Object structure

Title:

Protocollon iudiciorum officii consularis Calissiensis [Akta sądu złożonego radziecko-ławniczego miasta Kalisza w sprawach spornych majątkowych mieszczan, także w sprawach konwentu franciszkanów kaliskich. Akta w sprawach kryminalnych (o oszczerstwa, napaści, pobicia) zawierające protestacje poszkodowanych, zeznania stron i świadków, pozwy sądowe przeciwko szlachcie i przeciwko mieszczanom sygnowane przez starostę generalnego Wielkopolski i króla polskiego, relacje woźnego sądu grodzkiego o złożeniu pozwu, wyroki, spisy spraw sądu, odroczenia rozpraw dla przedłożenia dokumentów. Akta urzędu rady kaliskiej podające odnowiony skład porządków miejskich tj. rady, ławy sądowej i kolegium starszych cechowych. Oryginalne podpisy, rejestr pieniędzy wydanych z miasta, przedmieść i wsi Dobrzec na chorągwie (oddziały) wojskowe.]

Subject and Keywords:

Kalisz

Description:

235 x 350 mm Księga, protokół (pierwopis nie przepisywany) Papier Oprawa współczesna płócienna, wewnątrz składki zszyte w prowizorycznej okładce papierowej ss. 196 ; 151212

Object type:

akta ; archiwalia

Signature:

23

Language:

lat ; pol

Number of bucket:

53/4328

Name of the bucket:

Akta miasta Kalisza

Rights Management:

Archiwum Państwowe w Poznaniu (zasób zdygitalizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

Publication date:

1699-1700

Rights holder:

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Digitisation:

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Location of original object:

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Digital object format:

image/x.djvu