Deutsch   polski   français   English   čeština  
 

Digital Library of Wielkopolska

Deutsch   polski   français   English   čeština  

Edition

Export metadata

oai   rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks

Edition description

Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana przez Michała Balińskiego i Tymoteusz Lipińskiego. T.4

Show publication content!
    Subject and Keywords:
    • Brześć ; Wilno ; Polska do 18w. ; Litwa do 18w. ; Wielkie Księstwo Litewskie do 18w. ; Kurlandia do18w. ; Inflanty do 18w. ; historia Polski do 18w. ; geografia Polski do 18w. ; statystyka Polski do 18w. ; województwo brzeskie ; województwo mińskie ; województwo mścisławskie ; województwo nowogrodzkie ; województwo połockie ; województwo smoleńskie ; województwo trockie ; województwo wileńskie ; województwo witebskie ; Brasław ; Grodno ; Kowno ; Lida ; Nowogródek ; Słonim ; Wiłkomierz ; Witebsk ; powiat grodzieński ; powiat piński ; powiat brzeski ; powiat słonimski ; powiat lidzki ; powiat oszmiański ; powiat wołkowyski ; powiat brasławski ; powiat trocki ; powiat wileński ; Księstwo Słuckie ; Kurlandya ; Księstwo Żmudzkie ; powiat nowogrodzki ; Nowe Troki ; Orsza ; powiat kowieński ; powiat mozyrski ; powiat miński ; powiat orszański ; powiat wiłkomirski ; Stare Troki ; powiat rzeczycki ; powiat upitski ; Prusy Elektorskie ; Wołkowysk ; województwo inflantskie
    Language:
    • pol