Title:

Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych

Contributor:

Zagórowski Zygmunt (red.)

Subject and Keywords:

województwo lubelskie ; województwo nowogrodzkie ; Poznań Państwowy Kurs Wychowania Fizycznego ; Kraków Państwowy Kurs Wychowania Fizycznego ; Warszawa Państwowy Kurs Wychowania Fizycznego ; Warszawa Szkoła Nauk Politycznych ; Lwów Wyższa Szkoła dla Handlu Zagranicznego ; Uniwersytet Lubelski okres międzywojenny ; Warszawa Wyższa Szkoła Handlowa ; Warszawa Państwowy Instytut Pedagogiczny okres międzywojenny ; Warszawa Państwowy Instytut Dentystyczny ; Lwów Akademia Medycyny Weterynaryjnej ; Kraków Akademia Sztuk Pięknych okres międzywojenny ; Kraków Akademia Górnicza okres międzywojenny ; Warszawa Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego okres międzywojenny ; Politechnika Warszawska okres międzywojenny ; Lwów Uniwersytet Jana Kazimierza ; Uniwersytet Warszawski okres międzywojenny ; województwo tarnopolskie ; województwo stanisławowskie ; okręg szkolny lwowski ; okręg szkolny krakowski ; okręg szkolny pomorski ; okręg szkolny poznański ; okręg szkolny wołyński ; seminaria nauczycielskie okres miedzywojenny ; szkoły średnie okres międzywojenny ; szkoły wyższe okres międzywojenny ; Departament Marynarki Handlowej przy Ministerstwie Handlu ; Ministerstwo Spraw Wojskowych ; okręgi szkolne kuratoria okres międzywojenny ; Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego ; administracja szkolna okres miedzywojenny ; Książnica Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych ; Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych ; Polska szkolnictwo okres międzywojenny informatory ; Polska nauczyciele okres międzywojenny spisy ; szkolnictwo specjalne i zawodowe okres międzywojenny ; Akademia Umiejętności skład osobowy ; organizacje nauczycielskie okres międzywojenny ; szkolnictwo ustawodawstwo okres międzywojenny ; województwo warszawskie ; województwo kieleckie ; okręg szkolny łódzki ; okręg szkolny białostocki ; okręg szkolny wileński ; okręg szkolny poleski ; inspektorowie szkolni okres międzywojenny ; ustawodawstwo szkolne okres międzywojenny

Publisher:

Książnica Polska

Place of publication:

Lwów

Object type:

spisy ; informatory

Language:

pol

Rights Management:

Biblioteka Raczyńskich ; Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Publication date:

1924

Rights holder:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu ; Biblioteka Raczyńskich

Digitisation:

Biblioteka Raczyńskich ; Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Location of original object:

Biblioteka Raczyńskich ; Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Digital object format:

image/x.djvu