Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Information

Library

Exhibitions

Sort by: title | date
?

Dendro-performance. Natural and technological processes in artistic activites : summary

?

XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych Poznań 2020 sierpień 23-29; 23 International Congress of Historical Sciences Poznań 2020 August 23-29

Structure

Publication structure:

 
?

VII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych Warszawa 1933; VIIth International Congress of Historical Sciences Warsaw 1933

Structure

?

Międzynarodowe Biennale Fotografii Artystycznej „Dziecko”

17.04.2018

Międzynarodowy konkurs pod patronatem Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP), Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu RP i Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF. Biennale nawiązuje do tradycji organizowania w Wielkopolsce konkursów o tematyce dziecięcej, a szczególnie do tego organizowanego w Pile w latach 70. XX wieku


Structure

?

100 lat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

?

90 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

?

Prof. Józef Kostrzewski (1885-1969): czołowy polski prehistoryk, Wielkopolanin i patriota

Structure

?

Powszechna Wystawa Krajowa – 80 lat temu

?

90 lat Politechniki Poznańskiej

Structure

Publication structure:

 
?

Województwo kaliskie w XVI wieku

Structure

Publication structure:

 • Województwo kaliskie w XVI wieku
  • Słoń Marek, Wstęp
  • Słoń Marek, Powiat gnieźnieński
  • Suproniuk Jarosław, Atlas historyczny Polski
  • Piber-Zbieranowska Marta, Powiat kcyński w drugiej połowie XVI w.
  • Zbieranowski Michał, Powiat nakielski w drugiej połowie XVI w.
  • Gochna Michał, Słoń Marek, Powiat koniński w XVI wieku
  • Związek Tomasz, Sprawozdanie z konferencji IH PAN w Kaliszu 29-30 września 2011 roku
  • Rutkowski Henryk, Kartografia wschodniej Wielkopolski do początku XIX wieku
  • Rutkowska Elżbieta, Prace nad rekonstrukcją rzeźby terenu, hydrografii i zalesienia województwa kaliskiego w XVI wieku
  • Karczewska Joanna, Wsie zagrodowe i drobnoszlacheckie w powiecie gnieźnieńskim na przełomie XV i XVI w.
  • Chłapowski Krzysztof, Kościoły murowane i drewniane w województwie kaliskim w drugiej połowie XVI wieku
  • Wilska Małgorzata, Topografia miasta Kalisza w XVI wieku
 
?

Polonia Maior-fontes

Structure | Comment

?

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919

Structure