Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Edition

Export metadata

oai   rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks

Edition description

Herbarz szlachty prowincyi witebskiej

Show publication content!
    Subject and Keywords:
    • Raczyńscy ; Bohomolec ; heraldyka ; genealogia szlachta ; Dobrzyńscy ; Boguszowie ; Borowscy ; Korzeniewscy ; Krajewscy ; Lewiccy ; Lipińscy ; Lipscy ; Niemirowie ; Ostrowscy ; Pawłowscy ; Rudzińscy ; Szydłowscy ; Wolscy ; Zakrzewscy ; Markiewiczowie ; Szczerbińscy ; Szawernowscy ; Szatkowscy ; Szapkowie ; Suykowscy ; Sujkowscy ; Sutowiczowie ; Suszkowie ; Surmowie ; Suchorscy ; Styrykowiczowie ; Strzemescy ; Stankiewiczowie ; Smoliczowie ; Skłotowscy ; Sawiniczowie ; Saułukowiczowie ; Sabiłłowie ; Rysińscy ; Ryłłowie ; Rusieccy ; Roszkowscy ; Romanowscy ; Rolowie ; Rodziewiczowie ; Rekściowie ; Ratomscy ; Ramszowie ; Pyszniccy ; Puszkinowie ; Przewalscy ; Prześmyccy ; Poziomkowski ; Porzeccy ; Pomarnaccy ; Pohoscy ; Podwińscy ; Podhajscy ; Pławińscy ; Plewakowie ; Piaseccy ; Petrusewiczowie ; Papłońscy ; Osipowscy ; Onackiewiczowie ; Oleszkowscy ; Nowaccy ; Jasieńscy ; Jaroszewiczowie ; Januszkowscy ; Jacewiczowie ; Horodeccy ; Harasimowiczowie ; Gutowscy ; Gumkowski ; Grużewski ; Grądzcy ; Goślińscy ; Gorscy ; Goreccy ; Gołgowscy ; Gogolińscy ; Gieysztorowie ; Gierałtowscy ; Frącewiczowie ; Fontanowie ; Felnerowiczowie ; Falkowscy ; Dziatłowiczowie ; Dombrowscy ; Dederkowie ; Bobaszyńscy ; Białynowiczowie ; Bereśniewiczowie ; Bartoszewiczowie ; Baranowscy ; Antonowiczowie ; Białoruś prowincja Witebsk ; Białoruś Witebsk szlachta ; Rzeczypospolita Kresy Wschodnie 17/18w. heraldyka genealogia szlachta ; Browczyński ; Bujewiczowie ; Bułhakowie ; Butkiewiczowie ; Buynowscy ; Bielawscy ; Charkowscy ; Chaszkowscy ; Chomiczowie ; Chrapowiccy ; Chudzińscy ; Jesipowiczowie ; Jodkowie ; Juszkowscy ; Kacznowscy ; Kaczyńscy ; Kakowscy ; Kęstowiczowie ; Kisielowie ; Klimaszewscy ; Kłosewiczowie ; Kniaźninowie ; Kniażyszczowie ; Kołymscy ; Komarowscy ; Kononowiczowie ; Kossowowie ; Koszczyccy ; Kotowiczowie ; Kozarewiczowie ; Kozarynowie ; Krażyńscy ; Krupscy ; Krzeczkowscy ; Kubiatowiczowie ; Kuszelewscy ; Lachowscy ; Leteccy ; Luboszczyńscy ; Łappowie ; Łukaszewiczowie ; Łuskinowie ; Mackiewiczowie ; Malinowscy ; Manuwirowie ; Maronowie ; Menżyńscy ; Michałowscy ; Mikoszowie ; Milkiewiczowie ; Minkowski ; Misiewiczowie ; Mohuczowie ; Montywiłłowie ; Niebrzydowscy ; Szlachtowie ; Szulcowie ; Szylwiński ; Trubinowie ; Trzaskowscy ; Wasilewscy ; Wierciechowscy ; Wieszczyccy ; Wilczyńscy ; Witkowscy ; Wodoradźcy ; Woronowiczowie ; Wojciechowscy ; Wróblewscy ; Wyszeńscy ; Żabowie ; Zankiewiczowie ; Zarankowie ; Zawadzccy ; Zawerski ; Zbitniewscy ; Zbrożkowie ; Zegzdrowie ; Złotogurscy ; Żołnierzowscy ; Zyzniewscy ; Mordasewiczowie ; Achremowiczowie ; Gruszetcy ; Hinkowie ; Januszewscy ; Kołakowscy ; Kozłowscy ; Lescy ; Marcinkiewiczowie ; Mickiewiczowie ; Radziszewscy ; Morelowscy
    Language:
    • pol