera, -, ]937, egz. Kielce, pl. Wolności 2. 
Drewnika Karolina, 1897, 1938, egz. Lwów. 
Dreyer Berta. 1884. 1937, egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
Driemel Lucyna, 1902. 1938. egz. Gdynia, Świętojańska 37. 
Drobek Maria, ]881, 1938, egz. 
Tarosław. 
Drobiarko Stanisława. 1894, ]9'38, egz. ,Jaszuny. 
Drobnik Aniela, ]906, 1932, egz. Chehnno. 
Drobnik Waleria. ]905, 1932. ",gz. Międzychód. 
Drobnik Władysława. 1909. 1936, egz. Torup... 
Drobct Anastazja, ]909, 1938, egz. Warszawa, Styki 24. 
Drobot Helena, ]9]3. 1937, dypl. Lwów. 
Drogon Karolina, 1902, 1938. egz. Warszawa, Mariańska 1. 
Dromian
a Zofia, ]910, 1 P.32 , dypL Poznań, Św. Marcin. 
Droniecka Florentyna, 187], 1908, egz. Ostrów, Zdunowska 8. 
Dropała lUaria, 1R96, ]937, -, Chorzć>w, Lecz. Sp. Brack. 
Dross .I\gnieszka, 1885. 1938, egz. Brzeżany, Szp. Powiatowy. 
Droszc:l Franciszlra, ]886. 1938. egz. Poznai1, Nadbrzeżna 12. 
Drozdowicz Olimpia, 1894, 1P38, egz. Warszawa, Książęca 217. 
Urozdowicz Wanda Elżbieta, ]887, 1937, egz. Warszawa, 6 Sierpnia 33. 
Drozdowska .Janin
., 1905. 19-38, egz. Białystok, Dobra 2. 
Drozdł!wska Tf'odozja .Janina, 1910, 1938, egz. Warszawa, Grzybowska 69. 
Drozdowski Henryk. 1892. 1938, egz. Piekary śl., Szp. Powszechny. 
Drożdźokówna Antonina, ]896. -, egz. Chorzów, Lecz. Sp. Brack. 
Drożdźo
a Maria, 1909, 1938, egz. Będzin, Paryska 8. 
Drzewiecka Helena, 1905, 1937, egz. Gniew. 
Drzewh
('ka Małgorzata. 1887, 1937, egz. Bydgoszcz. 
DruckeTo'va Rachela, 1905, 1938. egz. Lwów. 


19
		

/162.djvu

			Drużdziel Marianna, 1908. 1938, egz. Warszawa, Puławska .35. 
Drygalska Marianna, 1892, 1938, egz. Chełmno. 
Dubas Helena, 1903, 1938. egz. Ruda Pabianicka. 
Dubasowa Genowefa, 1904. 1938, egz. Sosnowiec. Kościuszki 2/4. 
Dubiel Bronisława, 1895, 1937, egz. Warszawa, Solec 36. 
Dubił Bronisława, 1911, 1937, dypl. Zakopane. 
Dubkiewicz Rozalia, 1912, 1935. egz. Poznań, Raczyńska 13/14. 
Duch Cecylia, 1909, 1932, egz. Tczew. 
Duczmal Zofia, 1887, 1937, egz. Poznań, Łąkowa 1i2. 
Dudek Anna, 1886, 1938. egz. Łódź. 
Dudek Elżbieta, 1911. 1934, egz. Katowice, Piłsudskiego 52. 
IJudek .Jan, 1887, 1938, egz. Zawiercie, Paderewskiego 8. 
Dudkiewicz Łucja, 1888, 1938, egz. Łódź. 
Dudzianka Gertruda, 1902, 1937, egz. Chorzów, Lecz. Sp. Brack. 
Dudzik Wiktoria, 1907, 1932, egz. Katowice, Raciborska 27. 
Duchińska Wiktoria, 1892, 1938, egz. Warszawa, Złota 58. 
Dudówna Filomena, 1893. 1936, egz. Cieszyn Wsch. 
Dukalska Maria, 1889, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 59. 
Dul Maria, 1905, 1938, dypl. Lwów. 
Dulba .Janina, -, 1938, egz. pow. Warszawski. 
Duliniec Helena, 1906, 1938, egz. Warszawa, Gęsta 1. 
Dulińska Bronisława, 1908, 1929, egz. Kcynia, ul. Jana Kantego. 
Dumańska Henryka, 1914, 1937, egz. Miechów, Ośr. Zdrowia. 
Duniec Szyfra, 1914, 1938, egz. Zdzięcioł. 
Dunst Frieda, 1905, 1938, egz. Łódź. 
Dunst Margarita, 1915, 1932, egz. Poznań, Łąkowa 1'2. 
Duńczyk Stanisław, 1900, 1938, egz. Świecie. 
Dusza Emilia, -, 1938, egz. pow. Warszawski. 
Duszko Aleksandra, 1910, 1938, egz. Zelów, pow. Łask. 
Duszyńska Maria, 1916, 1938, dypl. wieś Rymacze, pow. Lubomelskl 
Duszyński Michał, 1901, 1929, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Dutkiewicz Andrzej, 1911, 1938, egz. Kocborowo, pow. Starogard. 
Dutkiewic:i Czesława, 1910, 1932, egz. Poznań, Długa 1. 
Dutkiewicz Zofia Stefania, -, 1938, <:gz. pow. Grójecki. 
Dutkiewiczówna .Janina, 1892, 1937, egz. Wilno, Szp. Wojskowy. 
Duiyńska .Janina .Józefa, 1906, 1938, egz. Warszawa, Mariensztandt II. 
DiI1lówna Stanisława, 1910, 1!}38, egz. Lwów. 
Dworak Maria, 1885, 1937, egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
Dworecka Chana, 1913, 1938, egz. Grodno, Pereca 33. 
Dworniczak Aniela, 1913, 1938, egz. Bydgoszcz, Św. Floriana 12. 
Dworzańska Władysława, UH4, 1937, egz. Łódź. 
Dworzycka .Janina, 1896, 1914, egz. Krzemieniec, 
Dyament Frymeta, 1912, 1938, egz. Łódź. 
Dybisbańska Antonina, 1879, 1938, egz. Stryj. 
Dyczakowska Władysława, Z., ]897, 1938, egz. Warszawa, 6 Sierpma 27. 
Dydkowska Leokadia, 1897, 1937, egz. Warszawa, Szp. Św. Jana Bożego. 
Dydyńska .Janina, 1912, 1937, egz. Radom. 
Dydziubówna Zofia, 1898, 1937, egz. Wilno, Flisowa 6. 
Dymaiska Regina, 1911, 1937, egz. Warszawa, Stara 2. 
Dyma1ska Regina, 1910, 1937, egz. Lublin, Szopena 16. 
Dymitz Irma, 1901, 1938, egz. Łódź. 


20
		

/163.djvu

			Dynak l\'Iaria, 1911, 1937, egz. Chojny. 
Dyzenk Czesława, 1892, 1938, egz. Łódź. 
Dyżewska Walentyna, -, 1938, egz. pow. Płocki. 
Działachówna Regina. 1910, 1937, egz. Chorzów, Lecz. Sp. Brack. 
Dziankowska Bronisława, 1906, 19.37, egz. Zamość, Piłsudskiego 1. 
Dziebajówna Klementyna, 1889, 1938, egz. PrzemyśL 
Dziadu1ewicz Bogdan Teodor, 1900. 1938, egz. Warszawa, Czerniako\v- 
ska 208. 
Dziak Maria, 1917, ]937, egz. Jędrzejów. 
Dziakowska Felicja, 1906, 1938, egz. Lapy. 
Działoszyńska Paulina, 1912, 1938, egz. Łódź. 
Dziatkowiec Danuta, 1912, 1937, dypl. Lwów. 
Dziel Kunegunda, 1912, 1936, egz. Bydgoszcz. 
Dzienisz .Jan, 1905, 1938, egz. Kocborowo, p. Starogard. 
Dzienmiszewska Kazimiera, 1890, 19.37, egz. Inowrocław. 
Dzierkacz .Jadwiga, 1909, 1937, egz. Wilno, Słowiańska 2. 
Dzierkorska Karolina. 1904, 1937, egz. Warszawa, Bonifraterska ]2. 
Dzierzbicka Halina Franciszka, 1910, 1938, egz. Warszawa, Wawelska 15. 
Dzierzbicka Helena, 1908, 1938, egz. Warszawa, Krasinskiego ]6. 
Dzierżyńska Zofia, 1903, 1932, egz. Srem, Franciszkańska 7. 
Dziewotówna Aleksandra, 1909, 19'37, egz. Lwów. 
Dzięcioł Alina Stanisława. 1910, 1937, egz. Szp. Sw. Rocha. 
DzięgieIerska Maria, 1905, 1938, egz. Białystok, Wołodyjowskiego 11 
Dzięgielerska Paulina, 1878, 1938, egz. Warszawa, Koszykowa 17. 
Uzikiewicz Janina, 1916, 1938, dypL Lwów. 
Dzikowicka Helena, 1880, 1938, egz. Warszawa, Nowy Świat 46. 
Dzikowska Salomea, 1883, 1938, egz. Brzeżany, Szp. Powiat. 
Dzioba Stanisława, 1900. 1937, egz. Warszawa, Elektoralna 12. 
Dziuba Hildegarda, 1909, 1936, egz. Katowice, Raciborska 27. 
Dziubacka Kamilla, 1905, 1938, egz. Skierniewice. 
Dziubany .Jadwiga, 1898, 1936, egz. Bielsko. 
Dziubińska .Jadwiga, 1914, 1937, egz. Łódź. 
Dziukiewicz Barbara. -, 1938, dypl. Krynica. 
Dziummaga .Janina (Ryta), 1912, 1938, dypl. Kałusz. 
Dziurzyńska Maria. 1887, 1938, egz. Białystok, Szp. Sw. Roeha. 
Dzwonkówna Stanislawa, -, 19038, egz. pow. Płocki. 


E 


Ebelówna .Joanna, ]905, 193t1, egz. Białystok, Oq:eszkoVvej 19. 
Ebert Irena, 1907, 1930, egz. Bydgoszcz, Curie - Skłodowskiej 9. 
Ebert Zofia, 1885, 1909, egz. Kępho. 
Ebłowska Wiktoria, 1905, 19:ł7, egz. Czaple, pow. Wąbrzeski. 
Fdiukiewiczówna Anna, 1902, 1938, egz. Świr. 
F.ggert Tatiana, 1915, 1938, dypL Poznań, Grottgera 5. 
Egler Frieda, 1903, 1937. egz. Łódź. 
EhIertówna Anna, 1906, -, egz. Chorzów. 
EicheUn:rg Wanda. 1909, 1936, egz. Gliniany, pow. Przemyślan
'. 
Eisner Dora, 1886, 1914, egz. Dębina, pow. stryj. 
Eistein Anna, 1893, 1938, egz. Lwów. 
Eizenberg Sura, 1911. 1938, egz. Łódź. 


21
		

/164.djvu

			Ej:;;montówna Maria, 1910, 1938, egz. Gostyń, Nowe Wrota 7. 
Ejsymont Maria, 1909, 1933, dypl. Lwów. 
Eljasz Amalia, 1903, 19'38, egz. Lwów. 
EUaszewicz Chana R3'fka. 1906, 1938, egz. Kalisz, Wodna 2. 
EIjaszewicz Szmaja, 1901, 1938, egz. Kalisz, Wodna 2. 
Elke Irena, 1908, 1937, egz. Zgierz. 
Elke Natalia, 1905, 1938, egz. Łódź. 
Elsteinówna Rachela, 1905, ]9'37, egz. Wilno, Stefańska 5-9. 
Eroersajłow Janina, 1906, 1937, egz. Warszawa, Płocka 26. 
Ender Kamila, 1904, 19.38, egz. Stani<;ławów. 
Eugel Roma, 1912, 1938, egz. Łódź. 
Eugelchal't Małgon>ata, 1899, ]937, egz. Łódź. 
Epszteill Chaja, 1892, 1937, egz. Wilno. Kwiatowa 7-3. 
Epsztejn Pula, 1903 1938, egz. Łódź. 
Erdberg Szejwa, 1903, ]938, egz. Łódź. 
Erdman Wally, 1910, 1938, egz. Białystok, Słowackiego 12. 
Erdmann Hulda, 1874, -, egz. Bydgoszcz. 
Erdmanówna Maria, 1909, 1937, egz. Szczekociny, p. Włoszczowski. 
Erenfryd Chaja, 19]2, 1938, -, Częstochowa, Narutowicza 13. 
Ergetowska Maria, 1910, 1936, dypL Kraków, Szp. Ubezp. Społ. 
ErJich Zofia, 1896, 19-38, egz. Piotrków. 
Ennuszowa Bronisława. 1907, 1938, egz. Głębokie. 
l:rtel Nina, 1903, 1937. egz. Wilno, Koszykowa 29/4-. 
ErteI Teresa, ]886, 1938, egz. Bielsko. 
EteI Józefa. 1910, 1933, dypl. Skoczów. 
Euchstaedt Dorota Daniela, 1909, 1934, egz. Gniezno, 3 Maja 19. 
Eugelender Dwojra, -, 1938, egz. pow. Warszawski. 
Ezop Franciszka, 1897, 1938, egz. Lwów. 
Ezop J\'Iichalina, 1885, 1938, egz. Lwów. 


F 


Fabin £\nna, 1892, 1937, egz. Brody, Sł:pitaJ. 
Fabjańska Helena, 1908. 1932, dypl. i'ułtusk. 
Fabryey Zofia, 1903 1929, egz. Lipno. 
racjewkcz Natalia, 1906, ]937, dypL Kęty. pow. Biała, OŚr. Zdrowia. 
Fajgenl,aum Flymeta. ]909, 1935, dypl. Kraków. 
Fajnberg Szejna, 1906. 1£137. egz. Wilno, Kalwaryjska 69. 
Fajnebogen Olga, 1913. 1938, egz. Białystok, Sobieskiego 26. 
Fajnsztejni)wna Dina, 1914, 1938. egz. Wilno, Stefallska 8. 
FaIarczyk Zofia, 1908, ]933, egz. Kościerzyna. 
FaIicka Whu:enta, ]906, 1938, egz. Augustów, Polna 6. 
Falkiewicz Marta. ]905. ]937. egz. Bojanowo. 
F'tlkowska Józefa, -, 1938, egz. pow. Łowicki. 
Falkowska Stanisława, ]889, 1937, egz. Vvarszawa, Żurawia ]3. 
Falkowska T3'lmreja Marta, 1912, 1934, egz. Żnin, Szpital. 
Falkowski Antoni. ]904, ]938, egz. Kocborowo, pow. Starogard. 
Famulsl[a Helena, 1903, 1937. egz. Tomaszów Mazowiecki. 
Favion -'Fajeman Złata - Mindla, 1891, 1917, egz. Dubno. Zaułek Nowy. 
Fa!'zczen'ska Wanda, 1907, 1932, dypl. Bochnia. Ośr. Zdr. 
Faust Luiz:i, ]890, 1917, egz. Solec Kujawski. 


22
		

/165.djvu

			Fąferkówna Af("nieszka, 1906, 1927" egz. Poznań, Stroma 22. 
Fąsówna Marta. 1912, 1933, egz. Kościerzyna. 
Fedorczyk Helena. 1906, 1937, egz. Warszawa, Zgoda 5. 
Fedorowic'l Irena, 1904, 1937, egz. Warszawa, LindleY'a la. 
Fedorowicz Stanisław, ]904, 19.38, egz. Lwów. 
F..hli.ng Hildegard. 1905, 1938, egz. Więcbork, p. Sępolno. 
Feiertag Polda. 1893. ]937, egz. Lwów. 
Feilhauer 4.nna, ---'-, 1938, egz. pow. Warszawski. 
PeIDgold Anna, ]896 -, egz. Kołomyja. 
Feiówna Emilia. 1905, 1938, dypl. Kraków. 
f'eił Piotr. 1891. 1938. egz. Borysław. 
Fejgeuberaowa Bluma. 1891, -, Wilno, Szopena 4-3. 
Fejgelówna Leja, 189], ]938, egz. Wilno, Pohulanka 17. 
Fejuberg Judyta, 1915, 1938, egz. Kol. Wileńska. 
Fejfer Zofia, 1902, 1937, egz. Warszawa, Elektoralna 12. 
Fejfer Zofia, 1902, 1937, egz. Radom, Narutowicza 36. 
Feiak B('rta, 1904, 1938, egz. Łódź. 
Feldhandler Tauba, 1907, 19-38, egz. Warszawa, Dzielna 33. 
Felisiakowa Emilia, 1904, 1938, egz. Częstochowa, Ogrodowa 63. 
Fe' Szejna F'rejda. 1898, 1938, egz. Warszawa, Krasińskiego 16. 
Fengel Emilia, 1903 1937, egz. Warszawa, Karmelicka 10. 
Fenskel Wilhelmina, 1875, 1908, egz. Wolsztyn, 5 Stycznia. 
Fercho Emilia, 1901, 1938, egz. Łódź. 
Ferenz Michał. 1899. 1912, egz. Czarnków, Szkolna 2. 
J?erenzowa Antonina, 1884, 19.38, egz. Lwów. 
ł"erkł' Maria, 1905, 1938, egz. Pińczów, Bednarska. 
Fernebok Rozalia. :i893, 1938, egz. Warszawa, Dzielna 17. 
Fersztenberg MaUa, 1!}09, 1938, egz. Warszawa, śliska 6/8. 
Ficek Aniela, 1905. 1937.. egz. Lwów. 
Fidelhoicówna Dina. 1918, 1938, egz. pow. Dziśnieński. 
Fiditldewicz Bronisława, 1900, 1937, egz. Busko Zdrój. 
Fidlerówna Wiktoria, 1910, 1938, egz. Białystok, Dąbrowskiego 10. 
..'iederhowa Janina, 1911, 1938, egz. święciany. 
Fierek Franciszek, ]883. 1919, egz. Odolanów. 
).'ierek Lucensis, 1869, 1908, egz. Śrem, Mickiewicza 7. 
Fierkó'Wna, Wiktoria, 1898, 1937, egz. Kocborowo, pow. Starogard. 
f'ietz VłCja, 1908. 1931) egz. Łódź. 
..;glus Stanisława, 1897, 1937, egz. Lwów. 
Figrałówna Stanisława, 1898, 1937, egz Monasterzyska. 
,,'igura Antonina, 1893, 1938, egz. Włocławek, Kornkorskiego 13. 
Figura JÓ:l('fa. 1888, 1938, egz. Jarosław. 
Fijałkowska Halina, 1906. 1938. egz. Lublin, Szopena 16. 
Fij..-lska E'wira, 1900, 1929, dypl. Rawicz. 
Fikusówna Regina, 1902. 1938, egz. Szubin, Winnica 19. 
Filar Balbina, 1903, 1936, egz. Chorzów, Szp. Miejski. 
Filc Doba, -, 1938. egz. pow. Warszawski. 
Filcnówna Zofia, 1902, 1938, egz. Brześć n/Bugiem. 
Filipczyk Stefania, 1916, 1937, dypl. Batowice, pow. Kraków. 
Filipiak Felicyta, 1889, 1930, egz. Pleszew. 
Filipiak "'Jarla. 1913, 1937, egz. Rogoźno Wlkp. 
Filipowicz Anna, ]914. 1937, dypl. Sambor. 


23
		

/166.djvu

			Filipowicz Zofia, 1913, 1937, dypl. Radom, Narutowicza 36. 
Filipowska Mieczysława, 1904, 1938, egz. Stryj. 
Filipska Barbara Ewa, 1891, 1937, egz. Kocborowo, pow. Starogard 
Finkielkraut Celina, 1911, 1937, egz. Łódź. 
Finkielsztejn Mariem, 1906, 1938, egz. Białystok, Rynek Kościuszki 12. 
}'jnkielsdejn Sura .Jenta,. 1901, 1938, dypl. Warszawa, Kurcza 16. 
Fion Dorota, 1893, 1938, egz. Stanisławów. 
Fircho Stanisława Wanda, 1898, 1938, egz. Warszawa, Marszałkowska 91. 
Fischer - Gottliebowa Anna, 1895, 1937, egz. Lwów. 
Fisiak Walentyna, 1898, 1938, egz. Łódź. 
Fiszerówna Anna, -, 1914, -, Tarnów. 
Fiszerowna Maria .Józefa, 1910, ]937, egz. Warszawa, Szp. Dz. Jezu:>. 
}t'lach .Jadwiga, 1878, 1938, egz. Sosnowiec, 3 Maja 27 b. 
}t'laks - Urniacher .Jochwed, 1896, ]938, egz. Wilno, Pohulanka 15/22 
ł'lasztersztein Estera, 1916, 1938, egz. lVliędzyrzec Podl. 
}'leischman Ernestyna, 1894, 1937, egz. Lwów. 
}'Ieksor Etel, 1914, 1937, dypl. Warszawa, Nowolipki 34. 
Flens Helena, 1895, 1932, egz. Poznań, Krzywa 1/4. 
Flis Cecylia, 1909, 1937, egz. Warszawa, Bonifraterska 5. 
Fliska Maria, -, 1937, -, Rabka. 
Fliska Wanda, -, 1931, -, Rabka. 
Florek Stefania, 1889, 192.3, -, Krasnystaw, szpital. 
Fojut Alojzy, 1908, 1938, egz. Świecie. 
Foks Marianna, 1909, 1938, egz. Piotrków. 
Foluszna Salomea, 1913, 1937, dypl. Katowice, Szp. Św. Elżbiety. 
F.Qniak Anna, 1916, -, -, Bystra. 
Forecka Katarzyna Karola, 1897, 1920, egz. Gniezno, 3 Maja 14. 
Fornolik Anna, 1911, 1922, egz. Katowice, Raciborska 27. 
}'ornalska Magdalena, 1907, 1938, egz. Łódź. 
Fo)sdorfówna Franciszka, 1910, ]9'3'1. egz. WIlno, Tyzenhauzowska. 
Folta Stanisław, 1900. 1938, egz. Kocborowe, pow. Starogard. 
Foltynowicz Stanisław, 1887, 1937, -, pow. Gostyński. 
Folwarczna Helena, 1906, 1937. -, Bystra. 
Folwarczna Rozalia, 1892, 1937, -, Cieszyn. 
Fórster Paulina, 1896, ] 938, egz. Łódź. 
Franc Lucja, 1906, 1937, egz. Tczew. 
Francnak Bronisława, -, 1934, -, Dąbrowa k. Tarnowa. 
Francuzowiczowa .Janina, 1902, ]938, egz. Wilejka. 
Franczyk Anna, 1905, 1938, egz. Łódź. 
}tranielczykówna Matylda, 1911, 1937, Chorzów, Lecz. Sp. Brack. 
Frank Chaja - Gitla, 1906, 1938, -, Częstochowa, al. Kościuszki 
8 
Frankfurdska l\'lachła Maria, 1899, 1938, egz. Włocławek.. 
Frankiewicz Joanna, 1907, 1928, -, Mogilno. 
Frankiewicz .Józefa, 1894, 1938, egz. Łódź. 
Frankiewicz Maria, 1899, 1938, egz. .Warszawa, Fabryczna 7, 
Frankiewicz Róża, 1882, 1938, egz. Warszawa, Przemysłowa 2. 
Frankiewicz Weronika, 1893, 1938, egz. Toruń. 
Frankowska Kazimiera, 1888, 1937, egz. Wilno, Szp. Wojsko",")'. 
Fr-aIJkowski Antoni. 1901, 1929, egz. Kiecko, pow. Gniezno. 
Frautman Irena, -, 1938, egz. pow. Warszaw<;ki. 
Frą.ckiewicz Henryka, 1894, ]938, e?,z. \Varszawa, Litewska] 1. 


24
		

/167.djvu

			Frąckowiak Balbina, 1909, 1934, egz.Opalenica. 
FremdUng()wa Wiktoria, 1884, 1936, egz. Rawicz. 
Frenchowicz Cecylia Elżbieta, 1907, 1938, egz. Warszawa, Wilcza 6 
Frenkel Anna, 1901, 1938, egz. Warszawa, Dobra 31 I 
Frenkiełówna Dina, HJ08, 19'37, egz. Wilno, Wiłkomierska 48--5. 
Ił-rieda Gołda, 1911, 1937, egz. Łódź. 
Fredenthalówna Sylwia, 1892, 1938, egz. Lwów. 
Friedman Alina, 1911, 1937, egz. Tarnów. 
Fritz Erna, 1908, 1930, egz. Jarocin. 
Froezówna Agata, 1897, 1938, egz. Chełmno. 
Fronczykówna Fr. 1892, 1922, Tarnowskie Góry. 
Frontczak .Józef, 1899, 1938, egz. Kalisz, Krotka 3. 
Fromówna Helena, 1909, 1937, egz. Lwów. 
Fruzińska Zofia, 1879, 1937, egz. Warszawa, 6 
ierpnia 33. 
Fryczyńska Stefania, 1910, 1938, egz. Sosnowiec, Starokrakowska 42. 
Frydland Mariem, 1899, 1938, egz. Warszawa, Nalewki 35. 
Frydman Baszewa, ]903, 1938. egz. Bialystok, Jurowieck
 3. 
F'rydman Chaja, 1900, 1938, egz. Warszawa, Targowa 21. 
Frydman Dora, 1909, 1938, egz. Warszawa, Nowolipie 20 
Frydman Dwoja, 1898, 1938, egz. Warszawa, Zamenhofa 38. 
Frydman Fania, 1893, 1938, egz. Bialystok, Fabryczna 21. 
Frydman F'ejga, 1909, 1937, egz. Siedlce, Szp. Żydowski. 
Frydman Hinda, Ruchla, 1914, 1938, egz. Zgierz. 
Frydrych Cecylia, 1908, 1931, dypl. Przemyśl. 
Fryk:Lc7 Karolina, 1904, 19.37, egz. Zgierz. 
ł'ryze Zofia, 1904, 1937, dypl. Nowy Sącz. 
}'uhrman Emilia, 1880; 1908, egz. Piaśniki, Szp. Hutniczy. 
}'uks Zofia, 1907, 1938, egz. Łódź. 
ł'ulczyk Zofia, 1900, 1938, egz. Swiętochłowice, Szp. Hutniczy. 
Fułek Marianna. 1906, 1937, egz. Warszawa, Kopernika 43. 
Fnnkiewicz Marta, 1911, 1937, egz. Łódź. 
Furman Wina, 1911, 1938, egz. Grodno, Horodniczańska 27. 
Fursi l\'lichalina, 1879, 1937, egz. Warszawa, Hoża 80. 
Furyk Bronisława, 1913, 1936. dypI. Lwów. 
Furyk Bronisła.wa, -, 1937, Kraków. \Varszawsl,a 8. 


G 


Gabik Jan, 1902, 1937, egz. Kocborowo. 
Gabriel Helena, 1897, 1922, egz. Nowy Bytom, Szp. HutnicLY. 
Gabrusiówna Helena, 1908, 1937, egz. Wilno, Pióromont 2/4. 
Gabrylewiczówna .Julanda Felicja, 1889, 1914. egz. Gniezno. 
Gabryszewska Eugenia, 1905, 1938, egz. Warszawa, Bolecka 41. 
Gabszewiczowa Maria, 1912, 1938, egz. Nowosiołki, p-ta Nowo Wilejka. 
Gabzdyl Rudolf, 1897, 1936, egz. Cieszyn. 
Gacon Feliksa, 1905, 1938, egz. Kalisz. 
Gadomska Helena, 1891, 1938, egz. Ostrów Mazow. 
Gadomska .Janina, 1892, ]9:i7, egz. Łódź. 
Gadomska Mieczysława, -, 1933, egz. Biała, woj. Krakowskie. 
Gajda Władysław, 1901, ] 93t1, egz. Zawiercie, Piekarska 9. 
Ga;idowic!!' Stefania, 1909, 1937, egz. Tuszynek. 


,) - 
-
."
		

/168.djvu

			tią,jecka Maria Aleksandł'a, 1907, 19.38, egz. Krosno. 
Gajelówna Antonina, 1915, 1938, egz. Mołodeczno. 
Gajewska Czesława, 1!J09, 1937, egz. Warszav.:a, Szp. Sw. Rocha. 
Gajewska Irena, 1901, 1938, egz. Toruń, 8 Szp. Okręgowy. 
Gajewska Wilhelmina, 1908, 1938, egz. Głębokie. 
Gajewska Zofia. 1877, 1937, egz. \Varszawa, Nowogrodzka 75. 
Gajewska Zuzanna, ]913, 1937, egz. Warsz3wa, Szp. Dz. Jezus. 
Gajewska ZU:l'anna, 19]8, 1838, egz. Kleck. 
Gajewski Henryk, 1913, 1938, egz. Koło. 
(}ajkowska Marta. 1872, 1908. egz. Chełmno. 
Gajus - Czerwińska Anna. --, 1938, egz. pow. Warszawski. 
GaJajn Sze,fna, 1907, ]938, egz. Grodno, Bonifraterska 13. 
Gaiank
, Alina Helena, 1914. 1937. egz. Węgrów. 
fOaIas Wadawa Helena, 1906, 1938, egz. Bielsk Podlaski. 
GaJicka Stt'fania, 1900, 19.37, egz. Lwów. 
Galińska AngeJika, 18!16. 1926, egz. Rawicz. 
Galińska Anna, 1906, 1937, egz. Lwow. 
Galińska Antonina, ]903, 1937. egz. 
G:łJińsl!"a Florent
n'1. -, 1938, egz. pow. BłOllski. 
(..aJińska J;'ranciszka, 1896, 1938, egz. Toruń. 
Galińska Ludwika, ]910, HJ32, egz. Tuchola. 
Galiński Antoni, 189!), ]938, egz. Świecie. 
GaJlus Hdena, -, 19037, egz. pow. Płocki. 
Galpern Berta. ]89B, 1938, egz. Wilno, Węglowa 10 /16. 
Gałązka I,udmiła, .888, 1938, egz. Warszawa, Lachowska 32. 
Gandyk ji'zefa. 1891, 1938, egz. Nowy Bytom, Szp. Hutn. 
Garbacz Elźbi..ta. 1912, 1938, egz. Lwów. 
Garbaruk Stanisława, I8P-fi, ]938. egz. Częstochowa, Al. Wolności 3,3. 
Garbatowiczowa \\'eronika, 1908, 1938 egz. Postawy. 
Garbulska Henryka, -, HJ38, egz. pow. RadzymiI'lski. 
Garczyńska Eugenia, 1883. ]910, egz. TrLemeszno. 
Gardowska Zofia, 1903, 1937, egz. Kalisz. 
Garstkowa Zofia, -, 1938, egz. pow. Płocki. 
Garstkówna MoniIm, I910, 1931, egz. Inowrocław. 
Garus Agnieszka, 1912, 1937, egz. 1Varszawa, Szp. Św. Rocha. 
Gason }'eliksa, -. ]938, egz. Lublin, Szp. Jana Bożego. 
Gaszewska Nadzieja, 1903, 1938, egz. Brześć n. Bugiem. 
Gaszyński I\Iichał, 1908, ] 931. egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Gans Roman, ]889, 19.38, egz. Warszawa, Ostrołęcka 5. 
Gawełówna Maria, 1906, 1934, egz. Chorzów, Leczn. Sp. Brack. 
GawJikowska Zofia, 1905, 1938, egz. Warszawa, Boi. Prusa 28/6. 
Gawłikowski .Józef. ]899, 1937, egz. Świecie. 
Gawłow!>li.a Stanisława, 1914, ]937 egz. Vlarszawa, Szp. Sw. Rocha. 
Gawłych Marianna, 1911, 193f:, egz. Zgierz. 
{;'awor !\niela, 1901, 19.38, egz. Łódź. 
Gaworecki .Jan, 1900, 1938, egz. Białystok. 
{iaworska Maria, 1883. 1938, egz. WIlno, Objazdowa 6,8. 
Gawron l\laria, ]911, 1938, egz. Lwów. 
Gączarzewicz Bronisława. 1896, 1919. egz. Pleszew. 
Gągoliń
ka Nad:l'., 1904, 1938, egz. Słonim. 
Gasiewicz HeJena, 1900, 1938, egz. Lwów. 


26
		

/169.djvu

			Gąsiorowska Dorota, 1982, ]938, egz. Warszawa, Wolska] l. 
Gąska Józef, ]901 ]938, egz. Drohobycz. 
Gburczyk Helena, 1887, ]91-3, egz. Grudziądz. 
Gecówna Leja, 1914, ]938, egz. Wilno, Kijowska ]3 4. 
H(>droyć Zofia, 1914, ]938, dypl. Lwów. 
Gehrmann Wanda. ]881. 1908, egz. Chełmno. 
Geislerówna Józefa. 1896, 1937, egz. Zborów. 
Clejer Pesia C1ołda, 1907, 1938, egz. Warszawa, Śliska 8. 
Geldbard }'ejga, ]892, 1938, egz. Warszawa, Chmielna 26. 
Gelkopf Tauba. 1911, 1938, egz. Łódź 
Genclówna Basia, -, 1938, egz. pow. Płocki. 
G(}ndek :stefania, 1909, 1937, egz. Poznań, Klinika Ginekologiczna. 
HenaIer Bejła, 1911, 1938, egz. Warszawa, Twarda 24/7. 
Genejówn? Bronisława, ]911, 19.37, egz. Lwów. 
Gens Emilia, 1883. 1908. egz. Kłecko. 
Genzel - Rigoler Ida, 1902, 1937, egz. Wilno, Słowackiego 22/15. 
Gerberholc Ruchla, 1907, 1938, egz. Warszawa, Muranowska 19. 
Gerlach Mina, 1886, ]908, egz. Nowy TomyśL 
Gerlach Wacław. 1906, 1931, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Gerlich Jan. H!81, 193R, egz. Chorzów, Lecz. Sp. Brack. 
German Wiera, 1915, 19.38, dypl. Warszawa, Chłodna 2. 
Geryszew.ska Maria Stanisława, 1910, 19'34, dypl. Warszawa, Czerwu- 
nego Krzyża 15. 
Getrycówna Stanisława. 1908, 1937, egz. Lwów. 
Gębola Wiktoria, 1890, 1938, egz. Drohobycz. 
Gębarska Maria. 1898, 1937, egz. Chehnża. 
Gęsicka Krystyna, -, 1938, egz. pow. Warszawski. 
G
sta Teresa, 1901, 1937, egz. Lwów. 
Gibas Leokadia, 1909, ]936, egz. Chehnża. 
Gibasó\\.na Wanda, 19iO, 1936, egz. Strzelno. 
Gibowska Honorata, ]897, 1937, egz. Konin. 
Gibowska Jadwiga. 1908, 1935. egz. Dziekanka, pow. Gniezno 
Giczola Anna, 1907, 1938, egz. Lwów. 
Giedro.jció\\'na Irena. ]906, 1938, egz. Wilno, Chocimska 40/2. 
Giedrykówna .Jadwiga, W01, 1925, dypl. Kamienica Pol. k. Częstochowy. 
Giedwidziówna Marianna, 1913, 1937, egz. Warszawa, Hoża 80. 
(Xielbartowicz Wolf, ]912, 1938, egz. Łódż. 
Gierczak Kazimiera, 1911, 1938, egz. Warszawa, Zygmuntowska 2 
Gierejlu}wna Kon!1tanc,ja, 1895, 1938, egz. ,Białystok, Grundwaldzka 30. 
GiertJń \Mari
. 1898. 1938, egz. Lwów 
Giersz Natalia, 1897. 1938. egz. Kobyłka pod Warszawą. 
(iierszewska Irena, 1911, ]934, dypl. Poznań, Chehnońskiego 22. 
Gierszewsim Marta, 1908, 1938, egz. Toruń. 
Giese Klara, 1R87. 1910, egz. Barcin. 
Gieza lVIaria, 1877, 1908, egz. Oborniki. 
Giezehówna Zofia, 1911, 1938, egz. Bydgoszcz. 
Hig(}łtówna Apolonia, ]904. 1938, egz. Wilno, Nowogdródzka 24-2. 
(Hl Anna, ]897, 1938, egz. Poznań, Mazowiecka. 
Gildner Lidia, 1899, 1938, egz. Łódź. 
Gilecka. Stefania, 1901, 1938, egz. Płudy, gm. Jabłonna, pow. Warszawski. 
Gilerowicz Roza. 1896. ]938, egz. Warszawa, Sosnowa ]4. 


9'- 
-I
		

/170.djvu

			GUówna ,Ewa,. 1891, 1938, egz. Bielsko. 
(;ilunówna Stefania, ]912, 1938, egz. Troki. 
Gintowt Halina. 1887, 1937, egz. Wilno, Stefańska 19/6. 
Ginzburg Miriam, 1896, 1938, egz. Deksznia, Olkieniki. 
Giro - Cyrańska Maria, 1894, -, egz. Luck. 
Giru... Maria, 1880, 1908. egz. Radzionków, Zakł. Św. Józefa. 
Giza Kazimiera. 1904, 1938, egz. Warszawa, Targowa 84. 
Gizówna Helena, 1911, 1933, dypl. Wilno, Szp. Wojsk. 
Gizyńska .Jadwiga, 1908, 1937, dypl. Warszawa, Mokotowska 55. 
Glauberman Masza, 1894, 1938, egz. Pińsk. 
Gliksbergowa Rebeka, 1895. 1938, egz. Pińsk. 
Gliksman Estera, 1907, 1938, egz. Częstochowa, Warszawska 35. 
Glimecka Weronika, 1895, 19-37, egz. Wągrowiec, Kościuszki 32, Szpital. 
Glińska Antonina .Janina, 1889, 1938, egz. Przemyśl. 
Glińska. Halina, 1913, 19.38, dypl. Białystok, Pierackiego 102. 
Glomska .Janina .Jadwiga, 1906, 1938, egz. Warszawa, Wawelska 15. 
Gładykowska Ludwika, 1884, 1910, egz. Tczew. 
Gładyszowa Bożena, 1892, -, egz. Karwina. 
Głazowska Gabryela, 1893, 1937, egz. Chełmno. 
Głoszówna Maria, 1911. 1932, dypl. Ruda, Szp. Hutn. 
Głu\Vadm Anna. ]389, 1938, egz. Tomaszów Mazowiecki. 
Głowacka .Jadwiga, ] 909, 19-38, egz. Ostrów Maz., Kacpurska 6. 
Głowacz Zofia, 1901. 19.38, egz. Warszawa, Leszno 51. 
Głowit'l1lwwska Jadwiga, 1887, ]938, egz. Kochanówka pow. Łódź. 
Głuwińska Janina, 1903, 1929, dypl. Poznań, Zakł. Umundurowania. 
Głódz Genowefa. 1907, 1938, egz. Warszawa, Grochów, Osiecka 33. 
Hnidzianka Anna. 1908. 1937, egz. Dzięgielów. 
Gniewkcwska Melania, 1910, 1935, egz. Sępolno. 
Gniot Helena, 1906, 1.930, egz. Bydgoszcz, Curie Skłodowskiej 9. 
Gocławska Kamilla. 1910, 1938, egz. Warszawa, Długa 29. 
Gocowa (xertruda, 1900, 1937, egz. Pabianice. 
Gł->dłc-wska Leokadia, 1910. 1938. egz. Drohiczyn. 
Godo\Vska Kar. 1883, 1922, egL. Ruda, Zakł. Św. Anny. 
Godziewska Zofia, 1887, 1937, egz. Warszawa, Szp. dla Dzieci. 
Godyn Rozalia. 1902, 1938, egz. Warszawa, 6 Si.er!Jnia. 
Godyn Władysława, 1904, 1937, egz. Warszawa, 6 Sierpnia 54. 
Goecówna Gabriela, 19U8, 19.35, egz.Owińska. 
Goetzen .Janina, 1914, 1937, dypl. pow. Grójecki. 
Gogolewska Irena, 1911, 1938, egz'- Łódź. 
Gogolewska Maria, 1908, 1935, egz. Owh1ska. 
Gogolin Emma, 1904, 1937. egZ. Poznań, Grw1waldzka 49 
Gogolińska .Józefa. 1908, 1938, egz. Mołodeczno. 
('"ogołówna Anna, 1899, 1936, egz. pow. Lubliniecki. 
Gohl Paulina, 1892, 1937, egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
Goik Maria, 1909, 1938, egz. Chorzów, Lecz Sp. Brack. 
Goj Paweł, 1908, 1937, egz. Cieszyn. 
Gojecka Stanisła.wa, 1893, 1938, egz. Łask. 
Golańska Maria Czesława, 1898, 1937, egz. Soka!. 
Golczyk .Jadwiga, 1888, 1919, egz. Orłowa. 
Goldberg Blimma, 1909, 1.938, egz. Warszawa, Prosta 19. 
('"oldberg Maria, 1909. 1938, egz. Lwów. 


28
		

/171.djvu

			c.oldberg Maryla, 1914, 1938, egz. Łodź. 
Goldber.."tJwa l\ilargolis, 1914, 193Q, egz. Wilno, Śniegowy 2a. 
Golder Marianna, 1901, 1937, egz. Lwów. 
Goldfain Eugenia, 1895, 1938, egz. Gdynia, 3 maja 22/24. 
Goldfarb Tauba, 1907, 1938, egz. Warszawa, Twarda 16. 
GoIdfarbowa Helena, 1906, 1938, egz. Wilno, Słowackiego 17. 
GcIdstein Marianna, 1894, 1938; egz. Warszawa, Zakrzewska 6. 
GoIdsztaub Dwojra, 1892, 1938, egz. Warszawa. Pańska 5. 
Gcleniewska Marianna, 1897, 1937, egz. Łódź. 
(iolikówna. Praks., 1906, 1933, egz. Piekary ŚI. 
GolIa Gertruda, -, 1909, egz. pow. Działdowski. 
Golińska Zu'Zanna, 1885, 1908, egz. Poznan, Cieszkowskiego 3. 
GoItz Emma Klara, 1901, 1938, egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
GoItz Gertruda, 1904, 1937, egz. Wyrzysk. 
Gołaszewska \Viktoria, 1891, 1937, egz. Przemyśl. 
Goła\Vs
!3 Czesława, 1919, 1938, egz. Warszawa. Wilcza 7. 
Gołąb Leja, 1890, 19-37, egz. Wilno, Pohulanka 19. 
Gołąb :\łal'ianna, 1910, 1937, egz. Łódź. 
Gołąbek Franciszek, 1898, 1938, egz. Kocborowo. 
GołdanfJwa Pelagia, 1900, 1938, egz. Radom, Pl. st. Miasto. 13. 
G6łdewicz Maria, 1889, 1938, egz. Sanok. 
C'..ołębilii",r Helena, -, 1938, egz. pow. Warszawski. 
Gołębiowska .Jadwiga, 1914, 1937, dypl. Kraków. 
Gołębiowska Regina, 1906, 19-37, egz. Warszawa, Górnośląska 45. 
Gołębiowska Stefania, 1894, 1937. egz. Warszawa, Górnośląska 45. 
Gołębi()wska Teodora Antonina. 1897, 1938, egz. Warszawa, Piusa XI 68. 
Gołęska Franciszka, 1898, 1938, egz. Białystok, Szp. Św. Rocha. 
Gołombek Franc., 1897, 1937, egz. Chorzów, L. Sp. Brack. 
Gołcm.bówna Rebeka, 1915, 1938, egz. Baranowicze, Hoovera 3. 
Gołowczyn - Gurwicz Szyfra, 1892, 1937, egz. Wilno, Zawalna 31. 
Gołowczynowa - Bloch Estera, 1892, 1938, egz. Wilno, Rudnicka 27. 
Gołownia Weronika, 1902, 1938, egz. Białystok, Koszykowa 13. 
Gołumska Anna, 1905, 1937, egz. Świecie. 
Gołuń('zyk .Jan. 1905, 1937, egz. Kocborowo. 
Gołuszpwiczówna .Jadwiga, 1888, 1938, egz. Oszmiana. 
Gomolińska Marta, 189-3, 1937, egz. Warszawa, 6 Sierpnia 33. 
Gomółka Franciszka, 1898, 1937, egz. Lwów. 
Gomułkiewiczowa Sabina, 1909, 1930, egz. Czortków, Szp. Pow8zech. 
Goncer:.r Zuzanna, 1913, 1938, egz. Sosnowiec, Perla 5. 
Goucerzewicz Wiktoria, 1888. 1937, egz. Gdynia. 
Gonczar. Róża, 1901, 1937, egz. Warszawa, Szp. Św. Stanisława. 
Gonet Wilkowa Olga, 1908, 1938, egz. Krosno. 
Gonschorek Marta, 1901, 1937, egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
Gonschorek Marta, 1906, ]9-37, egz. ł,obżenica. 
Gontarczyk Felicja, 1897, 1938, egz. Warszawa, Mińska 11. 
c.ontarek Eugenia, 1907, 1938, egz. Warszawa, Tamka 35. 
Gorczyca Józef, 1894, 1937, egz. Kocborowo. 
GorCzYca .Józefa. 1888, 1938, egz. Tarnopol, Szp. Powszechny. 
Gordiner Fryderyka, 1889, 1938, egz. Wilno, Trocka 9. 
Gordon Apolonia, 1889, 1937, egz. Łódź. 
Gordon Bejla, 1908, 19.38, egz. Druja. 


29
		

/172.djvu

			GGrdon - Ch()dosz Basia, 1907, 1937, egz. Wilno, Wiłkomierska 14. 
Gorniakówna Adela, 1897, 1938, egz. Cieszyn. 
Gorodecer Maria, 1914, 1938, egz. Warszawa, Ogrodowa 35. 
Gorodnicza Maria .Józefa, 1907. 1938, egz. Tomaszów Mazow. 
Gorolówna Elżbieta, 1912, 193'i, egz. Chorzów, Lecz. Sp. Brack. 
Gorus l\'Iaria, 1870, -, egz. Radzionków. 
Gorszwa Antonina, 1907, 1937. egz. Marysin p. Lódź. 
Gorzycka Walentyna, 1869, 1936, egz. PeLL:.' . 'Ietmańska 3. 
Gosek .Jadwiga, 1870, 1933, egz. Przemyśl. 
Gostkowska Monika, ]905, 1937, egz. Bydgoszcz. 
Gostyńska Gabriela, 1886, 1937, egz. Wilno, Szp. Kolejowy. 
Gotfryd Mindla Fajga. 1911, 1938, egz. Łódź. 
Gotówka Maria, 1895, 1921, egz. Łobżenica. 
Goździewska Pelagia, -, 1938, egz. pow. Płoński. 
Gcźdiówna Maria, 1901, 1925, egz. Łasin. 
Góraj Antoni, 1911, 1937, egz. Piaśniki. 
Góral Anna, -, 1929, egz. Biała. 
Góralska l\'laria, 1909, 1938, egz. Lwów. 
Góralska Pelagia, 1909, 1937, egz. Warszawa, Goszczyńskiego 1. 
Górecka Stanisława, 1891, 1938, egz. Warszawa,. Przemysłowa 34. 
Górna Domicela, 1903, 1935, egz. Poznań, Orzeszkowa 6. 
Górna Marianna, 1887, 1938, egz. Warszawa, Targówek, Święciańska 4 
Górna Marta, 1890, 1938, egz. Chełmno. 
Gómiak Stanisław. 1902, 1930, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Górnicka Irena, 1909, 1938, egz. Łęczna, pow. Lubartów. 
Górnowicz Bronisława, 1890, 1938, egz. Kocbol"owo. 
Górska Antonina, 1904, 1934, egz. Warszawa, Goszczyńskiego 1. 
Górska Bronisława, 1905, 1938, egz. Zwierzyniec. 
Górska Felicja, 1889, 1938, egz. Warszawa, Kozietulskiego 31. 
Górska Marianna, 1877, -:, egz. Stryj. 
Górska Sylwia Halina, 1908, 1938, egz. Wilno, Św. Michalski 6. 
Górzyńska Maria, 1905, 1931, egz. Poznań, Raczyńskich. 
Grabek Maria, 1893, 1938, egz. Białystok, śto-Jańska 26. 
Grabicka Bronisława Stanisława. 1886, 1937, egz. Warszawa, Górnoślą- 
ska 45. 
Grabman-Szapiro Róża, 1901, 1938, egz. Lida, Szkolna 21. 
Graboń Katarzyna, 1882, 1938, egz. Lwów. 
Hrabowska Antonina, -1894, 1915, egz. Września. 
Grabowska Apolonia, 1909, 1938, egz. Zgierz. 
Grabowska Irena, 1908, 1937, egz. Sandomierz. 
Grabowska l\'Iaria, 1907, -, egz. Orłowa. 
Grabowska Stanisława, Um7, 1938, egz. Aleksandrów Kuj. Gimnazjal- 
na 12. 
Grabowska Teofila, 1890, 1938, egz. Łódź. 
Grabowska Zofia, 1884, 1938, egz. Kurozwęki, pow. Stopnicki. 
Grabowski Fryderyk, 1881, 1938, egz. Chorzów, Lecz. Sp. Brack. 
Grabska Zofia .Jadwiga, ]899, 1938, egz. Łódź. 
Grachowska Bona Maria Ludwika, 1882, 1937, egz. Warszawa Smolna 6. 
Grar.kówna Maria, 1898, 1936, egz. Bielsko. 
Graczyk Feliksa, 1913, 1937, egz. Katowice, Piłsudskiego 52. 
Grac'l:yk .Janina. 1911, 1937, egz. Łódź. 


30
		

/173.djvu

			Graczykowski Stanisław Albin, 1909, 1938, egz. Białystok, Wesoła 9. 
Grade Fruma-Liba, 1904, 1938, egz. Wilno, Nowogrodzka 24. 
Gradońska Florentyna, 1908, HJ38, egz. Warszawa, Łotewska II. 
Graduszewska Bronisława, 1887, 1910, egz. Pleszew. 
Graefling Pelagia, 1891, 1910, egz.Owińska, pow. Poznań. 
Gralewska Teresa, 1908, 1937, egz. Rypin. 
Gralik Zofia, 1906, 1929, egz. Wronki. 
Graudes Eugenia, 1884, 1937, egz. Warszawa, Płocka 26. 
Gratae Aleksandra, ]896, 1937. egz. Łódź. 
Gratkowska .Józefa, 1910, 1937, egz. Warszawa, Łucka 14. 
Gratkowska Stanisława, 1914, 1937, egz. Warszawa, Łucka 14. 
Graszewicz Helena, 1899, 1938, egz. Świecie. 
Grawender Henryk, 1890, 1938, egz. Warszawa, Chmielna II. 
Grądecka Zofia, 1914, 1937, dypl. Hołosko, pow. Lwów. 
Grecka .Janina, 1907, 1937, egz. Łódź. 
Grec
yńska .Tanina, -, 1938, egz. Mińsk Mazow. 
Greding Elza, 1905, 1938, egz. Łódź. 
Gregorkiewicz Ryszal'd, 1901, 1938, egz. Warszawa, Wileńska 9 
Gregorowicz Antonina, 1913, 1938, egz. Brześć nlB. 
Grenchówna .Józefa, 1894, 1936, egz. Grudziądz. 
Greulich Ida, 1888, 1908, egz. Poznań, Grunwaldzka 49 
Griewcewowa Ksien1a, 1889, 19'37, egz. Wilno, Mickiewicza 43 
Griman Waleska, 1908, -, egz. Radzionków. 
Grinberg Etel, 1914, 1938, egz. Warszawa, Ciepła 10. 
Grinberg Henryeta, 1907, 1938, egz. Warszawa, Płocka 79. 
Grobelna Bronisława, 1898, 1938, egz. Łódź. 
Grobelówna Rozalia, 1908, -, egz. Łabiszyn. 
Grobert Edward, 1886, 1922, egz. Hajduki Wielkie, Szp. Huto. 
Groblówna .Józefa, 1890, 1938, egz. Drohobycz. 
Grochowaiska Kazimiera, 1898, 1926, egz. Slesin. 
Grochowska Eugenia, 1909, 1938, egz. Warszawa, Krucza 13. 
Grodnicka Helena, 1900, 1938, egz. Warszawa, Nowolipie 38/39. 
Grodn'cka Nadzieja, 1892, 1937, egz. Wilno, Piłsudskiego 13. 
Grodzicka Feliksa, 1891, 1937, egz. Warszawa, 6 Sierpnia 33. 
Gl"(Jdzka Wiktoria, 1910, 1938, egz. Warszawa, Książęca 2. 
Grajkowska Bronisława, 1899, 1937, egz. Łódź. 
Groman Boruch, 1896, 1937, egz. Zduńska Wola. 
Gratowska .Jadwiga, 1907, 1930, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Gróblówna Augusta, 1889, 1938, egz. Cieszyn. 
Gróblówna Emilia, 1888, 1936, egz. Cieszyn. 
Gróblówna Maria, 1917, 1938, egz. Lwów. 
Grubówna Stanisława, 1910, 193'3, egz. Starogard. 
Gruca Katarzyna, 1891, 1936, egz. Miasteczko - Odronka. 
Grudowska Helena, 1898, 1938, egz. Bydgoszcz. 
t1ruds.alanka Maria, 1893, 1919, egz. Ostrów, 3 Maja 3. 
Grudzińska Lucyna. 19]4, 1935, dypl. Nowy Sącz. 
Gruicz Helena, 1895, ]938, egz. Warszawa, Olesińska 6. 
Grulke Helena, 1903, 1938, egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
(.;runewald Erna, 1904., 1937, egz. Więcbork. 
Grunis Cybora, 19]3, 1938, egz. Łódź. 
Grnwald Marta, 1914, 1938, egz. Warszawa, Karmelicka 10. 


S,.i... pielęJ,!nial'ek 8. 


., 


31
		

/174.djvu

			Grupkówna Melania, 1917, 1938, egz. Biłgoraj. 
Gruszecka Weronika, 1889, 1938, egz. Nieświeź, Szp. Pow. 
Gruzińsl,a Marianna, 1908, 1931, egz. Toruń. 
Gruning Elza - Erna, 1903, 1938, egz. ł.ódź. 
Grycewicz Urszula, -, 1938, egz. pow. ,Błoński. 
Grycko Joanna, 1891, 19-37, egz. Dąbrowa Gómicza, Trauguta 26. 
Grycz Maria, 1906, 1938, egz. Kocborowo. 
Gryc:zykowska l\larianna, 1898, 1938, egz. Wieś Cyganka, pow. Łódź. 
Grygiel .Jadwiga. 1910, 1932, egz. Wyrzysk. 
Grygiel Kazimiera, 189'i, 1919, egz. Łobżenica. 
Grygo Wanda. 1909, 1938, dypl. Grodno, Krasińskiego 5. 
Grygorjewówna \Valentyna, 1910, 1938, egz. Dzisna. 
Grygorowicz Maria, 1904, 1938, egz. N0wogródek. 
Grylewicz Władysław, 1905, 1931, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Gryn Hinda, 1910, 1938. egz. Łódź. 
Grynberg Sara, 1905, 1938, egz. Białystok, Szp. Św. Rocha. 
Grynkiewiczowa - Hryhorowicz Nina, 1910, 1938, egz. Brasław. 
Grynwald Fajga, 1894, 1938, egz. Łódź. 
Glyska Maria. 1911, 1937, egz. Katowice, Piłsudskiego 52. 
{
ryzcni Teresa Katarzyna, 1902, 1937, egz. Wilno, Wróbla 9. 
(.i-ząślewiczówna Maria, 1896, 1937, egz. Gniezno. 
Gł'Zechnik Maria. 1898, 1930, egz. Zamość. 
Gi'zechcwiak Prakseda, ::'902, l!!25. egz. Szamotuły. 
GrzecÓW11a Józefa, 1900, i!i3'7, egz. Warszawa, Górnośląska 45. 
Grzedyś Agnieszka, -, 1938, egz. Bobrka. 
Grzeg(lrz K,azimierz, 1902, 1937, egz. Świecie. 
Grzegórska Irena, 1911, 1938, egz. Warszawa, Wolska 11. 
Grzelal< Teodozja, 191-3, 1937, el5z. Chełmno. 
Grzelakówna Antonina, 1896, 1920, egz. Szamotuły. 
Grzela"'ówna .Józefa, 1899, 1926, egz. Szamotuły. 
Grzelakówna Konstancja, 1880, 19U8, egz. Starogard. 
Gr
emska .Jadwiga, 1884. 1808. egz. Radzyn. 
Grzenkowicz Anna, 1904, 1937, egz. Gołuszyce. 
Grzenkowicz Jan, 1904, 1938, egz. Świecie. 
Grzesik KODSolata, 1888, 1937. egz. Tarnowskie Góry, Szp. Pow. 
Grzesik l\laria, 18!J6, -, egz. Sosnowiec, Pekin 3. 
Grzesiak Anna. 1904, 1935, dypl. Opatów, Szpitalna 4. 
Grzesia!. Kazimiera. 1895, 1935, dypl. Warszawa, Szp. Przem. Pańskiego. 
Grzesicka Maria, 1900, 1929, egz. Wągrowiec, Szpital, Kościuszki '32. 
Grzesikowska Władysława, 188U, 1937, egz: Warszawa, Krak. Przedm. 62. 
Grzesińska, 1897, 1919, egz. POZnal1, Bluszczowa 3. 
Grześko",iak Helena, 1889, 1921, egz. Poznań, Stroma 22. 
Grześkowska Felicja, 1902. 1938, egz. Bydgoszcz, Chodkiewicza 18. 
Grzonkowska Marta, 11!97, HJ38, egz. Chojnice. 
Grzonkowska Weronika, 1895. 1938, egz. Toruń. 
Grzyb Stanisława, 1900, 1937, egz. Zaleszczyki, Szp. Powszech. 
Grzybowińska Maria, 1889, 19::!8, egz. Sosnowiec, Jagiellońska 3. 
Grzybowska Anna, 1912, 1938, egz. Lwów. 
Grzybowska Apolonia, 1904, 1937, egz. Wilno, Antokolska 3,3. 
Grzyb6\Vska .Jadwiga Teresa, 1895, 1937, egz. Warszawa, Górnośląska 45. 
Grzybow
ka Katarzyna, 1908, 1938, egz. Prużana. 


32
		

/175.djvu

			f"ilrzybowska Marta, 1909, L937. egz. Warszawa, Szp. Przern. Pańskiego. 
(ilrzybcwska Regina, 1890, 1937, egz. Warszawa, C.W.S. Oddział IV. 
Grzyl Stanisława, 1887, 1938, egz. Lwów. 
Grzywacz Maria, 1905, 1937, egz. Łódź. 
Grzywacz Władysława. 1896, 1938, egz. Łódź. 
Grzywo-Dąbrowska .Jadwiga, 1913, 1937, dypl. Hołosko, pow. Lwów. 
Gucówua Helena, 1914, 1937, egz. Warszawa, Miedziana 9. 
GudeTSka Maria, 1902, 1938, egz. Warszawa, Targowa 15. 
Gujska Eugenia, 1900, 1938, egz. Widze. 
Gularowska Kazimiera. 1914, 1937, egz. Chojnice. 
Gulcz Marianna, 1885, 1938, egz. Koźmin. 
Gulezyńska Regina, -,1938, egz. pow. Warszawski. 
Gulkowska Regina, 191-3, 1937, egz. Wilno, Senatorska 7. 
Guntó'-"'Ila Maria, 1902, 1933, dypl. Przemyśl. 
Guntówna Wiera, 1908, 1931, dypl. Przemyśl. 
Gurfinkiel Sara, 1897, 1938, egz. Warszawa, Żelazna 29. 
Gurga Aniela, 1886, 1938, egz. Drohobycz. 
Gurtowska Anna, 1894, 1938, egz. Chełmno. 
Gurwicz Kcsa. 1914, 1938, egz. Wilno. Rudnicka 27. 
Gurwiezówna Liba. 1913, 1938, egz. Święciany. 
(iurwiczówna Luba, 1909. 1938, egz. Wilno, Nowogródzka 30. 
Gurwiczówna Rachela. 1906. 1938, egz. Wilno, Stefańska 19. 
Gurynowiczówna NataJia. 1913, 1938, egz. Nowo Wilejka. 
Guse Emma, 1899, 1938, egz. Więcbork. 
GuSntaDD .Józf'f, 1903, 1938, egz. Kocborowo. 
Gustowska .Jadwiga, 1988, 1938, egz. Bełżyce, pow. Lubelski. 
Guf. 4.nua, 1890. 1938, egz. POdhajce. 
Guierman Sura, -, 1938, egz. pow. Warszawski. 
Gutkowska Irena Augustyna, 1906, 1938. -, Baranowicze, Orzeszkowej 2
 
Gutma.n Ruehla. 1913, 1938, egz. Łódź. 
Gutowska Aniela, 1904, 1928, egz. Piotrków. 
Gutowska Genowefa, 1917, 1937, egz. Wilno. Bracka 5/3. 
Gl1towska I:zahela, 1900, 193'1, egz. Wilno, Subocz 16. 
Gutowska Wacła,\a, 1913, 19.38, egz. Warszawa, Zygmuntowska 2. 
Gutówna Waleria. 1915, 1937, egz. Żelechów, pow. Garwoliński. 
Guttowska Zofia. 1894, 1937, egz. Łódź. 
Outs«.'he Ida, 1884, 1908, egz. Poznań, Cieszkowskiego 3. 
Gutsche Emma, 1872, 1908, egz. Września, 3 Maja 9. 
Guz .Jan. 1889, 1937, egz. Tarnopol, Szp. Powszechny. 
Guzik Bronisława. 1898. 1938, egz. Lwów. 
Guziołek Joanna, 1909, 1932, egz. Pleszew. 
Guzowska Leokadia, 1910, 1934, egz. Szamotuły. 
Gwiazda Stefania, 1903, 1937, egz. Warszawa, Grochowska 246. 
Gwiazi!.owska Donata Halina, 1906, 1937, egz. Przasznysz, Szp. Św. St. 
Kostki. 
(fieUa .4.nna. 1873, 1908, egz. Wejherowo. 


H 


Habaj Antonina. 1901, 193'1, egz. Lwów. 
Uaber - Suw1ińska Maria, 1894. 1918, dypl. Kraków. 
HarbuJauka Rozalia, 1876. 1908, egz. Ostrów, 3 Maja 3. 


33
		

/176.djvu

			Haemmerling Eliza, 1883, 1916, Rawicz, Kilińskiego 7. 
Haetscher .Joanna, 1880, 1908, egz. Poznań, Cieszkowskiego 3. 
Haftka Anna. -. 1919, egz. pow. Działdowski. 
Hahn l\larta Olga, 1880, HI08, egz. Ryńsk, pow. Wąbrzeski. 
Hahn Wanda, 1903, 1937, egz. Ruda Pabianicka. 
Haimann Maria, 1894, 1919, egz. Wejherowo. 
Hajdamowiczówna .Joanna, 1901, 1938, egz. Szczuczyn. 
Hajdaliiewicz Anastazja, 1919, 1934, dypl. Pionki. 
Uakman Chaja Miriam, 1914, 1938, egz. Warszawa, Sienna 72. 
lIallek Łucja, 1904, 1936, egz. Cieszyn. 
lIallmaDn Paweł, 1904, 1938, egz. Świecie. 
łIaJpans Marla, 1888, 1922, egz. Nowy Bytom, Szp. Hutn. 
HalDD1er Sara, 1901, 1938, egz. Lwów. 
Hammcrman Fruma, 1900, 1938, egz. Brześć n/B. 
Uan Olga Anna, 1858. 1938, egz. Łódź. 
Hanc Stanisław,.1886, 1938, egz. Starachowice, p. lłżecki. Szpital 
Handke Gertruda, 1907, 1930, egz. Poznań, Długa 1. 
Handy Magdalena, 1913, 1937, egz. Chorzów. Lecz. Sp. Brack. 
Hanusek Florian, 1888, 1932, egz. Piekary, SI. Lecz. Bracka. 
Hanusiewicz Eugenia, 1893, 1938, egz. Lwów. 
Hanusiewicz Stefania, 1886, 1938, egz. Przemyśl. 
Hanusz - Kneustlier Maria, 1899, 1938, egz. Warszawa, Adampolska 3. 
Hanzelówna Wanda, 1888, 1938, egz. Łódź. 
Hanczak Maria, 1902, 1924, egz. Brodnica. 
Harasimowicz Apolonia, 1905, 19-38, egz. Białystok, Szp. Św. Rocha 
Harasz Helena, 1912, 1938, egz. Zgierz. 
lIareżak Anna Helena, 1902, 1938, egz. Przemyśl. 
Hargesheimer Katarzyna, 1904, 1937, egz. Więcbork. pow. Sępolno 
Harlor Emilia, 1897, 1938, egz. Stanisławów. 
Hartma.n .Jerzy, 1897, 1938, egz. Lwów. 
I1artmaDÓwna Leokadia, 1895, 1937, egz. Kocborowo.. 
łIartwich Marta, 1907, 1937, egz. 'Warszawa, Karmelicka lU. 
Hasiak Ludwika, 1887, 19'37, egz. Lwów. 
Hasińska Maria, 1898, 1936, egz. Poznań, Komandoria 5. 
Haskowa .Józefa, -, 1938, egz. pow. Płocki. 
Hatnówna Władysława, 1911, 1934, egz. .Janowa Dolina. 
HaubeUówna Franciszka, 1912, 19-37, dypl. Kraków, Przychodnia p. Gru- 
źlicza Akad. Podgórze. 
Hausman Franka, 1899, 1938, egz. Lwów. 
Haynówna Irena, 1913, 1938, egz. Bydgoszcz, Cieszkowskiego 22. 
lIiilDD1erling Marta, 1908, 1937, egz. Łódź. 
Hądzlik Franciszka, 1904, 1938, egz. Katowice, Szp. Miejski. 
Heber Nacha,.1903, 1938, egz. Łódź. 
necka 
laria, 1908, 1938, egz. Orłowa. 
Beczko Helena, 1915, -, egz. Karwina. 
Heilberg Ida, 1914, 1937, egz. Lwów. 
Heiman Maria, 1900, 1937, egz. Lódź. 
Heinig Anna, 1907, 1937, egz. Poznań, Raczyńskich 1
. 
Heise l\Iarta, 1898, 1938, egz. Poznań, Łąkowa 1. 
Hejbowicz - Sawicka Anna, 1888, 1938, egz. Wilno, Objazdowa 6 
Hejdukiewic'l Helena, 1893, 1938, egz. Warszawa, Szeroka 30. 


34
		

/177.djvu

			HeJzakiewic7 Helena, 1906, 1938. egz. Warszawa, Szopena 15: 
Hclińska Izabela, 1900, 1936, egz. Poznań, Prusa 17. 
HeJler Hadasa, 1909, 1938, egz. Warszawa, Sienna 72. 
HeUer Marta, 1902, 1927, egz. Koranówko, p. Oborniki. 
Helszajn Szajndla Gołda, 1911, 1938, egz. Warszawa, Prosta 38. 
Heluszko Wiktoria, 1896, 1938, egz. Lututów, pow. Wieluń. 
Helwicb Kazimierz. 1908, 1938, egz. Łódź. 
UemerIing Berta. 1888, 1938, egz. Łódź. 
Hendler I'e£ia, -. 1938, egz. pow. Warszawski 
łlenka Lidia, 1915, 19-38, egz. Łódź. 
Henkelmann Anna .Julia, 1914, 1938, egz. War
zawa, Karmelicka 10. 
lIennek Anna, 1905, 1937, egz. Zgoda pl. Kremskiego, p. Świętochłowice. 
Hennig Elżhieta, 1903, 1938, egz. Stanisławów. 
Hennig Franciszka, 1904, 1937, egz. Peplin. 
Henni
 Krystyna. 1914, 1937. egz. Ostrowiec, Smolna 1. 
Hennig Maria, 1900, 1929, egz. Wągrowiec, Kościuszki 32. 
Hennig Władysława. ] 900. 1934. egz.Owińska p. Poznań. 
lIenrykowska Honorata. 1906. 1938, egz. Baranowicze, Denerta 34. 
Hen.,holdt Honorata Wildoria. 1892. 1937, egz. Warszawa. Nowogrodz- 
ka '15. 
Herbst Matylda. 1905. 1937, egz. Więcbork, p. Sępolno. 
Hereberg Helena, 1!J02. 1938. egz. f'oznań. Grunwaldzka 39. 
Uernes (:('cylia. 1902, 1938. egz. Chełmno. 
Hernik .Jadwiga. 189'3, 1938. egz. Łódź. 
Hernowska Czesława. 1902, 1928, egz. Chełmno. 
Herman Roza, 1902. 1938, egz. PiilSk. 
Herman Szejna Marwie, 1900, 1938, egz. Pińsk. 
Hermann Emma, 1 R94. 1938. egz. Oborniki, Sądowa 3. 
Hermanowska Ma
ta. 1905. 1938, egz. Bydgoszcz, Grudziądzka 35. 
Jłeł::]Jińska Stefania. 1888. 1938, egz. Toruń, 8 Szp. Okręg. 
Herszlikowicz Rywka. 1911, 19-38. egz. Łódź. 
Hcrtz Julia. 1879. 1938, egz. Warszawa, Narbutta 48. 
Herzlówna Klementyna. 1901. 1937, egz. Lwów. 
Rerzog Liliana. 1912, 1937, egz. Poznań, Łąkowa 1. 
Hess Elżbieta. 1877. 1938, egz. Lwów. 
Hevnówmf Franciszka, 1889, 1938. egz. Kcynia. 
Hęs Wojciech, 1904. 193"3, egz. Dziekanka, p. Gniezno. 
Hiegemanowa Helena. 1901. 1933, egz. Biał,ystok, Ogrodowa 13a. 
Hielscher Anna, ]86R. 1903, --, Koźmin. 
HilIer Ida. 1879. IgOR egz. Kopaniea. pow. Wolsztyn. 
lIinz Maria, 1878, 1908, egz. Leszno. 
Hirscb Ruth. 1.915. 1937, dypl. Lwów. 
Hirschfeld Maria. 1907. 1938, egz. Stanisławów. 
nirsz Magdalena, -, 1938. egz. pow. Ostrołęcki. 
Hirszberg Brandla, Hi06, 1938, egz. Łódź. 
Hirszowska 1VIaria. 1900, 1926. dypl. Poznali, Prusa 5. 
Hiszpańska Irena. ]908, Ul38, egz. Warszawa, Służewska 2 
Hnatyjewicz Anastazja. 1900. 1938. egz. Lwów. 
Hnidec Ołga, ]899. 1937, egz. Łódź. 
HDiedziewiczowa z Minkiewiczów Karolina, 1897, 1938, egz. Szwnsk, 
pow. Wileńsko-Trocki. 


35
		

/178.djvu

			Hoeh Sylwia, 1903, 1938, egz. Lwów. 
Hocheuberg Roba, 1908, 1937, egz. Łódz. 
HoehermaD Dwojra, 1914, HJ38, egz. Łódź. 
Hoehschule Waleria, 1890, 1938, egz. Chełmno. 
Hoffman Anna, 1915, 1937, dypl. Kraków, Klinika Chor. Zak. U. J. 
Hoffman Elżbieta, 189!}, 1936, egz. Chorzów, Lecz. Sp. Brack. 
Hoffman Maria, -, 1938, egz. pow. Warszawski. 
Hoffman Marta, 1896, 1937, egz. Ruda Pabianicka. 
Hofmann Anna, 1883, 1917, egz. Obrzycko, pow. Szamotuły, Dworcowa 12. 
Hoffmann Antonina, 1892, 1938, egz. Chełmno. 
Hoffmann Ernestyna, 1885, 1908, egz. Poznań, Grunwaldzka 49. 
HoffmaDD IzabeUa .Jadwiga, 1907, 1926, egz. Gniezno, Chociszewsklego_ 
HoffmaDn Marta, 1894, 1938, egz., Boruja Kościelna, pow. Wolsztyn. 
Hoffmanowa Maria, ._, 1938, egz. pow. Płoński. 
Hoffmanówna Agnieszka, 1912, 1937, egz. Kocborowo. 
Hoffmanówna FI. 1889, 1936, egz. Tarnowskie.GóI'Y, Szp. Powiatowy. 
Hofman Zelma, 1904, 1938, egz. Łódź. 
Hofmańska Irena, 1910, 1937. dypl. Orłowo Morskie, Sandomierska 13 
Hofmokl - Ostrowska Róża .Julia, 1906, 1938. egz. Warszawa. Ordy- 
nacka 12. 
Hojderuk Aniela, 1910, 1937, egz. Warszawa, Szp. Sw. Rocha. 
Holeksa Ferdynand, 1911, 1938, egz. Cieszyn. 
Holtman Erna, 1904, 1938, egz. Bydgoszcz, Toruńska 17 
Holz Bolesław, 1901, 1931, egz. Dziekanka p. Gniezno. 
Holzer Antoni, 1905, 1936, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Holzer Dora, -, 1933, egz. pow. Warszawski. 
Holzówna Leokadia, 1903, 1938, egz. Świecie. 
Hołowacz Franciszka, 1889, -, egz. Kołomyja. 
Hcłownj
 .Julia, 1900, 1938, egz. Warszawa, Szp. Przem. Pans.kiego. 
Hołój Kazbnierz, 1883, 1938, egz. Warszawa, Królewska 27. 
lIołówka Rozalia, 1913, 1937, dypL Lwów. 
Hołubicka Leontyna, 1915, 1938, egz. Adampol. p-ta Niechniewicze. oow. 
Nowogródzki. 
Hołubówna Antonina, 1892, 1938, egz. Wilno, Chocimska 2a. 
Hołyńska Wiktoria, 1895, 1938, egz. Warszawa, Wawelska 48. 
Honiksztajn Ita, 1908, 1938, egz. Warszawa, Dzielna 43/28. 
Hop Ignac Morie, 1902, 1938, egz. Brody, Szp. Zyil. 
Hoppe Marianna, 1889, 1938, egz. Toruń. 
Hoppel Rozalia, 1894, 1938, egz. Chebnno. 
Horain .Jadwiga, 1900, 1937, egz. Łódź. 
Hordejuk Aniela, ]910, 1937, -, Sandomierz. 
110m Emilia, 1898, 1938, egz. Łódź. 
Boradko Alicja, 1913, 1938, dypl. pow. Pułtuski. 
J(orowicz Bajla, 1908, 1938, egz. Częstochowa, Mirowska 13. 
Uorowiez Salomea, 1903, 1937, egz. Łódź. 
:Gorowska Katarzyna, 1887, 1938, egz. Toruń, 8 Szp. Okręg. 
Horowska Walentyna, 1885, 1908, egz. .Jarocin. 
Hofler Agnes Matylda, 1885, 1938, egz. Łódź. 
Hohn Arelheit, 1910, 1938, egz. Stanisławów. 
Hones Joanna, 1904, 1938, egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
Hreehorowicz Helena, -, 1938, egz. pow. Warszawski. 


36
		

/179.djvu

			Hrync
wicz Maria, 1916, 1938, dypl. Wilno, Lukiska Ił. 
IIfyckiewicz .Janina. 1911, 1938, egz. Lida, Suwalska 105. 
Hrynkiewicz Zofia, 1904, 1937, dypl. pow. Warszawski. 
Hubner Pelagia, 1901, 1935, egz. Bydgoszcz, Curie Skłodowskiej. 
lłukowska Helena, 1888, 1938, egz. Warszawa, Włodarzewska 17. 
lluptich Tere"a. 1897, 1938, egz. Białystok, Mickiewicza 36. 
Hnptysiowska I,udmiła, 1914, 1936, dypl. Łódź. 
ilurynowiczówna AJma, 1896, HJ38, egz. Oszmiana, Szpital. 
Husak Rozalia, 1895, Hi38, egz. Lwów. 
Hiibner l\Iagdalena, ]887, 1908, egz. Rakoniewice, pow. Wolsztyn. 
Hykiel Sabina 1907, 1938, egz. Bielsko. 
Hyłówna Irena, 1914, 19-37, dypl. Kraków, St. Op. n. D. iM. 
Hwalczykowa l\'Iaria, 1896, 1938, egz. Grodno, Franciszkańska 15. 


I 


Ickowicz .'rymet, 1911, 1938, egz. "\Varszawa, Pańska 14. 
Idczak Kazimiera Bronisława, UJ12, 1937, egz. Warszawa, Hoża 80. 
Idelsonówna Icia, 1907, 1937, egz. Wilno, pl. Metropolital. 
ldzik Klara, 1903, 1938, egz. Warszawa, Tamka 35. 
Idziorkówna Maria, 1910, 1937, egz. Starogard. 
IgieIska .Józefa. 1889, 1937, egz. Lwów. 
19lińska Marta, 1881, 1908, egz. Szp. Godula, pow. Świętochłowice 
Illmannówna Helena, 1906, 1938, egz. Szubin. 
Ilnicka Maria, 1910, 1934, dypl. Stanisławów. 
Ilutowicz - Szwajlach Emma, 1902, 1938, egz. Lida, Lidzka 3. 
Imiolczyk Anna, 1893, 1917, egz. Katowice, Dąbrowa 23. 
lntrator Regina. 1914, 1938, egz. Lwów. 
Isbrandtówna l\'Iaria, 1913, 1933, dypl. Toruń. 
lfOerlis Frandla, 1898, 1938, egz. Warszawa, Nowolipki 9. 
Iskrzycka Elżbieta, 1!J05, 1936, egz. Cieszyn. 
Iwancówna Aniela. 1910, 1938, egz. Lwów. 
I\\anicka Irena, 1900, 1938, egz. Brześć n/B. 
I\\aniak .Janina Wanda, 1903, 1938, egz. Warszawa, Ząbkowska 2. 
Iwanow-Zielińska Stanisława, 1908, 1936, -, Wierzbnik. Piłsudskiego 20. 
Iwanowa Anna, 1889, 1938, egz. Grodno, Puszkina 15. 
Iwanowa Lenajda, 1906, 1938, egz. .Warszawa, Vlawelska 4. 
Iwan(lwska Linaida, 1903, 1938, egz. Sobakińce. 
Iwanówna Aleksandra. 1907, 1937, egz. Wąbrzeźno, Piłsudskiego 14. 
- Iwanówna Helena, 1907, 1937, egz. Trąbki, pow. Garwoliński. 
Iwańska Leokadia, 1899, 1938, egz. Dąbrowa Gór., Mireckiego 69. 
Iwańska Stanisława, 1911, 1937, egz. 'Varszawa, Hoża 33. 
Iwaszkiewicz Marianna. 1910, 1938, egz. Kalisz, Chmielna 5. 
Iwaszkiewicz Waleria Maria, 1907, 1938, egz. Smorgonie. p. Oszmiański. 
Iwiniecka Chana, 1912, 1938, egz. Nowogródek, Bazyliańska 5. 
Izdebska Eufemia Lucyna, -, ]937, egz. pow. Mińsko Mazow. 
{Zbicka Sura, 1890, 1938, egz. Łódź. 
lzydorczyk Sabina, 1915, 1937, egz. Zgierz. 
!żak Maria, 1913, 1937. dypl. Kraków. Szp. Ubez. Społ. 
Iżycka Leokadia. 1912, 1934, dypl. Piotrków. 
lżycka Stanisława, 190i, 1930, egz. Przemyśl. 


37
		

/180.djvu

			J 


.łablecka Bronisława, -, 1938, egz. Iwonicz. 
Jabłońska Aleksandra, 1908, 1937, egz. Poturzyn, p. Tomaszowski. 
Jabłońska Aurelia, 1879, 1938, egz. Warszawa, Chocim ska 11. 
.Jabłońska Irena, 1910, 1936, egz. Poznań, pl. Nowomiejski 1. 
Jabłońska Katarzyna, 1902, 1938, egz. Wojsławice, pow. Chełmski. 
.Jabłońska l\Iarianna, 1901. 1938, egz. Warszawa, RadzymiIlska 33. 
..Jabłońska Scholastyka \Valentyna, 1897. 1938, egz. Warszawa. Letnia 8. 
.Jabłońska Urszula Anna, 188'3, 1938, egz. Drohobycz. 
Jabłońska Zinaida. 1907, 1937, egz. Wilno. Popowska 37. 
Jabłońska Zofia, 1907, 1938, egz. Łódź. 
Jabuseh Natalia, 1899, 1937, egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
.Jacewicz Regina. 1910, 1938, egz. Czarna Wieś, p. Białystok, Sl. Op. n. 
M. i D. 
.Ja('ek Katarzyna, 1901, 1923, egz. Kruszwica. 
Ja('ek Teresa, 1888, 1937, egz. Gdynia. 
Jacheć Aniela, 1908, 1938, egz. Lwów. 
.Jachimowicz .Jankiel, 1908, 1938, egz. Tuszyn, pow. Łódź. 
.Jachimowiczówna Regina. 1913, 1938, egz. Wilno, śniegowy 13. 
.Jachlewski .Jan, 1900, 1938, egz. Kocborowo. 
.Ja(
huicka Anna. 1897, 1933, egz. Przemyśl. 
Jachno Helena, 1912, 1937, egz. Warszawa, Śliska 18. 
Jachowska Maria. 11',81. 19-38. egz. Kalisz, Szp. Św. Trójcy. 
Jaehiewicz Katarzyna. 1914, 1938, egz. Lwów. 
Jackiewicz Ludwika, 1908, 1931, egz. Pleszew. 
.Jachie,,,iczowa Tatiana, 1899, 1938, egz. Żodziszki. p. Święciański. 
J'achiewiczówna Helena. 1909, 1938. egz. Bobrowszczyzna, p. Dziśnieński. 
.Jackowska 
anciszka, 1885. 1938, egz. Warszawa, Nowogrodzka 75. 
.Jackowska Zbigniewa, 1910, 1931, egz. Poznań, Orzeszkowej 610. 
.Jackowska Zofia, 1880, 1937, egz. Wilno, Szp. Wojsk. 
.lagielska Anna. 1888, 1938. egz. Bydgoszcz, Petersona 3. 
.Jagiełło Anna. 1P92. 1938. egz. Turka. 
.Jagiełło Helena, 1901, 1937, egz. Łódź. 
Jaglińska Stefania, 1894, 19315, egz. Wilno, Sokola 17. 
.Jagodowska Zofia, 1900, 1938, egz. Lida. Szp. Powiatowy. 
Jagodzińska z Oklińskich Celina, 1911, 1934, dypl. Kostopol. 
.Jagodzińslia Helena, 1912, 1934, dypl. Zakopane, San. Warszawianka. 
.Jagodzińska Irena, 1899, 1937, egz. Łódź. 
.Jagodzińska Irena, 1909, H}3'i, egz. Warszawa. Tarczyńska 1. 
.Jagodzińska .Janina, 1905, 1938, egz. Łódź. 
Jagodzińska Stefania, 1911, 1938, egz. Łagiewniki, pow. Łódź. 
.Jahns Elza. 1912, 1937, egz. Bydgoszcz, Seminaryjna 1. 
.Jakimowicz Wassa, 1892, 1938, egz. Białystok, Mickiewicza 40. 
.Jakowcowa !\-Iarianna. 1896. 1938, egz. Szczuczyn, Kościuszki. 
Jakowiecka Anna, 1910, 1938, egz. Lida, Zamkowa 3,3. 
.Jakowska Otylia, uno, 1938, egz. Tuchola. 
.Jakubinak AdrialU!., 1911, 1929, egz. Nakło, SI. Sierociniec. 
Jakubowicz Aleksandra. 1896, 1938, egz. Pińsk. 
Jakubowicz Złota, 1900, 1938, egz. Łódź. 
Jakubowiczówna Chana, 1909, 1938, egz. Wilno, Słowackiego 38. 


38
		

/181.djvu

			.Jakubowska Bronisława. HI08, 19-37. egz. Łódź. 
,'8,kubowska Magdalena, 1903, 1936, -, Chorzów, Szp. Miejski. 
.Jakubowska Maria, 1908, 1930, dypl. Grabówek, pow. Morski. 
.Jakubowska Stefania. 1903, 1938, egz. Kościerzyna. 
.Jakubowska Stefania, 1894, 1938, egz. Warszawa, al. Jerozolimskie 4 
.Jakusz-Gestowiska Apolonia, 1886, 1910, egz. Kamień Pomorski. 
.Jałowiecki Franciszek, 1894, 1937, egz. Chorzów, Lecz. Sp. Brack 
.Jamiałkowska Paulina. 1887, 1938, egz. Warszawa. Piotra Skargi 3. 
Janas .Janina, -, 1938, egz. pow. Warszawski. 
.Janczarówna Maria \Vładysława, 1912, 1937, dypl. Warszawa, Szopena 12. 
.Janczcwska Irena. 1904, 1931, dypl. pow. Pultuski. 
.Jandzińska Aurelia. 1909, 1938, egz. Warszawa, Grójecka 47. 
.Jandzińska Leokadia Helena, 1889, 1938, egz. Warszawa, Grochowska 141. 
.JaneIt Ff'rdynanda, 1900, 1925, egz. Poznań, Orzeszkowej 6. 
.Janiak Michalina, 1897. 1920, egz. Pleszew. 
.Janiakówna .Janina. 1912. 1934, dypl. Poznań, M. Focha 67. 
,Janicka Irena Marianna, 1904, 1938, egz. Bydgoszcz, Zamojskiego 11. 
.Janif'lewkzowa Konstancja, 1898, 1938, egz. Mołodeczno. 
J8.nik Ka.zimierz. 1908, 1937, egz. Zawiercie, Wronia 54. 
.Janikowicz Stanisława, 1898, 1932, dypl. Warszawa, Nowogrodzka 75. 
.Janikowslia Felicja. 1893. 1937, egz. Ząbkowice. Będzińska 57. 
.Jauiuk ArU1a, 1P01, ]937, egz. Lwów. 
.Janiuk Maria, 1903. H)38, egz. Lwów. 
.Janiszewska Bronisława, 1903, 1928, egz. Kłecko p. Gniezno. 
,JaJJLc;zewska Zofia, 1908, 1938, egz. Starogard. 
.Jankf' Ida, ] 902, 1938, egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
.Jankf' .Jadwiga, 1907, 1938. egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
.Jankowi ak Stanisła"" 1896, 1933, egz. Murowana Goślina, p. Poznariski. 
.Jankowia.kówna Klara. 1908, 1933, egz. Dziekanka, p. Gniezno. 
Jankowska Elecmara. 1894. 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 59. 
Jankowska Helena, J896, 1938, egz. Słonim, Szp. Państwowy. 
.Janknwska jadwiga, 1912. 1938, egz. Nowe Miasto, Amb. Szp. Powiat. 
.Jankowska .Jal1wi!:"a. 1910, 1935. dypl. Poznań, Szp. OkręgowY. 
.Jankows"ka .Julianna, 1906, 1937, egz. Warszawa. Szp. Św. Rocha. 
.Jankowska Lf'okadia, 1879, 1908, egz. 05trów. 
.Jank&wska Leokadia., 1907, 1933, egz. Rawicz. 
.Jankowska 
Iagdalena, 1888, 1938, egz. Janowiec, pow. Żniński. 
.Jankow'ika Maria. 1902, 1927, egz. Lublin, Sieroca 4. 
.Jankowsk3 Maria, -. 1938, egz. Pniewy. 
.Jankow'ika Maria. 1904. 1938, egz. Warszawa, Wolska 52. 
.Jankowska Maria, 1888, 1938. egz. Wyrzysk. 
,1ankowska Marianna, ] 880. 1938, egz. Wie1eń, pow. Czarnkowski. 
Jankowska 
Iarta. 1907, 1938, egz.Owińska, pow. Poznań. 
J..nkó"na Maria, 1900, 19:16, -, Radzionków, Klasztorna. 
.lanot :\lfreda. 1911. 1938, egz. Międzychód. 
.1anota G
rtrud'ł., 1899 1927, -, Orłowa. 
Janota .Jadwiga, 1910, 1928, egz. Katowice, Szp. Miejski. 
.1anotówna Natalia. 1897. 1929, dypl. Tarnowskie Góry, Ośr. Zdrowia. 
.Janotówna Stefania. 1909, 1934, egz. Tarnowskie Góry, Ośr. Zdr. 
.Janotte Gl"rtruda, 1914, 1938, egz. Bydgoszcz, Seminaryjna 1. 
.Janowie/: - Lf'winson Maria, 1910, 1938, egz. Wilno, Stefańska 16. 


39
		

/182.djvu

			.Janowicz Wanda Stanisława, 1906, 1;;36, egz. Golub. 
.Janowska Chana, 1892, 1938, egz. Częstochowa, Kopernika 13. 
.Janowska z Nowosielskich Maria, 1910, 1931, dypl. Wilno. Szp. Wojsk 
.Janowska Stanisława, 1912, 1937, egz. Poznań, Łąkowa 2. 
.Janowska Władysława, 1909, ] 937, egz. Zgierz. 
.Janowska Zofia, 1903, 1925, egz. Szamotuły. 
.'anuszajtis Zofia, 1892, 1937, egz. Wilno, Dobroczymy 2. 
.Januszek Aniela, 1887, 1937, egz. Warszawa, Marymoncka 90. 
.Januszewska .Janina, 1889, 1938, egz. Maczki, p. Będzin, domy kolejowe. 
.Januszewicz .Józefa, 1894, -, egz. Kołomyja. 
.Januszewska Prakseda, 1883, 1908, egz. Środa, Zakład S. S. 
.Januszewska Weronika, 1897, 1938, egz. Wilejka. 
.'anszkiewicz Regina Maria, 1907, 1938, egz. Warszawa, Południowa 5. 
.Januszkiewicz Walentyna, 1892, 1937, egz. Chehnno. 
.Januszkówna .Jadwiga, 1900. 1938. egz. Grodno, Krasińskiego 2. 
.Jany Stanisława, 1897, 1924, egz. Poznań, Długa 1. 
.Jaraczewska .Joanna, 1913, 1936, egz. Grudziądz, Szp. Miejski. 
.Jaranowska Irena, 1902, 1938, egz. Włocławek, Kościuszki 6. 
.Jarczewska Aleksandra, 1913, 1936. dypl. Poznań, CieszkowskieJ?;J. 
.Jarczyńska Halina, 191)8, 1938, egz. Warszawa, Złota 75. 
.Jaremko .Jan, 1892, 1938, egz. Lwów. 
.Jaremko Maria. ]889, 1938, egz. Lwów. 
.Jarischówna Zofia, 1905, 1938, egz.. Bielsko. 
Jarska z Haleckich .Judyta, 1901, 1938, egz. -, Szyszkińska 21. 
.Jarmołowic:zówna Anna, 1902, 1938, egz. Grodno, Reymonta 34. 
.Jarmołowiczówna Anna, 1905, 1938, egz. Łuniniec. 
.Jarmulska Honorata. 1879, 1938, egz. Warszawa, Szp. Dz. Jezus. 
Jarosz Elżbieta, 1895. 1938, egz. Warszawa, Złota 23. 
.Jaroszek Łucja, 191!>, ]937, dypl. Chorzów, Magistrat. 
J'aroszewska .Jadwiga, 1899, 1937, egz. Wilno, Szopena 4. 
.Jaroszyńska Wacława, 1910,. 1933.. egz. Knyszyn, p. Białystok. OŚI', Zdr. 
Jarząd Antonina, 1908. 1937, egz. Warszawa, Bonifraterska 12. 
.'arzynka Cecylia, 1912. 1935. dypl. Gdynia. 
.Jasiewiczówna Irena, 1890, 1938, egz. Wilejka. 
.Jasiewiczówna Kazim., 1899, 1938, egz. Wilno. Śniadeckich 3. 
.Jasik Tadeusz, 1908, 1938, egz. Warszawa, Twarda 66. 
.Jasinowska Rachela, 1916, 1938, egz. Nieśwież, Szpitalna 16. 
.Jasińska Irena, 1900, 1927, egz. Lublin, Szp. Dz. Jezus. 
.Jasińska .Jadwiga. 1910, 1938, egz. Warszawa, San. Karolin w KawUnie. 
.Jasińska .Józefa, 1896, 1938, egz. PrzemyśL 
Jasińska Rozalia, 1884, 1937, egz. Wilno, Witoldowa 40. 
Jasińska Stanisława. 1882, 1935, dypL Lublin, Szp. Św. Jana Bui:ego. 
.Jasińska Tekla, 1889, 1919, egz. Fordon. 
.Jaskowska Urszula, 1893, 1938, egz. Warszawa, Mokotowska 18. 
Jaskólska Zefiryna, 1906, 1937, egz. Gdynia, Morska lIO. 
$askólska Leokadia, 1895, 1938, egz. Chełmno. 
Jastalska Zofia, 1902, 1937, egz. Lublin, Szp. Św. Jana Bożego. 
.Jastrzębska Maria. 19]4, 1936, dypl. Kraków. Warszawsl,a 8. 
.łaszke Agnieszka, 1911, 1938, egz. Toruń. 
.Jaszke Rozalia, 1902, 1938, egz. Chełmno. 
.Jaszczur Aniela, 1887, 1937, egz. Lwów. 


40
		

/183.djvu

			.Jaszczyńska Antonina, 1890, 1938, egz. Warszawa, Hoża 7. 
.Jasztołd - Howorko Eugenia, 1889, 1938, egz. Iwieniec, pow. Wołożyński, 
Szp. Państwowy. 
.Jaśkiewicz Michalina, 1881, 1938, egz. Częstochowa, Chłopickiego 90. 
.Jaśkowi;lk Władyslaw, 1910, 1931, egz. Skalmierzyce. 
.Jawicz Maria, 1901, 1938, egz. Warszawa, Nowolipie 15. 
.Jawoner Basia, 1918, -. egz. Stryj. 
.Jaworska Helena, 1909, 1938, dypl. Zakopane, Szp. Klimatyczny. 
.Jaworska Helena, 1906, 19.37, egz. Hrubieszów. 
.Jaworska .Jadwiga, 1897, 1937, egz. Warszawa, 6 Sierpnia 33. 
Jaworska Maria. 1905, 1938, egz. ,War,szawa, Terespolska 22. 
.Jaworska Marianna, 1883, 1938, egz. Warszawa, Kopernika 43. 
.Jaw()rska Miriam, 1895, 1938, egz. Białystok, Jurowiecka 25. 
.Jaworska Stefania, 1903, 1928, dypl. Olkusz. 
.Jawerska Zofia, 1883, 1938, egz. Lwów. 
.Jaworska Zofia, 1908, 1935, dypl. Skawina, St. Op. n. .M. i D. 
.Jaworski Karol, 1893, 1938, egz. Baranowicze, Dąbrowskiego 23. 
.Jazłowska Łucja, 1905, 1937, egz. Łódż. 
Jaźwińska Stanisława, Apolonia, 1908, 1938, egz. Wawel', p. Wm'szawą, 
A]. Potockiego 71. 
.Jednaki Łucja, -, 1934, egz. Kraków, Ubez. Społ. 
.Jedwab Rywka, 1913, 1938, egz. Łódź. 
Jedynak Anastazja, 1906, 1937, egz. Pabianice. 
.Jefremowa Anna, 1892, 1938, egz. Łódź. 
.Jegorowa Ludmiła, 1900, 19'37, egz. Pabianice. 
Jegorowa Maria. 1897, 1938, egz. Grodno, Napoleona 16. 
.Jeleniewicz Rachela, 1912, 1938, egz. Łomża, Szp. Żyd. 
.Jeleni()wa Alma, 1906, 1938, egz. Pińsk. 
.Jelin Krejdla, 1899, 1938, egz. Białystok, Jti.rowiecka 17. 
.felin Szcjna, 1902, 1938, egz. Warszawa, Okopowa 31. 
.Jelinowa Chała, -, 1938, egz. pow. Rawsko Mazow. 
.Jełowicka Ewelina, 188.3, 1937, egz. Warszawa, Cieszkowskiego 3. 
.femielitówna stanisława, 1904, 1938, egz. Łomża, Ośr. Zdrowia. 
.Jenke Frieda, 1905, 1938, egz. Bydgoszcz,- Toruńska 17. 
Jereczek Marta, 1886, 1908, egz. Chehnża. 
.Jergasowa Stanisława, 1913, 1936, egz. Cieszyn. 
.Jennolińska Julia, 1894, 1938, egz. Warszawa, Zgoda 12. 
.Jerozolimska .Jenta, 1910, 1938, egz. Warszawa, Prosta 19. 
.Jerzykowska Aleks. 1894, 1937, egz. Wilno. Szp. Wojskowy.. 
.Jeschne Joanna, 1891, 1938, egz. Łódź. 
Jesionowska Helena, 1911, 1934, dypl. Sosnowiec, Stara 5. 
.Jesipowicz Michalina, 1877, 1937, egz. Warszawa, 6 Sierpnia 33. 
Jesse Hulda, 1879, 1908, egz. Bydgoszcz, Seminaryjna 1. 
.Jezierska Aleksandra, 1903, 1938, egz. Wołkowysk. 
Jezierska Helena, 1876, 1937, egz. Warszawa, Tamka 35. 
.Jezierska Maria, 1897, 1928, dypL Krotoszyn. 
.Jeż Maria, 1909, 1929, egz. Katowice, Szp. Miejski. 
.Jeżewska .Janina Domicela, 1908, 1938, egz. Sosnowiec. Zielona 6. 
.Jeżewska Weronika, 1907, 1938, egz. Warta. 
.Jeżl!wska Felicja, 1905, 1937, egz. Wilno, Lwowska 12. 
Jęczmieniowska Eleonora, 1896, 19.37, egz. Lwów. ' 


41
		

/184.djvu

			.1ędernalik Bronisław, -, 1938, egz. pow. Warszawski. 
.Jędernalik - Czyżewska Helena. 1907, 1938, egz. Lida, Strażacka 2L 
.Jędrasz Klara, -, 1938, egz. pow. Mińsko - Mazow. 
.'ędrzejak Marianna, 1888, 1938. egz. Lwów. 
.Jędrzejczak Antonina, 1886, 1937. egz. Szp. Kochanówka, pow. Łódź. 
.Tedrzejczakówna Cecylia, 1903. 1930, egz. Ostrów, Zdunowska 8. 
.Jędrzejewska Maria, 1897, 1938, egz. Warszawa, Marymoncka. 
.'edrzejowska Maria, 1898, 1923. dypl. Wały, Poznań. 
.Jędrzejewska Regina, 1919, 1938, egz. Warszawa. Zygmuntowska 2. 
Jędrzejczyk .Jadwiga, 1905, 1938. egz. Piotrków. 
.Jędrychowska Stanisława, 1894, 1938, egz. Kalisz, PI. Kilińskiego 4. 
.'edryczka Stanisława. 1904. 1934, egz. Kowanówka. p. Oborniki. San. dla 
płucno - chorych. 
Jocz .Józefa, -, 1938, egz. pow. Pułtuski. 
.Iodajtis Genowefa, 1900, 1937, egz. Warszawa, Górnośląska 45. 
.'odko - Narkiewiczowa Bcnedykta, 1910, 1938, egz. Wilno. Słowiańska 76. 
.łoffowa Sara Kejla, 1893, 19.37. egz. Wilno. Zawalna 4. 
Joffówna Genia, 1904, 1937, egz. Wilno, Sz()pena 4. 
.Iokajtisówna Maria, 1904, 1937, egz. Wilno. Polowa 5. 
Junasik Kazimierz, 1910, 1938. egz. Lódź. 
Jones her, 1890. 1938, egz. Grodno, Dnminikańska 2 
joniec Zofia AnzeIma, 1909, 1938, egz. Siewierz. 
.Jonterko .J:tdwiga, 1885, -, egz. Orłowa. 
.Topek Maria, 1911, 1938, egz. Toruil 
.Joper .Justycja. 1911, 19-38. egz. Piekary Śl., Szp. Powiatowy. 
.Jord.an Emma, 1886, 1913, egz. Chocież, Kościuszki 16. 
.Jorkiewicz Berta, 1885, 1910, egz. P]eszew, Podgórna 2. 
.Josephowa Pelagia, 1900, 1937, egz. Sosnowiec, Lwowska 3. 
.JoszkóW1Ja Gertruda, 1886, 1937, egz. Chorzów, Lecz. Sp. Brack. 
.Józefek Marta, 1901, 1937. egz. Poznań, Raczyńskich 13. 
.Józertak Anna, 1887, 1938. egz. Szp. Kochanówka. pow. Łódź. 
.'ózefowicz - .Joffe Fruma, 1885, 1937, egz. Wilno, Derewnicka 4. 
.Józefowicz Waleria, 1899, 1937, egz. Brody, Szpital. 
.Józefowska Anna, 1913, 1935, egz. Grudziądz, Szp. Miejski 
Józefowska Helena. 1903, 1938. egz. Toruń, Żeglarska 9. 
.Józefowska Maria, 1910, 1934, egz. Katowice, Szp. Św. Elżbiety. 
.Jóska stanisława, 1895, 1921, egz. Pleszewo. 
Jóźkowiak Apolonia, 1889, 1938, egz. Lwów. 
Jóźwiakówna.Irena, 1910, 19-37, egz. Lwów. 
.Jóźwicka Maria, 1895, 1938, egz. Kalisz, Szp. Św. Trójcy. 
Juchniewiczowa Leokadia, 1890, 1938, egz. Wilno. S.S. Miłosierdzia 16. 
.Juchniewiczowa Natalia, 1906, 1938, egz. Troki. 
.Juchno Maria, 1905, 1937, egz. Wilno, Pohulanka 2. 
.Judówna .Józefa, 1903, 1937, egz. Sosnowiec, Bracka 8. 
.Tudycka Paulina, 1893, 1938, egz. Warszawa, Pańska 112. 
JUdycka Wiesława, 1912, 1932, dyp1. Ciechocinek. 
Jung Wilda Adeia, .1910, 1938, egz. Warszawa, Karmelicka 10. 
.longuykiel Helena, 1904, 1937, egz. Łódź. 
Junikowska - .Jankowska Irena, 1914. 1935. dypl. Nowogródek, Kościel- 
na 75. 
Junk.erówna Lucja, 19b8, 1931, egz. Jarocin. 


42
		

/185.djvu

			,1unkier Aniela, 1868, 1908, egz. Grudziądz. 
Jurakówna Wanda, 1909, 1938, egz. Puławy, Ubezp. SpoI. 
.Jurczenko Seweryna, 1911, 1935, dypl. Lwów. 
.Jurczyga Emilia, 1900, 1936, egz. Kończyce. 
.Jurczyńska Leokadia, 1890, 1938, egz. Lwów. 
Jurczuk Olga, 1905, ]930, dypl. pow. Rawsko -lVIazow. 
.Jurdeczko Faustyna, 1910, 1937, egz. Poznań, Św. Józefa 9. 
.Jurewicz Antonina, 1910, 1938, egz. Warszawa, Marszałkowska 59 
.Jurewicz Zofia .Jadwiga, 1908, 1937, egz. Warszawa, Marymoncka 90 
.Jurga Maria, 1902, 192'3, egz. Września. 
.Jurgońska Maria, 1905, 1938, egz. Ostrów, Gimnazjalna 13. 
. .Juriewicz Zofia, 1895, 1938, egz. Lublin, Cicha 7. 
Jurkiewicz Władysława, 1892, 1937, egz. Warszawa, Ludna !J 
Jurkowlaniec Aleksandra, 1915, 1936, dypl. Warszawa, Targowa 15 
.Jurowa Irena, 1891, 1938, egz. Wilno, Metropolitalna 3. 
Jurzykowska Konstancja, 1904, 1937, egz. Lwów. 
.Jutrzenka Teodozja, 1904, 193,', egz. Lwów. 
Juz Krejna, 1909, -, egz. Łuck, Przychodnia "TOZ". 


K 


Kabaciński Michał, 1898, 1932, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Kabicz Kazimiera, 1878, 1938, egz. Lwów. 
Kabzińska Stanisława. 1908, 1937, egz. Łódź. 
Kac Roza, 1906, 1938, egz. Warszawa, Nowo]ipie 14. 
Kac Roza, 1912, 1938, egz. Warszawa, Pawia II. 
Kac Tuba, 1908, 1938, egz. Łódz. 
Kacew - Szachnowicz :Koza, 1904, 19-38, egz. Wilno. 
Kacowa - Goldfarb Zcłda, 1891, 1937. egz. Wilno, Ostrobl'amska 17 
Kacówna Estera, 1905, 1937, egz. Wilno, Pohulanka 2. 
Ka.cperldewicz Irena Maria, 1904, 1938, egz. Warszawa. Hoża 84. 
Kacprzyk Maurycja, 1909, 1937, egz. Biłgoraj. 
Kaczałówna .Joachima. 1903, H!34, egz. Kowanówko, pow. ObornikI 
Kaczkowslta .Jadwiga, 1909, 1938, Lida, 17 Kwietnia 20. 
Kaczmarek Aniela, 1909, 19'38, egz. Warszawa, Szp. Św. Antoniego. 
Kaczmarek Antoni. 1902. 1934. egz. Dziekanka, pow.. Gniezno. 
Kaczmarł..k Awilia, 1913, 1937, egz. Poznań, Orzeszkowej. 
Kaczołarek Katarzyna, 1903, 1927, egz. Warszawa, Goszczyńskiego 
Kaczmarek Maria, 1892, 1938, egz. Warszawa, Mariańska 1. 
Kaczmarek Maria, 1908, 1936, egz. Bydgoszcz. .Bielawki. 
Kaczmarek Maria, 1896, 1937, egz. Łódź. 
Kaczmarek Maria, 1908, 19'38, egz. Łódź. 
KaCZOlarek Marianna. 1885, 1938, egz. Chehnża. 
Kaczmarek Teodozja Teofila, 1906, 1937, egz. żnin, dom Sióstr. 
liaczmarek Władysława, 1882, 1938, egz. Lwów. 
Kaczmarkówna Józefa, L901, 1923, egz. Ostrów, Szpital. 
Kaczmarkówna Magdalena, 1887, 1908, egz. Sępolno Kraińslde. 
Kaczmarska .Józefa, 1891, 1938, egz. Łódź. 
Kaczor Feliksa, 1890. 1938, egz. Warszawa, Tarczyńska 12. 
Kaczorowska Bronisława, -, 1938, egz pow. Błoński. 
Kaczorowska 
Iaria, -, 19'38, egz. pow. Warszawski. 


43
		

/186.djvu

			Kaczorowska Pelagia, 1881, 1937, egz. Lwów. 
Kaczorówna Stani"ława, 1909, 1932, egz. oSzubin. 
Kaczyńska Aniela, -, 1938, egz. pow. Skierniewicki. 
Kaczyńska Mieczysława, 1912, 1934, dypl. Stąporków, p. Konecki. 
Kaczyńska Sabina, 1910, 1938, egz. Warszawa, Wilcza 7. 
Kadelska .Janina Wiktoria, 1896. 1930, dypl. Warszawa, Szp. Przem. Pań- 
skiego. 
Kadenaeówna Zofia, 1899, 1937, egz. Wilno, Szp. Kolejowy. 
Kadijowa Maria, 1890, 1938, egz. Lwów. 
Kaduszynówna Estera, 1902, 1938, egz. Wilno, Bonifraterska 6. 
Kagan Krejna, 1906, 1938, egz. Wilno, Stefańska 23. 
Kagan Maria, 1898, 1938, egz. Łódź. · 
Kagan Masza, 1887, 1938, egz. Grodno, Brygidzka 19. 
Kagan Pesza, 1890, 1938, egz. Warszawa, Dworska 30. 
Kablowa Eugenia, -, 1938, egz. pow. Warszawski. 
Kaikówna Katarzyna, 1911, 1933, egz. Warszawa, Goszczyńskiego 1. 
Kaimowa Stefania, 1901, 1937. egz. Brzeżany, Szp. Powiat. 
Kajman Aron, 1898, 1938, egz. Łomża. 
Kajmowicz Sura, Chawa, 1897, 1938, egz. Włocławek. 
Iiajut Helena., 1889, - egz. Kołomyja. 
Kajut Helena. 1888, 1938, egz. Lwów. 
Kajutówna Bolesława, 1912, 1936, dypl. Kraków. 
Kajutówna Helena. 1908, 1937, egz. Kocborowo. 
Kajzor Zuzanna, 1889, 1937, egz. Cieszyn. 
Kalak Marcja 1911, 1937, egz. Chełmża. 
Kaleńska Izydora, 1894, 1931, dypl. Łódź. 
Kaleta .Janina l\larianna, 1909, 1937, egz. Warszawa, Białostocka 6. 
Kaleta Maria, 1895, 1937, egz. Warszawa, Karmelicka lO. 
Kaletówna Ewa. 1902, 1936, egz. Bystra. 
Kaletówna Magdalena, 1887, 19-38, eg'1.. Lisków, gm. Strzałków. 
Kaliciń!Ska Helena, 1892, 19-38, egz. Warszawa, Krasińskiego 18 
Kalicka Karolina. 1892, 1938, egz. Warszawa, Powązkowska 70. 
Kalinkiewiczówna Zofia, 1899, 1937, egz. Wilno, Ostrobramska 39. 
Kalinowicz Helena, 1897, 1937, egz. Łódź. 
Kalinowska Henryka, 1905, -, egz. Kołomyja. 
Kalinowska Jadwiga, 1899, 1938, egz. Białystok, Podleśna 11. 
Kalin()wska Joanna, -1891, 1938, egz. Chorzów, Powstańców 45. 
Kalinowska Zofia. 1899, 1938, egz. Warszawa, Szp. Przem. Pańskiego. 
Kalinowski Leon, 1901, 19.38, egz. świecie. 
Kalińska Maria, 1903, 1933, egz. Ka'towice, Szp. Św. Elżbiet y_ 
Kalisch Olga, 1878, 1908, egz. Rawicz. 
Kalktein Fryda. 1905, 1937, egz. Więcbork. 
Kallausch Adolfina, 1897, 1937, egz. Cieszyn. 
Kallas Marta, 1889, 1914, egz. Chełmża, Szpital. 
Kalnietówna Albina, 1906, 1937, egz. Wilno, Tyzeuhauzowska. 
Kalska Antonina, 1903, 1937, egz. Warszawa, Szp. dla Dzieci. 
Kałęcka Regina Maria, 1898. 1938, egz. Warszawa, Niska 10. 
Kałmucka Franciszka, -, 1938, egz. Poznań, Jackowskiego 19. 
Kałuski .Józef, 1904, 1938, egz. Warszawa, Twarda 8. 
Kałaskówna Cecylia, 1903, 1937, egz. Warszawa, Koszykowa 82. 
Kałuża Franciszka, 1878, 1908, egz. Katowice, Raciborska 27. 


44
		

/187.djvu

			Kałuża lUarta, 1903, 1938, egz. Warszawa, Zygmuntowska 2. 
Kamajew Eugenia, 1899, 1914, egz. KrzeJllieniec. 
Kamieniecka Sara, 1891, 1938, egz. Warszawa, Nowogrodzka 37. 
Ka.mieńska Anna, 1889, 1937, egz. Warszawa, 6 Sierpnia 33. 
Kamił'ńska Magdalena, 1896, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 59. 
Kamin Bunia, 1908, 1937, egz. Wilno, Wiłkomierska 16. 
Kaminowska Aniela, 1900, 1938, egz. Poznań, Wodna 15. 
Kamińska Aleksandra, 1909, 1932, dypl. Kraków. 
Kamińska Alek'iandra, 1901, 1938, egz. Białystok, Pierackiego 29. 
Kamiński Anna, 1908, 1938, egz. Różana. 
Ka.mblska Brunisława Ludwika, 1880, 1937, egz. Warszawa, Nowo- 
grodzka 75. 
Kamińska Feliksa, 1902, 1929, -, Starachowice, pow. Iłża. 
Kamiń!>ka Franciszka, 1909, 1933, egz. Poznań, Łąkowa 1. 
Kambiska Halina, 1917, 1938, egz. Wilno, Zamkowa 17. 
Kamińska .Józefa, 1888, 1937, egz. Stryj. 
Kamiń!.ka Karolina, 1906, 1938. egz. Gdynia, Szp. Morski. 
Kamińska Kazimiera, 1902, 1933, dypl. Kraków, Szp. Okr. Wojsk. 
Kamińska Leokadia, 1892, 1938, egz. Chorzów, Powstańców 45. 
Kamińska I,eonarda, 1906, 19-38, egz. llia, pow. Wilejka. 
Kamińska Marianna, 1907, 1938, egz. Zgierz. 
Kamińska Tekla, 1896, 1938, egz. Lwów. 
Kamińska Wanda, 1890, 1937, egz. Łódź. 
Iiamińska Weronika, 1909, 1938, egz. Wyrozęby, pow. Sokołowski. 
Kamińska \\'ermuka, -, 1938, egz. pow. Garwoliński. 
Kamińska Zofia, 1912, 1938, egz. Grudziądz, Ventzkiego 1. 
Kamkina Lidia, 1913, 19.38, egz. Warszawa, Zygmuntowska 2. 
Kamrowska Gcrtruda, 1907, 1938, egz. Grudziądz, Szp. Miejski. 
Kamrowska Ludwika, 1901, 1938, egz. Rawicz. 
Kams Apolonia, 1887, 1937, egz. Poznań, Wilczak 5. 
Kanadys lVIonika, 1894, 1938, egz. Grodno, Piaskowa 11. 
Kanady!> Natalia, 1907, 1930, egz. Lublin, Wspólna 3'3. 
Kanarko",a Rozalia, 1886, 1938, egz. Stanisławów. 
Kanbert Debowa, 1911, 1937, egz. Lwów. 
Kandziora Władysław, 1883, 1911, egz. Poznań, Jakuba Wojka 4. 
Kania Barbara. 1894, 1937, egz. Lwów. 
Kania Waleska, 1904, 1936, egz. pow. Lubliniecki. 
Kanianka Wiktoria. 1914, 1938, egz. Ostrów, Gimnazjalna 1. 
Kaniewska .Jadwiga, 1908, 1929, dypl. Kraków. 
Kaniewska Zenobia, 1885, 1937, egz. Warszawa, Freta 10. 
Kanigo\Vska .Jadwiga Julianna, 1916, 1938, dypl. Warszawa, Pierackie- 
go 15. 
Kanonik Stanisław, 1896, 1933, egz. Murowana Goślina. 
Kanonik Władysław. 1902, 1932, egz. Potasze. 
Kańka Julia, ] 895, 1920, dypl. Katowice, Szp. Miejski. 
Kapała Rozalia, 190-3, 1932, egz. Katowice, Szp. Św. Elżbiety. 
Kapcia .Józefa. 1896, 1938, egz. Lwów. 
Kapica Eugenia. 1906, 1932, dypl. Krynica. 
Kapitaniak Jolanta, 1908, 1938, egz. Gdynia, Sląska 51. 
Kapłan Anna, 1898, 1938, egz. Białystok, Sobieskiego 2. 
Ka,plan Figla, 1904, 1938, egz. Graj ewo, Joselewicza 9. 


45
		

/188.djvu

			Kapłon Elżbicta, 1895, 1938, egz. Warszawa, Koszykowa 69. 
Kapustówna Zofia, 1904, 1938, egz. Wilno, Gimnazjalna 18. 
Kapuścińska Tekla, 1911, 1938. egz. Siewierz. 
Kaptur Helena, 1909, 1937, egz. Starogard. 
Kaptur .Józef, 1888, 193'1, egz. Chorzów. 
Karalus Maria, 1901, 1921, egz. Nakło. 
Karasińska Maria, 1906, 1938, egz. Starogard. 
Karasz Anna Klara, 1902, 1937, egz. LO
L. 
KaTaszcwicz Karolina. 1889, 1938, egz. .Warszawa. Nowogrodzka 8 
Karbowiczowa Maria, 1907, 1937, egz. Łódź. 
Karczewska Anna Aniela, 1909, 1937, egz. Warszawa, Wola '37. 
Karczewska Helena, 1904. 1929, egz. Wilno, Antokol, Szp. Wojsk. 
Karczewska Michalina, 1908, 1931, dypl. pow. Skierniewicki. 
Karczewska Stanisława, 1900, 1938, egz. Warszawa, Tamka 35. 
Karczewska Wincenta, 1908, 1938, egz. Wilno, Łotoczek 3. 
Karczmarska BJandyna M., 1897, 1938, egz. Warszawa, Czerniakowska 47. 
Karczyńska Marta, 187'3, 1908, egz. Grudziądz, Sierociniec. 
Kardaszowska Franciszka, 1903, 1938, egz. Bydgoszcz, Storowa '30. 
Kardzisowa Maria, 1895, 1938. egz. Wormiany. 
Karclic Szyfra, 1904, 1938. egz. Warszawa. Nowolipki 69. 
Karelus - 8ilbertowa Helena, 19G1, 1938, egz. Toruń. 
Karlicka .Joanna, 1904, 1931, dypl. Wilno, Łukiska 11. 
Karlińska Karolina, 1896, 1938, egz. Warszawa, Przemysłowa. 
Karłowicz Katarzyna Zofia, 1897, 1937, egz. Warszawa, Wspólna 23 
KaFmańska Maria, 1910, 1934, egz. Katowice, Szp. Miejski. 
Karnkowska Ewa, 1915, 1937, dypl. Suchowola, pow. Radzyń. 
Karpmska Anna, 1904, 1937, egz. Łódź. 
Karpińska Czesława, 1890, 1937, egz. Łublin, Szp. Jana Bożego. 
Karpińska Golena, 1887, 1922, egz. Tarnowskie Góry, Zakł. św. Józefa. 
Karpińska Helena, 1913, 19.37, egz. Chorzów. 
Karpińska .Julianna, 1878, 1937, egz. Warszawa, Szp. św. Rocha. 
Karpowicz Maria, 1903, 1938, egz. Wilno, Żwirki i Wigury 19. 
Karwowska Maria, 1877, 1938, egz. Kalisz, Szp. Św. Trójcy. 
Karwowska Maria, 1881, 1937, egz. Kurozwęki, pow. Stopnicki. 
Kaseja Władysława, 1913, 19'38, egz. Poznań, Długa 1. 
Kasicka Anna, 1892, 1938, egz. Toruń, Wyczółkowskiego 9. 
Kasiewski Antoni, 1900, 1930, egz.Owińska, p. Poznań. 
Kasiewski .Jan, 1902, 1936, egz. Murowana Goślina. 
Kasikowski Augustyn, 1902, 1937, egz. Kocborowo. 
Kasińska Helena, 1910, 1936, egz. Kielce, Szp. Św. Aleksandra. 
Kn.sperowicz Stefania, 1891, 1938, egz. Wilno, Klinika Okulistyczna 
U. St. B. 
Kasperowicz Władysława, 1911, 1938, egz. Głębokie. 
liasperska Barbara, 1876, 1938, egz. Tarnopol, Szp. Powiat. 
Kasperska Helena, 1886, 1908, egz. Borek, pow. Gostyń. 
Kasperska Lidia. 1912, 1938, egz. Leżajsk, pow. Łańcut. 
Kasperska Zofia, 1882, 1908, egz. Lubasz, pow. Czarnkowski. 
Kasprowicz Elżbicta, 1903, 1938, egz. Radomsko. 
Kasprowicz .Julia, 1904, -, egz. Złoczów, Szpital. 
Kasprowicz Władyslawa, 1888, 1920, Poznań, Cieszkowskiego 2. 
Kasprzak Marianna. 1886, 1937, egz. pow. Lublinecki. 


46
		

/189.djvu

			Kasprzak Monika. 1898, 1937, egz. Warlubie. 
Kasprzycka Katarzyna. 1898, 1937, egz. Brody, Szpital. 
Kasprzyk .Jadwiga, 1887, 19.37, e
z. Lwów. 
Kasprzyk Zofia, 1914, 1936, dypl. Lwów. 
Kasprzykowska Paulina, -, 1930, egz. Biała, Szp. Powszechny. 
Kaszelówna Maria, 1917, 1936, egz. Sarny. 
Kaszewska Helena Huberta, 1902, 1936, egz. Gniezno, 3 maja 19. 
Kaszewska Józefa, 1916, 1938, dypl. Kobryń. 
Kaszewska Maria, 1904, "1938, egz. Warszawa, Złota 60. 
Kaszta Emil, 1890, 1938, egz. Nowy Bytom, Szp. Hutn. 
Kaszuba Rozalia, 1901, 1923, egz. Poznań, Łąkowa 1. 
Koszubowska Salomea, 1902, 1937, egz. Kocborowo. 
Kaszyńska Helena, -, 1938, egz. pow. Gostyński. 
Kaszyński Antoni, 1905, 1934, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Katner Marianna Helena, 1898, 1938, egz. Warszawa, Kordeckiego 40 
(Grochów). 
Katz 'Pepi, 1906, 1937, egz. Lwów. 
Kaufman Bajla, 1895, 19.38, egz. Lublin, Noworybna 8. 
Kaufman Dora, 1909, 1938, egz. Nowogródek, Beczkowicza 37. 
Kaufman Franciszka, 1898, 1938, egz. Łódź. 
Kaus Emilia, 1895, 1938, egz. Chodzież, Sw. Barbary ]6. 
Kauscb Marta, 1911, 1937, egz. Więcbork. 
Kautz Ida, 1906, 1937, egz. Więcbork. 
Kawecki Ignacy, 1904, 1938, egz. Rawicz. 
Kawka .Jadwiga, 1900, 1938, egz. Gdynia, Polska 8. 
Kawkiewicz Nechona, 1914, 1938, egz. Warszawa, Clunielna 83. 
Kawola Kazimiera, -, 1934, egz. Kraków. Szp. Św. Łazarza. 
Kawulak Maria, 1905, 1936, egz. Cieszyn. 
Kazana Rozalia, 1888, 1937, egz. Poznań, Dąbrowskiego 72 
Kaznica 
Ionika, 1895, 1937, egz. Lwów. 
Kazanowa Anna, 1889, 1938, egz. Lwów. 
Kazimierczak Helena, 1884, 1908, egz. Warszawa, Elektoralna 12. 
Kazimicrczak Michalina, 1884, 1938, egz. Warszawa, Goszczyńskiego 
Jiazimierczak Stefania. 1906, 1937, egz: Bydgoszcz. 
Kazimierowicz Łucja, 1897, 193"7, dypl. Rumia Zagórze, p. Morski. 
Kazimierowska Chaja, 1891, 1937, egz. Wilno, Rudnicka 12. 
Kazimierzakówna Eugenia, 1912, 1938, egz. Inowrocław. 
Kazimierska Bronisława, 1905, 1937, egz. wieś. Antoniew Stoki, pow. 
Łódź. 
Kazimirska Zofia, 1890, 1938, egz. Grudządz, Fil. 8. Szp. Okr. 
Kaziulewicz Aniela, 1889, 1938, egz. Grodno, Lelewela 30. 
Kazimierczak Zofia, 1909, 1938, egz. Łódź. 
I{azimierska Anastazja, 1902, 1938, egz. Warszawa, Szp. Przem. Pańskiego. 
Kaźmierowska .Jadwiga, 1891, 1936, egz. Poznań, Kościelna 47. 
Kaźmierczak Maria, 1885, 1908, egz. Koźmin. 
Kaźmierczak .Joanna, 1887, 1926, egz. Poznań, Długa 1. 
Kehn Marta, 1911, 1937, egz. Bydgoszcz, Seminaryjna 1. 
I{ehn Oda, 1902, 1938, egz. Murowana Goślina, p. Oborniki. 
Ke1son - Kielsoll Debora, 1906, 1938, dypl. Warszawa, pl. 3 Krzyży 12. 
Kembłowska Czesława, 1905, 1930, Owińska, p. Poznań. 
Kempa Adolfa. 1903, 1937, egz. Tarnowskie Góry, Szp. Św. Józefa. 


8pi
 })ielęgniarek 4. 


47
		

/190.djvu

			Kempa Maria, 1900, -, egz. Radzionków. 
Kempińska Leokadia. 1901, 1924, egz. Wolsztyn. 
Kempna, Maria 1908, 1938, egz. Wielk
e Hajduki, Szp. Hutn. 
Kcndziorska Klara, 1907, 1937, egz. Sulęczyno, pow. Kartuski. 
Kenigowa Anna, 1907, 1938, egz. Gdynia, Leśna 53. 
Kel1igsberg Róża, 1915, 1938, egz. Wilno, Subocz 55. 
Kern Wanda. 1909, 1937, egz. Warszawa, Karmelicka 10. 
Kerska Anna, 1899, 1937, egz. Więcbork. 
Kestler Fajga, 1908, 1938, egz. Łódź. 
ł{ędzierska Józefa, 1901, 1938, egz. Poznań, Strzelecka 16. 
I{ędzierska Kazimiera, 1909, 1936, dypl. Lwów. 
Kedzierski Władysław, 1903, 1932. egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Kędzierski \'Vojciech, 1905, 1934, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Kędzior Gertruda, 1910, 1938, egz. Nowy Bytom. 
Kęrłziot'ska Helcna, 1908, ] 937, egz. Szp. Godu]a, pow. świętochłowice. 
Kęmpczyńska Franciszka, 1891, 1938, egz. Lwów. 
Kępczyiiska Stanisława., -, 1938, egz. pow. Płocki. 
I{fpianka Z()fia, 1916, 1938, dyp1. Poznań, Cieszkowskiego 2. 
Kęsicka Maria Helena, 1897, ] {}37, egz. Warszawa, Wolska 37. 
Kęsicka Paulina. 1870, 1937. egz.. Lublin, Sieroca 4. 
Kiburtowa .Jadwiga, 1894, 1937, egz. Vvilno, Wiosenna 5. 
Kicińska Marianna, 1885, ]938, egz. Warszawa, Topiel 4. 
Kjedroniówna Helena, 1913, 1938, egz. Cieszyn. 
Kielbratowska Marta, 1888. 1938, egz. gliwice. 
Kiełbas3- Antonina, 1910, 1938, egz. ł
ódź. 
Kiełek Marianna, 191-3, 1937, egz. Warszawa, Szp. Św. Rocha. 
Kiełpińska Gprtruda, 1911, 1938, egz. Świecie. 
Kiencrt Anna, 1879, 1908, egz. Śrnigiel, pow. Kościan. 
Kiercś Bronislawa. 1905, 1937, egz. Warszawa, Szp. Św. Rocha. 
Kjerzkowska Maria, 1910, 1933, egz. Bydgoszcz, Ko]witza 2. 
Kiewszynis Natalia, ]910, 1938, egz. Lublin, Szp. Dz. Jezus. 
Kifner Helena. 1907, 1927, egz. Lublin, Sieroca 4. 
Ki.iewska Helena, 1906, 1937, egz. Warszawa, Szp. Dz. Jezus. 
Kikman Aleksandra. 1395, 1919, egz. Piotrków. 
Kilczerska Maria, 1898, 1937, egz. Wilno, Lubocz Ba. 
Kbnmel \'Valentyna. 1887, 19.38, egz. Warszawa, Nowy Zjazd 4. 
]ii.nder Jadwiga Franciszka, 11193, 1938, egz. Kalisz, Szp. Św. Trójcy. 
Kjnkie'vi('z Władysława, 1892, 1938, egz. Lwów. 
Kinowska Stanisława, 1888, U!37, egz. Lwów. 
Kirchner Bigberta, 1869, 1922, egz. Nakło Śl. Sierociniec. 
Kirdmel' Krystyna, 1909, 1938. dypl. Kraków. 
Kirejc'l:ukó\\"na \\'iera, 1909, 1938. egz. Białystok, Wasilkowska 28. 
Kjrszenbaum Szejwa, 1911, 1938, egz. Warszawa, Puławska 62. 
Kirsztain Sura, -, 1938, egz. pow. Kutnowski. 
Kisiel Hel
na. 1898. 1937. egz. Łódź. 
Kisiel Klara, 1904, 1932, egz. Piekary śl. Leczn. Brack. 
Kisiel Magdalena, -, 1938, egz. pow. Błoński. 
Kisielewska Maria, 1897, 1937, egz. Wilno, Kościuszki 14c. 
Kisielewska Zofia. 1914, 1935, dypl. Łódź. 
Kisielewska Zofia, 1900, 1928, dypl. Czarna Góra, p. Konecki. 
Kisielewski Bohdan, 1887, -, egz. Stanisławów. 


48
		

/191.djvu

			Kiszko Eleonora, 1897, 1937, egz. Lwów. 
Kiszo Anna, 1905, 1938, egz. Bielsko. 
Kitay - Neuweld Sidonia, 1895, l!f37, egz. Lwów. 
KitzmauówDa Katarzyna, 1897, 1937, egz. Wilno, Senatorska 7. 
Kiwilszówna Bronisława, 1907, 1938, egz. Oszmiana. 
Kiwowiczówna Pesb, 1917. 1938, egz. Borek, p-ta Rubieżewicze. 
Klaczyńska Lucja, 1911, 1932, egz. Gdynia. 
Klahówna Pelagia, 1901, 1938, egz. Starogard. 
Klaper Laja, 1903, 1938, egz. Warszawa. Nowolipie 28. 
Klapkowska Teodozja, 1910, 1938, egz. Nowogródek, Pierackiego 9. 
Klarzyńska Leokadia, 1889, 1937, egz. Warszawa, 6 Sierpnia 70. 
Klaszka Maksymilian, 1900, 1938, egz. Świecie. 
Klat Helena. 1894, -, egz. Włodzimierz, Szp. Powiat. 
Klatte Elżbieta. 1906, 1938, egz. Poznań, Grundwaldzka 49. 
Klausf" Helena Amalia, 1875, 1938, egz. Warszawa, Wolska 52. 
Kla,usner Dora, 1909, 1938, egz. Przemyśl. 
Klawir Anna Maria, 1915, 1936, dypl. Warszawa, Ogrodowa 27. 
Klawon Otylia, 1898, 1930, egz. Łubowo, pow. Gniezno. 
Kleber Anna, 1897, 1937, egz. Krotoszyn. 
Klem Berta, 1905, 1938, egz. Stanisławów. 
Klt'in Ernestyna. 1903, 1938. egz. Stanisławów. 
Klt'in Katarzyna, 1907, 1938, egz. Bielsko. 
Klt'mert Fryderyka. 1888, 1938, egz. Stanisławów. 
Klejna Helena, 1895, 1937, egz. Chehnno. 
KJekowicz Ht'lena, 1899, "1938, egz. Warszawa, Obozowa 68. 
Klemp Elżbieta, 1898, 1937. egz. 'I'oruJ'i., Podmurna 6/8. 
Kleniowa Maria, 1904, 1938, egz. Skórcz. 
KJepa('ka Anastazja, 1904, 1938,egz. Garwolin. 
Klepfisz Regina, 1908, 1937, dypl. Warszawa, Ogrodowa 52. 
KlfSk Krystyna, 1898, 1938. egz. Poznań, Półwiejska 38. 
Klicka Eugenia, -, 1938, egz. pow. Skierniewicki. 
Kliem Władysława, 1908, 1938, egz. Łódź. 
Klimaszewska Stanisława, 1909, 1935, dypl. Grodno, Szp. D. O. K. III. 
Klimczak .Joanna, 1901, 1931, egz. O wińska, pow. Poznań. 
Klimecka Maria, 1895, 1934, dypl. Kraków, Ośr. Zdr. 
Klimek .Jadwiga, 1912, 1938, egz. Hajduki Wielkie, Szp. Hutn. 
Kłimkowska .Józefa, 1903, 1938, egz. Tomaszów. Maz. 
Klimza Anna Emilia, 1892, 1915, egz. Cieszyn. 
Klisiowa Ludwika, Zofia, 1908. 1938, egz. Warszawa, Przyokopowa 31a. 
Klisz Regina, 1901, 1937, egz. Ruda Pabianicka. 
Klitzing Maria, 1897, 1938, egz. Widawa, pow. Morski. 
Klinger Dobom, 1909, 1938, Lwów. 
Klech Zofia, 1904. 1932, egz. Hajduki Wielkie, Szp. Hutniczy. 
Klellowska Anna, 1897, 1938, egz. Warszawa, Młynarska 16. 
Klorówlla Maria, 1895, 1937, egz. Łuków. 
KIosk Waleria, 1913, 1935, egz. Toruń. 
KIoska Franciszka, 1900, 1937, egz. Chojnice, Zakł. Św. Boromeusza. 
KJ.ozik .Józefa, 1900, ]9'37, egz. Lwów. 
Klój l\'Iichał, 1898, 1930, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Klusek .Józef, 1906, 1938, egz. Tomaszów Mazow. 
'Uuska Anna, 1913, 1938, egz. Łódź. 19
		

/192.djvu

			Klupińska Antonina, 1901, 1938, egz. Łódź. 
Klupińska Helena, 1908, 1938, egz. Łódź. 
Kła
zko Estera, 1913, 19'37, egz. Wilno, Wileńska 18. 
Kłodnicka .Jadwiga, 1891, 1938, egz. Warszawa, Nowogrodzka 75. 
Kłos Anna, 1899, 1937, egz. Pabianice. 
Kłos Salomea, 1890, 1937, egz. Chełmno.. 
Kłos Seweryna, 1900, 1938, egz. Łódź. 
K.łosińska Eugenia, 1911, 1937, egz. Łódź. 
Kłosińska Ludwika, 1889, 1937, egz. Zagórze, Miroszewska 47. 
Kłosowska Franciszka, 1899, 1937, egz. Wejherowo. 
Kłosowska Kazimiera, 1877, 1908, egz. Ujście. 
Kłosowska Konstancja, 1896, 1937, egz. Świecie. 
Kmiecik Honorata, 1904, 1937, egz. Pabianice. 
Kmiecikowska Elżbieta, 1886, 1937, egz. Chełmno. 
Knecht Małgorzata, 1901, 1937, egz. Więcbork. 
Knidij - Michalczuk Irena, 1907, 1933, dypl. Sanok. 
Knoche Stanisława, 1892, 19'34, dypl. Wilno, Zygmuntowska 22. 
Knoll Ema, 1906, 1938, egz. Poznań, Grundwaldzka 49. 
Knoll IUarta, 1889, 1913, egz. Poznań, Grundwaldzka 49 
Knoph Małgorzata, 1890, 1914, egz. Bydgoszcz, Św. Floriana 12. 
Knapówna Balbina, 1905, 1938, egz. Lwów. 
KnoITowa .Janina, 1904, 1938, egz. Włocławek, Sienna 10. 
Kobendza Marianna .Jadwiga, 1900, 1938, egz. Warszawa, Hoża 49 
Kobla Kazimiera Marianna, 1898, 1937, egz. Warszawa, Bonifratersk<;11 2 . 
Kobzakowska Wanda, 1891, 1938, egz. Warszawa, Kaliska 1. 
Kobryń Franciszka, 1902, 1938, egz. Lwów. 
Kobusówna Zofia, 1906, 1938, egz. Aleksandrów Kuj., Wilsuna 12. 
Kobylińska Ann8. .Franciszka, 1876, 1937, egz. Warszawa, Piusa Xl 3 
Kcbylińska Ludwika, 1894, 1938, egz. Warszawa - Zielonka. 
Kcbylińska Wacława, -, 1938, egz. pow. Łowicki. 
KObyłko Marta, 1911, 1931, dypl. Poznań, Wały Jana III. 7. 
Koch Antoni, 1874, 1938, egz. Sosnowiec, Rudna 7. 
Koch Berta, 1911, 1938, egz. Lwów. 
Kuch Fryda, 1904, 1938, egz. Łódź. 
Kocha Emilia, 1913, 1938, egz. Świętochłowice, Szp. Hutn. 
Kochan .Janina, 1907, 1930, dypl. Krynica. 
Kochanowska Maria, 1910, 
938, egz. Lwów. 
Kochowa Stefania, 1899, 1938, egz. Białystok, Szusa do Zielonej. 
Kocieniewska Aloiza, 1901, 1938, egz. Brześć n. B. 
Kocurówna AIoiza, 1896, 19'37, egz. Cieszyn. 
Koczwara Gertruda, 1912, 1938, egz. Katowice, Szp. Miejski. 
Kodrycz Zofia, 1898. 1938, egz. Warszawa, Marszałkowska 25. 
Kodymow Apolonia, 1903, 1938, egz. Warszawa, Koszykowa 51. 
Koeber Zofia, -, 1938, egz. pow. Płocki. 
Kogonowa - Krywińska Rywka, 1903, 1937, egz. Wilno, Kwaszelna 19. 
Kohen - Go('zarow Maria, 1905, 1930, dypl. Lubaczów. 
Kohenówna Frania, 1915, 1937, dypl. Łódź. 
Kohl Tonia, 1913, 1938, egz. Lwów. 
Kohls Teodozja Henryka, 1909, 1938, egz. Warszawa, Szeroka 9. 
Kohutek Maria, 1905, 1938, egz. Warszawa. Karmelicka 10. 


50
		

/193.djvu

			Kojwowna Wanda, 1913, 1938, dypl. Siedlce, Ośr. Zdr. 
Kokolska Eugenia, 1893, 1937, egz. Lwów. 
Kokowniak Maria Macieja, 1911, 1934, egz. Gniezno, Chociszewskiegu 9. 
Kokosińska Helena, 1907, 1938, egz. Pabianice. 
Kolada Stanisława, 1907, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 75. 
Koladowa Anna, 1889, 1938, egz. Radzyń Podlaski. 
Kolago Helena, 1906, 1938, egz. pow. Warszawski. 
Kołaniak Katarzyna, 1886, 1938, egz. Lwów. 
Kolankowska Olga, 1908, 1937, egz. Borszczów. 
Kolanowska Wanda, 1893, 1937, -, Łódź. 
Kc)arczykówna Anna, 1900, 1936, egz. Bystra. 
Kolasa .Józefa, -, 1937, egz. PiJW. Warszawski. 
Kolasa Marianna. 1914, 1938, egz. Warszawa. Zygmuntowska 2. 
Koleta Marta, 1904, 1938, egz. Łódź. 
KoIers'/;tajn Bajla. 1909, 1938, egz. Łódź. 
Kolersztajn Estera, 1888, 1938, egz. Tomaszów Mazow. 
Kolewi(':;\ Pelalda. 1903, 1938, egz. Lwów. 
Kolhory Maria. -, 1938, egz. pow. Warszawski. 
Kołiszan Władysława. 1916, 1937, egz. Chełmno. 
KolODko Agnieszka, 1912, 1937, egz. Chorzów. 
Kołpak Wiktoria. 1890. 1938, egz. Warszawa, Marszałkowska 86. 
Koła('ińska Helena. 1912, 1938. egz. Warszawa, Żytnia '3. 
Kołaciński Sylwester. 1903, 1931, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Kołakowska Anna Regina, 1909, 1937, egz. Warszawa, Szp. Św. Rocha. 
Kołakowska Stanisława, I90R, 1938, egz. Aleksandrów Kuj., Pow. Zakł. 
Wychow. 
Kołdrowna Agnieszka, 1895. 1937, egz. Cieszyn. 
Kołodziej .'\nna, 1900, 19J3, egz.Owińska, pow. Poznań. 
Kołodziejczak Czesława, 1906, 1938, egz. Czamków, Szp. Powiat. 
KOłodziejczyk Jadwiga. 1912. 1937, egz. Krosno. 
Kołodziejówn3 Paulina. 1895, 1938, egz, Horodenka. 
KOłodziejówna Stanisława, 1910, 1938, egz. Kalisz, Winiarska 22. 
Kołodziejska Faustyna, 1911, 1938, egz. Stopnica, Szp. Św. Karola. 
Kołoszczyk .Józefa, -, 1938, egz. pow. Warszawski. 
Kołtunówna Helena, 1913, 1937. egz. Busko Zdrój. 
Kołyszko Maria, 1894, 1937, egz. Wilno, Antokolska 2. 
Kommieran Alicja, 1903, 1937, egz. Więcbork. 
Komorniczak Leokadia. 1907, 1929, egz. Zaniemyśl, p. środa. 
Komorowska Henryka, 1902, 1938, egz. Sieniawa p. Jarosław. 
Komorowska Konstancja, 1887, 1938, egz. Grodno, Bonifraterska 29. 
Komos Jadwiga. 1909, 1938, egz. Zelów, pow. Łask. 
Kon Dwo,ira, 1911, 1938, egz. Warszawa, Wolska 129. 
Konaszewska Marianna, 1903, 1938, egz. Warszawa, Wolska 26. 
Konarska .Janina, 1903, 1937, egz. Warszawa, Szp. Św. Rocha. 
Koncewicz Katarzyna, 1899, 1938, egz. Gdynia, Śląska 51. 
Kondeje Helena, 1905, 1938, egz. Kielce. 
Konderlowa Ewa. 1898, 1937, egz. Cieszyn. 
Kondoszek Anna, 1896, 1938, egz. Łódź. 
Kondracka Ludwika, 1908, 1934, dypl. Łódź. 
Kone<'zna - Cichobłozińska, 1895, 1938, egz. Lwów. 
Konie<'zko Stanisława, 1905. 1930, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 


51
		

/194.djvu

			Konik Bronisława, 1907, 1938, egz. Stanisławów. 
Konkel .Jan, 1903. 1938, egz. Kocborowo. 
:Kollkol .Józefa. 1909, 1938, egz. Poznań, Łąkowa 1. 
Krucholewska \\'eronika, 1895, 1927, egz. Gniezno. 
Konholówna .Józefa, 1907, 1937, egz. Świecie. 
Konhołowiczówna I
idja, 1903, 1938, egz. Stołpce. 
Kononowicz Stefania, 1900, 1938. egz. Lida, Żeligowskiego 15. 
Konopczyńska .Józefa, 1888, 1938, egz. Łódź. 
Konopelkówna Anna, 1907, 1938, egz. Nowogródek, Targowa 15. 
Konopko Natalia. 1895, 1937, egz. Warszawa, Wolska 37. 
Konopkowa .Julia, 1905, 1930, dypl. Szczuczyn, Kościuszki. 
Konopska .Joanna, -, 1938, pow. Płoński. 
Konrad .Julianna, 1903, 1937, egz. Łódź. 
Kontna Maria, 1909, 1938, -, Poznań, Szp. D. Pasterza. 
Kończakówna Rozalia, 1905, 1929, egz. Warszawa, Goszczyńskieg,. 1 
Końska Cyrla, 1912, 1938. egz. Warszawa, Chłodna 39. 
Kopocz Karolina Teresa, 1906, 1938, egz. Kielce. 
Kopalkówna Kazimiera. 1908, 1937, egz. Wilno, Tatarska 8. 
Kopciówna Stef. 1910, 1936, dypl. Krasnystaw. Szp. 
Kopczyk .Józefa, 1885, 1938, egz. Sanok. 
Kopczyńska .Józefa, 1883, 1938, egz. Warszawa. Tamka 35. 
Kopeciówna .Joanna, 1909, 1938, egz. Bojanowo. 
Kopecka Weronika, 1895, 1938, egz. Warszawa, Grochowska 18. 
Kopelewiczówna Tcjga, 1910, 1938, egz. Wilno, 5tefańska 21. 
Kopelowicz Greta, 1917, 1938, dypL Warszaw::!, Ogrodowa II. 
Koper Feliksa, 1902, 1937, egz. Lublin, Dominikańska 1. 
Kopernik .Józefa Felicja, 1905, 1938, egz. Drohobycz. 
Kopiec .Jadwiga, 1916, 1938, egz. Chorzów. 
Kopiec Katarzyna, 1881, 1908, egz. Tarnowskie Góry, Szp. Pow. 
Kopiejczówna Helena, 1895, 1937, egz. Wilno, Klinika Chirurg. U. S. B. 
Kopińska Czesława. 1908, 1931, egz. Warszawa, Goszczyńskiego I. 
Kopjowska Genowefa, 1900, 1938, egz. Rzeszów. 
Kopko Stanisława, 1902, 1937, egz. Busko Zdrój. 
Kopocz Maria, 1911, 1937, egz. Katowice, Szp. Miejski. 
Koppel Maria, 1901, 1938, egz. Warszawa, Leszno 76. 
Koprowicz Maria, 1889, 1937, egz. Warszawa, Górnośląska 45. 
Koprowicz Marianna, 1899, 1938, egz. Łódź. 
Koprowicz Zofia Arkadia, 1894. 1937, egz. Warszawa, Złota 62. 
Kopycha Monika, 1899, 1938, egz. Baranowicze. 
Kopydłowska .Józefa, 1900, 1937, egz. Łódź. 
Kopydłowska Franciszka, 1898, 1937, egz. Modlin, Garnizon. 
Kopystańska Anna, 1907, 1936, dypL Szpital w Choroszczy; pow. Bia- 
łystok. 
Kopystońska Teodozja, 1904, 1936, dypl. Pilica. 
Kopytyńska Marla, 1875, 1937, egz. R.ówne. 
Korbicka Ernestyna, 1907, 1937, egz. Więcbork. 
Korbik Felicja, 1913, 1936, egz. Poznań. Długa I. 
Korchowa .Janina, 1911, 1937, egz. Wilno, Holendernia 4. 
Kordecka Antonina, 1907, 1937, egz. Warszawa, Szp. Św. Rocha. 
J\,ordiaczyńska Wanda l\iIonika. 1902, 1937, egz. Warszawa. Nowogrodz- 
ka 75.' 


52
		

/195.djvu

			Kordys Leontyna, 1902, 1937, egz. Lwów. 
Komes - Lazarus Sidonia, 1897, 1!)37, egz. Lwów. 
Korolkowa Zofia, 1887, 1906, egz. Hrubieszów. 
Korolówna Zofia, 1906, 1938, egz. Wołożyn, Ośr. Zdr. 
Kornas .Józefa, 1896, 1938, egz. Lwów. 
Kornatowicz 1Uaria. Teodora. 1900, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 75. 
Koronkiewicz Alojza, 1890, 1938, egz. .Warszawa, Chmielna 29. 
Koronowa Regina, 1908, 1937, egz. Radom, Mal'ywilska 17. 
Korosiówna Genowefa, 1913, 1934, dypl. Rawa Ruska, Mickiewicza 45. 
Kortasowa Zofia. 1910, 1937, egz. Kocborowo. 
Kortaszewska Aleksandra, 1889, 1932, egz. Września. 
Kortusówna Marianna, 1902, 1929, egz. Warszawa, Goszczyńskiego 1. 
Krupczyńska Anna, 1898, 1937, egz. Radom, Żeromskiego 7. 
Korycińska .Jad\\,iga., 1898, 1937, egz. Warszawa, 6 Sierpnia 3'3. 
Korycińska Wiktoria, 1909, 1932, dypl. Lwów. 
Korzanowska Szarlota, 1906. 1937, egz. Więcbork. 
Korzeniewska Elżbieta, 1907, 1938, egz. Wilno, Zamkowa 24. 
Korzeniowska Emilia, 1906, 1938, egz. Brzęść n. B. 
Korzeniowska Helena, 1903, 1938, egz. Kalisz, Rycerska 12. 
Korzeniowska Leokadia, 
, 1938, egz. pow. Warszawski. 
Kos .Joanna. 1884, 1908, egz. Katowice. Raciborska 29. 
Kosewiczowa Anna, 1891, 1938, egz. Miory. 
Kosiba Anna, 1895, -, egz. Stanisławów. 
Kosikcwa Eufenia, 1909 1938, egz. Kościan. 
Kosińska l\'Iaria, 1899, 1937, egz. Łódź. 
Kosińska Zofia, 1900, 1938, egz. Grodno, Krasińskiego 14. 
Kosiorek Rozalia, 1891, 1938, egz. Lwów. 
Koslawska Teresa, 1914, 1938, egz. pow. Garwoliński. 
Kosmala Stanisława, 1894, 1919, egz. Zaniemyśl, pow. Środa. 
Kcsmalówna Benigna, -, 1929, egz. pow. Grójecki. 
Kosmowska Bronisława, 1880, 1938, egz. Aleksandrów KUJ. SzpitaL 
I\:osmowska Ludwika, 1903, 193.3, egz.Owińska, pow. Poznań. 
Kosmowski Roman. 1902, 1933, egz. Miękówko. 
Kossakowska Eugcnia, 1903, 19.38, egz; Drohobycz. 
Kossakowska Maria, 1908, 1938, egz. Wilno, Słowackiego 17. 
Rossowska Helena, 1905, 1929, egz. Nadwórna. 
KossO"wska Maria, 1904, 1938, egz. Jody, pow. Brasław. 
Kossówna Marianna, 1907, 1933, egz. Warszawa, Goszczyńskiego l. 
Kcstecka .Jadwiga. 1890, 1938, egz. Lwów. 
I\:ostecka .Józefa, -, 1933, egz. Biała, Szp. Powszechny. 
Kostelaniec Chaja, 1901, 1937, egz. Łódź. 
Kostenko Adela, 1904, 1938, egz. Grodno, Pereca 18. 
Kostka Karol, 1911, 1938, egz. Istebna. 
Kostkówna Walentyna, 1905, 1938, e;;:;z. Białystok. Dojlicka 20. 
Kostrzewa, 1895, 1937, egz. Chorzów. 
KtJstrzewska Gabriela, 1891, 1938, egz. Pabianice. 
Kostrzewska Genowefa, 1897, 1937, egz. Łódź. 
Kostujak Cecylia, 1884, 1908, egz. Pleszew. 
Kostyna Stefania Aniela, 1914, 193'" egz. Warszawa, Nowogrodzka 75. 
Koszałka Symplicia, 1905, 1!J34, egz. Poznań, Łąkowa 1. 
Koszczyńska Bronisława, 1886, 1937, egz. Chełmno. 


53
		

/196.djvu

			Koszewnik Itka, 1916, 1938, egz. Grodno, Nazaretańska L 
Koszówna Hildegarda, 1913, 1938, egz. Hajduki Wielkie. 
K.oszuta Wiktoria, -. 1938, egz. pow. Płocki. 
Iiościan Zofia, 1895. 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 75. 
Kościelna Stefania, 1891, 1937, egz. Warszawa, Szp. Jana Bożegu. 
Kościankiewicz Aleksander, 1896, 1938, egz. Dąbrowa G. Legionów 60. 
Kotasówna Anna, 1896. 1938. Cieszyn. 
Kotasówna -\.nna. 1896. 1938, -, Cieszyn. 
Kotek Sura, 1910, 1938, egz. Warszawa, Sienna 27. 
Kotewicz Kunegunda, 1915, 1937, egz. Gdynia. Szp. Św. Wincentego. 
Kotkowska Maria Aniela. 1883, 1938, egz. Warszawa, Książęca 2. 
Kotlewska Halina, 1903. 1938, egz. Warszawa, Sienna 6. 
Kotoni .Julia, 1894, 1938, egz. Lublin, Sądowa 4. 
Kotowiczówua Klara
 1906, 1938, egz. Białystok, Żwirki i Wigury. 
Kotowska .Janina Jadwiga, 1893, 1937, egz. Warszawa, Krak. Przedm. 62. 
Kotowska Paulina, 1902. 1938. egz. Lublin, Szp. Sw. Wincentego. 
Kowalczyk Halina. 1907, 19-37, egz. Łódź. 
Kowalczyk Irena, 1914. 1937, egz. Warszawa, Krochmalna 73. 
Kowalczylt Leokadia, 1905, 1938, egz. Grodzisk Wlkp. 
Kowalczyk Łucja. 1921, 1938, egz. Hajduki Wielkie. 
Kowalczyk Stanisława, 1903, 1937, egz. Gniezno, Lecha II. 
Kowalczykóu-na Genowefa, 1914, 1938, egz. Brodnica. 
Kowalczykówlla Anna., 1907. 1938, egz. Kosów Pol. 
Kowalewska Helena. 1906. 19.37, egz. Koźmin. 
Kowalewska .Jad' wiga, 1901. 1938, egz. Wilno, Senatorska 13. 
Kowalewska Katarzyna., 1896, 1938, egz. Grodno, Rybacka 6. 
Kowalewska Klara, 1906, 1931, egz. Łasin, pow. Grudziądz. 
Kowalewska Stanisława, 1900. 1938, egz. Łódź. 
Kowalewska Zofia, ]893, 1938, egz. Warszawa, Sandomierska 23 
Kowami .Janina, 1904, 1938, egz. Tomaszów Maz. 
Kowalik Rozalia, 1907, 1934, egz. Katowice, Szp. Św. Elżbiety. 
Kowalikowa Klara. 1888. 1938. egz. Hajduki Wielkie. 
Kowalkowska Gertruda, 1916, 1937, egz. TorUl1. 
Kowalkowska Katarzyna, 1893, 1938, egz. Lwów. 
Kowalówna Jadwiga, 191'3, 1936, egz. Wębrzeżno. 
Kowalówna Tekla, 1885, 1908, egz. Rojca. 
Kcwalska Alicja, 1912, 1938, egz. Lubieszów. 
Kowalska Anatolia, 1888, 1912, egz. Pleszew. 
Kowalslia Anua. 1888, 1912, egz. Kostrzyn. 
Kowalska Bogdana. 1906, 1938, egz. Pleszew . 
Kowalska Edwarda. 1902, 1934, egz. Piekary śl. Szp. Powiat. 
Kowa,lska Eleonora, -, 1938, egz. pow. Warszawski. 
Kowalska - Samoiło Halina, 1910. 1934, .dypl. Siedlce, OŚr. Zdr. 
Kowalska Helena, 1896, 1937, egz. Warszawa, Freta 10. 
Kowalska Inccenta, 1897. 1919. egz. Nowy Tomyśl. 
Kowalska Janina, 1915, 1938, egz. Kłobuck, Ośr. Zdr. 
Kowalska Józefa, -, 1938, egz. pow. Mińsk Mazow. 
Kowalslia .Julia, -, 1938. pow. Grójecki. 
Kowalska l\'Iagd.alena, 1903, 1937, egz. Więcbork. 
Kowalska Maria, 1896, 1938, egz. Lwów. 
Kowalska Maria, 1912, 1938, dypl. Lwów. 


54
		

/197.djvu

			Kowalska ,\Iaria, 1915, 1938, egz. Warszawa, Kawęczyńska 4a. 
I{owalska Pelagia, 1886, 1910, egz. Pakość. 
Kowalska Stanisława, 1894, 1932, egz. Poznaii, Fabryczna 35. 
I(owalska Tekla, -, 1933 egz. Biała, Szp. Powszech. 
I(owalska Zofia, 1888, 1937, egz. Kozienice, Szpital 
Kowankówna Pelagia. 1896, 1938, egz. Grudziądz. 
Kowczyńska Aleksandra, 1895, 1938, egz. Wilno, Piłsudskiego 40 
Kowierska Helena. J899, 1938 egz. Warszawa, Piusa XI 44. 
Kowolik Marta. 1906, 1929,egz. Poznań, Długa 1. 
Kowzan .Jadwiga, 1907, 1937, egL.. Wilno, Antokol. Szp. Wojsk. 
Koza Kozu1a, 1910, 1937, egz. Poznań, Łąkowa 1. 
Kozak Szymon. 1902, 1937, egz. Wilno, Szp. Wojsk. 
Kozak Zofia, 1911, 1938, egz. Lwów. 
Kozakiewicz Janina. 1906, 1938, egz. Kochanowka pow. Łódź. 
Kozakowska Wanda, 1900, 1937, egz. Wilno, Koszykowa 29. 
Kozanowska l\iIaria, 1880, 1937, egz. Warszawa, Górnośląska. 45. 
Kozarówna Anna, 1904, 1937, egz. Lwów. 
Kozielec Antonina Anna, 1900, 1938, egz. Drohobycz. 
KozieJewska Adela, 1899, 1938, egz. Łódź. 
K()zielewska Bronisława, 1886. 1937, egz. Warszawa, Hoźa BO. 
Kozielska Romualda, 1900, 1937, egz. Łódź. 
Kozierkiewicz Maria, 1891, 1938, egz. Mińsk Mazowiec. 
Kozikowska Weronika. 1908, 1938, egz. Warszawa, Podhalailska 9. 
Kozioł Perła, 1907, 1938, egz. Częstochowa, Mirowska 13. 
Koziorzewska Marianna. 1906. 1937, egz. Vlarszawa, 6 Sierpnia 33. 
Kcziróg Melania, 1903, 1938, egz. Warta. 
Koziróg Regina, 1898, 1938, egz. Lódź. 
Koziróżanka Marianna, 1896, 1937, egz. Łódź. 
Kozłecka .JuHanna, 1897. 1938, egz. Łódź. 
Kozłowicz .Janina. 1908. 1937, egz. Warszawa, Wolska 37. 
Kozłowska Bronisława. 1895, 1937, egz. Wilno, Klinika Chirurg. U. S. B. 
Kozłowska Chawa, 1916, 1938, egz. Oszmiana. 
Kozłowska Helena, 1896. 1938. egz. Słonim. Piłsudskiego 35. 
Kozłowska Helena, 1908. 1938, egz. Brok n..B. 
Kozłowska Helena, 1880, 1938, egz. Lublin. S7.p. D. Jezus. 
Kozłowska, Helcna, -, 1938, pow. Gosty6.ski. 
Kozłowska .Jadwiga, 1906, ! 9ij'i, egz. Zanorocze. 
Kozłowska Kazimiera, 1899, 1938, egz. Rypin. 
Kozłowska Kazimiera, -, 1938, egz. pow. Płocki. 
Kozłowska Małgonata, 1891, 1938, egz. Rypin. 
Kozłowska - Orłowska Maria, 1899, 1938, egz. Gierwiasty. 
Kozłowska Marianna, 1886, 1937, egz. Warszawa, Zakroczymska 6. 
Kozłowska Regina, 1905, 1937, egz. WilrlO, Gedymina 25. 
Kozłowska Zofia, 1899, 1938, egz. Warszawa, Kawenczyńska 4a. 
Kozłowska Zofia, 190'8, 1938, egz. Baranowicze, Krótka 37. 
KozłóWIDi l\iIaria, 1905, 1936, egz. Cieszyn. 
Kozłówna Zofia, 1910 1937, egz. Chorzów. 
Kozywa vel Kozyrska Adela, 1913, 1937, dypL Warszawa. Nowogrodz- 
ka 48. 
Kożuchowska Maria. 1909, 1933. dypl. Dąbrowa G., Sienkiewicza 2. 


55
		

/198.djvu

			Kożuckorska Stefania Kazimiera, 1903, 1938, egz. Warszawa, pl. Zam- 
kowy 13. 
Kożusznik Amalia, 1908, 1936, egz. Bogumin. 
Kożusznikówna Zofia, 1897, 1936, egz. Bielsko. 
Koźlikorska Pelagia, 1906, 1928, egz. Żerków. 
Koźma Helena Norberta, 1899, 1919, egz. Warszawa, Nowogrodzka 4
. 
Koźmińska Helena, 1913, 1937, egz. Łódź. 
Koźmiński Abram, 1885, 1938, egz. Łódź. 
Kohle Władysława, 1897, 1938, egz. Łódź. 
Koniźanka Zuzanna, 1896, 1926, egz. Bielsko. 
Kraczka Adelajda, 1906, 1937, egz. Poznań, Długa 1. 
Kradziecka Helena, 1893, 1933, egz. Tczew. 
Krajewska Bronisława, 1.883, 1938, egz. Przemyśl. 
Krajewska Feliksa, 1912, 1!f38, dypl. pow. Warszawski. 
Krajewska .Janina 1912, 1937, dypl. w. Przy toczno, gm. Łysobyki. I 
Łuków. 
Krajewska Olga, 1908, 1937, egz. Lwów. 
Krajnak Jan, 1901, 1930, egz. PoznaÓ. 
Krakowski Edward, 1899, 1932, egz. OwiÓska, pow. PoznaÓ. 
Kral Olimpia, 1904, 1928, egz. Pleszew. 
Kramer Doba Gitla, 1912, 1938, egz. Warszawa. 
Kramer Gertruda, 1903, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 75. 
Krasnerówna Helena, l!H4, 1938. egz. Wilno, Mostowa 15. 
Krasińska Helena, -, 1938. pow. Płoc-ki. 
Kraska - Makowska .Janina. 1906, 1931, dypl. Będzin. Kościuszki 68. 
Kraska Pelagia, 1891, 1919, egz. PoznaÓ, Długa 1. 
Krasn()dębska .Jadwiga, 1899, 1937, egz. Warszawa, Żelazna 48. 
Krasoń Marianna, 1905, 1938, egz. Warszawa, Brukowa 22. 
Kraszewska Leokadia, 1913, 1937, egz. Lublin, Szp. Św. Wincpntego 
Kraśnicka Paulina, 1887, 1938, egz. Warszawa, Narbutta 39. 
Kraus Anna, 1912, 1936, dypl. Lwów. 
Krause Irena, 1895, 1937, egz. Warszawa, Smolna 6. 
Krauze .Jadwiga, 1879. 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 75. 
Krauze lVlelania, 1908, 1938, egz. Warszawa. Chmielna 134. 
Krauze Otylia, 1899, 1!J38, egz. Lódź. 
Krauzówna Kazimiera, 1895, 1937, egz. Wilno, Szp. Wojsk. 
Krarczenkówua Irena, 1911, 1938, egz. Szczuczyn. 
Krawczukówna Stefania. 1908, 1938, egz. Łuźki. 
Krawczyk .Antonina, 1905, 1938, Poznań, Kościelna 6. 
Krawczyk Jadwiga, 1891, 1936, egz. Bralin, pow. Kępiński. 
Krawczyk Wiktoria. 1886, 1938, egz. 
.ilrawczykówna Helena. 1905. 19
8, dypl. równe. 
Krawiecka Władysława, 1891, 1938, egz. Warszawa, Ksiażęca 2. 
Kramer .JuUanna, 1902, 1938. egz. Lódi. 
Krpfft')wa .Joanna, 1911, 1938, egz. Chojnice, Jagiellonska 2. 
I
reft Bronisław, 1902, 1938, egz. Kocborowo. 
K.refschmer Anungata, 1897, 1919, egz. Brodnica. 
Kreiner Ludwika, 1905, 1938, egz. Stanisławów. 
Krejowa Gertruda, 1910, 1938, egz. Stefanowo, pow. Kościerski. 
Krejowa Maria. 1905, 1938, egz. Czersk, Kościuszki 2. 
Kremski Wiktor, 1888 19'37, egz. Chorzów. 


56
		

/199.djvu

			Krepszlakies Gertruda, 1909, 1938, egz. Więcbork. 
KJ'ethorska Kazimiera, -, 1938, egz. pow. Sochaczewski. 
Kretowiczówna Maria, 1910, 1937, egz. Wilno, Lwowska 59. 
Kripplówna Lola, 1911, 1938, egz. Lwów. 
Krolmrowna Ignacjal, 1893, 1922, egz. Tarnowskie Góry, Szp. Powiat. 
Krok Eliza, 1868, 1908, egz. lVIiędzychód, Pusta 4. 
Kroił Anna, 1905, 1938, egz. Sieraków, pow. Międzychód. 
Kron Elza, 1913, 1938, egz. Wąbrzeżno. 
Krclłówna Anna, 1908, 1937, egz. Puck. 
Kromolidza Kazimiera, 1885, 1913, egz. Poznań, Długa 1 
K.romel Irena, 1906, 1937, egz. Starachowice, kol. Orłowo. 
Król Elżbieta, 1911, 1934, egz. Katowice, Szp. Św. Elżbiety. 
Król Bch-na, 1893, 1937, egz. Lwów. 
Kroi Władysława, 1911, 1938, egz. Lwów. 
Król Zofia. 1!J13, 1938, egz. Wf'.rta. 
Królak Helena, 1902, 1938, egz. Warszawa, Żelazna 97. 
Królówna Julia, 1889, 1938, egz. Warszawa, Wolska 52. 
Królówna Lucja, 1909, 1938, egz. Sosnowiec, Konrada L 
Kruc.zk()wska Gertruda. 1906, 1938, egz. Świecie. 
Kruczkowska Kazimiera, 1908, 1936, egz. Rawicz. 
Kruczko\'\;ska JUana, 1879, 1908, egz. Pogorzela, pow. Krotoszyn. 
Kruczkówna Amalia, 1901, 1936, egz. Bielsko. 
Kruk Zofia. -, 1917, egz. Kraków, Szp. Św. Łazarza. 
Krukówna Józefina, 1905, 1938, egz. Warszawa, Goszczyńskiego 1. 
Krumhorn Icek, -, 1938, egz. pow. Skierniewicki. 
Krupińska Janina, 1899, 1938, egz. Vlarszawa, Kołowa 21. 
KrupuIska Zenobia, 1897, 1938, egz. Warszawa, Freta 33. 
Krupnic.ka Berta, 1905, 1938, egz. Białystok, Żwirki i Wigury 16. 
Krupowa Bronisława, 1885, 1938, egz. Lwów. 
Krupowiczówna .Jadwiga, 1913, 1938, egz. Wilno. lVIickiewicza 22. 
Kruszelnicka Maria. 1915, 19.36, dypl. Kraków. 
Kruszewska. Stanisława, 1889, 1938, egz. Warszawa, Szp. dla Dzieci. 
Kruszyńska Helena, 1905, 1938, egz. Pabianice. 
Kruszyńska - Suchocka Stanisława. 1897, 1927, egz. Pionki. 
)\:rus .J:mina, 1908, ] 938, egz. Łódź. 
Krużołkówna Maryla, 1912, 1937, egz. Cieszyn. 
Kriiger Cecylia, 1901, 1934, egz. Szp. Godula, pow. Świętochłowice. 
Kriiger Franciszka, 1901, 1937, egz. Toruń. 
KJ'iiger Marta, 1908, 1938, egz. Kijaszkowo. 
Kriiger Meta, 1887, 191
, egz. Bydgoszcz, Seminaryjna 1. 
Krychówna Marianna, 1895, 1938, egz. Wyrzysk. 
Kryczyńsk
 Walentyna. :1.890, 1937, egz. Wilno, Szkaplerna 32. 
Kryger Olga, 1905. 1937. egz. Bydgoszcz, lVIickiewicza 15. 
Krygiel Ewa, 1911. 1938, egz. Warszawa, Karmelicka 10. 
Krygielówna Maria, 1884, 1936, egz. Bielsku. 
Krygier J"eokadia, 1907, 1937, egz. Katowice, Szp. Św. Elżbiety. 
Krygier Wincenty, 1905, 1!}30, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Kryhowska Ma.ria, 1916. 1937, dypl. Gniezno, Św. Piotra 5. 
Kryłowiczówna Wiera, 1907, 1938, egz. Wilno, Filarecka 66. 
Krynó\Vna Halina, 1915, 1938, dypl. Wilno, Brzózki 7. 
Krysiewicz Anna, -. 1938. egz. pow. Vlarszawski. 


-,.., 
;)1
		

/200.djvu

			Krysińska Maria, 1894, 1937, egz. Kalisz, Moniuszki 32. 
Krysmann Michał. 1893. 1932, egz.Owińska. 
Kryszczuliówna Władysława, 1908, 1938. egz. Święciany. 
Krystian .Janina, 1906, 1938, egz. Łódź. 
Krystianis Klara, 1888, 1937, egz. Lublin, Szp. Św. Wincentego. 
Kryszkon Jadwiga. 1908, 1938, egz. Drohiczyn. 
Kryś Maria, 1888, 1938, egz. Lwów. 
Kryzel Gertruda, 1905, 1937, egz. Lwów. 
Krzebietka Priska, 1879, 1908, egz. Międzychód. 
Krzen1ińska Cecylia, 1895, 19.37, egz. Warszawa, Nowogrodzka 75. 
Krzemińska Zofia, -, 1938, egz. pow. Mińsko - Mazow. 
Krzeminski Julian, 1889, 1938, egz. Św1ecie. 
Krzemińska Stanisława, 1909, 1937, egz. Warszawa, Hoża 80. 
Krzysiak Helena, 1910, 1938, egz. Łódź. 
Krzysiak Zofia. 1903, 1937, egz. Łódź. 
Krzystkówna Aniela, 1911, 1937, egz. Chorzów. 
Krzystofiak Józef, 1905, 19.33, egz. Dziekanka, po'\\'. Gniezno. 
Krzyszczukałtisówua Helena, 1907, 1938, egz. Brześć n/B. 
Krzyszkowslia Helena, 1908, 1937, egz. Łódź. 
Krzywańska Regina. 1905, 1937, egz. Warszawa. Opaczewskd 38. 
Krzywdzińska Czesława, 1913, 1934, dypL Biała, Szp. Ubezp. Społ. 
Krzywobłocka Maria, 1902, 1938, egz Hoduciszki. 
Krzyżaniak Katarzyna. 1886, 1937, egz. Katowice. Szp. Św. Elżbiety. 
Krzyżaniak Maria, 1883, 1905, egz. Strzelno. 
Krzyżanowska Antonina, 1884, 1938. egz. Warszawa, Zygmuntowska 2. 
Krzyżanowska Barbara, 1879, 1938, egz. Warszawa, Targowa 22. 
Krzyżanowska Janina. 1908. 1938, egz.Ostryna. 
Książek Felicja, 1889, 1938, egz. Tomaszów Maz. 
Książek Janina Maria, -, 1937, egz. Warszawa, Szp. Św. Stanisława. 
Księżniak Henryka, 1903, 1937, egz. Łódź. 
Knbo('ińska Maria. 1896. 1937, egz. Warszawa, Wolska 37. 
Kuba,cka Anieja. 1904, 1936, egz. Poznań, Staszica 19. 
Kubacka Stanisława, 1910, 1934, egz. Brodnica. 
Kubalowa Władysława, 1892, 1938, egz. Lwów. 
Kubiak Apolonia. 189,7. 1937. egz. Chełmno. 
Kubiak Bronisław, 1903, 1935. egz.Owińska. 
Kubiak Salomea, 1915, 1938, egz. Lwów. 
Kubiak Teofil. 1902, ]933, egz. Bolechówko. 
Kubiakówna l,eokadia. 1900, -, egz. Skarżysko. 
Kubicka - Bastowska Anna, 1907, 1937. egz. Warszawa. Sosnowa 11. 
Kubicka Hanna, 1905, 1931, dypl. Sosnowiec, Ośr. Zdr. 
Kubicka Maria Gonzaga. 1899, 1920, egz. Żnin, SzpitaL 
Kubicka Marta, -, 1938, egz. pow. Warszawski. 
Kubik Janina, 1904, 1937, egz. Łódź. 
Kubik Lidia, 1904. ] 938, egz. Łódź. 
Knbikowa Maria, 1885, 1938, egz. Zawiercie, Okólna 62. 
Kubikowska Cecylia, 1911, 1937, egz. Radzionków, Klasztorna 3. 
Kubińska Franciszka, 1905, 1931, dypl. Łódź. 
Kuc Maria, 1896, 1921, dypl. Kraków. 
K.ucharczuk Irena, 1913, 1937, egz. Warszawa, Palkowska 9 
Ku('harska EU
enia, 1906, 1937, egz. Gdynia, Szp. Morski. 


58
		

/201.djvu

			Kueharska Franeiszka, 1909, 19-38, egz. pow. Pułtuski. 
Kucharska Helena, 1908, 1929, egz. Krotoszyn. 
Kueharska .Jadwiga Bronisława, 1907, 1938, egz. Warszawa. Kaweczyn- 
ska 29. 
KuchaJ:Ska Kosmazja, 1914, 1937. egz. Poznań, Łąkowa 1. 
Kucharska Maria, 1901, 1930, dypl. Lublin, Szp. Św. Wincentego 
Kucharska Weronika, 1909, 1938, egz. Białystok, Sosnowa 49. 
Kucharska Zofia, 1912, 1934. egz. Łasin, pow. Grudziądz. 
Kucharska Marta, 1880. 1908. egz. Kazimierz Pomorski. 
Kucharcz;rk Katarz;rna, 1891, 1938, egz. Lwów 
Kuchta Maria, 1892, 1916, egz. Piasniki, Szpital. 
KuchcL'\nka .Jadwiga, 1907, 1937, egz. Chorzów, L. Sp. Brack. 
Kucińska Eugenia, 1895, 1B38, egz. Warszawa, Książęca 2. 
Kuc;rna Melania, 1901, 1938, egz. Lwów. 
Kuczera Maria, 1912, 1927, egz. Orłowa. 
Kuczkowska Marta, 1875, 1908. egz. Powidz, pow. Gniezno. 
Kuczkowska Pelagia I..eandra. ]396, ]924, egz. Gniezno. Choclszew- 
skiego 9. 
Kucz
'ńska Antonina Konstanc., 1913, H137, egz. Włochy k. Warszawy 
Zachodnia 22. 
Kucz;rńska Waleria, 1895, 1926. egz. Chehnno. 
Kudła Franciszka, 1887, 1938, egz. Jarosław. 
Kujath Mimra, 1886, 1908, egz. Mieckichowo, pow. Nowy TomyśI 
Kujara Leokadia, 1899, 1938, egz. Świecie. 
Kujara Wiktoria, 1889, 1937, egz. świętochłowice, Szp. Hut. 
Kujawska Aniela, 1890, 1916, egz. Zaniemyśl, pow. Środa. 
Kukawka Stanisława, 1909, 19-38, egz. Kocborowo. 
Kukawka Waleria, 1880, 1908, egz. 'Święciechowo, pow. Leszno. 
Kukiołka Barbara Salomea. 1900, 1937, egz. Warszawa, Wolska 37 
Kukla Bronisław, 1901, 1938, egz. Ostrów M
z. Kacpurska 6. 
Kuknówna Jadwiga, 1899, 193'[, egz. Lwów. 
Kukułczanka Felicja, 1915, 1936, dypL Miejska Górka, pow. RawIcz 
Kula Anna, 1902, -, egz. Swierklaniec, Szpital. 
'{ula Franci.,zka. 1906, 1929, egz. Poznań, Mazowiecka 55. 
Kulczycka - 8ztokojło Nadzieja. 1896, 19-37, egz. Łódź. 
Kulczyńska Teresa. 1894, 1921. dypl. Kraków. 
Kulesza Anna, 1896, 1938, egz. Warszawa, Polna 34. 
Kulesza Katarz;rna, 1884, 1937, egz. Lublin, Dominikańska 1. 
KuIiga Czesława, 1916. 1938, egz. Lwów. 
KuIigowska Franciszka Maria, 1887, 1938, egz. Warszawa, Hipoteczna 2 
Kulka Pelagia, 1912, 1937, egz. Katowice, Szp. Św. Elżbiety. 
Kulikowska Helena, 1897, 1938, egz. Łódź. 
Kulpa Zofia, 1900, HJ-38, egz. Warta. 
Kumert .Marta, 1904, 1937, egz. Więcbork. 
Kumertowa Helena, ] 883, 1937, egz. Gdynia, Szp. Morski. 
Komoś Antonina, 1908, 1932, egz. Pleszew. 
Kunda Paweł, 1903, 1938, egz. Augustów, Zarzecze. 
Kundt Wanda Luiza, 1898, 1937, egz. Warsza
a, Karmelicka 10. 
Kumertówna Jadwiga, 1907, HJ-37, egz. Warszawa, Karmelicka 10. 


319
		

/202.djvu

			J{unig Maria, ] 907, ] 928, dypl. Lódź. 
Kuncewicz Stefania, -, 1938, egz. pow. Błoński. 
J{upfer l\'lina, 1899, 1938, egz. Łódź. 
Kupferwaser - Tuszowska Zofia, 1890, 1925, dypl. Łódź. 
Kupiec Pelagia, 1903, 1938, egz. Białystok, Augustowska 16. 
Kupke Aniela, 19]2, 1933, egz. Rawic
. 
Kuraszkiewicz Antonina, ]887, 1937, egz. Bydgoszcz. 
J{uraszłdewicz Maria, ]882, 1938, egz. Grudziądz, Zakł. dla niemowląt. 
Kurażewa Katarzyna, 1895, 1937, egz. Warszawa, Zakroczymska 6. 
!{urc Gołda, 1915, ]938, egz. Piotrków. 
Kurczcwska Halina, 1911, 1937, egz. Wilno, Śniegowa 7. 
Kurczówna Stefania, 1912, 1936, dypL Kraków. 
K.ordeczka l\'lagd., ]890, ]920, egz. Krasnystaw. Szpital. 
Kurek Stefania, 1905, ]937, egz. Łódź. 
Kurhanówna Urszula, 1898, 19::18, egz. Landwarów. 
Kurka Nachum, 1913, Hj-38, egz. ł...ódź. 
Kurkiewicz .Józefa, ]915, 1936, egz. Kościan. 
Kurkowska Mada, 1899, 1037, egz. Równe. 
Kurkówna Irena, -, 1938, egz. pow. Mińsko - Mazow. 
Kurkówna Kl'3'sł;rna, 1909, ]930. egz. Tomaszów Lub. 
KurIand Ita, 1896, 1938, egz_ Warszawa, Gęsia 25. 
Kurlender Chana, 1910, 1938. egz. Białystok, Grochowa 15. 
Kurmanowicz \\'anda .Janina, 1894, 1937, egz. Warszawa, Zakroczym- 
ska 6. 
Kuroszyli \Veronika, 1912, 1934, egz. Brodnica. 
Kurowska Anna, ]906, ]932, dypl. Kalisz, Częstochowska 3. 
Kurowska Helena, 1907, 1938, egz. Świecie.. 
Kurow.,ka Helena. 1896, ]937, egz. Dąbrowa Górn. Kopernika 66. 
Kurewska Helena, 1885, 1937, egz. Warszawa, Szp. Dz. Jezus. 
Kurowska Stan. .Józefa, ]895, ]938, egz. Słomniki, pow. Miechowski. 
Kurowska Marta, 1900. 1!}37, egz. Warszawa, Tamka 35. 
Kurowsim Salomea, 1900, ]937, egz. Warszawa, Szp. Dz. Jezus. 
Kurewsld Kazimierz, -, l!}38 , egz. pow. Warszawski. 
Kurowski Władysław, ]892. 19'38, egz. Radzymin pod Warszawą, War- 
szawska 36 
Kurt Maria, ]896, 1938, egz. Krosno. 
Kurtz Aleksandra, ]889, ]938, egz. Warszawa, Polna 34. 
Kur3'łło Aleksandra, 1887, ]929, dypl. Kraków. Senacka 11. 
Kuryłowiczówna Amm. l!H1. 1938, egz. Troki. 
Kurzawa .Jadwiga, 1901, ]938, egz. Drohobycz. 
Kurzawska .Jadwiga, 1887. 1908, egz. Toruń. 
Kursętkowska :l\'Iagdalena, 19]3, 1937, egz. Toruń. 
Kusiecka .Józefa. ]887, 1938. egz. Drohiczyn. 
Kusiówna Helena. ]897, ]937, egz. Cieszyn. 
Kuskowska Kazimiera Petronela, ]881, ]938, egz. Warszawa, Tamka 35. 
Kuśmicrcz3'k Maria, ]901, 19-38, egz. Kazimierz, Kolejowa 8. 
Kuszni
ruk Helena, 1906, 1935, egz. Lubartów. 
Kuta Natalia Franc., ]9]0, ]937, egz. Jędrzejów "S. Z.". 
Kutta Wład3'sław, 1902, ]938, egz. Świecie. 
Kutner Sara, ]911, 1932, dypl. Łodź. 
J{uźniarska .Janina, -, 1938, egz. pow. Mi1'1sko - Maz. 


.60
		

/203.djvu

			Kliunik Agnieszka, ]914, ]938, egz. Grudziądz, Klinika Miejska 
KUhnel Zofia. 1895, 1937, egz. Łódź. 
Kwapińska Zofia, 1906, 1930, egz. Chehnno. 
Kwarta(' Masza, 1902, 1938, egz. Wilno, Trocka 7. 
Kwasecka Maria, 1907, 19
n, egz. Lwów. 
Kwaśnica Aniela, 1905, -, egz. Km'wina. 
Kwiasowska .Julianna, 1909, 1936, egz. Kościerzyna, Szp. Powiat. 
K""iatek Roman, 1903, 1930, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Kwiatkowska .Jadwiga, 1889, 1938, egz. Starogard. 
Kwiatkowska Natalia, 1902, ]937, egz. Wilno, Szp. Kolejowy. 
Kwiatkowska Maria, 1903, 1937, egz. Lwów. 
Kwiatkowska l\'Iarta, 1909, 1938, egz. Bychawa, pow. Lubelski. 
Kwiatkowska Tatiana, 1910, 1938, egz. Stanisławów. 
KWIatkowska \Vacława, 1908, 1938, egz. Warszawa, Krakowskie Przed- 
mieście 56. 
Kwiecianówna Felicja, 1908, 1938, egz. Wilno, Jasna 3. 
Kwinta Pelagia, 1904, 1938, egz Łódź. 
Kwiatek .!.\Iarianna, 1878, 1908, egz. Chebzie. 
Krokówna Antonina. 1899, 1938, egz. Lwów. 
Kycia !lozalia, 1903, ]926, egz. Brodnica. 


L 


Lachmanówlla AmaHa, 1899, 1!)37, Cieszyn. 
LachGwicz Aniela, 1913, 1938, egz. Lwów. 
Lachowicz Aniela, 1885, 1937, egz. Lwów. 
Lachowicz .Józefa, 1890, ]938, egz. Lwów. 
Lachowicz Maria, 1915. 1938, dypl. Lwów. 
Lachowicz Wład;rsława, 19]3, 1937, egz. Lwów. 
LaekOJ'ońska Adela. 1911, 1936, dypl. Kraków, Szp. Dkl'. Wojsk. 
Lademan Elżbieta, 1907, 1936, egz. Poznań, Ubezp. Społ. 
Lakncrowa H('nryka. 1905, ]938, egz. Lida. 
Lamek Walerian, 1902, ]938, egz. Kocborowo, pow. Starogard. 
Lammel Helena, 1909, 1934, egz. Katowice, Piłsudskiego 52. 
Lanberstei.n Barbara, 1894, ]937, egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
Lancmańska Stanisława, 1911, ]938, egz. Łódź. 
Landkutsch Mat;rlda, 19]4, 1937, egz. Lwów. 
I.andy Helena, ]902, 1934, dypl. Łuck. 
]j.ange Amelia, ]893, ]938, egz. Łódź. 
Lange Gertruda, ]902, ]937, egz. Więcbork, p. Sępolno. 
J
ange Ida, 1870, 1938. egz. Łabiszyn, pow. Szubin. 
Lange Marianna, 190], 192'3, egz. Kartuzy. 
Lange Marta, 1906, 1932, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Langl1('r l\larta, ]9]0, ]938, egz. Kijaszków, p. Wyrzysk. 
l.asek Stefania, -, -, egz. Rabka, p. Nowy Targ. 
Laserówna Helena, ]909, 1938, egz. Kocborowo, p. Starogard. 
Lasim Stanisłąw, 1896, ]937, egz. Chorzów, L. Sp. Brack. 
Laskowska Gertruda, 1914, 1938, egz. Poznań, Długa 1. 
Laskowska Matylda, 1893, 1938, egz. Kamień Pom. pow. Sępolno. 
Lask()wska "'eronika, 1884, 1908, egz. Kościerzyna. 
J,a.socka Bronisława, 1900, 19'37, egz. Świecię. 


61
		

/204.djvu

			Laszczykówna Anna, 1905, 1938, egz. Żółkiew. 
Latawcówna \Vanda, 1903, 1929, egz. Delatyn. 
J
atanowicz Wiktoria, 1881, 1938, egz. Warszawa, Mariańska 1. 
Landkutsch Dora, 1905, 1937, egz. Lwów. 
Launkardl Matylda, 1903, 1938, egz. Kijaszkowo, p. Wyrzysk. 
Lebeusztejn Karolina Romana, 1901, 1938, egz. Warszawa, Estońska 5. 
Leber .Jadwiga, 1880, 1908, egz. Czarnylas, pow. Ostrów. 
J
ebioda Stanisława, 1906, 19'37, egz. Łódź. 
Lechawer Magdalena, 1898, 1938, egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
Leciejewska Teodora, 1905, 1937, egz. Chorzów, L. Sp. Brack. 
Ledroń Józef, 1911, -, egz. Chorzów, L. Sp. Brack. 
Ledzion Maria, 1913, 1938, dypl. Kraków, Szp. Olu. Wojsk. 
Legler Alma, 1904, 1938, egz. Margonin, p. Chodzież. 
Legutko Halina, 1895, 1928, dypl. Kraków. 
Leitgeber Ewa, -, 1938, egz. pow. Warszawski. 
Leitgeber Weronika, 1879, 1908, egz. Chełmno. 
Leitlff Zelma, 1911, 1938, egz. Łódź. 
J.ejdo Adela, 187'3, 1937, egz. Pinczów. 
Lejwand Sara, 1913, 1934, dypl. Warszawa, Elektoralna 6. 
Lekachówna Basia, 1915, 1938. egz. .Wilno, Piłsudskiego 25. 
Lelis Adelaida, 1895, 1938, egz. Brańsk. 
Leman Gitla, 1898, 1937, egz. Łódź. 
Lemanowicz Marta. 1913, 19'35, egz. Poznań, Łąkowa 1. 
Lenckowska Anastazja, 1907, 1937, egz. Bydgoszcz, Bielawki. 
Lenckowska Weronika. 1902, 1938, egz. Chełmno. 
Lenczewska Helena, 1916, 1938, egz. Wilno, Fabryczna 35. 
Lenga Maria, 1893, 1938, egz. Chebnno. 
Lenkowska Weronika, 1902, 1937, egz. Pelplin, pow. Tczew. 
Lenz Anna, 1881, 1908, egz. Bydgoszcz, Seminaryjna l. 
Leńska Weleria, 1886, 1937, egz. Toruń, Ubezp. Społ. 
Leofówna Dorota, 1908, 1937, egz.. Kocborowo, p. Starogard. 
Leonczuk Maria, 1895, 1938, egz. Kalisz, Szp. Św. Trójcy. 
J
cporowska .Józefa, 1904, 1937, egz. Lwów. 
Leporowska Wład;rsła
a, 1885, 1938, egz. Bydgoszcz, Krasińskiego 19. 
Ler Matla. 1890, 1938, egz. Warszawa, Podwale 19. 
Lerner Bejzia, 1912, 1938, dypl. Warszawa, Senatorska 19. 
Lesiecka Maria, 1893, 1926, dypl. Swarzędz, pow. Poznań. 
Lesińska Teofila, -, 1926, egz. pow. Działdowski. 
i.eszczyńska Irena, 1907, 1929, egz. Krasnystaw. 
Leszczyńska .Joanna, 1894, 1938, egz. Toruń, Szp. Okręg. 
Leszczyńska Karolina, 1883, 1938, egz. Lwów. 
Leszcz;rńska Zofia, 1896, 1937, egz. Świecie. 
Leszczyiiski Alt'ksander, -, 1938, egz. pow. Mińsk Mazow. 
Lcszkiewicz Maria, 1908, 1937, egz. Lwów. 
Leszkowska Elżbieta, 1907, 1928, dypl. Poznań, Cieszkowskiego 
Leszman Franciszek. Hi97, 1938, egz. Kocborowo, pow. Starogard. 
Leszowa Olimpia, 1912, 1937, egz. Gdańsk, Neugarten 27. 
Leśniak Apolonia, 1906, 1937, egz. Siedlce. 
Leśniak Genowefa, 1905, 1938, egz. Piotrków. 
Leśniewska Marianna, 1895, 1938, egz. Łódź. 


62
		

/205.djvu

			Leśniewska Zofia. -, 1938, egz. pow. Warszawski. 
Lengowa - BGhdanowicz .Jadwiga, 1914, 1938, egz. Rudziszki. 
Lew Chana, 1918, 1938, egz. Słonim. 
Lewaiska Anastazja, 1898, 1937, egz. Poznań, Długa ]. 
Lewandowska Eleonora, ]888, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 59. 
I,ewandowska Aniela, 1899, 1938, egz. Bydgoszcz, Kołłątaja t). 
LewandcJ\\-'ska Bronisława, 1894, 1932, egz. Dziekanka, p. Gniezno. 
Lewandowska Bronisława, 1913, 1936, egz. Rychtal. 
Lewandowska BrGnisława, 1889, 1934. egz.Owińska, p. Poznań. 
Lewandowska Genowefa, 1906, 1937, egz. Łódź. 
ł.ewandowska .Janina, 1901, 1938, egz. Łódź. 
Lewanduwska .Janina, 1898, 1937, egz. Łódź. 
Lewandowska Leokadia, ]904. 1932, egz. Dziekanka. 
Lewandowska Marianna, 1892, 1938, egz. vViskitno, pow. Bydgoszcz. 
Lewandowska Marianna, 1910, 1936, egz. vVarszawa, Hoża 80. 
I.ewandowska Marta, 1906, 1938, egz. Toruń, Szp. Dobr. Pasterza. 
J.ewandowska Pelagia, 1894, 1937, egz. Łódź. 
Lewandowska Stanisława, 1899, 1935, egz. Poznań, Mazowiecka 55. 
Lewandowska Stefania, 1900, 1938, egz. Świecie. 
Lewandowska Stefania, 1902, -, egz. Kołomyja. 
Lewandowska Teresa, 1903, 1937, egz. Łódź. 
Ll'wandowska Wiktoria, 1876, 1908, egz. Tarnowskie Góry 
Lewandowski .Jan, 1899, 1938, egz. Toruń, Szp. Miejski. 
Lewandowski Kazimierz, -, 1938, egz. pow. vVarszawa. 
Lewaniuk Aleksandra. 1908, 1938, egz. Warszawa, Nowogrodzka 59. 
Lewenkopf Anna,. 1908, 1938, egz. Warszawa, Podwale 17. 
Lewgoł Stefania, 1905, 1938, egz. Lwów. 
Lewicka .Józefa, 1899, 1938, egz. Worniany, pow. Wileńsko - Trocki. 
.I.ewin .Jeruchem, 1890, 1938, egz. Łask. 
Lcwinson Dora Cecylia, 1883, 1937, egz. Łódź. 
Lewińska Jadwiga. 1891, 1916, egz. Sandomierz. 
J.ewkowicz Aleksandra, 1902, 1938, egz. Lublin, Szp. Św. Wincentego. 
Lewkowicz Mariem, -, 1938, egz. p. Skierniewice. 
J.ewkowicz Mindla, 1912, 1938, egz. Łódź. 
Lewkowiczowa z Dulewiczów Maria, 1891, 1937, egz. Wilno, Żelarska 15. 
1.ewkówna Maria, 1912, 1938, egz. Białystok, Wesoła 15. 
Lewon Leokadia, 1898, ]938, egz. Białystok, Grunwaldzka 45. 
Leżemska Józefa, 1910, 1937, egz. Lwów. 
J.iberaclm Marta, 1896, 1935, egz. Poznań, Długa 1. 
Liberacka Wiktoria, Wiesława, 1904, 1928, egz. Gniezno, Chociszew- 
skiego 9. 
Uberkowska Jadwiga, ]896, ]932, egz.Owińska. p. Poznaii. 
Uberman Anna. 1904, 1938, egz. Lwów. 
J.iberman Barbara, -, 1938, egz. pow. Warszawa, 
Liberman Ewa, 1902, 1938 egz. Wilno, Kras?elna 2. 
IJiberman Jachad, 1909, 1938. egz.. Warszawa, Żelazm: 3L 
Libcrmanowa Sabina, 1900, 1938, egz. Kutno. 
Ubiszewska Zofia, ]896, 1938, egz. Kocborowo, p. Starogard. 
Uchtej
r SOl1ia, 1911, 1938, egz. Lwów. 
Liczbińska Agata. 1884, 1908. egz. Pleszew. 
Liedke Erna, 1906, 1938, egz. Łódź. 


Sp.jA ł}ielęJo!;niarek 5. 


6.'3
		

/206.djvu

			Lidtke ,Janina, 1910, 1937, egz. Łódź. 
Liebert Wally, 1918, 1938, egz. Bydgoszcz, Toruńska 17. 
Lieske Hulda, 1875, 1908, egz. Połaj ewo, p. Czarnków. 
Lieskie Olga, ]888, 1913, egz. Bydgoszcz, Al. Mickiewicza ]5. 
I.ikon Oktawia, 1885, 1937, egz. Warszawa, 6 Sierpnia 33. 
Likon Stanisława, 188'3, 1937, egz. Warszawa, 6 Sierpnia 33. 
Lindelowna l\	
			

/207.djvu

			Litwin MirIa, 1906, 1938, egz. Aleksandrów Kuj. 
Utwinionkówna Elżbieta, 1907, 1938, egz. Wilno, Konduktorska 2/3. 
Liwosz Apolonia, 1906, 1933, dypl. Lwów. 
Lizoń Maria, 1892, -, egz. Świerklaniec. 
Lodówna Aniela, 1903, 1937, egz. Chorzów, L. Sp. Brack. 
I__och Otylia, 1901, 1937, egz. Łódź. 
Loga Helena Anna, 1895, 1938, egz. Warszawa, Mokotowska 57. 
Lokrer Irmgorda, 1904, 1937, egz. Więcbork, p. Sępólno. 
Loppowa Bronisława, -, 1938, egz. pow. Błoński. 
Lora .Józefa, 1897, 1938, egz. Łódź. 
Lorenc .Józefa, 1898, -, egz. Poznań, Szkolna 14. 
Lorenc Helena, 1881, 1938, egz. Białystok, Legionowa 3. 
Lorenc Zofia, 1911, 1938, egz. Łódź. 
Lorenz Zofia, 1882, 1908, egz. Bydgoszcz. 
I.oreńczuk Wanda, 1900, 19-37, egz. Toruń. 
Lorewicz Waleria, 1888, 1938, egz. Lwów. 
Lubaczewska Katarzyna, 1910, 1938, egz., Stanisławów. 
Lubaczew8ka Urszula, 1903, 1937, egz. Łódź. 
J.ubańska Alina. 1908, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 59. 
Lubawska Nadzieja, 1900, 1938, egz. Turmont. 
Lubczyk Franciszka, 1878, 1908, egz. Katowice, Raciborska 27. 
Lubczyńska Zofia, 1884, 1938, egz. Warszawa, Zygmuntowska 2. 
Lubecka Anna, 1890, 1914, egz. Chehnno. 
_ Lubecka .Jadwiga, 1914, 1938, egz. Hajduki Wielkie, Szp. Hut. 
Lubecka Józefa, 1904, 1930, egz. Przemyśl. 
Lubicz-Lisowska Maria Wacława, egz. Warszawa, Szp. Wolski. 
Lubik Euzebia Regina, ]889, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 59. 
I.ubińska Sura, 1899, 1937, egz. Łódź. 
J.ubińska Zinajda, -, 1938, egz. pow. Warszawa. 
Lublimer mima, 1907. 1937, egz. Warszawa, Młynarska 25b. 
I.ubocka Marta, 1897, -, egz. Wilno, Benedyktyńska 4. 
Lubowieka Janina, 191"3, 1936, dypl. Grabowo, pow. Grajewo. 
Lubvwski Bolesław, 1894, 1938, egz. Kocborowo, pow. Starogard. 
Lubraniecka Fajga, Estera, 1899, 1938, egz. Włocławek. 
Ludwig Lidia, 1900, 1938, egz. Rohożnica. 
Ludwikowska Eufrozyna, 1885, 1938, egz. Łódź. 
Ludwisiak Helena, 1908, 1938, egz. Radomsko. 
Ludwiżanka Zofia. 1908, 1938, egz. Częstochowa, Al. Wolność 66. 
Lukierska Zofia, 1899, 1938, egz. Warszawa, Nowogrodzka 75. 
Lukorzek Maria, 1884, 1936, egz. Bielsko. 
Lukowska Teodora. 1910, 1932, egz. Katowice, Raciborska 27. 
Lukra Rozalia. 1889. 1911, egz. Nowy Bytom, Szp. Hutn. 
ł.uks Anna, 1903, ]933, egz. Katowice, Raciborska 27. 
Lusterowa Stanisława, 1906, 1938, egz. Gródek Jag. 
Lutynowa-Tymowska Irena, 1904, 1927, dypl. Strzemieszyce, Szosowa 20. 
Lutyńska Aniela. 1896, 1937, egz. Gdynia, Szp. Morski. 
Liidtke Emma, Maria, 1895, 1938, egz. Łódź. 
Lwowicz Grona, 1914. 
9-38. egz. Warszawa, Pańska 45. 


fi!)
		

/208.djvu

			l 


Lubiszak Bolesław, 1901, 1938, egz. Kocborowo, pow. Starogard 
Ladówna Stefania. 1899, 1925, egz. Warszawa, Goszczyńskiego l 
Lagniewska Marta, 1897, 1937, egz. Łódź. 
Lakoma .Joanna, 1905, 1938, egz. Lwów. 
Landowska Augusta, 1897, -, egz. Łuck. 
Laniewska Maria, 1902, 1938, egz. Warszawa, Książęca 2. 
Lapieńiika Elżbieta, 1907, 1938, egz. Białystok, Szp. Św. Rocha. 
'"apińska Zofia, 1900, 1938, egz. Lublin, Szp. Dz. Jezus. 
Łapka Aniela, 1898, 1938, egz. Łódź. 
ł,aptiewa Olga, 1883, 1937, egz. Wilno, Jasińskiego 16. 
Łarionow Matrona, 1898, 1938, egz. Suwałki.. 
ł.aska Maria, 1891, 1937, egz. Warszawa, Górnośląska 45. 
Łaszczówna Stanisława .Janina, 1901, 1937, egz. Warszawa, Wolska 37. 
Łaszkiewicz Zofia, 1906, 1938, egz. Łódź. 
ł..awaryszok Leja, 1912, 1938, Wilno, Św. Mikołaja 7. 
ł,awińska Katarzyna, 1895, 1920, egz. Szamotuły. 
Ławreszówna Maria, 1900, 1938, egz. Białystok, Parkowa 13a. 
ł,awrowa Wiera, ] 902, 1938, egz. Pińsk. 
Lawrynowiczówna Wilhelmina, 1905, 1938, egz. Ignalino, pow. Świę- 
ciański. 
J,azarek Anna, 1910, 1937, egz. Warszawa, Miła 49. 
ł.azarewicz Zofia, 1894, 1923, dypl. Poznań, Chełmońskiego 22 
Łażewska Wład;rsława, 1897, 1938, egz. Chełmno. 
ł..ącka Zofia, 1899, 1933, dypl. Łódź. 
ł,ączek Maria, 1887, 1937, egz. Warszawa, Szp. Dz. Jezus. 
ł..ączniakówna Marianna, 1903, 1936, egz. Żnin. 
Łączniak Laurencja, 1900, 1922, egz. Pleszew. 
Łepkowska Kł'3'styna, 1914, 1938, egz. Brześć n/B. 
Lepkowska Lucja, 1911, 1938, egz. Gdynia. 
ł...epska - Aleksandrowicz Aniela, 1904, 1938, egz. Krosno. 
Łecki Sylwester, 1900, 1929, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Lękawska Zofia, 1909, 1930, dypl. Hajnówka, pow. Bielsk Pod\. 
Łęska Felicja, 1889, 1938, egz. Warszawa, Nowomiejska 11. 
Lochówna Marianna, 1904, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 59. 
Łosińska Wanda, 1904, 1928, egz. Krotoszyn. 
Łotwicka Maria, 1910, 1938, egz. Jarosław. 
Łowczynowska Anna Halina, 1908, 1937, egz. Wilno, Antokolska 12. 
Łozowska z Marquart Halina, 1909, 1935, dypl. Wilno, Zygmuntowska 22. 
Łozowska Szejna, 1915, 1938, egz. Nowogródek, Kościelna 31. 
Łożewicz Joanna, 1896, 1938, egz. Kalisz, Nowy Świat 3. 
Łubieńska Anna, 1906, 1929, dypl. Poznań. Chełmońskiego 22. 
Łabędzka Helena, 1891, 1937, egz. Łódź. 
Łucka Basia, 1912, 1938, egz. Pińsk. 
Łucyk Maria, Bolesława, 1892, 1938, egz. Warszawa, Armatnia 6. 
Łuczak Gabriela, 1885. 1938, egz. Białystok. Garnizonowa Izba ChOl' 
Luczak Helena, 1888, 1912, egz. Mrocza, pąw. Wyrzysk. 
Łuczycka Teresa Maria, -, -, egz. pow. Grójec. 
Łuczyk Maria, 1907, 1938 egz. Lwów. 
ł.ucz;rńska .Janina, 1911, 1938, egz. Janowa Dolina, pow. Kostopol. 


66 


'''1:
		

/209.djvu

			Łuka..	
			

/210.djvu

			Maćkowiak Bronisława, 1898, 1924, egz. Inowrocław. 
Maćkowiak .Jadwiga, 1891, 1938, egz. Kocborowo, pow. Starogard. 
Maćkowiak stefania, 1899, 1926, egz.. Nakło pow. Wyzysk. 
Madejówna Wiktoria, -, 1938, egz. pow. Warszawa. 
.Maderowa .Jadwiga, 1905, 1930, dypl. pow. Płock. 
!\'Iadrycka EUfrozyna, 1897, 1937, egz. Łódź. 
l\'[j!.ether Amalia, 1887. 1937, egz. Warszawa, Karmelicka 10. 
l\ 1889, 1932, egz. Piekary Śląsk., Lecz. Sp. Brack. 
Maksolon Genowefa, 1908, 1938, egz. Warszawa, Zygmuntowska 2. 
Makulanka .Józefa, 1901 1937, egz. Busko Zdrój. 
Makulska Jadwiga, 1899, 1937, egz. Łódź. 


68
		

/211.djvu

			Makuła Leokadia, 191
, 1934, dypl. Sosnowiec, Stara 5. 
1\lalakówua Maria, 1891, 1937, egz. Tuchola. 
Malauowska .Jadwiga, 1907, 1938, egz. Warszawa, Tamka 35. 
Malarczyk Balbina Bronisława, -, 1938, egz. pow. Grójec. 
Malasiewicz Franciszka, 1912, 1935, dypl. Radomsko. 
Malaszewska .Józefa, 1901, 1938, egz. Szczuczyn. 
Malczewska .Jadwiga, 1908, 1938, egz. Lwów. 
Malczewska Stanisława, -, 1938, egz. pow. Płońsko 
Malczewska Zofia, 1903, 1938, egz. Rzeszów. 
MaldzisówDa Eugenia, 1907, 1937, egz. Wilno, Bazylikańska 5. 
Maleprza Agnieszka, 1880, 1937, egz. Chełmno. 
Malerowska Zefiryna Zofia, 1909, 1928, egz. Gniezno, 3 Maja 19. 
Maleszka Franciszka, 1903, 1938, egz. Rumia Zagórze, pow. Morski. 
lUalewicz - Kostrzewa Anna, 1916, 1938, dypl. Warszawa, Czeczota ]6.. 
Malewicz I..eja, 1909, 1938, egz. Warszawa, Karmelicka 3. 
Malias Honorata, 1908, -, egz. Tarnopol. 
Malicka Alicja, 1910, 1937, egz. Gniezno, Św. Wawrzyńca 2. 
Malick:ł Małgorzata, 1887, 1937, egz. Wilno, Kraszewskiego 2. 
Malik Marianna, 1902, 1938, egz. Warszawa, Chmielna 2.3. 
l\'Ialinowska Eleonora, 1914, 1938, egz. Bydgoszcz, Sienkiewicza 16 
Malinowska l\'Iarianna, 1899, 1937, egz. Wilno, Subocz 16. 
Malinowska Marta, 1891, 1938, egz. Jarosław. 
Malinowska Marta, 1910, 1938, egz. Grudziądz, Wiślana 7a. 
Malinowska Leokadia, 1898, 1938, egz. Warszawa, Tamka 27. 
Malinowska Stanisława, 1907, 1938, egz. Łódź. 
Malisówna - Bernstein Ita, 1908, 1937, egz. Lwów. 
Maliszewska Halina, 1912, 1937, dypl. Sucha, pow. Żywiec. 
!)ialler Szywka, 1912, 1937, egz. Łódź. 
l\lalatke Gertruda, 1893, 1937, egz. Gdynia, Szp. S. S. Miłosierdzia. 
Maluśki Stanisław, 1902, 1934, egz. lVIiękówko, pow. Poznań. 
Malwitz Stefania, 1903. 1938, egz. Warszawa, Grochowska 52. 
Malzahn Augusta, 1901, 1937, egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
Małachowska Helena, 1880, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 75. 
l\'Ia.łaniuk Olga, 1893, 1937, egz. Lwów. 
Małczyńska Zofia, 1891, 1937, egz. Kielce, Szp. Św. Aleksandra. 
Małdrzykówna Zofia, 1901, 1937, egz. Cieszyn. 
Małecka Irena, 1913, 1935, dypl. Poznań, Grottgera 5. 
Małecka Halina, 1906, 1937, egz. Bystra. 
Małecka Nlaria, 1905, 1938, egz. Grudziądz, St. Op. n. D. i M. 
Małkiewicz Marianna, 1908, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 75. 
l\'Iałkińska .Józefa, 1901, 1938, egz. Warszawa, Poznańska 22. 
Małkowska W:łnda, 1892, 1938, egz. Czersk. 
Małkuszewsl,a Danuta, 1905, 1938, egz. Schodnica, pow. Drohobycz. 
Małysz Anna, 1878, 1936, egz. Bielsko. 
Małysz Klara, 1908, -, egz. Orłowa. 
Małyszewicz Edyta, 1885, 1938, egz. Wejherowo, Sienkiewicza 4. 
»amakis ZOfia, 1909, 1934, dypl. Warszawa, Lipowa 5. 
Mandelska Agnieszka, 1907, 1937, egz. Nowy Bytom, Szp. Hut. 
Manerowska Stefania, 1898, 1938, egz. Toruń. 
Manikowska Adamina, 1900, 1938, egz. Warszawa, Książęca 2. 
Mania ..\nna, 1890, 1938, egz. Chełmno. 


69
		

/212.djvu

			l\laniszewska Agnieszka. 1909. ]930, egz. Wągrowiec, Kościuszki 32. 
Manitius Władysława, 1896, 1938, egz. Pabianice. 
Manmszakówna Pelagia, 1910, 1936, egz. Toruń. 
MaDrek Paweł, 1892, 1938, egz. Drohobycz. 
Jlilantaierczuk Marta Antonina, 1903. 1938, egz. Warszawa, Pawia 21. 
M:i.nthei Marta, 1914, 1938, egz. Bydgoszcz, Seminaryjna 1. 
Manthey Leonarda, 1887, 1914, egz. Chełmno. 

Ianuszkówna Franciszka, 1900, 1923, egz. Warszawa. Goszczyńskiego L 
l\'Ianz Charlotta, 1902, 1938, egz. Stanisławów. 
Mańczak Katarzyna, 1903, 1928, egz. Pleszew. 
Mańkowska Helena. 1897, 1937, egz. Wilno, Subocz 16. 
Mańklrwska Ludwika. 1905. 1937, egz. Opoczno. 
l\łańkowska Zofia, 1899, 1938, egz. Warszawa, Pyrska 15. 
Marawetz Aniela, 1899, 1938, egz. Aleksandrów Kuj. 
.i\'Iarchbajn Fradla, 1889, 1937, egz. Lwów. 
Marchewka Zofia, 1890, 19-38, egz. Piotrków. 
M3rciakówna ]}iaria, ] 913, 1937, dypl. Lwów. 
Marciniak Hugolina. 1907, 1932, egz. Poznań, Łąkowa 1. 
1\'Iarciniak .Janina, 1909, 1938, egz. Łódź. 
l\'larciniak Maria, 1910, 1937, egz, Poznań, Długa 1. 
1'Iarciniakówna Maria, 1893, 1918, egz. Bydgoszcz. 
1'Iarcinek Anastazja. 1885, 1937. egz. Cieszyn. 
l\Iarcinek .Jadwiga, 188-3, 1937, egz. Lwów. 
lVIarcinkowska Franciszka, 1883, 1938, -, Częstochowa, Bony 3. 
Marcinkowska Irena, HI05, 1938, egz. Łódź. 
Marcinkuwska .Jadwiga Henryli3, HI08, 1938. egz. Warszawa. Emilii 
Plater 21. 
Nlarcisz Helena Chryzostoma, 1906, 1932, egz. Hrubieszów. 
]}larczewska Anastazja, 1906. 1938, egz. Łódź. 
Marczyliówna Walentyna, 1916, 1938, egz. Brześć n/B. 
]}Iarejn Dina, 1898. 1938, egz. Białystok. Żelazna 19. 
Marek Maria. 1879, 1938, egz. Łagiewniki. 
Margiel Raisa, 1894, 1938, egz. Warszawa, Mariańska] 
Margolisówna Sara, 1905, 1937, egz. Wilno, Niemiecka 20. 
Marguliesówna Zipora, 1909. 1937, egz. Tarnopol. 
Margulius Liba 1908, 1938, egz. Kalisz, 3 Maja 2. 
M:uiańczyk Anna, 1909, 1938, egz. Świętochłowice, Sienkiewicza 2. 
IUarkiefka Maria, 1914. 1933, egz. Hajduki Wielkie, Szp. Hut. 
l\farkiewicz .Janina. 1901. 1938, egz. Warszawa, Zygmuntowska 2. 
Markiewicz Wanda. L906, 1938, egz. Wołkowysk. 
Markiewicz Zofia, 1902, 193!J, egz. Przemyśl. 
Marki Albertyna Anastazja, 1893, 1938, egz. Warszawa" Ubezp. SpoI. 
1\'1arkowicz Tejga, 1917, 1938, egz. Wilno, Miłosierna 6. 
Markowska Maria. 1891, 1938. egz. Przemyśl. 
Markowska Waleria, 1900, 1925. egz. Ostrów, Gimnazjalna 13. 
l\'1arkowska Wanda, 1905, 1936; dypl. Sosnowiec, Staszica 15. 
Markowski Konstanty, -, 1938. egz. pow. Płoński. 
l\'Iarkówna Anna, 1909, 1932, egz. Piekary Śląsk, Lecz. Brack. 
Marks Olga. 1900, 1938, egz. Łódz. 
Marks Paulina, 1899, 19.38, egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
Maron Olg2-, 191)8. 1938, egz. Łódź. 


70
		

/213.djvu

			Marszałek Aleksandra. 1897, 1938, egz. WarszawóJ., Zielna 4. 
Marszałek Wanda, 1917, 1938, dypl. Kraków, Klin. Chirurg. 
J.\Ilarszałkiewicz .Janina, 1902, 1937, eg
. .Winnilii, pow. Lwów. 
l\'Iarszałkowska Ana.'itazja, 1903, 1931, egz. Toruń, Szp. Miejski. 
r,larszk Klara, 1901. 1925. egz. Bydgoszcz, Bielawki. 
Marszycka Katarzyna, 1898, 1938, egz. Przemyślany. 
Martkówna .Janina, 1913, 1938, egz. Wilno, Pióromont 12. 
.i.\lartyiuk Rozalia, 1894, 1936, egz. Warta. 
Martyniuk Seweryn, 1894, 193B, egz. Pińsk. 
MartynKówna Natalia, 1912, 1934, dypl. Zakopane. 
l
lartynowska Aniela, 1910, 1937, egz. Warszawa, Szp. Św. Rocha. 
Martyn.łwska z RyJmanów Klementyna. Zogia. 1D06, 1930, dypl. Tarno- 
pol. 
Marwitz 1Vlaria, ]910, 1931, dypl. Poznań, Gąsiorowskich. 
Marys Anna, 1885, 1936, egz. Cieszyn. 
Marysówna Elżbieta. ] 897, 1936. egz. Cieszyn. 
l\larzecka. Stefania, L877, 1937, egz. Warszawa, Górnośląska 45. 
JVlarzotko .i.\'Iarianna, 1878, 1908, egz. Katowice, Piłsudskiego 52. 
Masewiczówna Aleks., 1907, 1938, egz. Święciany. 
MasiuIanklOwa PeJ:i.gi:i.. 1904, 1938. egz. Wilejka. 
Masłek Leokadia, 1908, -, egz. pow. Grójec. 
l\'łasłek Lucja. 1889, 1912, egz. Gdynia. 
l\lasłówna Maria, 1908, 1938, egz. Lwów. 

Iaszewska Wiktoria. 1903, L938, egz. Włocławek, Płocka 68. 
Maszko Anna. 1904, 1937, egz. Wilno, Pomorska 21. 
Matczak Władyslawa. 1904, 1937, egz. Łódź. 
Matejanka lUatylda, 1911, 1938. egz. Świętochłowice, Sienkiewicza 5. 
Matejczyk Maria. 1870, 1937, egz. Cieszyn. 
:alatejko Maria, ] 889, 1937, egz. Kolbuszowa, 
Mateńka .Józefa, 1898, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 59. 
Maternowska Bronisława, 1883, 1937, egz. V/arszawa, Nowogrodzka 75. 
Mateusowa - Kirejczuk Zenai(la. 1913, 1938, egz. Miliaszewicze. 
I
latlochown3. En\ilia. 1898, 1937. egz. Warszawa. Karmelicka 10. 
Matula Katarzyna, 1909. ._, egz. Bogumin. 
l\'latusiak Helena, 1910, 1937, f'gz. Warszawa, Szp. Św. Rocha. 
Matusiewicz Rat'heJa Róża, 1910. 1938, egz. Warszawa, Twarda 10. 
lUatuS2'ak Irena. -, 1937, egz. pow. Mińsk-Maz. 
Matusz:ł.k Stanisława. 1882, 1936, egz. Poznań, Sew. Mielżyńskiego 23 
Matuszczak Irena Zofia, 1901, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 75. 
Matuszewska Barbara, 1908, 1929, dypl. Poznań, Cieszkowskiego 3. 
Matuszewska .Jadwiga. 1916. 1938, egz. Poznań. 
Matuszewska Zofia, 1866, 1908, egz. Gostyń, Szpital S. S. 
J\latyka Katarzyna, 1895, 1938, egz. Chojny. 
Matyłajtisówna Zofia, 1907, 1937, egz. Warszawa, Marszałkowska 74. 
Matysiak Marta, 1898, 1935, egz.Owińska, pow. Poznań. 
Matysiak Ryszarda, 1897, 1921, egz. Poznali., Orzeszkowe). 
l\latyśkieniez Helena, 1911, 1932, dypl. Wilno, Szp. Wojsk. 
l\layerówua Betti, 1897, 1938, egz. Lwów. 
Mayzel.Janina, 1888, 1937, egz. Warszawa, Smolna 6. 
Mazella Weronika., 190r., 1!137, egz. Lubawa, Szpital. 


7l
		

/214.djvu

			Maziarz Barbara, 1896, 1938, egz. Lwów,. 
Mazur Maria .Judyta, 1907, 1936, egz. Sokal. 
l\'Iazur Waleria, 1901, 1937, egz. Chełmno. 
l\'Iazurek Anna, 1900, 1937, egz. Lwów. 

lazurek .Józefa, 1903, 1931:1, egz. Piotrków. 
1\lazurkiewicz Anna Halina, 1906, 1938, egz. Sokal. 
l\lazurkiewicz Natalia, 1896, 1937, egz. Łódź. 
Mazurkiewicz Zofia, 1914, 1937, dypl. Lwów. 
l\'[azurowa Seweryna, 1900, 1937, egz. Zamość, Piłsudskiego 1. 
Mazurówna Anna, 1906, 1937, egz. Warszawa, Miedziana 3. 
Mączyńska .Józefa, 1900, 1922, egz. Toruń, Szp. Miejski. 
Mączyńska Maria, 1898, 1938, egz. Kalisz, Stawiszyńska 3. 
Mądrecka .Janina, 1910, 1935, dypl. Łódź. 

VIądrzejewska Zuzanna, 1905, 1938, egz. Lubicz. 
Mądrzycka Eufrozyna, 1897, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 59 
1\Iechanikówna Ida, 1912, 1938, egz. Wilno, Kwiatowa 3. 
Medyńska Anna, 1915, 1938, egz. Gdynia, Świętojańska 66. 
l\lehlaff .Joanna, 1888, 1914, egz. Toruń, Dworcowa l. 
Meinholdt Maria, 1896, 1924, egz. Chełmno. 
:;\'Ieisner Wanda, 1899, 1938, egz. Warszawa, Dygasińskiego. 
Melcówna Li(Ua, 1897, 1937, egz. Wilno, Klinika Chirurg. 
Mendel Sura, 1901, 1937, egz. Łódź. 
Mendelbaum Sonia, 1910, 19-38, egz. Pińsk. 
l\Iendlewski Franciszek, 1904, 1934, egz. Murowana Goślina, pow. Pu..man. 
l\lentkowska Konstancja, 1909, 1936, egz. Poznań, Konarskiego 6. 
I\lenzlerówna .Joanna, 1883, 1936. egz. Bielsko: 
Menzlerówna Maria, 1893, 1936, egz. Bielsko. 
Menzlerówna Zuzanna, 1887, 1936, egz. Bielsko. 
Merda Anna, 1910, 1934, egz. Katowice, Raciborska 27. 
l\'Ieresińska Sabina, 1896, 1938, egz. Warszawa, Kazimierza Wielkiego 'l. 
Merkurjewa Anna, 1912, 1937, egz. Mołodeczno. 
1Vferks Helena, 190:S, 1938, egz. Graj ewo, Bandurskiego 19. 
Messner Karol, 1911, 1937, egz. Lwów. 
Metelsl!:a Wiera, 1901, 1938, egz. Suwałki, Kościuszki 112. 
l\ietzger Kry..tyna, 1900, 1938, Stanisławów. 
Meysztowicz Albina, 1882, 1938, egz. Kalisz, Stawiszyńska 37. 
l\-Ięczyńska Bronisława. 1913, 1935, dypl. Szczawnica. 
Męczyń;;ka Zofia, 1913, 1937, dypl. Chehn, Lubelska 76. 
Miazgowska Maria, 1f!05, 1937, egz. Bydgoszcz. 
l\Iiączyńska Włac:lysława. 1915, 193,', dypl. Lwów. 
Miążał Antonina, 1894, 1932, egz. Poznań, Cieszkowskiego 3. 
Michajewowa Zofi.a, 11:182, 1937, egz. Wilno, Zakretowa 5. 
Michajluk Helena, 1900, 1937, egz. Lwów. 
.Michajłowicz Anna. 1906, 1937, egz. Wilno, Zamkowa 3. 
I\'lichalak Helena, -, .-, egz. Ożarów, pod Warszawą, MickiewIcza. 
1\'Iichalakówna Helena, 1901, 1938, egz. Grębocin. 
l\'Iichalczonok Maria, 1913, 1938, egz.. Landwarów. 
Michalczyk Eugenia, 1900, 1937, egz. Łódź. 
Michalewicz Maria, 1893, 1937, egz. Gostyń, pl. Marcink. 7. 
Michalewicz Maria, 1893, 1937, egz. Chehnno. 
Michalska Eugenia, 1894, 1938, egz. Łódź. 


72
		

/215.djvu

			l\llchalska Maria, 1911, 1935, egz. Chełmno. 
Michalska Marianna, 1911, 1938, egz. Łódź. 
Michalsl;;a Marta, 1894, 1937, egz. Łódź. 
Michalska M.arta, 1909, 1938, egz. Białystok, Pierackiego 67. 
Michalska Melania, 1908, 1937, egz. pow. Warszawski. 
:i\1ichalska Sabina, 1904, 1935, egz. Sokolów, Lipowa 43. 
Michalski Stanisław. 1886, 1937, egz. Marysin, Szp. pow. Gostyń. 
l\'lichalska Taisja, 1895, l!J-38, egz. Sosnowiec, Lwowska 3. 
Michałowic:/' Helena, 1890, UJ38, egz. Łódź. 
Micha.łowicz Zofia, 1894, 1938, egz. Łódź. 
l\'Iichało\Vsl;;a Felicja, 1885, 1938, egz. Wilno, Sapieżyńska 3. 
Michałowska Helena. 1916, 1937, egz. Vvilno, Konduktorska 5. 
Michałowska Maria, 1909, 1938, egz. Brześć n/B. 
Michałowska Marta, 1903, 1932, egz. Obornild Szp. 
l\lichałowska Ste(.-mia, 1900, 1938, egz. Warszawa, Majowa 9. 
l\Iichałowska Teodozja, 1899, 1937, egz. Wągrowiec, Kościuszki 32. 
l\lichel Teresa, 1890, 1938, egz. Łódź. 
lVlichnicwska Antonina, 1889, 1938, egz. Lwów. 
Michniewiczowa Nlaria, 1885, 1937, egz. Wilno, Holenderska 19. 
l\'1ichniewska Zofi:i., 19tH, 19.38, egz. Warszawa, Wiejska 1. 
Michońska Beata, 1902, 1937, egz. Biłgoraj. 
Mickiewicz Anna, 1905, 1929, egz. Wilno, Szp. Wojsk. 
Mickiewiczowa Alel,sandra, 1!J01, 1938. egz. Grodno, Bonifraterska 24. 
l\1ientówna Maria, 1914, 1936, dypl. Wilno, Szp. Wojsk. 
Miodownik Ilachela, 1913, 1938, egz. Warszawa, Franciszkańska 12. 
Mioduszewska Stanisława, 1883, 1937. egz. Warszawa, Tamka '35. 
lUiechoWska. (
zesława, 1913, 1938, egz. Istebna. 
fiiliecznikowska Helena .Józefa. 1911, 19:
8, egz. Warszawa, Leszczyńska 8 

iieczkowska Tel'esa, 1900, 193'1, egz. Wilno, Szp. Wojsk. 
Miedziejewska-Ś1edziówna Stefania, 1902, 1927, dypl. Sosnowiec, Owsia- 
na lO. 
Mielcarek Maria, 1904, 1929, egz. Poznań, Orzeszkowej 6. 
l\Iielcarkówna Franciszka }<'eliksa. 1898, 1926, egz. Gniezno, 3 maja 19 
Mielcarkówna Regina, 1910, 1 !)-34 , egz. Szubin. 
Mielcówna 1\lwina, 1896, 1937, egz. Wilno, Klinika Chirurg. 
Mielczarek Apolonia, 1896, 1938, egz. Łódź. 
l\	
			

/216.djvu

			fierzejewska Zofia, 1899, 1937, egz. Warszawa, Tamka 35. 
M.ierzwicka Lidia" 1904, 1938, egz. Warszawa, Górskiego 11. 
Mieska Karolina, 1886, 1912, egz. Tarnowskie Góry, Szp. Pow. 
Miękicka Brunona, 1895, 1936, egz. Pleszew. 
Miętkicwicz .Jadwiga, 1912, 1933, dypl. Kalisz, Sukiennicza Ił. 
Miętka Anastazja, 1878, 1908, egz. Pelplin. pow. Tczew. 
Miejsakówna Wanda, 1912, 1930, egz. Radzionków. 
l\1igdał Agnieszka, 1867, 1908, egz. Bydgoszcz, Św. Floriana 12. 
M.ignoc .Julia, 1883, 1937, egz. Lublin, Szp. Św. Jana. 
j\'fikicińska Halina, 1900, 1938, egz. Warszawa, Nowosielecka 22. 
Mikiel Janina, 1911, 1938, egz. Warszawa, Floriańska 12. 
Mildewska Emilia, 1893, 1934, egz. Krzemieniec. 
Mikołajczak .Jan, 1888, 1935, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
J\likołajczak Wojciech, 1903, 1931, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 

likołajczuk Karolina. 1913. 1936, dypl. Lwów. 
,Uikołajcz)'k "'ulia. 1393, 1938, egz. Warszawa, Wolska 52. 
Mikcłajewicz Maria, 1900, 193'1. egz. Łódź. 
Mikołajewska Hdena, 1911, 193'1, egz. Warszawa, Szp. Św. Rocha. 
;\1ikosza .Janina, 1909, 1938, egz. Brześć n. B. 
Mikosz:tnka Zygmunt.a, 1903, 1937, egz. Wilno, Portowa 3. 
Mikułs:m Czesława, 1902, 193B, egz. Rochatyn. 
Mikulska Janina, 1900, 1938, egz. Warszawa, Elektoralna 1. 
Mikulska .Joanna Wincenta. -. -, egz. pow. Grójec. 
Mikulska .Maria Aniela, 190.;, J 938, egz. Pruszków, Sienkiewicza 3. 
'1ikulska Marta, ]895, 1937, egz. Poznań, Długa 1 
Milejkowska Cecylia, 1916. 1938" dypl. Warszawa, Nowolipki 54. 
1\1i1ewska .Józefa, 1901, 1938, egz_ Szcwczyn. OŚr. Zdr. 
Milewska Klementyna, 1877, 1937, eg
. V/Uno. 'Viwulskiego 11. 
MHewska Marta, 1904, 1938, egz. Białystok, Mickiewicza 2. 
Wlilewska 1\-1elania, 1897, 11137, egz. Kocborowo, pow. Starogard. 
:\liJIer Janina, 1907, 193b, egz. Pabianice. 
JVfiJIcrówna Regina. 1911, 1938, egz. Łapy. 
Milmikowska Aniela, 1878, 1937,. egz. Kielce, Szp. Św. Aleksandra. 
Miłaszewska 1\[ariaIlna. 1906, 1937. egz. Warszawa, Elektoralna 12. 
Mingoe Zofia, 1897. 1938, egz. Warszawa, Zygmuntowska 2. 
Miniewicz Chasia Rvwa. 1902, 1938, egz. Warszawa, Leszno 127. 
Minkiewiczówna EtJa, 1915. 19-38, egz. Wilno, Piłsudskiego 30. 
JI'linkówna Anna Emanuela, 1888, 1937, egz. Siedlce. 
1\liotkówna Anna, 1908, 1938, egz. Toruń. 
""tira .Jan, 1888, 1937, egz. Chorzów, L. Sp. Brack. 
1\liraszewska Anastazja, 1881, 1938. egz. Kościerzyna. 
,\'Iirecka Teofila, 1878, 1938, egz. Warszawa, Płocka 26. 
N1ironowska -, 1901, 1938, egz. Wilno, Młynowa. 
Miroszanka Elżbieta, 1915 ,1938. egz. Strumień. 
Mirota Władysława, 1913, 1938, egz. Warszawa, Hoża 80. 
Mirowska Stanisława, 1914, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 59. 
Mischkerówna Klara, 1912, 1937, egz. Drzycin, pow. świecie. 
Misiorna Maria, 1884, 1910, egz. śmigiel pow. Kościan. 
J\'Iiśkiewiczówna Elżbieta, 1907, 1938, egz. Wilejka. 
Mi	
			

/217.djvu

			Miszewski Stanisław, 1904, 1937, egz. Kocborowo, pow. Starogard. 
Miszkowa Halina, 1910, 1937, egz. Teofilów. 
Misztowtówna Wiktoria, 1911, 1938, egz. Wilno, Subocz 85. 
Misztur Franciszka, 1913, 1937, dypl. Lwów. 
Miś Teresa, 1896, 1938, egz. Kępno. 
1\'Iitka l)1ichalina, 19]2, 1936, dypL Wo1brom. 
.Vliiiller Natalia, 1907, 1938, egz. Łódź. 
]}.lizeck.J. .Janina, 1903, ]93B, egz. .Wilno, Warszawska 8. 
Milonek Kazimiera, 1899, 19-38, egz. Warszawa, Wspólna 73. 
Młr.dka Katarzyna, 1906, 1938, egz. Warta. 
Jfłotkowska Wacława, 1897, 1938, egz. Warszawa, Smolna 10. 
Młyńska \Vanda, 191)2, 1938, egz. Rawicz. 
]\Icczek Juliamla, 1905, 1936, egz. Cieszyn. 

zek, 1903, 
, egz. Zawiercie, Rolnicza 36. 
-:\'Iorawiec Lucja, 190r,. 1929, egz. Kielce, Szp. Dz. 
t\lorawska Helena. Wiktoria, 1896, 1938, egz. Lódź. 
ulorawska Helena, 1896, H!37, egz. Kalisz, Kolegialna 1. 
Morawska K
darzyn."t, 188'1, 1938, egz. Lwów. 
Morawska Natalia. 1908, 1937, egz. Łódź. 
Morawi
tz Rozalia, 1879, 1936, egz. Cieszyn. 
MorCISzek \l\lładysL'lwa, 1886, 1937, egz. Poznałl, Łąkowa 19. 
Markowa Cecylia, 1906, ]938, egz. Grodno, Św. Trójcy. 


75
		

/218.djvu

			1Uorkowska .Józefa, 1903, 1934, egz. Kowanówko, pow. Oborniki. 
Morozówna .Józefa, 1904, 1938, egz. Filipów, pow. Suwałki. 
Morszek Małgorzata, 1875, 1908, egz. Nakło, pow. Wyrzysk. 
M.osch Paulina, 1893, 1937, egz. Katowice, Bankowa. 
Moskal Salomea, 191)2, 1938, egz. Brody, Szpital. 
Moskopf Hul(la, 1903, 1937, egz. Miłostkowo, pow. lVIiędzychód. 
Mosiek Anna, 1905, H132, egz. - Szp. Godula. 
Mosur .Janina, 1912, 1937, egz. Warszawa, Szp. Św. Rocha. 
Moszczyńska .Jadwiga, 1894, 1937, egz. Warszawa, Górnośląska. 
l\loszenberg Abram Szymon, 1899, 19;
8, egz. Tomaszów Mazow. 
Moszenberg .Jankiel, 1901, 1938, egz. Łódź. 
Moszkowicz Gitla. 1898, 1938, egz. Łódź. 
Motyl Helena, 1907, 1938, egz. Łódź. 
Motz Leokadia Katarzyna, 1904, 19'38, egz. Warszawa, Rybaki 35. 
Mówińska Anna, 1898, 1938, egz. Orłowo Morskie, Inżynierska 65. 
Mroczkowska Stanisława. 1905, 1936, dypl. Szpital w Choroszczy, pow. 
Białystok. 
Ml"Ozińska Ernestyna, 1888, 1937, egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
Mrozowska .Jadwiga, 1892, 1937, egz. Warszawa, 6 Sierpnia. 
Mrozówna Aniela, 1905, 1937, egz. .Poznań, Śniadeckich 17. 
31rówczyńska Helena, 1897, 1938, egz. Łódź. 
:\-lrówczyńska .Janina, 1910, 1937, egz. Warszawa, Wronia 46. 
Mrówczyńska Wacława, 1897, 1937, egz. Warszawa, Wronia 46. 
l\-Iróz Maria, 1910, 1938, egz. Warszawa, Mariańska 7. 
Mróz Stanisława, 1891, 1938, egz. Lwów. 
Mrzygłód Antonina, -, 1938, egz. pow. Vlarszawski. 
]\Iucha Maria, 1910, 1938, egz. Warszawa, Ząbkowska 2. 
Muczler Waleska. 1886, 1911. egz. Świerklaniec, Szpital. 
l\luczyńska Maria, 1912, 1938, egz. Wilno, Dobra 10. 
l\lularczyk Aniela, 1910, 1938, dypl. Jasło. 
l\'Iulk()wska Cz
sła.wa, 1875, 1908, egz. .Jarocin. 
Mun
lkowska Dorota, 1912, 1934, dypl. Kraków, Szp. Okr. Wojsk. 

Iuraszko Mada, 1898, 1938, egz. Wilno, Moniuszki 46. 
Muratowa Maria, 1897, 1938, egz. Nowa Wilejka. 
l\'Iurawa Wanda, 1889, 1937, egz. Katowice, Piłsudskiego 52. 
MlIrawska Antonina, 1886, 1917, egz. Ostrów, Koszarowa 23. 
Murawi'ka Marta, 1913, 1938, egz. Świecie. 
Murawska Stanisława, 1909, 1929, egz. Szamotuły. 
Murd.zeńska Stanisława, 1904, 1937, egz. Lwów. 
Musiał Stanisława, 1900, 1928, egz. Poznań, Zakład im. Twardowskich. 
Musiał Zofia Katarzyna, 1910, 1938, egz. Łódź. 
l\iusiołówna Klara, 1905, 19-36. egz. Bielsko. 
Musiołówna Maria, 1908, 1934, egz. pow. .Warszawski. 
Muszyńska .Józefa, -, 1938, egz. pow. Sochaczew. 
Muszyńska Maria. Stra., 1904, 1938, egz. Piaski, Zakł. S. S., pow. Gostyń. 
Mutniańska Maria, 1899, 1926, dypl. Zakopane. 
Muza Lucja, 1884, 1908, egz. Toruń. 
Muzalewska Ludwika, 1908, 1937, dypl. Szymbark, pow. Kartuzy, st. 
Op. n. M. i D. 
Miiller Helena, 1905, 1936, egz. Toruń, Szp. Miejski. 
Muller Ida, 1909, 1938, egz. Poznań, Grunwaldzka 49. 


711
		

/219.djvu

			Miiller Jadwiga, 1906, 1938, egz. Tomaszów Maz. 
Miiller .Janina, 1898, 1938, egz. Warszawa, Pańska 108. 
MiiHer Lucyna, 1893, 1926, egz. Żółkiew. 
Miiller Marta, 1880, 1908, egz. Wysoka, pow. WyrzysIe 
MiiUer Meta, 1904, 1938, egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
MiiUer Paulina, 1898, 1938, egz. Warszawa, Karmelicka 10. 
l\'lyczkowska .Janina, 1881, 1937, egz. Gdynia, Zakopiańska 17. 
Mydlarska Emilia, 1908, 1937, egz. Kochanówka. 
Myrcha Feliksa, 1891, 1938, egz. Łódź. 
Mysłek Aleksandra, 1903, 1938, egz. Warszawa, Chmielna 106. 

Iyszura Maria, 1889, -, -, Frysztat. 


N 


Nadler Bajla, 1908, -, egz. Lublin, Lubartowska 20. 
Nadolua Władysława, 1903, 1933, egz. Poznań, Długa 1. 
Naholukówna Aleksandra, 1902, 1938, egz. Dubno. 
Najdus Cypa, 1917, 1938, egz. Białystok, Malinowskiego 14. 
Najman Ruchla, 1906, 1937, egz. Łódź. 
Nakielska .Julianna. 1888, 1938, egz. Kożmin, pow. Kościerzyna. 
Nakutowicz Karolina, 1904, 1937, egz. Lwów. 
Nalaskorska Maria, 1907, 1938, egz. Częstochowa, Bony 3. 
Namysłowska Anna, 1889, 1937, egz. Lwów. 
Nan Fryda, 1906, 1937, egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
Napadłówlla Adamina, 1911, 1933, dypl. Wilno, Szp. Wojsk. 
Napierała Arkadia, 1901, 1924, egz. Poznań, Orzeszkowej 6. 
Napierała Gemina, 1910, 1938, egz. Piaśniki, Szp. Hutniczy. 
Napiewska Kazimier;t, 1873, Hi08, egz. Puck. 
Napieraiska .Janina, 1903, 1937, egz. Warszawa, Pańska 77. 
Napiórkowska .Janina. 1904, 1938, egz. Warszawa, Mokotowska 45. 
Napiórkowska Wanda, 1913, 1938, dypl. Skwilno, pow. Rypiński. 
Naras Marta. 1896, 19;36, egz. Kępno. 
Narbutt Alberta, 1893. 1937, egz. .Warszawa, Górnośląska 45. 
Narbutówna Katarzyna. -, 1938, egz. pow. Gostyński. 
Narkon Stanisława, 1890, 1
37, egz. Warszawa, Górnośląska 45, 
Narl()chóWlla Maria, 1909, 1932, egz. Piotrków. 
Narolewska Bronisława, 1907, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 59. 
Narum;:ówna Brunisława, 1891, 1937, egz. Wilno, Antokolska 12.' 
Naruszcwiczówna Halina, 1897, 1937, egz. Wilno, Wielka 46. 
Nasiekajło z l\fientów Nina, 1909, 1937, egz. Łasica, pow. Postawski. 
Nastarna Zofia, 1889, 1937, egz. Lwów. 
Na,"Tocik Zofia, 1887, 1908, egz. Poznań, Łąkowa 1. 
Nawrot Berta, 1913, 1938, egz. Katowice, Piłsudskiego 52. 
Nawrot Maria, 1891. 1926, egz. Toruń. 
Nawrot l\'Iarianna, 1910, 1938, egz. Odolanów, Rynek 8, pow. Ostrów. 
Nax .Jadwiga, 1874, 1938, egz. Chełmno. 
Naygrodzka Kazimiera, 1881, 1937, egz. Garwolin. 
Nazare\\ska Barbara, 1901, 1937, egz. Warszawa, 6 Sierpnia 3'3. 
Nazonówna Stanislawa, 1895, 1938, egz. Wilno, Senatorska 19. 
Naruszewicz Zofia, 1886, 1938, egz. Warszawa, Czerska 1. 
Nebozuk Eugenia, 1907, 1931, dypl. Zakopane. 


77
		

/220.djvu

			Nejman Laurcuta, 1896, 1936, egz. Rypin. 
Nelec Elżbieta, 1904, 1937, egz. Lwów. 
NeUe Helena., Dorota. 1891. 1937, egz. Warszawa, Sienna 81. 
Nerłich Anna, 1878, 1908, egz. Poznan, Grunwaldzk:J. 49. 
Netkcwska Anna, 1899, 1937, egz. Kocborowo, pow. Starogard. 
NeiJ{ows
a Wincenta, 1907, 1937, egz. Kocborowo, pow. Starogard 
Netkov.ski .Józef. 1889, 1938, egz. Kocborowo, pow. Starogard. 
Neł7el Marianna, 1906, 1937, egz. Łódź. 
Netzlaw Irena. 1903, 1937, egz. Warszawa, Karmelicka 10 ::, 
Neuman Anna, 1897, 1938, egz. Toruń, 8 Szp. Dkl'. 
Neuman Marcela, 191-3, 1935. dypl. Siedlce. 
X
umall Natalia, 1913, 1938, egZ. Katowice. Raciborska 27. 
Neumann .Jadwiga, 1893, UJ:
8, egz. Poznań, Gl'undwaldzka 49. 
Neyowa-Wróblewska Leokadia, 1905, 1932, dypl. Czeladź, Milowicka 115 
Nęcka J\'larianna, 1909, 1934, egz. Hajduki Wielkie, Szp. Hutniczy. 
Nicke Benigna, 1914, 19;36, egz. Szamotuły. 
Nicke Leok!ldia, 1901, 19'38, egz. Borek. pow. Gostyń. 
Nieler F'ranciszk..., 1905, 1937, egz. Buin, pow. Mogilno. 
Nickin Małka R)1wka, 1914, 1938, dypl. Warszawa. Leszn.o 83 
Nieborasó\vna l\laria, 1896. 1936, egz. Biell"Ko. 
Niebrzydowska Ra:aela, 1910, 1937, egz. Łódź. 

iecał
owa Maria, 1906, 1938, e!::z. Lwów. 
Nieciec.ka Mieczysława, 1901, 1927, egz. Lublin, Bernardyńska 2. 
NiedbaIska .Janina, 1<114, 1937, egz. Warszawa, Goszczyńskiego 1- 
Niedobianl'"\ Zuzanna, 191-3, 1935, egz. Cieszyn. 
Niedzidska Klal..., 1879, 1908, egz. Leszno. 
Viedzielska Maria, 1912, 1938, egz. Pabianice. 
lIJit'dzielska Natalia, 1905, ]9J7, egz. Warszawa, Szp. Św. Rocha. 
Niedzielska Rachela, 1898, 1937, egz. Wilno, Chocilnska 19. 
Niediwiecka Julia. 1890, 1938, egz. Wilno, Szp. Kolejowy. 
:Nieglujewiczowa Michałowska, Weronika, 1910, 1938, egz. Wilno., KOL-. 
>iuktorska 5. 
Niemira .Jadwiga Maria, -, 1931'!, egz. pow. Wa,:szawski. 
Siemira Maria, 1898, 1938, egz. Biała Podl. Szpital. 
Niemczura Teofila, 1906, 19J1, dy'l;>l. Rabka, poJW. Nowy Targ. 
Niemczykówna .Maria, 1885, 1937, egz. KośCierzYi1a. 
Niepiekło Stefania, 190:> 1938, egz. WRrszawa" Suzina 3. 
Niepielska Maria, 191;', 19:H, dypl. Ostrowiec, Słowackiego 83. 
Nieradko Stanisława, -, 19'M, egz. pow. Mińsko -.IMaz. 
Nier()chło Elżbiet
, 1
05, 1938, egz. Orłowa. 
Nieszwicka Zofia, U',)8, J.938, egz. Kocborowo, pow. Starogar-d. 
Niesiołowska Mar:2-, l8!>;;, 1938, egz. Stołpce. 
Niesiołowska Aniela, i9{\2, 1936, egz. pow. Lubliniec. 
Niesyto Karofi;na, Thlaria, 1889, 1938, egz. Borysław. 
Nietuby
 Marianna, --, 19
9, egz. pow. Płocki. 

ietz Małgorzata, 1889, 1938, egz. Białystok, Szp. Św. Rocha. 
Niewi<:"dzl,a, Mal'.ta, 190:;, 19-38, egz. Lwów. 
Niewodniczai1s!>a Mari&, 1905, 1938, egz. Wilno. 
Niewódzka W'ł
ława, -, 1938, egz. pow. Skierniewicki. 
NIezgoda - Marynowska z 'Vierni{'kich Anna, 19{)7, 1937, egz. Wilno, An- 
tokolska 30. 


78
		

/221.djvu

			Nieżurawska Helena, 1908, 1938, egz. Starogard, Św. Elżbiety 9. 
Niczypvrukówna Anna, 1906, 1938, egz. Grodno, Sokolnicza 5. 
NikonGwowa Stanisława, 1898, 1938, egz. Wilno, Antokolska 82. 
Niklaszewicz Stefania, 1900, 1937, egz. Chełmno. 
Nikolewicz Marta, 1907, 1928, egz. Trzemeszno, pow. Mogilno. 
Nisnerówna Eugenia, 1901, 1938, egz. Naliboki, pow. Stołpce. 
Nitecka Leokadia Helena, 1905, 1938, egz. Grodno, Rydza śmigłego 3. 
Nizanielewiczówna Sina, 1398, 1938, egz. Wilno, Lipówka 28. 
Niziol .:\laria, 1891, 1938, egz. Turka. 
Niznikówna Matylda, 1909, 1937, dypl. Lwów. 
Ncbis łi'łorentyna, 1909, 1937, egz. Warszawa, Szp. Św. Rocha. 
Nogals!	
			

/222.djvu

			Nowakówna Anna, 1904, -, egz. Bystra. 
Nowakówna Anna, 1911, 1937, egz. Chorzów, Szp. Mieski. 
Nowakówna Bronisława, 1899, 1921, egz. Czarnków, Szp. Powiat. 
N'owakówna .Józefa, 1909, 19.31, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Nowakówna .Józefa, 1905, 1938, egz. Warszawa, Wspólna 47a. 
Nowakówna Karolina, 1889, 1938, egz. Cieszyn. 
Nowakówna Katarzyna, 1900, 1925, egz. Sępolno, dom Katolicki. 
N(>wakówna Maria, 1910, 1934, egz. VTięcbork, p. Sępolno. 
Nowicka Irena. 1899, 1938, egz. lJvarszawa, Dobra 7. 
Nowicka Karolina, 1903, 1938, egz. Lwów. 
Nowicka Kazimiera, 1910, 1938, egz. Lwów. 
Nowicka Maria, 1896, 1938, egz. Lida, 11 Listopada 9. 
Nowicka Maria, 1891, 1914, egz. Kartuzy. 
Nowicka \Vanda, 1907, 1938, egz. Lwów. 
Nowicka Zofia. 1907, 1938, egz. pow. Vłarszawa. 
Nowicki Aleksander, -, 1938, egz. pow. Warszawa. 
Nowicki .Józef, 1896, 1938, egz. Sosnowiec, Bracka 4. 
Nowikowa Janina, -, 1938, egz. Szczuczyn. 
Nowak Lucja, 1913, 1937, egz. Katowice, Raciborska 27. 
Nowosielska Helena, -, -, egz. pow. Sochaczew. 
Nowotna Anna- 1893, 1938, egz. Lwów. 
Nowotniak .Jadwiga, 1914, 1937, egz. Warszawa, Lindelya 4_ 
Nowoż
'łowa Eugenia, -, 1938, egz. pow. Płocki. 
Nowak J\farianna. 1908, 1938, egz. Aleksandrów Kuj. pow. Nieszawa. 
Nupre Maria, 1892, 1937, egz. Warszawa., Górnośląska 45. 
Nurczyńska IIelena, 1893, 1937, egz. Łódź. 
Nurzak Bronisława, 1904, 1938, egz. Warszawa, Konopacka 4a. 
Ny('zak Kaozimiera. 1905, 1932, egz. Wolsztyn. 


o 


Obercówn3 Stanisława, 1905, -, egz. Czortków, Szp. Pow. 
Oberland Franciszek, -, 1938, egz. pow. .Warszawa. 
Obojska HelcDa, 1897, 1938, egz. \',-arszawa, Gawłowska 3. 
Obrowska Paulina Zygmunta, 1898. 1920, egz. Borek, Zdzieżewska 33: 
pow. Gcstyń. 
Obuch-Wcszczatyńska Maria, 1915, 1936, dypl. Orany. 
Ochocka Anna Maria, 189'3, 1938, egz. Lwów. 
Ocierpka Maria. 1879, -, egz. Orłowa. 
Odejewska Marta, 1909, 1930, dypl. Rabka. 
Odorówna .Janina Karolina, 1913, 1937, egz. Warszawa, Hoża 80. 
Odrobna Wiktoria, 1907, 1934, egz. Skórcz, pow. Starogard. 
Ofenbach Tołba, 1903, 1938, egz. Włocławek. 
Oganowska "'anda, 1907, 1938, egz. Wołożyn. 
Ogurówna Chana, 191'3, 1938, egz. WiJ no, KwaszeJna 21. 
Oida Emma, 1904, 1937, egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
Ojrzanowska 
tefania, 1899, 1938, egz. ł..ódź. 
Okońska l\fichalina, 1898, 1937, egz. Warszawa, Wolska 54. 
Okowska Zofia, 1886, 1938, egz. Warszawa, Bagatela 15. 
Okrój Brlił1isława, 1900, 1938, egz. Łódź. 


80
		

/223.djvu

			Oksljukówna Natalia, 1909. 1938, egz. Baranowicze, Oś. Zdr. 
Oktabówna Lucyna, 1911. 1938, egz. Łomża, Ośr. Zdr. 
Okula Stefan, 1905, 19-38, egz. Cies
yn. 
Okuliczowa Maria, ] 901, 1928. dypl. Poznań, M. Magdaleny 1. 
OIaksiewicz Maria, 1893, 1937, egz. Łódź. 
Olczyk Helena. 1892, 1938, egz. Łódź. 
Olczyk .Janina, 1897. 1938, egz. Warszawa, Górnośląska 45. 
Olech - Moskwa Maria, 1904, 19-38, egz. Lwów. 
Olechnowicz Maria, .Jakubina, 1912, 1937, dypl. Kielce, Szp. Dz. 
Olejniczak Maria, 1897, 1924, egz. Kielce, Sienkiewicza 3. 
Olejniczak Władysław, 1906, 1934, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Olejnik Anna, 1907, 1938, egz. Leszno, Wałowa 3. 
Olejnik Maria, 1908. -, egz. Orłowa. 
Olejnik Stefania, 1896, 1937, egz. Lwów. 
Oleksanówna Zofia, 1909, 1938, egz. Wilno, Senatorska 25. 
Oleksówna Pelagia, 1888, 1938, egz. Tarnobrzeg. 
Oleslńska Irmina, 191.7, 1938, dypl. Wilno, Łukiska 11. 
Olezik Anna, 1884, 1936, egz. Cieszyn. 
OJińska .Jadwiga, -. 19-38, egz. pow. Błoński. 
Oliwianka Stanisława, -, 1938. egz. Płock. 
Olkiewiczówna Leokadia, 1910. 1931, egz. Warszawa, Goszczyńskiego 1. 
Olszak F1orentyna, 1908. 1938, egz. Poznań, Łąkowa 1. 
Olszańska Berezowska, 1908. 1938, egz. Borysław. 
Olszewska Antonina, 1888, 1937, egz. Lwów. 
Olszewska Franciszka, 1903, 1937. egz. Strzelno. pow. Mogilno. 
Olszewska .Jadwiga, -. 1938, egz. pow. Płock. 
Olszewska Konstancja, 1890, 1937, egz. Chełmno. 
Olszewska Maria, 1898, 1937, egz. Lwów. 
Olszewska Maria, 1908. 1938, egz. Białystok, Szosa Zwierzyniecka 8,. 
Olszewska Marianna, 1889, 1937, egz. Łódź. 
Olszewska Sebastiana, 1898, 1938, egz. Biłgoraj. 
Olszewska Stanisława, 1909, 1937, egz. Łódź. 
Ol'izewska Zuzanna. 1902, 1938, egz. Warszawa. Tamka 4. 
Olszowska Maria, 1897, 19-32, dypl. Kraków. 
O!szyńska Maria, 1883, 1938, egz. Gościeradów, pow. Janów Lub. 
Ouyszczyn Stefania, 1902, 1918, egz. Dębina, pow. Stryj. 
Onyszkiewicz Ludwika, 1907, 1937, egz. LwÓw. 
Opałka Maria, 1896, 1.938, egz. Lublin, Sieroca II. 
Opasiak Marianna, 1911, 1938, egz. Warta. 
Opertowska Ludwika, 1887, 1909, egz. Warszawa, Goszczyńskiego 1. 
Opertowska Maria, 1901, 1938, egz. Gostyń, pl. Marcink. 7. 
Opicowa Ludwika, 1905, 1937. egz. Radomsko. 
Opiołówna Kazimiera, 191
, 1938, dypl. Sosnowiec, Pekin 1. 
Opyrchał Kunegunda, -, 1931, egz. Biała. 
Ordowska Weronilm, 1916, 1938, egz. Wilno, Tartaki 30. 
Ordynans Estera Rywka, 1901, 1938, egz. Łódź. 
Ordynans Marianna, 1898, 1938, egz. Łódź. 
Oredurówna Tamara, 1913, 1938, egz. Plisa, pow. Dzisna. 
Organkówna Apolonia, 1908, 1930, egz. Kozienice. 
Orlicka Maria. 189'.", 1937, egz. Wilno, Św. Jerska 4. 
OrUkowska Bronisława. Hill, 1938, egz. Gdynia. 


81 


..
		

/224.djvu

			Orłosiowa Wanda, 1903, 1938, dypl. pow. Warszawa.. 
Orłow Maria, 1897, 1937, egz. Łódź. 
Orłowska Stanisława, 1900, 1938, egz. Częstochowa, N. M. Panny 17 
Ornass Anna, 1902, 1937, egz. Chełmno. 
Ornass Maria, 1909, 1937, egz. Inowrocław, Szp. Powiat. 
Orwal Katarzyna, 1885, 1938, egz. Rzeszów. 
Orzechowska Anna, 1915, -, egz. Bystra. 
Orzechowska Wiktoria. 1906, 1935, egz. Nowe Miasto Lub., Szp. Powiat. 
Orzechowski Antoni, 1912, 1937, egz. Piaski, pow. Gostyń. 
Orzeł Jadwiga, 1907, 1934, egz. Katowice, Raciborska 27. 
Osatczuk Nina, 1912, 1931, egz. Włodzimierz. 
Osendowska Stanisława, 1909, 1937, egz. Łódź. 
Osiecka Helena, 1900, 1925, egz. Łobżenica, pow. Wyrzysk. 
Osiecka Teresa, 1885, 1938, egz. Warszawa, Złota 52. 
Osiecka Walentyna, 1897, 19'37, egz. Łódź. 
Osiecka \Vładysława, 1882, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 59. 
Osińska .Janina, 1905, 1927, egz. środa, Kościuszki. 
Osińsl,a Natalia, 1880, 1938, egz. Lublin, Staszica. 
Osiński .Jan. 1903, 1938, egz. Świecie. 
Osmuiska Aniela, 1908, 1937, egz. Łódź. 
Osowiecka Eugenia, 1901, 1938, egz. Częstochowa, St. Wrońskiego 28. 
Osowski Feliks, 1900, 1937, egz. Kocborowo, pow. Starogard. 
Ossowska Helena, 1891, 19'38, egz. Warszawa, N. Świat 37. 
Ossowska Zofia, 1906, 1938, egz. Lisewo. 
Ostapińska Emilia. 1898, 1938, egz. Zamość. 
Ostaszkiewiczowa .Janina, 1905, 1938, egz. Wilno, Warszawska 5. 
Ostronch Elżbieta, 1904, 1938, egz. Warszawa, Szp. Wolski. 
Ostrowicka Anna, 1.919, 1938, egz. Lublin, Szopena 5. 
Ostrowska Albina, 1885, -, egz. Tomaszów. 
Ostrlłwska Anna Irena, 1909, 1938, egz. Łódź. 
Ostrowska. Cecylia, 1903, 19'38, egz. Warszawa, Fabryczna 10. 
Ostrowska Klaudia, 1897, 1938, egz. Sobotniki koło Lidy. 
. Ostrowska Maria, -, 1938, egz. pow. Warszawski. 
Ostrowska Maria, 1906, 1933, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Ostrowska Michalina, 1904, 1938, egz. Warszawa, Fabryczna lO. 
Ostrowslia Petronela, 1890, 1938, egz. Lwów. 
Ostrowska Władysława, 1890, 19-38, egz. Warszawa, Fabryczna 10. 
Ostrzechówna Maria, 1878, 1918, dypl. Kraków. 
Osuchowska Halina. -, 1938, egz. pow. Warszawa. 
Oszerowicz Maryam, 1910. 1938, egz. Grodno, Piaskowa 11. 
Ośka Anna, 1910, 1938, egz. Szubin, Dominikań..<;ka 1. 
Oślizło Ema, 1914, 1937, egz. Trębaczów, pow. Kępno. 
Oświecimska Helena, 1911, 1936, egz. Dąbrowica, pow. Sarny. 
Oświecimska Kazimiera, 1911, 1938, egz. Oszmiana. 
Otap Marianna, 1902, 1938, egz. Warszawa, Książęca 2. 
Otecka z .Jungowskich Maria. 1906, 19-37, egz. Tarnopol. Ub. Społ. 
Otłuszewska .Janina, 1911, -, egz. Łuck. 
Otwinowska Eugenia, 1902, 1932, egz. Katowice, Piłsudskiego 52. 
Owczarczyk Antonina Henryka, 1902. 1937, egz. Warszawa, Szp. SW. 
Ducha. 
Owczarczyk Zofia. -, 1938, egz. pow. Warszawa. 


82 


.
		

/225.djvu

			Owczarek Felicja, 1912, 1937, egz. Gdynia, Szp. Św. Wincent 
Owczarska Zofia, 1895. 1938, egz. Warszawa, Suzina 3. 
Owczarzak Kazimiera, 1898, 1936, egz. Poznań, Lochowa 32. 
Owedyk Leokadia, 1890, 1920, egz. Poznań, Szyperska 15. 
Oziębałówna ,Stanisława, 1903, 1938, egz. Częstochowa, Śląska 28. 
Ozon .Julia, 1902, 1938, egz. Lublin, Sieroca 4. 
Oiarowska Olga, 1895, 1938, egz. Warszawa, Okuniewska. 


p 


Pabiszczak Józefa, 1887, 1937, egz. Krotoszyn. 
Pacak Marianna, 1916, 1938, dypl. Końskie. 
Pacałowska Irena, 1913, 1937, dypl. Łódź. 
Pacek Bronisława, 1908, 1937, egz. Warszawa. Ludowa 13. 
Paccwh-zowa Karolina. 1887, -, egz. Łuck. 
Pachniewska Tekla, 1888, 1938, egz. Łódź. 
Pacho .Jadwiga, 1897, 1936, dypl. Bydgoszcz, Gdańska lOL 
Pacholik Karolina, 1884, 1908, egz. Poznań, Grunwaldzka 49. 
Paczł-śna Anna, Wiktoria, 1907, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 59 
Pacyna Stanisława. 1898, 1934, egz. Ostrzeszów, Polna 2. 
Padalakówna Maria, 1890, 1930, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Pahlke Maria. 1900, l!l37, egz. Więcbork. pow. Sępolno. 
Pająk Michalina, 1897. 1938, egz. Lwów. 
Pajchlówna .Jadwiga, 1912, 1935, dypl. Poznań, Grottgera 5. 
Pajorowa Stanisława, 1910, 1932, d;ypl. Piotrków. 
PakaIska I.,eokadia, 1890. 1913, egz. Wągrowiec, Kościuszki 32. 
Pakulska Jadwiga. 1912, 1938, dypl. Leśna Podlaska, pow. Biała. 
I'akuła Marianna, 1887, 1938, egz. Warszawa, Tamka ,35. 
Palędzka l\Iaria. 1911, 193 4 , egz. Solec Kujawski. 
ralińska 3'1arta, 1914, 1938. egz. Orłowo Morskie. 
Palmer Ludwika. 1892. 1938, egz. Turka. 
Paluchówna Maria. 1894, 1928, egz. Strzelno. 
Palusińska Maria, 1906, 1&37, egz. Łódź. 
Pałaszyń.<;ka Zofia, 1875. 1936. egz. pow. Lubliniec. 
Pałubicka Prakseda, 1906, 1934, egz. Warszawa, Goszczyńskiego 1. 
Pałysiewicz Temira Maria, 1889, 1937, egz. Warszawa, 6 Sierpnia 33 
Pamuła Marian. 1895, 1937, egz. Lwów. 
Panasiuk Helena. 1910, 1938, egz. Bielsk Podlaski. 
Panek Stanisława. 1907. 1938, egz. Lwów. 
Panieńska Maria, 1878, 1908, egz. Grudziądz. 
Pankowska Stanislawa, 1899, 1935, egz. Poznań, Długa L 
Panowicz Aniela. 1897, 1932, egz. Poznań, Cieszkowskiego 3. 
Papierska Aniela. 1914, 1938, egz. Warszawa, Zygmuntowska 2. 
Papierz Maria. 1913, 1934, egz. Kępno. 
Papiewska Tekla, 1903, 1938, egz. Pabianice. 
I'apir Sura. 1910, 1938, egz. Warszawa, Śliska 18. 
Papke Agnieszka, 1910, 1936, egz. Poznań, Długa l. 
Paplińska Głażewska Maria, 1905, 1938, egz. Warszawa, 6 Sierpma 15 
Paprocka Anna, 1901, 1937, egz. Lwów. 
Paradowska Zofia, 1894, 1938, egz. Białystok, Piasta .12. 
Paraniak Sabina. 1907, 19'38, egz. Lwów. 


83
		

/226.djvu

			Pardelska Helena, 1904, 1937, egz. Warszawa, Złota 75. 
Paldun Ella, 1902, 1938, egz. Bydgoszcz, Seminaryjna 1. 
Parkiewiczówna Teresa, 1892, 1938, egz. Wilno, Saracińsk
 10. 
Partyka Marianna, 1891, 1938, egz. Warszawa, Marii Kazimiery 7tL 
Pasierb .Józefa, 1894, 1938, egz. świętochłowice, Szp. Hut. 
Pasińska Marta, 1904, 1938, egz. Kazimierz Pom., pow. Sępolno. 
l'asłowska Eleonora, 1899, -, egz. Krzemieniec. 
Pasłowska Stefania, 1909, HI38, egz. Chojny. 
Pasternak Kazimiera Wanda, 1909, 1938, dypl. Warszawa, Żurawia lU. 
Pastuszak Agnieszka, 1909, 1932, egz. Poznań, Raczyńskich 14. 
Pastwa Stanisław, 1902, 1938, egz. Kocborowo, pow. Starogard. 
Pastwa Wincenty, 1889, 1937, egz. Kocborowo, pow. Starogard. 
Pasz Zofia, 1903, 1937, egz. Warszawa, Karmelicka 10. 
Paszczak Stanisław, 1899, 1931, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Paszek Franciszka, 1902, 1938, egz. Bydgoszcz. 
Paszkiewicz Krystyna, 1917, 1938, dypl. Domanice. pow. Siedlce. 
Paszkowska Felicja, -, 1938, egz. pow. Płocki. 
Paszkowska Helena, 1888, 1937, egz. Wilno. Mickiewicza 32. 
Paszkowska Helena, 1897, 1937, egz. Łódź. 
P3szyńska Zofia, 1896, 1938, egz. Łódź. 
Pater Elfryda, 1915, 1938, egz. Bydgoszcz, Seminaryjna 1. 
Paterkówna Irena, 1909, 1938, egz. Bydgoszcz, Promenada 7. 
Paterek Anna, 1897, 19-37, egz. Chełmno. 
Patkiewicz Julia, 1904, 1938, egz. Rudki - Legionow. 
Patoczek Katarzyna, 1905, 1938, egz. Zaleszczyki. 
Patrejko Karolina, 1885, 1938, egz. Lwów. 
Patrias .Józef, 1902, 1930, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Patry as Helena, 1906, 1938, egz. Lwów. 
Pa.tz Emma, 1900, 1938, egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
Panferowa - Lapczyńska Maria, 1886, 19-38, egz. Drohiczyn. 
paulówna Maria, 1905, 1938, egz. Busko Zdrój. 
Paulówna Wanda, -, 1938, egz. pow. Warszawski. 
Pautielejew Zofia, 1908, -, egz. Łuck. 
Pawlaczek -, 1905, 1938, egz. Lwów. 
Pawlak Franciszka, 1892, 1938, egz. Warszawa, Raszynska 8. 
Pawlak Stefania, Marianna, 1909, 1938, egz. Warszawa, Folwarczna 7. 
Pawlakowa Renata, -, 1938, egz. pow. Skierniewice. 
Pawelec Helena, 1909, 1933, egz. Chełmno. 
Pawelska Maria, 1914, 19'35, dypl. Łódź. 
Pawlewska .Janina, .Jadwiga, 1889, 1938, egz. Warszawa, WiŚniowa 54. 
Pawlicka Anna, 1896, 1938, egz. Warszawa, Żurawia 6. 
Pawlicka Celina, Barbal'a, 1914, 1935, dypl. Łódź. 
Pawlicka Irena, 1902, 1938, egz. Łódź. 
Pa.wlicka Zofia, 1900, 1937, egz. Łódź. 
Pawlikiewicz Emilia, 1883, 1938, egz. Łódź. 
Pawlikowska Kazimiera, 1892, 19'38, egz. Warszawa, Grzybowska 69 
Pawlukiewiczówna Helena, 1910, 1938, . egz. Głębokie, pow. Dzisna. 
Pawełek Ignacy, 1887, 1937, egz. Piaski, pow. Gostyl'l. 
Pawełek Katarzyna, 1905, 1936, egz. Chorzów, Szp. M. 
Pa.wełkiewicz Aniela, 1885, 1938, egz. Szczuczyn, Szp. 
Pawłoszewska Stefania. 1891, 1938, egz. Kalisz, Górnośląska 32 


84
		

/227.djvu

			Pawłowska Aniela, 1889, 1937, egz. Modlin. 
Pawłowska Bronisława, 1908, 19-38, egz. Lwów. 
Pawłowska .Józefa, 1903, 1937, egz. Kozowa. 
Pawłowska Katarzyna, 1875, 1936, egz. pow. Lubliniec. 
Pawłowska Łucja Izabela, 1&84, 1938, egz. Kowalewo, pow. Wąbrzeski. 
Pawłowska Melania Gertruda, 1906, 1938, egz. Tuchola. 
Pawłowska Stanisława, 1901, 1938, egz. Ostrów, Gimnazjalna 13. 
l"awłowska \\,ładysława, 1912, 19.37, egz. Grudziądz, pl. 23 Stycznia 18. 
Pawłowska Włodzimiera, 1899, 1924, egz. Poznań, Orzeszkowej 6. 
Pażusius .Jadwiga, 1910, 1935, dypl. Cieszyn. 
Pażdziora Anna, 1894, 1938, egz. Lwów. 
Pągowska Marianna, -, 1938, egz. pow. Grójec. 
Pach Adela, 1903, 1938, egz. Łódź. 
Pech Małgorzata .Jadwiga, 1905. 1937, egz. Warszawa, Karmelicka 10. 
Peisert Kazimiera, 1895, 191
, egz. Czarnk6w. 
Peisert Zenona, 1903, 1924, egz. Pleszew. 
Peklerówna Anna, 1890, 1938, egz. Wilno, Targowa 9. 
Pelikan .Jadwiga, 1873, 1937, egz. Chorzów, Sienkiewicza 11. 
Pendo Zinaida, 1895, 1937, egz. Wilno, Senatorska 15. 
PeDgelówna Gertruda, 1917, 1938, egz. Poznań, Klin. Ginek. 
Penkiewicz Ileronima, 1913, 1934, dypl. Łódź. 
Pensiałiówna Teodozia, 1901, 1938, egz. Wilno. 
Penkówna Rozalia, 1912, 1932, egz. Gdynia, Szp. Św. Winc. 
Peńska .Jadwiga, 1909, 1937, egz. Warszawa, Młynarska 34. 
Pepka Narcyza, 1902, 1928, egz. Pleszew. 
Peplińska Apolonia, 1899. 1936, egz. pow. Lubliniec. 
Perdoch Magdalena, 1892, 1916, egz. Żerków, pow. Jarocin. 
Pereszczakówna .Jadwiga, 1907, 1937, dypl. Smorgonie, pow. Oszlmana. 
Perkowska Kazimiera, 1901, 1938, egz. Warszawa, Mariańska 1. 
Perko1.,,"ska Magdalena, 1885, 1938, egz. Kalisz, Szp. Św. Trójcy. 
Perlicka Zofia, 1904, 1938, egz. Toruil, Zgro S. S. Elźb. 
Pernakówna Leokadia, 1909, 19-34, egz. Starogard. 
Persyko Rywka, 1910, 1938, egz. Lublin, Królewska 15, 
pprtkiewicz Marianna, 1900, 1937, egz
 Warszawa, Szp. Św. Rocha. 
Perzanowska Teresa, -, 1932, egz. Kraków. 
Perzó"na Zofia, 1908, 1931, egz. Piekary, 81. L. Bracka. 
Pesis Krencia, 1903, 1932, egz. Dubno. 
Peszke Barbara, Anna, Emilia, 1886, 1937, egz. Warszawa, Gornośla::etryniak Katarzyna, 1905, 1938, egz. Lwów. 
Peischlowa Helena Elżbieta, 1883, 1937, egz. Warszawa, Skierniewicka 34. 
Petzenówna Eleonora, 1897, 1936, egz. Koziegłowy, pow. Poznań. 
Pfeifer Apolonia, 1903, 1937, egz. Łódź. 
{,hilipp Lina - .Joanna, 1910, 1938, egz. Łódź. 
Piasecka Adela, -, H137, egż. pow. Warszawa. 
Piasecka Zofia, 1907, 1934, dypl. Radomsko. 
Piaskowska Rozalia, 1902, 1937, egz. Kocborowo, pow. Starogard. 
pjaskowski Franciszek, 1903, 1938, egz. Kocborowo, pow. Starogard 
Piątek Agnieszka, 1909, 19.32, egz. Katowice, Ki1ińskiego. 
Piątek .Janina, 1913, 1935, egz. Tczew. 


85
		

/228.djvu

			i>ią\.ek Lucyna. 19OB, 1937, egz. Losice, pow. Siedlce. 
l"ią.ek M.arta, 1910, 1938, egz. Chorzów, L. Sp. Brack. 
Plą\kowska Janina, 1915, 1!J37, dypl. Poznall, Cieszkowskiego 3. 
Piątkowska Paulma, 1904, 1!J26, egz. Jarocin. 
Piątkowska Wiktoria, 1900, 1924, egz. Gdynia, Szp. Św. Winc. 
l-'iegza Gertruda, 1903, -, egz. Radzionków. 
Picbraszkowa Helena, 1909, 1!

7, egz. Gdynia, Słupecka 12. 
Piechaczek Ludwika, 1900, 1932, egz. Swiętochłowice, Szp_ Hut. 
Piechocka Marianna, UJ12, 1936, egz. Rawicz. 
Piechocka Pelagia, 1907, 1935, egz. Strzelno. 
l>ipchocka Stanisława. 1908, 1!J30, egz. Poznań. Łąkowa 1. 
l'techGczek Anna, 1905, 1938, egz. 
Piechowo\\	
			

/229.djvu

			Fi("łroszł{ówna, -, 1895. 1936, egz. Cieszyn. 
Pietruszewska Stanisława, 1891, 1938, egz. Warszawa, Sławińska 9. 
Pietrzak .Jadwiga, -, 1938, egz. pow. Płock. 
Pietrzak Kazimiera, -, 1938, egz. pow. Płock. 
Pietrzak Maria, 1902, 1937, egz. Łódź. 
Pietrus'7.ka Marianna, 1900, 1937, egz. Łódź. 
Pietryga Emilia, 1908, 1936, egz. Pleszew. 
Pietrzak Michalina. 1886, 1937, egz. Łódź. 
Pietrzak Stanislawa, 1897. 1938, egz. Toruń, Małe Garbary 30. 
Pietrzakowska Anakleta, 1869, 1908, egz. Śrem, Mickiewicza 7. 
Pietrzakówna Maria, 1907, 1938, egz. Busko Zdrój. 
Pietrzal,ówna Marianna Michalina, 1907, 1938, egz. Warszawa, Pdwia 61 
Pietrzakówna Salomea, 1R99, 1938, egz. Stołpce. 
Pietrzyk Helena, 1911, W37, egz. Łódź. 
Pietrzykowska Czesława, 1907, 1938, egz. Łódź. 
Pięta Helena, 1905. 1937, egz. Lublin, Szp. Św. Jana. 
Piętka Anastazja, 1897, 192Q, egz. Piotrków. 
Pię'ówna R., 1896, -, egz. Śniatyń. 
Pijan()wska Stefania, 1890, 1938, egz. Pabianice. 
P'jjar l\'Iaria, 1914, 1938, egz. Sambor. 
Pikilówna Rozalia, 1894, 1938, egz. Przemyśl. 
Piku]ska .Janina, 1890, 19.37, egz. Warszawa, E1ektOl'alna 12. 
PikuIska lUaria, 1885, 1938, egz. Warszawa, Szp. Św. Rocha. 
Pikułówna Weronika l\'Iaria. 1913, 1935, dypl. Tarnopol. 
Pilaehowska Rozalia, 1906, 1929, egz. Piotrków. 
I'ilar ::\'Iaria 1886, 193R, egz. Komańcza, pow. Sanok. 
l'ilaw;1. Witolda, 1912, 1937, dypl. Pleszew. 
Pilaźowa z Pictrowiezów Halina, 1912, 1935, dypI. Oszmiana. 
Pilarz Franciszek, 1896, 1936, egz. Cieszyn. 
Pilska Jan:na, 1913, 1937, dypJ. Biłgoraj. 
Pilszek Albina, 1914, 1934, egz. Katowice, Piłsudskiego 52. 
Piłat Franciszek, 1907, 1937, egz. Wilno, pl. Napoleona 6. 
Piłatowska Rnvka, 1905, 1938, egz. Białystok, Młynowa 30. 
Piniarski Ludwik. -, 1938, egz. pow. Warszawa. 
Pinkiewicz Eugenia, 1908, 1938, egz. Kochanówka. 
Pintseher Maria, 1908, 1938, egz. Bielsko. 
Piuska Bronisława, 1875, 1908, egz. Pelplin, pow. Tczew. 
Pinska Zofia, 1913, 1937, egz. Warszawa, Chałubińskiego ]0. 
I'iontek Agnieszka, 1909, 1932, egz. Piekary śląsk. L. Bracl<. 
Pioruńska Weronika, 1901, 1938, egz. Nowogródek, Kowelicka. 
Piotrkowicz Władysław, -, 19.38, egz. pow. Warszawa. 
Piotrowiak .Joanna, 1896, 1934, egz.Owińska, pow. Poznań. 
Piotrowic:!: Wincenta, 1897, 1930, dypl. pow. Warszawa. 
Piotrowicz zDabrysów Elwira, 1908, 1935, dypl. Wilno, Bernardyńska 7 
Piotrowiczówna Walentyna, 1913, 1934, .egz. Komarów, pow. Tomaszów. 
Piotrowska Aleksandra, 1914, 1933, dypl. Radom, Piłsudskiego 8. 
Piotl'o"ska Antonina. -, 1938, egz. pow. Płock. 
Piotrowska Bronisława, 1895, 1937, egz. Chełmno. 
Piotrowska Bronisława, 1916, 1937, egz. Tłuste. 
Piotrowska Feliksa, 1895, 1938, egz. Warszawa, Smolna 8. 
Piotrowska Genowefa. 1907, 1938, egz. Zambrów, OŚl'. Zdr. 


x":"
		

/230.djvu

			Piotrowska Irena, 1904, 1938, egz. Łódź. 
Piotrowska .Józefa, 1894, 1938, egz. Warszawa, Mariańska l. 
}'iotrowska Kazimiera, 1911, 1938, egz. Warszawa, Fabryczna 6. 
Piotrowska Maria, 1913, 1937, dypl. Głębokie, pow. Dzisna. 
Piotrowska Marianna, 1885, 1938, egz. Kochanówka. 
Piotrowska Stefania, 1912, 1937, dypl. Olkusz. 
Piotrowska Teresa, 1892, 1938, egz. Chełmno. 
Piotrowska Zofia, 1883, 1908, egz. Inowrocław. 
Piórkowska Lucja, 1879, 1908, egz. Chełmno. 
Piórkówna Apolonia, 1915, 1938, egz. Wilno, Krakowska 19. 
}>ipowska Klara, 1905, 1937, egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
Piprek Maria, 1912. 19-35, egz. Bogumin. 
Piskozub .Julia, 1911, 1936, dypl. Lwów. 
Piskozubowa Kazimiera, 1881, 1938, egz. Lwów. 
l'isula Józefa, 1897. 1938, egz. Lwów. 
Pisula Marianna, 1902, 1938, egz. Węgrów. 
Pisuła Emilia, 1901, 1937, egz. Warszawa, Z;rgmuntowska 2. 
Piszczałkówna -, 1903, 1936, egz. Chorzów, Szp. M. 
Pitulanka Rozalia, 1896, 1938, egz. Przemyślany. 
Piworek Maria, 1911, 19-38, egz. Warszawa, Chłodna 36. 
Piwińska Maria, 1914, 1935, dypl. Kraków. 
Piwko Karol, 1901, 1936, egz. Cieszyn. 
Piwowar Emilia; 1912, 1936, egz. Rawicz. 
Piwowarczyk Lucyna, 1915, 1937, dypl. Kraków. 
Piwowarska .Janina, 1909, 1938, egz. Tyszowce, pow. Tomaszów. 
Piwowarska Magdalena, 1897, 1938, egz. Lwów. 
Piwowska Anna, 1902, 1938, egz. Łódź. 
Piwowska .Jadwiga, 1910, 19-38, egz. Łódź. 
Plata Paulina, 1907, 1938, egz. Katowice, Raciborska 27. 
Piec Emma .Julianna, 1887, 1938, egz. Warszawa, Alberta 11. 
Plewińska Antonina, 1902, 1933,. egz. Szp. Godu1a. 
Pletnerówna Maria, 1891, 1938, egz. N. Pohost, pow. Brasław. 
Plewińska .Tulianna, 1898, 1938, egz. Toruń, Szp. M. 
Plintówna Ewa, 1885, 1936, egz. Bielsko. 
Pliskin .Tacha, 1917, 19-38, egz. Wilno, Kijowska 2a. 
Pliskin Roza, 1907, 1938, egz. Pińsk. 
Pliszczyńska Maria, 1896, 1932, dypl. Kraków, Szp. Ub. Społ. 
Plucińska Ewa, 1903, 1937, egz. Łódź. 
Plucińska Maria, Antonina, 1897, 1938, egz. Warszawa, Górnośląska 45. 
Plucińska Władysława, 1904, 1935, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Pluder Pelagia, 1903, 1917, egz. Katowice, Dębowa 2-3. 
f'luskowska Helena, 1895, 1938, egz. Pabianice. 
P1utówna Maria, -, 1917, -, Kraków, Bracka 10. 
Płaska Henryka, 1889, 1937, egz. Warszawa, Szp. Św. Stanisława. 
Płatakisówna l\Iaria, 1885. 1938, egz. Wilno, Popowska 9. 
Płatek Maria, 1886. 1938, egz. Sosnowiec, 3 Maja 276. 
Płatkowska Aniela, 1909, 1931, dypl. Kazimierza W. pow. Pińczów. 
Pławska - Bejnar Maria, 1904, 1938, egz. Brasław. 
Płotnikowa Eugenia, 1900, 1938, egz. Wilno, Tatarska 20. 
Płocka Machla, 1914, 1938, egz. Włocławek, Łęgska 44. 
Płocieniak Anna, 1902, 19.38. egz. Poznań, Łakowa 1. 


88
		

/231.djvu

			Płońska Aleksandra, 1872, 1937, egz. Ostrołęka, Szpital. 
Płotkowiak Awilina, Stanisława, 1908, 1937, egz. Gniezno, Bisk. Lau- 
bitza 2. 
Płotkowiak Cecylia, 1906, 1930, egz. Inowrocław. 
Płotkowska Anna, 1908, 1936, Pgz. pow. Lubliniecki, 
Płócienniczak Helena, 1906, 1938, egz. Warszawa, Zygmuntowska 2 
Płuciennik Felicja, 1910, 1937, egz. Łódź. 
Płuszczewska - Piechal Helena, 1900, 1938, egz. Warszawa, Mariańska L 
Pł\Jżańska Antonina, 1882, 1938, egz. Białystok. 
Pniewska Lucyna, 1903, 1937, egz. Warszawa, Szp. Św. Rocha. 
l'obłocka Maria, 1886, 1938, egz. Inowrocław, Staszica 16. 
Pociechinowa Eugenia, 1902, 1937, egz. Wilno, Szp. Wojsk. 
Pociej Franciszka, 1900, 1937, egz. Wilno, Antowilska 2. 
Pochol>in Zofia, 1902, -, egz. Radzionków. 
Poczta Kazimiera, 1906, 1927, egz. Brodnica. 
Poczta Maria, 1896, 1920, egz. Nowy Tomyśl. 
Foczwardowski .Jan, 1882, 1938, egz. Świecie. 
Podbielska-Gralikowska Leokadia, 1902, 1938, egz. Warszawa, 3 Maja L6 
Podczarska Janina, 1913, 1938, egz. Zgierz. 
Podiorska Anna, 1889, 1936, egz. Cieszyn. 
Podjaska Helena, 1914, 1937. egz. Katowice, Piłsudskiego 52. 
Podgórczyk Kazimiera, 1889, -, egz. Hrupieszów. 
Podgórska Halina, 1906, 19-38, egz. Grudziądz. 
Podgórska Helena, 1893, 1938, egz. Kuchocka Wola. 
Podgórska Janina, 1900, 1938, egz. Łódź. 
Podgórska Regina, 1903, 1937, egz. Warszawa. Litewska 16. 
Pcdkowa Anastazja, 1&99', 1930. egz. Piekary, Ś
., Szp. Pow. 
Podnos Sara, 1913, 1938, egz. Wilno, Latoczek 3. 
Pcdolak Stanisława, 1889, 1938, egz. Rzeszów. 
Podolan Adela, 1894, 1938, egz. Lwów. 
Podolecka .Janina, 1908, 1938, egz. Smorgome, pow. Oszmlana. 
Pod(),lska Franciszka, -, 1938, egz. pow. Warszawa. 
Podolska Ludmiła, 1890. 19;W, egz. Warszawa, Zakroczymska 6. 
Podolska Monika, ]903, 1932, egz. Katowice, Piłsudskiego 52. 
POdradczyk Maria, 1912, 1938, egz. Warszawa, Nowy Świat 4. 
Podsiad Maria, 1900, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 59. 
Podsiadłowicz Marianna, 1903, 1937, egz. Łódź. 
Podstawka Karolina, 1901. 1936, egz. Cieszyn. 
Podurgielówna l\Iaria, 1890, 1938, egz. Augustów, Zygmuntowska. 
Pogodzicka Walentyna, 1909, 19.38, egz. Lida. 
Pogonowska Antonina, 1886, 1937, egz. Podhajce. 
Pogonowska Helena, 1914, 1936, dypl. Rabka. 
Pogorzelska Antonina, 1885, 1938, egz. Łódź. 
Pogorzelska Anna Cecylia, 1880, 1937, egz. Warszawa, Wilcza 7. 
l'ogorzelska .Józefa, 1906, 1937, egz. Warszawa, Parysowska 7. 
Pogorzelska .Judyta, 1900, 1938, egz. Białystok, Sienkiewicza 34. 
Pohl Amalia, 1899, 1938, egz. Kuślin. 
I'ohlówna .Janina, 1909, 1931, dypl. Poznań, Strzelecka 17. 
I'okładek Florencja, 1891, 1917, egz. Poznań, Łąkowa 1. 
Poko Wiera, 1897, 1937, egz. Berezne, pow. Kostopol. 
Pokora Helena, 1911, 1938. egz. Warszawa, Żytnia 33. 


89
		

/232.djvu

			POkrzywa Chana, -, 1938, egz. pow. Płock. 
Pol Bronislawa, 1901, 1938, egz. Łódź. 
Poletacka-Kazimirowska Chaja, 1913, 1937, dypl. Łomża. 
Polionisowa z Gryszanów Katarzyna, 1905, 1937, egz. Oszmiana. 
Poliszuk Ruchla, 1900, 1938, egz. Warszawa, Prosta 17. 
Polsfuss Elizabeth. 1892, 1919, egz. Łódź. 
PoUurak Szewa, 1907, 1938, egz. Lwów. 
Polus Rywka. 1906, 1938, egz. Warszawa, LudwIki 3. 
PołlJmska Helena, 1898, 1937, -, Radom, Poniatowskiego 6. 
Poł0l1ska Irena, 1905, 1938, egz. Iwieniec. 
Pomaraniec Doba, 1911, 19.37, egz. Lwów. 
Pomorska Waleria, 1895, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 59. 
pomykaiska Salomea, 1902, 1938, egz. Włocławek, Toruńska 18. 
Pnniecka AJD1a, 1904, 1932, egz. Katowice, Raciborska 27. 
Pcnikipwicz Maria, 1896, 1938, egz. Dublany. 
Ponikowska .Janina Helena, 1912, 1933, dypl. Lwów. 
Popierkówna Wacława, 1911, 1938, egz. Wilno, Jagiellońska 16. 
Popierska Helena Emilia, 191-3, 1936, egz. Gniezno, Chociszewskiego 9. 
.'opiółek Zofia. 1910, 1937, egz. Sabinów, pow. Częstochowa. 
Popiółek Zofia, 1910, 1938, egz. Częstochowa, Limanowskiego 47. 
Popkow Ir".na, 1917, 1938, dypl. Tuchowicz, pow. Łuków. 
Popkowska .Jolcnta, 1908, 193
, egz. Czerniej ewo, pow. Gniezno. 
Pcpkowska Wanda. 1907, 1931, egz. Strzelno. 
Popławska Apolonia, Marta. 1896, 1937, egz. Warszawa. Szp. Św. Ja- 
na Bożego. 
Poplawska .Jadwi!:"a, 1906, 1938, egz. Warszawa, Dzielna 26. 
Popławska .Janina. 1906, 1938, egz. Lida. 
Popławska .Janina, 1907,'1932, dypl. Poznań, Chełmońskiego 22. 
Pup)awska Kazimiera, 1890, 1938, egz. Warszawa, Ksią.żęca 2. 
Popławska Maria, 1907, 1938, egz. Łódź. 
P(\powicz Michaliua, 1892, 1938, egz. Łódź. 
Poprawa Stanisława. 1886, 1916, egz. Plesz('w. 
Porada Cecylia, 1895, 1937, egz. Sieradz. 
Porażka Bronisława, 1911, 1937, egz. Łódź. 
Porażyńska Stefania, 1903, 1931, egz. Szamotuły. 
Porczyńska Leokadia. 1893, 1938, egz. Warszawa, Wileńska 11. 
l-'orecka Rojza, 1913, 1938, egz. Białystok, Piłsudskiego 39. 
Poredo Irena.. Marianna, 1899, 1938, egz. '-Warszawa, Płocka 22. 
Porth Wilhelm, -, 1938, egz. pow. Pułtusk. 
Poschadel Marta, 1897, 1938, egz. Łódź. 
Posłuszna Prakseda, 1894, 1938, egz. Chełmno. 
P('spiszil Anna, 1890. 1927, egz. Orłowa 
Posselt Marianna, 1899, 19'37, egz. Łódź. 
Poszwa ł,ucja. 1907, 1937, Pgz. Ostrzeszów, Polna 2. 
l'ośniak Władysława. 1907, 1938, .egz. .Warszawa, Tarchomiilska 7. 
Potapowiczówna Irena, 1918, 1938, dypl. Stołpce. 
PotrikU'; Klara, 1902, 1928, egz. Grudzią.dz, 
Potrykus Katarzyna, 1905, 1932, egz. Śrem, Farna 7. 
Potrykusówna Marta, 1905, 1928, egz. Brześć Kujawski. 
Potrykusówna Roza1ia, 1900, 1937, egz. świecie. 
Potulska Łucja, 1905, 1936, egz. Chorzow. 


90
		

/233.djvu

			Powierzanka .Janina, UJ12, 1933, dypl. Jarocin. 
Powroźnik Zofia. -, 1938, egz. pow. .Warszawa. 
Pozińska Stanisława,. -, 19.38, egz. pow. Sochaczew. 
.Pnznańska .Jadwiga, 1912, 1938, egz. Białystok. 
Poznańska Maria, 1894, 1928, dypl. Warszawa, Ks. Siemca 2. 
Poznańska Raja, 1899, 1938, egz. ł
iałystok, Pierackiego 15. 
PółroIniczak Antonina, 1902, 1928, egz. Aleksandrów Kuj. 
Półrolnic'lak Katarzyna, 1904, 1933, egz. Katowice, Piłsudskiego 52. 
Półtolarok Chaja, 1898, 1938, egz. Białystok, Surażska 2. 
Półtoratl.cs Emilia, 1909, 1938, egz. Lwów. 
Prabucka Franciszka, 1894, 1938, egz. Chorzów. 
Prałat .Józefa, 1899, 1938, egz. Warszawa, KrasiJlskiego 3l. 
]>rałat .Józefa, 1910. 1932, egz. SUlmierzyce, pow. Krotoszyn. 
Prasałek Helena, Zofia, 1904, 1938, egz. Warszawa, Chmielna 50. 
Prausówna Emma Marta, 1908, 1937, egz. Warszawa, Karmelicka 10. 
Prawda Emilia, 1905, 1938, egz. Radom, Kwiatkowskiego 7. 
PrawO'iiUdonic z Domaszewiczów Maria. 1904, 1933, egz. Wilno. Holen- 
derska 2. 
Prechitko .Józefa. 1881, 1937, egz. Lw6w. 
Preis \i\iładysława, ] 906, 1937, egz. Toruń. 
Preiss Anna, 1879, 1908, egz. Sieraków. 
Preissówna .Jadwig
. 1906, 1937, egz. Chojnice. 
P"eminger Regina, 1891, 1937, egz. Lwów. 
Pretovius .Janina, 1910, 19.35, dypl. Kraków. 
Preus El7.bieta. 1875, 1908, egz. Poznań, Grobla l. 
Preussówna Maria, 1910, 1936, egz. Toruń. 
Princeuteil Sura Cyrla. 1900, 1938, egz. Warszawa, Nalewki 23. 
Probstowa Helena, 1886, 1928, egz. Skole. 
Prokeschowa z Rozumskich Sabina. 1911, 1935. dypl. Wilejka, pow 
Wilno. 
Prokopowicz Bronisława, 1907, 1930, dypl. Rabka. 
Prokopowicz Franciszek, -, 1938. egz. pow. Warszawa. 
PrlJ'kopowicz Ludgarda, 1906, 1929, dypl. Łódź. 
Proskurnicka Irena. 1913, 1937, dypl. Nowy Sącz. 
Protasewiczowa Elżbieta, 1899, 1938, egz. Wołożyn. 
Protokowska Nadzieja, 1893, 1938, egz. Grodno, Objazdowa 2. 
Protcszowski Feliks, 1902, 1938. egz. Częstochowa, Piastowska 103. 
Prószkowska Anna, 1892, 1938, egz. Wilno. 
Pruchnik Marianna, 1903, 1937, egz. Orzegów, Piaskowa 8. 
Pruchnicka Zofia. Rozalia, 1912, 1935, dypl. Iwieniec. 
Prudkowa .Jadwiga, 1903, 1930, egz. Hajduki Wielkie Ratuszowa 18. 
Prumbs Elżbieta, 1914, 1936, dypl. Poznań, Grottgera 5. 
Prus Zofia, 1906, 1937, egz. Łódź. 
Pruszak Anna. 1888, 1937. egz. Poznań, DłUga l. 
Pruszyńska Stefania, -, 1938, egz. pow. WarszaW<ł. 
Pryciak .Julianna, -, 1938, egz. pow. Płońsko 
Pryczkcwska Marianna, 1906, 1933, egz. 
Pryba Józef, 1904, 1937, egz. Świecie. 
Prymus Katarzyna, 1897, 1937, egz. Cieszyn. 
Przedpelska Stefania, Franciszka, 1898, 1938, egz. Warszawa, Złota 28. 
Przemę('ka Maria, 1897, 1938, egz. Warta. 


91
		

/234.djvu

			Przepiórko Chaja, 1903, 19'38, egz. Międzyrzec Podlaski. 
Przybecka Władysława, 1888, 1938, egz. Chehnno. 
Przyborowska E., 1897, -, egz. śniatyń. 
Przybylak Stanisława, 1889, 1916, egz. Poznań. 
Przybylakówna Bronisława, 1895, 1937, egz. Dąbrowa Górnicza, Okrzei 1. 
Przybylska Agnieszka, 1890, 1936, egz. Poznań, Krzywa 1. 
Przybylska Albina, 1P-09, 1929, egz. Nowy Tomyśl. 
Przybylska Cecylia, 1905, 1938, egz. Warszawa, Kawęczyńska 4. 
Przybylska Maria, 1913, 1936, egz. Poznań, Długa 1. 
Przybyłówna Halina, 1905; 1!t37, egz. Wilno, Kościuszki 21. 
Frzybyłówna Irena, 1906, 1936, egz. Poznań, M. Focha 41. 
Przybyszl'wska Amalia, 1893, 1920, egz. KIecko, pow. Gniezno. 
Przybyś Wincentyna, 1911, 1935, dypl. Grybów, pow. Nowy Sącz. 
PI'?.ychccka - Fenczyn Krystyna, 1911, 1933, dypl. Kraków, Przychodnia 
Przeciwgruźlicza. 
Przydrożna Maria, 1898, 1937, egz. Tarnopol. 
Przygoda Franciszka, 1395. 1937, egz. Lwów. 
Przygórska Pesa Laja, 1905, 1!t37, egz. ŁÓdź. 
Przyjemska - Wzorkowa .Janina, 1910, 1937, egz. Lwów. 
Przyłęcka Wanda, 1916, 1937, dypl. Skarżysko. 
Przyłęcka Zofia, 1908, 1930, dypl. Kraków. 
Przystawska Kamilla, 1904, 1938, egz. Fordon, Bydgoska 40. 
Pszczółk{!wska Halina, 1898, 1937, egz. Łódź. 
Ptaszyńska Maria, -, 1938, egz. pow. Płock. 
Ptaszyńska Stanisława, -, 1938, egz. pow. Warszawa. 
Puchalsl,a Fajga, -, 19-38, egz. pow. Warszawa. 
Puchaiska Helena, 1899, 1938, egz. Grodno, Brygidzka 11. 
Puchaiska Wiktoria, 1898, 1937, egz. Warszawa, Tamka 35. 
Puchalska Wiktoria, 1905, 1937, egz. Łomża. 
Pl1ckówna Kazimiera, 1915, 1938, egz. Dąbrowa Górnicza. 
Pl1czkówna Anna, 1910, -, egz. Bystra. 
Puć - Moszkowicz Maria, 1912, 1937, egz. Przeworsk. 
Puk Magdalena, 1898, 1923, egz. Brody. 
Puławska Katarzyna, 1879, -, egz. Krzepice, pow. Częstochowa. 
Puławska Marianna, .Janina, 1909, 19-38, egz. .Wilno, Szp. Kol. 
Pupko - Sobolewska Feliksa, 1902., 1938, egz. Zabrzezie. 
Pupkcwska Zofia, 1890, 1938, egz. Włocławek, Szpitalna 12. 
Purczyński .Józef, 1884. 1908, egz. OwiJlska, pow. Poznllil. 
Purzycka Anna, 1898, 1938, egz. Zamość. 
Purzycka Anna, 1896, 1937, egz. Hrubieszów. 
Purzycka l\Iaria, -, 1938, egz. pow. Warszawa. 
Pusłowska Magdalena. 1900, 1937, egz. Warszawa, Złota 62. 
Puszkal'ewowa Helena, 1894, 1938, egz. Praszka, pow. Wieluń. 
Puszko .Jadwiga, 1906, 19.37, egz. Kozienice. 
Puszkówna ,Jadwiga, 1906, 1937, egz. Wilno, Tyzenhauzowska 16. 
Pyciówua .Joanna, 1904, 1!t31, dypl. Grodno. Rydza Śmigłego 7. 
Pydo Helena, 1897, 1938, egz. Łódź. 
P
'saniuk - Terlecka Marta, 1890, 1938, egz. Białystok, Pierackiego 48. 
Pytel Antoni, 1895, 1938, egz. Nowy Bytom, Szp. Hutn. 
Pyziak Aniela, 1903, 1938, egz. Węgrów. 
PyŻ31sl<:a Dorota, 1914, 1935, dypl. Poznań, Cieszkowskiego 3. 


9t
		

/235.djvu

			a 


Qupde Erna, 1908, 1938, -, Chodzież, Św. Banbary 16. 


R 


Raa.ebc Eugenia, 1898, 1937, egz. Warszawa, Hoża 8. 
Rabner Natalia, 1891, 1937, egz. Lwów. 
Rabowska Elza, Elżbieta, Anna, 1881, 1938, dypl. Warszawa, Al. Nie- 
podległości 132. 
Rachubińska Natalia, 1898, 1933, egz. Łohiszyn. 
Rachwałowa Henryka, -, 1938, egz. pow. Ciechanów. 
Raczkiewiczówna Regina, 1917, 1938, egz. Brasław . 
Raczko Maria, 1888, 1938, egz. Lwów. 
Raczyńska .Jadwiga, 1892, 1936, egz. Cieszyn. 
Raczyńska Maria, 1908, -, egz. Sosnowiec, Szopena 6. 
Raczyńska Sabina, 1898, 1937, egz. Kochanówka. 
Radczenko Lidia, 1901, 1938, egz. Grodno, Orzeszkowej 44. 
Radkiewicz Stanisława. 1888, 1938, egz. Łódź. 
Rd.d1ińska Irena, 1910, 1934, dypl. Równe, Szp. Garn. 
Radłowska Waleria, 1902, 1937, egz. 
Radojewska Maria, 1912, 1!ł35, egz. Grodzisk Wlkp. 
Radomska :\Iaria. 1896, 1937, egz. Brodnica. 
Radomska Maria, Leokadia, 1888, 1938, egz. Warszawa, Marymoncka lc. 
Radowicka .Janina, 1881, 1938, egz. Łódź. 
Radtke 4.łojzy, 1398, 1938, egz. Kocborowo, pow. Starogard. 
Radnn2' Marta, 1906, 1938, egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
Radzińska .Józefa, -, 1937, egz. pow. Rawa Maz. 
Radziejewska Romana, 1888, 1937, egz. Warszawa, Górnośląska 45. 
Radziejewska Władysława, 1868, 1937, egz. Wilno, Lecz. Św. Józefa. 
Radziszewski Michał, 1381, 1938, egz. Stołpce. 
Radziuk Wanda, 1900, 1937, egz. Wilno, Antokolska 12. . 
Rafałowska Dwejra, 1896, 1938, egz. Białystok, Fabryczna 7. 
Rafes Ester. 1915, 1938, dypl. Warszawa, Chłodna 30. 
R.agula Nadzieja, 1894, 1938, egz. Nowogródek 
Ra
chówna Ilelena. 1913, 1Il33, egz. Sarny. 
Rajewsł{a Feliksa, 1908, 1933, egz. Lwów. 
Rajewslta .Jadwiga, 1909, 1932, dypl. Grodno, Szp. D. O. K. III. 
Rajngold Zofia, 1901, 1933, egz. Warszawa, Gęsia 27. 
Rak Bronisława. 1915, 1936, dypl. Lwów. 
Ral{ Brunisława, 1912, 1937. dypl. Kraków, Warszawska 8. 
Ral{ Maria, 1898 19-38, egz. Łódź. 
Rakowska Helena, 1892, 1938, egz. Toruń, 8 Szp. Okręg. 
Rakowska Wiktoria, 1884, 1911, egz. Chełmno. 
Rakówmł Matylda, 1889, 1938, egz. Łagiewniki, Kościelna 26. 
Ra,mpalski Franciszek, 1398, 1938, egz. Świecie. 
Ran Gertruda, 1907, 1938, egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
Bapacka - PalińsJta Anna, 1913, 1937, dypl. .Warszawa. Chocimska 27. 
Rapalówna Helena, 1906, 1938, egz. Drohobycz. 
Rapaport .Justyna, 1898, 19'38, egz. Suwałki, Szp. Żyd. 
Ra.ppaport - Kon Felicja. 1924, 1938, egz. Tarnopol. 


93 


..
		

/236.djvu

			Raszał Regina, 1902, 1938; egz. Wilno, Pohulanka 23. 
Raszkiewicz Antonina, 1896, 1938, egz. Warszawa, Marianska 1. 
Raszyk Emilia, 1904, 1937, egz. Cieszyn. 
Rataj Janina, 1903, 1938, egz. Łódź. 
Ratajczak Agnieszka, 1904. 19'35, egz.Owińska, pow. Poznań. 
Ratajczak .Jadwiga. 1910, 1!J35, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Ratajczak .Jan, 1904, 1930, egz.Owińska, pow. Poznmi. 
Ratajczak Maria, 1913, 1935, egz. Gdynia, Szp. Św. Wincentego. 
Ratajczak Stefan, 1911, 1937, egz. Żegocin, pow. .Tarocin. 
Ratajczyk Teresa, 1892, 1936, egz. Gniew, pow. Tczew. 
Ratsak Meta. 1905, 1938, egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
Ratyńska Marianna, 1914, 19'37, egz. Warszawa, Mokotowska 24. 
Rauchut Hulda, 1908, -, egz. Poznań, Zagórze 15. 
Rausch Selma, 1903, 1938, egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
Rauszer Maria, 1914, 19'35, dypl. Wilno, Skopówka. 
Rąd Marta, 1910, 1938, egz. Łódź. 
Rcbelkówna Łucja, 1913, 1934., dypl. Poznań, Zakł. Ortop. 
Rechmal Antonina, 1889, 1910, egz. Grodzisk Wlkp. 
Recmanik Maria, 1903, 19'38, egz. Bogumin. 
Rege Klara, 1903, 1938, egz. Warszawa, Karmelicka 10. 
Reglińska Maria, 1876, 1908, egz. Kościerzyna. 
Regner Adela, -, 1934, egz. Zakliczyn, pow. Brzesko. 
Regulsłm Marianna. 1899, 1938, egz. Grudziądz. 
Regulska Stanisława, 1903, 1927, egz. Kowanówko, pow. Oborniki. 
Reh Irena Wanda, 1913, 19.38, egz. .Warszawa, Karmelicka 10. 
Reich Helena, 1914, 1938, egz. Warszawa, Karmelicka 10. 
Reinbergcr Emilia, 1901, 1937, egz. Katowice, Bankowa. 
Reinhardt Maria, 1901, 1938, egz. Grodno, Zamkowa 11. 
Reiter Joanna, 1907, 1939, egz. Warszawa, 6 Sierpnia 38. 
Rej Ka'
imiera, 1896, 1938, egz. Łódź. 
Rejnfeld Ester, 1903, 1938, egz. Warszawa, Wielka 17. 
Rejzer Szloma, 1901, 1938, egz. Grodno, Brygidzka 38. 
Rejzerowa Perla, 1399, 1938, egz. Grodno, Brygidzka 38. 
Rembacz Maria, 1886, 1937, egz. Tarnopol. 
R.embielińska Zofia, 1913, 1935, dypl. Równe, Słowackiego 9. 
Rembowska Stanisława, 1914, 1938, dypl. Poznań, Cieszkowskiego 3. 
Remisz Helena, 1905, 1937, egz. Warszawa, Szp. Św. Rocha. 
Remiszewski Do-nat, 1896, 1938, egz. Warszawa, Tarczyńska 9. 
Rcnkel Leokadia, 1911, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 75. 
Renn Anna, ] 904, 1929, egz. Warszawa, Goszczyńskiego 1. 
Reszke Wiktoria, 1883, -, egz. Złoczów. 
Retting Leonard, 1889, 1938, egz. Świecie. 
Reudecka Maria, 1901, 1938, egz. Lublin, Sieroca 4. 
Rewinzon Szejma, 1908, 1933, egz. Warszawa, Ogrodowa 24. 
Rewo Zofia, 1911, 19'33, dypl. Łuck. 
Reymanowa Maria, 1903, 1928, dypl. Lwów. 
Rezglmasówna Jadwiga, 1918, 1938, egz. Wilno, Turgielska 16. 
Reznik Chawa Ruchla, 1901, 1938, dypl. Warszawa, Solna 8. 
Rędziak Genowefa, 1904, 1937, egz. Łódź. 
Rekawiecka Józefa, 1902, 1922, egz. Nowy Tomyśl. 
Rękawska Maria, 1885, 1938, egz. Lwów. 


94 


..
		

/237.djvu

			Riel:nger Andrzej, 1915, 1938, egz. rrczew. 
Riemer Ida, 1885, 1938, egz. Łódź. 
Riewe Irena, 1910, 19-35, dypl. Aleksandrów. 
Rine .Józef, 1907, 1938, egz. Kocborowo, pow. Starogard. 
Rinkówna Stanisława, 1909, 1938, egz. Kocborowo, pow. Starogard. 
Robacz
wska StanisI. -, 1933, egz. Kraków, Ub. Społ. 
Robaszcwska Lucyna, 1910, 1938, egz. Warszawa, Okopowa 18. 
Robolnikówna Katarzyna, 1906, 1938, egz. Włocławek. 
Rochańska Franciszka, 1883, -, egz. śniatyń. 
Rochowska Anna, 1902 19-38, egz. Łódź.. 
Rochanik Maria, 1903, 1937, egz. Cieszyn. 
Rode .Jadwiga, 1915, 1937, dypl. Tczew. 
Rudexmann Bilda, 1908, 1938, egz. Łódź. 
R(Jdziewiczowa Barbara, 1914, 1936, dyp1. Oszmiana. 
R:odziewicz Maria., 1876, -, egz. Łuck. 
Rudzińska Natalia, -. -. egz. Gdynia. 
Roesmer :l\'Iałgorzata, 1895, 1919, egz. Chebnno. 
Rogałińska Maria, 1905, 1927, egz. Szubin. 
Rogalska .Jadwiga, 1904, 1937, egz. Warszawa, Kaliska 18. 
R()gińska Aniela, 1906, 1937, egz. Łódź. 
Rogińska .Jadwiga. 1907, 19'37, egz. Tuszynek. 
Rogozińska Maria, 1905, 1938, egz. Pabianice. 
Rugozińsl,a Regina, 1905, 1937, egz. Marysin III. 
Rogozińska Stanisława, 1885, 1921, egz. Siedlce, Szp. M. 
RugoziilSka Władysława, 1894, 1938, egz. Warszawa, Książęca 2. 
Ruguszka Helena, 1907, 1938, egz. Świecie. 
Rohde Leon, 1901, 1938, egz. świecie. 
I{ojek Klementyna, 1914, 1937, dypl. Sosnowiec, Pekin 1. 
Rojewska Feliksa, 1908, 193.3, dypl. Lwów. 
Rojgbamn Anna, 1897, 1937, egz. Warszawa, Kobielska 70. 
Rojkówna Zofia. 1906, 1937, egz. świętochłowice, Szp. Hut. 
Rojun'ówna Aurel. 1901, 1937, egz. Tarnowskie Góry, Szp. Powiatowy. 
Rokicka Zofia, 1902, 1935, dypl. Lublin, Sieroca 4. 
Rokicka Zofia, 1908, -, egz. Szczebrzeszyn. 
Rolaf Eugenia, 1912, 1937, egz. Łódź. 
Itolińska Władysława, 1883, 19'37, egz. Warszawa, 6 Si.erpnia 33. 
Roman Eleonora, 1899, 1937, egz. Stryj. 
R(Jmankiewiczówna .Jadwiga, 1908, 1938, egz. Grodno, Bonifraterska 26. 
Romaniszyn Maria, 1911, 1937, egz. Lwów. 
lt(Jmanowska Anna, 1909, 1935, egz. Sieraków, pow. Międzychód. 
Romanowska Helena, 1911, 1938, egz. Dębowa Łąka, pow. Wąbrzeżno. 
Rcmanowska .Janina, 1902, 19'38, egz. Warszawa, Strzelecka 4. 
Rumanowska Leokadia, 1914, 1937, dypl. Radom. 
Romanawska Masza, 1917, 1938, egz. Słonim. 
Romanowska Zufia, 1909, 1938, egz. Białystok, Szp. Św. Rocha. 
Romanówna Emilia, 1911, 1937, egz. Cieszyn. 
Romańska Aniela, 1906, 1929, egz. Gdynia. 
Romańska Darota, 1914, 1937, egz. Chorzów, L. Sp. Brack. 
Romańska Stefania, 
911, 1936, egz. Szamotuły. 
Rommska Maria, 1908, 1930, egz. Bydgoszcz, Poniatowskiego 20. 
R(!mińska WCl'onika, 1882, 1909, egz. Bnin, pow. śrem. 


SP;" r>ielęp;niarek 7. 


95
		

/238.djvu

			Romaszewska .Janina, 1898, 1
38, egz. Warszawa, Kasprowicza 91. 
ROIDID Katarzyna, 1896, 1938, egz. Wilno, Letnia 3. 
Rompca Leon, 1895, 1938, egz. Kocborowo, pow. Starogard. 
Rondziak In"na, 1909, 1937, egz. Lwów, 
Ronisz Zofia. 1902, 1938, egz. Lwów. 
Ropałówna Anzelma, 1906, 1921, egz. Kosów Huculski. 
Ropińska i\'1arianna, 1892, 1914, egz. Grudziądz. 
Rorat l\iaria, 1900, 1938, egz. Częstochowa, Wyspiańskiego 15. 
Rosa Franciszek, 1887, 1938, egz. Sosnowiec, 3 Maja 27b. 
Roschke Emma, 1899, 1937, egz. Granowiec, pow. Poznań. 
Rosenblat Salomea, 1902, 1938, egz. Warszawa, Twarda 27. 
Rosenko AmaUa, 1906, 1938, egz. Łódź. 
Rosenthal Róża, 1881, 1938, egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
Rosiak \\'incenta, Maria, 1903, 1937, egz. Gniezno, Lecha 11. 
Rosiecka Stefania, 1906, 1938, egz. Lida. 
Rosienik \\'ładysław, -, 1938, egz. pow. Warszawski. 
Rosin Frieda, 1910, 1937, egz. Łódź. 
Rosłan Gl"nowefa Wanda, 1904, 1937, egz. Warszawa, Przemysłowa 23. 
Rossipal .Jadwiga, 1890, 1937, egz. Warszawa, Elektoralna 12. 
Rossnianówna Danuta, 1908, 1938, dypl. Radzyn Podl. 
Rossol .Juliarula, 1905, 1938, egz. Puck. 
Rcszczakówna Anastazja, -, 19-38, egz. pow. Płock. 
Roszczykowa \'Vanda, 1893, 1938, egz. .Warszawa, Złota 56. 
Roszkiewicz Helena, 1907, 1929, dypl. Batowice, pow. Kraków. 
Roszkowska Feliksa Wanda, 1902, 1938, egz. Warszawa, 6 Sierpnia 21. 
Roszkowska Helena. 1894, 1938, egz. \Varszawa, Ossowska 32. 
Rościszewska Elżbieta Maria, 189'3, 1938, egz. Warszawa, Wawelska 15. 
Rotapel Chana Elke, 1912, 1938, egz. Warszawa, Pokorna 6. 
Rotenberg Sura, 1908, 1937, egz. Łódź. 
Rowińska Władysława, 1897, 1938, egz. Łódź. 
Rozbicka .Jadwiga, 1912, 1937, egz. Warszawa, Szp. Św. Rocha. 
Rozen Eta. 1912, 1938, egz. Warszawa, Leszno 60. 
Rozenband Mariem, 1911, 1938, egz. Warszawa, Twarda 29. 
Rozenbaum Dwojra, 1901, 1938, egz. Warszawa, Hrubieszowska 7. 
Rozenberg Est
ra, 1902, 1938, egz. Warszawa, Przechodnia l. 
Rozenberg Glika, 1889, 1938, egz. \Varszawa, Kannelicka 13, 
Rozenberg Sara Rebeka, 1916, 1933, egz. Warszawa, Pańska 7. 
Rozenfeld Itta, 1898, 1938, egz. Warszawa, Tamka 5. 
Rozenszejn Chana, 1912, 1937, egz. wililO, Straszna 12. 
Rozental Dina, 1904, 1938, egz. Warszawa, Meizelsa 8. 
Rozmarynowska Helena, 1896, 1938, egz. Łódź. 
Rozmarynuwska Kazimiera, 1914. 1937, egz. Warszawa, Ogrodowa 52. 
Rozmarynowska Ludwika, 1894, HJ38, egz. Chełmno. 
Rozpędowska Stefania, 191'3. 1937, egz. Warszawa, Łucka 31. 
R.ozpiórka Apolonia, 1905, 1937, egz. Uroczysko - Chehny. 
Rozwado\\'ska Stanisława, 1905, 1929, egz. Kościerzyna. 
Rozumowska Helena, 1893, 1938, egz. Warszawa, Polna 30. 
Rozynek .JiPzefa 1901, 1938, egz. Świecie. 
Rożanowska Helena, 1895, 1937. egz. Łódź. 
Rcżańska l
'!:aria, 1903, -, egz. Kołomyja. 
Rożek .Józefa, 1901, 19-38, egz. Łódź. 


96
		

/239.djvu

			RoiOwna Maria, 1910, 1931, egz. Starogard. 
R.6ztewicz Gertruda, 1911, 1938, egz. Gdynia, Warszawska 76. 
Jł,6ża - Nechuna Frajda, 1914. 1938, dypl. Warszawa, Grzybowska 24. 
Różanka Emilia, 1913, 1937; egz. Piekary śląskie, L. Brack. 
Różańska Kamilia, Władysława, 1893, 1938, egz. Grodno, Listowskiego 39. 
Różańska Leokadia, 1897, 1930, egz. Poznań, Długa 1. 
Różańska Pesza, 1915. 1938, egz. Białystok, Młynowa 4. 
Różewski Sylwestt"r, lP06, 1938, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Rózowicz Marianna, 1909, 1938, egz. Łódź. 
Różycka Klara, 1899, 1937, egz. Toruń, Szp. D. Pasterza. 
Różycka Marianna, 1897, 19'38, ,egz. Grodno, Zamkowa 11. 
Różyńska Teofila. 1887, 1937, egz. Chebnno. 
Różyńska Waleria, 1905. 1937, egz. Warszawa, Wawelska 15. 
Rubin Estera, 1897, -, egz. Łuck. 
Rubin 'l'eweJ, 1895, 1938, egz, Łódź. 
Rubinsztein Zysia, 1907, 1938, egz. Łódź. 
Rucińska Kazimiera, 1908, 1932, egz. Aleksandrów Kuj. 
Rucińska Zofia, -, 1924, egz. pow. Gostyń. 
Ruchała Tf'.resa, 1897, 1938, egz. Lwów. 
Itu,chniewicz Jadwiga, 1899, 1937, egz. Międzychód. 
Ruczyńska Anna, -, 1938, egz. Pniewy. 
Rudaszt'wska Sara, 1904, 11)38, egz. Wilno, Stefańska 7. 
Rudeńska Bela, 1894, 1938, egz. Wilno, Pohulanka 11. 
Rudnicka Aldona, 1907, 1937, egz. Wilno, Połocka 19. 
Rudnicka Cecylia, 1883, 1936, egz. Poznań, Długa 1. 
Rudnicka Franciszka, 1886, 1938, egz. Chełmno. 
Rudnicka Irena, 1907, 1938, egz. Pabianice. 
Rudnicka Marta, 1889, 19-38, egz. Chełmno. 
Rudnicka Romanina, 1910, 1933, dypl. Radom, Żeromskiego 73. 
Rudolf Maria, 1893, 1937, egz. Łódź. 
Rudowicz Jadwiga, 1912, 1934, egz. Świętochłowice, Szp. Hutn. 
Rudowska Maria, 1907, 1931, dypl. Lublin, Szopena 7. 
Rudzińska Edwarda, 1911, 1938, egz. Grudziądz, Forteczna 28. 
Rudzińska Krystyna, 1914, 1936, dypl. Sosnowiec, Staszica 17. 
Rudzińska Mieczyslawa, 1904, 1938, egz. Grudziądz, Forteczna 28. 
Rudzińska Regina, -, 1938, egz. pow. Warszawski. 
Rudzińska Stanisława, -, 1938, egz. pow. Sochaczew. 
Rujner Bożywoja, 1907, 1934, egz. Poznań, Łąkowa 1. 
Rukowiczówna Janina, 1909, 1937, egz. Wilno, Antokolska 143. 
Rumińska Agnieszka, 1898, 1924, egz. Aleksandrów Kuj. 
Rumińsl{a Helena, 1905, 1938, egz. Toruń, Szp. D. Pasterza. 
Rupińsk:t. .Janina, 1902, 1922, egz. Krywin, pow. Kościan. 
Rupikówna lUagdalena, 1909, 19'37, egz. Chorzów. 
Ruschin Elżbieta, 1911, 1937, egz. Katowice, Raciborska 27. 
Rusek Władysława, 1914, 1938, dypl. Zakopane. 
Rusiecka Eugenia, 1901, 1929, egz. Łódź. 
Ruskówna Józefa, 1916, 1937, dypl. Świniuchy. 
Russkowa Zofia, -, 1938, egz. pow. Warszawa, 
Russocka Leontyna Róża, 1887, 1931, dypl. Warszawa, Tamka 35. 
Rusteyko Idalia, 1886, 1937, dypl. pow. Skierniewice. 
Ruszczycka Natalia, Tekla, 1908, 1928. dypl. Łódź. 


. 97
		

/240.djvu

			Ruszczyńska .Jadwiga, 1901, 1937, egz. Poznań. 
Ruszkiewicz .Józefa, 1908, 1932, egz. Chełmno. 
Ruszkowska Barbara, 1908, 1938, egz. Chodecz. pow. \Vłocławek 
Itut Katarzyna, 1908, -, egz. Złoczów, Szpit. 
Rut Teresa, 1905, 1937, egz. Brzeżany, Szp. Pow. 
Rutkowska Bolesława, 1913, 1937, egz. Rypin. 
Rutkowska Helena, 1894, 1937. egz. Gdynia. 
Rutkowska .Julia, 1907, 1937, egz. .Warszawa, Tamka 35. 
RutJ)1an Maria, 1915, 1938, dypl. Warszawa. 
Rybacka Wauda, 1913, 1937, egz. Odolanów, Rynek 8, pow. Ostww 
Rybakowski Adam, 1886, 1937, egz. Marysin, pow. Gostyn. 
Rybarczyk Eugenia, 1908, 1938, egz. Piotrków. 
Rybczyńska Cecylia, 1907, 1934, egz. Radzyń. 
Rybczyńska Pelagia, 1912, 19'33, dypl. Rabka. 
Rybicka Konstancja Zofia, 1899. 1937, egz. Warszawa. 6 Sierpnia .ł7 
Rybicka Weronika, 1897, ]937, egz. Poznań, Strzelecka 22. 
Rybicka Władysława. 1890, 1930, egz. Dziekanka, pow. Gmezno 
Rybińska Ludwika, 1911, 1933, dypl. Zbaraż. 
Rybińska Tekla, 1884, -, egz. Śniatyń. 
Rybkówna Gertruda, 1904; 1936, egz. Bielsko. 
Rybkówna Maria, 1845, 1922, egz. Dubno. 
Rycembel Stanisława, 1907, 19'37, egz. Warszawa, Hoża 80. 
Rychłowska Stanisława, 1909, 1938, egz. Warszawa, Koszykowa 51 
Ryczko Marianna, Genowefa, 1915, 1937, egz. Warszawa, Szp. Św. Ror;ha. 
Rydlówna Anna, 1884, 1913, dypl. Kraków. 
Rydzewska Stanisława, 1889, 1937, egz. Kielce. 
Rydzyńska Helena, 1904, 1938, egz. Warszawa, Rakowiecka 31 
Rygielska Maria, 1893, 1920, egz. Śmigiel, pow. Kościan. 
Ryglińska Elżbieta, 1908, 19-38, egz. Warszawa, Wawelska 11. 
Rygolówna Fid
lia, 1884; 1912, egz. Świerklaniec, Szpital. 
&yjezowa. Fejga, 1897, 1937, egz. Wilno, Szpitalna 4. 
Ryk Antoni, 1895, 1938, egz. świecie. 
Rymer Aicja, 1909, 1937, egz. Łódź. 
RymkiewiczóV\;na Helena, 1910, 1937, Wilno, Tatrzańska :
. 
Rymkiewiczówna l\'fichalina, -, 1938, egz. Słonim. 
Rymkiewiczó",na Stanisława, 1910, 1937, egz. Wilno, Lipowa 12. 
Ryniec Stefania. -, 1938, egz. pow. Płock. 
Ryniec Stefania, 1906, 1938, egz. Lipno, Szp. Powiat. 
Rynkowska Kazimiera, 1890, 1930, egz. Dziekanka, pOVv. Gniezno. 
Ryńska .Jadwiga, 1914, 1936, egz. Bydgoszcz, C. Skłodowskiej 9. 
Rysiński Władysław, 1893, 1937, egz. Piaski, pow. Gostyń. 
RysIing Maria, 1E88, -, egz. Złoczów, Szpital. 
Uys7,Czuk Klara, 1894, 1938, egz. Białystok, Pierackiego 15. 
Ryszka Bernarda, 1895, 1922, egz. Piekary śląskie, Kościelna 2. 
R
..wan Hajda, 1897, 1937, egz. Radom, Starokrakowska 2R 
Rywkindówna Rebeka, 1915, 1938, egz. Wilno, NowogrodzJm 10. 
Ryzińska Maria, 1898, 1938, egz. Warszawa, Puławska 35. 
Ryżanka Eleonora, 1905, 1937, egz. Warszawa, Puławska 113. 
Rzaniak Maria. 1912, 1936, egz. Żnin. 
Rzeczycka .Józefa, 1898, 19-38, egz. Wilno, Archanielska 2. 
Rzeczycka Lidia, 1888, 1938. egz. Brzeżany. 


98
		

/241.djvu

			Rzepka Anna. 1891,.- 1938, egz. Chełmno. 
Rzepińska Maria
 1915. 1938, dypl. Lwów. 
Rzewska Zenobia. 19]0. 1938. egz. Warszawa. Kawęczyi1ska 20 


s 


Sablłłowa-Oze[lułtowicz Anna, 1902, 1938, egz. Wilno, Berndrdynska 3. 
Sadowska Anna. 1883, 1937, egz. Warszawa, Szp. Wolski. 
Sadowska Irena Stanisława, 1900, 1938, egz. Warszawa, Hoża 74. 
Sadowska .Józefa, 1901, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 75, 
Sadowska Luba Ludwika. 1912, 1938, egz. Tomaszów Maz. 
Sadowska Stanisława, 1908, 1938, egz. 
Sajewicz Wanda, 1895, 1937, egz. Warszawa, Słupecka 9. 
Sajówna .Joanna. 1912, 1938, egz. Lwów. 
Sakowicz Alf'ksander, 1912, 1938, egz. Wilno, Szopena 3. 
Sakowi(,7, Aniela, 1913, 1938, egz. Stanisławów. 
Sakowicz Katarzyna, 1888, 1937, egz. Warszawa, Szp. Św. Stanisława." 
Sakowiczówna Aleksandra, -, 1937, egz. pow. RadzYmin. 
Sakowska Maria, 1912, 1937, dypl. Siedlce. 
Sakra Zofia, 1891, 1938, egz. Lwów. 
Salak Stefania, 1896, 1938, egz. Warszawa, Krucza ,34. 
Salberlh Hubertyna, 1909, -, egz. Świerk1aniec. 
Salenrowi('z Maria, 1915, 1937, egz. Kalisz, Szp. Św. Trójcy 
SaIkowska Bronisława, 1896, 1937, egz. CheJ;mno. 
Salkowska Maria, 1893, 1932, egz. Poznań, Wały Jana III. 
Salomon Helena, 1893, 1938, egz. Warszawa, Jerozolimskie 28. 
Salomon Zofia, 1901, 1932, egz. Piekary Śląskie, L. Brack. 
Salska Adamina, 1897, 1938, egz. Piotrków. 
Salacińska Apolonia, 1906, 1935, dypl. Lublin, Szp. Św. Wincentego. 
Saładykowska Wanda, 1910, 1936, dypl. Zakliczyn, pow. Brzesko 
SamUska Lidia. 1914, 1937, dypl. Istebna. 
Samp Iłelena, 1906, 1932, egz. Bydgoszcz, Curie Skłodowskiej 9. 
Samujłowa Halina, 1910. 1934, dypl. Łuków. 
Samusikowa-Romauowicz .\nastazja, 1907, 193'3, dypl. Zambrów, Ośr 
Zdr. 
Sandachowa Czesława, 1900. 1938, egz. Wojkuwice, pow. Będzin 
Sangórska Kazimiera, 1895, 1938, egz. Warszawa, Suzina 3. 
8aukowska Aleksandra, 1900, 1938. egz. Warszawa, Zamojskiego 18 
Santorska Gabriela, 1894. 1937; egz. Warszawa, Elektoralna 12. 
Sarama-Marska Leonarda, 1902. 1938, egz. Wołkowysk. 
8ama Filipina. 1903, 1938, egz. Lwów. 
Samecka Stanisława, W06, 1930, dypl. Toruń, Matejki 24. 
Sarner Helena, 1899, 1938, egz. Wołkowysk. 
Samowska l\lonika, 1904, 1928, egz. Nakło. 
Sasińska Helf'na, 1914, 1938, egz. Warszawa. Zygmuntowska 2 
Satara Zofia. 1887, 1938, egz. Dąbrowa Górn. Okrzei 2. 
Saulska Ludwika, 1893, 1938, egz. Łódź. 
Sawczynowa Bronisława. 1904, 1938, egz. Ostrołęka. 
Sawczyńska Anna, 1899, 1928, dypl. Lwów. 
Sawnicka Agnieszka, 1904, 1938, egz. Lwów. 
Sawi('ka Czesława, 1909, 1937, egz. Warszawa, Szp. Św. Rocha 


99
		

/242.djvu

			8awicka Franciszka, 1907, 1937, egz. Gdynia, Murska HO. 
Sa
icka Genowefa, 1902, 1938, egz. Chełm, Kopernika 23. 
Sawicka Maria, 1888, 19-38, egz. Lwów. 
Sawicka Stefania, 1903, 1938, egz. Warszawa, Kobif'lska 88. 
Sawicka Walentyna, 1910, 1937, egz. Busko Zdrój. 
Sawicka Wanda, 1907, 1937, egz. Warszawa, Zygmuntowska 2 
Sawicki Michał, -. 1938, egz. pow. Warszawski. 
Sawiczówna .Jadwiga, 1903, 1938, egz. Dzisna. 
8awrykinówna Maria, 1910, 1933, egz. Włodzimierz. 
Sawukiuas Leokadia, 1892, 1937, egz. Warszawa, Wilcza 7. 
Sątowska Maria, 1903, 1936, egz. Chełmno. 
Schachter Nestel Klara, 1912, 1937, egz. Lwów. 
Schachterowa Małka, 1898, 1937, egz. Lwów. 
Schaefer Marta, 1898, 1937, egz. śmigiel. 
Schaeffter Hulda, 1879, 1908, egz. Ostrzeszów. 
SCharejber Felicja, 1892, 1937, egz. Gdynia. 
Schawia-Zachary S
ra, 1915, 1938, egz. Grodno, Zamkowa ;
 
Scharlowska Hildegarda, 1910, 1937, egz. Poznań, Grunwaldzka 49 
Schiifer Oskar, 1899, 1938, egz. Warszawa, Brzeska 17. 
Scheinert Berta, 1899, 1937, egz. Wilkowice, pow. Leszno. 
Scheischt Helena, 1915, 1938, egz. Katowice, Raciborska 27. 
Schiffer - Żeglarska Natalia, 1894, 1937, egz. Terespol nlB. 
Schiller Hildegarda, 1914, 1938, egz. Bydgoszcz, Seminaryjna 
Schitkówna Anna, 1892, 1938, egz. Gniezno, Dalkowska 19. 
SchIag Paulina, 1903, 1937, egz. Waręzawa, Kannelicka 10. 
Schlapkówna Maria, 1907, 1936, egz. Cieszyn. 
SchmeIter Stanisław, 1899, 1938, egz. Świecie. 
Schmerzel Anna, 1907, 1938, egz. Lwówek, pow. N. TomysL 
Schmidlke Anna, 1893, 1938, egz. Łódź. 
Schmidt Emilia, 1909, 1938, egz. Warszawa. Kannelicka lu. 
Schmidt Helena, 1891, 1938, egz. Łódź. 
Schmidt Olga, 1882, 1910, egz. Bydgoszcz, Toruńska 17. 
Schmidtówna Maria, 1902, 1929, egz. Szubin, Winnica 2. 
Sc]mapp Breita, 1912, 1938, egz. Lwów. 
Schnapp Rachela, 1910, 1938, egz. Lwów. 
Schneider Fryda, 1905, 1937, egz. Więcbork, pow. Sępolnu. 
Schoenjahn Zofia, .Józefina, 1882, 1938, egz. Warszawa. Rozbrat 8 
Schotte Katarzyna, 1913, 1937, dypl. Starogard. 
Schottówna, Maria, 1907, 1937, egz. Lwów. 
Schon 'l'eresa, 1894, 1938, egz. Łódź. 
Schonhoruówna Maria, 1907, 1938, egz. Lwów. 
Schramke Weronika, 1898, 1938, egz. Poznań. 
Schroeder Katarzyna, 1913, 1937, egz. Chorzów, L. Sp. Brack. 
Schroeter Marta, 1873, 1908, egz. Poznań, Cieszkowskiego 3. 
Schuhardt Melania, 1899, 1937, egz. Łódź. 
Schubert .Joanna Regina, 1900, 1937, egz. Łódź. 
Schubert Klawera, Kazimiera, 1900, 1920, egz.' Warszawa. Nowogrodz- 
ka 49. 
Schubert Stefania, 1911, 1934, egz. Poznań, Łąkowa 1. 
Schubert Walentyna Romualda. 1892. 1916. egz. Warszawa. Nowogrodz- 
ka 49. 


100
		

/243.djvu

			Scbudlich Ida, 1900, 1938, egz. Łódź. 
Schulz Frietla, 1892, 1915, egz. Kobylin, pow. Krotoszyn. 
Sclmlz .Joanna, 1902, 1938, egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
Schulz Mina, 1885, 1908, egz. Poznań, Grunwaldzka 49. 
Schumann Klara, 1898, 1938, egz. Łódź. 
Schurdel Amanda, 1898, 1908, egz. Poznań, Grunwaldzka 49 
Schutta Maria, 1899, 1930, egz.Owińska, pow. Poznań. 
Schwartz Augusta, 1875, -, egz. Szwederowo. 
Schwartz Meta Fryda, 1910, 1937, egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
Schwarzberg Chaja, 1904, 1937, egz. Lwów. 
Schwarzwald Frieda, 1907, 1938, egz. Lwów. 
SChwieger Regina, 1898, 1938, egz. Lwów. 
Sciborska Stefania, 1895, 1938, egz. Łódź. 
Scieplik wel Szczcplik Leokadia, 1899. 1937, egz. Warszawa. Zytnia 3 
Scicsińska Stanisława, 1902, 1938, egz. Chełmno. 
Scisłowska .Janina, 1903, 1938, egz. Suwałki. 
Seferyniak Maria, 1898, 1927, dypl. Zakopane. 
Seguda .Janina, 1905, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 59. 
Seidel Elżbieta, 1910, 1938. egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
Seidel Iłildegard, 1907, 1938, egz. Kijaszkowo, pow. Wyrzvsk. 
Seidlcr Marta, 1897, 1937, egz. Poznań, Grunwaldzka 49. 
SeUer Mania, 1875, 1908, egz. Leszno, Wałowa 3. 
Seipp .Józefa, 1881, 1938, egz. Warszawa, Tamka 35. 
Sejfertowa Zofia, 1897, 1938, egz. Skarżysko. 
Seligman Kazimiera, 1894, 11131\, egz. Lwów. 
Selma Alicja, .Janina, 1910, -, egz. Warszawa, Szp. Św. Ducha. 
Sembulerus Wiera, -, 1938, egz. pow. Skierniewice 
Semkowicz Stefania, 1909, 1937, egz. Lwów. 
Semran Augustyna, 1886, 1936, egz. Toruń, 8 Szp. Okręg. 
Senciuli Klaudia, 1890, 1938, egz. Hrubieszów. 
Sendalowa Helena, 1897, 1938, egz. Częstochowa, Krótka 6. 
Senderacka .Janina, 1896, 1938, egz. Białystok, Pierackiego. 29. 
Senft Erna, 1904, 1937, egz. Łódź. 
Senkówna Micbalina, 1909, 1938, egz. 
Seretna \Vładysława, 1897, 1937, egz. Warszawa, Górnośląska 45. 
Serkowska Waleria, 1890, 1938, egz. Wysoka, pow. Wyrzysk. 
Serowska MichaIina, 1685, 1938, egz. Lublin, Szp. Dz. Jezus. 
Serwa Karolina, 1905, 1932, egz.Opalenica, pow. Nowy Tomyśl. 
Serzysko Bogumiła, 1913, 1936, dypl. Przemyśl. 
Seweryn Elżbieta, 1915, 1938, egz. Warszawa, Karmelicka 10. 
Seweryn Lucjan, 1908, 1938, egz. Sosnowiec, Chemiczna 12. 
Sędziakowska Genowefa, 1394, 1938, egz. Gościeradów, pow. Janów Lub. 
Sędziakowslla Kazbniera, Genowefa, 1893, 1938, egz. Warszawa, Tam- 
ka 35. 
Skarbuła Genowefa, 1909, 1938, egz. Tomaszów Maz. 
Siajka Antonina, 1902, 1938, egz. Łódź. 
Siarkowska Stanisława, 1901, 1937, egz. Lwów. 
Sibilska .Jadwiga, 1904, 1937, egz. Gniezno, Zielony Rynek 10. 
SibUska Maria, 1914, 1936, dypl. Poznań. 
Sibirska Sara, 1912, 1938, egz. Białystok, Grunwaldzka 17. 
Sidorowicz Zofia, 1910, 1937, egz. Lwów. 


101
		

/244.djvu

			Siedlakowska Maria .Józefa, 1892, 1938, egz. Stanisławów. 
Siedlecka Henryka Aniela, 1892, 1937, egz. Warszawa, Freta 10. 
Siedlecka .Janina, 1908, 1937, egz. Krzepice, pow. Częstochowa. 
Siedlecka Szejna. 1911, 1938, egz. Białystok, Brukowa 26. 
Siedlecka Wanda, 1906, 1938, egz. Wieluń. 
Siejak Franciszka, 1904, 1928, egz. Bydgoszcz, Bielawki. 
Siejak Zofia, 1910, 1938, egz. Lwów. 
Siejko Helcna. 1906, 1937, egz. Łódź. 
Siekierska Anna, 1911, 1937, egz. 
Sielawa Paulina, 1911, 1938, egz Piotrków. 
Sielska Waleria, 1887, 1937, egz.Opa1enica, pow. Nowy TomyśL 
Siemiaszkówna .Jadwiga, 1911, 1937, egz. Wilno, Olimpia 7. 
Siemieniec Sterania. 1907, 1938, egz. Gołonóg, pow. Będzin. 
Siemińska Apolonia. 1908, 1938, egz. Warszawa, Tamka 35. 
Siemińska Apolonia. 1908, 1933. egz. Sandomierz. 
Siemionow Ludomira .Jadwiga, 1912, 1938, egz. Warszawa, Armatnia 6. 
Siemoniak Antonina. 1884, 1938, egz. Dąbrowa Górn., Legionów 105. 
Sienkiewicz .Jadwiga. 1879, 1937, egz. Warszawa, Szp. Św. Jana Bożego. 
Sienkiewicz Leokadia, 1906, 1934, dypl. Krynica. 
Sienkiewicz Mamerta, 1884, 1937, egz. Opoczno. 
Sienkiewicz Melania, 1906, 1937, egz. Zabłocie. 
Sienkiewicz Stanislawa. 1908, 19-32, dypl. Białystok, Zwirki i Wigury 5. 
Sienicka .Janina, 1910, 1937. egz. Warszawa, Szp. Św. Rocha. 
Sienko .Janina, 1908. 1933, dypl. Kielce, Sienkiewicza 4. 
Siennicka Cecylia, 1909, 1938. egz. Wilno, Ponm'ska 63. 
Sieńczakówna Franciszka Anna, 1900, 1938, egz. Warszawa, Gdańska 2. 
Sieilkow Zofia, Aleksandra, 1887, 1937, egz. "\Varszawa, Nowogrodzka 59. 
Sieracka Wanda, 1903, 1938, egz. Bydgoszcz, Seminaryjna 1. 
Sieradzka Monika, 1904, 1930, egz. Strzelno. 
Sierebriakowa Eugenia, 1903, 1938, egz. Lida. 
Sierek Emilia, 1888, 1938, egz. Bielsko. 
Sierosławska Janina, 19Q3, 1938, egz. Tomaszów Maz. 
Sierpińska Cherubina, 1904, 1930, egz. Stopnica. 
Sierpińska Marta, 1874. 1908, egz. Poznań, Dąbrowskiegu 26. 
Sijrok Wiktoria, 1898, 1
37, egz. Warszawa. Krochmalna 36. 
Sikora Emilia, 1905, 1937, egz. Bogumin. 
Sikora Leokadia, 1907, 1938, egz. Łódź. 
Sikora Urszula, 1903, 1931, egz. Dubno. 
Sikora Wiktoria, 1886. 1938, egz. Krotoszyn. 
Sikorska Helena, Teodozja, 1901, 1937. egz. Warszawa, Nowogrodzka 59. 
Sikorska Maria. 1904, 1.927, dypl. Poznań, Ostrobramska 25. 
Sikcrska Maria, 1902. 1938, egz. Łomża, Szp. Św. Ducha. 
Sikorska Stanisława, 1901, 1937, egz Warszawa, Wolska 37. 
Sikorska Teodozja, 1913, 1938, egz. Ruda Pabianicka. 
Sikorska Teresa, .Jadwiga, 1905, 1938, egz. Warszawa, Długa 38. 
SiJbersztein Lucyna, Maria, 1911, 1938, egz. Warszawa, Zygmuntowska 2. 
Si1kiewicz Wanda, 1915. 1938, dypl. Osiek, pow. Rypin. 
SiJkowska Anna, 1907, 1938, egz. Kały. 
Silwanowicz Aleksandra, 1908, 1938, egz. Białystok, Bema 92. 
Siłuch Krystyna, 1918, 1938, egz. Warszawa. Zygmuntowska 2. 
Simla Genowefa. 1902, 1931, dypl. Łódź. 


1()2
		

/245.djvu

			8imla Pelagia, 1904, 1929, egz. Łódź. 
SinUID Alfreda, 1908, 1937, egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
Siniak Aleksander, ]887, 1938, egz. Warszawa, Natolińska 8. 
Siodłak Anna, 1906, 1938, ego..:. Lwów. 
Si()dowska Leokadia. 1914, 1935, egz. Grodzisk Wlkp. 
8iołkówna Mieczysława, 1900, 1921, dypl. Kraków. 
Sitek Balbina, 1910, 1938, egz. Lublin, Szp. Dz. Jezus. 
Sitek Matylda, 1895, 1938, egz. Czeladź, Szpitalna 8, pow. Będzm 
Sitkowska Eleonora, 1904, 1937, egz. Warszawa, Elektoralna 12. 
Sitkowska Dominika, 1896, 1938, egz. Warszawa, Książęca 2. 
Sitkowska Matylda, 1908, 1938, egz. Warszawa, Wilcza 7. 
Sitkówna Zofia, -, ]938, egz. pow. Warszawski. 
Sindek Irena, Antonina, 1911, 1938, egz. Warszawa, Chłodna 7. 
Sindek Karolina, 1893, 1938. egz. Warszawa, Chłodna 7. 
Siwa-Siwecka z Dudarcwych Natalia, 1899, 1937, egz.Wilno, Pióromont 20 
Siwooka Halina, 1894, 1937, egz. Busko Zdrój. 
Siwek Konstancja, 1896, 1920, egz. Poznań, Długa 12. 
Siwek Wiktoria, Agnicszka, 1882, 1936, egz. Sulmierzyce, pow. Krotoszyn 
Siwka .Józef, 1891, 1929, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Siwik JIelena, 1900, 1937, egz. Warszawa, Elektoralna 12. 
Siwik Stanisława, 1906, 1928, dypl. Sosnowiec, Owsiana 10a. 
SkalcóWna Janina, 1914. 1937. egz. Chojny. 
Skalniak .Janina, 1911. 1938, dypl. Koło. 
Skalska Kamila, 1891, 1938, egz. Przemyśl. 
Shąpska Klementyna, 1888, 1937, egz. Warszawa, 6 Sierpnia .33 
Skibanka Zofia, Aurelia, 1910. 1937, egz. Warszawa, Vvilcza 7. 
Skibińska Maria, 1882. 1938, egz. Opatów, Szpitalna 7. 
Skibińska. Maria '\ntonina, 1876, 1938, egz. Warszawa, Szp. św. Rocha. 
Skiciska. Wacława, 1912, 1938. dypl. Istebna. 
Skiuder Irena. 1902, 1929, dypl. Łódź. 
Slmp l.uba, 1911, 1937, {'gzo Lwów. 
Skocik .Janina, 1892, 1938, egz. Stanisławów 
Skoczeń Anna, 1908, 19'38, egz. Lwów. 
Sknczyńska M	
			

/246.djvu

			Skupieńska Zofia, 1909, 1938, egz. Dawidgródek. 
Skupińska .Janina, -, 1938, egz. pow. Pułtusk. 
Skupińska l\laria, 19(}3, 1938, egz. Łódź. 
Skupniewicz '.reresa, 1896, 1937, egz. Warszawa, Elektoralna 12. 
Skupowa Genowefa, 1907, 1938, egz. Słonim, Szp. Państw. 
Skurłatowiczówna Stanisława, 1908, 1938, egz. Wilno, Mahometańska 8. 
Skurska Leokadia, 1899, 1938, egz. Warszawa, Zygmuntowska 2. 
Skurzyńska Kazimiera, 1893, 1938, egz. Warszawa, Koszykowa 24. 
Skwarczyńska Wiktoria, -, 1937, egz. pow. Warszawa. 
Sladkówna Maria, 1910, 1937, egz. Chorzów, L. Sp. Brack. 
SIązakicwicz Helena, 1897, 1937, egz. Warszawa, Zakroczymska 6. 
Slesiona Ameta, 1896, 1937, egz. Tarnowskie Góry. 
Sleaiona Anna, 1903, 1932, egz. Katowice, Dębowa 23. 
Slęczkowska .Janina Aniela, 1905, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 59. 
Siiwa Maria, 1885, 1909, egz. Poznań, Długa 1. 
SUwa Zofia, 1903, 19'38, egz. Warszawa, N. Świat 64. 
Sliwianka ,\ntonina, 1900, 1932, egz. 
Stiwianka Gertruda, 1902, 1936, Radzionków, Klasztorna. 
Sliwińska Cecylia, 1913, 1937, egz, Itebna. 
Sliwińska Natalia, 1899, 1938, egz. Warszawa, Litewska 16. 
Sliwińska Stefania, 1893, 19'38, egz. Przemyśl. 
I.':liwka ZU7anna, 1895, 1937, egz. Warszawa, Karmelicka 10. 
Sliwkówna Zuzanna, 1911, 1937, egz. Cieszyn. 
Sliwowa Maria, 1890, -, egz. Bogumin. 
SIi:znikowa Feliksa, 1906, 1938, egz. Baranowicze. 
Sliźniakówna Anna, H!08, 1938, egz. Baranowicze. 
SIizówna Anna, 1907, 1937, egZ". Dzięgielów. 
Slubowska .Jadwiga, 1902, 1937, egz. Zduńska Wola. 
Sładek Franciszek, 1886, 19'33, egz. 
Słaszkiewiczówna Ilelena, 1908, 19'38, egz. Wilno, Jasno lU. 
Sławecka Mirosława, 1902, 1938, egz. Lwów. 
Sławicz Weronika, 1899, 1937, egz. Lwów. 
Sławin Chaja, 1899, 1938, egz. Wilno, Zarzeczna 34. 
Sławińska Anna, 1884, 1938, egz. Łomża. 
Sławińska Wanda, 1898, 1937, egz. Sosnowiec, Pekin 1. 
Słojewska Irena, 1914, 19'38, egz. Warszawa, Tarczyńska 19. 
Słowińska Maria, 1881, 1908, egz. Orzegów, Piaskowa 8. 
Słońska Zofia, 1906, 1928, dypl. Wilno, Stara 10. 
Słota .Julia, 1907, 1934, egz. świętochłowice. 
Sługocka Franciszka, 1908, 1937, egz. Lwów. 
Sług()cka Stauisława, 1915, 1936, dypl. Kraków, Warszawska 8. 
Słupska Wiktoria, 1915, 19.37, egz. Bogumin. 
Smaczny Bonifacy, 1909, 1937, egz. Tarnowskie Góry. 
Smalczyńska Dorota, 1895, 1937, egz. Kalisz, Robotnicza 3. 
Smalczyńska Zuzanna, 1899, 1937, egz. Łódź. 
Smalec .Julia, 1901, 1932, egz. Ratowice, Raciborska 27. 
Smalec '.rekla, 1893, 1937, egz. Warszawa, Górnośląska 45. 
SmaUńska Elżbieta, 1904, 1935, egz. Tuchola. 
Smejówna Marta, 1910, 1938, egz. Świecie. 
Smerecka Wiktoria, 1904, 1937, egz. Lwów. 
Smereczanka .Jadwiga, 1908, 19-38, egz. Lwów. 


104
		

/247.djvu

			Smereczańska Maria, 1895, 11:138, egz. Drohobycz. 
Smerec7.yńsko Maria, 1912, 1938, dypl. Lwów. 
Smerlińska Helena, 1909, 1938, egz. Świecie. 
Smeryczańska Maria, 1914, 1935, dypl. Kraków. 
Snitowa Bronislawa, 1894, 1938, egz. Warszawa, Ludwiki 3. 
Snuszka Anna, 1909, 1932, egz. Warszawa, Goszczyńskiego l. 
Smialkowska Halina, 1912, 1934, dypl. Piotrków. 
Smietanka Stefania, 1903, 1938, egz. Kozienice. 
Smiłowicz Szymon, 1898, 1938, egz. Warszawa, Krasińskiego 2U. 
Smolana. }'ranciszka, 1903, 1937, egz. Cieszyn. 
Smolarek Helena, Franciszka. 1883, 1938, egz. Warszawa, MarymonckI!. 
l-b. 
Smolec Anna, 1899, 1922, egz. Katowice, Raciborska 27. 
Smoleńska Cecylia, 1910, 1937, egz. Wieluń. 
Smoleńska Władysława, 1894, 1938, egz. Warszawa, Chmielna 108. 
Smoliborska Cezaria, 1896, 1937, egz. Brodnica. 
Smolińska .Janina, 1913, 1937, egz. Busko Zdrój. 
Smolna Maria, Paulina, 1906, 1937, egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
Sm(\lnicka Helena, 1903, 1937, egz. Lwów. 
Smorawińska Kazim. 1906, 1928, dypl. pow. Warszawa. 
Smt)rodzka Wiera, 1897, 1938, {'gzo Pińsk. 
Smorońska Maria, Aniela, 11:106, 1936, dypl. Warszawa, Wilcza 26. 
SUlCsarska Helena, 1906, 1931, dypl. Czeladz. pow. Będzin. 
Smólska Elżbieta, 1916, 1938, dypl. Trzebieszów, pow. Łuków. 
Smułowa .Janina, 1905, 1929, dypl. Klucze, pow. Olkusz. 
Sobańska Helena, -, 1930, egz. Zywiec. 
Sobczak .Józefa, 1902, 1937, egz. Marysin III. 
Sobczak Katarzyna, 1380, 19'38, egz. Poznań, Cieszkowskiego 
Sobczak Lucjan, 1901, 1938, egz. Sosnowiec, Floriańska 10. 
Sobczyńska Aniela, 1909, 1937, egz. Łódź. 
SObczyńska .Janina, 1904, 1937, egz. Łódź. 
Sobiech. Wanda, 1905, 1929, dypl. Poznań, Cieszkowsklego. 
Sobieraj Alina, 1914, 1937, dypl. Radom, Narutowicza 36. 
SObieraj Aniela, 1893, 1938, egz. Warszawa, Bema 46. 
Sobieraj Helena, 1901. 19.37, egz. Kochanówka. 
SObierajska .Józefa, 1908, 1932, egz. Środa. 
Sobieraiska Helena, 1909, 1932. egz. Inowrocław. 
Sobieszek Stefania, 1892, 1937, egz. Wilno, Tyzenhauzowska 16. 
Sobkowiak Stanisław, 1900, 19.34. egz.Owińska, pow. Poznań. 
Sobocińska Zofia, 1882, 1938, egz. Lwów. 
Sobolewska Helena. 1909, 1932, egz. Gdynia. 
Sobulewska Kazimiera, 1906, 1937, dypl. Kraków. 
Sobolewska Kazimiera l\'larianna, 1897, 19'38, egz. Warszawa, Wilcza 45 
Sobolewska Maria, 1896, 1920, egz. Odolanów, Rynek 8, pow.. Ostrów. 
Sobolewska Maria Marcja, 1912, 1936, egz. Subnierzyce pow. Krotoszyn 
SochIa Katarzyna, 1880, 1908, egz. Tarnowskie qóry. 
Suczka .Joanna, 1909, 1932, egz. Wągrowiec, Kolejowa 2. 
Soczka Seweryna, 1900, 1923, egz. Wejherowo. 
Soczkowska Apolonia, 1895, 1937, egz. Kórne. 
Soffuer Anastazja, 1884, -, egz. Tarnowskie Gór;y. 
Soińska Aniela, 1901, 1938, egz. Dąbrowa. 


106
		

/248.djvu

			80mska Anna, 1893, 1938, egz. Starachowice. 
Soja Anna, 1906, 1938, egz. Lwów. 
Soja Genowefa, 1907, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 59. 
Sojecki Franciszek, 1894, 1938, egz. Kocborowo. 
SOjkówna .Jadwiga, 1895, 1937, egz. Chorzów. 
Sokolikówna .Julia, 1906, 1938, egz. Wysokie Maz. 
8okolnicka Anna, 1880, 1937, egz. Warszawa, 6 Sierpnia 33. 
Sokołowicz Dwejra. 1900, 19-38, egz. Grodno, Horodniczańska 30. 
Sokołowicz Reiza, 1901, 1938, egz. Wilno, Węgłowa 14. 
Sokołowska Anna, 1908, 1933, dypl. pow. Warszawa: 
Sokołowska .Joanna, 1908, 1937, egz. Wilno, Krakowska 9. 
SU'kołowska .Julia, -, 1938, egz. pow. Warszawa. 
Sokołowska Maria. 1907, 1938, egz. Gdynia. 
Sokół Antonina. 1898, 1938, egz. Pińsk. 
Sokół Marianna, 1882, 19;38, egz. Łódź. 
Solarek Stanisława, 1903, 1929, egz. Gdynia, Zakł. Wychowawczy. 
80Jińska Stanisława, .Józefa, 1893, 1937, egz. Warszawa, Szp. Wolski. 
Sojnicka Kazimiera, Stanisława, 1910, 1936. -, Sokołów, Siedlecka. 
Sulorz Erncstyna, 1904., 1932, -, Nakło. 
Sołoma Katarzyna, 1892, 1937, egz. 
SOłowiej Lidia, 1909, 1938, egz. Iwieniec, pow. Wołożyn. 
Sołowiej Sił'fan, 1897, 19'38, egz. Drohiczyn. 
Sołtysiak Maria, 1887, 1938, egz. Strzelno. 
Sołtysiak Stanisława, 1881. 1908. egz. Kościnowo, pow. Węgrowiec. 
Sołtysiakówna Rolanda, Anna, 1874, 1908, egz. Gniezno, ks. Lubitra 2. 
Sommer Alicja, 1906, 1938, egz. Aleksandrów. 
Sonnestrakliiwna Sitlonia, 1886, 1937, egz. Lwów. 
Soroczyńska Barbara. 1910, 1932, dypl. Lwów. 
Sosenko Emilia, 1883, 1937, egz. Warszawa, ZakroczYmska 6. 
Sosincwicz Eugenia, 1893, 19-38, egz. Warszawa, Mariańska 1 
Sosnowiec Maria, 1917. 1937. egz. Bogumin. 
Sosnowska Gt'nowefa, 1899, -, egz. Łuck. 
Sosnowska l\laria, 1896, 1938, egz. Warszawa, Senatorska 10. 
Sosnowska Paulina, 1895, 1938, egz. Aleksandrów. 
Sosnow'ika Rozalia, 1891, 1938, egz. Osie, pow. Świecie. 

oszyńska Helcna. 1889, 1938, egz. Opatów, Szpitalna 4. 
Scszyńska .Joanna, ]914, 1938, egz. Lwów. 
Soszyńska Teofila, 1904, 19'33, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Spaleniakówna Franciszka, 1910, 1934, egz. W'arszawa, GoszczyJ'J.sk:iego l. 
Spałkówna Aleksandra. 1902, -, egz. Nakło. 
Spasowicz l\larianna, -, 1938, egz. pow. .Warszawa. 
Spiegel Salomea, 1898, 1938, egz. Przemyśl. 
Spiewok Paulina, 1900, 1932, egz. Piekary ŚL 
Spirewska Maria, 1896, 1937, egz. Chełmno. 
BpodenIdewicz Cecylia, 1891, 1938, egz. Łódź. 
Spudynzek Waleria, 1891, 1938, egz. Łódź. 
Sprechmau Jachwet, 191f, 19.37, egz. Lwów. 
Sprutte Irena, 1914, 1936, dypl. Poznań. 
Spryngcrówna .Józcfa. ]907, 1932, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Spychała Marianna, 1901, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 75. 
Spytówna I\'1aria. 1902, 1938, egz. Iwonicz. 


106
		

/249.djvu

			Spyra Bronisława, ] 906, 1936, egz. Kępno. 
Sroczyńsll.a Franciszka, 1896, 1'924, egz. Poznań, Długa 1. 
Sroka Augustyn, 1897, 1938, egz. Świecie. 
Sroka Katarzyna, 1874, 1908, egz. Zbąszyń. 
Sroka Stanisława Gertruda, 1902, 1938, egz. Warszawa, Krasińskiego l6 
Srokówna Bronisława, 1897, 19.37. egz. Kocborowo, pow. starogard. 
Sl"Zedzińska Stefania, 1901, 1938, egz. Białystok. 
Stachuik Maria, 1889, 1938, egz. Drohobycz. 
8tachnik Wiktoria. 1903, 1937, egz. Lwów. 
Stachoniówna Helena, 1887, 1917, Tarnowskie Góry. 
Stachowiak Frandszka, 1904, 1931, egz. Jędrzejów. 
Stachowiak Maria, 1912, 1932, egz. Chełmno. 
Stachowiakowa Kazimiera, 1912, 1934, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Słachowiakówna Bronisława, -, 19-37, egz. Chorzów, L. Sp. Brack. 
Stachowska l\'Iaria, 1904, 1936, egz. pow. Lubliniec. 
Stachowska :Maria, 1894, 1924, egz. Poznań, Długa l. 
Stachowska Stefania, 1893, 1937, egz. Chojny. 
Stachura Anna, 1901, 1932, egz. Katowice, Kilińskiego. 
Stachura Franciszka, 1908, 1928, egz. Gdynia. 
Stadnicka Stefania, 1905, 1938, egz. Warszawa, Piusa XI 24. 
Staniecka }'ranciszka, 1914, l!)38, egz. Warszawa, Karwińska 15 
Staniewska Stani!;ława, 1888, 1920, egz. Poznań, Dąbrowskiego 45. 
Stanisławska Ilelena, 1905, 1928, egz: Przemyśl. 
Stanisławska Irena, 1914, 1936, dypl. Lwów. 
Stanisławska .Jadwiga, 1902, 19'38, egz. Toruń. 
Stanisławska Ludmiła, 1911, 1938, egz. Łódź. 
Stanisławska Marianna, 1905, 1938, egz. Piotrków. 
Sianiszewska Bronisława, 1901, 1938, egz. Grudziądz, Kościuszki 26. 
Staniszewska Sabina, 1909, 1937, egz. Włoszczowa. 
Staniszewska Zofia, 1900, 1938, egz. Poznań, Wielkie Garbary 14 
Stankiewicz Jadwiga, 1903, 1938, egz. Lublin. 
Stankiewicz Karolina. 1895, 19-38, egz. Warszawa, Chmielna 126. 
Stankiewicz Ludwika, 1904, 1938, egz. Pińczów. 
Stankiewicz Maria, 1891, 1938, egz. Przemyśl. 
Stankiewicz Maria, .Józefa, 1891, 1938, egz. Przemyśl. 
Stankiewicz, Olga, 1906, 1938, dypl. Łódź. 
Stankiewicz Olimpia, 1892, 1938, egz. Toruń. 
Stankiszowa .Janina. 1.908, 1938, egz. Nieśwież. 
Stankowska Krystyna, 1914, 1938, dypl. Sielawicze, pow. Słomm. 
Stankówna Maria, 1909, 19'37, egz. Świecie. 
8tanuchowska Maria. 1895, 1938, egz. Grodno, Bonifraterska 26. 
Sl,arch Helena, 1887, 1938, egz. Kalisz, Mariańska 2. 
ji;tark Małgorzata, 1904, 1938, egz. Łódź. 
Staruowska Janina, 1896, 1938, egz. Toruń. 
Staron Wiktoria, 1886, 1937, egz. Warszawa, Tamka 35. 
Stasiak Konstancja, 1897, 1938, egz. Łódź. 
Stasiak Waleria, -, 1938, egz. pow. Płock. 
Stasicówna Stcfania. 1897, 1938, egz. Bielsko. 
Stasik Bogdana. 1906, 1931, egz. Poznań, Łąkowa. 
Stasińska Stefania, 1891, 1938. egz. Radogoszcz. 
Stasiówna Irena. 1908, ] 932, d
'pL Zakopane. . 


'107
		

/250.djvu

			stasiów na Rozalia, 1889, 1937, egz. Bystra. 
Stasch Maria, 1900, 1928, egz. Tarnopol.. 
Staszan. Weronika, 1895, 1937, egz. Łódź. 
staszewska Gertruda, Gecugia, 1908, 1929, egz. Gniezno, 3 maja 56. 
8taszewska Sura Rywka, 1902, 19'38, egz. Łódź. 
Staw Dwojra, ]908, 1937, egz. Łódź. 
Stawierska Zofia, 1895, 1938, egz. Warszawa, Zygmuntowska 2. 
Sfawiń<;ka-Skurewiczowa Irena, 1907, 1933, dypl. Lwów. 
Steblówna Anna, 1906, 1937, egz. Wisła. 
stec Brcnisława. 1905, 1937, egz. Lwów. 
Stecka Emilia, 1888, 1938. egz. Grudziądz. 
Stecówna Anna, 1907, -, egz. Turobin, pow. Krasnystaw. 
Steczkowska Zofia, 1898, 19'37, egz. Grudziądz, Budkiewicza. 
Stefaniak .Tanina, 1908, 1938, egz. Warszawa, Zamojskiego 25. 
Stefaniak Stanisław, 1899, 1937, egz. Piaski, pow. Gostyń. 
Stefaniuk - Szajnowska Aleksandr., 1910. 1933, dypl. Siedlce. 
Steranowicz Zofia, 1893, 1937, egz. Pińczów. 
Stefanowska Eugcnia, Stanisława, 1901, 1937, egz. Warszawa, 6 Sierp- 
nia 33. 
Stefanus Stefania, 1900, 1938, egz. Horodenka. 
Stefańska .Joanna, 1886, 1908, egz. Kościan. 
Stefańska Czesława, 1913, 1938, egz. Krotoszyn. 
Stefańska Eugcnia, 1913, 1937, egz. Łódź. 
Stegman Wanda, 1918. 1938, dypl. Sm""Ilaki, pow. Siedlce. 
Stehlikowa Maria, 1883, 1938, egz. Turzynek. 
Stein Maria, 1903, 1923, dypl. Kraków. 
Steinkamp Zofia, 1899, 1938, egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
Steinmetz Zofia, 1913, 1934, dypl. Grudziądz, Ub. Społ. 
Stcinwurzel-Iłudisch Regina, 1909, 1938, egz. Lwów. 
SteJlmacher ida, 1892, 1938, egz. Więcbork. 
Stelmach Katarzyna, 1914, 1936, egz. Gniezno, Lecha 11. 
Stelmach Stanisława, 1896, 1938, egz. Warszawa, Wolska 52. 
stelmaszek Roman, 1901, 1929, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Stelmarzyk Rozalia, 1898, 1921, egz. Poznań, Orzeszkowej 6. 
Stelmal'czyk 'Władysława, 1895, 1930, egz. Stanisławów. 
Stempkowska Helcna, 1906, 1937, egz. Lwów. 
8tencel Maria. 1900, 1927, dypl. Poznań, Cieszkowskiego 1: 
Stencelek Marianna, 1899, 1937, egz. Warszawa, Bonifraterska 12. 
Stener Luiza, 1885, 1937. egz. pow. Lubliniec. 
Stenz Leonia, 1894, 1938, egz. Warszawa, Mariańska 1. 
Stenzel Emma, 1889, 19.37, egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
Stenzel Marta, 1882, 1937, egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
Stepaniak Iłelcna, 1909, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 75. 
Sterlegdf Karolina, 1915, 1938, dypl. Dywin. 
Sternheim Ewa, 1911, 1938, egz. Łódź. 
SternUeb Ludwika Aleksandra, 1894, 1937, egz. Warszawa, Górnośląska 
45. 
Sterp
jkowicz - Wersocka Waleria, 1910, 1938, egz. Wilno, Letnia 5. 
Stępniewska Zofia, 1885, 1938, egz. Łódź. 
Stępińska l\'larianna, 1902, 19'38, egz. Pruszków pod Warszawą, Roma- 
nO'.vska 43. 


108
		

/251.djvu

			Stępowska Irena, 1907, 1938, egz. Brody. 
Stępowska Irena, lVIagdalena, -, 1938, egz. pow. Warszawa. 
StiJIer Ct1aria, 1883, 1908. egz. Jarocin. 
Stillmark Gerda. 1887, 1937, egz. Łódź. 
Stobińska Anna, 1898, 1937, egz. Kocborowo, pow. Starogard. 
Stocka ..Józefa. 19(}3. 1937, egz. Wilno, Wiłkomierska 13. 
Stucka-Sosnowska Maria, 1914, 1938, dypl. Kr
ków. 
8toczkówna Irena, -, -. dypl. Kraków. 
Stoczkówna Stanisława, 1914, 1934, dypl., Wojnicz, pow. Brzesk. 
Stoikowska Marta, 1907, 1937, egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
Stojakowska Irena, 1912, 1930, egz. Monasterzyska. 
Stokfisz CIlaja Ruchla, 1905, 1938, egz. Warszawa, Brzeska 11. 
Stolar-Ajzenberg Sara, 1909, 1938, egz. Pińsk. 
Stolarczyk Maria,
, 1938, egz. pow. Warszawa. 
Stolarówna Rywka, 1918, 1938, egz. Wilno, Kwaszelna 23. 
Stolaryk Irena, 1906, 1938, egz. Lwów. 
Stolcówna Helena, 1905, 1926, egz. Gdynia, Szp. Św. Wincentego. 
Stolicka Sara, 1911, 1938, egz. Wilno, Stefańska 23. 
Stolnicka Stefania, -, 1933, egz. Kraków. 
Stolpówna Marta, 1905, 1930, egz. Ostrów, Szp. Powszechny. 
Stonawska Hf'lena, 1915. 1937, egz. Cieszyn. 
Stankiewiczowa Kazimiera, 1896, 1938, egz. Równe, Szpit Garnizonowy 
Stankiewicz Ludwika, 1905, 1938, egz. Wieluń. 
Stolpa.Demetria, 1907, 1932, egz. Poznań, Łąkowa 1. 
stopczyńska Maria. -, 1938, egz. pow. Warszawa. 
Stopel Franciszek, 1905 1938, egz. Łasin, Szp. Powiatowy. 
Stopsikowska Aniela, 1909, 1938, egz. Chełmno. 
Słcpińska .Janina, 1897, 19'38, egz. Lublin, Szp. Św. Wincentego. 
Stosik Piotr. 1904, 1938, egz. Kocborowo, pow. Starogard. 
Stracho-wicz .Janina. 1912, 1938, egz. Warszawa, Racławicka 19. 
Stradowska Stefania, -, 1937, egz. Kielce, Niska 8. 
Stranchówna Zofia, 1905, 1931, dypl. Chrzanów. 
Strankowska Agnieszka, 1900, 1926, egz. Pleszew. 
Straszewska Helena, 1896, 1938, egz. Poznań, Łąkowa 1. 
Straszmówna Sara. 1908, 1937, egz. Wilrio, Kwaszelna 21. 
Strąk Antvni, 18E8, 1938, egz. Zagórze, Miraszewskich 85, pow. Będzin. 
Strzękowska Marianna, 1915, 1937, egz. Łódź. 
Strickan Marta. 1916, 1938, egz. Chodzież, Szp. Joanitów. 
Strokowska Regina, 1898, 1923, -, Starachowice, pow. Iłża. 
Stronka .Jadwiga, 1910, 1936, egz. Piotrków. 
Stronka Weronika, 1902, 1926, egz. Gdynia. 
Strózik Barbara, 1882, 1908, egz. Cieszyn. 
Strza
ka Stanisława, 1900, 1938, egz. Warszawa, Wileńska 29. 
Strzelczyk Irena. 1913, 19
7, dypl. Kraków. 
Strzelecka .Janina, 1906, 1938, egz. Łódź. 
Strzelecka Zc1eńka, 191
, -, egz. Bogumin. 
Strzeliń.<;ka Anna, -, 1938, egz. pow. Przasnysz. 
Strzembosz \Vacława, 1892, 1938, egz. Warszawa, Targowa 14. 
Strykowska Halina, 1914, 1937, egz. Poznań, Łąkowa 1. 
Stubówna Teresa. 1899, 1926, egz. Poznań. 
Stuczka Anastazja, 1906, 1930, egz. Gdynia. 


109
		

/252.djvu

			Studenska Stefania, 1894, 1937, egz. Cieszyn 
Studniarek .Julia, 1898, 1938, egz. Warszawa. Wolska 52. 
Styła Anna, 1904, 1938, egz. Lwów. 
Stwora Stanisław, 1897, 19'36, egz. Bielsko. 
Sucha Anna, 1908, 1930. egz. Bogumin. 
Suchanowska Kazimiera, 1910, 1938, Dąbrowa G. Narutowicza 9 
Suchecl;a Maria, 1907, 1938, egz. Sosnowiec, 3 maja 27b. 
Suchecka Michalina, 1880, 1937, egz. Warszawa. Tamka 35. 
Su(;hecki Michał, 1897, 1938, egz. Lwów. 
Suchocki Frandszek, 19(}3, 1937, egz. Kocborowo, puw. Starogard 
Suchorska Izabela, 1908, 1937, egz. Grodzisk Wlkp. 
Suchorzewska łIalina, 1906, 1937, egz. Zawierc
e, Okolna 56. 
Sucl1ówna Ołga, 1909, 1937, egz. Wilno, Filarecka 10. 
Suczyńska Maria, 1900, 1928, egz. Tarnopol. 
Sudnicki .Justyn, -, 1938, egz. pow. Warszawa. 
Sudolska Nikoleta, 1911, 1937, egz. Poznań, Łąkowa 1. 
Sulejewska Sabina, 1912, 1937, dypl. Gdynia. 
Sulewska Maria, 1898, 1938, egz. Biała Pod!. 
Sułkowska Michalina, 1898, 1837, egz. Warszawa. Tarczyńska 17 
Sumowska .Jadwiga, 1892, 1937, egz. Łódź. 
Sumulska Maria, -, 1938, egz. pow. Warszawa. 
Runderland .Janina, 1891, 1937, egz. Wilno, Szp. Wojsk. 
Surdykowska Ludmiła, 1896, 1938, egz. Wilno, Bernardyńska 8. 
Suryn Stefania, 1904, 1923, dypl. Grajewo. 
Surynówna Helena, 1898, 1926, dypl. Łomża. 
Susdn-rf Emilia. 1902, 1937, egz. Warszawa, Karmelicka 10. 
Suszycka l\'Iaria, 1896, 19'38, egz. Toruń. 
Suwała Antonina, 1884, 1938, egz. Częstochowa, Bony 3. 
Swaracka - Bartoszewicz l\Iaria, 1912, 1938, egz. Nowogródek. 
Swaryczewski Franciszek, 1900, 1938, egz. Stanisławów. 
Swiątek Stefania, -, 1938, egz. pow. Warszawa. 
swiątkowska Helena, -, -, egz. Lida. 
Swiątkowska .Jadwiga, 1891, 1937, egz. Warszawa, Hoża 80. 
Sw:ątkowska Sabina, 1891, 1938, egz. Słonim. 
Swędział Zofia, 1897, 19'37, egz. Sosnowiec, Lwowska 3. 
Swiderska .Janina, 1900, 1938, egz. Toruń, Stary Rynek 12. 
Swierczyńska Stanisława, 1895, 1936, egz. Czechowice. 
Swierczyń
ka Stefallia, 1890, 1938, egz. Warszawa, Tamka 35. 
Swierdział Henka, 1901, 1938, egz. Warszawa, Przyokopowa 51. 
Swiętccl10wska Anna, 1894, 1938, egz. Warszawa, Skaryszewska 3 
Swiętówna Aniela, 1910, 19,37, egz. Chorzów. 
Swiniarska l'daria, 1893. 1937, egz. Odolanów, Rynek 8, pow. Ostrów. 
Swiniarska Michalina, 1912, 1937, egz. Warszawa, Szp. Wolski. 
Sworzeniowska .Janina, 1901, 1938, egz. Rudnik, Rynek 20, pow. Niżański. 
Sylwanowiczówna Aleksandra, 1906, 1938, egz. Wilno, Zakretowa 7. 
:;ynoradzka .Józefa, 1908, 1936, egz. Stawiszyn, pow. Kalisz. 
Sypniewska Maria, 1911, 1938, egz. Nowe Miasto Lub. 
Syrytczyk Wiktoria, 189.3, 1938, egz. Puławy, Szp. Św. Kar'ola. 
Syska .Jadwiga, 1899, 1938, egz. Łódź. 
Szabalińska Leokadia, 1896, 1938, egz. Warszawa, Mariańska 1. 
Szablińska Maria, 1903, 1938, egz. Wilno, Turgielska 12. 


110
		

/253.djvu

			Szablińska Stanisława, 1896, 1937, egz. Wilno, Szp. Wojsk. 
Szabuniowa ze Skawińskich Stanisława, 1906, 1931, dypl. Wilno, Ostro- 
bramska 7. 
Szachta .Jadwiga, 1909, 193'3, egz. Warszawa, Goszczyńskiego 1. 
Szadkowska Aurelia, 1891, 1937, egz. Warszawa, Szp. Św. Stanisława 
Szafarówna Eugenia, 1908, 1938, egz. Białystok, Słonimska 49. 
8zafarz Helena, 1887, 1937, egz. Warszawa, Tamka 35. 
Szaflik Ryszard, 1884, 1937, egz. Chorzów. 
Szafrańska Fln-rent. 1875, 1938, egz. Łagiewniki. 
SzaCrańska Leokadia, 1909, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 75. 
Szaj Wacław, 1902, 1934, egz.Owińska, pow. Poznań. 
Szajowska Bronisława, 1907, 1937, egz. Lwów. 
S..ajówna \Veronika, 1898, 1932, egz.Owińska, pow. Poznań. 
Szakur Stanisława, 1894, 1938, egz. Sokółka, Białostocka 69. 
8zalbutówna Anna, 1906, 1937, -, Wisła. 
Szałapska Czesława, 1908, -, egz. Lublin, Szopena 13. 
Szałowska Zofia, 1891, 1937, egz. Łódź. 
Szałwicka Antonina, 1904, 1938, egz. Świecie. 
Szamocka Barbara, Gertruda, 1899, 1936, egz. Kałusz. 
Szamocki Wiktor, 1908, 1938, egz. Świecie. 
Szandobalska Fajga, 1907, 1938, egz. Łódź. 
Szankowska Stanisława, -, 1938, egz. pow. Warszawa. 
Szapaniakówna Elżbieta, 1878, 1908, egz. Chelmża. 
Szapiro Debora, 1914, 1938, egz. Brześć n/B. 
S:lapiro Mina, 1906, 1937, egz. Łódź. 
Szapiro - Sur Rachela, 1900, 1938, egz. .Wilno, Kijowska-4. 
S:zapiro Sora, 190-3, ] 938, egz. Brześć n. B. 
Szara Antonina, 1883, 1908, egz. Ruda, Zakł. Św. Anny. 
Szarafin Bernardyna, 1910, 1938, egz. Kocborowo, pow. Starogard. 
S:caraf1n .Joanna, 1908, 1£'32, egz. Łasin, pow. Grudziądz. 
Szaramowa z Pułków Maria, 1907, 1937, egz. Brody. 
Szaramowicz Anna, 1895, 1936, egz. Chorzów. 
Szarmach Edmund, 1903, 1938, egz. Starogard, Św. Elżbiety 9. 
Sz.trmach Prakseda, 1911, 1938, egz. Chełmno. 
Szarmach Rozalia, 1896, 1938, egz. T0ruń. 
Szatkowska Anna, 1917, 1938, dypl. Poznań, Cieszkowskiego. 
Szatkowska Wlarianna, 1890, 1937, egz. Czerniej ewo, pow. Gniezno. 
Szatkowska Łucja, 1899, 1924, dypl. Poznań, Jackowskiego 32. 
Szatrowska Helena, 1897, 1938, egz. Dzisna. 
Szatten Cyna Pesa, 1913, 19-38, egz. Warszawa, Śliska 42. 
Szczasna .Jadwiga, 1895, -, egz. Bogumin. 
Szc:zeblewska Stanisława, 1906, 1938, egz. Lwów. 
Szczepancówna Anna, 1892, 1934, egz. Cieszyn. 
Szczepaniak Zofia, 1914, 1935, egz. Poznań, Łąkowa 1. 
Szczepanik Edward, 1888, 1937, egz. Poręba. 
Szc:lepanik Emilia, 1908, 1938, egz. Lwów. 
S:zczevankowska \Vanda, 1880, 19.38, egz. Przemyśl. 
Szczepańska Aleksandra, 1898, 1938, egz. Gniezno, 3 maja 56. 
Szczepańska .Józefa, 1904, 1938, egz. Warszawa, Obozowa 8/10. 
Szczepailska Maria, A13jza, 1884, 1938, egz. Częstochowa, Bony 3. 
Szczepańska Marianna, 1901, 1938, egz. Czersk. 


S1>i8 pielęgniarek 8. 


111
		

/254.djvu

			Szczepańska Stanisława, 1910, 1937, egz. Warszawa, Szp. Św. Rocha. 
Szczerek .Janina, 1910, 1938, egz. Piotrków. 
Szczerkowska .Janina, 1907, 1938, egz. Koło. 
Szczodrowska Helena, 1912, 1934, egz. Warszawa, Goszczyńskiego L 
Szczodrowski 'Władysław, 1898, 1937, egz. Kocborowo, pow. Starogard. 
Szczurkówna Eleonora, 1905, 1929, egz. Proszowice, pow. Miechów. 
Szczygiels1ia \'Vładysława, 1916, 1938, dypL Wodynie. pow. Siedlce. 
Szczypińska Stanisława, 1898, 1938, egz. Łódź. 
Szczypior Anna, 1894, 1937, egz. Lipienica. 
Szejm:-tn - Rundman Sara .Jenta, 1908, 19'38, egz. Wilno, Stefańska 28. 
Szejn WIałka, 1906, 19'38, egz. Wołkowysk. 
Szejndels l\'lusia, ] 885, 1937, egz. Wilno, Zawolna 29. 
Szejnkind Temba, 1904, 1938, egz. Białystok, Waszyngtona 7. 
Szelążek .Janina, 1904, 1937, egz. Lwów. 
Szelążek .Julia, 1907, 1937, egz. Lwów. 
Szelest Helena. 1894, 1938, egz. Warta. 
Szeliżanka Ludmiła, 1913, 1938, dypl. Wilno, Wileńska 27. 
Szelówna Brcnisława, 1907, 19'36, dypl. Tłumacz. 
Szepszajewic'l' Rywa, 1919, 1938, egz. Raków Mołodecki. 
	
			

/255.djvu

			Sznajderówna Helena. 1900, 1937, egz. Warszawa, Karmelicka 10 
Sznak Piotr, 1904, 1937, egz. Kocborowo, pow. Starogard. 
Sznapt'h Fajwel, 1893, 1938, egz. Łódź.. 
Sznejder .Jadwiga, 1910, 1934, dypl. Poznań, Grunwaldzka 49. 
Sznel Emilia, 19D8, 19'38, J-,ódź. 
Sznura Franciszka, 1909, 1934, egz. Bydgoszcz, Bielawki. 
Sznurkówna .Jadwiga, 1913, 1938, egz. Nowogródek. 
Sznytkó\.\na Helena, 1914, 1938, egz. Ostrołęka, Kościuszki 4. 
Szokalewicz .Julia, 1897, 1937, egz. Chorzów. 
SZ(lkalska Stanisława, 1903, 1938, egż. Piotrków. 
8zcrowa .Józefa, 1895, 19'38, egz. Białystok, Augustowska 13. 
SZGrska Bronislawa, 1908, 1936, egz. Toruń, Szp. Miejski. 
Szos Wiesława, 1913, 1938, egz. Piotrków. 
Szostak Rozalia, -, 1938, egz. pow. Płock. 
Sz()stek Elżbieta, 1888, 1937, egz. Warszawa, Tamka 35. 
SUIzda Maria, 1894, 1938, egz. Żółkiew. 
Szóstakówna Zygmunta, 1901. 1928, egz. Leszno. 
Szpakowska Eugenia. 1889, 1938, egz. Bialystok, Koszykowa 25. 
Szpigelman Rachela, -, 1938, egz. Warszawa, Pańska 68. 
Szpigielman Chaja Sura, 1911, 1938, egz. Warszawa, Gęsia 23. 
Szpiglal.\"a Agnieszka, -, 1938, egz. pow. Błoński. 
Szpilman Liba. --:, 1938, egz. pow. Płock. 
Szpinalska .Janina, 1901, 1937, egz. Warszawa, Złota 48. 
Szpojankowski Marian, 1906, 1937, egz. Lwów. 
Szpotówna Anna, 1909, 1933, egz. Warszawa, Goszczyńskiego 1. 
Szpurtacżowa Wiktoria, 1895, 1938, egz. Piednin, pow. Szubin. 
Szpytówna Loweta, 1889, 1938, egz. Tomaszów. 
Szrajer Helena, 1897, 1930, egz. Łódź. 
Szredersowa - Zawadzka Tekla, 1905, 1937, egz. Wilno, Wiwulskiego 2. 
Szroeder Anna, 1904, 1928, egz. Grudziądz. 
Szrubowicz Przemys'awa, 1911, 1934, dypl. Równe. 
Szrott .Janina, 1909, 1937, egz. Łódź. 
Sztaba Kazimiera, 1892, 19.38, egz. Warszawa, Mariańska 1. 
Sztarejowa Emilia, 1892, 1938, egz. Kalisz, Górnośląska 32. 
Sztangier Aniela, 1906, 1937, egz. Warszawa, Hoża 80. 
Szteinberg Helena, 1902, 1938, egz. Brześć n. B. 
Sztdc Zofia, 1907, 1938, egz. Warszawa, Książęca 2. 
Sztrubek Leokadia, 1903, 1938, egz. Koluszki. 
Sztuc Rachil, 1906, 1938, egz. Warszawa, Chłodna 42. 
Sztuka Paulina, 1881, 1908, egz. Międzychód. 
Sztulpa Franciszka, 1901, 1936, egz. Chorzów. 
Szf.urcówna Ewa, 1889, 19.36, egz. Bielsko. 
Sztwiertnia Helena, 1904, 1937, egz. Bielsko. 
Szuba Roman, 1905, 1933, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Szubert z dcmu Glinka - Glinczewska Franci'izka. 1903, 1932 dypl. War- 
szawa, Obrońców '34. 
Szuch Maria, .Józefa, 1896, 1937, egz. Warszawa, Górnośląska 45. 
Szudrak Eugenia, 1906, 1932, dypl. Poznań, Cieszkowskiego. 
Szudrawa 'Vładysława, 1896, 1938, egz. Lwów. 
Szudrawska .Jolanta, 1912, 1938, dypl. pow. Warszawa. 
Szukisówna .Jadwiga, 1896, 1938, egz. Suwałki. 


113
		

/256.djvu

			Szulakowska Joanna, 1887, 1938, egz. Warszawa, Chehnżyń'3':dego 45 
Szulakowska l\laria, 1899, 1938, egz. Wilno, Tyzenhauzowska 19. 
Szulc Aleksandra, 1894, 1932, dypl. Łódź. 
Szulc Bnlesław, -, 1938, egz. pow. Warszawa. 
Szulc \nadysława, 1908, 1938, egz. Warszawa, Dobra 2. 
Szulczewska Zdzisława, 1900, 1926, dypl. Poznań, M. Magdaleny :{. 
Szulkinówna Berta, 1915, 1938, egz. Wilno, Nowogrodzka 85. 
8zulman Chaja, 1904, 1937, egz. Wilno, Pohulanka 16. 
Szulz Florentyna, 1915, 1936, egz. Krotoszyn. 
Szumaczuk .Jadwiga, 1888, 1938, egz. Wilno, Filarecka '34. 
Szumińska - Kopelewska Bronisława. 1911, 1935, dypL Warszawa, Ko- 
pernika 37. 
Szumowska Aleksandra, 1909, 1937, egz. Toruń, Łazienna 24. 
Szumowska Lucja, 1898, 1933, egz. Włodzimierz. 
Szurpitowa Gosztowt Zofia, 1908, 1938, egz. Suwałki. Kościuszki 61 
Szuta Franciszek, 1903, 1938, egz. Bielsko. 
Szwarga Kinga, 1893, 1921, dypl. Kraków. 
Szwabowicz .Jadwiga, 1912, 1933, dypl. Lwów. 
Szwarc .Joanna. 1900, 1926, egz. Gostyń, Pl. Marcink. 7. 
Szwarc Karol, 1899, 1936, Cieszyn. 
'I;1.zwarc KatarLyna, 1906, 1936, dypL Poznań, Mylna 15. 
Szwarc Laja, 1890, 1938, egz. Łódź. 
Sz>vechłowicz Lubow, 1901, 1937, dypl. Łódź. 
Szwed Rozalia, 1887, 19'38, egz. Lwów. 
Szweda Maria, 1907, 1938, egz. Kamień Pomorski, pow. Sępolno. 
Szwedowski .Józef, 1906, 1938, egz. Kocborowo, pow. Starogard. 
Szwedzina Zofia, 1909, 1938, egz. Wilno Popowska 18. 
Szweiserówna .Janina, 1910, 1938, egz. Toruń, Szeroka 18. 
Szybaiska .Janina, 1916, 1938, dypl. Kraków. 
Szybowicz Lioba, 1902, 1932, egz. Poznań, Orzeszkowej. 
Szybowska Sara - Leja, 1902, 1938, egz. Wilno, Węglowa 14. 
Szyburska Antonina, 190-3, 1937, egz. Chojny. 
Szych Genowefa, 1904, 1937, egz. Toruń, Szp. D.Pasterza. 
Szydełkowa Rozalia, 1906, 1938, egz. Czechowice. 
Szydłowska Maria, 1895, 1924, egz. Września. 
Szydłowska Wiera, 1886, 1938, egz. Białystok, Pierackiego 15. 
Szygulska Anna, 1913, 1936, dypl. Łódź. 
Szyguła Augustyn, 1881, 1937, egz. Chorzów. 
SzyIin l\'laria, 1903, 19.38, egz. Warszawa, Lignicka 5. 
Szyłak - Szydłowska Kamila, 1915, 1937, egz. Podhajce. 
Szymakowska .Jadwiga, 1896, 1938, egz. Wilno. Ludwisorska 9. 
Szumałówna Maria, 1876, 1908, egz. Tarnowskie Góry. 
SZ
'1Ilałówna l\/Hchalina. 1897, 1937, egz. Toruń. 
SJ:ymaniakówna .Joanna, 1902, 1934, egz. Szamotuły. 
Szymankiewicz Eugenia, -, 1938, egz. pow. Warszawa. 
Szymańska Antonina, 1879, 1937, egz. Lwów. 
Szymańską. Genowefa, -, 19'38, egz. pow. Warszawa. 
Szymańska Helena, 1903, 1929, egz. Chehnno. 
Szymańska Helena, 1900, 1938, egz. Łęczyca. 
Szymańska Helena, 1896, 1938, egz. Warszawa, Teresińska 9. 
Szymańska Jadwiga, 1889, 1938, egz. Warszawa, Rozbrat 48. 


11;4
		

/257.djvu

			Szymańska .Józefa, 1903, 1938, egz. Wilno Łuluszki 20. 
Szymańska Kazimiera, 1898, 1938, egz. Toruń. 
Szymańska Maria, 19(}3, 1938, egz. Częstochowa, 7 Kamienic 29. 
Szymańska Monika, 1905, 1936, egz. Bydgoszcz, C. Skłodowskiej l. 
Szymańska Walentyna, 1878, 1938, egz. Warszawa, Dobrowoja 7. 
S:l,ymańska Zenobia, 1913, 1938, egz. Grudziądz. 
Symasz"k HaJ:na, 1902, 1938, egz. V,Tarszawa, Brudnowska 1. 
Szymborska Janina, Paulina, 1900, 1938, egz. Warszawa, Marszałkow- 
ska 79. 
Szymczak Genowefa, HJ02, 1938, egz. Warszawa, Stoczkowska 18 
Szymczak Leokadia, 1886, 191-3, egz. Poznań, Łąkowa 1. 
Szymczak Stanisława, 1878, 1908, egz. Osie, pow. Świecie. 
Szymczak Zenobia, 1907, 1938, egz. Łódź. 
Szymczak Rozalia, 1896, 1938, egz. Przemyślany. 
Szymkcwiak Stanisł. 1889, 1938, egz. Chorzów, Powstańców 45. 
Szymaniak .Józefa, 1897, 1920, egz. Piotrków. 
Szymaniakówna Józefa, 1906, 1928, egz. Czarnków. 
Szymanowicz Franciszka, 1901, 1937, egz. Wilno, Tyzenhauzowska 16 
Szymczakónna Wildoria, 1889, 1938, egz. Gdynia, Orłowo. 
Szymot Feliksa, 1901, 1937, egz. Łódź. 
Szymska Eugenia, 1909, 1938, egz. Białystok, Sosnowa 88. 
Szynkar Zofia, -. 19'37, egz. pow. Gostyn. 
'Szyndewska Apolonia, 1902, 1930, egz. Jarocin. 
Szynwelska Franciszka, 1894, 1938, egz. Lipienica. 
Szypin Aleksandra, 1884, 1937, egz. Warszawa, 6 Sierpnia. 
Szypura Gertruda, 1912, 1935, egz. Poznań, Długa 1. 
Szyrówna Baszewa, 1904, 1929, dypl. Łuck, Szkoła Żyd. 
Szyszło Janina, 1914, 1937, dypl. Lwów. 
Slażewiczowa Władysława, 1898, 1938, egz. Wilno, Krótka 5. 
Slepowrońska Czesława, -, 1938, egz. pow. Płock. 
Slewińska .Janina, 1916. 1937, dypl. Warszawa, Czerwonego Krzyża 6. . 
Śmigielska Maria, 1907, 1935, dypL Zakopane. 
Śmigurowska Olga, 1914, 1935, dypL Łódź. 
Śnidzińska Marianna, 1912, 1938, egz. Łódź. 
Śramówna Zuzanna, 1898, 1938, egz. Lwów. 
Swieczkow-ski Józef. 1904, 1938, egz. Kocborowo, pow. Starogard 
Świerkowska Władysława, 1896. 1937, egz. Łódź. 
Święcicka .Jadwiga, 1908, 1938, egz. Szumsk. 
Swięcicka Zofia, 1914, 1935, dypl. Łódź. 
Święcichowska Maria, 1891, 1938, egz. Lwów. 
Święcka Maria, 1909, 1937, egz. Lwów. 
Świderska Irena, 1908, 1935, dypl. Łódź. 
a1widerska Irena, -, 1938, egz. pow. Warszawa 

wist Marianna. 1907. 1937, egz. Warta. 


T 


Tabara. .Jadwiga, 1897, 1938, egz. Siedlce, Szp. Miejski. 
Tabertowa Anastazja, 1908, 1938, egz. Hancewicze. 
Taciak Halina, -, 19'38, egz. pow. Kutno. 
TafIińska .Janina, 1886, 1937, egz. WarszaWa, Tarczyńska 12. 


H5
		

/258.djvu

			Tabalska Leokadia, 1898, 1923, egz. Koźmin, pow. Krotoszyn. 
Tapnacl1ówna Sara, 1916, 1938, egz. Wilno, Kalwaryjska 84. 
Tarach Włodzimierz. 1910, 1938, egz. Lwów. 
Tarasiewicz .Józefa, 1894, 1937, egz. Warszawa, Elektoralna 12. 
Tarasiewiczowa Kazimiera, 1901. 1938, egz. Wilno, Antokolska 18. 
Tarasiewiczówna Eleonora, 1911, 1934, egz. Bolesław, pow. Olkusz. 
Taraszkiewicz Krystyna. 1908, 19'37, Wilno, Nadleśna 23. 
Taraszkiewicz Micl1alina, 1906, 1937, egz. Wilno, Tinsza 5. 
Taraszkiewiczowa Helena, 1899, 1938, egz. Lida, Grażyny 25. 
Taraszkiewiczówna Franciszka, 1910, 1937, egz. Wilno, Bobrujska 22. 
Taraszkiewiczówlla Regina, 1907, 1937, egz. Warszawa, Szp. Św. Rocha. 
Tarkowska Helena. 1901, 1938, egz. Warszawa, Płocka 26. 
Targan Anna, 1905, 1935, egz. Sandomierz. 
Targońska l\lichal:na, 1902, 193
, dypl. Grodno. 
Targesz Anna, -,1938, egz. pow. Rawa Maz. 
Targowska Walp.ria, 1895, 1937, egz. Łódź. 
Tarnewska Maria, Aniela, Seweryna. 1880, 1937, egz. Warszawa, Piusa 
XI Ib. 
Tarontówna .Józefa, 1904, 1923, egz. Kartuzy. 
Tartacki'Chaim, 1898, 1938, egz. Baranowicze, Senatorska 7. 
Taterra Rozalia, 1894, 1937, egz. Chojnice. 
Tatomir Lidia, .Jadwiga, 1892, 19'38. egz. Warszawa, Sienna 27. 
1."atulińska Pelagia, 1903, 1926, egz. Poznań, Długa l. 
Tatul:ńska Stanisława, 1901, 1938, egz. Chehnno. 
Tarler \Valeria, 1877, -, egz. Krynica. 
Tej Chaja, 1910, 1938, egz. Warszawa, Pawia 34. 
Tejtel Bejla, 1903, 1938, egz. Ostrów Maz., Miodowa 7. 
Tejtelowa - Grenadier Sz
-fra, 1900, 1938, egz. Wilno, Portowa '3. 
Tekielska _ Swietlicka Stanisława, 1913, 1935, dypl. Brześć n. B. 
Telicka Bronisława, 1908, 1938, egz. Gdynia. 
Temkin Leja Dwojra, 1890, 1938, egz. Warszawa, Dworska 32. 
Tempska Irena 1909, 1934, egz. Poznań. 
Tenzer - Rozenowa Franciszka, 1883, 1938, egz. Lwów. 
Tenenbaum Liba, 1896, 1938, egz. Warszawa, Marszałkowska 149 
Tenenbaum Szejwa, 1911, 1938, egz. Warszawa. Sienna 60. 
'J'eper Erna, .1906, 1932, egz. Tarnowskie Góry. 
Terechówna Maria, 1901, 1929, dypl. Łódź. 
'ł'erej Marianna, 1908, 1937, egz. Warszawa, Karmelicka 10. 
Terlecka Maria, Ewa, 1895, 1937, egz. Warszawa, Zajęcza 8. 
Terlecka Sabina .Janina, 1900, 1938, egz. Warszawa, Zajęcza 8. 
Terpińska Teodozja, -, 1938, egz. pow. Szczuczyn. 
Tęgowska Ludwika, 1889, 1921, egz. Lublin. 
Tęsiorowska Stanislawa, 1898, 19'37, egz. Warszawa, Nowogrodzka 59 
Teob,)bald Karolina, 1883, 1911, egz. Poznań, Grundwaldzka 49. 
Thensówna Franciszka, 1903, 1938, egz. Świecie. 
Thielówna !lgnieszka, 1915. 1937, egz. Wronld 
Thiem l\larta, 1887, 1937, egz. ł..ódź. 
'l'imGfiejew Natalia, 1906, 1928, egz. 
ódź. 
Tkaczuk Leokadia, 1909, 1938, egz.. Sokółka, Pierackiego 47. 
Tkaczyk Konstancja. 1894, 1938, egz. Warsza,wa, TyszkiewiczlJ 7.. 


116.
		

/259.djvu

			Tkaczyiiska Emilia, -, 1!f38, egz. pow. Warszaw. 
Tkaczyńska .Janina, 1902, 1938, egz. Łódź. 
Tłck Felicja, 1889, 1910, egz. Pleszew. 
Tłomakowska Stanisława, 1898, 1938, egz. Łó
. 
'l'obiszewska .Julia, 1897, 1938, egz. Opatów, Szpitalna 4. 
Tocha Antoni -, 1938, egz. pow. Warszawa. 
Tokarzówna Emilia, 1906, 1938, egz. Grodno, Miodowa 3. 
Tokarzówna Maria, 1893, 19'38, egz. Tomaszów. 
Tokarska Lenkadia, 1892. 1938, egz. Warszawa, Mariańska 1. 
Tokarski .Józef, 1899, 1938, egz. Czeladź, Ogrodowa 1. 
Tołłoczko .Józefa, 1902, 1938, egz. Warszawa, Sibilli 10. 
Tomalówna Rozalia, 1908, 1929, egz. Kajnia, pow. Szubin. 
Tomanowa Stanisława, 1887, 1937, egz. Warszawa. Czerniakowska 129. 
Tomaszewska Eufemia, 1898, 1937, egz. Warszawa, Elektoralna 12. 
Tomaszewska Irena, 1897, 1938, egz. Warszawa, Wolska 52. 
Tomaszewska .Jadwiga, 1902, 1938, egz. Warszawa, Zygmuntowska 2. 
Tomaszewska .Józefa, 1904, 1938, egz. Warszawa, Wronia 45. 
Tomaszewska Krystyna, 1915, 1936, dypl. Kraków. 
Tomaszewska Lidia. 1910, 1937, dypl. Radom, 1 Maja 7b. 
Tc'maszewska Ludwika, 1908, 1937, egz. Łabiszyn, pow. Lublin. 
TOOJnasz
wska Maria, 1901, 1936, egz. Poznań, Kontaka l. 
Tomaszewska Stanisława. 1888, 1938, egz. Przemyśl. 
'l'omaszkiewicz .Janina, 1891, 1938, egz. Warszawa, Bednarska 26. 
Tomczak Irena, 1905. 19'37, egz. Poznań, Kilińskiego 3. 
Tomczakówna .Janina, 1910, 1936, dypl. Bielsko. 
Tomczyk Katarzyna, 1898, 1933, egz. Gdynia. 
Tomescl1 Leokadia, 1900, 1937. egz. Łódź. 
Tomica .Joanna, 1886, 1936, egz. Cieszyn. 
'l'IJmporuwska Aniela, 1904, 1932, egz. Wieleń. 
Toukoszkura Helena, 1900, 1938, egz. Pabianicc. 
Topfer Rrnestyna, 1905, 1938, egz. Lwów. 
Topol Olga, 1905, 1937, egz. Łódź. 
Topol
wska Bronisława, 1912, 1935, egz. Inowrocław. 
Topoliński Stanisław, 1900, 1938, egz. Świecie. 
Topolska Franciszka, 1890, 1938, egz. Warszawa, Książęca 2. 
TO'polska Maria Irma, 1894, 1938, egz. Konin. 
Topor .Jadwiga, 1900, 1932, egz. Bralin, pow. Kępno. 
Topurska Zofia, 1886, 1938, egz. Warszawa, Leszno 136. 
Torbiczowa \\'acława, 1910, 1938, egz. Koronowo, Bydgoska 31. 
Torkowska Władysława, 1908, 1937, egz. Lwów. 
Toruniówua Helena, 1910, 1937, egz. Bydgoszcz, Stawowa 30. 
Tosiek JÓliefa Ewa, 1901, 1938, egz. Lód.i.. 
Totz Hclcna. 1899, 1938, egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
Traba Jakub, .Jan, 1899, 1938, egz. Radzyń Podlaski. 
Tracewska Brunisława, 1884, 1938, egz. Lublin. 
Tracewska Katarzyna, 1895, 1938, egz. Wilno, Mickiewicza 44. 
Tracz lUichalina, 1889, 1937, egz. Warszawa, Szopena 6. 
Traczewska Urszula, 1911, 1935, dypl. Lwów. 
Traczykowska .Jadwiga, -, 1938, egz. pow. Płock. 
Trapuńska Szosia, 1904. 1937, egz. Wilno, Finna '3. 
Trawińska Marcela, 1892, 1937, egz. Warszawa, Tarczyńska 26. 


117
		

/260.djvu

			Trąbka Wikturia, 1873, 1938, egz. Jarosław. 
Trede1" Klara, 1909, 1929, egz. Chełmno. 
Treder Optata, 1905, 1938, egz. Poznań, Łąkowa 1. 
Trejgielówna Bronisława, 1892. 1938, egz. Grodno, Narbutta 59. 
Trembacka Apolonia, 1887, 1938, egz. Krosnc.. 
Trendówna Zofia, 1914, 1937, egz. Busko Zdrój. 
'l'reszc:ranowicz stanisława, 1908, 1933, egz. Busko Zdrój. 
Trcszczańska Anna, 1904, 1938, egz. Białystok, Sienkiewicza 74. 
Trębacz .Julia, 1887, 1937, egz. Brody. 
Trębacz Sabina, 1906, 1938, egz. Warszawa, Statkowskiego 19. 
Trucha Eugenia, 1916, 1937, egz. Wilnt:), Miodowa 3. 
Trccha Feliksa, 1880, 1938, egz. Rohatyn. 
Trccha Tekla, 1871, 1936, egz. Cieszyn. 
Trofimówna Zofia, 1893, -, Łuck. 
'l'rofimukcwa Ludmiła, 1908, 1938, egz. Slonim, Zamkowa 50. 
Trojanowska .Janina, 1897, 1937, egz. Łódź. 
Trojanowska l\'Iariamla, 1893, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 59. 
Trojanowska \Vładysława, Matylda, 1887, 1910, egz. Kałt:.-3z. 
Tropper Henia, 1902, 1938, egz. Stanisławów. 
Trościanko Anna, 1895, 1938, egz. Wilno, Antokolska 19. 
'l'rudzik Paulina, 1901, 1938, egz. Lwów. 
'l'rudzińska Wiktoria, 1906, 1938, egz. Wyrzysk. 
Truksa Eudckia, 1895, 19.37, egz. Warszawa, Grochowska 320. 
Trupielówna Maria, 1908, 1937, egz. Wilno, Tyzenhauzowska 16. 
Truskowska I-Ielena, 1895, 1937, egz. Gdynia. 
Tuszyilska .Jadwiga, 1893, 19
8, egz. Lublin, Sieroca 11. 
Trute Dorota, 1912, 1938, egz. Kijaszkowo, pow. Wyrzysk. 
Tryjankowska Maria, 1881, 1908, egz. Lubawa. 
Trzaskowska \Vładysława, 1911, 1934, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Trzcinowicz Regina, 1906, 1937, egz. Kozienice. 
Trzcińska l\lałgorzata, 1901, 1938, egz. Tuchola, Nowodworskiego 24. 
Trz
ciakówna Teresa, 1895, 1938, egz. \Vilno. 
Trzepakowska .Jadwiga, 1909, 1932, egz. Poznań, Raczyńska 14. 
Trzebińska Edyta - Elżbieta, 1908, 1937, egz. Warszawa, Karmelicka 10. 
Tsc.hey .Józef, 1884, 1937, egz. Chorzów. 
Tubacka Maria, 1897, 1930, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Tubielowicz Halina, 1905, 1926, dypl. Gdynia, Centralna 11. 
Tuchowska .Jadwiga, 1909, 1937, egz. ł..ódź. 
Tudykówna Lucja, 1909, 1937, egz. Gdynia. 
Tujewska Weronika, 1910, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 59. 
Tuler Gitla, 1909, 1938, egz. Warszawa, Nowolipie 49. 
'l"u]er Ita, 1910, 19.38, egz. Warszawa, Dzielna 21. 
Tułowiecka Michalina, Anna, 1907, 1938, egz. Warszawa, Polna 30 
Tomanowa Janina, 1880, 1938, egz. Brześć n. B. 
Tupikowska Helena, -, 1938, egz. pow. Warszawa. 
Tur .Julia, 1893, 1938, egz. Warszawa, Pańska 111. 
Turczyńska Marianna, 1892, 1938, egz. Warszawa, Stalowa 41. 
Turecka Musia, 1904, 19'38, egz. Nowogródek, Piłsudskiego 11. 
Turek Maria Kornelia, 1901, 1938, egz. Będzin. 
Turkiewicz Maria, 1903, 1938, egz. Krukienice. 
Turkowska Maria, 1911, 1937, Wilno, Jagiellońska 5. 


118
		

/261.djvu

			Turkowski Stefan, -, 1938, egz. pow. Warszawa. 
Turkówna Maria, 1894, 1938, egz. Ruda Pabianicka. 
Turkówna Maria, Zofia. 1889, 1938, egz. Lwów. 
Tllrmanik .Julia, 1899, 19.37, egz. Wilno. 
Turuiska Łuda, 1906, 1930, egz. Rad::Jm, Narutowicza 36. 
Turutowa Maria, 1893, 1937, egz. Wilno, Sierakowskiego 31. 
Turska Weronika, 1895, 1938, egz. Łódź. 
Tustanowska"Stefania, 1904, 1937, egz. Lwów. 
Tuszko Kazimiera, 1870, 19{37, egz. Warszawa, Nowogrodzka 59. 
Twardosz Teresa, 1895, 1937, egz. Lwów. 
Twardl>wska Elżbieta, 1901, 1937. egz. Łódź. 
Twardowska .Janina, 1909, 1934, dypl Leszno. 
Twardowska Mieczysława, 1910, 1937, egz. Łódź. 
Twarowska Helena, 1896, 1938, egz. Toruń. 
Twcrk Augustyna, 1888, 1938, egz. Toruń. 
Tychmann Elżbieta, 1907, 1935, egz. Wyrzysk. 
Tychmann Gandencja, 1905, 1931, egz. Poznań, Łąkowa l. 
Tychowska Stefania, 1888, 1937, egz. Tarnopol. 
T)'czyńska Maria, 1902, 1938, egz. Brześć n. B 
Tygmunt Maria, 1906, 1932, egz. 
Tylka .'\nna, 1912, 1937, dypl., Kraków. 
Tylza Władysław, 1898, 1937, egz. Kocborowo, pow. Starogard. 
Tylło .Janina. 1898, 1930, egz. Przemyśl. 
Tymiakówna Michalina, 1906, 1937, egz. Trembowla. 
Tyson Chana. 1903, 1938, egz. Warszawa, Wołowa 2 
Tysowicz .Jarosława, 1910, 1937, egz. Lwów. 
Tytko .Jadwiga, 1895, 1936, egz. Cieszyn. 
Tytutówna Katarzyna. 1909, 1937, egz. Lwów. 


u 


Ucińska Zenobia, 1911, 1937, egz. Łódź. 
Uggla Ingeborga Emilia, 1909, 1937, egz. Warszawa, Karmelicka 10. 
Uggla Nanny, Henrietta, 1909, 1937, egz. Warszawa. Karmelicka 10. 
Uhlik Władysława, 1889, 1938, egz. Równe. 
Uhrich Perigwina, -, 1938, egz. pow. Działdowski. 
Uhrynowa Emilia, 1905, 1936, egz. Obertyn. 
Ukleja Wanda, Bronisława, 1913, 1937, dypl. Lwów. 
Ukraińczyk Mina, -, 1938, egz. pow. Warszawa. 
Uljasz Marianna, 19]2, 1936, dypl. Będzin. Małachowskiego 12. 
Ulrych Stefania, 1887, 1937, egz. Łódź. 
Ułanowska, Maria, ]904, 1938, egz. Toruń, szosa Chełmska 7'1. 
Ułaszynówna .Janina, 1905, 1937, egz. Warszawa, Chmielna 72. 
Unyszyn Henryka, ]898, 1926, egz. Tomaszów. 
Urbaniak Aniela, 1908, 1936, egz. Sokal. 
Urbaniak Febronia, 1901, 1927, egz. Czarnków, Szkolna 2.' 
Urbaniak Władysława, 1913, 1937, egz. Łódź. 
Urbaniec Paulina, 1907, -, egz. Radzionków. 
Urbaniuk Aniela, 1908, 1936, egz. Kałusz. 
Urbanowska -,1909, -, egz. Lw6w, 
Urbanowicz Maria, 1907, 1937, egz. Kurozwęki, pow. Stopnicki. 


119
		

/262.djvu

			Urbanowiczowa z Sakowiczów .Julia, 1906, 1937, egz. Wilno, Dzielna 11. 
1Jrbanówna .Jadwiga, 1908, 1930, egz. Warszawa, Goszczyńskiego l. 
Urbańczyk Adela, 1913, 1935, egz. Gdynia. 
Urbailczyk Jadwiga, 1899, 1934, Radzionków, Klasztoma. 
Urbańozyk Otylia, 1900, 1933, egz. Katowice, Raciborska 27. 
Urbańska Agnieszka, 1896, 1929, egz. Kościan. 
Urbańska .Janina, -, 1912, egz. Wąbrzeżno, Mickiewicza 5. 
Urbańska .Janina, Urszula, 1907, 1937., egz. Warszawa, Nowogrodzka 59. 
Urbańska Karolina, -, 1938, egz. pow. Warszawa. 
Urbańska Marianna, 1902.. i938, egz. Pabianice. 
Urbańska Marianna, 1884, 1937, egz. Warszawa, Tamka ,35. 
Urbańska Stani-sława, 1910, 19,35, egz. Poznań, Wierzbowa 5. 
Urynkina Natalia, 1886, 1938, egz. Lwów. 
Urusowa Helena. 1905, 1937, egz. Wilno, Polowa 6. 
Urzyńska. Anna, 1880, 1938, egz. Częstochowa, Chłopickiego 90 
User Chana, 1900, 1938, egz. Warszawa, Nowolipie 59. 
Uznaska .Jadwiga, 1897, 1938, egz. Częstochowa, 7 Kamienic 21. 


v 


Voelpowa Waleria, 1898, 1937, egz. Toruń, Słowackiego 68. 
V(]gel Olga, 1909, 1938, egz. Łódź. 
V()lkmann Alwina, 1904, 1938, egz. Wąbrzeżno. 
V()ndram Berta, 1891, 1937., -, Cieszyn. 


w 


Wabnic Elżbieta, 1905, 1933, egz. Katowice,. Raciborska 27. 
Wabnic Katarzyna, 1899, 1934, egz. Katowice, Raciborska 29. 
Wachlówna Michalina, 1906, 1938, egz. Białystok, Bema '30. 
Wach().nin Irena, 1914, 1936, dypl. Warszawa, Odolańska 10. 
"\Vachowiak .J()anna, 1903, 1931, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
\Vachowiak Marianna, 1911, 1935, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Wachowiak Stanisława, 1900, 1931, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Wachowicz Florentyna, 1890, 1937, egz. Łódź. 
Wachowska Wanda, 1910, 19,38, dypl. Lwów. 
Wachówna Elżbieta Eustachia, 1899, 1921, egz. Gniezno, 3 Maja 5b. 
Waclawik Jan, 1883, 1938. egz. Chorzów, L. Sp. Brack. 
Wagman Mariem Łaja, 1909, 1938, egz. Warszawa, Smocza 10. 
Wagner Eugenia, 1895, 1937, egz. Łódź. 
Wagner Helena, -, 1938, egz. pow. Warszawa. 
WagschaII Fryda, 1894, 1937, egz. Lwów. 
Wajan Wanda Edyta, 1913, 1937, egz. Warszawa, Piusa XI 18. 
Wajc bona Zofia, 1910, 1938, egz. Warszawa, Waliców 6. 
Wajman Gołda, 1911, 1938, egz. Gorzkowice. 
\Vajngarten Mudka, 1908, 1938, egz. Lublin, Nowa 2{3. 
Wajngarten Roda, -, 1938, pow. Warszawa. 
Wajnkiper Mindla, 1910, 1938, egz. Warszawa, Nowolipki 29. 
Wajnrit Chajka, 1911, 1938, egz. Częstochowa, Warszawska 20 
Wajnsztajn Ginda, 1892, 19.38, egz. Wilno, Makowa 7. 
Wajnsdejnówna Estel,'a, 1913, 1938, egz. Wilno, Kwaszelna 23. 


120
		

/263.djvu

			Wajnsztok Bronisława, 1908, 1938, egz. Łódź. 
Wajnsztok Ena, 19] 1, 1933, dypL Warszawa, Nowolipki 54. 
Wajsberg Fryda, 1904, 1938, egz. Lwów. 
Wajsberg Rojza, 1911, 19'38, egz. Tomaszów Maz. 
Wajsbrut Małka Feiga, 1907, 1938, egz. Lwów. 
Wajsgarten Genia, 1909, 1938, egz. Wilno, Dominikańska 12. 
Wajsglus Lea, 1915, 1938, egz. Międzyrzec Podlaski. 
Waks Chaja, 1912, 1938, egz. Warszawa, Grzybowska 5. 
Walismańska Alicja, 1904, 1937, dypl. Zakopane. 
Walach Hermina, 1907, 1937, egz. Gębice, pow. Czarnków. 
Walasiakówna Kazimiera, 1903 1937, egz. Pleszew. 
Walasowa Mal'iema. 1908, 1937, egz. Gdynia, Węglowa 25. 
Walczak Antonina, 1888, 1912, egz. Krzywin. 
Walczal< Anna, 1896, 1924, egz. Gdynia, Szp. Św. Wincentegl>, 
Walczak .Tuzefa, -, 1938, egz. pow. .Warszawa. 
Walczak Maria, 1913, 1935, dypl. Łódź. 
Walczak 
Iaria, 1907, 1933, egz. Trzemeszno, Rynek 15. 
Walczak - Piechowicz, 1910, 1933, dypl. Krzeszowice, pow. Chrzanów. 
\Valczak Stanisław, 1904, 1930, egz. Bojanowo, pow. Rawicz. 
Walczak Wiktoria, 1912, 1934, egz. Katowice, Raciborska 27. 
Walczakowska Jadwiga, 1903, 1938, egz. Pabianice. 
Walczar Rozalia, 1885, 1908, egz. Łasin, pow. Grudziądz. 
Waldan Antonina, -, 1937, egz. pow. Płońsko 
Waldek Augusta, 1904, 1937, egz. Poznań, Grundwaldzka 49. 
Waldek Karolina, 1888, 19H3, egz. Leszno, Wałowa 3. 
Waldek Marta, 1907, 1937, egz. Somsiory, pow. Rypin. 
Walecz('k }'ranciszka, 1889, -, egz. Karwina. 
Waleczek Marta, 1911, 1938, egz. Nowy Bytom, Szp. Hut. 
Walendowska Helena, 1897, 1930, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Walendowska Pelagia, 1907, 1934, egz. Grudziądz. 
Walentkowska Zofia, 1890, 1937, egz. Łódź. 
Walentówn3 Maria, 19£14, 1929, dypl. Poznań, Wały Jana 7. 
Walentynowicz .Janina, 1907, 1938, egz. Wilno, Kalwaryjska 69. 
Walentynowicz Maria, 1894, 1938, egz. Wołożyn. 
Walentynowiczówna Helena, 1905, 1937, egz. .Wilno, Nieświeska 23. 
Walentynowiczówna Maria, 1905, 1938, egz. Wilno, śniegowa 26. 
Waleńska Heli(]dora, 1911, 1934., egz. Pleszew. 
Waleńska Klara, 1886, 1909, egz. 
Waleńska Maria, 1911, 1934, egz. śrem, Farna 7. 
Walerowicz Helena, 1900, 1937, egz. Łódź. 
Walewska Helena. 1913, 1934, dypl. Warszawa, Smolna 6. 
Walęska Antonina, 1890, 1938, egz. Lwów. 
\Valicka Bronisła,",a, -, 1£.38, egz. pow. Płock. 
Walicka Leokadia, 1898" 1937, egz. Łódź. 
Waligórska Marianna, 1895, 1938, egz. Ostrów Mazow. 
Walimowicz Józefa, 1912, 1937, egz. Warszawa, Hoża 80. 
Walkowa '.Jadwiga, 1910, 1936, dypl. Kamionka Strum. 
Walkowiak Joanna, 1908, 1937, egz. Warszawa, Goszczyńskiego 1. 
WaUa 
Iarta, 1906, 1933, egz. Katowice, Raciborska 27. 
WaUeschówna Amalia, -, 1938, egz. pow. Działdowski. 
WaJnycka Helena, 1913, 1937, dypl. Kraków. 


121
		

/264.djvu

			WaUerowa Cecylia, 1886, 1938, egz. Kalisz, Częstochowska 3. 
WaUinan Sura, 1910, 1938, egz. Piotrków. 
Walusińska Wincentyna, 1902, 1937, egz. Kościan. 
Wałaszówna Ele(]nora, 1910, 1937, egz. Wilno, Metropolitarna 12. 
Wałecka Zinajda, 1886, 1938, egz. Koło. 
Wałk Dwora, 1907, 1938, egz. Wilno, Zawalna 25. 
Wałkowska Stanisława, 1893, 1938, egz. Warszawa, Zygmuntowska Z. 
Waniorek Teodozja, 1873, 1908. egz. Bydgoszcz, Br. Pierackiego 20. 
Wanta Adriana, 1906, 1937, egz. Chojnice. 
\Varchalowa Anna, 1897, 1938, €gz. Przemyśl. 
Warchlewska Maria, 1891, 19'38, egz. Poznań Łąkowa L 
\Varchlewska Waleria, 1898, 1922, egz. Strzelno. 
Wardowska Aniela, 1904, 19'31, egz. Grudziądz. 
Warchowska Emilia, 1902, 1929, egz. Grudządz. 
Wardyńska Władysława, 1895, 1937, egz. Warszawa, 6 Sierpnia 33 
Wareńczak Stefan, 1903, 1933, egz. Kościan. 
Wargenan .Jadwiga, -, 1938, egz. pow. Warszawa. 
Warginówna Zofia, 1905, 1930, egz. Tuchola. 
Wargulak Aniela, 1896, 1938, egz. Warszawa, Zygmuntowska 2. 
Warnke Anastazja. 1908, 1931, egz. Bydgoszcz. Petersona 3. 
'Warszawa Maria, -, 1921, egz. Szczucin. 
Warum Sara, 1907, 1938, egz. .Warszawa, Gęsia 35. 
Warycha Tewronia 1903, 1938, egz. Łódź. 
\Vasiewicz Antonina, 1894, 1937, egz. Koronowo. 
Wasiewicz Jadwiga, 1907, 19'36, egz. Kościan. 
Wasiewicz Maria, 1898, 1920, egz, Kowanówko, pow. Oborniki. 
Wasilewska Aleksandra, 1908, 1938, egz. Wilno, Bernardyńska 10. 
Wasilewska Anna, 1908, 1938, egz. Krynki, pow. Grodno. 
Wasilewska Br(]nisława, 1910, 1934, dypl., Wilno, Królewska 3. 
Wasilewska Józefa, 1902, 1938, egz. Oborniki. 
Wasilewska Władysława, 1913, 1938, egz. Wilno, Popowska 22. 
Wasiluk Anna, 1886, 1937, egz. Warszawa, Opaczewska 54. 
Wasiutowiczowa Maria, 1898, 1937, egz. Druja. 
Waszamirska Anna, 1915, 1938, dypl. Czeladź, Bytomska 28. 
\Vaszewska Eugenia, 1913, 1937, egz. .Wilno, Tyzenhauzowska 10 
Waszkiewicz Helena, 1907, 19.38, egz. Lublin. 
Waszkiewicz l\faria, 1897, 1929, egz. Toruń. 
Waszkiewiczówna Zofia, 1908, 1938, egz. .Wilno, Nowo - Popławska 14. 
Waszkowski Teofil, 1901, 1938, egz. Świecie. 
Waszyńska, Leokadia, 1910, 1938, egz. Nowogródek, Piłsudskiego II. 
Waśniewska Marta, 1910, 1938, egz. Toruń. 
Wawrowska Eugenia, 1903, 19'37, egz. Kocborowo, pow. Starogard. 
Wawrowska .Jadwiga, Maria, 1895, 1937, egz. Warszawa, Hoża 80. 
Wawrocka Zofia, 1892, 1938, egz. Łomża. 
Wawrykiewicz Franciszka Maria. 1905, 1938, egz. Warszawa" Chmiel- 
na 104. 
Wawrykiewicz .Janina, 1912, 1937, egz. Michów kiLubartowa. 
Wawrzeniak Salomea, 1896, 1938, egz. Koło. 
Wawrzyniak Stefania, 1907, 19'38, egz. Lwów. 
Wągrowska Franciszka, 1896, 1937, egz. Warszawa, Smolna 8. 
Wąsiak Stanisława. 1895, 1933, egz. Świętochłowice. 


122
		

/265.djvu

			Wąsowicz Stanisława, 1903, 1938, egz. 
Wąsowska Leokadia, 1912, 1938, egz. Ostrów Maz. 
Weber Chana, 1911, 1938, egz. Łódź. 
Weber Rajmunda. 1906, 19{32, egz. Piaśniki. 
Weberman Sura, Chana, 1908, 1938, egz. Warszawa, Solna 1. 
We(lckin Anna, 1916, 1938, egz. Chorzów, Hajducka 38. 
Wegner Fryda, 1903, 1938, egz: Więcbork, pow. Sępolno. 
Wegsrnan Nechma, 1911, 1937, egz. Lwów. 
Weimann Irena, 1904, 1929, dypl. Kraków. Szpital. 
Weinberg Luba, 1912, 1938, egz. Lwów. 
Weingold Weronika, 1900, 19'38, egz. Słonim, Żyrowicka 48. 
Weis .Jerzy, 1909, 1934, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Wciser - Wahrhaftig Fryda, 1902, 1938, egz. Lwów. 
Weisgolg Helena, 1912, 1937, egz. Lwów. 
Weisówna .Jadwiga, 1905, 1936, egz. Chorzów. 
Weiss Maria, 1879, 1938, egz. Złoczów. 
Weltsch Tauba, 1898, 1938, egz. Łódź. 
Wełmińska Wincenta, l\iIaria, 1908, 1938, egz. Chorzów, Łącznica 7. 
Wencka .Joanna, 1893, 1932, egz. Bydgoszcz, C. Skłodowskiej 9. 
Wenda Wanda, 1896, 1938, egz. Warszawa, Mączna 4. 
\Vendorffówna Kazimiera, 1907, 1938, egz. Toruń, Klonowicza 22. 
\Vendt Karolina Pelagia, 1894, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 59 
Wendt Maria, 1901, 1937, egz. Bydgoszcz. 
WeneIska Kazimiera, 1905, 1937, egz. Łódź. 
Wenningowa Aniela, 1883, 1938, egz. Bydgoszcz, Dworcowa 8. 
Wcrczyńska Aniela, 1906, 19,38, egz. Radomsko. 
Wernik Sara, 1898, 1938, egz. Warszawa, .Wolska 3. 
Wesołkówna .Jadwiga, 1906, 1938, egz. Puck. 
Wesołkówna Maria. 1908, 1938, egz. Puck. 
Wesołowska Salomea, 1896, 1937, egz. Chełmno. 
Wett Franciszek, 1896, 1938, egz. Kocborowo, pow. Starogard. 
WetzIigowa Salomea. 1898, 1938, egz. Drohobycz. 
Weychert Stefania, 1894, 19-37, egz. Warszawa, 6 Sierpnia 33. 
Wecławowicz Zofia, 1911, 1938, egz. Felsztyn, pow. Sambor. 
WęcławowiC7ówna Zofia, 1899, 1927, dypl. Wilno, Mickiewicza 3. 
Węcławska Maria, 1887, 1908, egz. Śrem, Farna 7. 
Wędnicka .Józefa, 1908, 1938, egz. Lwów. 
Węglarska .Józefa, 1892, 1938, egz. Warszawa, Dunaj 7. 
Węglarski Stanisław, 1898, 1938, egz. Piotrków. 
Węglewski Józef, 1899, 1931. egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Węglińska Bronisława, 1900, 1935, dypl. Warszawa, Elektoralna 12 
Węglińska Maria, 1886, 19-38, egz. Warszawa, Nowogrodzka 59. 
Węgorek Barbara, 1916, 1938, dypl. Węgrów. 
Węgrowska Helpna, 1913, 1934, dypl. Poznań, Grunwaldzka 49. 
Wegrowska Maria, 1918, 1938, egz. Wilno, Zawalna 8. 
Węgrzyn Stanisława, 1900, 1937, egz. Łódź. 
Węgrzynowicz Kazimiera, 1899, 1938, egz. Przemyśl. 
Węgrzynowska Jadwiga, 1900, 1937, egz. Koźmin, pow. Krotoszyn 
Wiatr Stefan, 1906, 19-32, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Wiche Helena, 1905, 1938, dypl. Białystok, Dobra 8. 
Wicki Franciszek. -, 1938, egz. pow. "",Varszawa. 


123
		

/266.djvu

			Wideł Anna, 1881, 1938, egz. Drohiczyn. 
Widera Cecylia, 1911, 1933, dypl. Radom, Narutowicza 36. 
Widlarz Magdalena, 1893, 19'38, egz. Lwów. 
Widrowa Stefania, 1899, 1938, egz. Gdynia, Komandorska 42. 
Wieczorek Gertruda, 1905, 1937, egz. Chorzów. 
Wieczorek Helena, 1904, -, egz. Frysztat. 
Wieczorek Helena, Amalia, 1907, 1934, egz. Żnin. 
Wiecznrek Ignacja, 1893, 1919, egz. Pleszew. 
Wieczorek Jan, 1897, 1932, egz. Bolechówko, pow. Poznań. 
Wieczorek Waleria. 1881, 1938, egz. Lwów. 
Wieczorkówna Paulina, 1906, 19'32, egz. Witkowo, pow. Gniezno. 
Wiedemann Anna; 1909, 1929, egz. Gdynia. 
Wiekierówna Natalia, 1904, 1937, egz. Drohobycz. 
Wielesiejówna H('lena, 1893, 1937, egz. Wilno, Zamkowa 17. 
Wielgos Katarzyna, 1895, 1938, egz. Lwów. 
W;e!gosz Teresa, 1897, 1920, egz. Gąsowa, pow. Żnin. 
Wielgus Aleksandra, 1896, 1938, egz. Warszawa, Topiel 8. 
Wieihorska l\'laria, 1876, 1925, dypl. Kraków, Podgórze. 
Wielicka .Joanna, 1904, 1938, egz. Smukała. 
Wieliczko Maria, 1886, 1937, egz. Wilno, Mickiewicza '33. 
WHkopolska Maria, 1895, 1937, egz. Krosno. 
Wiener Taube Ryfka Reize, 1903, 1937. egz. Lwów. 
Wiertek Anna, 1878, 1938, egz. Tamopol. 
Wierzbicka Anna, 1914, 1937, egz. Warszawa, Podhalańska 7. 
W,erzbicka Anna, 1909, 1930, egz. Chełmno. 
Wierzbicka .Julia, 188B, HJ38, egz. Toruń. 
Wierzbicka Maria, 1906, 1938, egz. Warszawa, Bonifraterska 12. 
Wierzbicka Stanisława, 1906, 1933, egz. Tczew. 
Wierzb'cka Władysława, 1909, 1930, dypl. Poznań, Wały Jana 7. 
Wierzb:cki Szymon. 1898, 1937. egz. Landwarów. 
Wierzbińska Stanisława, 1904, -, egz. Stryj. 
\Vierzbcwska Irena, 1908, 1937, egz. Wilno, Kasztanowa 4. 
W:erzbowska .Jadwiga, 1906, 1938, egz. Wągrowiec, Kościuszki 32. 
Wierzcholska .Janina, 1910, 1932, egz. Wągrowiec, Kościuszki 32. 
Wiese Regina, 1873, 1914, egz. Międzychód, Szpitalna 8. 
Wiewiórska Leokadia, 1903, 1938, egz. Pabianice. 
Wieze l\laria, 1884, 1913, egz. Poznań, Grunwaldzka 49. 
Więckowska Wanda, 1907, 19'38, egz. Warszawa, Żulińskiego 11. 
Więcławska Natalia. 1907, 1937, egz. Warszawa, Barska 19. 
Wiktnrcwicz Eugenia, 1904, 1938, egz. Pińsk. 
WiJc:lewska Stefania. 1885, 1913, egz. Bydgoszcz, C. Skłodowskiej 9. 
Wilczakowa Anna, 1894, 1919, egz. Karwina. 
Wilczyńska Anna, 1908, 1938, egz. Białystok, Słoneczna 9. 
"\iVHczyńska Bronisława. -, 1937, egz. pow. Mińsk Mazow. 
WUczyńska Elżbieta, 1900, 1938, egz. Łuck. 
Wilczyńska Maria. 1905, 1929, dypl. Kraków, Podgórze. 
Wilder - Grzymałowicz, 1905, 1937, egz. Lwów. 
Wilfort AdeJa. 1894, 19'37, egz. Warszawa, Zakroczymska 6. 
Wilgatowa Wiktoria, 1911, 1933, dypL Radom, Fabryka Broni. 
Wilk Olga, 1890. 1938, egz. Sławsko. 
Wilk Rozalia, 
. 1938, egz. pow. Warszawa. 


124
		

/267.djvu

			Wi!k Zofia, 1887, 1938, egz. Warszawa, Wilanowska 24. 
Wilkaniec l\'laria, 1902, 1938, egz. Warszawa, Karmelicka 10. 
Wilk(jńska Małgorzata, 1898, 1924, dypl. Warszawa. 
Wilkońska Maria, 1903, 1929, dypl. Kraków. 
Wilkus Maria, Helena, 1895, 1920, egz. Warszawa, Goszczyńskiego l. 
Wilkcmm Cecylia, 1905, 1937, egz. Warszawa, Szp. Św. Rocha. 
Wmówna Agnieszka, 1910, 1933, dypl. Ruda Pabianicka. 
Wilman Maria, 1883, 1937, egz. Warszawa, Elektoralna 12. 
Wilner Cyrla. -. 1938, egz. pow. Warszawa. 
Wilfówna Sonia. 1899, 1938, egz. Stanisławów. 
Winciorek Teodora. 1908, 1938, egz. Warszawa, Ub. Społ. 
W;nc!lwska Fran('iszka. 1889, 1922, egz. Nowy Bytom, Szp. Hutn. 
WindheUn GiUa. .1904, 19-38, egz. Częstochowa, Al. Wolność Ił. 
\Viner Sara, 1906, 1938, egz. Warszawa, Nowolipki 9. 
Win:arska Anna, 1881, 1938, egz. Warszawa, .Wilcza 59. 
\"iniarska Józrfa, -, 1938, egz. pow. Warszawa. 
'Winiarska l\latia, -, 1938, egz. pow. Płock. 
Winiecka Zofia.. 1906, 1932, egz. Poznań, Raczyńskich 13. 
WinkIel" l\Iarta, uno, 1937, egz. Łódź. 
W:nklerówna Pelagia, H108, 19-30, egz. Toruń. 
""innicka Marla 1882, 1908, egz. Święcie chowa, pow. Leszno. 
Wintoniuk Józefa, -, 1930, egz. Nowy Sącz. 
Wirgccka .Janina, 1907, 1936, dypl. Brześć n/B. 
Wiskocul .Janina, 1899, 1938, egz. Łańcut. 
Wisławska Helena. 1890, 1937, egz. Łódź. 
Wisłccka .R
gina, 1902. 1938, egz. Bielsk Podl. 
\Viśniewska Benigna, 1885, 1938, egz. Rzeszów. 
Wiśniewska Elżbieta, 191'3, 1936, dypl. Łódź. 
Wiśnif'wska Fabiana, 1899. 1938, egz. Piaśniki, Szp. Rutn. 
W:śniewska Franciszka, 1888, 1913, egz. Zbąszyn. 
Wiśn!ewska Helena, 1905, 1937, egz. Łcmazy, pow. Biała Podl. 
Wiśniewska Hulda, 1885, 1908, egz. Strzelno, pow. Mogilno. 
Wiśniewska Irena, 1908, 1938, egz. Warszawa, Górczewska 4. 
Wiśniewska Leokałlia, 1893, 1938, egz. Warszawa, Mariańska 1. 
Wiśniewska l\laria, 1908, 19-30, dypl. Przemyśl. 
Wiśniew
ka Maria. 1905, 1938, egz. Chełmno. 
Wiśn
ewska Marta, 1885, 1908, egz. Chełmno. 
Wiśniewska Mieczysława, 1903, 1938, egz. .Warszawa, Tarczyńska 19. 
Wiśniew"ka Stefania, 1906, 1937, egz. .Warszawa, Tamka 35. 
Wj
niew!'ka Stefania. -, 1938, egz. pow. Warszawa. 
Wiśniewska Władysława, 1902, 1938, egz. Chełmno. 
Wiśniewska Władysława, 1910, 19-37, egz. Busko Zdrój. 

'iśniewska Zofia, 1906, 1931, ",gz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Wiśniewski Bronisław, 1895, 1938, egz. Kocborowo, pow. Starogard. 
"\Viśniewski Ludwik, ]905, 1933, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Wita Anastazja, 1904, 1932, egz. Katowice, Raciborska 27. 
Witczuk Wanda, 1902. 1938, egz. Warszawa, AL Jerozolimskie 17. 
Witkowska Karolina, 1897, 1938, egz. .Wilno, Sosnowa 5. 
Witkowi ak Katarzyna, 1895, 19'36, egz. Buk, pow. Nowy Tomyśl. 
Witk9wiak Stanisława, 1897, 1937, egz. śrem. Farna 7. 
Witkowska Amelia, 1889, ] 938, egz. Toruń. 


125
		

/268.djvu

			Witkowska Aniela, 1897, 1937, egz. Poznań, Komandora 5. 
Witkowska Anna, 1895, 1937, egz. Grudziądz. 
Witkowska Barbara, 1897, 1925, egz. Ostrów. 
\Vitkowska Bugumiła, 1889, 1938, egz. Toruń. 
Witkowska Estera Łaja, 1907, 1938, egz. Łódź. 
Wit.kowska Irena, 1906, 1928, egz. Kock, pow. Łukow. 
Witkowska - Radnsiewicz Maria, 1904, 1938, egz. Łuniniec. 
Witkowska Marianna, 1897, 1£'38, egz. Lwów. 
Witkowska Marta, 1902, 1929, egz. Wyrzysk. 
Witkowska Wiktoria, 1892, 1918, egz. Kościerzyna. 
Witolowa Wanda, 1897, 1938, egz. Brasław. 
Witte Irena, 1911, 1936, dypl. Poznań, Gąsiorowskich. 
Wiznerowicz Stefania, 1905, 1937, egz. Warszawa, Hoża 80. 
Wlazło Antoni, 1900, 1930, egz. Miękówko, pow. Poznań. 
Wlaźlakówna Agnieszka, ]887, 1935, egz. Więcbork, pow. Sępolno- 
WIach Maria, 1906, 1938, egz. Lwów. 
Włochowiczowa Maria, 1910, 1937, egz. Skałat. 
Włochowska Helena, 1903, 19'37, egz. Czortków. 
Włodarczyk Marianna, -, 1938, egz. pow. Warszawa. 
Włodarek l\'Iarianna, 1905, 1938, egz. Piotrków. 
Włcdarska Anna, 1896, 1937, egz. Łódź. 
Włodarczyk Emilia, 1914, 1935, egz. Kosów Huculski. 
Włudarczykówna Pelagia Lucyna, 1910, 1922, egz. WąbrzeŻllo. 
Włndarska - Weybergowa Bogumiła, 1916, 1937, dypl. Ostrowiec, Sto- 
dolna 30. 
Włosek Jadwiga, 1887, 1918, egz. Hajduki Wielkie, Szp. Hut. 
Włóczewska .Janina, 1899, 1937, egz. Chełmno. 
Wochelska .Joanna, 1894, 1920, egz. Poznań, Reja 4. 
\Voezyńska Helena, 1910, 1922, egz. Lublin. 
W()darczyk Anna, 189'3, 1917, egz. Katowice, Raciborska 27. 
Wodna .Józefa, 1898, 1938, egz Łódź. 
Wc.dsak Elżbieta, 1885, 1908, egz. Grudziądz. 
Wrtdzianka Aniela, 1907, 1927, dypL Poznań, Reja 4. 
Wudzyńska Marianna, 1902, 1938, egz. Łódź. 
Wohlertówna Klara, 1898, 1937, egz. Kocborowo, pow. Starogard. 
Wójciak .Jadwiga, 1907. 1938, egz. Czamecka Góra, pow. Końskie. 
Wojciechowicz Eugenia, 1895, 1938, egz. Gdynia. 
Wojciechowska Antunina, 1912, 1933, egz. Katowice, Raciborska 27. 
Wojciechowska Apolonia, 1900, 192.3, egz. Warszawa, Goszczyńskiego l. 
\Vojc!echowska Bronisława, 1895, 1938, egz. Lipno. 
Wojc'echowska Brunisława, -, 1938, egz. pow. .Warszawa. 
Wojciechowska Elżbieta, 1884, 1937, egz. Lwów. 
Wojciechowska Helena, 1905, 1938, egz. Warszawa, Markowska 16. 
Wojciechowska Helena, 1888, 1926, egz. Grudziądz. 
Wojciechowska Irena, 1909, 1938, egz. Łódź. 
Wojciechowska .Jadwiga, 1910, 1938, egz. Warszawa, Targowa 15. 
Wojciechowska .Józefa, 1879, 1938, egz. Warszawa, Tamka ,35. 
Wojciechowska Kazimiera, 1888, 1937, egz. .Warszawa, Szp. Wolski 
'Vojciechowska Marianna, 1872, 1938, egz. Warszawa, Tamka 35. 
Wojciechowska Stefania, 1909, 1938, egz. Mołodeczno. 
Wojciechowska Wiktoria, 1890, 1938, egz. Toruń. 


126
		

/269.djvu

			Wojciechowska ZofIa, 1895, 1938, egz. Warszawa, Nowogrodzka 75. 
Wojciechowski Tadeusz, 1907, 19'38, egz. Dąbrowa Górn. Wałowa 2. 
Wojciechówna Anna, 1908, 1925, egz. pow. Lubliniec. 
Wojcinlówna Helwa, 1906, 1930, dypl. Białystok, Słoneczna 22. 
Wojczykowa - Ławarzyszok Sara, 1904, 1937, egz. Wilno, Św. Mikołaja 7. 
Wojdy mi Jadwiga, 1902, 1938, egz. Warsza'Ya, Bałtycka 26. 
Wojewódzka Waleria, 1906, 1938, egz. Niegór Samaria. 
Wojke Ida, 1908, 1938, egz. Łódź. 
Wojuarowiczowa Zofia, 1900, 1938, egz. Inowrocław, Solankowa 7. 
Wojnicka Stanisława, 1909, 1938, egz. Lida. 
'IV(]jniecka Helena, 1885, i9'37, egz. Warszawa, Hoża 80. 
Wojno Maria, -, 1938, egz. pow. Warszawa, 
Wojnowska Kornelia, 1907, 1938, egz. Bydgoszcz, Seminaryjna 1. 
Wojszwiłło Eugenia, 1894, 1938, egz. Wilno, Szp. Kolejowy. 
Wojtalewicz Helena, 1902, 1927, egz. .Warszawa, Goszczyńskiego 1. 
Wojtalewicz Teodozja, 1905, 1931, egz. Kartuzy. 
Wojtasiewicz Adela, -, 1937, egz. Busko Zdrój. 
Wojtaszek Ludwika, 1905, 1938, egz. Gniewkowo, pow. Inowrocław. 
W
jtaszkówna Maria, -, 19'36, egz. Kraków. 
Wojtaśkiewicz Irena, 1894, 1938, egz. Warszawa, Krak. Przedmieście 5. 
Wojtkowiak Franciszka, -, -, egz. pow. Mińsk Mazow. 
Wojtkowiak Kuneg., 1894, 1931, egz. Zgoda, pl. Kremskiego 8. 
Wojtkowiak Marianna, 1904, 1937, egz. Grudziądz. 
Wojtkowska Estera, 1908, 1936, egz. Poznań, Orzeszkowej 6. 
Wojtyłkówna Zofia, 1885, -, egz. śniatyń. 
""olaczan Antonina, 1889, -, egz. Łuck. 
Wolanin Michalina, 1915, 1938, egz. Przemyślany. 
Wolańska Stanisława, 1906, 1937, egz. Dąbrowa Górn. 
Wolfer Emilia, 1907, 19'38, egz. Stanisławów. 
W(]llenberg Elsbeth, 1908, 1937, egz. Łódź. 
Wolińska Marianna Zofia, 1901, 1938, egz. Warszawa, Frascati 3. 
Wolme Gertruda, 1903, 1936, egz. Chorzów. 
\Volner Eugenia. 1899, 1938, egz. Łódź. 
Wolniewicz Stanisław, 1897, 19'32, egz. Bolechówko, pow. Poznań. 
Wolniewiczowa Maria, 1900, 1930, egz. Toruń. 
Wolnikówna Anna, 1890, 1913, egz. Orzegów, Piaskowa 8. 
Wolnikówna Anna, 1904, 1936, egz. Chorzów. 
\Volnikówna Katarzyna, 1899, 1934, Miasteczko. 
Wolówna Bronislawa, 1898, 1938, egz. Sosnowiee, 3 Maja 3,3. 
WI'lska Feliksa, 1893, 1937, egz. Warszawa, Filtrowa 77. 
Wolska Józefa, 1896, 1938, egz. 
WOłejkówna .Janina, 1904, 1938, egz. Ej szyszki, pow. LWa. 
Wołkowa Olimpia, 1898, 1938, egz. Grodno, Bonifraterska 26. 
\Vołkowiczówna .Janina, 1915, 1938, egz. Landwarów. 
'i\'ołkówna Katarzyna, 1899, 1921, dypl. Olkusz. 
\Vołocka, Eleonora, 1901, 1938, egz. Warszawa, Kozielska 10. 
Wołodkiewiczowa Franciszka, 1898, 1938, egz. .Wilejka. 
Wołosewiczówna Tekla, 1912, 1938, egz. Wilno, Mickiewicza 46. 
Wołoszyn Stefania, 1911, 1938, dypl. Sobków. 
Wołowczyk .Joanna, 1902, 1938, egz. Lwów. 
WOłyńska Helena, 1910, 1937, dypl. Lubaczów. 


Spis pielęgniarek 9. 


127
		

/270.djvu

			W{)rkówna Katarzyna, -, -, -, pow. Mińsk Maz. 
Worobiej Maksym. 1890, 19'38, egz. Nieśwież. 
Woszczakówna Zinaida, 1913, 1938, egz. Wilno, Tyzenhazowska 10. 
Woszczyna Sura, -, 1938, egz. pow. Warszawa. 
Woydyłło Regina, 1896, 1938, egz. Iwacewicze. 
Woźna Konstancja, 1876, 1908, egz. Niętrzawno, pow. Środa. 
Woźna Weronika, 1903. 1937; egz. Inowrocław. 
Woźniak Aniela, 1903, 19'33, egz. Poznań, Raczyńskich 13. 
Woźniak Eugenia, 1904, 1932, dypl. Warszawa, Górnośląska 45. 
Woźniak Krystyna, 1903, 1929, egz. Lublin, Sieroca 4. 
Woźniak Sabina, 1914, 1938, egz. Warszawa, Wilcza 7. 
\Voźniak Stanisława, 1904, 1937, egz. Warszawa, Monopolowa 24. 
Woźniak Stanisława, 1907, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 75. 
\Voźniakówna Helena, 1909, 1932, egz. Zgoda, pl. Kremskiego 8. 
Woźniewska Marta, 1899, 19'37, egz. Chojnice. 
Woźniewski Bernard, 1903, 1938, egz. Świecie. 
Wójciak Wincenty, -, 1938, egz. pow. Płock. 
Wójcik Felicja, 1902, 1937, egz, Lublin. 
Wójcik Florentyna, 1901, 1937, egz. Warszawa, Szp. Św. Stanisława. 
Wójcik - Gołębiowska Maria, 1906, 1938, egz. Hajnówka, pow. Bielsl
 
PodlasId. 
Wójcik Marianna, 1903, 19'37, egz. Warszawa, Szp. Św. Stanisława. 
Wójcikówna Wanda, 1913, 1938, egz. Dusocin, pow. Grudziądz. 
Wójcikówna Zofia, 1910, 1938, egz. Lida. 
Wós Stefan, 1905, 1938, egz. Lwów. 
Wroczyńska Helena, 1905, 1938, egz. Białystok, Staszica 6a. 
Wrodarczyk Maria, 1911, 1936, egz. Chorzów. 
\Vronowa Maria, 1892, 19'37, egz. Zawiercie, Pomorska 30. 
Wronówna Antonina, -, 1938, egz. pow. Płock. 
Wtońska Wanda, .Jadwiga, 1883, 1937, egz. Warszawa, Elektoralna 12. 
Wróblewska Alek-sandra, 1897, 1937, egz. Warszawa, 6. Sierpnia 33, 
Wróblewska Helena, 1901, 1937, egz. Zamość. 
Wróblewska .Józefa, 189'3, 1938, egz. Warszawa, Tamka 35. 
Wróblewska Stefania, 1899, 1936, dypl. Lwów. 
Wróblewska Tekla, 1891, 1932, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Wróblewski Edmund, 1901, 1937, egz. Świecie. 
\Vróblewski Tadeusz, 1906., 1938, egz. .Warszawa, Chmielna 81. 
Wrublik Klotylda, 1897, 1938, egz. Chehnno. 
Wrzosek Franciszek, 189;;!, 1938, egz. Warszawa, Tamka 35. 
Wszędy równa Janina, 1908, 19'38, egz. Łomża. 
Wtorkowska Stanisława, 1906, 1938, egz. Łódź. 
WuIfson - Gekielna Eug'enia, 1888, 1938, egz. Wilno, Krupniczy 1. 
Wutzke Olga, 1906, 1938, egz. Łódź. 
Wybraniec Mekcencja, 1895, 1938, egz. Piekary Śl., Piłsusldego 2. 
Wyciskówna l\laria, 1909, 1936, egz. Chorzów. 
Wye.załkowska Anna Franciszka, 1906, 1938, egz. Warszawa, Marszał- 
kowska ] 4. 
Wygłaszówna .Janina, 1900, 1937, egz. Bystra. 
Wychowska Wacława, 1888, 19'38, egz. Warszawa, Mariańslm 1. 
W;\'robisz Ewa, -, 19]3, egz. Kraków. 
Wyrwińska .Józefa, 1900, 1924, egz. Gdynia. 


128
		

/271.djvu

			Wyrzykowska .Jadwiga, -, 1938, egz. pow. Warszawa. 
Wysłychowa Emilia, 1907, 1937, egz. Bogumin. 
'\Vysocka Aleksandra, 1896, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 59. 
Wysocka Anna, 1895, 1920, egz. Poznań, Orzeszkowej 6. 
Wysocka Gertruda, 1901, 1936, egz. Bielsko. 
Wysocka .Jadwiga, 1892, 1937, egz. Wilno, Szp. Wojsk. 
Wysocka Maria, 1910, 1938, egz. Lipniszki, pow. Lida. 
Wysocka Maria, 1914, 19'38, dypl. Starachowice. 
Wysopolska Konstancja, 1886, 1937, egz. Warszawa, Szp. Św. Stanisława. 
Wyszegrodzka Ewa, 1913, 1938, egz. Łódź. 
Wyszomirska Stanisława, 1906, 1937, egz. Warszawa, Raszyńska 8. 
Wyszyńska Maria, 1911, 1936, dypl. Lwów. 
Wyżgoł Romualda, 1891, 1914, egz. Katowice, Kilińskiego. 


z 


Zabielska .Jadwiga, -'-, 1938, egz. pow. Warszawa. 
Zabiełłowa Maria, 1902, 1938, egz. Baranowicze, Zauł. Graniczny 9. 
Zabłotna Helena, -, 19'34. egz. Kraków. 
Zaborowska Marta, 1899, 1937, egz. Łódź. 
Zaborow<;ka Stefania, 1900, 1938, egz. Radogoszcz. 
Zachara .Janina, 1912, 1935, dypl. Kraków. 
Zacharcwicz Barbara, 1892, 1938, egz. Radzyń Podl. 
Zachariasz - Ołenczyn Magdalena, 1912, 1934, dypl. Nowy Sącz. 
Zacharówna Irena, 1909, 1934, dypl. Chełm, Lubelska 157. 
Zachert - Babicka Maria, 1892, 1924, dypl. Warszawa, Piusa XI. 22. 
Zaczyńska Władysława, -, 1938, egz. pow. Błoński. 
Zadrożna Antonina, 1908, 1938, egz. Warszawa, Ludowa 11. 
Zagoła Antoni, 1889, 19'37, dypl. Wysoka, pow. Łazy. 
Zagoryn Fajga, -, 1938, egz. pow. Warszawa. 
Zagórna Maria, -, 1929, egz. Tarnów. 
Zagórna Aniela, Hermana, -, 1938, egz. pow. Mława. 
Zahertgrulest Maria, 1903, 1937, egz. Lwów. 
Zahoroona Zofia, 1900, 1937, egz. Lwów. 
Zając Bronisława, 1887, 1938, egz. Przemyśl. 
Zając Bronisława, 1908, 1938, egz.. Warszawa, Brzeska 4. 
Zając .Jadwiga, 1888, 1931, egz. Katowice, Krasińskiego. 
Zając .Józef, 1899, 1938, egz. Piotrków. 
Zając Józef, 1911, 1938, egz. Sosnowiec, Malczewskiego. 
Zając Waleska, 1879, 1908, egz. Nowy Bytom. 
Zającowa .Julia, 1888, 1938, egz. Lwów. 
Zajcel Cywia, 1905, 19.38, egz. Białystok, Żwirki j. Wigury 5. 
ZajdelóWJ\a Chaja, 1914, 1938, egz. Wilno, Zawalna 31. 
Zajdelson Rachela, 1900, 1937, egz. Wilno, Szopena 8. 
Zajdenweber Ruchla, 1910, 1938, egz. Warszawa, Mariańska 3. 
Zajdlerowa Natalia, 1903, 1938, egz. Częstochowa. 
Zajfryd Helena, 1901, 1938, egz. Łódź. 
Zakhejm Miriam, 1893, 1938, egz. Białystok, Piłsudskiego '38. 
Zakościelna .Janina. 1909, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 59. 
Zakrzewska Zofia, 1893, 1937, egz. Warszawa, Bratkowska 13. 
Zakrzewska Zyta, 1880, 1908, egz. Leszno. 


129
		

/272.djvu

			Zakrzewski .Józef, 1894, 1938, egz. Sosnowiec, Piłsudskiego 120. 
ZaktFł!gerówna Szejma, 1916, 1938, egz. Wilno, Nowogrodzka 114. 
ZaJc Eugenia, 1912, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 75. 
Zalewska Bolesława, 1914, 1936, dypl. Grodno. 
Zalewska Helena, 1896, 1937, egz. Warszawa, Szp. Dz. Jezus. 
Zalwowska .Jadwiga, 1906, 1938, egz. Lwów. 
Załęska Maria, 1898, 1937, egz. Rudniki, pow. Grudziądz. 
Załmanson Sara, 1910, 1938, egz. Warszawa, Sienna 72. 
Załuska Henryka. 1896, 1937, egz. Warszawa, Szp. Św. Stanisława. 
Załuska Irena Maria, 1908, 1937, egz. Wrszawa, Hoża 80. 
Załuska .Jadwiga, 1913, 1935, dypl. Siedlce. 
Zamiara Tekla, 1881, 1938, egz. Lwów. 
Zamiarski Adam, 1896, 1936, egz. Cieszyn. 
Zandberg Fajga, Rysa, 1901, 1938, egz. Łódź. 
Zaostowicz Helena, 1911, 1937, egz. Chorzów. 
Zapolska .Julia, 1891, 1937, egz. Opoczno. 
Zaprzał Wanda, 1914, 1937, dypl. Łódź. 
Zapun .Jetta, 1914, 1937, dypl. Lwów. 
Zarawska - Fotygo Zofia, 1909, 1931, dypl. Przemyślany. 
;l;aremba Krescencja, 1897, 1916, egz. Brodnica. 
Zaremba Maria, -, 1926, egz. Zakopane. 
Zaremba Pelagia, 1895, 1916, egz. Pleszew. 
Zarembianka Alicja, Anastazja, 1902, 1924, egz. Chorzów, Chociszew- 
skiego 9. 
Zarębianka Honorata, 1910, 1923, dypl. Wilno, Szp. Wojsk. 
Zarębowicz Anna, 1903, 1936, egz. Częstochowa, Dąbkowskiego 37. 
Zaroska Aleksandra, --, 1938, egz. pow. Warszawa. 
Zarzycka Maria, 1881, 19'38, egz. Warszawa, Tamka 35. 
Zarzycka Wanda, -, 1938, egz. pow. Płock. 
Zasadzińska Eugenia, 1898, 1938, egz. Pabianice. 
Zasadzka Wanda, 1895, 1937, egz. Gdynia. 
Zasucka Stefania, 1906, 1938, egz. Busko Zdrój. 
Zatoniówna Halina, 1909, 1937, egz. Busko Zdrój. 
Zatorska Helena, 1894, 1937, egz. Chełmno. 
Zatorska Waleria, 1897, 1919, egz. Łódź. 
Zatorska Zofia, 1893, 1917, egz. Chełmno. 
Zauft Luiza, 1909, 1937, egz. Bydgoszcz, Toruńska 17. 
Zawacka Anna, 1912, 1935, egz. Gdynia, Szp. Św. Wincentego. 
Zawada .Janina, 1904, 1938, egz. Ostrów Maz. 
Zawada Regina, 1896, 1937, egz. Łódź. 
Zawadzka Aleksandra, 1906, 1937, egz. Łódź. 
Zawadzka Anna, 1901, 1937, egz. Warszawa, Górnośląska 45. 
Zawadzka Czesława, 1907, 1937, egz. Łódź. 
Zawadzka .Jadwiga, 1902, 1938, egz. Warszawa, Krasińskiego 18. 
Zawadzka Kazimiera, 1895, 19'37, egz. Wieluń. 
Zawadzka Maria, 1896, 1937, egz. Busko Zdrój. 
Zawadzka Maria, 1901, 1938, egz. Wilno, Zakrętowa 16. 
Zawadzka Zuzanna, 1908, 1930, dypl. Cieszyn. 
Zawałkiewicz Genowefa, 1891, 1938, egz. Lwów. 
Zawidzka Salomea, 1900, 1937, egz. Chełmno. 
Zawieja Maria, 1904, 1936, egz. Bydgoszcz, Św. Floriana 12. 


130
		

/273.djvu

			Zawisza .Józefa, 1890, 1938, egz. Warszawa, Mariańska 1. 
Zawodna .Joanna, 1899, 1928, egz. Toruń. 
Zazulinówna Zenaida, 1903, 1938, egz. Pińsk. 
Zbjkowska Zofia, -, 1938, egz. pow. Warszawa, 
Zborowska .Jadwiga, 1904, 1938, egz. Kościan. 
Zborowska Helena, 1910, 1938, egz. Kościan. 
Zbraniecka Maria, 1886, 1938, egz. Warszawa, Poznańska 32. 
Zbytniewska Eleonora, 1896, 1938, egz. Warszawa, Tarchomińska 3. 
Zdanowska Józefa, 1887, 1938, egz. Warszawa, Polna 34. 
Zdanowska Mieczysława, Lucyna, 1891, 1938, egz. Warszawa, Polna 42. 
Zdrodowska Waleria, 1906, 1936, dypl. Zabłudów. 
Zdybiewska Maria, 1911, 1937, dypl. Strzemieszyce, Kolejowa 4. 
Zdziechowska Zofia, -, 1938, egz. pow. Warszawa. 
Zebracka Kazimiera, 1874, -, egz. Kołomyja. 
Zegzuła Genowefa, 1889, 1938, egz. Częstochowa, Al. Wolności 33. 
Zelikman Anna, 1901, 1938, egz. Wilno, Wiłkomierska 28. 
ZcIJma Cecylia, 1877, 1937, egz. Stryj. 
Zellmann Emma, 1899, 1938, egz. Więcbork, pow. Sępolno. 
Zelma Ludwika, 1903, 1924, egz. Gostyń, pl. Marcink. 7. 
Zelno Kazimiera, 1897, 1920, egz. Poznań, Mickiewicza 22. 
Zelwowicz Maria, 1891, 1937, egz. Wilno. 
ZeDger Bronisława, 1907, 1935, egz. Dziekanka, pow. Gniezno. 
Zembrzuska Kazimiera, 1906, 1937, egz. Warszawa, Tamka 35. 
Zerbe łIildegarda, 1907, 1938, egz. Warszawa, Karmelicka 10. 
Zerfass Elza. 1893, 1938, egz. Łódź 
Zerfass Ludwika, 1881, 1938, egz. Łódź. 
Zgierska Monika, 1895, 1935, egz. Warszawa, Poznańska 22. 
Zgliczyńska Marianna, 1882, 1937. egz. Warszawa, Wolska 37. 
Zgliniecka. Helena, Maria, 1901, 1937, egz. Warszawa, Nowogrodzka 59. 
Zgonina Franciszek, 1890, 1932, egz. Piekary śląskie. 
Ziaja Aniela, 1885, 1938, egz. Piotrków. 
Ziaja Antonina, 1902, 1937, egz. Warszawa, Szp. Św. Rocha. 
Ziarko Genewefa, 1911, 1937, egz. Warszawa, Szp. Św. Rocha. 
Ziarkówna Helena, 1911, 19'31, egz. Czempin, pow. Kościan. 
Zjegenhagen Ida, 1908, 1938, egz. Łekno, pow. Węgrowiec. 
Zielazówna Zuzanna, 1908, 1938, egz. Chorzów. 
Zieleniówna Apolonia, 1914, 1938, egz. Wilno, Poporska 8. 
Zieleszkiewicz Marianna, 1889, 1938, egz. Łódź. 
Zieleśkiewicz Maria, 1902, 1938, egz. Buk, pow. Nowy Tomyśl. 
Zielińska Apolonia, 1886, 1937, egz. Przemyślany. 
Zielińska Emilia, 1900, 1936, egz. Pelplin, pow. Tczew. 
Zielińska - Krzemień, Genowefa, 1909, -, egz. Niwka, 1 Maja 75. 
Zielińska Helena, 1902, 1938, egz. Starachowice. 
Zielińska .Joanna, 1891, 1938, egz. Ostrołęka. 
Zielińska Katarzyna, 1909, 1938, egz. świecie. 
Zielińska Łucja, 1886, 1938, egz. Tomaszów Mazow. 
Zielińska Maria, 1891, 1938, egz. Toruń. 
Zielińska Maria, 1898, 1920, egz. Mogi1no. 
7.ielińslm Stanisława, 1902, 1938, egz. Łódź. 
Zielińslm Zofia, -, 1938, egz. pow. Warszawa. 
Zielkie .Jadwiga, 1885, 1938, egz. Białystok, Pierackiego 75. 


131
		

/274.djvu

			Ziembicka Leokadia, 1898, 1938, egz. Warszawa, Krak. Przedm. 4. 
Ziemblicka Teresa 1914, 1938, egz. Dobrzyn, pow. Lipnowski. 
Ziemięcka Zofia, 1881, ]938, egz. Sambor. 
Ziemska Irena, 1907, 1934, dypl. Skarżysko. 
Ziemska Maria, 1895, 1938, egz. Warszawa, Litewska 7. 
Zielonka Aleksander, 1904, 1937, egz. Świecie. 
Zielonka .Jan, 1893, 1938, egz. Warszawa, Złota 2'3. 
Zielonka Zofia, 1910, 1938, egz. Warszawa, Siarczana 29. 
Zientalt Leokadia, 1878, 1908, egz. Poznań, Długa l. 
Zientara Anna, 1908, 1932, egz. Nowy Tomyśl. 
Zietz Emma, Marta, 1904, 1938, egz. Łódź. 
Ziętek Eleonora, -, 1922, egz. pow. Grójec. 
Ziętkówna Maria, 1910, 19'34, egz. Tarnowskie Góry. 
Ziętowska Weronika, 1911, 1933, dypl. Poznań, Wały Jana 7. 
Zingierowa Mira, 1903, 1937, egz. Wilno, Kalwaryjska 1. 
Zimmer Alma, 1907, 1937, egz. Poznań, Grunwaldzka 49. 
Z;mniakówna Marta, 1897, 1937, egz. Kocborowo. 
Zimochowa Adela, 1898, 1938, egz. Wilno, Wiłkomierska 25. 
Ziółkowska Agnieszka, 1900, 1938, egz. Bydgoszcz, Sienkiewicza 22. 
Ziółkowska Apolonia, -, 1938, egz. pow. Warszawa. 
Ziółkowska Marta, 189'3, 1916, egz. Wronki. 
Ziółkowska Weronika, -, 1938, egz. pow. Rawa Mazow. 
Ziótek Kazimiera, 1897, 1938, egz. Warszawa, Koszykowa 82. 
Zina Bolesława, 1916, 1930, egz. Tomaszów. 
Zmieniecka Maria, 1896, 1938, egz. pow. Kozienice. 
Zmitrowicz Ludmiła, 1915, 1938, dypl. Mir. 
Zmudzka Katarzyna, 1892, 1937, egz. Warta. 
Znamieńska Nadzieżda, 1907, 19'37, egz. Łódź. 
Zomer Rywka, 1912, HJ38, egz. Wilno, Wileńska 17. 
Zotyrkowa Wiktoria, -, 1938, egz. pow. Płock. 
Z()zel Maria, 1912, 1938, egz. Lwów. 
Zcłtowska Stanisława, 1905, 1931, egz. Aleksandrów Kuj. 
Zokler Marta, 1897, 1938, egz. Stanisławów. 
Zrobek :Maria, 1898, 1932, egz. Katowice, Raciborska 27. 
Zr()dowska Cecylia, 1889, 1937, egz. Modlin. 
Zubak Leja, 1889, 1938, egz. Wilno, Szopena 8. 
Zubek Maria, 1887, 19.38, egz. Lwów. 
Zuchowicz Marianna, 1915, 1937, egz. Warszawa, Tamka 35. 
Zurek Roman, 1897, 1938, egz. Będzin. 
Zurkówna Maria, 1901, 1937, egz. Cieszyn. 
Zwakówna .Joanna, 1894, 1937, egz. Cieszyn. 
Związkówna Elżbieta, 1912, 1937, egz. Chorzów. 
Zwierzeniewiczowa .Józefa, 1907, 1937, egz. Łódź. 
Zwierzynowa Władysława, 1901, 19'37, egz. Toruń, Matejki. 
Zwierzyńska .Julia, 1895, 1938, egz. Lwów. 
Zwilling Henryka, 1886, 1937, egz. Grębów, pow. Tarnobrzeg. 
Zwolenkiewicz Agnieszka, 1895, 1935, egz. Września. 
Zyburska .Janina, 1904, 1933, egz. Myszków, Słowackiego. 
Zych Irena, 1914, 1937, egz. Kielce. 
Zychoń Tomasz, 1904, 1937, egz. Cieszyn. 
Zygmunt Anna, 1913, 1935, egz. Ostrów. 


132
		

/275.djvu

			Zygmuntówna Alina, 1913, 1935, dypl. Zaleszczyki. 
Zygpol .Janina, 1908, 1937, egz. Łódź. 
Zylbelblat Pełta, 1893, 1938, egz. Białystok, Botaniczna 7. 
ZyIber Henia, 1913, 1938, egz. Warszawa, Pańska 51. 
Zylbergeld Estera, 1914, 1938, egz. Warszawa. Żurawia 24. 
Zylberszpic Enta, 1903, 1938, egz. Łódź. 
Zyromska Zofia, 1898, 1938, egz. Kosów Pol. 
Zys Pelagia, 1908, 1928, egz. Szubin. 
Zysikówna Helena, -, 1938, egz. pow. Płock. 
Zysk Bronisława, 1893, 1937, egz. Warszawa, Kopernika 43. 
Zyskand Dwojra, -, 19'38, egz. pow. Warszawa. 


ż 


Żabianim .Józefa, 1904, 1931, dypl. pow. Kutno. 
Żaboklicka Pelagia, 1907, 1936, egz. Rypin. 
Żagun Franciszka, 1899, 1938, egz. Wilno, Letnia 7. 
Żarska KamiUa, 18.6, 1937, egz. Warszawa, Szp. Jana Bożego. 
Żądło Agnieszka, 1891, 1938, egz. Lwów. 
Żątkowska Kazimiera, 1893, 1938, egz. Warszawa, 6 Sierpnia 24. 
Żbikowska I
eonia, -, 19'38, egz. pow. Płock. 
Żebrowska Halina, 1920, 1938, egz. Warszawa, Zygmuntowska 2. 
Żebrowska Wiktoria, 1890, 1937, egz. Warszawa, Tamka 35. 
Żeglińska .Janina, 1906, 1937, egz. Marysin III. 
Żelama Kazimiera, 1904, 1930, dypl. Warszawa, Now<;>grodzka 75. 
Żelazowska Irena, 1906, 1938, egz. Warszawa, Smocza 35. 
Żelazowsim .Jadwiga, 188'3, 1908, egz. Poznań, Włocławska 28. 
Żelazińska Maria, 1917, 1938, dypl. Równe. 
Żelichowska Helena, 1897, 1938, egz. Kalisz. 
Żememżyn Helena, 1886, 1938, egz. Warszawa, Bednarsk:J 29. 
Zeniewska Franciszka, 1897, 1938, -, Wilno. 
Żero Regina, 1910, 1938, egz. Łódź. 
Żmijewska Maria, 1885, 1937, egz. Warszawa, Śniadeckich 20. 
Żmudzka Małgorzata, 1886, 1926, dypL Warszawa, Smolna 6. 
Żołnierowiczówna Telila, 1901, 1938, egz. Dzisna. 
Żołnierowiczówna Walentyna, 1911, 1938, egz. Szczuczyn. 
Żołodkówna Eugenia, 1904, 1938, egz. Wilno, Połocka 54. 
Żółty Chana Sura, 1896, 1938, egz. Kalisz. 
Żuber Leokadia, 1906, 1938, egz. Łódź. 
Żuchowska Helena, 1896, 1938, egz. Więcbork. 
Żuchowska Maria, 1900, 1927, egz. Jarocin. 
Żuchowska Salomea, 1898, 1923, egz. Toruń. 
Żuchowska Stefania, 1902, 1930, egz. Śrem. 
Żukowska Aleksandra, 1893, 19'38, egz. Warszawa, Tyszkiewicza 7. 
Żukowska Antonina, 1894, 1938, egz. Warszawa, Tarchomińska 7. 
Żukowska Helena, 1914, 1937, dypl. Poznań. 
Żukowska .Jadwiga. 1901, 1928, dypl. Warszawa, 3 Maja 2. 
Żukowska - Banerowa Kazimiera, 1903, 1937, egz. Rawa Ruska. 
Żurawska Wanda, 1903, 1925, dypl. Warszawa, Szp. Św. Rocha. 
Żur Marianna, 1896, 1938, egz. Chełmno. 
Żuraw Maria, 1899, 1936, egz. Gniew. 


133
		

/276.djvu

			Żurawska Czesława, 1903, 1933, egz.Owińska, pow. Poznań. 
Zurawska stanisła\\'a, 1897, 1938, egz. Warszawa, Mariańska 1. 
Żubura Marta,. 1902, 1937, egz. Gniewkowo, p. Inowrocław. 
Zychlińska .Józefa, 1876, 1937, egz. Warszawa, Puławska 113. 
Zygowski Franciszek, 1886, 1938, egz. Świecie. 
Zylenasówna Maria, 1911, 1938, egz. Niemen. 
Żylińska Maria Wanda, 1898, 1937, egz. Warszawa, 6 Sierpnia 33. 
Żylisówna Marianna, ] 909, 1938, egz. Baranowicze, Targowa 6. 
Zyła Wilhelmina, 1916, 19'38, egz. Nowy Bytom. 
Żyskowska Helena, 1902, 1937, egz. Warszawa, Miedziana 1. 
Zytkowska Genowefa, 1898, 1938, egz. Łódź. 
Żyrek Armela, 1905, 1938, egz. Węgrów. 


134